Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23 / 5
Esas Numarası 2 / 781
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/11/2010
Teklifin Başlığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile askerlik görevlerini yerine getirirken birinci dereceden yakınları vefat eden erbaş ve erlere muvazzaflık hizmetinden sayılmak üzere on günlük izin hakkı verilmesi; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulunun yapısı, toplantı zamanı ile toplantı usul ve esasları ile Genel Kurulun görevleri ile Yönetim Kurulunun oluşumu, işleyişi ve görev süresinin yeniden düzenlenmesi, Genel Müdürün de Yönetim Kuruluna dahil edilmesi; yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilerin de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu hizmetlerinden yararlanması; kredi borcunun geri ödeme süresinin kredi alınan süre kadar olması; gerekli görülen hallerde yurt binalarının ve tesislerinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya bu konuda yetkili olan ve kamu tüzel kişiliğini haiz diğer kurum ve kuruluşlara yaptırılabileceği; Kurumun mal ve paralarının haczedilemeyeceği; Kuruma 1453 adet kadronun ihdas edilmesi; İzmir'de Türkiye Tabipler Vakfı tarafından kamu tüzel kişiliğine sahip Şifa Üniversitesi, Trabzon'da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından kamu tüzel kişiliğine sahip Avrasya Üniversitesi adlarıyla iki vakıf üniversitesi kurulması; Özel öğretim kurumlarına işyeri açma ve çalışma ruhsatının Milli Eğitim Bakanlığınca verilmesi; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun nitelikli personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla istihdam edilecek personel için 31/12/2010 tarihine kadar yabancı dil yeterliliği şartı aranmama süresinin iki yıl uzatılması öngörülmektedir.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 08/11/2010 11/11/2010 Raporunu Verdi 10/11/2010
Tali Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 08/11/2010 11/11/2010 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 08/11/2010 11/11/2010 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Milli Savunma Komisyonu 08/11/2010 11/11/2010 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 08/11/2010 11/11/2010 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 08/11/2010 11/11/2010 Raporunu Vermedi

Esas Alınan Teklif :2/781
Komisyon Raporu (Sırasayısı) 571
Kanun Numarası: 6082
Birleşenler
1/958
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Kerim ÖZKUL Adalet ve Kalkınma Partisi Konya İlk İmza Sahibi
Fatih METİN Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu
Veysi KAYNAK Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Abdurrahman ARICI Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Ahmet AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Abdullah ÇALIŞKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir
Zeki KARABAYIR Adalet ve Kalkınma Partisi Kars
İbrahim Halil MAZICIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
(2/781 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki