Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21 / 3
Esas Numarası 2 / 636
Başkanlığa Geliş Tarihi 11/12/2000
Teklifin Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Anayasasının siyasi partilerin uyacakları esaslarla ilgili 69 uncu maddesinde parti kapatılmasını zorlaştırıcı yönde değişiklik yapılmakta, milletvekillerinin ödenek ve yolluklarıyla ilgili 86 ncı maddede yapılan değişiklikle milletvekillerinin emeklilik haklarının da kanunla düzenleneceği öngörülmekte, Cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığıyla ilgili 101inci maddede yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olması ve aynı kişinin iki kez bu göreve seçilebileceği belirtilmekte, Geçici 15 inci maddenin son fıkrasındaki 12 eylül 1980 tarihinden ilk genel seçimler sonrası oluşacak Parlamentoda Başkanlık Divanının oluşumuna kadar geçen süre içerisinde yürürlüğe girmiş kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile alınan karar ve tasarruflar üzerindeki yargı yoluna gidilemeyeceğine ilişkin hüküm kaldırılmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Teklifin Son Durumu GÜNDEMDE
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 11/12/2000 19/01/2001 Raporunu Verdi 18/01/2001

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 585
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Mustafa Bülent ECEVİT Demokratik Sol Parti İstanbul İlk İmza Sahibi
Devlet BAHÇELİ Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye İlk İmza Sahibi
Ahmet Mesut YILMAZ Anavatan Partisi Rize İlk İmza Sahibi
Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Adana
Adnan Fatin ÖZDEMİR Milliyetçi Hareket Partisi Adana
Ali TEKİN Demokratik Sol Parti Adana
İsmet VURSAVUŞ Demokratik Sol Parti Adana
Recai YILDIRIM Milliyetçi Hareket Partisi Adana
Müjdat KAYAYERLİ Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar
Gaffar YAKIN Demokratik Sol Parti Afyonkarahisar
Kürşat ESER Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray
Gönül SARAY Demokratik Sol Parti Amasya
Nejat ARSEVEN Anavatan Partisi Ankara
Mehmet ARSLAN Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Koray AYDIN Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Oğuz AYGÜN Demokratik Sol Parti Ankara
Melda BAYER Demokratik Sol Parti Ankara
Şefkat ÇETİN Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Sedat ÇEVİK Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Ayşe GÜROCAK Demokratik Sol Parti Ankara
Hüseyin Tayfun İÇLİ Demokratik Sol Parti Ankara
Hayrettin ÖZDEMİR Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Esvet ÖZDOĞU Demokratik Sol Parti Ankara
Yücel SEÇKİNER Anavatan Partisi Ankara
Mehmet Zeki SEZER Demokratik Sol Parti Ankara
Aydın TÜMEN Demokratik Sol Parti Ankara
Hikmet ULUĞBAY Demokratik Sol Parti Ankara
Şevket Bülend YAHNİCİ Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Cengiz AYDOĞAN Anavatan Partisi Antalya
Osman MÜDERRİSOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Antalya
Ahmet Sancar SAYIN Demokratik Sol Parti Antalya
Nesrin ÜNAL Milliyetçi Hareket Partisi Antalya
Mustafa VURAL Demokratik Sol Parti Antalya
Cengiz ALTINKAYA Anavatan Partisi Aydın
Halit DİKMEN Demokratik Sol Parti Aydın
Ertuğrul KUMCUOĞLU Demokratik Sol Parti Aydın
Bekir ONGUN Milliyetçi Hareket Partisi Aydın
Ali UZUNIRMAK Milliyetçi Hareket Partisi Aydın
Yüksel YALOVA Anavatan Partisi Aydın
Numan GÜLTEKİN Demokratik Sol Parti Balıkesir
Mustafa Güven KARAHAN Demokratik Sol Parti Balıkesir
Zeki ÇAKAN Anavatan Partisi Bartın
Cafer Tufan YAZICIOĞLU Demokratik Sol Parti Bartın
Burhan İSEN Anavatan Partisi Batman
Şaban KARDEŞ Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt
Sebahat VARDAR Demokratik Sol Parti Bilecik
Edip Safder GAYDALI Anavatan Partisi Bitlis
İbrahim Halil ORAL Milliyetçi Hareket Partisi Bitlis
Mustafa KARSLIOĞLU Demokratik Sol Parti Bolu
Ersoy ÖZCAN Milliyetçi Hareket Partisi Bolu
Süleyman COŞKUNER Milliyetçi Hareket Partisi Burdur
Hasan MACİT Demokratik Sol Parti Burdur
Ali ARABACI Demokratik Sol Parti Bursa
Ali Rahmi BEYRELİ Demokratik Sol Parti Bursa
Burhan ORHAN Milliyetçi Hareket Partisi Bursa
Orhan ŞEN Milliyetçi Hareket Partisi Bursa
Turhan TAYAN Anavatan Partisi Bursa
Mustafa Cumhur ERSÜMER Anavatan Partisi Çanakkale
Hakkı DURAN Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı
İrfan KELEŞ Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı
Vahit KAYRICI Milliyetçi Hareket Partisi Çorum
Beyhan ASLAN Anavatan Partisi Denizli
Salih ERBEYİN Milliyetçi Hareket Partisi Denizli
Hasan ERÇELEBİ Demokratik Sol Parti Denizli
Ali KESKİN Milliyetçi Hareket Partisi Denizli
Mehmet KOCABATMAZ Demokratik Sol Parti Denizli
Nurettin DİLEK Anavatan Partisi Diyarbakır
Abdulbaki ERDOĞMUŞ Anavatan Partisi Diyarbakır
Sebğatullah SEYDAOĞLU Anavatan Partisi Diyarbakır
Evren BULUT Anavatan Partisi Edirne
Ali Ahmet ERTÜRK Demokratik Sol Parti Edirne
Mustafa İLİMEN Demokratik Sol Parti Edirne
Şadan ŞİMŞEK Demokratik Sol Parti Edirne
Mustafa GÜL Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ
Mihrali AKSU Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan
Mücahit HİMOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum
İsmail KÖSE Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum
Necati ALBAY Demokratik Sol Parti Eskişehir
İbrahim Yaşar DEDELEK Anavatan Partisi Eskişehir
Mahmut ERDİR Demokratik Sol Parti Eskişehir
Mehmet Hanifi TİRYAKİ Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep
Hasan AKGÜN Demokratik Sol Parti Giresun
Abdurrahman KÜÇÜK Milliyetçi Hareket Partisi Ankara
Faruk DEMİR Demokratik Sol Parti Ardahan
Mustafa YAMAN Milliyetçi Hareket Partisi Giresun
Macit PİRUZBEYOĞLU Anavatan Partisi Hakkari
Hakkı Oğuz AYKUT Anavatan Partisi Hatay
Süleyman Turan ÇİRKİN Milliyetçi Hareket Partisi Hatay
Ali GÜNAY Demokratik Sol Parti Hatay
Levent MISTIKOĞLU Anavatan Partisi Hatay
Mehmet ŞANDIR Milliyetçi Hareket Partisi Hatay
Mehmet Nuri TARHAN Milliyetçi Hareket Partisi Hatay
Abbas BOZYEL Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır
Ali GÜNER Anavatan Partisi Iğdır
Mustafa ZORLU Milliyetçi Hareket Partisi Isparta
Ali ER Anavatan Partisi Mersin
Yalçın KAYA Milliyetçi Hareket Partisi Mersin
Hidayet KILINÇ Milliyetçi Hareket Partisi Mersin
Akif SERİN Demokratik Sol Parti Mersin
Fadlı AĞAOĞLU Demokratik Sol Parti İstanbul
Bülent AKARCALI Anavatan Partisi İstanbul
Ahmet Ziya AKTAŞ Demokratik Sol Parti İstanbul
Abdul Ahat ANDİCAN Anavatan Partisi İstanbul
Aydın Ağan AYAYDIN Anavatan Partisi İstanbul
İsmail AYDINLI Demokratik Sol Parti İstanbul
Şamil AYRIM Anavatan Partisi İstanbul
Ahmet ÇAKAR Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul
Mustafa DÜZ Demokratik Sol Parti İstanbul
Yücel ERDENER Demokratik Sol Parti İstanbul
Mehmet GÜL Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul
Zafer GÜLER Demokratik Sol Parti İstanbul
Ahmet GÜZEL Demokratik Sol Parti İstanbul
Mehmet Cavit KAVAK Anavatan Partisi İstanbul
Osman KILIÇ Demokratik Sol Parti İstanbul
Ali Emre KOCAOĞLU Anavatan Partisi İstanbul
Hüseyin MERT Demokratik Sol Parti İstanbul
Nesrin NAS Anavatan Partisi İstanbul
Hasan Hüsamettin ÖZKAN Demokratik Sol Parti İstanbul
İsmail Sühan ÖZKAN Anavatan Partisi İstanbul
Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul
Necdet SARUHAN Demokratik Sol Parti İstanbul
Sulhiye ŞANSLI Demokratik Sol Parti İstanbul
Bahri SİPAHİ Demokratik Sol Parti İstanbul
Masum TÜRKER Demokratik Sol Parti İstanbul
Mustafa VERKAYA Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul
Süleyman YAĞIZ Demokratik Sol Parti İstanbul
Cahit Savaş YAZICI Demokratik Sol Parti İstanbul
Perihan YILMAZ KÖSE Demokratik Sol Parti İstanbul
Güler ASLAN Demokratik Sol Parti İzmir
Saffet BAŞARAN Demokratik Sol Parti İzmir
Burhan BIÇAKÇIOĞLU Demokratik Sol Parti İzmir
Burhan Suat ÇAĞLAYAN Demokratik Sol Parti İzmir
Işın ÇELEBİ Anavatan Partisi İzmir
Mehmet ÇÜMEN Demokratik Sol Parti İzmir
Şükrü Sina GÜREL Demokratik Sol Parti İzmir
Yusuf KIRKPINAR Milliyetçi Hareket Partisi İzmir
Işılay SAYGIN Anavatan Partisi İzmir
Rifat SERDAROĞLU Anavatan Partisi İzmir
Rahmi SEZGİN Demokratik Sol Parti İzmir
Ahmet Kenan TANRIKULU Milliyetçi Hareket Partisi İzmir
Kemal VATAN Demokratik Sol Parti İzmir
Oktay VURAL Milliyetçi Hareket Partisi İzmir
Ali DOĞAN Anavatan Partisi Kahramanmaraş
Mehmet KAYA Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş
Hasan ÇALIŞ Milliyetçi Hareket Partisi Karaman
Fikret ÜNLÜ Demokratik Sol Parti Karaman
İlhan AKÜZÜM Anavatan Partisi Kars
Arslan AYDAR Milliyetçi Hareket Partisi Kars
Çetin BİLGİR Demokratik Sol Parti Kars
Murat BAŞESGİOĞLU Anavatan Partisi Kastamonu
Muharrem Hadi DİLEKCİ Demokratik Sol Parti Kastamonu
Hasan Basri ÜSTÜNBAŞ Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri
Osman DURMUŞ Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale
Nihat GÖKBULUT Anavatan Partisi Kırıkkale
Nural KARAGÖZ Demokratik Sol Parti Kırklareli
Cemal ÖZBİLEN Anavatan Partisi Kırklareli
Mustafa HAYKIR Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir
Ramazan MİRZAOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir
Fikret TECER Demokratik Sol Parti Kırşehir
Mehmet NACAR Milliyetçi Hareket Partisi Kilis
Halil ÇALIK Demokratik Sol Parti Kocaeli
Cumali DURMUŞ Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli
Muhammet Turhan İMAMOĞLU Demokratik Sol Parti Kocaeli
Kemal KÖSE Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli
Ali GEBEŞ Milliyetçi Hareket Partisi Konya
Mustafa Sait GÖNEN Milliyetçi Hareket Partisi Konya
Mehmet Emrehan HALICI Demokratik Sol Parti Konya
Hasan KAYA Milliyetçi Hareket Partisi Konya
Mehmet KEÇECİLER Anavatan Partisi Konya
Seydi KARAKUŞ Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya
Miraç AKDOĞAN Anavatan Partisi Malatya
Basri COŞKUN Milliyetçi Hareket Partisi Malatya
Namık Hakan DURHAN Milliyetçi Hareket Partisi Malatya
İsmail BOZDAĞ Demokratik Sol Parti Manisa
Mustafa ENÖZ Milliyetçi Hareket Partisi Manisa
Mustafa Cihan YAZAR Demokratik Sol Parti Manisa
Ömer ERTAŞ Anavatan Partisi Mardin
Mustafa Kemal TUĞMANER Demokratik Sol Parti Mardin
Metin ERGUN Milliyetçi Hareket Partisi Muğla
Hasan ÖZYER Anavatan Partisi Muğla
Fikret UZUNHASAN Demokratik Sol Parti Muğla
Zeki EKER Demokratik Sol Parti Muş
Erkan KEMALOĞLU Anavatan Partisi Muş
İsmail ÇEVİK Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir
Mükremin TAŞKIN Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir
İhsan ÇABUK Demokratik Sol Parti Ordu
Hasan Fehmi KONYALI Demokratik Sol Parti Ordu
Birol BÜYÜKÖZTÜRK Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye
Mehmet KUNDAKCI Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye
Ahmet KABİL Anavatan Partisi Rize
Ersin TARANOĞLU Anavatan Partisi Sakarya
Osman Fevzi ZİHNİOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya
Vedat ÇINAROĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Samsun
Metin BOSTANCIOĞLU Demokratik Sol Parti Sinop
Mehmet CEYLAN Milliyetçi Hareket Partisi Sivas
Muzaffer ÇAKMAKLI Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa
Mehmet GÜNEŞ Anavatan Partisi Şanlıurfa
Mehmet Salih YILDIRIM Anavatan Partisi Şırnak
Bayram Fırat DAYANIKLI Demokratik Sol Parti Tekirdağ
Enis SÜLÜN Anavatan Partisi Tekirdağ
Ahmet ZAMANTILI Demokratik Sol Parti Tekirdağ
Hasan Hüseyin BALAK Milliyetçi Hareket Partisi Tokat
Lutfi CEYLAN Milliyetçi Hareket Partisi Tokat
Reşat DOĞRU Milliyetçi Hareket Partisi Tokat
Orhan BIÇAKÇIOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon
Nail ÇELEBİ Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon
Bekir GÜNDOĞAN Demokratik Sol Parti Tunceli
Hasan ÖZGÖBEK Demokratik Sol Parti Uşak
Mehmet Yaşar ÜNAL Demokratik Sol Parti Uşak
Armağan YILMAZ Milliyetçi Hareket Partisi Uşak
Ayhan ÇEVİK Milliyetçi Hareket Partisi Van
Hasan SUNA Demokratik Sol Parti Yalova
Ahmet Erol ERSOY Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat
Veysel ATASOY Anavatan Partisi Zonguldak
Tahsin Boray BAYCIK Demokratik Sol Parti Zonguldak
İsmail Hakkı CERRAHOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak
Hasan GEMİCİ Demokratik Sol Parti Zonguldak
Ömer ÜSTÜNKOL Demokratik Sol Parti Zonguldak
Hüsnü Yusuf GÖKALP Milliyetçi Hareket Partisi Sivas
Hasan GÜLAY Demokratik Sol Parti Manisa
(2/636 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki