Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23 / 4
Esas Numarası 2 / 656
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/04/2010
Teklifin Başlığı 7/11/1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Anayasa Değişikliği Teklifi ile kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında Devletçe alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı yorumlanamayacağı ve toplumun bazı kesimlerinin sosyal devlet ilkesi gereği daha iyi korunması ve gözetilmesi öngörülmekte, kişisel verilerin korunması, bireylerin yurt dışına çıkışlarıyla ilgili sınırlamaların daraltılması, çocuk haklarının anayasal temele kavuşturulması düzenlenmekte, sendikal haklar ve grevle ilgili bazı sınırlamalar kaldırılmakta, memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanınmakta, siyasi partilerin kapatılması yeniden düzenlenmekte, bilgi edinme hakkı anayasal dayanağa kavuşturulmakta ve Kamu Denetçiliği Kurumu kurulması öngörülmekte, bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine son verilmekte, Yüksek Askeri Şura kararları ile memur ve diğer kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine açılmakta, askeri yargının görev alanı daraltılmakta, Anayasa Mahkemesi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeniden yapılandırılmakta, Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluşu anayasal dayanağa kavuşturulmakta ve Anayasanın Geçici 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 29/04/2010 29/04/2010 Raporunu Verdi 29/04/2010
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 05/04/2010 14/04/2010 Raporunu Verdi 13/04/2010

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 497
Esas Komisyon Raporu (Sırasayısı Eki) 497 Ek1
Kanun Numarası: 5982
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Recep Tayyip ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul İlk İmza Sahibi
Ömer ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Dengir Mir Mehmet FIRAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Fatoş GÜRKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Vahit KİRİŞCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Ali KÜÇÜKAYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Necdet ÜNÜVAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Ahmet AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Şevket GÜRSOY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Fehmi Hüsrev KUTLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Sait AÇBA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Zekeriya ASLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Halil AYDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Veysel EROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Ahmet KOCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Mehmet Hanifi ALIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Abdulkerim AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Yaşar ERYILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Cemal KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Fatma SALMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Ruhi AÇIKGÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aksaray
Ali Rıza ALABOYUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aksaray
İlknur İNCEÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aksaray
Avni ERDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Akif GÜLLE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Aşkın ASAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Cemil ÇİÇEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Zeynep DAĞI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Reha DENEMEÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Bülent GEDİKLİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Haluk İPEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Ahmet İYİMAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Salih KAPUSUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Burhan KAYATÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Faruk KOCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Nazmi Haluk ÖZDALGA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Mustafa Said YAZICIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Abdurrahman ARICI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Sadık BADAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Mehmet ERDEM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Ahmet ERTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Atilla KOÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Ayşe AKBAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
İsmail ÖZGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Mehmet Cemal ÖZTAYLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Ali Osman SALİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Ahmet Edip UĞUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Ahmet İNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Batman
Fetani BATTAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bayburt
Fahrettin POYRAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bilecik
Cevdet YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bingöl
Zeki ERGEZEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bitlis
Vahit KİLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bitlis
Cemal TAŞAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bitlis
Yüksel COŞKUNYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bolu
Fatih METİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bolu
Metin YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bolu
Mehmet ALP ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Burdur
Bayram ÖZÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Burdur
Hayrettin ÇAKMAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Mehmet Altan KARAPAŞAOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Sedat KIZILCIKLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Ali KOYUNCU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Ali KUL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Mehmet OCAKDEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Mehmet Emin TUTAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Nurettin AKMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çankırı
Suat KINIKLIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çankırı
Cahit BAĞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çorum
Ağah KAFKAS ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çorum
Murat YILDIRIM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çorum
Mithat EKİCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Mehmet Salih ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Selma Aliye KAVAF ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
M. İhsan ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Kutbettin ARZU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Osman ASLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Mehmet Mehdi EKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Abdurrahman KURT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Ali İhsan MERDANOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Celal ERBAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Düzce
Metin KAŞIKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Düzce
Yaşar YAKIŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Düzce
Necdet BUDAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Edirne
Mehmet Necati ÇETİNKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Tahir ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Faruk SEPTİOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Hamza YANILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Sebahattin KARAKELLE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Binali YILDIRIM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Recep AKDAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Saadettin AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Muzaffer GÜLYURT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
İbrahim KAVAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Hasan Murat MERCAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Eskişehir
Emin Nedim ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Eskişehir
Mahmut DURDU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
İbrahim Halil MAZICIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Mehmet SARI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Fatma ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Mehmet ŞİMŞEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Nurettin CANİKLİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Hacı Hasan SÖNMEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Ali TEMÜR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Kemalettin AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Yahya DOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Abdulmuttalip ÖZBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hakkari
Rüstem ZEYDAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hakkari
Sadullah ERGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Abdülhadi KAHYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Orhan KARASAYAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Mustafa ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Fevzi ŞANVERDİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Ali GÜNER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Iğdır
Mehmet Sait DİLEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Isparta
Abdülkadir AKSU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Güldal AKŞİT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mustafa ATAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Egemen BAĞIŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ayşe Nur BAHÇEKAPILI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Hüseyin BESLİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Necat BİRİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Fuat BOL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet Beyazıt DENİZOLGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ömer DİNÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet DOMAÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Nazım EKREN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İdris GÜLLÜCE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ertuğrul GÜNAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İrfan GÜNDÜZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ünal KACIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Feyzullah KIYIKLIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İdris Naim ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Özlem ÖZTELCAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Hasan Kemal YARDIMCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İbrahim YİĞİT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Fatma Seniha Nükhet HOTAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Mehmet Vecdi GÖNÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
İsmail KATMERCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Tuğrul YEMİŞCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Fatih ARIKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Veysi KAYNAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Mehmet SAĞLAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Cafer TATLIBAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Mehmet CEYLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Karabük
Cumhur ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Karabük
Mustafa ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Karabük
Mevlüt AKGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Karaman
Lütfi ELVAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Karaman
Mahmut Esat GÜVEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kars
Zeki KARABAYIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kars
Hasan ALTAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kastamonu
Hakkı KÖYLÜ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kastamonu
Musa SIVACIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kastamonu
Mustafa ELİTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Yaşar KARAYEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Ahmet ÖKSÜZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Taner YILDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Turan KIRATLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Ahmet Gökhan SARIÇAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırklareli
Abdullah ÇALIŞKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırşehir
Hüseyin DEVECİOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kilis
Hasan KARA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kilis
Eyüp AYAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Muzaffer BAŞTOPÇU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Nihat ERGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Azize Sibel GÖNÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Fikri IŞIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Hasan ANGI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ahmet BÜYÜKAKKAŞLAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Muharrem CANDAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Abdullah ÇETİNKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Orhan ERDEM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Özkan ÖKSÜZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Kerim ÖZKUL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ali ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Hüsnü TUNA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Harun TÜFEKCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ayşe TÜRKMENOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Soner AKSOY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
İsmail Hakkı BİÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Hasan Fehmi KİNAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Hüsnü ORDU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Hüseyin TUĞCU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Öznur ÇALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Mahmut Mücahit FINDIKLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
İhsan KOCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Fuat ÖLMEZTOPRAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Ömer Faruk ÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Mehmet ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Recai BERBER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Hüseyin TANRIVERDİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Süleyman ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Mehmet Halit DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Cüneyt YÜKSEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Ali ER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Ömer İNAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Mehmet Zafer ÜSKÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Mehmet Nil HIDIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Muğla
Yüksel ÖZDEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Muğla
Medeni YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Muş
Mahmut DEDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Nevşehir
Ahmet Erdal FERALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Nevşehir
Rıtvan KÖYBAŞI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Nevşehir
İsmail GÖKSEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Muharrem SELAMOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Eyüp FATSA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Mustafa HAMARAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Enver YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Durdu Mehmet KASTAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Bayram Ali BAYRAMOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Rize
Lütfi ÇIRAKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Rize
Ayhan Sefer ÜSTÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Recep YILDIRIM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Cemal Yılmaz DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Mustafa DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Suat KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Fatih ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Birnur ŞAHİNOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Ahmet YENİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Afif DEMİRKIRAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Siirt
Memet Yılmaz HELVACIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Siirt
Abdurrahman DODURGALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sinop
Kadir TINGIROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sinop
Mehmet Mustafa AÇIKALIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Osman KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Selami UZUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Hamza YERLİKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Yahya AKMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Ramazan BAŞAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Sabahattin CEVHERİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Zülfükar İZOL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Mustafa KUŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Abdulkadir Emin ÖNEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Çağla AKTEMUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Abdurrahman Müfit YETKİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Abdullah Veli SEYDA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şırnak
Tevfik Ziyaeddin AKBULUT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tekirdağ
Zeyid ASLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Osman DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Hüseyin GÜLSÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Dilek YÜKSEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Asım AYKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Mustafa CUMUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Cevdet ERDÖL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Kemalettin GÖKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Safiye SEYMENOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Mustafa ÇETİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Uşak
Nuri USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Uşak
Kerem ALTUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
Hüseyin ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
İkram DİNÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
Gülşen ORHAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
Abdulkadir AKGÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Bekir BOZDAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Osman COŞKUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Mehmet ÇİÇEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Fazlı ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Polat TÜRKMEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Müjdat KUŞKU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
Ertekin ÇOLAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Artvin
Halide İNCEKARA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Alaattin BÜYÜKKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Şaban DİŞLİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Fazilet DAĞCI ÇIĞLIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Mehmet YÜKSEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Mehmet TUNÇAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Mehmet ÇERÇİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Canan KALSIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Kayhan TÜRKMENOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
Mehmet DANİŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
Ayhan YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Hasan Ali ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
İbrahim Mete DOĞRUER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Mustafa ÖZBAYRAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Mikail ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırşehir
Erdal KALKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Süreyya Sadi BİLGİÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Isparta
İlhan EVCİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yalova
Mustafa KABAKCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Mesude Nursuna MEMECAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Yılmaz TUNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bartın
Canan CANDEMİR ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Mehmet Emin EKMEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Batman
(2/656 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki