Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 4
Esas Numarası 2 / 3116
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/10/2020
Teklifin Başlığı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; maden, doğal gaz ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yatırımcılarının faaliyet alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik yapılacak düzenlemeler ile; 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda yapılması öngörülen değişiklikler ile ruhsat temdit başvurularında idareden kaynaklanan değerlendirme süresinde yaşanacak gecikme hâlinde işletmenin faaliyetine devam edebilmesine imkân sağlanması, söz konusu Kanununa göre ruhsat bedelinin yatırılmayan kısmının hesaplanacak gecikme zammı oranında artırılmak suretiyle tahsili yoluna gidilmesi, maden arama ve işletme, ruhsatların verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğunun kaldırılması, 'mücavirdeki sahalara' ibaresinin 'ruhsat alanı dışındaki mücavir sahalara tedbirsiz ve dikkatsiz faaliyetler sonucu meydana gelen' şeklinde netleştirilmesi ve bu suretle ruhsat alanı içindeki taşmalara ayrıca cezai işlem tesis edilmemesi, 'İthalatçı şirket' tanımında değişiklik yapılması, 'Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP)' ve 'son kaynak tedariki' tanımlarının yapılması, dağıtım şirketlerince LNG ve CNG yöntemlerinin kullanılabilmesine ve mevcut doğal gaz iletim ve dağıtım şebekelerinin LNG veya CNG yöntemleriyle beslenmesine imkân tanınması, Yapı Kayıt Belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması hâlinde belirli şartlarda doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilmesi amaçlanmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 05/10/2020 27/10/2020 Raporunu Verdi 21/10/2020
Tali Komisyon Çevre Komisyonu 05/10/2020 27/10/2020 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 05/10/2020 27/10/2020 Raporunu Vermedi

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 238
Kanun Numarası: 7257
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Nevzat ŞATIROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul İlk İmza Sahibi
Hakan ÇAVUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa İlk İmza Sahibi
Ziver ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Batman
Fatma Betül SAYAN KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İsmet YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Recep ÖZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Isparta
Meliha AKYOL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yalova
Mustafa DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Yavuz ERGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Muhammet Müfit AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Şirin ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Nevzat CEYLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Vildan YILMAZ GÜREL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Mustafa Levent KARAHOCAGİL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Ahmet ÇOLAKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Hamdi UÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Zafer IŞIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Atay USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Salim ÇİVİTCİOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çankırı
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
İsmail TAMER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Murat BAYBATUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Refik ÖZEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Sermin BALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Osman Nuri GÜLAÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
Emrullah İŞLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Emine YAVUZ GÖZGEÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Bülent TÜFENKCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Şenel YEDİYILDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Cemal ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Nilgün ÖK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Yasin UĞUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Burdur
Fehmi Alpay ÖZALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
İmran KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Yavuz SUBAŞI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Hüseyin YAYMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Arife POLAT DÜZGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Zeynep YILDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Burhan ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ahmet KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
İsmail KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Mehmet Ali ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Atilla ÖDÜNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Tamer AKKAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Müslüm YÜKSEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Ali ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Ahmet ZENBİLCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Kadir AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Rümeysa KADAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Abdullah DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Çiğdem ERDOĞAN ATABEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Ahmet AKAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Halil ÖZŞAVLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Derya BAKBAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Gülay SAMANCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Lütfiye Selva ÇAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Çiğdem KARAASLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Sabahat ÖZGÜRSOY ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Selim YAĞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bilecik
İlyas ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Hacı Osman AKGÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Cihan PEKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Mustafa CANBEY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Ahmet SORGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Selman ÖZBOYACI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yalova
Metin GÜNDOĞDU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Feyzi BERDİBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bingöl
Zemzem Gülender AÇANAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Belgin UYGUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Jülide İSKENDEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
(2/3116 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki