Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23 / 5
Esas Numarası 2 / 884
Başkanlığa Geliş Tarihi 15/03/2011
Teklifin Başlığı İmar Kanunun ile Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile 3194 sayılı İmar Kanununda yapılan düzenlemeyle kıyı ve dolgu alanlarına gerektiğinde fiber optik, baz istasyonları gibi telekomünikasyon yatırımlarına, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının uygunluk görüşü verdiği yatırımlara ve 1163 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sorumluluğuna geçen yapı kooperatiflerine dair her tür ve ölçekteki harita, plan ve parselasyon planlarını ve değişikliklerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılması ve ayrıca Bakanlığın, planlama yetkisinin bulunduğu yatırımlara ilişkin her tür ve ölçekteki planlara dair değişiklikler ile harita ve parselasyon planlarını gerektiğinde resen onaylamaya yetkili olması; kamu yapılarının tamamına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin düzenlenmesi; mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşme yeri olarak uygun görülen kısımlarının ve Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde turizm amaçlı kullanımlara ayrılan alanların Valiliğince bu amaçla kurulacak bir komisyon tarafından tespit edilip, tahsis amacının değiştirilerek Hazine adına tescillerinin yapılarak il özel idarelerine veya özel kanunlarla belirlenmiş ilgili idarelere tahsisinin sağlanması ve tespit edilen alanların ot bedellerinin ödenmemesi, özel kanunlar kapsamı dışında kalan geçici yerleşme alanının vaziyet planı ve yapılaşma şartlarının il özel idarelerince hazırlanıp ve onaylanarak, bu araziler il özel idaresince ve özel kanunlarla belirlenmiş alanlarda ilgili idarece vaziyet planına veya onaylı imar planına uygun olarak talep sahiplerine tahsisine imkan tanınması, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Taşınmaz tasarruflarının kısıtlanması ve kamulaştırmaya ilişkin 4 üncü maddenin uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi öngörülmektedir.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Teklifin Son Durumu GÜNDEMDE
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 17/03/2011 25/03/2011 Raporunu Verdi 23/03/2011
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 17/03/2011 25/03/2011 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 17/03/2011 25/03/2011 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 17/03/2011 25/03/2011 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 17/03/2011 25/03/2011 Raporunu Vermedi

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 727
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Nusret BAYRAKTAR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İlk İmza Sahibi
İdris GÜLLÜCE Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Yaşar KARAYEL Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Ahmet YENİ Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Recep YILDIRIM Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Cumhur ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük
Hacı Hasan SÖNMEZ Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun
Mehmet Nil HIDIR Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla
Mehmet SEKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Yılmaz TUNÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Bartın
Abdurrahman DODURGALI Adalet ve Kalkınma Partisi Sinop
Asım AYKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Ertekin ÇOLAK Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin
Lütfi ÇIRAKOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Rize
(2/884 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki