E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1701 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Mazot fiyatlarının yüksekliğine ve vatandaşların mağduriyetine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/2555)
13 63 567:569
1702 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Simav Belediyesinin ödenek ve borç terkini talebine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/2548)
13 65 930:933
1703 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Simav depremi nedeniyle ertelenen gelir vergisi tahsilatlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/2549)
13 63 563:564
1704 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Simav depremi sonrasında vergi borçlarının ödeme zamanından kaynaklanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/1850)
11 49 136:137
1705 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Simav depreminden etkilenen vatandaşların vergi ve prim borçlarının ertelenmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/5545)
20 101 406:407
1706 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Simav Gölü arazisinin etkin ve verimli şekilde kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/8807)
28 132 1762:1764
1707 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Simav’daki depremde görev alan devlet memurlarına fazla mesai ve özel hizmet tazminatı ödenmediği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/894), Ek Cevap
10 46 295:297
1708 :
16 77 87:88
1709 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen tazminatlara ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/3007)
16 77 89:90
1710 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Tüzel kişiliği sona erdirilen belde belediyelerinin borçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/4908)
18 92 1113:1115
1711 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : TMSF’ye devredilen fabrika ve işyerlerine ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/4747)
18 92 1053:1055
1712 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Yeniden yapılandırılan vergi borçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/4576)
18 89 483
1713 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Rötarlar ve uçuş iptalleri nedeniyle THY tarafından yolculara ödenen tazminatlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/8012)
28 132 650:651
1714 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : THY’nin denetimine ve THY’ye ücretli danışmanlık yapan bir kişiye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/8382)
28 132 1236:1242
1715 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : İzmir Büyükşehir Belediyesine tahakkuk ettirilen kurumlar vergisine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/4102)
16 77 167:170
1716 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Hurda mal alımlarındaki stopajın kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/5432)
19 95 509:511
1717 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : THY seferlerinde dağıtılan gazetelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/326)
3 14 479:480
1718 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/2899)
14 66 165:166
1719 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Emniyet ve Jandarma personelinin ek göstergelerine ve aralarındaki farklılığın giderilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/8509)
28 132 1468
1720 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Kendi işini kuran emeklilerin maaşlarından yapılan kesintilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/8384)
28 132 1243:1245
1721 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Mersin’de yaşanan elektrik kesintilerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/3478)
15 71 142:143
1722 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Üniversitelerin fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterlerin özlük haklarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/4746)
18 92 1051:1052
1723 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Başbakana ve bakanlara verilen hediyelere ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun uygulamasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/6544)
21 106 156:157
1724 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Kapalı alanlarda tütün kullanımına kesilen para cezalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/6545)
21 109 638:639
1725 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Subay, astsubay, hakim ve savcıların maaş artış oranlarının ilan edilmemesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/8234)
28 132 969:971
1726 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Vergi borcu olan ve haciz işlemi yapılan belediyelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/897)
7 31 162:163
1727 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Beşiktaş ve Eminönü’nde Millî Emlak Müdürlüğünden kiralanan taşınmazlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/7875)
28 132 461:462
1728 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : İstanbul’daki çiçekçi esnafının sorunlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/8805)
28 132 1756:1758
1729 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : İstanbul’un bazı ilçelerinden elde edilen vergi gelirlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/2255)
12 58 897:898
1730 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Büyük mükelleflerin denetimine ve vergi kaçakçılığına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/7771)
25 127 650:651
1731 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Suriyeli sığınmacılara kredi kartları dağıtıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/7773)
28 132 378:380
1732 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : THY’de görev yapan pilotlara ve THY’nin sponsorlukta harcadığı para miktarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/7499)
24 124 930
1733 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Yeni yapılacak Başbakanlık binası ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/7772)
28 132 377
1734 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : THY’nin sponsorluk anlaşmalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/8150)
28 132 850:852
1735 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Özürlü sağlık kurulu raporlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/3008)
13 63 599:601
1736 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Okul öncesi eğitimdeki öğrencilerin bazı ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/511)
4 18 437:439
1737 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Öğretmen açığının kapatılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8512)
28 132 1471:1472
1738 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Öğretmenlere verilen öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/512)
4 18 440:441
1739 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Öğretmenlerin yeni hizmet bölgeleri ve hizmet puanları ile ilgili yönetmelik değişikliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/7883)
28 132 470:471
1740 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : ARGE birimlerinde görevlendirilen personel sayısına ve yapılan faaliyet ve projelerin istatistiki bilgilerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/339)
4 17 123:155
1741 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Genel İdari Hizmetler sınıfında çalışanların sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/333)
3 14 484:485
1742 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/5097)
20 105 1032:1034
1743 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/331)
3 14 481:483
1744 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Yatılı eğitim kurumlarında kadın müdür yardımcılarının lojman sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/340)
3 14 488:499
1745 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Diyarbakır’da bir okulda yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/7662)
25 127 631:632
1746 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Etüt ve beslenme ilköğretim okullarında yapılacak statü değişikliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8969)
28 132 1940:1941
1747 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Gediz’de depremden zarar gören bir ilköğretim okulunun yeniden inşasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/5996)
20 105 1083:1084
1748 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Kütahya’daki bir lisenin pansiyon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8017)
28 132 659:660
1749 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Okul Sütü Projesi kapsamında süt dağıtımının bazı ilçelerde bira reklamı bulunan araçlarla yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8394)
28 132 1246:1249
1750 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Okullarda bazı İnternet sitelerine erişimin engellenmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/5998)
20 103 790:791
1751 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Okullardaki şiddet olaylarının önlenmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/5990)
20 103 782:785
1752 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Öğretmen atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/7774)
28 132 381:384
1753 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : PARDUS İşletim Sistemine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8016)
28 132 657:658
1754 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Tavşanlı’daki okulların ısıtma sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/4918)
19 95 377:378
1755 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Ücretsiz kitap dağıtımı uygulamasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/5995)
20 103 786:789
1756 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Anamur’daki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8303)
28 132 1093:1097
1757 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Aydıncık’taki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8302)
28 132 1088:1092
1758 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Bozyazı’daki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8301)
28 132 1082:1087
1759 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Çamlıyayla’daki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8300)
28 132 1077:1081
1760 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan bazı öğretmenlerin PKK terör örgütü tarafından kaçırılması ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/452)
4 18 411:413
1761 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Erdemli’deki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8299)
28 132 1070:1076
1762 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Gülnar’daki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8298)
28 132 1064:1069
1763 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Mezitli’deki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8306)
28 132 1113:1118
1764 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Mut’taki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8297)
28 132 1060:1063
1765 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Silifke’deki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8296)
28 132 1054:1059
1766 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Tarsus’taki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8295)
28 132 1044:1053
1767 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Toroslar’daki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8305)
28 132 1105:1112
1768 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Yenişehir’deki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8304)
28 132 1098:1104
1769 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : 2012-2013 öğretim yılında açılması planlanan sağlık meslek liselerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8243)
28 132 979:980
1770 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : 2012-2013 yıllarında açılacak imam hatip okullarının illere göre dağılımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8242)
28 132 977:978
1771 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Diyarbakır Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8245)
28 132 983:984
1772 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : İl merkezindeki İstiklal İlköğretim Okulunun bahçe duvarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8244)
28 132 981:982
1773 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından : Okullarda dağıtılan süt nedeniyle Ankara İl Gıda ve Tarım Müdürlüğünün okullara uyarı yazısı gönderdiği iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8652)
28 132 1568:1570
1774 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından : Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hücumbot ihalesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/8718)
28 132 1619:1621
1775 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından : Şüpheli asker ölümlerine ve sayısına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/8395)
28 132 1250:1253
1776 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından : Teröristlerin döşediği mayınlara yönelik alınacağı iddia edilen zırhlı araçlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/8397)
28 132 1254:1256
1777 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından : TSK’de görev yapan astsubayların özlük haklarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/4127)
16 82 1007:1009
1778 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından : Bakanlığa bağlı askeri iştiraklerin özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/8815)
28 132 1770:1771
1779 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından : Suriye sınırında tampon bölge ve barış koridoru kurulacağı iddiasına ve mayınların temizlenmesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/6552)
22 112 220:221
1780 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından : Kütahya Asker Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/7275)
24 121 266:268
1781 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından : Yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/4411)
16 81 907:909
1782 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından : Şanlıurfa-Ceylanpınar’ın askerlik şubesi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/372)
3 16 884:886
1783 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından : Uzman jandarmaların özlük haklarından kaynaklanan sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/7664)
24 124 950:951
1784 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından : Genelkurmay İnternet sitesinden Anıtkabir istatistiklerinin kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/4606)
18 86 104:105
1785 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Ülkemizdeki yangın söndürme uçaklarıyla ilgili verilere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/8721)
28 132 1624:1625
1786 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Kazdağı’nın korunmasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/383)
3 13 305:306
1787 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Bursa sınırlarında bulunan orman arazilerine verilecek maden arama ruhsatlarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/655)
4 18 485:487
1788 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Bursa’da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/656)
4 18 488:490
1789 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Orhangazi’ye bağlı bir köydeki boru hattı inşaatı projesi nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/8399)
28 132 1261:1263
1790 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Orman yangınları için alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/8254)
25 125 170:171
1791 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Uludağ Millî Parkı giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/8052)
28 132 684:685
1792 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne yangın elemanı alımına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/8255)
28 132 992:994
1793 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/5679)
20 100 164:167
1794 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Kırklareli’nin bazı köylerinin sulama sorunlarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/1129)
9 39 452:454
1795 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Muğla’daki 2-B arazilerinin rayiç bedellerinin belirlenmesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/8818)
28 132 1774:1775
1796 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Seyhan’da kurulan HES’lere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/545)
4 18 442:444
1797 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Kütahya-Tavşanlı’daki siyanür tehlikesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/382)
4 19 623:626
1798 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Simav depremi sonrası özel idarelere ve belediyelere gönderilen ödeneğe ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/1878)
10 46 646:647
1799 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Simav Gölü arazisinin etkin ve verimli şekilde kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/8820)
28 132 1779:1781
1800 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Eskişehir’de su taşkınlarından dolayı yaşanan sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/6362)
21 109 605:607
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22