Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 3
Esas Numarası 2 / 2735
Başkanlığa Geliş Tarihi 20/03/2020
Teklifin Başlığı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; dosyanın mahkemeye gönderilmesi için gerekli başvurunun öngörülen süre içinde yapılmaması durumunda davanın açılmamış sayılacağı ve mahkemenin bu konuda resen karar vereceği hususu düzenlenmekte, duruşmaların gizli olarak yapılması hâlleri arasına yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması hâli eklenmekte, hâkimin reddi sebepleri arasına daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olması hâlleri eklenmekte ve hâkimin reddine ilişkin merci kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulabileceği düzenlenmekte, imza atamayanların yapacağı hukuki işlemlere ilişkin senetlerin ne şekilde tanzim edileceği hususu yeniden düzenlenmekte, adi senetlerin üçüncü kişiler için hüküm ifade etmesine ilişkin esaslar düzenlenmekte, taraflara bilirkişi raporuna itiraz niteliğinde olan talepleri için ek süre verilebilmekte, nihai kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ve belirli şartlarda mahkemece ek karar verilebileceği düzenlenmekte, feragat veya kabulün hükmün verilmesinden sonra yapılması hâli düzenlenmekte, esas hakkında yabancı bir devlet mahkemesinin veya hakemin ya da hakem kurulunun görevli ve yetkili olması hâlinde, ihtiyati tedbir istemine konu hak veya şeyin bulunduğu yerdeki Türk mahkemelerinden ihtiyati tedbir talep edileceği hükme bağlanmakta, hakem kararının düzeltilmesi, ticaret mahkemelerinde tek hâkimle görülebilen dava ve işler ile ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır 'üç yüz bin' Türk lirasından 'beş yüz bin' Türk lirasına çıkarılmakta, tazminat alacaklarının takibini yapabilecek kişiler belirlenmekte, dava şartı arabuluculuğa tabi uyuşmazlıkların kapsamı genişletilmekte, arabuluculuk faaliyeti sonunda belirli hâllerde arabuluculuk ücretinin Adalet Bakanlığınca karşılanacağı hükme bağlanmakta, fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemelerinin Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulacağı hükme bağlanmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 20/03/2020 08/06/2020 Raporunu Verdi 04/06/2020

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 216
Kanun Numarası: 7251
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Abdullah GÜLER Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İlk İmza Sahibi
Özlem ZENGİN Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat İlk İmza Sahibi
Adil ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Ramazan CAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale
Ali ÖZKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Orhan KIRCALI Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Salih CORA Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
İshak GAZEL Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Yılmaz TUNÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Bartın
Mustafa ARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat
Yusuf Ziya YILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Mustafa DEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Atay USLU Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Kemal ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
İbrahim AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Yakup TAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Ziver ÖZDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Batman
Hacı TURAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Necip NASIR Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Abdulahat ARVAS Adalet ve Kalkınma Partisi Van
Mücahit DURMUŞOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye
İsmail TAMER Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Ayşe KEŞİR Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce
Ahmet ÇAKIR Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Mehmet Mehdi EKER Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Ahmet AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Fehmi KÜPÇÜ Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu
Serkan BAYRAM Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ebubekir BAL Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Salim ÇİVİTCİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Çankırı
Selim YAĞCI Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik
Metin YAVUZ Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
İlyas ŞEKER Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Hakan ÇAVUŞOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Niyazi GÜNEŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük
Belgin UYGUR Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Yavuz SUBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Ekrem ÇELEBİ Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı
Nilgün ÖK Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Osman ÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi Siirt
Hakan KAHTALI Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Halil ÖZŞAVLI Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Selman ÖZBOYACI Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Recep AKDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Orhan YEGİN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Fatma AKSAL Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Abdullah DOĞRU Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Cengiz DEMİRKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin
Ahmet KILIÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Cumhur ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük
Fehmi Alpay ÖZALAN Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Semiha EKİNCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
Hacı Bayram TÜRKOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Zemzem Gülender AÇANAL Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Hüseyin ŞANVERDİ Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Mustafa KENDİRLİ Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir
Tahir AKYÜREK Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Mehmet Sait KİRAZOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Tamer DAĞLI Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Selim GÜLTEKİN Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde
Müslüm YÜKSEL Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Yücel MENEKŞE Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir
Yunus KILIÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Kars
İffet POLAT Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Sermin BALIK Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Halil ETYEMEZ Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Orhan ERDEM Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Selami ALTINOK Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Mustafa Levent KARAHOCAGİL Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya
Nazım MAVİŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Sinop
Canan KALSIN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mustafa ATAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Hacı Ahmet ÖZDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Refik ÖZEN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Lütfiye Selva ÇAM Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
İsmail GÜNEŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak
Yusuf BEYAZIT Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat
Yusuf BAŞER Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Atilla ÖDÜNÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Ahmet ÖZDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Hasan ÇİLEZ Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya
Oya ERONAT Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Feyzi BERDİBEK Adalet ve Kalkınma Partisi Bingöl
Mustafa SAVAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
Bekir Kuvvet ERİM Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
Tülay KAYNARCA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Zeynep YILDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Selman Oğuzhan ESER Adalet ve Kalkınma Partisi Karaman
Meliha AKYOL Adalet ve Kalkınma Partisi Yalova
Ali Cumhur TAŞKIN Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Polat TÜRKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak
İbrahim YURDUNUSEVEN Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Murat BAYBATUR Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Şirin ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
İmran KILIÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Yaşar KIRKPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Cihan PEKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhane
Fuat KÖKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Mustafa AÇIKGÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir
Rümeysa KADAK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Uğur AYDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Mustafa CANBEY Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Mehmet ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Emine YAVUZ GÖZGEÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Şahin TİN Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Yavuz ERGUN Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde
Arife POLAT DÜZGÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
İsmail KAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye
Habibe ÖÇAL Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Ali ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
İrfan KARTAL Adalet ve Kalkınma Partisi Van
Ahmet ZENBİLCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Mehmet Ali CEVHERİ Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Zülfü DEMİRBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Asuman ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Emine ZEYBEK Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Çiğdem KONCAGÜL Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ
Oğuzhan KAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum
Yasin UĞUR Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur
Ahmet Salih DAL Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis
Selahattin MİNSOLMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli
İbrahim AYDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Ziya ALTUNYALDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Sabri ÖZTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun
Cemil YAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Mehmet ALTAY Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak
Ahmet AKAY Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Ergün TAŞCI Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Şenel YEDİYILDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Süleyman KARAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan
Ahmet SORGUN Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Harun KARACAN Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir
Abdullah Nejat KOÇER Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
(2/2735 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki