Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 3
Esas Numarası 2 / 2952
Başkanlığa Geliş Tarihi 10/06/2020
Teklifin Başlığı 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; 22/05/1987 tarihli ve 3374 sayılı Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve Eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın İmralı'da Bulunan Mezarlarının Nakli ve İsimlerinin Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında Kanun ile 11/04/1990 tarihli ve 3623 sayılı 22 Mayıs 1987 Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun ile atılan adımların devamı olarak, Yüksek Adalet Divanı'nın kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve hâlâ yürürlükte bulunan kanun hükümlerinin geçmişe dönük olarak yürürlükten kaldırılması ve söz konusu hükümlerin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte hükümsüz hâle gelen kararlardan kaynaklanan zararların tazmini kapsamında; Yüksek Adalet Divanı kararlarının adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarından silinmesi, Divan tarafından yürütülen yargılamalar sonucunda hakkında karar verilenlerin bu kararlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlarının tazmini istemiyle dava açabilmelerinin önünün açılması ve açılacak davalarda maktu harç ile dava sonunda kazanan taraf lehine maktu vekâlet ücreti alınmasına imkân sağlanması amaçlanmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 10/06/2020 19/06/2020 Raporunu Verdi 17/06/2020
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 10/06/2020 19/06/2020 Raporunu Vermedi

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 218
Kanun Numarası: 7248
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Mustafa ŞENTOP ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tekirdağ İlk İmza Sahibi
Süreyya Sadi BİLGİÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Isparta
Erkan AKÇAY MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Manisa
Bülent TURAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
Mehmet MUŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Cahit ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Muhammet Emin AKBAŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çankırı
Özlem ZENGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Numan KURTULMUŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Muhammed Levent BÜLBÜL MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Sakarya
Sabri ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Nilgün ÖK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
İshak GAZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Mehmet Yavuz DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Muğla
Oya ERONAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Ahmet AKAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Bülent TÜFENKCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Salim ÇİVİTCİOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çankırı
Selman ÖZBOYACI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Mehmet Cihat SEZAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
İsmail KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Şirin ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İbrahim YURDUNUSEVEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Mehmet Doğan KUBAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Serap YAŞAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mustafa DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Fatma Betül SAYAN KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ceyda ÇETİN ERENLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Mehmet Mehdi EKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
İlyas ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Fehmi Alpay ÖZALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Eyüp ÖZSOY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Bekir Kuvvet ERİM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Uğur AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Muhammet Müfit AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Orhan KIRCALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Hüseyin ŞANVERDİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Hacı Bayram TÜRKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Mehmet Ali CEVHERİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Vildan YILMAZ GÜREL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Rıza POSACI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Tamer AKKAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Hüseyin YAYMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Yavuz ERGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Bahar AYVAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Habibe ÖÇAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
İffet POLAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Refik ÖZEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Belgin UYGUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Sabahat ÖZGÜRSOY ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Ahmet ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kars
Selami ALTINOK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Fatih ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Mustafa YEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tekirdağ
Selim GÜLTEKİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Ahmet ZENBİLCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Abdullah DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Mustafa ESGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Mustafa KENDİRLİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırşehir
Erol KAVUNCU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çorum
Ahmet Berat ÇONKAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Recep ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Karaman
Hacı Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Zafer IŞIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Atay USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Halil ÖZŞAVLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Emrullah İŞLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Hakan ÇAVUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Zülfü DEMİRBAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Fatma AKSAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Edirne
Necip NASIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Asuman ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Hacı Osman AKGÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Yaşar KIRKPINAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Mustafa ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Atilla ÖDÜNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
İbrahim Halil YILDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Tamer DAĞLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Cemal TAŞAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bitlis
İsmail Emrah KARAYEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Recep AKDAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Rümeysa KADAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Selahattin MİNSOLMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırklareli
Kemal ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Mustafa AÇIKGÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Nevşehir
Mustafa KÖSE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Ayşe KEŞİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Düzce
Ahmet KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Osman BOYRAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Çiğdem ERDOĞAN ATABEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Yusuf BEYAZIT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yalova
Zemzem Gülender AÇANAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
İlknur İNCEÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aksaray
Jülide İSKENDEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale
Hasan ÇİLEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Canan KALSIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Çiğdem KONCAGÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tekirdağ
İsmet UÇMA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Meliha AKYOL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yalova
Mehmet Akif YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Yakup TAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Ravza KAVAKCI KAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Osman ÖREN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Siirt
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Yılmaz TUNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bartın
Hulusi ŞENTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet SORGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Muhammet BALTA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Cihan PEKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Ahmet YILDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Ahmet TAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Ahmet DEMİRCAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Yavuz SUBAŞI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Sermin BALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Mehmet Uğur GÖKGÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Isparta
Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Emine ZEYBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Abdulahat ARVAS ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Pakize Mutlu AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Harun KARACAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Eskişehir
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Niyazi GÜNEŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Karabük
Hacı TURAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Erol KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Hacı ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Zeynep YILDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Cengiz DEMİRKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Leyla ŞAHİN USTA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Osman Aşkın BAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Rize
Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Mahmut Atilla KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Ahmet Salih DAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kilis
Emine YAVUZ GÖZGEÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Ali İhsan YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Burhan ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Ali ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Mustafa ATAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet Ali ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
İsmet YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Recep ÖZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Isparta
Selim YAĞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bilecik
Kadir AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Metin GÜNDOĞDU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Lütfiye Selva ÇAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Mehmet ALTAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Uşak
Şeyhmus DİNÇEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Ahmet AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Mustafa SAVAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Gülay SAMANCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Osman MESTEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Fuat KÖKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Oğuzhan KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çorum
Erkan KANDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Abdulkadir ÖZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Abdullah AĞRALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Mustafa ELİTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Vedat DEMİRÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Halil ETYEMEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Orhan ERDEM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Cevdet YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bingöl
Hasan TURAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Veysel EROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Nazım MAVİŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sinop
İsmail GÜNEŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Uşak
Jülide SARIEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Ahmet ÇOLAKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Hamdi UÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Efkan ALA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Aziz BABUŞCU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Şahin TİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Metin BULUT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Mehmet Şükrü ERDİNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Feyzi BERDİBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bingöl
Mustafa CANBEY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Öznur ÇALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Çiğdem KARAASLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Nevzat CEYLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Mustafa Hilmi DÜLGER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kilis
Mehmet Habib SOLUK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Halis DALKILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Cemil YAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Zeynep GÜL YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Metin ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kastamonu
(2/2952 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki