Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 4
Esas Numarası 2 / 3113
Başkanlığa Geliş Tarihi 30/09/2020
Teklifin Başlığı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; kamu idarelerinin program bütçeye uygun olarak performans programlarını hazırlaması, kamu idareleri bütçelerinin hazırlanmasında uyumlu olması gereken üst politika belgelerinin belirlenmesi ve kamu idareleri bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarının izleme, değerlendirme sonuçlarının idare faaliyet raporlarında gösterilmesi, bütçenin program yapısının görülmesini sağlayacak şekilde hazırlanması ve uygulanması, merkezî yönetim bütçe kanununun gider cetvelinin program sınıflandırmasına uygun olarak düzenlenmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçelerini program yapısını esas alacak şekilde hazırlamalarının sağlanması, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerin yeniden düzenlenmesi, tıp fakültesi kurmak isteyen vakıf yükseköğretim kurumlarında bulunması gereken şartların belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Heyetinin yapısında değişikliğe gidilmesi ve görevlerinin yeniden düzenlenmesi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü ve Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü yardımcılığı ihdas edilmesi ve söz konusu kadroların istisnai memuriyetten çıkartılması, Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü kadrolarına atanabilmek için gereken şartların belirlenmesi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde yapılacak olan haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus on beş metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi ve ruhsatlanması şartı getirilmesi, mahalli idarelere dış borcun ikrazı yoluyla kullandırılan kredilerden doğan Hazine alacaklarının terkinine Hazine ve Maliye Bakanı'nın yetkili kılınması, ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararıyla kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahallelerin kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 01/10/2020 09/10/2020 Raporunu Verdi 09/10/2020
Tali Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 01/10/2020 09/10/2020 Raporunu Vermedi

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 228
Kanun Numarası: 7254
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya İlk İmza Sahibi
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı İlk İmza Sahibi
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Zafer IŞIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Şenel YEDİYILDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Cemal ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Nilgün ÖK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Yasin UĞUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Burdur
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Fehmi Alpay ÖZALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
İmran KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Fatma Betül SAYAN KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Öznur ÇALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Necip NASIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
(2/3113 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki