E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1901 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, basım ve yayım faaliyetlerinin önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/345) Okunması
26 129 252:253
1902 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin ve ağır hastalıkları bulunan tutuklu ve hükümlülerin tahliye ve tedavi edilmeme hususlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/194) Okunması
16 79 437:439
1903 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, hayvancılık ve kırmızı et sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/92) Okunması
10 48 825:827
1904 :
14 68 618:622 623:643
1905 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, İstanbul’daki su havzalarının korunmasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/17) Okunması
2 7 414:416
1906 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin Doğu Anadolu fay hattı ile ilgili çalışmaların incelenmesi ve olası depremlere karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/65) Okunması
5 23 16:17
1907 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin süt üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/50) Okunması
4 18 318:319
1908 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/57) Okunması
4 20 700:701
1909 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/48) Okunması
4 17 35:36
1910 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/82) Okunması
6 30 167:168
1911 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, İstanbul’da depremle ilgili yapılan çalışmaların incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/56) Okunması
4 20 698:700
1912 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, İstanbul’un trafik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/60) Okunması
4 21 840:841
1913 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, kamudaki taşeron şirket uygulamasının işçilerin hak ve özgürlüklerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/32) Okunması
3 12 176:177
1914 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, özel güvenlik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/45) Okunması
3 16 751:752
1915 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, belediyelere aktarılan ödeneklerin hizmette eşitliğin sağlanması açısından adil ve dengeli tahsis edilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/27) Okunması
2 10 600:601
1916 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık personelinin çalışma ortamlarının güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/49) Okunması - Ön görüşmesi
4 17 36:37
1917 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1040:1050 1052:1066
1918 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, futbol kulüplerinin yönetimini düzenleyen mevzuattan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/64) Okunması
4 22 959:961
1919 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, İstanbul’daki içme ve kullanma suyuna karışan kimyasal atıklar nedeniyle oluşan çevre sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/35) Okunması
3 13 222:223
1920 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, kayıt dışı istihdam sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/29) Okunması
3 11 52
1921 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, kayıt dışı içki üretimi ve satışının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/33) Okunması
3 12 177
1922 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, Kızılaya yapılan yardımlardaki azalmanın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/284) Okunması
21 109 489:490
1923 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin ilköğretim çağındaki çocuklarının eğitime devam sorununun araştirılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/34) Okunması
3 12 178
1924 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, ormanların korunması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/38) Okunması
3 14 334:335
1925 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, ortaöğretim sistemindeki aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/51) Okunması
4 18 319:321
1926 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, taş ocaklarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/47) Okunması
4 17 34:35
1927 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, usta öğreticilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/69) Okunması
5 25 253:255
1928 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, alışveriş merkezlerinin geleneksel ticaret sistemine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/30) Okunması
3 11 52:53
1929 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/83) Okunması
10 45 25:26
1930 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/55) Okunması
4 19 540:542
1931 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, tahıl ürünlerinin üretim ve tüketiminin planlanmasında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/22) Okunması
2 8 469:470
1932 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/23) Okunması
2 9 539:540
1933 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin futbol kulüplerinin ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/68) Okunması
5 25 252:253
1934 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, başta kayıt dışı plaka edinimi ve korsan taksicilik olmak üzere taksici esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/196) Okunması
16 79 441:442
1935 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, mermercilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/52) Okunması
4 18 321
1936 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/24) Okunması
2 9 540:542
1937 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, sulama birliklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/36) Okunması
3 13 223:224
1938 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, yerel basın ve yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/63) Okunması
4 22 958:959
1939 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 25 milletvekilinin taksici esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/44) Okunması
3 16 749:751
1940 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 25 milletvekilinin, GAP kapsamında yapılması planlanan sulama projelerinin tamamlanmama nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/31) Okunması
3 11 2.1.190005:54:00
1941 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 25 milletvekilinin, okullarda yaşanan şiddet olayları ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/73) Okunması
5 26 502:503
1942 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 25 milletvekilinin, Tekel’in özelleştirilmesinden kaynaklanan sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/25) Okunması
2 9 542:543
1943 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 25 milletvekilinin, yerel basın ve yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/46) Okunması
3 16 752:753
1944 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 26 milletvekilinin, başta okulların fiziki eksiklikleri ile öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumları olmak üzere millî eğitim sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/72) Okunması
5 26 500:502
1945 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 26 milletvekilinin, baz istasyonlarının insan sağlığına ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/28) Okunması
2 10 601:603
1946 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 26 milletvekilinin, şehit aileleri, gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/75) Okunması
5 27 716:717
1947 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 26 milletvekilinin, zihinsel özürlü çocukların eğitiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/39) Okunması
3 14 335:336
1948 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 28 milletvekilinin, muhtarların sosyal ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/26) Okunması
2 10 599:600
1949 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 37 milletvekilinin, 2009 yerel seçimleri öncesinde İstanbul’da kurulan yeni ilçeler nedeniyle belde belediyelerinin kapatılmasının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/230) Okunması
18 91 699:700
1950 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1041:1050 1052:1066
1951 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, ilaç firmalarının 2007-2010 yılları arasında ülkemizde yaptıkları çeşitli ilaç çalışmalarına bağlı olarak çok sayıda vatandaşın öldüğü iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/330) Okunması
24 124 813:814
1952 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 26 milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık personelinin güvenlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/118) Okunması - Ön görüşmesi
12 57 666:667
1953 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1040:1050 1052:1066
1954 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, aile hekimliği uygulamasının başladığı günden bugüne kadar sonuçlarının değerlendirilmesi ve yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/266) Okunması
20 102 531:532
1955 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Bingöl-Karlıova’da bir köy korucusunun öldürülmesi sonucu bir araya gelen korucuların ilçede yaptığı saldırılarda hasar gören binaların tespitinin ve olayın sorumlularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/116) Okunması
12 56 528:530
1956 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Diyarbakır ili bütçesinin onaylanmaması sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/247) Okunması
19 96 566:567
1957 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, hekimler ve sağlık emekçilerine yönelik gerçekleştirilen ve özellikle son dönemlerde artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/257) Okunması - Ön görüşmesi
19 99 1003:1005
1958 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1041:1050 1052:1066
1959 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, uygulanmakta olan HES projelerinin insanlar, doğal çevre ve su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/195) Okunması
16 79 439:441
1960 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Iğdır'daki hava kirliliğinin nedenlerinin ve bu durumun bölgedeki halk sağlığı ve canlı yaşamı üzerindeki zararlı etkilerinin ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/229) Okunması
18 90 530:531
1961 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Kadına yönelik fiziksel, ekonomik, siyasal ve benzeri her türlü şiddetin kadın sağlığı üzerinde yarattığı etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/320) Okunması
24 121 2.1.190000:49:00
1962 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Ülkemizde yüksek oranlarda gerçekleşen kız çocuğu evliliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/244) Okunması
19 95 297:298
1963 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Ülkemizde yaşanan kadınlara yönelik cinayetlerin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/321) Okunması
24 121 49:50
1964 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkanvekili) Kılıkkıyafeti nedeniyle mağdur edilmiş kişilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/344) Okunması
26 129 251:252
1965 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri) Dersim olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/319) Okunması
24 121 47:48
1966 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), öğretmenlerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/335) Okunması
25 126 210:211
1967 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), KKTC-Türkiye ilişkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/275) Okunması
21 106 49:50
1968 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri) Dersim olaylarında kaybolduğu iddia edilen kız çocuklarının akıbetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/317) Okunması
23 120 484:485
1969 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri) Şeyh Sait ve arkadaşları, Seyit Rıza ve arkadaşları ile Saidi Nursi'nin mezar yerlerinin nerede olduğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/318) Okunması
23 120 485:486
1970 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/96) Okunması
11 49 30:31
1971 :
19 93 40:56 61:66 66:76
1972 :
15 74 617:650
1973 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/245) Okunması
19 95 298:300
1974 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, şehit yakınları ve gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/235) Okunması
18 92 936:938
1975 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/316) Okunması
23 120 482:484
1976 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, kanuni takibe düşen krediler sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/312) Okunması
23 118 30:31
1977 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, şoför esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/311) Okunması
23 118 29:30
1978 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/304) Okunması
22 116 1000:1001
1979 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, ülkemizin su kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/299) Okunması
22 114 512:513
1980 :
14 68 618:622 623:643
1981 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, HSYK ve yargı erkinin bağımsızlığı önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/293) Okunması
22 112 47:48
1982 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/43) Okunması
3 15 552:553
1983 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki depolama alanından yayılan yoğun kokunun giderilmesi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/297) Okunması
22 113 306:307
1984 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1040:1050 1052:1066
1985 : Ve 20 milletvekilinin, Türkiye'de tükenmekte olan su ürünleri sektörünün, yok olan su ürünlerinin ve okullardan mezun olup da iş bulamayan su ürünleri mühendislerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/264) Okunması
20 101 216:218
1986 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/287) Okunması
21 110 674:676
1987 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, noterlik hizmetlerinin ücretlendirilmesi ve noterlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/243) Okunması
19 95 296:297
1988 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, Tokat ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/346) Okunması
26 130 600:602
1989 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/19) Okunması
2 7 418:419
1990 :
14 68 618:622 623:643
1991 :
14 68 618:622 623:643
1992 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 37 milletvekilinin, ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/256) Okunması - Ön görüşmesi
19 99 1002:1003
1993 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1041:1050 1052:1066
1994 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1041:1050 1052:1066
1995 : Ve 19 milletvekilinin, dış politika uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/342) Okunması
26 128 23:25
1996 : Ve 19 milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/300) Okunması
22 114 513:514
1997 : Ve 20 milletvekilinin, üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/178) Okunması - Ön görüşmesi
15 74 590:591
1998 :
15 74 617:650
1999 : Ve 21 milletvekilinin, kamyoncunakliyeci esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/263) Okunması
20 101 215:216
2000 : Ve 22 milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/91) Okunması
10 47 701:702
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22