Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 4
Esas Numarası 2 / 3116
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/10/2020
Teklifin Başlığı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; maden, doğal gaz ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yatırımcılarının faaliyet alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik yapılacak düzenlemeler ile; 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda yapılması öngörülen değişiklikler ile ruhsat temdit başvurularında idareden kaynaklanan değerlendirme süresinde yaşanacak gecikme hâlinde işletmenin faaliyetine devam edebilmesine imkân sağlanması, söz konusu Kanununa göre ruhsat bedelinin yatırılmayan kısmının hesaplanacak gecikme zammı oranında artırılmak suretiyle tahsili yoluna gidilmesi, maden arama ve işletme, ruhsatların verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğunun kaldırılması, 'mücavirdeki sahalara' ibaresinin 'ruhsat alanı dışındaki mücavir sahalara tedbirsiz ve dikkatsiz faaliyetler sonucu meydana gelen' şeklinde netleştirilmesi ve bu suretle ruhsat alanı içindeki taşmalara ayrıca cezai işlem tesis edilmemesi, 'İthalatçı şirket' tanımında değişiklik yapılması, 'Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP)' ve 'son kaynak tedariki' tanımlarının yapılması, dağıtım şirketlerince LNG ve CNG yöntemlerinin kullanılabilmesine ve mevcut doğal gaz iletim ve dağıtım şebekelerinin LNG veya CNG yöntemleriyle beslenmesine imkân tanınması, Yapı Kayıt Belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması hâlinde belirli şartlarda doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilmesi amaçlanmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 05/10/2020 27/10/2020 Raporunu Verdi 21/10/2020
Tali Komisyon Çevre Komisyonu 05/10/2020 27/10/2020 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 05/10/2020 27/10/2020 Raporunu Vermedi

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 238
Kanun Numarası: 7257
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Nevzat ŞATIROĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İlk İmza Sahibi
Hakan ÇAVUŞOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İlk İmza Sahibi
Ziver ÖZDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Batman
Fatma Betül SAYAN KAYA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
İsmet YILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
Recep ÖZEL Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta
Meliha AKYOL Adalet ve Kalkınma Partisi Yalova
Mustafa DEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Yusuf BAŞER Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Yavuz ERGUN Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde
Muhammet Müfit AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Şirin ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mehmet Sait KİRAZOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Nevzat CEYLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Vildan YILMAZ GÜREL Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
İsmail BİLEN Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Mustafa Levent KARAHOCAGİL Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya
Ahmet ÇOLAKOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak
Hamdi UÇAR Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak
Metin YAVUZ Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
Zafer IŞIK Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Atay USLU Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Salim ÇİVİTCİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Çankırı
Ali Cumhur TAŞKIN Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
İsmail TAMER Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Ali ÖZKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Murat BAYBATUR Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Refik ÖZEN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Tülay KAYNARCA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ramazan CAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale
Mehmet ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Orhan YEGİN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Sermin BALIK Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Osman Nuri GÜLAÇAR Adalet ve Kalkınma Partisi Van
Emrullah İŞLER Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Emine YAVUZ GÖZGEÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Bülent TÜFENKCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Mücahit DURMUŞOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye
Şenel YEDİYILDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Cemal ÖZTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun
Salih CORA Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Nilgün ÖK Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Yasin UĞUR Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur
Fehmi Alpay ÖZALAN Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
İmran KILIÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Yavuz SUBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Hüseyin YAYMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Arife POLAT DÜZGÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Zeynep YILDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Süleyman KARAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan
Burhan ÇAKIR Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan
Tahir AKYÜREK Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Ahmet KILIÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
İsmail KAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye
Mehmet Ali ÖZKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Atilla ÖDÜNÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Tamer AKKAL Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Müslüm YÜKSEL Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Ali ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Ahmet ZENBİLCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Kadir AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun
Rümeysa KADAK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ahmet ÇAKIR Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Abdullah DOĞRU Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Abdullah GÜLER Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Çiğdem ERDOĞAN ATABEK Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Ahmet AKAY Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Halil ÖZŞAVLI Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Derya BAKBAK Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Gülay SAMANCI Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Lütfiye Selva ÇAM Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Çiğdem KARAASLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Semiha EKİNCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
Sabahat ÖZGÜRSOY ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Selim YAĞCI Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik
İlyas ŞEKER Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Hacı Osman AKGÜL Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhane
Cihan PEKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhane
Mustafa CANBEY Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Ahmet SORGUN Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Selman ÖZBOYACI Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Yalova
Metin GÜNDOĞDU Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Feyzi BERDİBEK Adalet ve Kalkınma Partisi Bingöl
Zemzem Gülender AÇANAL Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Belgin UYGUR Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Jülide İSKENDEROĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale
İbrahim AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Ekrem ÇELEBİ Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı
Abdullah Nejat KOÇER Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
(2/3116 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki