E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1201 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Nabucco Projesi’ne ve Rusya ile doğal gaz anlaşması süresinin dolmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/590)
4 17 267:269
1202 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Afşin-Elbistan A Termik Santraline personel almak için EÜAŞ’in yaptığı sınava ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4541)
16 80 798:800
1203 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Afşin-Elbistan A Termik Santraline işçi alımında haksızlık yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4710)
18 91 846:848
1204 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Afşin-Elbistan B Termik Santralinde temizlik işlerini yürüten personelin özlük haklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4214)
15 74 915:916
1205 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bolu’da tasarruf gerekçesiyle aydınlatma lambalarının söküldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/7311)
23 118 203:205
1206 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bolu-Mengen’e bağlı bir köyün elektrik sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/224)
2 10 644:646
1207 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Tuğla ve kiremit üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2830)
13 64 699:701
1208 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : BOTAŞ-BİL Genel Müdürüyle ilgili bazı iddialara ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6610)
22 115 750:752
1209 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bakanlık birimlerinde görev yapan bazı yöneticilerle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/3214)
14 67 510:513
1210 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Ermenistan’daki Metzamor Nükleer Santralinde olası bir kazanın yol açabileceği sorunlara ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6782)
22 115 840:844
1211 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Eti Maden İşletmeleri personelinin özlük haklarına ve işletmenin giderlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/8464)
28 132 1333:1386
1212 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Eti Maden İşletmelerinin yöneticilerine ve genel mü-dürlük binasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/8465)
28 132 1387:1393
1213 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Kahramanmaraş-Afşin Çöllolar kömür sahasının inceleme ve denetimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2361)
12 58 916:920
1214 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Maden Kanunu’nun hukuk ve hakkaniyete aykırılığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2360)
12 58 913:915
1215 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Maden mühendislerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/3681)
15 71 174:177
1216 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Madencilikle ilgili kurum ve kuruluşlarda maden mü-hendisi istihdamına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/3215)
14 67 514:516
1217 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : TEDAŞ Genel Müdürü tarafından verilen iftar yemeğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/8137)
27 131 329:330
1218 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : TKİ sosyal tesislerindeki bir uygulamaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/561)
3 14 524:525
1219 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde yapılan atamalara ve Enstitünün bütçesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2430)
12 56 628:636
1220 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün desteklediği projelere, personeline ve gelirlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2431)
12 56 637:642
1221 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün desteklediği projelere ve enstitü personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2432)
12 56 643:647
1222 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Erzurum-Aşkale’deki Karasu-2 HES’e ve burada bulunan yüksek gerilim hattına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6271)
20 105 1153:1154
1223 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektriğe yapılan zamların çiftçilere olan etkilerine ve ek ödeme bedellerinin elektrik faturalarına yansımasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1070)
8 35 828:830
1224 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve maluller için ayrılan kadrolara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5241)
19 95 467:469
1225 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : EPDK tarafından elektrik faturalarına yansıtılan kayıpkaçak bedeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/233)
2 10 666:670
1226 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : HES'lerden elde edilen enerji miktarına ve yıllık elektrik ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/8606)
28 132 1517:1518
1227 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Mardin ve Batman’a doğal gaz verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4866)
18 89 498:499
1228 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Mardin’in ilçelerindeki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5240)
18 92 1192:1193
1229 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Nükleer santral kurma çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/8608)
28 132 1523:1524
1230 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Siirt ve Şırnak illerine doğal gaz verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4867)
18 89 500
1231 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Sur İlçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5239)
18 92 1190:1191
1232 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Türkiye'de termik santrallerden üretilen yıllık elektrik enerjisi miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/8607)
28 132 1519:1522
1233 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Yurt içinde ve TPAO tarafından yurt dışında çıkarılan ve üretilen ham petrol ve gaz miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5238)
18 92 1188:1189
1234 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Şanlıurfa-Bozova’daki bazı köylerde elektrik kesintilerine ve su kuyularının kapatılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5512)
19 98 920:923
1235 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Van’da depremzedelere kesilen yüksek miktarlı elektrik faturalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6519)
22 112 189:191
1236 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1493)
8 35 850:851
1237 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Kaçak elektrik kullanımına ve elektrik faturalarındaki kayıpkaçak bedeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4711)
18 91 849:853
1238 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Kanun gereği olağanüstü durumlar için oluşturulması gereken akaryakıt, LPG ve fuel-oil stoku ve bunun ücretine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5637)
19 98 950:952
1239 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2034)
10 46 675:678
1240 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin özelleştirme şartnamesine riayetine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4542)
16 80 801:803
1241 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/3216)
13 65 1199:1200
1242 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Memurların çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalara ve bu çalışmaların sonuçlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1392)
8 35 847:850
1243 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1285)
6 29 148:149
1244 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : TEDAŞ Genel Müdürüyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/8136)
27 131 327:328
1245 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : TEDAŞ’a elektrik borcu olan ve haciz işlemi yapılan belediyelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/875)
6 28 13:14
1246 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Taş ve mermer ocaklarının çevreye verdiği zararların azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1606)
10 46 509:511
1247 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik faturalarında yer alan tüketim dışındaki bedel kalemlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/3217)
14 69 906:910
1248 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Enerji ve petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6092)
20 101 495:497
1249 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : EPDK’nin akaryakıt istasyonlarının denetiminde tespit ettiği ihlallere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6270)
20 105 1151:1152
1250 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Kandıra’da eskiyen elektrik trafolarının kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5943)
20 101 467:468
1251 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Kocaeli-Kartepe’deki tehlike arz eden bir elektrik trafosunun taşınmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2356)
12 58 910:911
1252 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Petrol varil fiyatındaki düşüşün pompa fiyatlarına yansımamasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/8209)
27 131 331:332
1253 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : SEDAŞ’ın sebep olduğu bazı sıkıntılara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/3058)
13 64 760:762
1254 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Kadirli TEDAŞ’ta ihaleyi kazanan bir taşeron firma tarafından işe başlatılmayan bir işçiye ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/8463)
28 132 1330:1332
1255 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Kahramanmaraş-Afşin Çöllolar kömür sahasında meydana gelen kazalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/873)
4 21 926:930
1256 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Kaçak elektrik kullanımı ve kayıpkaçak bedeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1391)
8 35 845:847
1257 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bartın-Amasra’ya kurulacak olan termik santralle ilgili bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4543)
18 91 837:840
1258 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Kömür sahalarının termik santral kurulması amacıyla özel sektöre devredileceği iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4339)
16 77 205:208
1259 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Kömür varlıklarını işletme hakkı kazanan bir firmaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/228)
2 10 654:657
1260 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Taş kömürü üretimi yapmak üzere anlaşılan bir firmanın taahhütlerini yerine getirememesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/876)
5 25 452:457
1261 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Türkiye Taşkömürü Kurumunda çalışan işçilerin kömür alacaklarına ve yoksul ailelere yapılan kömür yardımına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1071)
6 29 144:145
1262 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Ordu’da elektrik sayaçlarının değiştirilerek sayaç değişim bedeli tahsil edilmesinden kaynaklanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6263)
20 105 1130:1132
1263 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Yüksek gerilim hatlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/7579)
23 118 222:224
1264 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : 3 Kasım 2002’den itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesinin tükettiği gaz miktarına ve belediyenin BOTAŞ’a olan borçlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/7461)
24 124 917:918
1265 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Adana’da yapılan ve yapılacak projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/3057)
13 64 756:759
1266 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : İran’a uygulanan petrol ambargosuna ve Libya’dan petrol alınacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6097)
20 105 1106:1107
1267 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Petrol ve doğal gaz ithalat oranına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1732)
10 46 594:596
1268 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Tekirdağ’da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5945)
19 98 966:969
1269 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektriğe yapılan zamlara ve Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile ilgili sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6516)
22 112 181:185
1270 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik faturalarına yansıtılan çeşitli bedellere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2979)
13 64 741:745
1271 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Kaçak elektrik kullanımına ve kayıpkaçak bedeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5514)
19 98 924:927
1272 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve bölgeler ile madenciliğin çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/221)
3 11 125:128
1273 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Son on yılda çeşitli disiplin cezalarına çarptırılan üniversite öğrencilerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/6521)
22 115 733:736
1274 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Antalya’daki yurt kapasitesine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/5947)
20 105 1060:1064
1275 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Futbolda şike ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/1840)
11 52 671:673
1276 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Türkiye’de gerçekleştirilecek U-20 Dünya Futbol Şampiyonasına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/4785)
19 96 735:737
1277 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Balıkesir’in yüzme havuzu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/5949)
20 105 1073:1074
1278 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Uludağ-Alaçam’da kış sporları için yapılan çalışmalara (7/239), Bursa’da yapılması planlanan bazı projelere (7/240) ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurt sayısına ve yeni yurt yapım çalışmalarına (7/611) ilişkin soruları ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı
3 16 859:883
1279 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için alınabilecek önlemlere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/3412)
16 80 672:678
1280 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Engellilerin spor yaptığı tesislerin yeterliliğine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/3565)
16 80 686:689
1281 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/5046)
19 95 392:395
1282 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/1695)
11 52 645:647
1283 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatirımlara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/1394)
10 46 336:338
1284 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/5047)
19 95 396:399
1285 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Pazarcık’taki futbol sahasının çimle kaplanmasına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/5045)
19 95 389:391
1286 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Engelliler için düzenleme yapılan yükseköğretim yurtlarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/6273)
21 110 815:819
1287 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Lisanslı kadın sporculara ve Bakanlık bünyesinde çalişan kadın yönetici sayısına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/922)
7 31 167:171
1288 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Kredi ve Yurtlar Kurumunda yapılacak yurt müdürü atamalarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/5780)
20 105 1041:1043
1289 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : KYK’de bir şiir dinletisine katılım konusunda memurlara baskı yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/6520)
22 115 730:732
1290 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Amatör ve profesyonel spor kulübü ve sporcu sayısına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/6105)
20 105 1120:1122
1291 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Gençlik çalıştayları düzenlenmesine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/6103)
20 105 1117:1119
1292 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Tokat ilindeki amatör spor kulüplerine ve bunlara sağlanan desteklere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/7393)
24 123 765:767
1293 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Tokat’ta amatör kulüplere yapılan yardıma ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/5952)
20 105 1080:1082
1294 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Tokat’taki öğrenci yurtlarına ve buralarda kalan öğrencilere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/7535)
24 123 768:770
1295 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Bir sayısal oyunun bayiliklerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/7007)
24 123 738:740
1296 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Kozan’ın öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/3061)
15 71 91:92
1297 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Uluslararası başarı kazanan sporculara verilen ödüllere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/7371)
24 123 755:756
1298 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/4873)
19 95 367:370
1299 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/5044)
21 110 789:797
1300 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından : Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/6789)
23 118 173:176
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22