Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 3
Esas Numarası 2 / 2875
Başkanlığa Geliş Tarihi 14/05/2020
Teklifin Başlığı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; muafiyet rejiminin hukuki belirliliğinin, "kendi kendine değerlendirme" yönteminin ve Rekabet Kurumunun yerinde inceleme yetkisinin kapsamının netleştirilmesi, hâkim durum testi yerine Avrupa Birliği Hukukunda uygulanan "etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması" testinin getirilmesi, rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ile arz miktarının kısıtlanması gibi ihlaller hariç olmak üzere, Kurulca belirlenecek pazar payı ve ciro gibi eşikleri aşmayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının soruşturma konusu yapılmaması, taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin Türk Rekabet Hukuku mevzuatına ve uygulamasına kazandırılması, Rekabet Kurumunun ilişkili olduğu Bakanlığın adının yapılan değişiklikle uyum sağlaması, Kurumun personel kadro unvanları, kadro dereceleri ile sayılarına ilişkin temel kuralların açıkça düzenlenmesi ile bunlara ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması, Kurumda görevli başkan yardımcısı sayısının üçe çıkarılması, Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104'üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasının mümkün kılınması ve 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 45'inci maddesinde yer alan bütün sürelerin, haklı gerekçeler sunulması hâlinde Kurul kararı ile bir katına kadar uzatılabilmesine imkân tanınması amaçlanmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 15/05/2020 08/06/2020 Raporunu Verdi 02/06/2020
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 15/05/2020 08/06/2020 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 15/05/2020 08/06/2020 Raporunu Vermedi

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 215
Kanun Numarası: 7246
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Bülent TÜFENKCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İlk İmza Sahibi
Ziya ALTUNYALDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Tahir AKYÜREK Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Emrullah İŞLER Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Mustafa DEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mehmet Ali ÖZKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
İsmail Emrah KARAYEL Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Fuat KÖKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Selman ÖZBOYACI Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Metin YAVUZ Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
İsmail GÜNEŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak
Metin ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Kastamonu
Öznur ÇALIK Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Salim ÇİVİTCİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Çankırı
Atilla ÖDÜNÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Ahmet KILIÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Jülide İSKENDEROĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale
Rümeysa KADAK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Zafer IŞIK Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Ali ÖZKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Selim YAĞCI Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik
Belgin UYGUR Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Metin BULUT Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Orhan YEGİN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Mustafa SAVAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
Abdullah DOĞRU Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Adnan GÜNNAR Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Yavuz ERGUN Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde
Hamdi UÇAR Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak
Zeynep GÜL YILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Ahmet ÇOLAKOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak
Serap YAŞAR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Hacı Bayram TÜRKOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
İlyas ŞEKER Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Mehmet Uğur GÖKGÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta
Süleyman KARAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan
Zülfü DEMİRBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Halil ETYEMEZ Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Ramazan CAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale
Fehmi Alpay ÖZALAN Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
İbrahim YURDUNUSEVEN Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Metin GÜNDOĞDU Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Orhan KIRCALI Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Mustafa ARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat
Kemal ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Hasan ÇİLEZ Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya
Mücahit DURMUŞOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye
Yusuf BAŞER Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Eyüp ÖZSOY Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Serkan BAYRAM Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ergün TAŞCI Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Semiha EKİNCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
Ceyda ÇETİN ERENLER Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Şirin ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Halil ÖZŞAVLI Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Ahmet AKAY Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Cengiz DEMİRKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin
Ziver ÖZDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Batman
Sabri ÖZTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun
Osman ÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi Siirt
Rizgin BİRLİK Adalet ve Kalkınma Partisi Şırnak
Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Ravza KAVAKCI KAN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Semra KAPLAN KIVIRCIK Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Nilgün ÖK Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
İbrahim AYDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Erol KAVUNCU Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum
Ekrem ÇELEBİ Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı
Ahmet Berat ÇONKAR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ahmet ZENBİLCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Mustafa AÇIKGÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir
Fatma Betül SAYAN KAYA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Çiğdem KARAASLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Hülya NERGİS Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Mehmet ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Derya BAKBAK Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Ali ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Ahmet UZER Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Mehmet Sait KİRAZOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Hacı Ahmet ÖZDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Tülay KAYNARCA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mustafa Hilmi DÜLGER Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis
Ali Cumhur TAŞKIN Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
İbrahim AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Muhammet Müfit AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Hacı ÖZKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Tamer DAĞLI Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Hacı TURAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Hüseyin YAYMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Mehmet Ali CEVHERİ Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Osman MESTEN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
İsmail KAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye
Abdulkadir ÖZEL Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Mustafa KÖSE Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Necip NASIR Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Yaşar KIRKPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Selim GÜLTEKİN Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde
Mustafa KENDİRLİ Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir
Arife POLAT DÜZGÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Şahin TİN Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Cemil YAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Salih CORA Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Selami ALTINOK Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Fatma AKSAL Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne
Asuman ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
İffet POLAT Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Atay USLU Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Muhammet BALTA Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Recep ÖZEL Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta
Sena Nur ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Abdullah Nejat KOÇER Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
(2/2875 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki