Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 3
Esas Numarası 2 / 2537
Başkanlığa Geliş Tarihi 17/01/2020
Teklifin Başlığı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; piyasaya arz edilen, hizmete sunulan veya piyasada bulundurulan ürünlerin kamu yararı bakımından tehlike arz etmemesi için gerekli koşullar belirlenmekte, ürünlerin teknik düzenlemesine uygun olması zorunlu hale getirilmekte, teknik düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmekte, ülke menfaatlerinin gerektirdiği durumlarda, ürünlerin uyması gereken kurallara sınırlama getirmeye ve istisna tanımaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmakta, Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyum alanında yetkili kuruluşlar arasında koordinasyon görevi Ticaret Bakanlığına verilmekte, güvenli ürün tanımlanmakta ve bir ürünün güvenli sayılabilmesi için gerekli koşullar tespit edilmekte, ürünün, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde, ürün sorumluluğu tazminatı düzenlenmekte, imalatçının yükümlülükleri düzenlenmekte ve kendisine gerektiğinde rahatlıkla ve hızlı bir şekilde ulaşılması amacıyla ürüne, ambalaja ya da ürüne eşlik eden belgeye ismini, ticari unvanını, markasını ve açık adresini koyması hükme bağlanmakta, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmekte, ürünlerin denetimine ilişkin genel usul ve esaslar düzenlenmekte, yetkili kuruluşların piyasa gözetimi ve denetiminde görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmekte, Kanunda düzenlenen yükümlülüklere aykırılık hallerinde uygulanacak idari para cezaları tespit edilmekte, iktisadi işletmeciyi sorumluluktan kurtaran haller düzenlenmekte, yetkili kuruluşların yaptığı masrafların iktisadi işletmeciye rücu edilmesi ve idari yaptırımlarda yetki/itiraz konuları düzenlenmekte, yetkili kuruluşun kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüğü ifade edilmekte, Kanunun uygulama mevzuatının neler olduğu ve hangi merciler tarafından çıkarılacağı düzenlenmekte ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 20/01/2020 03/02/2020 Raporunu Verdi 29/01/2020
Tali Komisyon Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 20/01/2020 03/02/2020 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Çevre Komisyonu 20/01/2020 03/02/2020 Raporunu Vermedi

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 173
Kanun Numarası: 7223
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Hulusi ŞENTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İlk İmza Sahibi
Abdullah GÜLER Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Zeynep GÜL YILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Hacı ÖZKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Fuat KÖKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Ziya ALTUNYALDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Ramazan CAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale
Cemal ÖZTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun
Abdullah Nejat KOÇER Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Cemil YAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Tahir AKYÜREK Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Bekir Kuvvet ERİM Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
Mihrimah Belma SATIR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mustafa Levent KARAHOCAGİL Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya
Osman Nuri GÜLAÇAR Adalet ve Kalkınma Partisi Van
Şamil AYRIM Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Süleyman KARAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan
Recep ÖZEL Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta
İffet POLAT Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Orhan YEGİN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Zafer IŞIK Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Rümeysa KADAK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Semiha EKİNCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
İbrahim YURDUNUSEVEN Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Zemzem Gülender AÇANAL Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Fatma Betül SAYAN KAYA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Cemal BEKLE Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Fehmi Alpay ÖZALAN Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Şirin ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mücahit DURMUŞOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye
Cemal TAŞAR Adalet ve Kalkınma Partisi Bitlis
Ali Cumhur TAŞKIN Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Yavuz SUBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Adnan GÜNNAR Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
İlyas ŞEKER Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Recep UNCUOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Emine ZEYBEK Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Nilgün ÖK Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Nevzat CEYLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Salih CORA Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Ahmet Berat ÇONKAR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Semra KAPLAN KIVIRCIK Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Ahmet AKAY Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Bülent TÜFENKCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Yasin UĞUR Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur
Mehmet Uğur GÖKGÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta
Selman Oğuzhan ESER Adalet ve Kalkınma Partisi Karaman
Zülfü DEMİRBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Mustafa ARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat
Atay USLU Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Ravza KAVAKCI KAN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Orhan KIRCALI Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Erol KAYA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Asuman ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Kemal ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
İsmail GÜNEŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak
Eyüp ÖZSOY Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Feyzi BERDİBEK Adalet ve Kalkınma Partisi Bingöl
Mehmet Cihat SEZAL Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Tamer DAĞLI Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
İsmail KAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye
Selahattin MİNSOLMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli
Selim GÜLTEKİN Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde
Mustafa KENDİRLİ Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir
Yücel MENEKŞE Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir
Osman BOYRAZ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Osman ÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi Siirt
Jülide İSKENDEROĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale
Emrullah İŞLER Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Ceyda ÇETİN ERENLER Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Hacı Ahmet ÖZDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Hüseyin ŞANVERDİ Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Mehmet Sait KİRAZOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Cengiz DEMİRKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin
İsmail BİLEN Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Mehmet Habib SOLUK Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
Zeynep YILDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Adil ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Abdullah DOĞRU Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
İshak GAZEL Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Ali ÖZKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Arife POLAT DÜZGÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Cihan PEKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhane
Hacı Osman AKGÜL Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhane
Fatma AKSAL Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne
Halil ETYEMEZ Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Ahmet ÇOLAKOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak
Hasan ÇİLEZ Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya
Tülay KAYNARCA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Abdulahat ARVAS Adalet ve Kalkınma Partisi Van
Ali ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Sena Nur ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Mustafa KÖSE Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Ahmet ZENBİLCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Ekrem ÇELEBİ Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı
Şahin TİN Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Fatih Süleyman DENİZOLGUN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
(2/2537 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki