Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 24 / 5
Esas Numarası 1 / 995
Başkanlığa Geliş Tarihi 24/11/2014
Tasarının Başlığı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile, kolluk kuvvetlerinin durdurma, arama ve gözaltına alma, gerektiğinde silah kullanma gibi yetkilerinin yeniden düzenlenmesi, mülki idare amirlerinin yetki ve sorumluluklarının daha belirgin hale getirilmesi, toplumsal olaylarda kişilerin vücut bütünlüğüne ve kamu malları ile gerçek ve tüzel kişilerin mallarına verilen zararların Devlet tarafından karşılanması halinde, genel hükümlere göre sorumlulara zorunlu olarak rücu edilmesi, rücu istemine ilişkin zamanaşımı sürelerinin bir kat artırılarak uygulanması, fiziksel engel ve benzeri sağlık sorunları gibi sebeplerle müşteki, mağdur ve tanık ifadelerinin kolluk tarafından konutlarda veya işyerlerinde alınması, bonzai ve türevi sentetik uyuşturucu maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi, araç kiralama işlemlerinin kayıt altına alınması, polis amirlerinin rütbe terfilerinde liyakate dayalı bir sistem uygulanması, ihtiyaçtan fazla sayıdaki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürlerine, belli bir miktar ek ödeme yapılmak suretiyle resen emeklilik sistemi getirilmesi, Emniyet Teşkilatındaki tüm eğitim kurumlarının Polis Akademisine bağlanması, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığı ile ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi, büyükşehir belediyesi sınırları içinde olmakla birlikte hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerlerin jandarmanın görev alanı olarak tespit edilmesine imkân sağlanması, nüfus hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesi ve bürokratik süreçlerin kısaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda bazı düzenlemeler yapılması, 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası bulunan ad ve soyadlarının mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulu kararıyla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilmesi, öngörülmektedir.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Tasarının Sonucu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon İçişleri Komisyonu 24/03/2015 24/03/2015 Raporunu Verdi 19/03/2015
Esas Komisyon İçişleri Komisyonu 12/03/2015 12/03/2015 İçt. Md. 88'e Göre İade
Esas Komisyon İçişleri Komisyonu 24/11/2014 27/01/2015 Raporunu Verdi 22/01/2015
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 24/11/2014 27/01/2015 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 24/11/2014 27/01/2015 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 24/11/2014 25/12/2014 Raporunu Verdi
Tali Komisyon İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 24/11/2014 27/01/2015 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 24/11/2014 27/01/2015 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Milli Savunma Komisyonu 24/11/2014 27/01/2015 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 24/11/2014 27/01/2015 Raporunu Vermedi

Esas Alınan Teklif :1/995
Komisyon Raporu (Sırasayısı) 684
Esas Komisyon Raporu (Sırasayısı Eki) 684 Ek1
Kanun Numarası: 6638
Birleşenler
2/422
2/514
2/909
2/1518
2/1579
2/1632
2/2443
2/2469
(1/995 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki