E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1001 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Tekstil sektöründe iflas eden şirketlere ve işsiz kalan işçilerin mağduriyetine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/6574)
21 109 644:651
1002 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki firmalara ve bunların Suriye’deki çatışmalardan kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/6779)
22 112 255:259
1003 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Hatay’ın ithalat ve ihracat oranlarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/5402)
18 92 1232:1235
1004 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/2829)
13 63 596:598
1005 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/5037)
18 88 390:392
1006 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/2203)
11 49 174:176
1007 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/1694)
10 46 564:566
1008 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/3212)
14 66 196:199
1009 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/3637)
14 66 202:203
1010 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/7459)
23 118 213:214
1011 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/5038)
18 88 393:395
1012 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/2827)
13 63 591:592
1013 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/5708)
19 95 538:544
1014 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : 2002-2012 yılları arasında gerçekleşen cari açık değerlerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/8063)
25 126 393:399
1015 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/4865)
18 88 387:389
1016 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/5036)
18 92 1137:1139
1017 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/6777)
22 112 248:250
1018 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen ayaklanmalar nedeniyle Türk şirketlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/8062)
26 130 636:641
1019 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Kütahya’nın ihracat verilerinin son on yılda genel olarak gerilediği iddialarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/4864)
18 88 381:386
1020 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : PARDUS işletim sistemine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/5236)
18 92 1183:1187
1021 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Yapılan yurt dışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/4435)
16 77 234:243
1022 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Yeni teşvik sistemine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/6423)
21 106 147:151
1023 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Konya’nın teşvik planında 2. Bölgeye dahil edilmesine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/6983)
22 115 870:873
1024 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Türkiye’nin büyüme hızının yavaşladığı iddialarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/7912)
24 124 973:976
1025 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/5235)
18 91 874:876
1026 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : 2011 yılında Gürcistan ve Irak’la olan ihracat ve ithalat miktarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/7186)
22 115 951:952
1027 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Kastamonu’dan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/4014)
15 74 908:910
1028 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Sivas’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/4013)
15 74 905:907
1029 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Yaş ve kuru üzüm ihracatındaki sorunlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/220)
3 11 111:124
1030 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Yeni Teşvik Paketi’ne ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/6609)
22 112 231:235
1031 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/4786)
18 88 377:380
1032 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/2094)
10 46 681:684
1033 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Etiyopya’da faaliyet gösteren Türk firmalarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/2204)
11 52 744:745
1034 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/1224)
8 35 830:832
1035 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/2726)
12 59 1101:1103
1036 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik dağıtım şirketlerinin devir tarihindeki alacaklarının nasıl değerlendirileceği ve kayıpkaçak oranına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/877)
6 28 15:16
1037 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik ithalat ve ihracatına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/976)
5 25 465:467
1038 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik üretim tesislerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4007)
16 77 163:166
1039 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik üretimine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1390)
8 35 842:844
1040 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zamma ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5946)
20 105 1054:1059
1041 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Enerji projeleri ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Danıştay Başkanı ile görüşmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/7463)
23 118 219:221
1042 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Maden arama ruhsatları ve enerji yatırımlarıyla ilgili verilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/7464)
24 124 919:923
1043 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Rusya’dan Batı Hattından gelen doğal gaz alımına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/492)
3 14 509:511
1044 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Soğutma ve nemlendirme depolarında kullanılan elektrik bedellerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/225)
2 10 647:648
1045 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Türkiye’nin elektrik enerjisi üretim potansiyeline ve elektrik ithalatının azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/975)
4 21 933:935
1046 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Kocaeli’deki doğal gaz dağıtım şirketlerine ve elektrik faturalarındaki kayıp kaçak oranına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4002)
15 74 873:876
1047 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik dağıtım sisteminde oluşan kayıpkaçak oranına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6990)
23 118 179:181
1048 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik dağıtım şirketlerince belirlenen sayaç sökme ve takma bedellerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6998)
22 115 913:914
1049 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik dağıtım şirketlerinin kayıpkaçak hedef öngörülerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6992)
23 118 182:183
1050 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik dağıtımın özelleştirmelerine ve sonuçlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6996)
22 115 906:908
1051 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik İşleri Etüt İdaresinin kapatılarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün kurulmasının enerji verimliliği çalışmalarına etkisine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6994)
23 120 711:713
1052 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik kesme ve bağlama bedellerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6997)
22 115 909:912
1053 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik özelleştirmeleri sonucu vatandaşın pahalıya elektrik tükettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6995)
22 115 903:905
1054 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Enerji kaynaklarına ve yatırımlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/791)
4 21 911:913
1055 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Enerji kimlik belgesi ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6999)
23 118 188:189
1056 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Enerji talebindeki dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/7000)
23 118 190:194
1057 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yapılan çalışmalara ve bu çalışmaların sonucuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6993)
23 118 184:187
1058 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : İletim ve dağıtım gerilimi seviyesindeki şebeke kayıp oranlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6991)
22 115 900:902
1059 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Maden teknikeri unvanının Maden Kanunu ile ilgili yönetmelikte yer almamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5941)
20 101 464:466
1060 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Soma-B Termik Santrali Bacagazı Tesisi Projesi’ne ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1605)
10 46 506:508
1061 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Türkiye Kömür İşletmelerinde işçi statüsünde çalışanların, hazırlanan kanun tasarısı kapsamına alınmamalarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5942)
19 98 964:965
1062 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Balıkesir ve ilçelerine doğal gaz arzı sağlanmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2839)
13 64 710:712
1063 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bor madenlerini işletme hakkının özel sektöre devredileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5513)
19 95 527:529
1064 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Doğal gazla elektrik üretimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6517)
22 112 186:188
1065 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik faturalarındaki kayıpkaçak bedeli ve diğer bedel kalemlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2359)
12 56 624:627
1066 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Rusya ile olan doğal gaz anlaşmasının sona erdirilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/539)
4 17 250:252
1067 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : İzmir-Gaziemir’in bir mahallesinde bir çocuğun elektrik kablolarındaki kaçak yüzünden hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/227)
2 10 652:653
1068 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bingöl-Karlıova-Hacılar Köyü jeotermal su kaynaklarının kullanım hakkının devredilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2831)
13 64 702:704
1069 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Yunanistan’a doğal gaz verilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4538)
16 80 790:792
1070 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Artvin’de elektrik dağıtımında ve faturaların son ödeme tarihlerinde yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6989)
22 115 896:899
1071 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Artvin’de metal bakır üretimi için yapılan bir ihaleye ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4345)
16 77 218:220
1072 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Artvin'de bir düzlüğe trafo merkezi kurulmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/8610)
28 132 1529:1531
1073 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Atatürk, Keban ve Karakaya barajlarının son 15 yıldaki yıllık ve aylık enerji üretimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2832)
13 64 704:708
1074 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Cerattepe Mevkii’nde maden çıkartılmasının bir toprak kaymasına sebep olacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4868)
18 91 854:857
1075 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Doğal gazla ilgili altyapı çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/3213)
13 65 1197:1198
1076 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Yusufeli ilçesindeki bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5511)
19 95 524:526
1077 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik dağıtım şirketlerinin bazı uygulamaları nedeniyle vatandaşların yaşadıkları mağduriyete ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/8360)
28 132 1196:1201
1078 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik faturalarına yansıtılan bazı bedellere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/8361)
28 132 1202:1213
1079 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Esnafın kullandığı elektriğin bedelinin düşürülmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2205)
12 55 447:449
1080 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Kaçak elektrik kullanımına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/792)
4 21 913:915
1081 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Kaçak elektrik kullanımına ve elektrik sayaç değişiminde talep edilen ücrete ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2317)
12 56 618:619
1082 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Antalya-Elmalı’nın bazı köylerindeki maden ve taşocaklarının çevreye verdiği tahribata ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/717)
4 17 274:277
1083 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bursa sınırları içinde maden arama izni verildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/588)
4 17 264:265
1084 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bursa’da maden arama izni verilen yerlere ve maden ocaklarıyla ilgili sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/587)
4 17 260:263
1085 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedellerinin gizlendiği iddialarına ve bedeli ödeyen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6987)
22 115 887:889
1086 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Kıbrıs Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/234)
2 10 670:674
1087 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : NABUCCO Projesi’ne ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4341)
16 77 212:214
1088 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Osmangazi’deki elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesinden kaynaklanan sorunlara ve çözümüne ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5040)
18 91 866:868
1089 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Rusya’dan doğal gaz alımının özel sektöre devriyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1833)
10 46 635:636
1090 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Rusya’dan gaz alımının özel sektöre devredileceği iddi-alarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/586)
4 17 258:259
1091 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Suriye sınırındaki mayınlı arazilerde petrol yatakları bulunduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1834)
10 46 637:639
1092 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : İzmir’de maden işletmelerinde kullanılan siyanüre karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1730)
10 46 585:589
1093 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Ödemiş’te hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4348)
16 77 231:233
1094 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1186)
6 28 30:32
1095 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2836)
13 65 1105:1106
1096 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/5042)
19 95 386:388
1097 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2206)
12 55 450:452
1098 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bakanlık lojmanlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4343)
15 74 927:928
1099 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bakanlık merkez teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1835)
10 46 640:641
1100 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından : Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/1611)
10 46 527:529
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22