Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 24 / 5
Esas Numarası 2 / 2604
Başkanlığa Geliş Tarihi 16/01/2015
Teklifin Başlığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme kurslarında görev alacak yönetici ve öğretmenlerin saat başı aldıkları ek ders ücretlerinin 18-20 TL'ye çıkarılması, 1606 sayılı Kanun kapsamına giren bazı dernek ve kurumların Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamına giren gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hususuna açıklık getirilmesi, Yükseköğretim Kurulunda görev yapan personelin belirtilen koşullarla uzman ve uzman yardımcısı olarak atanabilmeleri, Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulması, maliklerin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla kamu yararına dayalı olarak taşınmazların üstünde teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, taşınmazların altında metro ve benzeri raylı taşıma sistemleri yapılabilmesi, Türk Kızılayı'nın yurt içinde ve yurt dışında yardım operasyonları kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerde bağışlarla finanse edilen ve sadece yardıma konu olan mal ve hizmet alımlarında KDV istisnası getirilmesi, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan kamu yatırımları için görevli şirketlere belli bir süre için Maden Kanunu ile kamu kurum ve kuruluşlarına sağlanan muafiyetlerin getirilmesi, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) özelleştirilmesinde uygulanacak hükümlerin belirlenmesi, Türk Kızılay Derneği, Türk Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde adı geçen Dernek, Cemiyet ve Vakıf lehine kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilmesi, öngörülmektedir.
Teklifin Son Durumu KOMİSYONDA
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 19/01/2015 Komisyonda
Tali Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 19/01/2015 Komisyonda
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 19/01/2015 Komisyonda
Tali Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 19/01/2015 Komisyonda
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 19/01/2015 Komisyonda
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 19/01/2015 Komisyonda

Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Cevdet ERDÖL Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara İlk İmza Sahibi
Ramazan CAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale İlk İmza Sahibi
Mehmet Doğan KUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Recep ÖZEL Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta
Mustafa Kemal ŞERBETÇİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Faruk IŞIK Adalet ve Kalkınma Partisi Muş
Ertuğrul SOYSAL Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Mustafa BALOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Abdullah Nejat KOÇER Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
(2/2604 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki