Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 24/5
Esas Numarası 2/2737
Başkanlığa Geliş Tarihi 10/03/2015
Teklifin Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; siyasi partilerin mali denetiminin Sayıştay tarafından yapılması, Sayıştayca siyasi partilerin mali edinimleri, gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti ile bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımların kanunda gösterilmesi ve Sayıştay'ın bu konuda vereceği kararların kesin olması, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine, talebin Türkiye Büyük Millet Meclisine ulaştığı tarihte TBMM'de grubu bulunan her siyasi partinin beşer üye ile temsil edildiği Komisyonun üye tam sayısının üçte iki çoğunluk ve gizli oy ile vereceği izin üzerine açılması ve Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanması, bu Komisyona TBMM Başkanının başkanlık etmesi ancak oy kullanamaması, Komisyonun kararlarının yargı denetimi dışında bırakılması, Komisyonun, izin talebinin TBMM'ye ulaşmasından itibaren otuz gün içinde oluşturulması ve Komisyonun, kararını izin talebinin TBMM'ye ulaşmasından itibaren en geç altmış gün içinde vermesi, TBMM'deki siyasi parti gruplarınca izin talebiyle ilgili görüşme yapılamaması ve karar alınamaması, izin talebini karara bağlayacak Komisyonun oluşumu ile izin talebinin görüşülme usul ve esaslarının TBMM İçtüzüğü'yle düzenlenmesi, Anayasa Mahkemesinin kapatma yerine dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilmesi, Devlet yardımından yoksun bırakmanın, bağlı olduğu kapatma davasının ve kararının usulüne tabi olması ve tek başına dava konusu yapılamaması, TBMM çalışmalarındaki oy ve sözlerin, TBMM'de ileri sürülen düşünceler ile idarenin eylem ve işlemlerinin maddede geçen 'odak'laşmanın tespitinde gözetilmemesi, bir siyasi partinin kapatılmasına beyan ve faaliyetleriyle neden olan kişilerin bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olmalarını engelleyen sürenin beş yıldan üç yıla indirilmesi öngörülmektedir.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Teklifin Son Durumu GÜNDEMDE
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 10/03/2015 17/03/2015 Raporunu Verdi 13/03/2015

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 703
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Mustafa ELİTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri İlk İmza Sahibi
Ahmet AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman İlk İmza Sahibi
Mahir ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş İlk İmza Sahibi
Mihrimah Belma SATIR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İlk İmza Sahibi
Mehmet Naci BOSTANCI Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya İlk İmza Sahibi
Mehmet Doğan KUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Recep ÖZEL Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta
Ramazan CAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale
Ertuğrul SOYSAL Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Osman ÇAKIR Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce
Erol KAYA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Cuma İÇTEN Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Şenol GÜRŞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli
Mustafa KABAKCI Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Feyzullah KIYIKLIK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Cahit BAĞCI Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum
Mehmet ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Osman KAHVECİ Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük
Murat YILDIRIM Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum
Ercan CANDAN Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak
Tülay KAYNARCA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mustafa Kemal ŞERBETÇİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Mehmet Vecdi GÖNÜL Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
İdris ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Çankırı
Derya BAKBAK Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Vedat DEMİRÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Bitlis
Ali Gültekin KILINÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
Hilmi BİLGİN Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
Yusuf BAŞER Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Hakan ÇAVUŞOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
İhsan ŞENER Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Kemalettin AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhane
Önder MATLI Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
İsmail AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Bedrettin YILDIRIM Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Adnan YILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Osman ÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi Siirt
Osman BOYRAZ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Pelin GÜNDEŞ BAKIR Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Mehmet ERDEM Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
İlhan YERLİKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Yıldırım Mehmet RAMAZANOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Fevai ARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce
Mehmet Ali OKUR Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
İsrafil KIŞLA Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin
Cengiz YAVİLİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Muhammed Murtaza YETİŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Fehmi KÜPÇÜ Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu
İsmail KAŞDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale
Salih KOCA Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir
Muzaffer YURTTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Ahmet Tevfik UZUN Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Fatih ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Muhammet Bilal MACİT Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Orhan ATALAY Adalet ve Kalkınma Partisi Ardahan
Sadık YAKUT Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Nurcan DALBUDAK Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Gülay SAMANCI Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Gülşen ORHAN Adalet ve Kalkınma Partisi Van
İlknur DENİZLİ Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Tülay SELAMOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Fatih ÇİFTCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Van
Köksal TOPTAN Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak
İbrahim YİĞİT Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mehmet DOMAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Hüseyin BÜRGE Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ali TURAN Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
Orhan KARASAYAR Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Salih FIRAT Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Özlem BABADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ
Mine LÖK BEYAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Mehmet SAĞLAM Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Mehmet Süleyman HAMZAOĞULLARI Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Sermin BALIK Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Mehmet Necati ÇETİNKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Muammer GÜLER Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin
Ahmet İYİMAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Faruk SEPTİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Nebi BOZKURT Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Mustafa Gökhan GÜLŞEN Adalet ve Kalkınma Partisi Kastamonu
İlyas ŞEKER Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Nihat ERGÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Ömer SELVİ Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde
Gürsoy EROL Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Zeki AYGÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Ali BOĞA Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla
Mustafa BİLİCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Van
Mehmet ÖNTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Adem YEŞİLDAL Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Mehmet METİNER Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Ekrem ÇELEBİ Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı
Mustafa ÖZTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Abdullah ÇALIŞKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir
Sadık BADAK Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Mevlüt AKGÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Karaman
Zülfü DEMİRBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Hüseyin FİLİZ Adalet ve Kalkınma Partisi Çankırı
Mehmet SARI Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Aydın BIYIKLIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Oğuz Kağan KÖKSAL Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale
Faruk IŞIK Adalet ve Kalkınma Partisi Muş
Yunus KILIÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Kars
Sebahattin KARAKELLE Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan
Ziver ÖZDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Batman
Hasan KARAL Adalet ve Kalkınma Partisi Rize
Adem TATLI Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun
Mehmet GELDİ Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun
Tülay BAKIR Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Hüseyin ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Mehmet Kerim YILDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı
Abdulkerim GÖK Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Oya ERONAT Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Ülker GÜZEL Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Ahmet Haldun ERTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ahmet Erdal FERALAN Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir
Murat GÖKTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir
Ebubekir GİZLİGİDER Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir
Suat ÖNAL Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye
Gökcen ÖZDOĞAN ENÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Nesrin ULEMA Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Harun KARACA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Osman Aşkın BAK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Harun TÜFEKCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Mehmet YÜKSEL Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Ahmet Kutalmış TÜRKEŞ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mehmet Şükrü ERDİNÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Seyit SERTÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Mustafa HAMARAT Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Hüseyin SAMANİ Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Şirin ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Halil ÖZCAN Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Fatma SALMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı
Ahmet ARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kars
Ali ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Mehmet ERSOY Adalet ve Kalkınma Partisi Sinop
Fuat KARAKUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis
Fahrettin POYRAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik
Mehmet AKYÜREK Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Bilal UÇAR Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Uğur AYDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Dilek YÜKSEL Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat
Fatoş GÜRKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin
Eşref TAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Bingöl
Gülay DALYAN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ahmet Salih DAL Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis
Sevim SAVAŞER Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
İsmet UÇMA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ali AYDINLIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Şamil TAYYAR Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Muhyettin AKSAK Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Bünyamin ÖZBEK Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt
Muzaffer ASLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir
Alpaslan KAVAKLIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde
Ali AŞLIK Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Bülent TURAN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mehmet ALTAY Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak
Necdet ÜNÜVAR Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Vural KAVUNCU Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Cem ZORLU Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Bayram ÖZÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur
Mahmut Mücahit FINDIKLI Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Sıtkı GÜVENÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Akif Çağatay KILIÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Yılmaz TUNÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Bartın
İbrahim KORKMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce
Hasan Ali ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Ahmet Berat ÇONKAR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
İsmet SU Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Tevfik Ziyaeddin AKBULUT Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ
Alev DEDEGİL Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
İlknur İNCEÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Aksaray
Abdulkadir Emin ÖNEN Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Tülay BABUŞCU Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Fatih Han ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Seyit EYYÜPOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Vahit KİLER Adalet ve Kalkınma Partisi Bitlis
İsmail GÜNEŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak
Hasan Fehmi KİNAY Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Ahmet YENİ Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Hacı Bayram TÜRKOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Feramuz ÜSTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhane
Nurdan ŞANLI Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Oktay SARAL Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mustafa ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Emrullah İŞLER Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Avni ERDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya
Temel COŞKUN Adalet ve Kalkınma Partisi Yalova
Abdurrahim AKDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin
Ayhan Sefer ÜSTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Ali İhsan YAVUZ Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Yüksel ÖZDEN Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla
Hüseyin ÜZÜLMEZ Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Kerim ÖZKUL Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Süreyya Sadi BİLGİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta
Mustafa BALOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Salim USLU Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum
Ahmet Baha ÖĞÜTKEN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Yahya AKMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Selçuk ÖZDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Özcan ULUPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak
Muzaffer ÇAKAR Adalet ve Kalkınma Partisi Muş
İsmail TAMER Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Mehmet ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Nihat ZEYBEKCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Mehmet Emin DİNDAR Adalet ve Kalkınma Partisi Şırnak
Cevdet YILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Bingöl
Canan CANDEMİR ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Salih KAPUSUZ Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Ülker CAN Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir
Rıfat SAİT Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Mehmet Cemal ÖZTAYLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Metin KÜLÜNK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mustafa AKIŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Halil ÜRÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Nureddin NEBATİ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Fazilet DAĞCI ÇIĞLIK Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Ali Rıza ALABOYUN Adalet ve Kalkınma Partisi Aksaray
Nevzat PAKDİL Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Sadullah ERGİN Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Hüseyin Cemal AKIN Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Mehmet Mehdi EKER Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Durdu Mehmet KASTAL Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye
İbrahim Halil MAZICIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Abdullah Nejat KOÇER Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Faruk Nafız ÖZAK Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Mehmet ŞİMŞEK Adalet ve Kalkınma Partisi Batman
Mehmet DANİŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale
Ömer Faruk ÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Afif DEMİRKIRAN Adalet ve Kalkınma Partisi Siirt
Bekir BOZDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Cevdet ERDÖL Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Nusret BAYRAKTAR Adalet ve Kalkınma Partisi Rize
Şuay ALPAY Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Suat KILIÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Muzaffer BAŞTOPÇU Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Cemal Yılmaz DEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Mahmut KAÇAR Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Soner AKSOY Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Bülent GEDİKLİ Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Zeynep Armağan USLU Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
(2/2737 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki