Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 24 / 3
Esas Numarası 2 / 1613
Başkanlığa Geliş Tarihi 14/06/2013
Teklifin Başlığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; AB Bakanlığının merkez teşkilatına bağlı olarak sınırlı sayıda ilde temsilcilik kurulması, AB Bakanlığında mülga 5916 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında atanması yapılanların kazanılmış haklarının korunması, 'Devlet Hava Aracı' tanımının gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılan araçları da kapsaması; sulama şebekeleri, baraj demiryolu gibi gelecek yıllara sâri büyük projelerde kamulaştırılacak taşınmazlara ilişkin olarak kamu yararının ilan süresinin bitiminden sonra kamulaştırılacak taşınmazların üzerine yapılan sabit tesisler ve dikilen ağaçların kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmaması; uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığında geçirilmesi gereken asgari sürenin üç yıldan iki yıla indirilmesi; Dışişleri Bakanlığında meslek mensupları dışından büyükelçi ve daimi temsilci olarak atananların merkeze döndüklerinde meslek mensubu olanlarla aynı haklara sahip olması; önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilmesi; 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve alınmasında kadro kısıtlamalarının uygulanmaması; 6223 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe konulan 633 ila 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin olarak, yetki kanunu kapsamına girmediği veya kanun hükmünde kararnamelerle düzenleme yapılamayan konular kapsamına girdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümlerin yeniden düzenlenmesi; sürücü belgesi sınıflarının yönetmelikle belirlenebilmesi; sürücü belgelerinin AB ve e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması, süreli hâle getirilmesi ve elektronik ortamda ilgililerine teslimi ile diğer bazı düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Verdi 28/06/2013
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Dışişleri Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 14/06/2013 01/07/2013 Raporunu Vermedi

Esas Alınan Teklif :2/1613
Komisyon Raporu (Sırasayısı) 478
Kanun Numarası: 6495
Birleşenler
1/778
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Alpaslan KAVAKLIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde İlk İmza Sahibi
Özcan ULUPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak İlk İmza Sahibi
Hüseyin ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Cahit BAĞCI Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum
Kerim ÖZKUL Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Mehmet Doğan KUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mustafa Kemal ŞERBETÇİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Yılmaz TUNÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Bartın
Mustafa Gökhan GÜLŞEN Adalet ve Kalkınma Partisi Kastamonu
Hilmi BİLGİN Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
Osman Aşkın BAK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ertuğrul SOYSAL Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Salih KOCA Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir
Abdullah ÇALIŞKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir
Ali ERCOŞKUN Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu
Sadık BADAK Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Nurdan ŞANLI Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Hasan KARAL Adalet ve Kalkınma Partisi Rize
Abdullah Nejat KOÇER Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
İdris ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Çankırı
Nurcan DALBUDAK Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Cemal Yılmaz DEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Mustafa ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Sait AÇBA Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Ahmet Berat ÇONKAR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Nusret BAYRAKTAR Adalet ve Kalkınma Partisi Rize
Gökcen ÖZDOĞAN ENÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Soner AKSOY Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Akif Çağatay KILIÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Ömer SELVİ Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde
Avni ERDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya
İdris GÜLLÜCE Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ahmet ARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kars
Bilal UÇAR Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Abdulkerim GÖK Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Muzaffer ÇAKAR Adalet ve Kalkınma Partisi Muş
Zeki AYGÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Mehmet Şükrü ERDİNÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Fatma SALMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı
Vedat DEMİRÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Bitlis
Nevzat PAKDİL Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Muzaffer ASLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir
Bünyamin ÖZBEK Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt
Mehmet ALTAY Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak
Harun KARACA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Tülay SELAMOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Eşref TAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Bingöl
Durdu Mehmet KASTAL Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye
Zeyid ASLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat
Halil ÜRÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Fehmi KÜPÇÜ Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu
İlknur DENİZLİ Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Mehmet ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Ayşenur İSLAM Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Mehmet ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Nihat ZEYBEKCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Hakan ŞÜKÜR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ahmet Erdal FERALAN Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir
Şamil TAYYAR Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Erdal KALKAN Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Hüseyin BÜRGE Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Osman KAHVECİ Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük
Nureddin NEBATİ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Türkan DAĞOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Fikri IŞIK Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Orhan KARASAYAR Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Hacı Bayram TÜRKOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
İsmail TAMER Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Şirin ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
İsmail AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
İsmet SU Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Osman BOYRAZ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ahmet Baha ÖĞÜTKEN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Temel COŞKUN Adalet ve Kalkınma Partisi Yalova
Tülay BAKIR Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
İlhan İŞBİLEN Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Ekrem ÇELEBİ Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı
Zülfü DEMİRBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Osman ÇAKIR Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce
Ahmet Haldun ERTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Hakan ÇAVUŞOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Sevim SAVAŞER Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ali İhsan YAVUZ Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Salih FIRAT Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Yahya AKMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Mahmut KAÇAR Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Ahmet ÖKSÜZKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
İhsan ŞENER Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Canan CANDEMİR ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Mehmet ERSOY Adalet ve Kalkınma Partisi Sinop
Hamza DAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Adem TATLI Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun
Pelin GÜNDEŞ BAKIR Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Sermin BALIK Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Salim USLU Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum
Tülay KAYNARCA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Şuay ALPAY Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Yusuf BAŞER Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Oğuz Kağan KÖKSAL Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale
Mine LÖK BEYAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Ercan CANDAN Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak
Mustafa BALOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
(2/1613 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki