E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Önergeler / Gensoru Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), Nevruz Bayramı kutlamaları ile eğitim sistemine ilişkin kanun teklifine karşı yapılan protesto gösterilerinin yasaklandığı ve bu gösterilere katılanlara yönelik polisin orantısız güç kullandığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/11) Okunması - Ön görüşmesi
18 92 930:932
2 Önergeler / Gensoru Önergeleri :
19 95 309:324 325:336 343
3 Önergeler / Gensoru Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), bazı soruşturma ve operasyonlarda kolluk güçlerine hukuka aykırı uygulamalar yaptırdığı; açıklamalarında kullandığı bazı ifadelerle Devlet adamı ciddiyetinden uzaklaştığı; görev ve sorumluluklarını kötüye kullandığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/1) Okunması
2 8 470:471
4 Önergeler / Gensoru Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), bazı soruşturma ve operasyonlarda kolluk güçlerine hukuka aykırı uygulamalar yaptırdığı, yargıya müdahale ettiği, açıklamalarında kullandığı bazı ifadelerle devlet adamı ciddiyetinden uzaklaştığı ve yetkilerini hukuka aykırı olarak kullandığı iddialarıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/2) Okunması - Ön görüşmesi
4 17 38:39
5 Önergeler / Gensoru Önergeleri :
4 18 359:380 381:391 404
6 Önergeler / Gensoru Önergeleri :
18 87 124:158 158:160
7 Önergeler / Gensoru Önergeleri :
5 24 167:179 182:197 203:211 220
8 Önergeler / Gensoru Önergeleri : Ve Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin (Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), izlemekte olduğu dış politikanın gerçeklerden uzak olduğu, ülke güvenliği ve çıkarlarına zarar verdiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/12) Okunması - Ön görüşmesi
22 112 50:52
9 Önergeler / Gensoru Önergeleri :
22 116 1007:1029 1031:1038 1045
10 Önergeler / Gensoru Önergeleri : Ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Nevruz Bayramı kutlamaları ile eğitim sistemine ilişkin kanun teklifine karşı yapılan protesto gösterilerinin yasaklandığı ve bu gösterilere katılanlara yönelik polisin orantısız güç kullandığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/10) Okunması
17 85 857:859
11 Önergeler / Gensoru Önergeleri :
18 87 161:168 176:190 193:199 208
12 Önergeler / Gensoru Önergeleri :
13 60 107:135 136
13 Önergeler / Gensoru Önergeleri :
5 24 166:167
14 Önergeler / Gensoru Önergeleri : Ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın (Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri) Van ilinde meydana gelen depremlerde arama ve kurtarma çalışmaları, yardımların ulaştırılması, hasar tespiti ve süreçteki diğer hizmetlerin yerine getirilmesinde etkin koordinasyon sağlayamadığı iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/6) Okunması - Ön görüşmesi
5 25 256:258
15 Önergeler / Gensoru Önergeleri :
5 27 733:760 761:770
16 Önergeler / Genel Görüşme Önergeleri :
2 10 609:613
17 Önergeler / Genel Görüşme Önergeleri :
2 10 609:613
18 Önergeler / Genel Görüşme Önergeleri :
2 10 609:613
19 Önergeler / Genel Görüşme Önergeleri :
2 10 609:613
20 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, Hrant Dink cinayetinin aydınlatılması amacıyla TİB’in görev, yetki ve sorumluluklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/215) Okunması
18 86 16:18
21 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/37) Okunması
3 13 224:226
22 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 25 milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/281) Okunması
21 108 296:298
23 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, Manisa ilinin sorunlarının ve yapılacak yasal düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/197) Okunması
16 80 602:604
24 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların yaşadığı sorunların ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/198) Okunması
16 80 604:606
25 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, Manisa ilinin tarımsal üretimi ve sulama sorunları ile çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/199) Okunması
16 80 606:608
26 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, basım ve yayım faaliyetlerinin önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/345) Okunması
26 129 252:253
27 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin ve ağır hastalıkları bulunan tutuklu ve hükümlülerin tahliye ve tedavi edilmeme hususlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/194) Okunması
16 79 437:439
28 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, hayvancılık ve kırmızı et sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/92) Okunması
10 48 825:827
29 :
14 68 618:622 623:643
30 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, İstanbul’daki su havzalarının korunmasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/17) Okunması
2 7 414:416
31 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin Doğu Anadolu fay hattı ile ilgili çalışmaların incelenmesi ve olası depremlere karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/65) Okunması
5 23 16:17
32 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin süt üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/50) Okunması
4 18 318:319
33 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/57) Okunması
4 20 700:701
34 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/48) Okunması
4 17 35:36
35 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/82) Okunması
6 30 167:168
36 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, İstanbul’da depremle ilgili yapılan çalışmaların incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/56) Okunması
4 20 698:700
37 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, İstanbul’un trafik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/60) Okunması
4 21 840:841
38 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, kamudaki taşeron şirket uygulamasının işçilerin hak ve özgürlüklerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/32) Okunması
3 12 176:177
39 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, özel güvenlik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/45) Okunması
3 16 751:752
40 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, belediyelere aktarılan ödeneklerin hizmette eşitliğin sağlanması açısından adil ve dengeli tahsis edilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/27) Okunması
2 10 600:601
41 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık personelinin çalışma ortamlarının güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/49) Okunması - Ön görüşmesi
4 17 36:37
42 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1040:1050 1052:1066
43 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, futbol kulüplerinin yönetimini düzenleyen mevzuattan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/64) Okunması
4 22 959:961
44 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, İstanbul’daki içme ve kullanma suyuna karışan kimyasal atıklar nedeniyle oluşan çevre sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/35) Okunması
3 13 222:223
45 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, kayıt dışı istihdam sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/29) Okunması
3 11 52
46 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, kayıt dışı içki üretimi ve satışının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/33) Okunması
3 12 177
47 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, Kızılaya yapılan yardımlardaki azalmanın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/284) Okunması
21 109 489:490
48 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin ilköğretim çağındaki çocuklarının eğitime devam sorununun araştirılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/34) Okunması
3 12 178
49 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, ormanların korunması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/38) Okunması
3 14 334:335
50 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, ortaöğretim sistemindeki aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/51) Okunması
4 18 319:321
51 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, taş ocaklarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/47) Okunması
4 17 34:35
52 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, usta öğreticilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/69) Okunması
5 25 253:255
53 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, alışveriş merkezlerinin geleneksel ticaret sistemine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/30) Okunması
3 11 52:53
54 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/83) Okunması
10 45 25:26
55 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/55) Okunması
4 19 540:542
56 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, tahıl ürünlerinin üretim ve tüketiminin planlanmasında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/22) Okunması
2 8 469:470
57 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 23 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/23) Okunması
2 9 539:540
58 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin futbol kulüplerinin ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/68) Okunması
5 25 252:253
59 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, başta kayıt dışı plaka edinimi ve korsan taksicilik olmak üzere taksici esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/196) Okunması
16 79 441:442
60 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, mermercilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/52) Okunması
4 18 321
61 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/24) Okunması
2 9 540:542
62 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, sulama birliklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/36) Okunması
3 13 223:224
63 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, yerel basın ve yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/63) Okunması
4 22 958:959
64 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 25 milletvekilinin taksici esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/44) Okunması
3 16 749:751
65 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 25 milletvekilinin, GAP kapsamında yapılması planlanan sulama projelerinin tamamlanmama nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/31) Okunması
3 11 2.1.190005:54:00
66 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 25 milletvekilinin, okullarda yaşanan şiddet olayları ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/73) Okunması
5 26 502:503
67 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 25 milletvekilinin, Tekel’in özelleştirilmesinden kaynaklanan sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/25) Okunması
2 9 542:543
68 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 25 milletvekilinin, yerel basın ve yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/46) Okunması
3 16 752:753
69 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 26 milletvekilinin, başta okulların fiziki eksiklikleri ile öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumları olmak üzere millî eğitim sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/72) Okunması
5 26 500:502
70 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 26 milletvekilinin, baz istasyonlarının insan sağlığına ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/28) Okunması
2 10 601:603
71 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 26 milletvekilinin, şehit aileleri, gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/75) Okunması
5 27 716:717
72 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 26 milletvekilinin, zihinsel özürlü çocukların eğitiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/39) Okunması
3 14 335:336
73 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 28 milletvekilinin, muhtarların sosyal ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/26) Okunması
2 10 599:600
74 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 37 milletvekilinin, 2009 yerel seçimleri öncesinde İstanbul’da kurulan yeni ilçeler nedeniyle belde belediyelerinin kapatılmasının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/230) Okunması
18 91 699:700
75 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1041:1050 1052:1066
76 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, ilaç firmalarının 2007-2010 yılları arasında ülkemizde yaptıkları çeşitli ilaç çalışmalarına bağlı olarak çok sayıda vatandaşın öldüğü iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/330) Okunması
24 124 813:814
77 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 26 milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık personelinin güvenlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/118) Okunması - Ön görüşmesi
12 57 666:667
78 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1040:1050 1052:1066
79 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, aile hekimliği uygulamasının başladığı günden bugüne kadar sonuçlarının değerlendirilmesi ve yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/266) Okunması
20 102 531:532
80 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Bingöl-Karlıova’da bir köy korucusunun öldürülmesi sonucu bir araya gelen korucuların ilçede yaptığı saldırılarda hasar gören binaların tespitinin ve olayın sorumlularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/116) Okunması
12 56 528:530
81 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Diyarbakır ili bütçesinin onaylanmaması sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/247) Okunması
19 96 566:567
82 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, hekimler ve sağlık emekçilerine yönelik gerçekleştirilen ve özellikle son dönemlerde artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/257) Okunması - Ön görüşmesi
19 99 1003:1005
83 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1041:1050 1052:1066
84 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, uygulanmakta olan HES projelerinin insanlar, doğal çevre ve su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/195) Okunması
16 79 439:441
85 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Iğdır'daki hava kirliliğinin nedenlerinin ve bu durumun bölgedeki halk sağlığı ve canlı yaşamı üzerindeki zararlı etkilerinin ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/229) Okunması
18 90 530:531
86 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Kadına yönelik fiziksel, ekonomik, siyasal ve benzeri her türlü şiddetin kadın sağlığı üzerinde yarattığı etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/320) Okunması
24 121 2.1.190000:49:00
87 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Ülkemizde yüksek oranlarda gerçekleşen kız çocuğu evliliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/244) Okunması
19 95 297:298
88 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Ülkemizde yaşanan kadınlara yönelik cinayetlerin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/321) Okunması
24 121 49:50
89 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : (BDP Grubu adına Grup Başkanvekili) Kılıkkıyafeti nedeniyle mağdur edilmiş kişilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/344) Okunması
26 129 251:252
90 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri) Dersim olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/319) Okunması
24 121 47:48
91 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), öğretmenlerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/335) Okunması
25 126 210:211
92 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), KKTC-Türkiye ilişkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/275) Okunması
21 106 49:50
93 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri) Dersim olaylarında kaybolduğu iddia edilen kız çocuklarının akıbetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/317) Okunması
23 120 484:485
94 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri) Şeyh Sait ve arkadaşları, Seyit Rıza ve arkadaşları ile Saidi Nursi'nin mezar yerlerinin nerede olduğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/318) Okunması
23 120 485:486
95 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/96) Okunması
11 49 30:31
96 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri :
19 93 40:56 61:66 66:76
97 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri :
15 74 617:650
98 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/245) Okunması
19 95 298:300
99 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, şehit yakınları ve gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/235) Okunması
18 92 936:938
100 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/316) Okunması
23 120 482:484
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22