Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 2
Esas Numarası 2 / 1908
Başkanlığa Geliş Tarihi 17/05/2019
Teklifin Başlığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün 2252 sayılı Kanun kapsamında yürüttüğü görevleri dolayısıyla kurumlar vergisinden muaf tutulması; İstanbul'da İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulması; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele uygulanacak disiplin cezaları ile disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller ile disiplin işlemlerinin uygulanma esaslarının belirlenmesi; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilmesi; kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin faaliyet gösteren rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilmesi; 7164 sayılı Kanunla Devlet hakkı oranlarına ilişkin olarak yapılan değişikliklerin 2018 yılı Devlet hakkı hesaplamalarında uygulanmaması; Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin tedarikinin sağlanması amacıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanabilmesi; Bahşili ilçesinin adının Bahşılı olarak değiştirilmesi; 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin, Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatif ve birlikler ile üretici örgütlerinden gerçekleştirecekleri tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan malları istisna kapsamında temin edebilmeleri; jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama faaliyetleri ile diğer kamu ve özel yatırımlarının çakışması durumunda uygulanacak usullerin belirlenmesi; belirlenen zaman aralığında araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçen kişilere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesi öngörülmektedir.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 20/05/2019 24/05/2019 Raporunu Verdi 22/05/2019
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 20/05/2019 24/05/2019 Raporunu Vermedi

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 68
Kanun Numarası: 7176
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Nevzat ŞATIROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul İlk İmza Sahibi
Özlem ZENGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat İlk İmza Sahibi
Ahmet AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Hüseyin YAYMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Mehmet Şükrü ERDİNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Halis DALKILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet Hamdi ÇAMLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Cemil YAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
İbrahim Halil YILDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Fatih Süleyman DENİZOLGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Selami ALTINOK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
İlyas ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Abdullah DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Ahmet ZENBİLCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Hacı Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Ahmet Mücahit ARINÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet SORGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Selim GÜLTEKİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Müslüm YÜKSEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Yavuz ERGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Eyüp ÖZSOY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Serap YAŞAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Pakize Mutlu AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Ahmet AKAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Nilgün ÖK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Hacı TURAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Hülya NERGİS ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Zülfü DEMİRBAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Hacı Osman AKGÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Cihan PEKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Kadir AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Sabri ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Selman Oğuzhan ESER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Karaman
Mustafa KENDİRLİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırşehir
İbrahim Halil FIRAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Yakup TAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Fetani BATTAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bayburt
Adnan GÜNNAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Osman BOYRAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İbrahim AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Mustafa ATAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Belgin UYGUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Metin ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kastamonu
Rıza POSACI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Ziya ALTUNYALDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Halil ETYEMEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Emine YAVUZ GÖZGEÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Tamer DAĞLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Lütfiye Selva ÇAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Ayşe KEŞİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Düzce
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Adil ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Zafer IŞIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Selman ÖZBOYACI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Orhan KIRCALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Mihrimah Belma SATIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Hasan TURAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Muhammed Fatih TOPRAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
(2/1908 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki