Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 24 / 3
Esas Numarası 2 / 1613
Başkanlığa Geliş Tarihi 14/06/2013
Teklifin Başlığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; AB Bakanlığının merkez teşkilatına bağlı olarak sınırlı sayıda ilde temsilcilik kurulması, AB Bakanlığında mülga 5916 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında atanması yapılanların kazanılmış haklarının korunması, 'Devlet Hava Aracı' tanımının gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılan araçları da kapsaması; sulama şebekeleri, baraj demiryolu gibi gelecek yıllara sâri büyük projelerde kamulaştırılacak taşınmazlara ilişkin olarak kamu yararının ilan süresinin bitiminden sonra kamulaştırılacak taşınmazların üzerine yapılan sabit tesisler ve dikilen ağaçların kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmaması; uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığında geçirilmesi gereken asgari sürenin üç yıldan iki yıla indirilmesi; Dışişleri Bakanlığında meslek mensupları dışından büyükelçi ve daimi temsilci olarak atananların merkeze döndüklerinde meslek mensubu olanlarla aynı haklara sahip olması; önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilmesi; 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve alınmasında kadro kısıtlamalarının uygulanmaması; 6223 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe konulan 633 ila 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin olarak, yetki kanunu kapsamına girmediği veya kanun hükmünde kararnamelerle düzenleme yapılamayan konular kapsamına girdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümlerin yeniden düzenlenmesi; sürücü belgesi sınıflarının yönetmelikle belirlenebilmesi; sürücü belgelerinin AB ve e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması, süreli hâle getirilmesi ve elektronik ortamda ilgililerine teslimi ile diğer bazı düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Verdi 28/06/2013
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Dışişleri Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi

Esas Alınan Teklif :2/1613
Komisyon Raporu (Sırasayısı) 478
Kanun Numarası: 6495
Birleşenler
1/778
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Alpaslan KAVAKLIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde İlk İmza Sahibi
Özcan ULUPINAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak İlk İmza Sahibi
Hüseyin ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Cahit BAĞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çorum
Kerim ÖZKUL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Mehmet Doğan KUBAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mustafa Kemal ŞERBETÇİOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Yılmaz TUNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bartın
Mustafa Gökhan GÜLŞEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kastamonu
Hilmi BİLGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sivas
Osman Aşkın BAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ertuğrul SOYSAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Salih KOCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Eskişehir
Abdullah ÇALIŞKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırşehir
Ali ERCOŞKUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bolu
Sadık BADAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Nurdan ŞANLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Hasan KARAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Rize
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
İdris ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çankırı
Nurcan DALBUDAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Cemal Yılmaz DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Mustafa ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Malatya
Sait AÇBA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Ahmet Berat ÇONKAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Nusret BAYRAKTAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Rize
Gökcen ÖZDOĞAN ENÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Soner AKSOY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Akif Çağatay KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Ömer SELVİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Niğde
Avni ERDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
İdris GÜLLÜCE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kars
Bilal UÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Abdulkerim GÖK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Muzaffer ÇAKAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Muş
Zeki AYGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Mehmet Şükrü ERDİNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Fatma SALMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Vedat DEMİRÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bitlis
Nevzat PAKDİL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Muzaffer ASLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırşehir
Bünyamin ÖZBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bayburt
Mehmet ALTAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Uşak
Harun KARACA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Tülay SELAMOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Eşref TAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bingöl
Durdu Mehmet KASTAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Zeyid ASLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Halil ÜRÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Fehmi KÜPÇÜ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bolu
İlknur DENİZLİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Ayşenur İSLAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Nihat ZEYBEKCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli
Hakan ŞÜKÜR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet Erdal FERALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Nevşehir
Şamil TAYYAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Erdal KALKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Hüseyin BÜRGE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Osman KAHVECİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Karabük
Nureddin NEBATİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Türkan DAĞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Fikri IŞIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Orhan KARASAYAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Hacı Bayram TÜRKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
İsmail TAMER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Şirin ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İsmail AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
İsmet SU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Osman BOYRAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet Baha ÖĞÜTKEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Temel COŞKUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yalova
Tülay BAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
İlhan İŞBİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Zülfü DEMİRBAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Osman ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Düzce
Ahmet Haldun ERTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Hakan ÇAVUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Sevim SAVAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ali İhsan YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sakarya
Salih FIRAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adıyaman
Yahya AKMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Mahmut KAÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Ahmet ÖKSÜZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
İhsan ŞENER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ordu
Canan CANDEMİR ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Mehmet ERSOY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Sinop
Hamza DAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Adem TATLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Giresun
Pelin GÜNDEŞ BAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Sermin BALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Salim USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çorum
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Şuay ALPAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Oğuz Kağan KÖKSAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Mine LÖK BEYAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Diyarbakır
Ercan CANDAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Zonguldak
Mustafa BALOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
(2/1613 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki