Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22 / 3
Esas Numarası 2 / 453
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/05/2005
Teklifin Başlığı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Hükmün tebliği hususunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi yönünde düzenleme yapılmakta; beden muayenesi iç ve dış beden muayenesi olarak ikiye ayrılarak iç beden muayenesinin hangi şartlarda ve ne suretle yapılacağı düzenlenmekte; beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararlarının kesinleşmesi hallerinde vücuttan alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarının yok edilmesi kabul edilmekte; yer gösterme işleminin hukuki niteliği açıklığa kavuşturulmakta; gözaltı süresinin yakalama yerine en yakın hâkime gönderilmesi için gerekli süre hariç olmak üzere yakalama anından itibaren 24 saat olması öngörülmekte; tutuklama talebinin reddi kararına itiraz üzerine merciin itirazı yerinde görmesi halinde bu arada serbest bırakılmış kişi hakkında tutuklama kararı vermek üzere yakalama emri düzenleyebilmesi mümkün hale getirilmekte; hapis cezasını gerektiren ve cezanın üst sınırı bir yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemeyeceği hükme bağlanmakta; yurtdışına çıkma yasağı bakımından 109(1)'de öngörülen 3 yıllık süre sınırlaması kaldırılmakta; gecikmesinde sakınca bulunan ve ayrıca Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hallerde adli kolluk hâkiminin arama konusunda yazılı emir verebilmesi kabul edilmekte; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amirinin belge veya kağıtları inceleyebilmesi hükmü getirilmekte; gecikmesinde sakınca bulunan ve Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hallerde adli kolluk amirinin yazılı emriyle elkoyma işleminin yapılabilmesi öngörülmekte; Devletin ödediği tazminattan dolayı icrai davranışla görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine rücu edilmesi kabul edilmekte; kamu davasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler getirilmektedir.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 05/05/2005 20/05/2005 Raporunu Verdi 17/05/2005

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 903
Kanun Numarası: 5353
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Hasan KARA Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis İlk İmza Sahibi
Zeyid ASLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat
Mücahit DALOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
(2/453 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki