E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1801 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Mevsimlik işçilerin kadroya geçirilmelerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/9069)
28 132 2042:2043
1802 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Orman Bölge Müdürlüğünün son on yıl içinde Eskişe-hir’de yaptığı ihalelere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/6449)
21 109 610:611
1803 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Orman Genel Müdürlüğü Gazi Yerleşkesinin Başbakanlığa devredileceğine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/378)
3 11 142:144
1804 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Orman yangınlarına ve buna karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/8161)
28 132 868:871
1805 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : İstanbul'da denize girilebilecek bölgelere ve deniz suyu tahlillerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/8720)
28 132 1622:1623
1806 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Göle Orman İşletme Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/4420)
16 80 773:774
1807 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Iğdır’daki doğal bitki türlerinin korunmasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/7672)
25 125 160:161
1808 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Orman yangınlarına karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/6668)
21 110 834:836
1809 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Su hizmetlerinin tek elde toplanması ve su ölçüm işlerini üstlenecek yeni bir kurum oluşturulması gereğine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/4419)
16 80 771:772
1810 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Manisa-Turgutlu’da Çaldağı’nda maden çıkarılması çalışmaları neticesinde yaşanacak sorunlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/376)
3 11 139:141
1811 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Turgutlu Çataldağı’nda nikel madeni arama çalışmalarının bölgeye verdiği zarara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/5857)
20 100 170:172
1812 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısında yapıldığı iddia edilen maden arama ve üretim izni faaliyetleri ile ilgili bir konuşmaya ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/1351)
10 46 317:322
1813 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından :
28 132 1891:1893
1814 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Diyarbakır’da DSİ’ye ait bir binanın bir vakıf üniversitesine tahsis edilmesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/9067)
28 132 2040:2041
1815 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Makam aracına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/6884)
21 109 656
1816 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Merkezî hastane randevu sistemine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/3275)
15 74 657:660
1817 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Alaşehir Devlet Hastanesi Projesi’ne ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/1442)
10 46 389:391
1818 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Soma Devlet Hastanesi Projesi’ne ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/1439)
10 46 380:382
1819 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Tam Gün Yasası’na ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/815)
10 46 289:294
1820 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Turgutlu Devlet Hastanesi Projesi’ne ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/1441)
10 46 386:388
1821 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : İzmir-Karabağlar Polis Karakolunda bir kadına şiddet uygulanmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/2083)
11 51 492:495
1822 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : İlaç temini konusunda yaşanan sorunların giderilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/2448)
13 65 884:885
1823 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Eski bakan ve müsteşarların isimlerinin bazı sağlık kuruluşlarına verilmesi iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/389)
3 16 889:905
1824 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Sağlık hizmetlerine yönelik yatırım ve istihdam harcamalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/3624)
15 72 292:295
1825 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Eskişehir ve bazı ilçelerinde asbestin yol açtığı hastalıklara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/1669)
11 51 443:445
1826 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün Boğaz geçişlerinde gemi kontrol faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/6364)
21 107 275:278
1827 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Şanlıurfa’da bir hastanede bir doktor ile idareciler arasında tartışma yaşandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/4142)
16 79 540:541
1828 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Yozgat-Sorgun’a yeni bir devlet hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/816)
9 42 845:847
1829 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Uzman hekimlerin acil servislerde nöbet tutmalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/391)
4 17 156:158
1830 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Almanya’da bir klinikte uygulandığı iddia edilen kanser tedavisi yöntemine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/1883)
12 55 309:311
1831 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Tam Gün Çalışma Yasası’na ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/756)
9 42 841:844
1832 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Terör örgütünün ilaçta yaşanan yolsuzluklarla ve aile hekimliğinin uygulamasının suistimali ile bağlantısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/1533)
10 46 451:454
1833 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Ülkemizde kadınlarda tiroit kanserinde artış olduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/1668)
13 64 670:672
1834 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Üniversite hastanelerinin Bakanlığa devredileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/751)
6 29 132:133
1835 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından : Yabancı ilaç firmalarının ilaç denekliği uygulamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/1435)
10 46 376:379
1836 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Halkla İlişkiler Binasında bulunan sigara içme yerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/2730)
12 59 1104:1105
1837 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : TBMM ana bina ve eklentilerini koridorlarına döşenen halılara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/5348)
18 92 1198:1214
1838 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Soru önergelerinin işleme konulmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/524)
2 6 368:370
1839 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : TBMM TV yayınlarının sınırlandırılmasına ilişkin soruları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/525), (7/526)
2 8 512:515
1840 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Yazılı soru önergelerinin tatil döneminde işleme konulmamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/930)
4 21 931:932
1841 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Yazılı soru önergesine verilen cevabın uygunluğuna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/1977)
10 48 924:926
1842 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : TBMM elektronik posta veri depolama kotasının artirılmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/8412)
28 132 1267:1269
1843 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkerelerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/7343)
23 118 206:212
1844 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Sözlü soru önergelerine verilen yazılı cevaplara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/2731)
12 59 1106:1107
1845 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : TBMM’nin personel yapısına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/528)
3 14 518:519
1846 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : TBMM’ye ait bilgisayarlarda PARDUS işletim sisteminin kullanılmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/5027)
16 80 804:806
1847 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal’a Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/4005)
16 77 160:162
1848 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Bir milletvekilinin televizyondaki bir spor programında yorumcu olarak çalışmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/4789)
17 83 656:657
1849 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Tutuklu milletvekillerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/5703)
19 94 263:264
1850 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : İade edilen soru önergelerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/2322)
12 55 484:485
1851 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda görüşülme usulüne ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/5129)
18 90 678:679
1852 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Tutuklu milletvekillerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/7118)
22 112 282:283
1853 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : TBMM TV’nin personel yapısına ve yayınlarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/3744)
15 71 178:183
1854 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : TBMM’nin personel yapısına ve norm kadro çalışmalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/1451)
11 50 269:274
1855 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında Anayasa hukukçuları ile yapılan görüşmeye ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/527)
2 8 516:518
1856 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Anayasayla ilgili bir açıklamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/1152)
5 26 686:688
1857 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Bazı Hükûmet üyelerinin Anayasa değişikliği ile ilgili bazı açıklamalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/7342)
24 123 753:754
1858 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Bir gazetede yayınlanan, bazı milletvekillerine ve görevden alınan bürokratlara makam aracı tahsis edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/3746)
14 66 204:205
1859 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Genel Kurul salonu elektronik sistemine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/6026)
19 96 752:753
1860 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : TBMM Başkanlığına sunulan kanun tasarı ve teklifleri için yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/4271)
17 83 283:546
1861 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : TBMM Tören Salonunun tahsisine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/7341)
22 115 960:976
1862 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Merve Kavakçı’nın özlük haklarının iadesine ve bir kanunun yürüklükten kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/5127)
18 88 396:398
1863 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkerelerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/4790)
18 89 492:497
1864 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Milletvekili seçilmeden önceki görevi nedeniyle makam aracı tahsis edilen TBMM üyelerine ve Komisyon Başkanlarına tahsis edilen makam araçlarının yakıt masraflarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/8998)
28 132 1963:1966
1865 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : TBMM Başkan vekilleri, siyasi parti grup başkan vekilleri ve komisyon başkanları için kiralanan araçlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/3749)
15 74 821:823
1866 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Tutuklu milletvekillerinin özlük haklarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/465)
2 6 366:367
1867 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/6785)
22 117 1240:1266
1868 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : TBMM 5’inci Spor Oyunlarında sahaya Atatürk posterinin asılmamasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/9001)
28 132 1975:1976
1869 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Türkiye Öğrenci Meclisinin taleplerine ilgisiz kalındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/8728)
28 132 1633:1634
1870 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : Yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/5148)
18 90 680:682
1871 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : 24. Yasama Döneminde muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin vermiş olduğu kanun teklifi, araştırma önergesi ve soru önergelerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/3748)
14 66 206:208
1872 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından : TBMM ana bina ve eklentilerinin koridorlarına döşenen halılara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/4885)
18 92 1071:1087
1873 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanından : D4 taşımacılık belgesi sahiplerinin bazı yetkilerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı (7/2607)
14 66 146:147
1874 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanından : K1 yetki belgesi sahipleriyle ilgili bazı düzenlemelere ilişkin sorusu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı (7/2608)
14 66 148:149
1875 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanından : Karayolu Taşıma Kanunu gereğince mesleki yeterlilik belgelerinin esnaf ve sanatkârlar odalarınca verilmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı (7/2609)
14 66 150:151
1876 Önergeler / Gensoru Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), Nevruz Bayramı kutlamaları ile eğitim sistemine ilişkin kanun teklifine karşı yapılan protesto gösterilerinin yasaklandığı ve bu gösterilere katılanlara yönelik polisin orantısız güç kullandığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/11) Okunması - Ön görüşmesi
18 92 930:932
1877 :
19 95 309:324 325:336 343
1878 Önergeler / Gensoru Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), bazı soruşturma ve operasyonlarda kolluk güçlerine hukuka aykırı uygulamalar yaptırdığı; açıklamalarında kullandığı bazı ifadelerle Devlet adamı ciddiyetinden uzaklaştığı; görev ve sorumluluklarını kötüye kullandığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/1) Okunması
2 8 470:471
1879 Önergeler / Gensoru Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), bazı soruşturma ve operasyonlarda kolluk güçlerine hukuka aykırı uygulamalar yaptırdığı, yargıya müdahale ettiği, açıklamalarında kullandığı bazı ifadelerle devlet adamı ciddiyetinden uzaklaştığı ve yetkilerini hukuka aykırı olarak kullandığı iddialarıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/2) Okunması - Ön görüşmesi
4 17 38:39
1880 :
4 18 359:380 381:391 404
1881 :
18 87 124:158 158:160
1882 :
5 24 167:179 182:197 203:211 220
1883 Önergeler / Gensoru Önergeleri : Ve Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin (Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), izlemekte olduğu dış politikanın gerçeklerden uzak olduğu, ülke güvenliği ve çıkarlarına zarar verdiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/12) Okunması - Ön görüşmesi
22 112 50:52
1884 :
22 116 1007:1029 1031:1038 1045
1885 Önergeler / Gensoru Önergeleri : Ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Nevruz Bayramı kutlamaları ile eğitim sistemine ilişkin kanun teklifine karşı yapılan protesto gösterilerinin yasaklandığı ve bu gösterilere katılanlara yönelik polisin orantısız güç kullandığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/10) Okunması
17 85 857:859
1886 :
18 87 161:168 176:190 193:199 208
1887 :
13 60 107:135 136
1888 :
5 24 166:167
1889 Önergeler / Gensoru Önergeleri : Ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın (Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri) Van ilinde meydana gelen depremlerde arama ve kurtarma çalışmaları, yardımların ulaştırılması, hasar tespiti ve süreçteki diğer hizmetlerin yerine getirilmesinde etkin koordinasyon sağlayamadığı iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/6) Okunması - Ön görüşmesi
5 25 256:258
1890 :
5 27 733:760 761:770
1891 :
2 10 609:613
1892 :
2 10 609:613
1893 :
2 10 609:613
1894 :
2 10 609:613
1895 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, Hrant Dink cinayetinin aydınlatılması amacıyla TİB’in görev, yetki ve sorumluluklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/215) Okunması
18 86 16:18
1896 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/37) Okunması
3 13 224:226
1897 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 25 milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/281) Okunması
21 108 296:298
1898 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, Manisa ilinin sorunlarının ve yapılacak yasal düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/197) Okunması
16 80 602:604
1899 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların yaşadığı sorunların ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/198) Okunması
16 80 604:606
1900 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, Manisa ilinin tarımsal üretimi ve sulama sorunları ile çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/199) Okunması
16 80 606:608
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22