Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/1
Esas Numarası 2/187
Başkanlığa Geliş Tarihi 20/07/1999
Teklifin Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi.
Teklifin Özeti Anayasanın;- "Devletleştirme" başlıklı 47 nci maddesi "Devletleştirme ve Özelleştirme" olarak değiştirilmekte, - Devletin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletmelerin özelleştirmeye ilişkin esas ve usullerinin ve kamu tüzel kişilerince yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceğinin Kanunla belirlenmesi esası getirilmekte, - Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülmekte, - İmtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri Danıştay'ın inceleme yapacağı konular arasından çıkartılarak düşünce bildireceği konular arasına alınmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 20/07/1999 28/07/1999 Raporunu Verdi 22/07/1999
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 20/07/1999 28/07/1999 Raporunu Verdi 22/07/1999

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 109
Esas Komisyon Raporu (Sırasayısı Eki) 109/1
Kanun Numarası: 4446
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Hasan Hüsamettin ÖZKAN Demokratik Sol Parti İstanbul
Hikmet Sami TÜRK Demokratik Sol Parti Trabzon
İbrahim Yavuz BİLDİK Demokratik Sol Parti Adana
Mehmet Ali BİLİCİ Anavatan Partisi Adana
Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Adana
Tayyibe GÜLEK DOMAÇ Demokratik Sol Parti Adana
Ali HALAMAN Milliyetçi Hareket Partisi Adana
Musa ÖZTÜRK Anavatan Partisi Adana
Ali TEKİN Demokratik Sol Parti Adana
İsmet VURSAVUŞ Demokratik Sol Parti Adana
Recai YILDIRIM Milliyetçi Hareket Partisi Adana
Mahmut BOZKURT Anavatan Partisi Adıyaman
Abdülkadir AKCAN Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar
Müjdat KAYAYERLİ Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar
Halil İbrahim ÖZSOY Anavatan Partisi Afyonkarahisar
Mehmet TELEK Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar
Gaffar YAKIN Demokratik Sol Parti Afyonkarahisar
Yaşar ERYILMAZ Anavatan Partisi Ağrı
Nidai SEVEN Milliyetçi Hareket Partisi Ağrı
Kürşat ESER Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray
Sadi SOMUNCUOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray
Gönül SARAY Demokratik Sol Parti Amasya
Nejat ARSEVEN Anavatan Partisi Ankara
Mehmet ARSLAN Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Oğuz AYGÜN Demokratik Sol Parti Ankara
Melda BAYER Demokratik Sol Parti Ankara
Şefkat ÇETİN Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Sedat ÇEVİK Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Birkan ERDAL Anavatan Partisi Ankara
Ayşe GÜROCAK Demokratik Sol Parti Ankara
Ali IŞIKLAR Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Hüseyin Tayfun İÇLİ Demokratik Sol Parti Ankara
Abdurrahman KÜÇÜK Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Hayrettin ÖZDEMİR Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Esvet ÖZDOĞU Demokratik Sol Parti Ankara
Yücel SEÇKİNER Anavatan Partisi Ankara
Mehmet Zeki SEZER Demokratik Sol Parti Ankara
Cengiz AYDOĞAN Anavatan Partisi Antalya
İbrahim GÜRDAL Anavatan Partisi Antalya
Osman MÜDERRİSOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Antalya
Ahmet Sancar SAYIN Demokratik Sol Parti Antalya
Metin ŞAHİN Demokratik Sol Parti Antalya
Nesrin ÜNAL Milliyetçi Hareket Partisi Antalya
Mustafa VURAL Demokratik Sol Parti Antalya
Faruk DEMİR Demokratik Sol Parti Ardahan
Ergün BAYRAK Demokratik Sol Parti Artvin
Cengiz ALTINKAYA Anavatan Partisi Aydın
Ertuğrul KUMCUOĞLU Demokratik Sol Parti Aydın
Bekir ONGUN Milliyetçi Hareket Partisi Aydın
Sema TUTAR PİŞKİNSÜT Demokratik Sol Parti Aydın
Ali UZUNIRMAK Milliyetçi Hareket Partisi Aydın
Yüksel YALOVA Anavatan Partisi Aydın
Aydın GÖKMEN Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir
Numan GÜLTEKİN Demokratik Sol Parti Balıkesir
Oktay Agah GÜNER Anavatan Partisi Balıkesir
Hüseyin KALKAN Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir
Mustafa Güven KARAHAN Demokratik Sol Parti Balıkesir
Zeki ÇAKAN Anavatan Partisi Bartın
Cafer Tufan YAZICIOĞLU Demokratik Sol Parti Bartın
Ataullah HAMİDİ Anavatan Partisi Batman
Hüseyin ARABACI Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik
Sebahat VARDAR Demokratik Sol Parti Bilecik
Edip Safder GAYDALI Anavatan Partisi Bitlis
İbrahim Halil ORAL Milliyetçi Hareket Partisi Bitlis
Avni AKYOL Anavatan Partisi Bolu
Mustafa KARSLIOĞLU Demokratik Sol Parti Bolu
Ersoy ÖZCAN Milliyetçi Hareket Partisi Bolu
Süleyman COŞKUNER Milliyetçi Hareket Partisi Burdur
Hasan MACİT Demokratik Sol Parti Burdur
Ali Rahmi BEYRELİ Demokratik Sol Parti Bursa
Fahrettin GÜLENER Demokratik Sol Parti Bursa
Hayati KORKMAZ Demokratik Sol Parti Bursa
Orhan OCAK Demokratik Sol Parti Bursa
Burhan ORHAN Milliyetçi Hareket Partisi Bursa
Recep ÖNAL Demokratik Sol Parti Bursa
Kenan SÖNMEZ Anavatan Partisi Bursa
Turhan TAYAN Anavatan Partisi Bursa
Ertuğrul YALÇINBAYIR Anavatan Partisi Bursa
Mustafa Cumhur ERSÜMER Anavatan Partisi Çanakkale
Sadık KIRBAŞ Demokratik Sol Parti Çanakkale
Sıtkı TURAN Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale
Hakkı DURAN Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı
İrfan KELEŞ Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı
Abdulhaluk Mehmet ÇAY Milliyetçi Hareket Partisi Çorum
Melek KARACA Milliyetçi Hareket Partisi Çorum
Vahit KAYRICI Milliyetçi Hareket Partisi Çorum
Beyhan ASLAN Anavatan Partisi Denizli
Salih ERBEYİN Milliyetçi Hareket Partisi Denizli
Hasan ERÇELEBİ Demokratik Sol Parti Denizli
Ali KESKİN Milliyetçi Hareket Partisi Denizli
Mehmet KOCABATMAZ Demokratik Sol Parti Denizli
Nurettin DİLEK Anavatan Partisi Diyarbakır
Abdulbaki ERDOĞMUŞ Anavatan Partisi Diyarbakır
Sebğatullah SEYDAOĞLU Anavatan Partisi Diyarbakır
Abdulsamet TURGUT Demokratik Sol Parti Diyarbakır
Evren BULUT Anavatan Partisi Edirne
Ali Ahmet ERTÜRK Demokratik Sol Parti Edirne
Şadan ŞİMŞEK Demokratik Sol Parti Edirne
Mustafa GÜL Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ
Mihrali AKSU Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan
Mücahit HİMOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum
İsmail KÖSE Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum
Cezmi POLAT Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum
Necati ALBAY Demokratik Sol Parti Eskişehir
Mehmet Mail BÜYÜKERMAN Demokratik Sol Parti Eskişehir
İbrahim Yaşar DEDELEK Anavatan Partisi Eskişehir
Mahmut ERDİR Demokratik Sol Parti Eskişehir
Ali ÖZDEMİR Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep
Mustafa Rüştü TAŞAR Anavatan Partisi Gaziantep
Mehmet Hanifi TİRYAKİ Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep
Hasan AKGÜN Demokratik Sol Parti Giresun
Burhan KARA Anavatan Partisi Giresun
Mustafa YAMAN Milliyetçi Hareket Partisi Giresun
Bedri YAŞAR Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane
Namık Kemal ATAHAN Demokratik Sol Parti Hatay
Hakkı Oğuz AYKUT Anavatan Partisi Hatay
Ali GÜNAY Demokratik Sol Parti Hatay
Levent MISTIKOĞLU Anavatan Partisi Hatay
Mehmet ŞANDIR Milliyetçi Hareket Partisi Hatay
Mehmet Nuri TARHAN Milliyetçi Hareket Partisi Hatay
Abbas BOZYEL Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır
Osman Gazi AKSOY Milliyetçi Hareket Partisi Isparta
Erkan MUMCU Anavatan Partisi Isparta
Ali ER Anavatan Partisi Mersin
Yalçın KAYA Milliyetçi Hareket Partisi Mersin
Hidayet KILINÇ Milliyetçi Hareket Partisi Mersin
Enis ÖKSÜZ Milliyetçi Hareket Partisi Mersin
Edip ÖZGENÇ Demokratik Sol Parti Mersin
Mustafa İstemihan TALAY Demokratik Sol Parti Mersin
Cahit TEKELİOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Mersin
Rüştü Kazım YÜCELEN Anavatan Partisi Mersin
Fadlı AĞAOĞLU Demokratik Sol Parti İstanbul
Bülent AKARCALI Anavatan Partisi İstanbul
Erol AL Demokratik Sol Parti İstanbul
Abdul Ahat ANDİCAN Anavatan Partisi İstanbul
Aydın Ağan AYAYDIN Anavatan Partisi İstanbul
İsmail AYDINLI Demokratik Sol Parti İstanbul
Şamil AYRIM Anavatan Partisi İstanbul
İbrahim Nami ÇAĞAN Demokratik Sol Parti İstanbul
Ahmet ÇAKAR Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul
Yücel ERDENER Demokratik Sol Parti İstanbul
Bülent Ersin GÖK Demokratik Sol Parti İstanbul
Mehmet GÜL Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul
Zafer GÜLER Demokratik Sol Parti İstanbul
Ahmet GÜZEL Demokratik Sol Parti İstanbul
Ediz HUN Anavatan Partisi İstanbul
Mehmet Ali İRTEMÇELİK Anavatan Partisi İstanbul
Yılmaz KARAKOYUNLU Anavatan Partisi İstanbul
Nazire KARAKUŞ Demokratik Sol Parti İstanbul
Mehmet Cavit KAVAK Anavatan Partisi İstanbul
Ali Emre KOCAOĞLU Anavatan Partisi İstanbul
Hüseyin MERT Demokratik Sol Parti İstanbul
Nesrin NAS Anavatan Partisi İstanbul
Nazif OKUMUŞ Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul
İsmail Sühan ÖZKAN Anavatan Partisi İstanbul
Mehmet PAK Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul
Necdet SARUHAN Demokratik Sol Parti İstanbul
Sulhiye ŞANSLI Demokratik Sol Parti İstanbul
Bahri SİPAHİ Demokratik Sol Parti İstanbul
Güneş TANER Anavatan Partisi İstanbul
Sadettin TANTAN Anavatan Partisi İstanbul
Şadan TUZCU Anavatan Partisi İstanbul
Süleyman YAĞIZ Demokratik Sol Parti İstanbul
Cahit Savaş YAZICI Demokratik Sol Parti İstanbul
Güler ASLAN Demokratik Sol Parti İzmir
Saffet BAŞARAN Demokratik Sol Parti İzmir
Burhan BIÇAKÇIOĞLU Demokratik Sol Parti İzmir
Işın ÇELEBİ Anavatan Partisi İzmir
Mehmet ÇÜMEN Demokratik Sol Parti İzmir
Hayri DİRİ Demokratik Sol Parti İzmir
Yusuf KIRKPINAR Milliyetçi Hareket Partisi İzmir
Sümer ORAL Anavatan Partisi İzmir
Rifat SERDAROĞLU Anavatan Partisi İzmir
Rahmi SEZGİN Demokratik Sol Parti İzmir
Suha TANIK Anavatan Partisi İzmir
Ahmet Kenan TANRIKULU Milliyetçi Hareket Partisi İzmir
Hakan TARTAN Demokratik Sol Parti İzmir
Kemal VATAN Demokratik Sol Parti İzmir
Oktay VURAL Milliyetçi Hareket Partisi İzmir
Ali DOĞAN Anavatan Partisi Kahramanmaraş
Mehmet KAYA Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş
Edip ÖZBAŞ Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş
Nevzat TANER Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş
Erol KARAN Demokratik Sol Parti Karabük
İlhami YILMAZ Milliyetçi Hareket Partisi Karabük
Hasan ÇALIŞ Milliyetçi Hareket Partisi Karaman
Murat BAŞESGİOĞLU Anavatan Partisi Kastamonu
Muharrem Hadi DİLEKCİ Demokratik Sol Parti Kastamonu
Mehmet SERDAROĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu
Hamdi BAKTIR Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri
Hasan Basri ÜSTÜNBAŞ Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri
Sadık YAKUT Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri
Osman DURMUŞ Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale
Nihat GÖKBULUT Anavatan Partisi Kırıkkale
Nural KARAGÖZ Demokratik Sol Parti Kırklareli
Cemal ÖZBİLEN Anavatan Partisi Kırklareli
Necdet TEKİN Demokratik Sol Parti Kırklareli
Mustafa HAYKIR Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir
Ramazan MİRZAOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir
Fikret TECER Demokratik Sol Parti Kırşehir
Mehmet NACAR Milliyetçi Hareket Partisi Kilis
Halil ÇALIK Demokratik Sol Parti Kocaeli
Sefer EKŞİ Anavatan Partisi Kocaeli
Muhammet Turhan İMAMOĞLU Demokratik Sol Parti Kocaeli
Kemal KÖSE Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli
Faruk BAL Milliyetçi Hareket Partisi Konya
Abdullah Turan BİLGE Demokratik Sol Parti Konya
Ali GEBEŞ Milliyetçi Hareket Partisi Konya
Mustafa Sait GÖNEN Milliyetçi Hareket Partisi Konya
Mehmet Emrehan HALICI Demokratik Sol Parti Konya
Ömer İZGİ Milliyetçi Hareket Partisi Konya
Mehmet KEÇECİLER Anavatan Partisi Konya
Kadir GÖRMEZ Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya
Seydi KARAKUŞ Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya
Miraç AKDOĞAN Anavatan Partisi Malatya
Basri COŞKUN Milliyetçi Hareket Partisi Malatya
Namık Hakan DURHAN Milliyetçi Hareket Partisi Malatya
Hüseyin AKGÜL Milliyetçi Hareket Partisi Manisa
İsmail BOZDAĞ Demokratik Sol Parti Manisa
Mustafa ENÖZ Milliyetçi Hareket Partisi Manisa
Hasan GÜLAY Demokratik Sol Parti Manisa
Ekrem PAKDEMİRLİ Anavatan Partisi Manisa
Ali SERDENGEÇTİ Milliyetçi Hareket Partisi Manisa
Mustafa Cihan YAZAR Demokratik Sol Parti Manisa
Süleyman ÇELEBİ Anavatan Partisi Mardin
Ömer ERTAŞ Anavatan Partisi Mardin
Mustafa Kemal TUĞMANER Demokratik Sol Parti Mardin
Tunay DİKMEN Demokratik Sol Parti Muğla
Metin ERGUN Milliyetçi Hareket Partisi Muğla
Hasan ÖZYER Anavatan Partisi Muğla
Fikret UZUNHASAN Demokratik Sol Parti Muğla
Erkan KEMALOĞLU Anavatan Partisi Muş
İsmail ÇEVİK Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir
Mükremin TAŞKIN Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir
Eyüp DOĞANLAR Demokratik Sol Parti Niğde
İhsan ÇABUK Demokratik Sol Parti Ordu
Cemal ENGİNYURT Milliyetçi Hareket Partisi Ordu
Sefer KOÇAK Anavatan Partisi Ordu
Şükrü YÜRÜR Anavatan Partisi Ordu
Mehmet KUNDAKCI Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye
Ahmet KABİL Anavatan Partisi Rize
Ersin TARANOĞLU Anavatan Partisi Sakarya
Osman Fevzi ZİHNİOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya
Yekta AÇIKGÖZ Demokratik Sol Parti Samsun
Ahmet AYDIN Milliyetçi Hareket Partisi Samsun
Tarık CENGİZ Demokratik Sol Parti Samsun
Mehmet ÇAKAR Anavatan Partisi Samsun
Vedat ÇINAROĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Samsun
Şenel KAPICI Demokratik Sol Parti Samsun
Nizamettin SEVGİLİ Anavatan Partisi Siirt
Yaşar TOPCU Anavatan Partisi Sinop
Mehmet CEYLAN Milliyetçi Hareket Partisi Sivas
Hüsnü Yusuf GÖKALP Milliyetçi Hareket Partisi Sivas
Mehmet GÜNEŞ Anavatan Partisi Şanlıurfa
Mehmet Salih YILDIRIM Anavatan Partisi Şırnak
Fevzi AYTEKİN Demokratik Sol Parti Tekirdağ
Bayram Fırat DAYANIKLI Demokratik Sol Parti Tekirdağ
Enis SÜLÜN Anavatan Partisi Tekirdağ
Ahmet ZAMANTILI Demokratik Sol Parti Tekirdağ
Hasan Hüseyin BALAK Milliyetçi Hareket Partisi Tokat
Lutfi CEYLAN Milliyetçi Hareket Partisi Tokat
Reşat DOĞRU Milliyetçi Hareket Partisi Tokat
Eyüp AŞIK Anavatan Partisi Trabzon
Ali Kemal BAŞARAN Anavatan Partisi Trabzon
Orhan BIÇAKÇIOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon
Nail ÇELEBİ Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon
Hasan ÖZGÖBEK Demokratik Sol Parti Uşak
Mehmet Yaşar ÜNAL Demokratik Sol Parti Uşak
Armağan YILMAZ Milliyetçi Hareket Partisi Uşak
Ayhan ÇEVİK Milliyetçi Hareket Partisi Van
Kamran İNAN Anavatan Partisi Van
Yaşar OKUYAN Anavatan Partisi Yalova
Hasan SUNA Demokratik Sol Parti Yalova
Ahmet Erol ERSOY Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat
Lutfullah KAYALAR Anavatan Partisi Yozgat
Mesut TÜRKER Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat
Şuayip ÜŞENMEZ Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat
Tahsin Boray BAYCIK Demokratik Sol Parti Zonguldak
İsmail Hakkı CERRAHOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak
Ömer ÜSTÜNKOL Demokratik Sol Parti Zonguldak
Macit PİRUZBEYOĞLU Anavatan Partisi Hakkari
Perihan YILMAZ KÖSE Demokratik Sol Parti İstanbul
Mustafa Bülent ECEVİT Demokratik Sol Parti İstanbul İlk İmza Sahibi
Devlet BAHÇELİ Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye İlk İmza Sahibi
Ahmet Mesut YILMAZ Anavatan Partisi Rize İlk İmza Sahibi
(2/187 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki