Türkiye Büyük Millet Meclisi

Kanun Tasarısı Bilgileri

Taksim/Esas No Tarihi Kanun Tasarısı Başlığı ve Özeti
1/11 04/02/1994 20/01/1994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
Tasarının Metni Özel dedektifler ile özel araştırma görevlilerinin çalışma alanları ile yetki ve sorumlulukları, nitelikleri, mesleğe girişleri ve meslekten çıkarılmasına ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir.
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 17/06/1999 Komisyonda
Esas Komisyon İçişleri Komisyonu 17/06/1999 Komisyonda