E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
101 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, kanuni takibe düşen krediler sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/312) Okunması
23 118 30:31
102 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, şoför esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/311) Okunması
23 118 29:30
103 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/304) Okunması
22 116 1000:1001
104 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, ülkemizin su kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/299) Okunması
22 114 512:513
105 :
14 68 618:622 623:643
106 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, HSYK ve yargı erkinin bağımsızlığı önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/293) Okunması
22 112 47:48
107 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/43) Okunması
3 15 552:553
108 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki depolama alanından yayılan yoğun kokunun giderilmesi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/297) Okunması
22 113 306:307
109 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1040:1050 1052:1066
110 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, Türkiye'de tükenmekte olan su ürünleri sektörünün, yok olan su ürünlerinin ve okullardan mezun olup da iş bulamayan su ürünleri mühendislerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/264) Okunması
20 101 216:218
111 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/287) Okunması
21 110 674:676
112 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, noterlik hizmetlerinin ücretlendirilmesi ve noterlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/243) Okunması
19 95 296:297
113 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, Tokat ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/346) Okunması
26 130 600:602
114 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/19) Okunması
2 7 418:419
115 :
14 68 618:622 623:643
116 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri :
14 68 618:622 623:643
117 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 37 milletvekilinin, ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/256) Okunması - Ön görüşmesi
19 99 1002:1003
118 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1041:1050 1052:1066
119 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1041:1050 1052:1066
120 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, dış politika uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/342) Okunması
26 128 23:25
121 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/300) Okunması
22 114 513:514
122 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/178) Okunması - Ön görüşmesi
15 74 590:591
123 :
15 74 617:650
124 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, kamyoncunakliyeci esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/263) Okunması
20 101 215:216
125 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/91) Okunması
10 47 701:702
126 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, öğretmenlerin tüm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/332) Okunması
25 125 17:18
127 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, tarım girdi maliyetlerindeki artışların nedenlerinin, tarımda yarattığı olumsuz etkilerin ve ekonomik zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/301) Okunması
22 115 692:693
128 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, Marmara Denizi’nde kirlilikten kaynaklanan sorunların ve kirliliğin çevre ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/71) Okunması
5 26 499:500
129 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, ülkemizde çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından kontrolsüz ve yoğun şekilde oynanan online (çevrimiçi) oyunların neden olduğu kayıt dışı sanal ticaretin ve çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde yarattığı etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/155) Okunması - Ön görüşmesi
14 68 585:586
130 :
14 68 618:622 623:643
131 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/81) Okunması
6 30 165:166
132 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, ülkemizde sigara kaçakçılığının nedenlerinin ve yol açtığı kayıt dışı ticaretin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/313) Okunması
23 119 247:249
133 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma ve yurt sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/310) Okunması
23 118 27:29
134 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, yurt dışına göç eden işçilerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/276) Okunması
21 106 50:52
135 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, Kütahya ETİ Gümüş Anonim Şirketi Gümüş Üretim Tesislerindeki siyanür kullanımının insan sağlığı ve çevreye olan etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/125) Okunması
12 59 1036:1038
136 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, Simav’da meydana gelen depremin yol açtığı hasarların ve yaşanan mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/134) Okunması
13 62 284:285
137 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, ülkemizdeki KOBİ'ler ile küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/273) Okunması
20 104 862:863
138 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/181) Okunması - Ön görüşmesi
15 74 593:595
139 :
15 74 617:650
140 :
15 74 617:650
141 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 38 milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/233) Okunması
18 92 932:934
142 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili) Güvenlik güçlerince toplumsal gösterilerde kullanılan plastik mermi, gaz bombası ve biber gazının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/78) Okunması
6 29 62:63
143 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili) Yargı bağımsızlığı ile yargı sistemine ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/79) Okunması
6 29 63:64
144 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili) Enerji sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/80) Okunması
6 30 164:165
145 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili) Roman vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/109) Okunması
12 54 10
146 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili) Balıkçılık sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/110) Okunması
12 54 11
147 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili) GAP Bölgesi’nde giderek artan işsizlik ve yoksulluğun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/111) Okunması
12 54 12
148 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına, Grup Başkan Vekili) Basın özgürlüğünün sağlanması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/76) Okunması
5 27 718:719
149 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Dışa bağımlı hâle gelen enerji politikalarının; enerji ve güvenlik konuları ile çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/105) Okunması
11 52 565:566
150 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemlerinin uygulama ve mevzuatının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/106) Okunması
11 53 767:768
151 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) JİTEM ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/102) Okunması
11 51 334:335
152 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Kömür üretimi ve ticaretindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/107) Okunması
11 53 769:770
153 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Seçim ve partiler rejiminin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/104) Okunması
11 52 564:565
154 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin doğuracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/112) Okunması
12 55 238:239
155 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Telif hakları konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/108) Okunması - Ön görüşmesi
11 53 770:771
156 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri :
14 68 618:622 623:643
157 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/180) Okunması - Ön görüşmesi
15 74 592:593
158 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri :
15 74 617:650
159 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Yolcu taşımacılığı ve uluslararası taşımacılık yapan şoför esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/103) Okunması
11 52 563:564
160 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, Karadeniz Sahil Yolu’yla ilgili sorunların ve sıkça tekrarlanan sel felaketlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/305) Okunması
22 116 1002:1004
161 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, fındık üreticisinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/280) Okunması
21 108 295:296
162 : Ve 23 milletvekilinin, özelleştirmelerdeki haksız ve keyfî uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/138) Okunması
13 63 474:476
163 : Ve 24 milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/13) Okunması
2 5 245:246
164 : Ve 21 milletvekilinin, asgari ücret uygulamasının doğurduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/224) Okunması
18 89 412:414
165 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, özürlülerin istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/93) Okunması
10 48 827:829
166 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Alevilerin inanç ve kültürlerini yaşamakta karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/58) Okunması
4 20 701:703
167 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Çıldır Gölü’nde meydana gelen kirliliğin sebepleri ve çözümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/84) Okunması
10 45 27:28
168 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, eğitim kurumlarındaki tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/15) Okunması
2 6 309:310
169 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, hayvancılık ve kırmızı et sektörlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/85) Okunması
10 45 28:29
170 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, küresel ısınmanın ülkemize etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/54) Okunması
4 19 539:540
171 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/16) Okunması
2 6 310:312
172 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, tütün üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/86) Okunması
10 46 231:232
173 : Ve 21 milletvekilinin, Manisa-Turgutlu Çaldağı bölgesindeki nikel madeni çıkarılması ve işlenmesi faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/218) Okunması
18 87 117:118
174 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, sağlık hizmetlerinin yönetimi ve hizmet üretim sürecine ilişkin olarak yürütülen idari ve politik uygulamalar ile mevcut sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/309) Okunması
22 117 1155:1157
175 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 26 milletvekilinin, beyaz et sektörünün sorunlarının ve sektörün gelişimine yol açacak ekonomik politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/220) Okunması
18 87 119:121
176 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Üçüncü Boğaz Köprüsü’nün güzergâhının tespiti ve ihale edilmesinde yaşanan sorunların ve bunların çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/282) Okunması
21 108 298:300
177 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının ve özellikle Küçükçekmece Gölü’ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/119) Okunması
12 57 668:669
178 :
15 74 617:650
179 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, 1 Mayıs 1977'de meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/251) Okunması
19 98 871:872
180 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, 12 Haziran 1980 tarihinde İnciraltı Öğrenci Yurdunda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/270) Okunması
20 103 684:686
181 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmen adaylarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/94) Okunması
11 49 26:27
182 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin faili meçhul siyasi cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/41) Okunması
3 15 548:550
183 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, bor madenciliğindeki sorunların ve bor kaynaklarının etkin değerlendirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/269) Okunması
20 103 683:684
184 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, üniversitelerin içinde bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/267) Okunması
20 102 533:534
185 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, yerel basının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/271) Okunması
20 104 858:860
186 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 25 milletvekilinin, bağcılık ve üzüm yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/268) Okunması
20 103 681:682
187 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 26 milletvekilinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşu ve artmasının temel nedenleri ile bunların ülke ekonomisine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/285) Okunması
21 109 490:492
188 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 27 milletvekilinin, demokrasiye müdahaleye zemin hazırlayan olayların aydınlatılması ve devlet içindeki yasa dışı örgütlenme ve yapıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/286) Okunması
21 110 672:674
189 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, faili meçhul cinayetler ve kayıpların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/115) Okunması
12 56 526:528
190 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, sel felaketlerinin araştırılması ve sel riski taşıyan alanların belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/100) Okunması
11 51 332:333
191 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, TSK’da yaşanan şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/114) Okunması
12 55 241:242
192 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/307) Okunması
22 117 1152:1153
193 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, darbeler ve muhtıraların demokratik sistemde, siyasal ve toplumsal yaşamda açtığı etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/236) Okunması - Ön görüşmesi
19 93 30:32
194 :
19 93 40:56 61:66 66:76
195 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, su kaynaklarının potansiyelinin tespit edilerek korunması ve bilinçli kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/66) Okunması
5 23 17:18
196 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, yerel gazetelerin ve gazetecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/339) Okunması
25 127 435:437
197 :
15 74 617:650
198 : Ve 24 milletvekilinin, Akkaya Baraj Gölü'ndeki su kirliliğinin insan sağlığına, ekolojik dengeye ve çevreye yarattığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/217) Okunması
18 86 19:21
199 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Aksaray ilinin sorunlarının ve yapılacak yasal düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/168) Okunması
15 71 62:64
200 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Antep fıstığı üretiminde, ticaretinde, tanıtımında ve ihracatında yaşanan sorunların ve çözüm yollarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/173) Okunması
15 73 326:327
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22