Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 26/3
Esas Numarası 1/943
Başkanlığa Geliş Tarihi 20/04/2018
Tasarının Başlığı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile; özel okullar ile özel öğrenci yurtları ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi yapılırken bu kurumların borçlarına ilişkin haciz işlemlerinin eğitim ve öğretim yılı sonuna bırakılması, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında görevli müfettiş, denetçi ve alanında uzman personelin iki yıla kadar Yükseköğretim Denetleme Kurulunda görevlendirilebilmesi, vakıf yükseköğretim kurumlarının mali ve finansal ilişkilerinin denetiminin düzenlenmesi ve bu kurumların satım, kiralama, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uyulacak usullerin Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi, Yükseköğretim Kurulunda ihtiyaç duyulan uzman personelin üç yıllık süre zarfında diğer kurumlardan temin edilmesine ilişkin hususların düzenlenmesi, bazı üniversitelerin isimlerinin değiştirilmesi, 15 yeni üniversite kurulması, 3308 sayılı Kanun uyarınca hak kazanılan denklik belgeleri ile alınmış kalfalık, ustalık, işyeri açma ve usta öğreticilik belgelerinin geçerli sayılması, özel öğretim kurumlarının gerçek kişi kurucularının, tüzel kişi kurucularının yönetim organlarının, kurucu temsilcilerinin ve personelinin Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması ve maddede sayılan suçlardan mahkûmiyetinin bulunmaması şartlarına ilişkin hususların düzenlenmesi, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen programları başarıyla tamamlayanların aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin işyerlerinde çalışabilmeleri ve işyeri açabilmeleri amaçlanmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 20/04/2018 30/04/2018 Raporunu Verdi 25/04/2018
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 20/04/2018 30/04/2018 Raporunu Vermedi

Esas Alınan Teklif :1/943
Komisyon Raporu (Sırasayısı) 556
Kanun Numarası: 7141
Birleşenler
2/2311
2/2313
2/2314
(1/943 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki