Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21 / 4
Esas Numarası 2 / 818
Başkanlığa Geliş Tarihi 26/10/2001
Teklifin Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklifle, Anayasanın 86 ncı maddesinde değişiklik yapılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve yolluklarının yanında emekliliklerinin de kanunla düzenlenmesine imkan sağlanmış, ayrıca maddede geçen "sosyal güvenlik kuruluşu" ibaresi T.C. Emekli Sandığı olarak değiştirilmiştir.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 30/10/2001 02/11/2001 Raporunu Verdi 02/11/2001

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 753
Kanun Numarası: 4720
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Devlet BAHÇELİ Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye İlk İmza Sahibi
Ahmet Mesut YILMAZ Anavatan Partisi Rize İlk İmza Sahibi
İbrahim Yavuz BİLDİK Demokratik Sol Parti Adana
Mehmet Ali BİLİCİ Anavatan Partisi Adana
Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Adana
Tayyibe GÜLEK DOMAÇ Demokratik Sol Parti Adana
Ali HALAMAN Milliyetçi Hareket Partisi Adana
Adnan Fatin ÖZDEMİR Milliyetçi Hareket Partisi Adana
Musa ÖZTÜRK Anavatan Partisi Adana
İsmet VURSAVUŞ Demokratik Sol Parti Adana
Recai YILDIRIM Milliyetçi Hareket Partisi Adana
Mahmut Nedim BİLGİÇ Doğru Yol Partisi Adıyaman
Hasari GÜLER Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman
Abdülkadir AKCAN Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar
Müjdat KAYAYERLİ Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar
Halil İbrahim ÖZSOY Anavatan Partisi Afyonkarahisar
Mehmet TELEK Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar
Yaşar ERYILMAZ Anavatan Partisi Ağrı
Celal ESİN Anavatan Partisi Ağrı
Nidai SEVEN Milliyetçi Hareket Partisi Ağrı
Murat AKIN Doğru Yol Partisi Aksaray
Kürşat ESER Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray
Ahmet İYİMAYA Doğru Yol Partisi Amasya
Gönül SARAY Demokratik Sol Parti Amasya
Nejat ARSEVEN Anavatan Partisi Ankara
Mehmet ARSLAN Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Koray AYDIN Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Oğuz AYGÜN Demokratik Sol Parti Ankara
Melda BAYER Demokratik Sol Parti Ankara
Saffet Arıkan BEDÜK Doğru Yol Partisi Ankara
Şefkat ÇETİN Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Sedat ÇEVİK Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Birkan ERDAL Anavatan Partisi Ankara
Halis Uluç GÜRKAN Demokratik Sol Parti Ankara
Ayşe GÜROCAK Demokratik Sol Parti Ankara
Ali IŞIKLAR Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Hüseyin Tayfun İÇLİ Demokratik Sol Parti Ankara
Hayrettin ÖZDEMİR Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Esvet ÖZDOĞU Demokratik Sol Parti Ankara
Yücel SEÇKİNER Anavatan Partisi Ankara
Mehmet Zeki SEZER Demokratik Sol Parti Ankara
Aydın TÜMEN Demokratik Sol Parti Ankara
Şevket Bülend YAHNİCİ Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Cengiz AYDOĞAN Anavatan Partisi Antalya
Salih ÇELEN Doğru Yol Partisi Antalya
İbrahim GÜRDAL Anavatan Partisi Antalya
Osman MÜDERRİSOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Antalya
Ahmet Sancar SAYIN Demokratik Sol Parti Antalya
Metin ŞAHİN Demokratik Sol Parti Antalya
Nesrin ÜNAL Milliyetçi Hareket Partisi Antalya
Mustafa VURAL Demokratik Sol Parti Antalya
Faruk DEMİR Demokratik Sol Parti Ardahan
Saffet KAYA Doğru Yol Partisi Ardahan
Cengiz ALTINKAYA Anavatan Partisi Aydın
Halit DİKMEN Demokratik Sol Parti Aydın
Ali Rıza GÖNÜL Doğru Yol Partisi Aydın
Ertuğrul KUMCUOĞLU Demokratik Sol Parti Aydın
Bekir ONGUN Milliyetçi Hareket Partisi Aydın
Ali UZUNIRMAK Milliyetçi Hareket Partisi Aydın
Yüksel YALOVA Anavatan Partisi Aydın
İlhan AYTEKİN Doğru Yol Partisi Balıkesir
Aydın GÖKMEN Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir
Numan GÜLTEKİN Demokratik Sol Parti Balıkesir
Oktay Agah GÜNER Anavatan Partisi Balıkesir
Tamer KANBER Demokratik Sol Parti Balıkesir
Mustafa Güven KARAHAN Demokratik Sol Parti Balıkesir
İlyas YILMAZYILDIZ Doğru Yol Partisi Balıkesir
Zeki ÇAKAN Anavatan Partisi Bartın
Cafer Tufan YAZICIOĞLU Demokratik Sol Parti Bartın
Ataullah HAMİDİ Anavatan Partisi Batman
Faris ÖZDEMİR Doğru Yol Partisi Batman
Hüseyin ARABACI Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik
Sebahat VARDAR Demokratik Sol Parti Bilecik
Necati YÖNDAR Doğru Yol Partisi Bingöl
Yahya ÇEVİK Doğru Yol Partisi Bitlis
Edip Safder GAYDALI Anavatan Partisi Bitlis
İbrahim Halil ORAL Milliyetçi Hareket Partisi Bitlis
Necmi HOŞVER Doğru Yol Partisi Bolu
Mustafa KARSLIOĞLU Demokratik Sol Parti Bolu
Ersoy ÖZCAN Milliyetçi Hareket Partisi Bolu
Süleyman COŞKUNER Milliyetçi Hareket Partisi Burdur
Mustafa ÖRS Doğru Yol Partisi Burdur
Ali ARABACI Demokratik Sol Parti Bursa
Fahrettin GÜLENER Demokratik Sol Parti Bursa
Hayati KORKMAZ Demokratik Sol Parti Bursa
Orhan OCAK Demokratik Sol Parti Bursa
Burhan ORHAN Milliyetçi Hareket Partisi Bursa
Recep ÖNAL Demokratik Sol Parti Bursa
Kenan SÖNMEZ Anavatan Partisi Bursa
Orhan ŞEN Milliyetçi Hareket Partisi Bursa
Turhan TAYAN Anavatan Partisi Bursa
Oğuz TEZMEN Doğru Yol Partisi Bursa
Mustafa Cumhur ERSÜMER Anavatan Partisi Çanakkale
Sadık KIRBAŞ Demokratik Sol Parti Çanakkale
Nevfel ŞAHİN Doğru Yol Partisi Çanakkale
Hakkı DURAN Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı
İrfan KELEŞ Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı
Melek KARACA Milliyetçi Hareket Partisi Çorum
Vahit KAYRICI Milliyetçi Hareket Partisi Çorum
Beyhan ASLAN Anavatan Partisi Denizli
Salih ERBEYİN Milliyetçi Hareket Partisi Denizli
Hasan ERÇELEBİ Demokratik Sol Parti Denizli
Ali KESKİN Milliyetçi Hareket Partisi Denizli
Mehmet KOCABATMAZ Demokratik Sol Parti Denizli
Nurettin ATİK Doğru Yol Partisi Diyarbakır
Nurettin DİLEK Anavatan Partisi Diyarbakır
Abdulbaki ERDOĞMUŞ Anavatan Partisi Diyarbakır
Seyyit Haşım HAŞİMİ Anavatan Partisi Diyarbakır
Sebğatullah SEYDAOĞLU Anavatan Partisi Diyarbakır
Abdulsamet TURGUT Demokratik Sol Parti Diyarbakır
Evren BULUT Anavatan Partisi Edirne
Ali Ahmet ERTÜRK Demokratik Sol Parti Edirne
Mustafa İLİMEN Demokratik Sol Parti Edirne
Şadan ŞİMŞEK Demokratik Sol Parti Edirne
Mustafa GÜL Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ
Mihrali AKSU Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan
Ayvaz GÖKDEMİR Doğru Yol Partisi Erzurum
Mücahit HİMOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum
İsmail KÖSE Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum
Cezmi POLAT Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum
Necati ALBAY Demokratik Sol Parti Eskişehir
İbrahim Yaşar DEDELEK Anavatan Partisi Eskişehir
Mahmut ERDİR Demokratik Sol Parti Eskişehir
Mehmet Sadri YILDIRIM Doğru Yol Partisi Eskişehir
Ali ÖZDEMİR Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep
Mustafa Rüştü TAŞAR Anavatan Partisi Gaziantep
Mehmet Hanifi TİRYAKİ Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep
Mustafa YILMAZ Demokratik Sol Parti Gaziantep
Mustafa YAMAN Milliyetçi Hareket Partisi Giresun
Bedri YAŞAR Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane
Evliya PARLAK Demokratik Sol Parti Hakkari
Macit PİRUZBEYOĞLU Anavatan Partisi Hakkari
Hakki TÖRE Doğru Yol Partisi Hakkari
Hakkı Oğuz AYKUT Anavatan Partisi Hatay
Süleyman Turan ÇİRKİN Milliyetçi Hareket Partisi Hatay
Mehmet DÖNEN Doğru Yol Partisi Hatay
Ali GÜNAY Demokratik Sol Parti Hatay
Levent MISTIKOĞLU Anavatan Partisi Hatay
Mehmet ŞANDIR Milliyetçi Hareket Partisi Hatay
Abbas BOZYEL Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır
Ali GÜNER Anavatan Partisi Iğdır
Osman Gazi AKSOY Milliyetçi Hareket Partisi Isparta
Ramazan GÜL Doğru Yol Partisi Isparta
Erkan MUMCU Anavatan Partisi Isparta
Mustafa ZORLU Milliyetçi Hareket Partisi Isparta
Turhan GÜVEN Doğru Yol Partisi Mersin
Yalçın KAYA Milliyetçi Hareket Partisi Mersin
Hidayet KILINÇ Milliyetçi Hareket Partisi Mersin
Enis ÖKSÜZ Milliyetçi Hareket Partisi Mersin
Edip ÖZGENÇ Demokratik Sol Parti Mersin
Akif SERİN Demokratik Sol Parti Mersin
Cahit TEKELİOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Mersin
Ayfer YILMAZ Doğru Yol Partisi Mersin
Rüştü Kazım YÜCELEN Anavatan Partisi Mersin
Celal ADAN Doğru Yol Partisi İstanbul
Fadlı AĞAOĞLU Demokratik Sol Parti İstanbul
Bülent AKARCALI Anavatan Partisi İstanbul
Ahmet Ziya AKTAŞ Demokratik Sol Parti İstanbul
Erol AL Demokratik Sol Parti İstanbul
Abdul Ahat ANDİCAN Anavatan Partisi İstanbul
Aydın Ağan AYAYDIN Anavatan Partisi İstanbul
İsmail AYDINLI Demokratik Sol Parti İstanbul
Şamil AYRIM Anavatan Partisi İstanbul
İbrahim Nami ÇAĞAN Demokratik Sol Parti İstanbul
Ahmet ÇAKAR Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul
Mehmet GÜL Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul
Zafer GÜLER Demokratik Sol Parti İstanbul
Ediz HUN Anavatan Partisi İstanbul
Yılmaz KARAKOYUNLU Anavatan Partisi İstanbul
Mehmet Cavit KAVAK Anavatan Partisi İstanbul
Osman KILIÇ Demokratik Sol Parti İstanbul
Ali Emre KOCAOĞLU Anavatan Partisi İstanbul
Hayri KOZAKÇIOĞLU Doğru Yol Partisi İstanbul
Hüseyin MERT Demokratik Sol Parti İstanbul
Nesrin NAS Anavatan Partisi İstanbul
İsmail Sühan ÖZKAN Anavatan Partisi İstanbul
Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul
Mehmet PAK Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul
Necdet SARUHAN Demokratik Sol Parti İstanbul
Sulhiye ŞANSLI Demokratik Sol Parti İstanbul
Bahri SİPAHİ Demokratik Sol Parti İstanbul
Mustafa Murat SÖKMENOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul
Güneş TANER Anavatan Partisi İstanbul
Şadan TUZCU Anavatan Partisi İstanbul
Masum TÜRKER Demokratik Sol Parti İstanbul
Mustafa VERKAYA Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul
Süleyman YAĞIZ Demokratik Sol Parti İstanbul
Cahit Savaş YAZICI Demokratik Sol Parti İstanbul
Perihan YILMAZ KÖSE Demokratik Sol Parti İstanbul
Güler ASLAN Demokratik Sol Parti İzmir
Saffet BAŞARAN Demokratik Sol Parti İzmir
Burhan BIÇAKÇIOĞLU Demokratik Sol Parti İzmir
Burhan Suat ÇAĞLAYAN Demokratik Sol Parti İzmir
Işın ÇELEBİ Anavatan Partisi İzmir
Mehmet ÇÜMEN Demokratik Sol Parti İzmir
Salih DAYIOĞLU Demokratik Sol Parti İzmir
Yusuf KIRKPINAR Milliyetçi Hareket Partisi İzmir
Atilla MUTMAN Demokratik Sol Parti İzmir
Işılay SAYGIN Anavatan Partisi İzmir
Rifat SERDAROĞLU Anavatan Partisi İzmir
Rahmi SEZGİN Demokratik Sol Parti İzmir
Kemal VATAN Demokratik Sol Parti İzmir
Oktay VURAL Milliyetçi Hareket Partisi İzmir
Ali DOĞAN Anavatan Partisi Kahramanmaraş
Mehmet KAYA Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş
Metin KOCABAŞ Doğru Yol Partisi Kahramanmaraş
Mehmet SAĞLAM Doğru Yol Partisi Kahramanmaraş
Nevzat TANER Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş
Erol KARAN Demokratik Sol Parti Karabük
Hasan ÇALIŞ Milliyetçi Hareket Partisi Karaman
İlhan AKÜZÜM Anavatan Partisi Kars
Arslan AYDAR Milliyetçi Hareket Partisi Kars
Çetin BİLGİR Demokratik Sol Parti Kars
Murat BAŞESGİOĞLU Anavatan Partisi Kastamonu
Muharrem Hadi DİLEKCİ Demokratik Sol Parti Kastamonu
Mehmet SERDAROĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu
Hamdi BAKTIR Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri
Sevgi ESEN Doğru Yol Partisi Kayseri
Hasan Basri ÜSTÜNBAŞ Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri
Hacı FİLİZ Doğru Yol Partisi Kırıkkale
Nihat GÖKBULUT Anavatan Partisi Kırıkkale
Cemal ÖZBİLEN Anavatan Partisi Kırklareli
Necdet TEKİN Demokratik Sol Parti Kırklareli
Mustafa HAYKIR Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir
Fikret TECER Demokratik Sol Parti Kırşehir
Mehmet NACAR Milliyetçi Hareket Partisi Kilis
Ahmet ARKAN Demokratik Sol Parti Kocaeli
Halil ÇALIK Demokratik Sol Parti Kocaeli
Cumali DURMUŞ Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli
Sefer EKŞİ Anavatan Partisi Kocaeli
Muhammet Turhan İMAMOĞLU Demokratik Sol Parti Kocaeli
Kemal KÖSE Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli
Faruk BAL Milliyetçi Hareket Partisi Konya
Ali GEBEŞ Milliyetçi Hareket Partisi Konya
Mehmet GÖLHAN Doğru Yol Partisi Konya
Mustafa Sait GÖNEN Milliyetçi Hareket Partisi Konya
Mehmet Emrehan HALICI Demokratik Sol Parti Konya
Hasan KAYA Milliyetçi Hareket Partisi Konya
Mehmet KEÇECİLER Anavatan Partisi Konya
Mehmet Ali YAVUZ Doğru Yol Partisi Konya
Emin KARAA Demokratik Sol Parti Kütahya
Seydi KARAKUŞ Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya
Miraç AKDOĞAN Anavatan Partisi Malatya
Basri COŞKUN Milliyetçi Hareket Partisi Malatya
Riza AKÇALI Doğru Yol Partisi Manisa
Hüseyin AKGÜL Milliyetçi Hareket Partisi Manisa
Mustafa ENÖZ Milliyetçi Hareket Partisi Manisa
Hasan GÜLAY Demokratik Sol Parti Manisa
Ekrem PAKDEMİRLİ Anavatan Partisi Manisa
Ali SERDENGEÇTİ Milliyetçi Hareket Partisi Manisa
Mustafa Cihan YAZAR Demokratik Sol Parti Manisa
Süleyman ÇELEBİ Anavatan Partisi Mardin
Ömer ERTAŞ Anavatan Partisi Mardin
Mustafa Kemal TUĞMANER Demokratik Sol Parti Mardin
Metin ERGUN Milliyetçi Hareket Partisi Muğla
Hasan ÖZYER Anavatan Partisi Muğla
Nazif TOPALOĞLU Demokratik Sol Parti Muğla
Fikret UZUNHASAN Demokratik Sol Parti Muğla
Zeki EKER Demokratik Sol Parti Muş
Erkan KEMALOĞLU Anavatan Partisi Muş
Mümtaz YAVUZ Doğru Yol Partisi Muş
İsmail ÇEVİK Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir
Mükremin TAŞKIN Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir
Mükerrem LEVENT Milliyetçi Hareket Partisi Niğde
İhsan ÇABUK Demokratik Sol Parti Ordu
Cemal ENGİNYURT Milliyetçi Hareket Partisi Ordu
Sefer KOÇAK Anavatan Partisi Ordu
Yener YILDIRIM Milliyetçi Hareket Partisi Ordu
Şükrü YÜRÜR Anavatan Partisi Ordu
Birol BÜYÜKÖZTÜRK Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye
Mehmet KUNDAKCI Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye
Ahmet KABİL Anavatan Partisi Rize
Nevzat ERCAN Doğru Yol Partisi Sakarya
Ersin TARANOĞLU Anavatan Partisi Sakarya
Osman Fevzi ZİHNİOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya
Yekta AÇIKGÖZ Demokratik Sol Parti Samsun
Ahmet AYDIN Milliyetçi Hareket Partisi Samsun
Tarık CENGİZ Demokratik Sol Parti Samsun
Mehmet ÇAKAR Anavatan Partisi Samsun
Vedat ÇINAROĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Samsun
Şenel KAPICI Demokratik Sol Parti Samsun
Metin BOSTANCIOĞLU Demokratik Sol Parti Sinop
Yaşar TOPCU Anavatan Partisi Sinop
Necmettin CEVHERİ Doğru Yol Partisi Şanlıurfa
Muzaffer ÇAKMAKLI Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa
Eyyüp Cenap GÜLPINAR Anavatan Partisi Şanlıurfa
Mehmet GÜNEŞ Anavatan Partisi Şanlıurfa
Mehmet Salih YILDIRIM Anavatan Partisi Şırnak
Fevzi AYTEKİN Demokratik Sol Parti Tekirdağ
Bayram Fırat DAYANIKLI Demokratik Sol Parti Tekirdağ
Nihan İLGÜN Doğru Yol Partisi Tekirdağ
Enis SÜLÜN Anavatan Partisi Tekirdağ
Hasan Hüseyin BALAK Milliyetçi Hareket Partisi Tokat
Reşat DOĞRU Milliyetçi Hareket Partisi Tokat
Ali Kemal BAŞARAN Anavatan Partisi Trabzon
Orhan BIÇAKÇIOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon
Nail ÇELEBİ Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon
Hikmet Sami TÜRK Demokratik Sol Parti Trabzon
Kamer GENÇ Doğru Yol Partisi Tunceli
Mehmet Yaşar ÜNAL Demokratik Sol Parti Uşak
Ayhan ÇEVİK Milliyetçi Hareket Partisi Van
Fetullah GÜLTEPE Doğru Yol Partisi Van
Kamran İNAN Anavatan Partisi Van
Yaşar OKUYAN Anavatan Partisi Yalova
Hasan SUNA Demokratik Sol Parti Yalova
Ahmet Erol ERSOY Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat
Lutfullah KAYALAR Anavatan Partisi Yozgat
Mesut TÜRKER Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat
Şuayip ÜŞENMEZ Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat
Veysel ATASOY Anavatan Partisi Zonguldak
Tahsin Boray BAYCIK Demokratik Sol Parti Zonguldak
İsmail Hakkı CERRAHOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak
Ömer ÜSTÜNKOL Demokratik Sol Parti Zonguldak
(2/818 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki