Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 2
Esas Numarası 2 / 772
Başkanlığa Geliş Tarihi 01/10/2018
Teklifin Başlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
Teklifin Özeti İçtüzük Teklifi ile; Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların, atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde andiçmelerine; Başkanlık Divanı üyeliklerinin siyasi parti gruplarına göre dağılımının hesaplanmasında Başkanın hariç tutulmasına; TBMM Başkanvekillerinin de Danışma Kuruluna başkanlık edebilmesi ve siyasi parti gruplarından sadece grup başkanı ve başkanvekillerinin Danışma Kurulu toplantılarına katılabilmesine; komisyonların sayıları ile adlarının Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurulca işaret oyuyla değiştirilebilmesine, kanunla kurulduğu için İçtüzük metninde yer almayan komisyonların İçtüzük metnine dâhil edilmesine, işlevsiz kalmış olan Hesapları İnceleme Komisyonu'nun İçtüzük metninden çıkarılmasına, komisyonların üye sayısının belirlenmesine ilişkin teklifin Danışma Kurulu yerine Başkanlık Divanınca yapılmasına; Bütçe Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyeliğine seçilen milletvekillerine diğer komisyonlarda görev alabilme ve siyasi parti gruplarına komisyondaki üyelerini değiştirme olanağı tanınmasına; komisyon çalışmalarının niteliğinin artırılması ve yasa yapım sürecine ilgili aktörlerin aktif katılımının sağlanmasına; komisyonların gerek duymaları halinde bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum temsilcilerinden bir kanunun uygulanmasına ilişkin olarak bilgi isteyebilmelerine; komisyonlara havale edilen evrakın komisyon üyelerine dağıtımında elektronik iletişim kanallarının kullanımına olanak tanınmasına; TBMM Genel Kurul gündeminden sözlü soru ve kanun tasarılarına ilişkin düzenlemelerin çıkarılmasına; gensoru ibaresinin İçtüzük metninden çıkarılması ve gelen kağıtların elektronik iletişim aracılığıyla duyurulmasının kural haline getirilmesine;
Teklifin Son Durumu KARAR OLDU
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 01/10/2018 08/10/2018 Raporunu Verdi 04/10/2018

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 4
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Binali YILDIRIM Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İlk İmza Sahibi
(2/772 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki