Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 3
Esas Numarası 2 / 2735
Başkanlığa Geliş Tarihi 20/03/2020
Teklifin Başlığı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; dosyanın mahkemeye gönderilmesi için gerekli başvurunun öngörülen süre içinde yapılmaması durumunda davanın açılmamış sayılacağı ve mahkemenin bu konuda resen karar vereceği hususu düzenlenmekte, duruşmaların gizli olarak yapılması hâlleri arasına yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması hâli eklenmekte, hâkimin reddi sebepleri arasına daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olması hâlleri eklenmekte ve hâkimin reddine ilişkin merci kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulabileceği düzenlenmekte, imza atamayanların yapacağı hukuki işlemlere ilişkin senetlerin ne şekilde tanzim edileceği hususu yeniden düzenlenmekte, adi senetlerin üçüncü kişiler için hüküm ifade etmesine ilişkin esaslar düzenlenmekte, taraflara bilirkişi raporuna itiraz niteliğinde olan talepleri için ek süre verilebilmekte, nihai kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ve belirli şartlarda mahkemece ek karar verilebileceği düzenlenmekte, feragat veya kabulün hükmün verilmesinden sonra yapılması hâli düzenlenmekte, esas hakkında yabancı bir devlet mahkemesinin veya hakemin ya da hakem kurulunun görevli ve yetkili olması hâlinde, ihtiyati tedbir istemine konu hak veya şeyin bulunduğu yerdeki Türk mahkemelerinden ihtiyati tedbir talep edileceği hükme bağlanmakta, hakem kararının düzeltilmesi, ticaret mahkemelerinde tek hâkimle görülebilen dava ve işler ile ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır 'üç yüz bin' Türk lirasından 'beş yüz bin' Türk lirasına çıkarılmakta, tazminat alacaklarının takibini yapabilecek kişiler belirlenmekte, dava şartı arabuluculuğa tabi uyuşmazlıkların kapsamı genişletilmekte, arabuluculuk faaliyeti sonunda belirli hâllerde arabuluculuk ücretinin Adalet Bakanlığınca karşılanacağı hükme bağlanmakta, fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemelerinin Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulacağı hükme bağlanmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 20/03/2020 08/06/2020 Raporunu Verdi 04/06/2020

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 216
Kanun Numarası: 7251
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul İlk İmza Sahibi
Özlem ZENGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat İlk İmza Sahibi
Adil ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Orhan KIRCALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
İshak GAZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Yılmaz TUNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bartın
Mustafa ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Yusuf Ziya YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Mustafa DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Atay USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Kemal ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Yakup TAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Ziver ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Batman
Hacı TURAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Necip NASIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Abdulahat ARVAS ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
İsmail TAMER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Ayşe KEŞİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Düzce
Ahmet ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Mehmet Mehdi EKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Ahmet AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Fehmi KÜPÇÜ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bolu
Serkan BAYRAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ebubekir BAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Salim ÇİVİTCİOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çankırı
Selim YAĞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bilecik
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
İlyas ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Hakan ÇAVUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Niyazi GÜNEŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Karabük
Belgin UYGUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Yavuz SUBAŞI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Nilgün ÖK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Osman ÖREN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Siirt
Hakan KAHTALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Halil ÖZŞAVLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Selman ÖZBOYACI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Recep AKDAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Fatma AKSAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Edirne
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Abdullah DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Cengiz DEMİRKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Ahmet KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Cumhur ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Karabük
Fehmi Alpay ÖZALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Hacı Bayram TÜRKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Zemzem Gülender AÇANAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Hüseyin ŞANVERDİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Mustafa KENDİRLİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırşehir
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Tamer DAĞLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Selim GÜLTEKİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Müslüm YÜKSEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Yücel MENEKŞE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Nevşehir
Yunus KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kars
İffet POLAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Sermin BALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Halil ETYEMEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Orhan ERDEM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Selami ALTINOK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Mustafa Levent KARAHOCAGİL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Nazım MAVİŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sinop
Canan KALSIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mustafa ATAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Hacı Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Refik ÖZEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Lütfiye Selva ÇAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
İsmail GÜNEŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Uşak
Yusuf BEYAZIT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Atilla ÖDÜNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Hasan ÇİLEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Oya ERONAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Feyzi BERDİBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bingöl
Mustafa SAVAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Bekir Kuvvet ERİM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Zeynep YILDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Selman Oğuzhan ESER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Karaman
Meliha AKYOL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yalova
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Polat TÜRKMEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
İbrahim YURDUNUSEVEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Murat BAYBATUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Şirin ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İmran KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Yaşar KIRKPINAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Cihan PEKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Fuat KÖKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Mustafa AÇIKGÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Nevşehir
Rümeysa KADAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Uğur AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Mustafa CANBEY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Emine YAVUZ GÖZGEÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Şahin TİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Yavuz ERGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Arife POLAT DÜZGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
İsmail KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Habibe ÖÇAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Ali ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
İrfan KARTAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Van
Ahmet ZENBİLCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Mehmet Ali CEVHERİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Zülfü DEMİRBAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Asuman ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Emine ZEYBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Çiğdem KONCAGÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tekirdağ
Oğuzhan KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çorum
Yasin UĞUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Burdur
Ahmet Salih DAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kilis
Selahattin MİNSOLMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırklareli
İbrahim AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Ziya ALTUNYALDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Sabri ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Cemil YAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Mehmet ALTAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Uşak
Ahmet AKAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Ergün TAŞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Şenel YEDİYILDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Ahmet SORGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Harun KARACAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Eskişehir
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
(2/2735 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki