Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Sözlü Soru Önergeleri
26. Dönem

ÖMER FETHİ GÜRER
CHP - NİĞDE

Bulunan Kayıt Sayısı : 1097
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
26 / 3 6 / 1622 16/05/2018
İşbaşı eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1621 16/05/2018
KİT'ler tarafından kurulan şirketlerin sayısına ve bu şirketlerde çalışan işçilerin kadroya alınmamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1620 16/05/2018
Tarih öğretmeni atamalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1619 16/05/2018
Ortaöğretim mezunu atanmayı bekleyen hemşire sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1618 16/05/2018
Son beş yılda iş kazası sonucu yaşamını yitiren yabancı uyruklu kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1617 16/05/2018
Kamuda çalışan şoförlerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1616 16/05/2018
Hastane bilgi yönetim sistemi personelinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1615 16/05/2018
Son beş yılda atanan ilk ve acil yardım teknikeri sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1614 16/05/2018
Bazı özel bütçeli kuruluşlarda ve KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1613 16/05/2018
Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi düzenlemesinden yararlanamayanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1612 16/05/2018
Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi düzenlemesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1611 16/05/2018
50 kişi altında ve 50 kişi üstünde işçi çalıştıran iş yerleri ile ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1610 16/05/2018
Engelli statüsünden emekli olma koşullarının değiştirilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1609 16/05/2018
İşgücü sıkıntısı yaşanan mesleklere ve halk eğitim merkezlerinde verilen eğitimler içerisinde işgücü temininde güçlük çekilen mesleklerin oranına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1608 16/05/2018
2016 ve 2017 yıllarında ülke genelinde İŞKUR hizmetlerinden faydalanan iş yeri sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1604 18/04/2018
Son on yılda iş kazaları sonucu hayatını kaybedenlerin kaza öncesi iş yerinde çalışma sürelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1603 18/04/2018
Meslek hastalıkları nedeniyle son on beş yılda iş göremez duruma gelen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1602 18/04/2018
Son on beş yılda meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1601 18/04/2018
Son on beş yılda kadın çalışanların maruz kaldığı iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1600 18/04/2018
Kalite güvence belgesine sahip KOBİ'lerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1599 18/04/2018
KOBİ'lere sağlanan desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1598 17/04/2018
Çocuk aşısı uygulamasına ve aşı uygulamasını reddeden aile sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1597 17/04/2018
Baz istasyonlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1595 12/04/2018
2017 yılında brucella hastalığı teşhisi konulan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1594 12/04/2018
Bazı tarım ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1593 12/04/2018
Belediyelere bütçeden aktarılan paylar üzerinden yapılan kesintilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1592 12/04/2018
Elektronik sigara satışlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1591 12/04/2018
2017 yılında tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1590 12/04/2018
2017 yılında ithal edilen buğday ve un miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1589 12/04/2018
Okul kantinlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1588 12/04/2018
Tavuk eti üreten işletmelerin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1587 12/04/2018
Gıda güvenliği alanında yapılan denetimlere ve istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1586 12/04/2018
Bakanlığın ALO 174 hattına yapılan ihbar ve şikayetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1585 12/04/2018
Bakanlık personeline öğretim yılı başında hazırlık ödeneği verilmesine yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1584 12/04/2018
Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1583 12/04/2018
Yurt içi yük taşımacılığında taban fiyat belirlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1582 12/04/2018
Denetim kolaylığı sağlamak için ticari kamyonetlerin tek renk olması veya plaka uygulaması yapılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1581 12/04/2018
3269 sayılı Kanun gereği istifa sonrası kendi kurumuna da dönemeyen 35 yaş üstü uzman çavuşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1580 12/04/2018
Son beş yılda kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına atanan uzman çavuş sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1579 12/04/2018
Uzman jandarmaların terfi imkanlarına ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1578 12/04/2018
Uzman jandarmaların eğitim sürelerinin fiili hizmetten sayılmasına yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1575 09/04/2018
Serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1569 05/04/2018
Sağlıkla ilgili konularda ihtisası olmayan kişilerin kamuoyuna açıklama yapmalarının engellenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1568 05/04/2018
2002-2017 yılları arasında Başbakanlık personeli hakkında yapılan ihbar ve şikayetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1567 05/04/2018
2017 ve 2018 yıllarında iflas eden esnafla ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1566 05/04/2018
2017 yılında evde sağlık hizmeti alan kişi sayısına ve illere göre verilen evde sağlık hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1565 05/04/2018
Niğde ve Nevşehir illerinde entegre bir patates işleme tesisi kurulmasına ve patates tüketimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1564 05/04/2018
Son beş yılda kredi kullanarak iş yeri açan kadın girişimcilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1563 05/04/2018
2017 yılında bulaşıcı hastalık tespit edilen mültecilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1562 05/04/2018
Nişasta bazlı şeker ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların insan sağlığına olumsuz etkilerine rağmen yasaklanmamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1561 05/04/2018
Kadın girişimcilere ait işletmelere ve kadın yöneticilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1560 05/04/2018
2017 yılında yapılan ilaç ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1559 05/04/2018
2017 yılında meslek hastalığı tanısı konulan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1558 05/04/2018
2017 yılında yapılan tarım makineleri ve ekipmanları ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1557 05/04/2018
Ülkemizde kalp pili kullanımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1556 05/04/2018
2017 yılında ekilmesi gereken ürünler konusunda çiftçilere verilen eğitimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1555 05/04/2018
Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin faaliyet gösterdiği illere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1554 05/04/2018
Orman mühendislerinin kamuda istihdamına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1553 05/04/2018
Kırsal kesimde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınlara ve bunlara yönelik eğitimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1552 05/04/2018
İşitme cihazı kullanan kişi sayısına ve işitme cihazlarının üretimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1551 05/04/2018
Sertifikasyon çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1550 05/04/2018
AVM'lerde açık ya da ambalajlı gıda ürünü satışı yapılan yerlere yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1549 05/04/2018
Parçalanmış ailelere yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1548 05/04/2018
Sosyal yardım sağlanan ailelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1547 05/04/2018
Koruyucu aile uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1546 05/04/2018
Sevgi evleri ve çocuk yuvalarında çocuk başına düşen psikolog ve uzman sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1545 05/04/2018
Sevgi evleri ve yurtlarda sportif faaliyetler için tesis ve spor eğitmeni olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1544 05/04/2018
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir mahallede bakım ve onarım çalışmaları yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1543 05/04/2018
Niğde Kalesi çevresinde yapılması planlanan bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1542 05/04/2018
Niğde Belediyespor Kulübü'nün ekonomik sorunlarına ve maddi yardım ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1541 05/04/2018
Cep telefonu kullanımı ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1540 05/04/2018
Okul kantinlerinde satılan ürünlerin denetimine ve öğrencilere beslenme alışkanlığı hakkında eğitim verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1539 05/04/2018
Suç olaylarının analiz ve veri değerlendirmesi yapılıp yapılmadığına ve boşanmaların nedenleri hakkında diğer bakanlıklara veri aktarımı sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1538 05/04/2018
2016 ve 2017 yıllarında tütün kullanımının yasak olduğu yerlerde yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1535 02/04/2018
Kamu kurumları ile KİT'ler tarafından çıkarılan yayınlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1534 02/04/2018
Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile oda, dernek ve sendikalar tarafından üyelerine ve vatandaşlara verilen kartlara ve bu kartlar kullanılarak yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1533 02/04/2018
Staj sürelerinin emeklilik sürelerinden sayılması için düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1532 02/04/2018
Yeni ruhsat alan serbest muhasebeci ve mali müşavirlere destek verilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1531 02/04/2018
Askerlikte geçen sürelerin emeklilik sürelerine eklenmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1525 29/03/2018
2017 ve 2018 yıllarında iflas eden esnaf sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1523 29/03/2018
Asgari ücretin iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1522 29/03/2018
Zirai ilaç kullanımına ve zirai ilaç kalıntılarına yönelik kontrollere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1521 27/03/2018
2017 yılında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1520 27/03/2018
15 Temmuz sonrasında askeri okullardan çıkarılan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1519 27/03/2018
Yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1518 27/03/2018
Organize sanayi bölgelerinin mülkiyetinde bulunan tahsis edilmemiş parsellerin en az on kişilik istihdam öngören yatırımlar için bedelsiz verilmesi uygulamasından yararlanan firmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1517 27/03/2018
Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara istihdam konusunda verilen desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1516 27/03/2018
Asgari ücretlilerin muayene ücretlerinden KDV alınması uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1515 27/03/2018
At yarışlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1514 27/03/2018
Hurda araçların trafikten çekilmesi düzenlemesinden sürücü kurslarında bulunan araçların yararlanabilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1513 27/03/2018
Yerli üretim yapan firmalara alım garantisine dayalı teşvik verilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1512 27/03/2018
Mobilya üreticilerine yönelik desteklere ve borçlarının ertelenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1510 27/03/2018
2017 yılında mobbing nedeniyle yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1509 27/03/2018
Doktorlara yıpranma payı verilmesine ve maaşlarında iyileştirme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1508 27/03/2018
Doktor açığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1507 27/03/2018
TİGEM'in faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1506 27/03/2018
2017 yılında yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatına ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların gıda üretiminde kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1505 27/03/2018
2006-2017 yılları arasındaki domuz eti satış ve tüketim miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1504 27/03/2018
TEOG sınavının yerine getirilen Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemi'ne ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1502 23/03/2018
Ülkemize son beş yılda gelen mülteciler için AB üyesi ülkelerden sağlanan ekonomik desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1501 23/03/2018
Son beş yılda çalışma izni için başvuran mültecilere ve mülteciler tarafından açılan iş yerlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1500 23/03/2018
Ülkemize gelen mültecilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1499 23/03/2018
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde çalışanların taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi düzenlemesi kapsamı dışında tutulmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1497 23/03/2018
PTT bünyesinde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1496 23/03/2018
Kamu hastanelerinde görev yapan ve taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi düzenlemesi kapsamına alınmayan işçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1494 23/03/2018
Son beş yılda ülkemizde mülk satın alan mülteci sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1493 23/03/2018
Mültecilerin eğitimine ve eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan mültecilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1491 23/03/2018
Son beş yılda mültecilere sağlanan sosyal yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1488 23/03/2018
Son beş yılda mülteciler hakkında açılan davalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1487 23/03/2018
Çiftlik Bank dolandırıcılığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1485 23/03/2018
Çiftlik Bank dolandırıcılığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1484 23/03/2018
Nişasta bazlı şeker kotasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1483 23/03/2018
Hayvan Kayıt Sistemi'ne kayıtlı hayvan sayısı ile işletmede fiilen bulunan hayvan sayısı uyumlu olmayan işletme sahiplerine kesilen idari para cezalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1482 23/03/2018
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili kayıtların güncellenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1481 23/03/2018
Bağcılık sektörüne ve sektörün geliştirilmesi için sağlanan desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1480 23/03/2018
Meralarda hayvanların yemediği bitkilerle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1479 23/03/2018
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kayıtlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1478 23/03/2018
2002-2017 yılları arasında Bakanlık personeli hakkında yapılan ihbar ve şikayetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1477 23/03/2018
Son beş yılda ülkemize iltica ederek ikamet izni talep eden kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1476 23/03/2018
2017 yılında gümrük vergisi ödenmeden ithal edilen tarım ürünlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1475 23/03/2018
Son beş yılda ülkemizden farklı ülkelere yasal olmayan yollardan geçiş yapmak isterken yakalanan mültecilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1474 23/03/2018
Meraların ıslahı ve genişletilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1473 23/03/2018
Son beş yılda ülkemizde evlenen mültecilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1472 23/03/2018
Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilip verilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1471 23/03/2018
SGK açıklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1470 23/03/2018
Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1469 23/03/2018
Genç çiftçi projesinden yararlanan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1468 22/03/2018
2017 yılında açılan işe iade davalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1457 21/03/2018
Bakanlığa son beş yılda vergi kayıp ve kaçakları ile ilgili yapılan ihbarlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1456 21/03/2018
Geçici koruma kapsamındaki yabancılardan Türk vatandaşları ile evlilik yapanların sayısına ve ergin olmayan korunanlardan evlatlık olarak alınan olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1455 21/03/2018
Geçici koruma altındaki kişilerden korunma süresi sınırlanan olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1454 21/03/2018
Sosyal girişimcilik kapsamında faaliyet gösteren kuruluş, oda ve dernek sayısına ve bunlara sağlanan desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1453 21/03/2018
Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi düzenlemesinden yararlanamayan engelli çalışan sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1452 21/03/2018
Geçici koruma kapsamındaki mültecilere verilen çalışma izinlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1451 21/03/2018
Yabancı uyruklu kişilere yapılan arazi ve konut satışlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1450 21/03/2018
İstenmeyen mesajlar ile pazarlama ve tanıtım amaçlı mesaj, arama ve elektronik posta gibi uygulamalara yönelik şikayetler sonucu kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1449 21/03/2018
Geçici koruma kapsamındaki mültecilerin istihdamına ve yabancı uyruklu doktor sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1448 21/03/2018
Barınma merkezlerinde son beş yılda sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1447 21/03/2018
Açık alanda süs bitkisi yetiştiriciliğine ve sektöre verilen desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1446 21/03/2018
Coğrafi işaretli gıda üretimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1445 21/03/2018
Tarımsal ürünlerde zirai ilaç kalıntılarına yönelik kontrollere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1444 21/03/2018
Besicilerden alınan küpe ve aşı ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1443 21/03/2018
Veteriner hekimlerin ve veteriner sağlık teknikerlerinin fiili hizmet zammından yararlandırılıp yararlandırılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1434 20/03/2018
2017 yılındaki ormancılık faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1433 20/03/2018
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yangın gözetleme kulelerinde ve ilk müdahale ekiplerinde çalışan işçilerin 2017 yılı mesailerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1432 20/03/2018
Son beş yılda ormanların işletilmesi, korunması ve bakımı hizmetlerinde yaşanan iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1431 20/03/2018
Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına alınmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1430 20/03/2018
Besicilerden küpe ve aşı ücreti alınması uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1429 20/03/2018
Kamu bankalarının siber saldırılar sonucu oluşan finansal zararlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1428 20/03/2018
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1427 20/03/2018
Suriyeli sığınmacılar için yapılan harcamalara ve bu konuda sağlanan dış desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1426 20/03/2018
Son yıllarda ihtiyacın üzerinde konut yapıldığı iddiasına ve TOKİ'nin oluşturduğu ortaklıklardaki payına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1409 14/03/2018
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2013-2018 yılları arasındaki giderlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1407 13/03/2018
2017 ve 2018 yıllarında hurda araç düzenlemesi kapsamında trafikten çekilen araç sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1406 13/03/2018
Kreş ve gündüz bakım hizmeti sağlayan işveren sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1405 13/03/2018
Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi düzenlemesinden hizmet alım sözleşmesinde belirlenen şartlara giremediği için yararlanamayan işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1404 13/03/2018
Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi düzenlemesinden yararlanamayan şoför sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1403 13/03/2018
Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi düzenlemesi nedeniyle işsiz kalan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1402 13/03/2018
Asgari ücretle çalışan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1401 13/03/2018
Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan kadrolu ve kadrosuz hizmetli sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1400 13/03/2018
Kaçak maden ocağı faaliyetlerinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerine uygulanan cezai yaptırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1397 12/03/2018
Kimya ve imalat sektörü ürünlerinin tüketimindeki artışın çevre ve insan sağlığı açısından etkilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1396 12/03/2018
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde bulunan tarihi yapıların korunması ve turizme kazandırılması adına yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1395 12/03/2018
Vatandaşların kentlerin tarihi ve kültürel dokusunun korunması konusunda bilinçlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1394 12/03/2018
Kentlerin tarihi ve kültürel dokusunun korunmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1393 12/03/2018
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde bulunan yer altı şehrinin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1392 12/03/2018
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde bulunan tarihi bir alana yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1391 12/03/2018
İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için gerekli olan sigortalı çalışma süresinin düşürülmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1390 12/03/2018
İşsizlik sigortası ödeneğinin artırılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1389 12/03/2018
2010-2017 yılları arasında trafikte yaşanan şiddet olaylarına ve şiddet olayları nedeniyle yaralanan ve yaşamını yitiren kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1388 12/03/2018
Niğde Yeşilgölcük'ün ilçe yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1387 12/03/2018
İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için aranan kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalma şartının değiştirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1386 12/03/2018
İşsizlik ödeneği alanların İŞKUR tarafından teklif edilen işleri reddetmeleri durumunda işsizlik ödeneklerinin kesilmesi uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1385 12/03/2018
Niğde ilinde 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan yatırım programlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1371 06/03/2018
K1 yetki belgesi sahiplerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1364 05/03/2018
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi'nin tanıtımına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1363 05/03/2018
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi'nde açık hava müzesi kurulmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1362 05/03/2018
Niğde ilinin Gökbez Köyü'nde bulunan kaya kabartmalarının korunmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1361 05/03/2018
Niğde ilinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1360 05/03/2018
Niğde ilinin Karatlı Kasabası'nda bulunan Kuş Kayası Mezarlığı'nın korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1359 05/03/2018
Niğde ilinin Karatlı Kasabası'nda bulunan yeraltı şehrinin korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1358 05/03/2018
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Kula Köyü'ndeki tarihi mağarada bilimsel inceleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1357 05/03/2018
Niğde'nin Karatlı Kasabası'nda bulunan tarihi bir alanın turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1356 05/03/2018
Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan kreşlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1355 05/03/2018
Yürüme engeli bulunan vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1354 05/03/2018
Görme engeli bulunan vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1353 05/03/2018
Engelli kimlik kartı bulunan vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1352 05/03/2018
Son beş yılda yapılan DNA testlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1351 05/03/2018
Kısırlıkla ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1350 05/03/2018
Niğde ilinde haklarında icra takibi bulunan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1349 05/03/2018
TEDAŞ aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma davalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1348 05/03/2018
TEDAŞ'a ait dava dosyalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1347 05/03/2018
2017 Haziran ayı itibarıyla özelleştirme aşamasında TEDAŞ'a devredilen elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklara ve devir alınan borçlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1346 05/03/2018
Özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin banka hesaplarında kalan paraların tahsili için açılan davalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1345 05/03/2018
TEDAŞ'ın mali yapısının güçlendirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1344 05/03/2018
Marangozluk mesleğinde girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1343 05/03/2018
TEDAŞ'ın alacaklarının tahsiline yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1342 05/03/2018
TEDAŞ'ın alacaklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1341 05/03/2018
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kızılca Köyü'nün itfaiye ve çöp arabası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1340 05/03/2018
Gazetelerin tirajlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1339 05/03/2018
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Gökbez Köyü'nün cami lojmanı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1338 05/03/2018
TOKİ tarafından esnafa taksitle iş yeri satışı yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1337 05/03/2018
Son beş yılda devlet tarafından yurt dışında yapılan okullara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1336 05/03/2018
Kredi kartı kullanımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1335 05/03/2018
Öğrenci başına yapılan eğitim harcamalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1334 05/03/2018
2017 yılında örgün ve yaygın eğitime katılan 18 yaş üstü kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1333 05/03/2018
2017 yılı Hanehalkı Yurtiçi Turizm verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1332 05/03/2018
Nevşehir ilinde 2015, 2016 ve 2017 yıllarında kapanan otellere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1331 05/03/2018
Acil durum ve afet yönetimi bölümü mezunlarına C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği belgesi verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1330 05/03/2018
Kamyonetlerin azami yük ağırlığının değiştirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1329 05/03/2018
Esnaftan sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1328 05/03/2018
2017 yılı zeytinyağı ihracat ve tüketim verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1327 05/03/2018
Deniz, göl ve kaya tuzu rezervlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1326 05/03/2018
İhracat oranı en yüksek ilk beş sektöre ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1320 01/03/2018
Çırak ve kalfaların SGK primlerinin devlet tarafından karşılanmasına yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1318 01/03/2018
Kuru üzüm ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1317 01/03/2018
Esnafa vergi indirimi sağlanmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1316 01/03/2018
SGK prim teşvikinin genişletilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1315 01/03/2018
SGK Genel Kurulunda tarım sigortalıları ile kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarlara ayrı ayrı temsil olanağı sağlanmasına yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1314 01/03/2018
Çiftçilerin, esnaf ve sanatkarların ve asgari ücretlilerin elektrik fiyatlarında indirim yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1313 01/03/2018
Şoför esnafına mazot desteği sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1312 01/03/2018
Araçlarını yenilemek isteyen şoförlerin ÖTV ve KDV'den muaf tutulmaları konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1311 01/03/2018
Meslek lisesi öğrencilerinin sanayi sektöründe istihdamının yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1310 01/03/2018
AVM'lerin şehir dışına taşınması ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1309 01/03/2018
Esnaf ve sanatkarların prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1308 01/03/2018
Prim borçlarına uygulanan gecikme faizinin yıllık enflasyon oranında olmasına yönelik çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1307 01/03/2018
Çocukları olumsuz davranışlara sevk eden internet oyunlarının engellenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1306 01/03/2018
Niğde'nin Çukurkuyu Kasabası'nda bulunan tarihi bir alana yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1305 01/03/2018
Engelli personel istihdamına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1304 01/03/2018
Niğde'nin Bor ilçesinde kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleğin korunması ve canlandırılması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1303 01/03/2018
Niğde ilinde bulunan Osmanlı dönemine ait cami ve kilise sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1301 26/02/2018
Sürücü kurslarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1300 26/02/2018
2017 yılında GDO saptanan ürünlere ve GDO'lu ürünleri üreten firmaların kamuoyuna açıklanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1299 26/02/2018
Anestezi bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1298 26/02/2018
Bina yıkımlarında asbest yönünden inceleme yapılıp yapılmadığına ve asbestli olduğu saptanan binalar için alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1297 26/02/2018
TEOG sınavının kaldırılması sonrasında öğrencilerin okul yönetimi ve öğretmenler tarafından nitelikli okul sınavlarına girmek yerine ikametgahlarına yakın okullara yönlendirildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1296 26/02/2018
Subay ve astsubayların askeri okullarda geçen sürelerinin fiili hizmetten sayılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1295 26/02/2018
GDO'lu yem ithalatının yasaklanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1294 26/02/2018
Nişasta bazlı şurubun gıda imalatında kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1293 26/02/2018
Konvansiyonel gıda üretiminde kullanılan gıda katkı maddelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1292 26/02/2018
5262 sayılı Kanun kapsamında üretim yapan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1291 26/02/2018
Belediyelerdeki tam teşekküllü gıda laboratuvarlarının sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1290 26/02/2018
Besi çiftliklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1282 21/02/2018
Kaçak kazılara ve önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1268 20/02/2018
Vatani görevini yapanların askerlikleri süresince sigortalı sayılmaları için düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1267 20/02/2018
2017 yılında devlet olanakları ile köylerde yapılan spor alanlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1266 20/02/2018
2017 Aralık ayı itibarıyla İŞKUR'a başvuran üniversite mezunlarının işe yerleştirilme oranlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1265 20/02/2018
Elektrik faturalarına yansıyan TRT payına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1264 20/02/2018
Osmangazi Köprüsü'nden 2017 yılında yapılan araç geçişlerine ve geçiş garantisi verilen araç sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1263 20/02/2018
İşsizlik Sigortası Fonu için son beş yılda ücretinden kesinti yapılan işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1262 20/02/2018
Avrasya Tüneli'nden 2017 yılında yapılan araç geçişlerine ve geçiş garantisi verilen araç sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1261 20/02/2018
2010-2017 yılları arasında ithal edilen küçükbaş ve büyükbaş hayvan miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1260 20/02/2018
Kanser ilaçlarının temininde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1259 20/02/2018
Şeker pancarı ekimine kota uygulamasının kaldırılmasına ve şeker pancarı üreticilerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1258 20/02/2018
Uyuşturucu madde bağlılığı tedavi merkezlerine ve 2017 yılında bu merkezlere başvuran kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1257 20/02/2018
Sukraloz E955 katkı maddesinin bulunduğu ürünlere ve insan sağlığına etkilerinin araştırılıp araştırılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1256 20/02/2018
Barajların doluluk oranına ve 2018 yılında sulama ve içme suyu sorunu yaşanması olası illere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1255 20/02/2018
Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki İmrahor Deresi'nin ıslah çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1254 20/02/2018
İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1253 20/02/2018
Nişasta bazlı şeker ve tatlandırıcıların insan sağlığına etkilerinin araştırılıp araştırılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1252 20/02/2018
Kayıt dışı çalışmanın önlenmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1251 20/02/2018
Niğde ilindeki tarihi mağaraların yerli ve yabancı turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1250 20/02/2018
2002-2017 yılları arasında İşsizlik Sigortası Fonu'na yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1249 20/02/2018
İşsizlik oranına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1248 20/02/2018
2002-2017 yılları arasında özelleştirilen kurumlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1247 20/02/2018
İŞKUR'a kayıtlı üniversite mezunlarının branşlarına göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1246 20/02/2018
Mevsimlik ve geçici işçi statüsünde sigortalı olarak çalışanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1245 20/02/2018
Son beş yılda geçici görevle yurt dışına gönderilen personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1244 20/02/2018
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk Köyü'ndeki bataklık ve sazlık alanların ıslah edilerek tarıma kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1243 20/02/2018
Son beş yılda bakanların yurt dışı ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1241 20/02/2018
Evsel atık su ve yağmur sularının geri kazanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1240 20/02/2018
İşsizlik Sigortası Fonu'nun son beş yıldaki kullanımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1239 20/02/2018
Niğde ilinde imalat sanayine yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1238 20/02/2018
Kamu iktisadi teşebbüslerinin yurt dışında kurduğu şirketlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1237 20/02/2018
İŞKUR'a başvuran üniversite mezunlarının işe yerleştirilme oranlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1235 20/02/2018
İş ve meslek danışmanlığı uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1234 20/02/2018
Niğde ilinde İŞKUR'a yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1229 20/02/2018
İthaline izin verilen hayvan yemlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1226 15/02/2018
Tarımsal amaçlı kooperatiflere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1225 15/02/2018
Gübre fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1218 13/02/2018
Hatay ilinde son beş yılda SGK borcu nedeniyle haklarında haciz işlemi yapılan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1217 13/02/2018
Nişasta bazlı şeker üretimine ve ithalatına sınırlama getirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1216 12/02/2018
Tarımsal desteklerin açıklanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1215 12/02/2018
Hububat ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1214 12/02/2018
Toprak Mahsulleri Ofisine verilen sıfır gümrükle ithalat yetkisi kapsamında yapılan ithalata ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1213 12/02/2018
Et ve Süt Kurumu tarafından son beş yılda yapılan canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1212 12/02/2018
Hayvancılığa yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1211 12/02/2018
2017 ve 2018 yıllarında yapılan hububat, bakliyat, yem hammaddeleri ile canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1210 12/02/2018
Tarımsal büyüme oranına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1209 12/02/2018
Mesleki eğitime yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1208 12/02/2018
Meslek lisesi öğrencilerinin sigorta kapsamına alınması ve primlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1207 12/02/2018
Mesleki ortaöğretimden mesleki yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı tanınmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1206 12/02/2018
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu çalışanlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1205 12/02/2018
Bilim ve Sanat Merkezlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1204 09/02/2018
Bireysel emeklilik sistemine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1203 09/02/2018
Bireysel emeklilik şirketlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1202 09/02/2018
2018 yılında KOBİ'lerin sorunlarının giderilmesine yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1201 09/02/2018
KOBİ'lerle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1200 09/02/2018
KOBİ'lerin sayısına ve kredi olanaklarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1199 09/02/2018
LPG'li araçlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1198 09/02/2018
KOBİ'lerin desteklenmesine yönelik yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1197 09/02/2018
Hakkında icra takibi bulunan vatandaşlara ve ödenmeyen icra borcu tutarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1196 09/02/2018
Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1195 09/02/2018
Meslek liseleri ile teknik liselerin sayısına ve teknik öğretmen açığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1194 09/02/2018
2017 yılında çalışma izni alan üniversite mezunu yabancılara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1193 09/02/2018
Öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde çalışmasını teşvik edici çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1192 09/02/2018
Öğretmen açığının kapatılması adına yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1191 09/02/2018
Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına ve öğretmen alım sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1190 09/02/2018
Öğretmen maaşlarının OECD ülkeleri baz alınarak güncellenmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1189 09/02/2018
Yeni okulların derslik başına öğrenci sayısının yüksek olduğu iller baz alınarak yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1188 09/02/2018
Ülkemizde yabancı dil eğitimi alanında çalışan yabancı uyruklu öğretmen sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1187 09/02/2018
Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1186 09/02/2018
Gıda üretim tesislerinde kaçak olarak çalıştırılan yabancı işçiler olup olmadığına yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1185 09/02/2018
Niğde ilinin lisanslı depoculuk sistemi kapsamına alınmamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1184 09/02/2018
GDO'lu ürünlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1183 09/02/2018
2018 yılında nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılıp artırılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1182 09/02/2018
2017 yılında yapılan buğday ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1181 09/02/2018
2018 yılında tarımsal üretimde ölçek ve maliyet sorununu çözmek adına yapılması planlanan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1180 09/02/2018
2017 yılında yapılan un ihracatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1179 09/02/2018
Buğday ekim alanlarının son beş yıla göre dağılımına ve buğday ekmeyen çiftçilerin yöneldiği ürünlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1178 09/02/2018
2018 yılında tarımsal planlama ve çiftçi eğitimi konularında yapılması düşünülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1177 09/02/2018
Ülkemizdeki Holstein ve Simental cinsi inek sayılarına ve buzağı ölümlerini engellemek için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1176 09/02/2018
2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen iş kazası sayısı ile meslek hastalığına yakalanan işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1175 09/02/2018
Yabancılara ait iş yeri ve işletme sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1174 09/02/2018
İş kazalarına ve meslek hastalıklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1173 09/02/2018
2017 yılında hafta tatillerinde çalışma yapılan iş yerlerine ve çalışma sürelerine uymayan iş yerlerine yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1172 09/02/2018
Kadın ve erkek işçiler arasındaki ücret eşitsizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1171 09/02/2018
2017 yılında ev hizmetlerinde çalışan kadınlarda görülen bazı rahatsızlıklara ve bunların meslek hastalığı kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1170 09/02/2018
Mevsimlik işçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1169 09/02/2018
2017 yılında kadınların kuralsız ve kayıt dışı çalıştırılmalarını önlemek adına yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1168 09/02/2018
Ücretli ebeveyn iznine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1167 09/02/2018
İş yerlerinde yaşanan kadınlara yönelik şiddet ve cinsel taciz vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1166 08/02/2018
Yozgat ilindeki iş yeri ve esnaf sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1165 08/02/2018
Aksaray ilindeki iş yeri ve esnaf sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1164 02/02/2018
Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilen özel istihdam bürolarının sayısına ve özel istihdam bürolarınca sağlanan geçici iş ilişkisi kapsamında çalışan işçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1163 02/02/2018
İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1162 02/02/2018
Alt işveren uygulamasına ve bu kapsamda çalıştırılan işçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1161 02/02/2018
4857 sayılı İş Kanunu'nun 69'uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerine göre çalışan kadınlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1160 02/02/2018
İŞKUR'a başvuranlar ile çalışanların eğitim durumlarına göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1159 02/02/2018
2016 ve 2017 yıllarında İŞKUR'a yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1158 02/02/2018
İş kazaları sonucu meydana gelen ölümlere, kazalar nedeniyle kusurlu bulunan işverenlere ve uygulanan yaptırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1157 02/02/2018
2017 yılı ithalat ve ihracat verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1156 31/01/2018
Tarım sektöründe ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan kadın işçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1155 31/01/2018
Türkiye'nin değişen iklim şartlarına göre toprak yapısını gözeterek üretim planlaması yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1154 31/01/2018
Fipronil isimli böcek ilacının ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1153 31/01/2018
2017 yılında yapılan tohum ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1152 31/01/2018
Patates ihracatına yönelik teşviklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1151 31/01/2018
Lenfödem hastalarının bazı ihtiyaçlarının SGK tarafından karşılanmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1150 31/01/2018
Son on yılda bakım ve onarımı yapılan kiliselere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1149 31/01/2018
2018 yılı turizm hedeflerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1148 31/01/2018
Köy ve kasabalarda sağlık hizmeti sunumuna ve kapanan sağlık ocaklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1147 31/01/2018
Uzman doktor açığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1146 31/01/2018
Kirlilik saptaması yapılan dere, göl, baraj ve gölet sayısına ve bunları temizleme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1145 31/01/2018
PICTES Projesi kapsamında çalışan geçici öğretmenlere kadro verilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1144 31/01/2018
2010-2017 yılları arasında çalışma izni verilen yabancılara ve 2018 yılı itibarıyla ülkemizde çalışan yabancı sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1143 31/01/2018
Asansörlerin periyodik kontrolüne ve güvenli olmadığı gerekçesiyle kullanımı yasaklanan asansör sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1123 19/01/2018
Sanayi bölgeleri ve teknoparkların sektörel ve bölgesel dağılımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1122 19/01/2018
Küçük ve orta boy işletmelerdeki üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1121 19/01/2018
KOBİ'lerin 2016 ve 2017 yıllarındaki ithalat ve ihracat tutarlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1102 17/01/2018
2017 yılında görülen kuduz hastalığı vakalarına ve bu hastalıkla mücadele için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1101 17/01/2018
Profesyonel spor kulüplerinin borçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1100 17/01/2018
50 baş ve üzeri hayvan sahiplerine lise mezunu olması ve kurs alması şartıyla suni tohumlama izni verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1099 17/01/2018
Veteriner hekimlikte uzmanlık uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1098 17/01/2018
Salgın hastalıkları önlemek için yapılan çalışmalara, istihdam edilen personele ve bütçeden ayrılan paya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1097 17/01/2018
Et ve süt üretiminde kaliteyi artırmak için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1096 17/01/2018
Bakanlığa kayıtlı veteriner hekim sayısına ve veteriner hekim bulunmayan il ve ilçe müdürlüklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1095 17/01/2018
Veteriner hekimlerin istihdamına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1094 17/01/2018
2017 yılında görülen zoonotik hastalık vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1093 17/01/2018
Doğaya zarar veren avlanma yöntemleriyle mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1092 17/01/2018
Gıda denetimi alanında istihdam edilen personel sayısına ve gıda denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1091 17/01/2018
2017 yılında yabani hayvanlardan kaynaklı kuduz vakası görülüp görülmediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1090 17/01/2018
Nesli tükenmekte olan hayvan türlerine ve bu türlerin korunması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1089 17/01/2018
Zoonotik hastalıkların son beş yıldaki seyrine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1088 17/01/2018
Veteriner hekimlerin sağlık personeli statüsünde olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1087 17/01/2018
2017 yılında görülen hayvan hastalıklarına ve hayvan hastalıkları konusunda yeni bir yönetmelik hazırlığı olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1086 17/01/2018
2018 yılında alınacak personel miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1085 17/01/2018
2016 ve 2017 yıllarında kapanan veya küçülmeye giden çiftliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1084 17/01/2018
2016 ve 2017 yıllarında mera hayvancılığının desteklenmesi konusunda uygulanan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1083 17/01/2018
AB İlerleme Raporu'nda veteriner hekimlik hizmetlerinin uyumlaştırılması konusundaki bir öneri ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1070 10/01/2018
Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan hizmetlilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1069 10/01/2018
2016 ve 2017 yıllarında YÖK'e yapılan denklik başvurularına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1068 10/01/2018
Öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1067 10/01/2018
MKE'nin yabancı bir firma ile Türkiye'de ortak bir Ar-Ge firması kurma konusundaki çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1066 10/01/2018
Suriye sınırındaki mayın temizleme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1065 10/01/2018
Koruyucu gıda olarak tanımlanan ürünlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1064 10/01/2018
Çocuk aşılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1063 10/01/2018
Ülkemizdeki göl, ırmak ve dere sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1062 10/01/2018
Göl ve yeraltı sularındaki azalışla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1061 10/01/2018
Kamu ve özel kurumlarda staj gören öğrenci sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1060 10/01/2018
Niğde Aladağlardan çıkan suyun Niğde ilinde sulama suyu olarak kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1059 10/01/2018
Belediyelerde çalışan işçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1058 10/01/2018
Niğde ilinde miras yoluyla intikal etmeyen ve kooperatif borcu nedeniyle kapanan su kuyularına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1057 10/01/2018
Almanya, Hollanda ve İsrail ile ticari ilişkilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1056 10/01/2018
2017 yılında yapılan ruhsat gerektirmeyen ateşli silah satışlarına ve ruhsatlı silah sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1055 10/01/2018
Araçlarda cam filmi kullanımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1054 10/01/2018
Son beş yılda işlenen kadın cinayetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1053 10/01/2018
TETAŞ'ın Arnavutluk'tan olan alacağının tahsiline ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1052 10/01/2018
Niğde Havaalanı Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1051 10/01/2018
Sosyal sorumluluk projelerine destek veren kamu ve özel sektör kuruluşlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1050 10/01/2018
Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Kuru Yük Limanı Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1049 10/01/2018
Niğde Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi için ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1048 10/01/2018
2017 yılında PTT tarafından taşınan mektup ve koli sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1047 10/01/2018
Niğde ilinde üçüncü organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1046 10/01/2018
PTT'nin yayını olan bir dergiye ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1045 10/01/2018
2017 yılında kaçak kesim olarak yakalanan et miktarına ve hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1044 10/01/2018
Son beş yılda yapılan canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1043 10/01/2018
Niğde ilindeki tahmin ve uyarı istasyonlarının sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1042 10/01/2018
Son beş yılda yapılan çay ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1041 10/01/2018
Patates ekimi yapılan alan miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1040 10/01/2018
Son beş yılda yapılan sigara ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1039 10/01/2018
Niğde ilindeki elma üreticilerinin pazarlama sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1038 10/01/2018
Son beş yılda yapılan kuru fasulye ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1037 10/01/2018
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1036 10/01/2018
Son beş yılda yapılan oyuncak ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1035 10/01/2018
Savunma sanayinde dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarına yeterli kaynak ayrılıp ayrılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1034 10/01/2018
2017 yılında patates ihraç edilen ülkelere ve patates ihracatının desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1033 10/01/2018
Niğde ilindeki Bor Askeri Fabrikasının kapasitesinin artırılması ve tesis işlevlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1032 10/01/2018
Niğde ilindeki mera alanlarının ıslahı, korunması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1031 10/01/2018
2012 yılında başlatılan Modüler Barut Sisteminin Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1030 10/01/2018
GDO'lu ürün ithalatının yasaklanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1029 10/01/2018
Almanya, Hollanda ve İsrail ile devam eden ticari anlaşmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1028 10/01/2018
Son beş yılda yapılan tohum ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1027 10/01/2018
Son beş yılda ithal edilen bazı tarımsal ürünlerle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1026 10/01/2018
Yeşil noktalı ürün sayısına ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1023 11/12/2017
Liglerde oynayan yabancı futbolculara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1022 11/12/2017
Futbol dışı branşlardaki yabancı sporculara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1021 11/12/2017
Son beş yılda seyircisiz oynanan maçlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1020 11/12/2017
TİGEM'e ait arazilerdeki tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyen taşlara karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1019 11/12/2017
TİGEM'de istihdam edilen veteriner hekim ve ziraat mühendisi sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1018 11/12/2017
TİGEM tarafından ayçiçeği tohumculuğu ile ilgili çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1017 11/12/2017
TİGEM işletmelerinde 2017 yılında kullanılan kimyasal gübre miktarına ve hayvansal gübre kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1016 11/12/2017
TİGEM işletmelerindeki hayvan yetiştiriciliği faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kaba yem bitkilerinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1015 11/12/2017
2017 yılında Türk vatandaşlığından kendi isteği ile ayrılan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1014 11/12/2017
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamu görevinden uzaklaştırılan kişi sayısına ve boşalan kadrolara yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1013 11/12/2017
Son on yılda kapanan köy okullarına ve okulu olmayan köylere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1012 11/12/2017
Hava kirliliği olan illerde yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1011 08/12/2017
2017 yılında Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat illerinde uyuşturucu kullandığı için gözaltına alınan kişilere ve uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1010 08/12/2017
TFF'nin uyguladığı yabancı futbolcu kuralına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1009 30/11/2017
İş kazaları ile ilgili bazı verilere ve iş yeri denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1008 30/11/2017
Geçici işçi statüsünde çalışanların sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1007 30/11/2017
2017 yılı Ocak ayında başlatılan istihdam seferberliği kapsamında işe yerleştirilen kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1006 30/11/2017
Meslek edindirme kurslarına katılan mültecilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1005 29/11/2017
Şeker pancarı üretimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1004 29/11/2017
2017 yılı verilerine göre 50 kişiden fazla işçi çalıştıran iş yeri sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1003 29/11/2017
2017 yılında ülkemizde yasa dışı çalışan ABD ve AB üyesi ülke vatandaşı olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1002 29/11/2017
Son beş yılda meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1001 29/11/2017
Niğde, Aksaray, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir illerinde son beş yılda meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 1000 29/11/2017
Son beş yılda çalışma izni bulunmayan ve denetim sonucu saptanan iş yeri sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 999 29/11/2017
Yabancı uyruklu işçi çalıştıran iş yerlerine yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 998 29/11/2017
Son beş yılda çalışma izni alan yabancılarla ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 997 29/11/2017
2017 yılı verilerine göre grevli toplu iş sözleşmesi yapabilen çalışan sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 996 22/11/2017
Vatani görevini yapmakta olan erlerin ve ailelerinin mektup ve kargo gönderilerinden ücret alınmamasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 995 22/11/2017
Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 994 21/11/2017
Hemşirelerin emekli maaşına döner sermaye ücreti yansıtılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 993 21/11/2017
TÜİK'in milli gelir hesaplama yönteminde yaptığı değişikliğe ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 992 21/11/2017
2016 ve 2017 yıllarında öğretmelere yönelik gerçekleşen şiddet olaylarına ve okullarda görülen bulaşıcı hastalık vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 991 21/11/2017
Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerinde sahne uygulayıcısı olarak çalışanların kadroya alınmaları ile ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 990 21/11/2017
2016 ve 2017 yıllarında il özel idarelerince köylerde yapılan halı saha ve spor alanlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 989 21/11/2017
Cezaevlerindeki tutukluların mezun oldukları liselere göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 988 21/11/2017
2017 yılı Aralık ayı itibarıyla takipteki icra dosyası sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 987 21/11/2017
Niğde ilinde ikamet eden mültecilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 986 21/11/2017
İhtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 985 21/11/2017
2017 yılında Yozgat ili nüfusuna kayıtlı olan ve nüfusunu Yozgat ilinden başka illere aldıran kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 984 21/11/2017
2017 yılında Nevşehir ili nüfusuna kayıtlı olan ve nüfusunu Nevşehir ilinden başka illere aldıran kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 983 21/11/2017
2017 yılında Kırşehir ili nüfusuna kayıtlı olan ve nüfusunu Kırşehir ilinden başka illere aldıran kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 982 21/11/2017
Niğde'nin büyükşehir yapılması düşünülüp düşünülmediğine ve bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 981 21/11/2017
2016 ve 2017 yıllarında yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkış yaparken yakalanan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 980 21/11/2017
2017 yılında Niğde ili nüfusuna kayıtlı olan ve nüfusunu Niğde ilinden başka illere aldıran kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 979 21/11/2017
2017 yılında Aksaray ili nüfusuna kayıtlı olan ve nüfusunu Aksaray ilinden başka illere aldıran kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 978 20/11/2017
İşçi intiharlarının nedenleri hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 977 15/11/2017
Çevre mühendislerinin istihdamına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 976 15/11/2017
Kamu-özel işbirliği kapsamında yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 975 15/11/2017
Hibrit otomobil teknolojisi kullanımını teşvik amacıyla vergi indirimi uygulanmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 974 07/11/2017
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde İŞKUR tarafından hizmetli verilmeyen okullara ve Niğde ilinde bu kapsamda görev yapan hizmetli sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 973 07/11/2017
Okullarda istihdam edilen psikolojik danışman ve rehber öğretmen sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 972 07/11/2017
Son on yılda intihar eden ve şiddete maruz kalan hekim ve sağlık çalışanı sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 970 06/11/2017
İş güvenliği uzmanı ve doktor bulundurma zorunluluğu olmayan iş yerlerinde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 969 06/11/2017
Grevli toplu iş sözleşmesi yapabilen sendika sayısı ile sendikalı işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 968 06/11/2017
TİGEM işletmelerinin üreticilere damızlık keçi ve teke sağlama olanaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 967 06/11/2017
Yetiştirme yurtlarından son beş yılda evlatlık olarak alınan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 966 06/11/2017
Yetiştirme yurtlarında son beş yılda sosyal proje kapsamında meslek edindirme kursuna giden kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 965 06/11/2017
Yetiştirme yurtlarından reşit olduktan sonra ayrılıp son beş yılda işe yerleştirilenlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 964 06/11/2017
Yetiştirme yurtlarından ayrılan çocuklara ve bu çocukların suça karışma oranlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 956 27/10/2017
Röntgen teknisyenlerinde görülen tiroit kanseri vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 954 26/10/2017
Engelliler ile ilgili uzman personel ve doktor sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 953 23/10/2017
Son on yılda Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre ataması yapılanlardan sınavda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 952 23/10/2017
Engelli maaşlarının hesaplanma yöntemine ve 2013-2017 yılları arasında maaşları düşen engelli sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 951 23/10/2017
Yurt dışında tutuklu bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 950 23/10/2017
Bakanlık bünyesinde çevre sağlığı teknikerlerinin istihdamına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 949 23/10/2017
Atama bekleyen sağlık meslek lisesi, sağlık meslek yüksekokulu ve üniversite mezunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 948 23/10/2017
Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olan işlerde çalışanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 947 23/10/2017
Türkiye Şeker Fabrikaları Kurumunda geçici işçi statüsünde çalışan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 946 23/10/2017
Cezaevlerinde çocukları ile birlikte bulunan tutuklu kadın sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 945 23/10/2017
Rusya ile 2016 ve 2017 yıllarında gıda alanında gerçekleşen ithalat-ihracat miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 944 23/10/2017
Engelli maaşlarının hesaplanma yöntemine ve 2013-2017 yılları arasında maaşları düşen engelli sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 943 23/10/2017
Öğrenci yurtları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 942 20/10/2017
15 Temmuz sonrası FETÖ ile bağlantısı tespit edilerek el konulan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine devredilen bina sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 941 20/10/2017
Özelleştirme İdaresi Başkanlığında görev yaptığı halde kadrosu özelleştirme kapsamında olmayan kurum ve kuruluşlarda bulunan personel sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 940 20/10/2017
İstanbul Şehir Üniversitesine satışı yapılan bir taşınmaza ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 939 20/10/2017
Devlete ait olup kiraya verilen taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 938 20/10/2017
Çocukları suça teşvik ettiği iddia edilen yurt dışı lisanslı internet oyunlarının takibine ve yasaklanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 937 20/10/2017
2017 yılında yapılan altın ithalatına ve Darphane tarafından basılan altın miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 936 20/10/2017
2017 yılı itibarıyla ülkemizde faaliyet gösteren yabancı şirket ve yabancı ortaklı şirket sayısı ile yabancı ülkelerin kendi KİT'leri kanalıyla ülkemizde aldıkları taşınmazlara ve yaptıkları yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 935 20/10/2017
Çocukları suça teşvik ettiği iddia edilen yurt dışı lisanslı internet oyunlarının takibine ve yasaklanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 934 18/10/2017
Turizm sektörü ile ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 933 18/10/2017
Çocuk suçlulara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 932 18/10/2017
Topluma Kazandırma Kanunu'ndan yararlananlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 931 18/10/2017
Kamu görevinden ihraç edilenlerden komisyon kararı ile göreve iade edilenlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 930 17/10/2017
2016 ve 2017 yıllarında tutuklanan imam hatip lisesi mezunu olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 929 17/10/2017
Mühendislerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yasal düzenleme yapılmasına ve İŞKUR'a 2017 yılında başvuran mühendis sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 928 17/10/2017
İşçi sendikası üyesi olan kadın sayısı ile kadın iş yeri temsilcisi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 927 17/10/2017
2016 ve 2017 yıllarında işten çıkarılan kadın işçilerle ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 926 13/10/2017
2016 ve 2017 yıllarında kadınlara yönelik açılan okuma ve yazma kurslarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 923 11/10/2017
2017 yılında Mesleki Yeterlilik Belgesi alan ve alması gereken kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 922 11/10/2017
Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve sendikal yasaların ILO normlarına uygun hale getirilmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 920 10/10/2017
Toplu Konut İdaresi tarafından şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinden yararlananların sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 919 10/10/2017
2017 yılı itibarıyla ülkemizdeki kütüphane sayısı ile kütüphanelerin fiziki koşulları ve personel durumuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 918 10/10/2017
Bakanlığa ait hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 917 10/10/2017
2016 ve 2017 yıllarında imalat sanayinde işe başlayan ve işten çıkarılan kişi sayısı ile aynı dönemde açılan ve kapanan iş yeri sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 916 10/10/2017
İş kazalarına ve 2017 yılında yapılan işyeri denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 915 10/10/2017
4/C statüsündeki personelin sorunlarına ve kamu kurumlarında çalışan üniversite mezunu işçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 914 10/10/2017
Kamu kurum ve kuruluşlarında boş bulunan engelli kadrolarına ve engelli istihdamına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 913 10/10/2017
Suriyeli çocukların eğitimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 903 06/10/2017
Okullarda görev yapan sözleşmeli, vekil ve ücretli öğretmenler ile atanamayan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 902 06/10/2017
Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan et satışına ve et ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 901 06/10/2017
Taşımalı eğitim sistemine ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 3 6 / 900 06/10/2017
Ortaöğrenim öğrenci yurtları ile ilgili bazı verilere ve bu yurtların denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 897 29/09/2017
Son beş yılda yapılan tarımsal düzenleme, teşvik ve desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 896 27/09/2017
2017 yılının ilk dokuz ayında gümrük vergisi düşürülerek veya sıfırlanarak yurt dışından yapılan gıda ürünü alımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 894 14/08/2017
Son beş yılda tarım için yurt dışından yapılan alımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 893 14/08/2017
Tohum ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 892 14/08/2017
Traktör ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 891 14/08/2017
Zirai tarım ilacı ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 889 11/08/2017
Süt üreticilerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 888 11/08/2017
Yapımına başlandığı halde tamamlanamayan cezaevi inşaatlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 887 11/08/2017
Süresi içinde tamamlanamayan hastane inşaatlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 886 11/08/2017
Son beş yılda yapılan çiçek tohumu ve çiçek fidesi ithalatına ve yerli ürün yetiştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 885 11/08/2017
Okul yöneticilerinin atanmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 884 26/07/2017
2015 ve 2016 yıllarında il özel idaresi ve diğer kurumlarca yapılan halı saha ve spor alanlarına ve bu alanlar için sağlık memuru ve spor eğitmeni görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 883 26/07/2017
Yurt dışında kardeş belediyesi bulunan belediyelere ve son beş yılda gerçekleşen karşılıklı ziyaretler ile destek sağlanan sosyal içerikli projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 882 26/07/2017
Araç trafiğine açık yolları otopark olarak işleten belediyelere ve 2016 ve 2017 yıllarında toplanan belediye otopark gelirlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 881 26/07/2017
2016 ve 2017 yıllarında yabancı uyruklu kişilerin karıştığı suçlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 880 26/07/2017
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Maden Köyü'nde köy tüzel kişiliğine ait köy yerleşim alanının sınırlarının genişletilmesine ve Eminlik ve Hüsniye Köyleri için sosyal tesis yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 879 26/07/2017
2015, 2016 ve 2017 yıllarında yasal olmayan yollardan ülkemizden çıkış yapmak isterken yakalanan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 878 26/07/2017
Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat illerinde ikamet eden mültecilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 877 26/07/2017
Büyükşehir yapılması planlanan iller ile ilçe yapılması planlanan beldelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 876 26/07/2017
Cezaevlerindeki tutukluların eğitim durumlarına göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 875 26/07/2017
Eti Maden tarafından üretilen Eti Matik Bor temizlik ürününe ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 874 26/07/2017
Kömür madenciliği alanında kamu kurumlarındaki makine parkının modernize edilmesi yönündeki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 873 26/07/2017
Bor madeninin demir-çelik sektöründe ve tarımda kullanılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ve ülkemizde üretilen özel bor kimyasallarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 872 26/07/2017
Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işçi olarak çalışan üniversite mezunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 871 26/07/2017
Niğde'nin Bor İlçesindeki şeker fabrikasında geçici işçi statüsündeki işçilerin daimi işçi kadrosuna alınmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 870 26/07/2017
4/C'lilerin gelir vergisi dilimlerine ve mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 869 26/07/2017
15 Temmuz sonrası kütüphanelerden kaldırılan kitap olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 868 26/07/2017
Ülke genelindeki kütüphane sayısı ile kütüphanelerde görev yapan kadrolu personel sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 867 26/07/2017
Bakanlık bünyesindeki kütüphaneci, arkeolog, sanat tarihçisi, folklor araştırmacısı, kimyager ve sosyologların ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 866 26/07/2017
Bakanlık personeli ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 865 26/07/2017
2017 yılında bilimsel kazılara ayrılan bütçeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 864 26/07/2017
Niğde'nin Eski Saray Mahallesi'ndeki Ermeni Kilisesi'nin restorasyon sonrası Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğüne çocuk kütüphanesi olması için tahsis edildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 863 26/07/2017
Son beş yılda limanlara demir yolları ile taşınan yük miktarına ve demir yolu yük taşımacılığının mevcut durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 862 26/07/2017
Niğde-Bor arasında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 861 26/07/2017
2015, 2016 ve 2017 yıllarında erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 860 26/07/2017
Son beş yılda kara yollarında yapılan onarım ve yeniden asfaltlama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 859 26/07/2017
2002 yılından itibaren TCDD'nin personel, istasyon ve sefer sayılarında meydana gelen değişime ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 858 26/07/2017
Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele amacıyla koruma, önleme ve eğitim alanlarında yeterli sayıda uzman istihdam edilip edilmediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 857 26/07/2017
Ülkemizdeki kanser vakalarının illere göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 856 26/07/2017
Yaşlılar için evde bakım hizmeti veren belediyelere ve belediyelerin bu hizmetinden yararlanan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 855 26/07/2017
Erken yaşta evliliklerin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 854 26/07/2017
İhtiyaç sahiplerine yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 853 26/07/2017
Engelli çocukların eğitimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 852 26/07/2017
Denizcilik alanında eğitim veren kurumların sayısına ve mezunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 851 26/07/2017
2015, 2016 ve 2017 yıllarında okullarda meydana gelen şiddet vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 850 26/07/2017
TÜİK'in hesaplama yönteminde yaptığı değişiklik sonrasında ekonomik verilerin geriye dönük olarak güncellenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 849 26/07/2017
2002 ve 2017 yıllarında icra takibindeki dosya sayısı ile icra dairesi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 848 26/07/2017
Niğde ilindeki sulama kuyularına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 847 21/07/2017
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin anaç kuzuların kesimiyle ilgili bir açıklamasına ve kırmızı et açığını kapatmak için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 846 21/07/2017
Çalışma izni verilen geçici koruma kapsamındaki yabancılara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 844 18/07/2017
2016 ve 2017 yıllarında yapılan denetimlerde yasa dışı çalıştığı tespit edilen yabancılara ve kaçak yabancı işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 843 18/07/2017
Yabancı işgücü politikasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 842 18/07/2017
Son beş yılda yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 841 18/07/2017
2010-2017 yılları arasında bavul ticareti kapsamında ülkemize birden çok giriş-çıkış yapan yabancı uyruklu kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 840 23/06/2017
Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin artırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 839 23/06/2017
Yenilenebilir enerjiye yönelik ülkemizde ilk projenin ne zaman yapıldığına ve hangi illerin öncelikli olduğuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 838 13/06/2017
2016 ve 2017 yıllarında yurt dışına eğitim için giden öğrencilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 837 13/06/2017
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 831 09/06/2017
2015 ve 2016 yıllarında TEİAŞ'ın elektrik iletim hatlarında meydana gelen arızalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 830 09/06/2017
TEİAŞ'ın iletişim sistemine bağlı olup SCADA sistemine bağlı olmayan transformatör ve santrallerin SCADA sistemine dahil edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 829 09/06/2017
Nadir hastalıklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 828 09/06/2017
Tohum ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 827 09/06/2017
Son beş yılda meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 826 09/06/2017
İş kazalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 824 08/06/2017
Ülkemizde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 823 08/06/2017
Elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden bağlantı ve sistem kullanım anlaşması imzalamayanlar olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 822 08/06/2017
Elektrik iletim sisteminde meydana gelen arızalara ve alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 821 08/06/2017
Kentlerdeki çok katlı yapılara sınırlama getirilmemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 820 08/06/2017
Cezaevlerindeki kadın mahkûmlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 819 08/06/2017
Cezaevlerindeki mahkûmlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 816 07/06/2017
TEİAŞ'ın üretim ve tüketim tesislerinin üretim/tüketimlerini sistem işletmecisi tarafından verilen talimatlara uygun olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 815 07/06/2017
TEİAŞ'ın 2010-2016 yılları arasında gecikme yaşanan projelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 814 07/06/2017
Son on yılda elektrik iletim hatlarıyla ilgili yapılan proje çalışmalarına ve zamanında tamamlanamayan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 811 06/06/2017
KİT'lerin yurt dışında kurduğu şirketlere ve bu şirketlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 810 06/06/2017
Askerlik borçlanması ile emekli olan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 809 06/06/2017
Malullük maaşı bağlanabilmesi için gereken prim gün sayısının düşürülmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 808 06/06/2017
Nevşehir'de son iki yılda kapanan otel sayısına ve son üç yılda Nevşehir'e gelen yabancı turist sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 807 06/06/2017
Yerel basının desteklenmesine yönelik çalışmalara ve resmi ilan alan yerel basın kuruluşlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 806 06/06/2017
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.'ye ait lojmanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 805 06/06/2017
TEİAŞ'ın son beş yıldaki yatırımlarına ve elektrik iletiminde yaşanan arızalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 804 06/06/2017
İklim değişikliği nedeniyle son beş yılda tarım sektöründe oluşan ekonomik zarara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 803 06/06/2017
Özelleştirilen hidroelektrik ve termik santrallere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 802 06/06/2017
Hollanda ile yaşanan kriz sonrasında ekonomik yaptırım uygulanıp uygulanmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 801 06/06/2017
TSK envanterindeki helikopterlerde engel tanıma ve uyarı sistemi olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 800 06/06/2017
2015, 2016 ve 2017 yıllarında hastanelerin acil servislerine başvuran kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 799 06/06/2017
Anneleriyle birlikte cezaevinde kalan çocuklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 798 06/06/2017
Dilenciliğin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 797 06/06/2017
2016 ve 2017 yıllarında hastane enfeksiyonu nedeniyle meydana gelen ölüm vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 796 06/06/2017
Çocukların zihinsel gelişimlerini desteklemek için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 795 06/06/2017
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2016 yılında havası temiz il kapsamına alınan illere ve hava kirliliğiyle mücadeleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 794 06/06/2017
İmalat sanayinde son beş yılda açılan ve kapanan iş yerlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 793 06/06/2017
ÇED sürecinden muaf tutulan projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 792 06/06/2017
2016 yılında kaçak olarak definecilik yaptıkları gerekçesiyle haklarında yasal işlem yapılan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 791 01/06/2017
Ülkemizde yatırım yapan yabancı uyruklu kişilerden vatandaşlık için başvuran olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 790 01/06/2017
TİGEM'in Sudan'daki tarımsal yatırım ve harcamalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 789 01/06/2017
Son beş yılda Türk vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu sporculara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 788 01/06/2017
Engelli spor kulüplerine destek verilmediği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 787 01/06/2017
Futbol kulüplerinin borçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 786 01/06/2017
Asbestli ürünlerin kullanıldığı binaların yıkımında ek önlem alınıp alınmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 785 01/06/2017
Araç camı silen çocukların trafikte oluşturduğu tehlikelere karşı alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 784 30/05/2017
Tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik tarifesinde indirim yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 783 30/05/2017
Çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 780 22/05/2017
26.11.2014 tarihinden önce sağlık ön lisans mezunu olanlara tanınan lisans tamamlama hakkının bu tarihten sonra mezun olanlara da tanınması konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 779 22/05/2017
Kadroya geçen sözleşmeli personele getirilen nakil yasağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 778 22/05/2017
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 777 22/05/2017
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 776 22/05/2017
Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavında başarılı olanların sınav ve belgelendirme ücretlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 775 22/05/2017
Mülteciler için yapılan harcamalara ve bu harcamaların denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 774 17/05/2017
İmalat sanayinde faaliyet gösteren sigortalı sayısı ile sigortalıların sektörel dağılımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 773 17/05/2017
Özelleştirme kapsamındaki KİT'lerin kullanılmayan binalarının yangın ve deprem sigortalarının yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 772 17/05/2017
Tütün üretimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 771 17/05/2017
Buğday ekim alanlarındaki gerilemenin nedenlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 770 17/05/2017
Stratejik tarım ürünlerinde girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 769 17/05/2017
Pamukta standardizasyon ve kalite kontrolü ile kirlilik soruna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 768 17/05/2017
Tariş Pamuk Birliği, Çukobirlik ve Antbirlik'in sektörde etkilerinin artırılmasına ve finansman sorunlarının çözümüne ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 767 12/05/2017
Niğde'de pestisit ve atıklar için uygun depolama ve imha tesislerinin yapılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 766 12/05/2017
Niğde-Ankara Otoyolu'nun yapımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 765 12/05/2017
Niğde Havaalanı'nın yapımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 764 12/05/2017
OECD ülkeleri arasında öğrenci mutluluğu bakımından ülkemizin son sırada yer almasının nedenlerine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 763 12/05/2017
Borik asit için uygulanan gümrük vergilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 762 12/05/2017
Eti Maden İşletmelerinde görev yapan mühendislerin işten ayrılmalarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 761 12/05/2017
Öğretmen maaşlarında iyileştirme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 760 12/05/2017
Askerlik yaşı gelmiş kişilere ve bedelli askerlikle ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 759 12/05/2017
İş cinayetleri sonucu yaşamını yitiren çocuklara ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 758 12/05/2017
Kayıt dışı çocuk işçiliği ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 757 12/05/2017
Taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 756 12/05/2017
Sendikalaşma oranının düşüklüğüne ve bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 754 11/05/2017
2000 yılından itibaren özelleştirilen şeker fabrikalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 753 11/05/2017
Niğde'deki üreticilere 2017 yılında sulamada kullanılan elektrik için destek verilip verilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 752 11/05/2017
Şube müdürü atmalarının iptaline yönelik yargı kararlarının uygulanmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 751 11/05/2017
Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde 2010 yılında yapımı tamamlanan buhar kazanı ve türbinine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 750 11/05/2017
KİT'lerin üretim tesislerinde kullanılan enerji türlerine ve kullanılan enerjinin üretim maliyetlerine yansımasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 749 11/05/2017
Niğde'nin Aladağlar Milli Parkı'nda ve Bor ilçesinde bazı ağaç türlerinde görülen kurumaların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 748 11/05/2017
KEY ödemelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 747 11/05/2017
İş sağlığı ve güvenliği denetimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 746 10/05/2017
Genç işsizlik oranındaki artışın nedenlerine ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 745 10/05/2017
Nişasta bazlı şeker ve tatlandırıcıların halk sağlığına olumsuz etkilerine rağmen satışına izin verilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 743 24/04/2017
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde bulunan tarihi yapıların onarılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 742 24/04/2017
Görme engelliler için kitap okuma birimi bulunan belediye ve kamu kurumlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 741 24/04/2017
Görme engellilerin sayısına ve istihdamına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 740 24/04/2017
Tekerlekli ve akülü sandalye bekleyen yürüme engelli sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 739 24/04/2017
Niğde'de bulunan Osmanlı dönemine ait kiliselere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 738 24/04/2017
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde çok sayıda tarihi eser bulunan bir vadiye yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 737 24/04/2017
Niğde Hasköy'de bulunan bir yer altı şehrine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 736 14/03/2017
TCDD'nin yol yapım çalışmaları ile ray ve travers değiştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 735 14/03/2017
Demir yollarının çift hatlı hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 734 14/03/2017
TCDD'nin yük taşımacılığındaki payını artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 731 09/03/2017
Niğde Merkeze bağlı Çavdarlı Köyü'nün imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 730 09/03/2017
Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının norm kadrolarında rehber öğretmenlere yer verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 729 09/03/2017
Öğretmen alımlarında mülakat yönteminin kaldırılmasının planlanıp planlanmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 728 09/03/2017
Öğretmen açığına ve yeterli sayıda hizmetli ve memur kadrosu bulunmayan okullara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 727 09/03/2017
Uygulanmayan yargı kararı olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 726 09/03/2017
Ek ders ücretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 725 09/03/2017
Mahrumiyet derecesine göre öğretmenlere zorunlu hizmet tazminatı ödenip ödenmediğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 724 09/03/2017
Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ve önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 723 09/03/2017
Sözleşmeli personelin kadroya alınmasının planlanıp planlanmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 721 22/02/2017
TİGEM'in son üç yılda verimlilik açısından ülke ortalamasının altında kaldığı ürünlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 720 22/02/2017
Veteriner hekimlerin maaşlarında düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 719 22/02/2017
Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Taslağı'na ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 718 22/02/2017
Uluslararası Cenevre Veteriner Hekimliği Anlaşmasına göre kamu veteriner hekimliği örgütlenmesinin yeniden yapılandırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 717 22/02/2017
Ülkemizdeki kuş cennetlerinin korunmasına ve sularının temizliğine yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 716 22/02/2017
Kişi başına tüketilen hayvansal besin miktarının günlük protein ihtiyacını karşılayıp karşılamadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 715 21/02/2017
Niğde'de taşra teşkilatı bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 714 21/02/2017
Kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirilmesi kapsamında yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 713 21/02/2017
Özelleştirilmesinin ardından faaliyetleri sonlandırılan kamu kuruluşlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 712 21/02/2017
Mazot ve köprü geçiş ücretlerinde indirim yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 711 21/02/2017
TİGEM ve Niğde Patates Üretim Enstitüsünün ortak projelerinin olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 710 21/02/2017
Niğde Patates Üretim Enstitüsünün patates konusunda tek tohum üretim merkezi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 709 21/02/2017
Veteriner hekimlerin sayısına ve veteriner hekimlik hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 708 21/02/2017
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığında daire başkanı olarak veteriner hekimlerin görev alıp almadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 707 21/02/2017
Veteriner halk sağlığı faaliyetlerine ve arazi toplulaştırma uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 706 21/02/2017
Hayvancılık alanında AB kriterlerine uyum çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 705 21/02/2017
AB İlerleme Raporu'nda veteriner hekimlik hizmetleri konusunda yer alan bir öneri ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 704 21/02/2017
Bakanlığa 2017 yılında alınacak personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 703 21/02/2017
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde görev yapan müşavirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 702 21/02/2017
Niğde'de Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulunun bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 701 21/02/2017
İşçilerin sosyalleşmesine yönelik yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 700 21/02/2017
Meslek hastalıklarındaki artışa ve iş yerlerindeki çalışma koşullarının denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 699 21/02/2017
Salgın hastalığa yakalanan Suriyeli sığınmacılara ve sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybedenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 698 21/02/2017
Öğretmen açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 697 21/02/2017
Öğretmelerin özlük ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 696 21/02/2017
Birleştirilmiş sınıflarda eğitim verilen okullara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 695 21/02/2017
2015 ve 2016 yıllarında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 694 21/02/2017
2015 ve 2016 yıllarında sit alanı olmaktan çıkarılan yerlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 693 21/02/2017
Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 692 21/02/2017
2014-2016 yılları arasında uyuşturucudan yakalanan ve tedavi altına alınan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 691 21/02/2017
AVM'lerin esnafa olumsuz etkisi konusunda bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 690 21/02/2017
2015 ve 2016 yıllarında suda boğulma sonucu hayatını kaybeden kişilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 689 21/02/2017
2015 ve 2016 yıllarında engelli çocuklara yönelik gerçekleşen fiziksel ve cinsel taciz vakalarına ve önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 688 21/02/2017
Sobalı ve kömür kaloriferli okulların sayısı ile doğalgazla ısıtılan okulların sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 685 10/01/2017
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitime başlama tarihine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 684 10/01/2017
Özel olarak beslenmesi gereken engellilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 683 10/01/2017
Özel şahıslara ait tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların korunmasına ve yaşatılmasına yönelik bir düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 682 10/01/2017
Niğde Kızılca Deresi Islah Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 681 10/01/2017
İş yeri denetimlerine ve iş kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 680 10/01/2017
Optisyenlerin kamuda istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 679 10/01/2017
Niğde Havaalanı'nın ihale tarihine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 678 10/01/2017
Ankara-Aksaray-Adana ve Antalya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 677 10/01/2017
Niğde'nin Bor İlçesindeki Karma Organize Sanayi Bölgesinde "Teknoloji Park" kurulması ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 676 10/01/2017
Niğde Demirciler ve Oto Tamircileri Odası üyelerinin KOSGEB kredisinden yararlanamadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 675 10/01/2017
KOSGEB kredilerinden kahvecilerin yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 674 10/01/2017
Sürekli yaz saati uygulaması nedeniyle trafik kazalarının arttığı iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 673 10/01/2017
Belediyelerin bilimsel kazı yapabilmelerine ve bu amaçla belediyelere arkeolog ile sanat tarihçisi istihdamı için kadro verilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 672 10/01/2017
Elektrik arz sıkıntısı nedeniyle organize sanayi bölgelerinde meydana gelen üretim kaybına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 671 10/01/2017
İthal mamullerin satış değeri toplamının işletmenin satışa sunduğu tüm mamullerin toplam satış değerinin yüzde yirmisini aşmamasına yönelik bir düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 670 10/01/2017
Niğde'nin Ulukışla ilçesine Şekerpınarı suyunun getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 669 10/01/2017
Kış saati uygulamasına geçilmemesi nedeniyle konutlarda elektrik ve doğalgaz tüketiminde meydana gelen artışa ve 2017 yılında kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 668 10/01/2017
Niğde'de tarımsal sulama için kullanılan elektriğin üretim maliyetlerini artırdığı gerekçesiyle elektrik fiyatlarında indirim yapılması ve mevcut elektrik borçlarının faizlerinin silinmesi talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 665 02/01/2017
KPSS-2016/1 Yerleştirme İşlemleri kapsamında Bakanlığa yerleştirilen mimar ve mühendislerin atamalarının yapılmamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 663 27/12/2016
Zengen-Ulukışla-Pozantı yolunun duble yol yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 661 23/12/2016
Genç Çiftçi Projesi kapsamında ithal edilen hayvanlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 660 23/12/2016
DHMİ'nin işlettiği havalimanlarından zarar eden olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 659 23/12/2016
İzmir Devlet Hava Meydanları İşletmesine Ege Denizi'nde arama ve kurtarma faaliyetleri için taşınmaz tahsisi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 658 23/12/2016
Devlet Hava Meydanları İşletmesinin İzmir'deki Urla Arama Kurtarma İstasyonu Eğitim Tesisini kullanım hakkının kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 657 15/12/2016
İstanbul Haydarpaşa-Pendik Demiryolu Hattı'nın yapımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 656 15/12/2016
Ülkemizdeki mülteci çocukların eğitimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 655 15/12/2016
Geçici ve taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 654 15/12/2016
Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 653 15/12/2016
4/C'li personelin özlük hakları ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 652 12/12/2016
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışındaki taşınmazlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 651 12/12/2016
Konya Kapalı Havzası Master Planı kapsamında Niğde Şekerpınarı içme suyu ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 650 12/12/2016
Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 649 06/12/2016
TİGEM'in endüstri ürünleri üretimindeki verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 648 05/12/2016
TİGEM aleyhine son üç yılda damızlık hayvan ve tohumluk satışları nedeniyle açılan davalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 647 05/12/2016
2014-2016 yılları arasında TİGEM'de meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 646 05/12/2016
TİGEM'de son beş yılda yaşanan teknik personel istifalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 645 05/12/2016
TİGEM işletmelerindeki buzağı ölüm oranlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 644 05/12/2016
TİGEM işletmelerinde yapılan kütlü pamuk ve ayçiçeği üretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 643 05/12/2016
TİGEM'in son yıllarda artan sulama ve mekanizasyon yatırımlarına rağmen buğday ve arpa üretiminin düşmesinin nedenlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 642 05/12/2016
TİGEM işletmelerinde taşeron işçi uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 641 05/12/2016
TİGEM aleyhine son dört yılda açılan iş kazası davalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 639 27/10/2016
Niğde-Ankara Otoyolu için yapılan kamulaştırmaların bedellerinin ödenmemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 638 27/10/2016
Niğde'de kurulması planlanan askeri birliğe ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 637 27/10/2016
Bor Şeker Fabrikasının teknolojik bakımdan yenilenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 636 27/10/2016
Niğde'deki üreticilerin borçlarının ertelenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 635 27/10/2016
Niğde'nin Çamardı İlçesindeki elma üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 628 20/10/2016
Niğde'nin tarım ve hayvancılıkta çevre illere sağlanan desteklerden yararlanamamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 627 19/10/2016
Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanımı nedeniyle uygulanan yaptırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 622 11/10/2016
Okullarda seçmeli olarak Arapça dersi okutulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 621 11/10/2016
Niğde'de tarımsal ürün işleme ve gıda sanayiine yönelik yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 616 07/10/2016
Yer altı sularının çekilmesi sonucu oluşan obruklara karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 615 07/10/2016
Asbestli içme suyu borularının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 614 07/10/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinin içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 609 04/10/2016
Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli istihdamına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 608 04/10/2016
Engellilerin erişebilirliklerinin sağlanmasına yönelik kamu kuruluşları ve belediyeler tarafından yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 607 04/10/2016
Sendikalı işçi çalıştıran iş yeri sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 606 04/10/2016
Taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 2 6 / 605 04/10/2016
Engelli çocukların eğitimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 604 19/08/2016
Pozantı-Çiftehan-Ulukışla-Zengen yolunun genişletilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 603 19/08/2016
Niğde-Ankara Otoyolu Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 602 19/08/2016
Tarımsal ürünlerin pazarlama sistemine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 601 19/08/2016
Çiftçi Kayıt Sistemi ve tarımsal sigorta uygulamasının yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 600 19/08/2016
Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında sigortalı olan çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 599 19/08/2016
Pamuk üretimine ve pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 598 16/08/2016
Niğde'nin Edikli Beldesi'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 597 16/08/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Balcı Köyü'ndeki tarihi eserlerle ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 596 16/08/2016
Niğde'nin Değirmenli Kasabası'nda bulunan mağara ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 595 16/08/2016
Niğde'de bulunan Çınara yerleşmesi ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 594 16/08/2016
Niğde'nin Kiçiağaç Köyü'ndeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 593 16/08/2016
Niğde'nin Orhanlı Kasabası'nda bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 592 16/08/2016
Niğde'nin İçmeli yerleşmesinde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 591 16/08/2016
Niğde'de bulunan Bağlama Yeraltı Şehri ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 590 16/08/2016
Niğde'nin Uluağaç Köyü'ndeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 589 16/08/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 588 16/08/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 587 16/08/2016
Niğde'nin Uluağaç Köyü'ndeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 586 16/08/2016
Aladağlar ve Bolkarlar'ın Niğde ili sınırları içinde kalan kısımlarındaki antik dönem yerleşmeleri ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 585 16/08/2016
Aladağlar ve Bolkarlar'ın Niğde ili sınırları içinde kalan kısımlarındaki mağaralara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 584 16/08/2016
Niğde'nin Yeşilgölcük Beldesi'ndeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 583 16/08/2016
Niğde ilindeki yer altı şehirleri ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 582 16/08/2016
Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan bir yer altı şehri ile ilgili çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 581 16/08/2016
Niğde'nin Bor ilçesinin Sokubaşı Mahallesi'nde bulunan yer altı şehrine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 580 16/08/2016
Niğde'nin Yeşilgölcük Beldesi'ndeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 579 16/08/2016
Niğde'de bulunan bazı tümülüslerle ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 578 16/08/2016
Niğde'nin Çavdarlı Köyü'ndeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 577 16/08/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 576 16/08/2016
Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 575 16/08/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 574 16/08/2016
Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 573 16/08/2016
Niğde'de bulunan bazı mezar ve tümülüslerle ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 572 16/08/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 571 16/08/2016
Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 570 16/08/2016
Niğde'nin Hamamlı ile Kumluca arasında kalan bölgesindeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 569 16/08/2016
Niğde'de bulunan bazı tümülüslerle ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 568 16/08/2016
Niğde'nin Hamamlı Köyü'ndeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 567 16/08/2016
Niğde'deki Gösterli yerleşmeleri ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 565 16/08/2016
Niğde'nin Gösterli Köyü'nde bilimsel kazı çalışmaları yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 563 16/08/2016
Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 562 16/08/2016
Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 561 16/08/2016
Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 559 16/08/2016
Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 558 16/08/2016
Niğde Kalesi'nin bulunduğu alanda bilimsel kazı çalışması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 557 16/08/2016
Niğde'nin Tepeköy Köyü'nde yapılan kaçak kazılara ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 555 16/08/2016
Niğde'deki Alaaddin Camii'nin tanıtılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 554 16/08/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan tarihi yapı ve alanlarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 552 16/08/2016
Niğde'deki Alaaddin Camii ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 551 16/08/2016
Niğde'de bulunan Osmanlı dönemine ait cami ve kiliselere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 550 16/08/2016
Niğde'de bulunan tarihi Yeraltı Karız Su Kanalları ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 549 16/08/2016
Niğde'nin Tepeköy bölgesindeki tarihi yapılarla ilgili çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 547 16/08/2016
Niğde'nin Tepeköy bölgesindeki tarihi yapılarla ilgili çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 546 16/08/2016
Niğde'de bulunan H. Prodromos Manastırı'na ait kilise binasının onarılarak müzeye dönüştürülmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 545 16/08/2016
Niğde'nin Ballı Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 543 16/08/2016
Niğde'de bulunan Darboğaz Sıdıran Kalesi'nin tanıtımına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 542 16/08/2016
Niğde'de bulunan Murtandı Kalesi'nin onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 540 16/08/2016
Niğde ilindeki bir tarihi yapının restore edilerek müzeye dönüştürülmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 539 16/08/2016
Niğde Kalesi ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 538 16/08/2016
Niğde'de bulunan tarihi bir bedesten ile konağa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 537 16/08/2016
Niğde'nin Dündarlı Kasabası'nda bulunan bir taşla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 536 16/08/2016
Niğde'deki Kiçiağaç ve Çamardı Kiliselerinin onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 535 16/08/2016
Niğde'deki Damlataş Mağarası'nın turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 534 16/08/2016
Niğde'nin Dündarlı Kasabası'ndaki tarihi alanlar ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 533 16/08/2016
Niğde'de halıcılığın korunması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 532 16/08/2016
Niğde'nin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 531 16/08/2016
Niğde ilinde tespit ve tescil edilmiş taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 530 16/08/2016
2014-2015 yıllarında Bakanlık tarafından basılan kitaplara ve abone olunan süreli yayınlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 529 16/08/2016
Görme engelliler için kütüphanelerde kitap okuyan gönüllülere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 528 16/08/2016
Niğde'deki Hasaköy Kilisesi'nin onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 527 16/08/2016
Niğde'nin Ballı Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 526 16/08/2016
Niğde'nin Ballı Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 525 16/08/2016
Niğde'nin Yaylayolu Köyü'ndeki tarihi Hasan Paşa Konağı'nın onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 524 16/08/2016
Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 523 16/08/2016
Bolkar Dağları üzerinde kayak tesisi kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 522 16/08/2016
Bilimsel kazı çalışmaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 521 16/08/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karamahmutlu Köyü'ndeki mağaralarla ilgili bilimsel çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 520 16/08/2016
Niğde'nin Tepeköy bölgesindeki tarihi yapılarla ilgili çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 519 16/08/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 518 16/08/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 517 10/08/2016
İnşaatlarda meydana gelen asansör kazalarına ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 516 10/08/2016
Ticari faaliyetlerine devam eden emekli esnaf ve sanatkarlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 515 10/08/2016
Sendikal yasaların ILO normlarına uygun hale getirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 514 10/08/2016
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda yer alan teşmil sistemine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 513 10/08/2016
Toplu iş sözleşmesinde yetki sisteminin değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 512 10/08/2016
İşçilere normal çalışma süresinin üzerinde yaptırılan çalışmalara ve iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 511 10/08/2016
Meslek lisesi öğrencilerinin staj yaptıkları iş yerlerinde mesleki eğitimlerini geliştirecek işlerde çalıştırılmalarının sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 510 22/07/2016
İŞKUR tarafından bazı illerde istihdam edilen kişilere ve açılan kurslara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 509 14/07/2016
Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan tarihi bir alanın korunmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 508 14/07/2016
Niğde ilindeki Akkaya Baraj Gölü'nün koruma alanı kapsamına alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 507 14/07/2016
Niğde ilindeki bazı köylerde gölet yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 506 14/07/2016
Patates üretiminde pazarlama sorunu yaşanmaması için alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 505 14/07/2016
Niğde'nin il merkezi ile Bor ilçesinin yüksek hızlı tren ağı kapsamına alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 504 14/07/2016
Niğde ilindeki Kızılca Deresi'ne dökülen atığa ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 503 14/07/2016
Niğde ilindeki fasulye üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 502 14/07/2016
İnternet üzerinden kumar oynatılan sitelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 501 14/07/2016
Sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 500 14/07/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı köylerde yapılması planlanan göletlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 499 14/07/2016
Niğde-Çamardı arasındaki yol yapım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 498 14/07/2016
Devlet Demir Yollarında kapatılan istasyonlara ve işten çıkarılan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 497 14/07/2016
Atanamayan polis meslek yüksek okulu mezunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 496 14/07/2016
Tarım meslek liselerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 495 14/07/2016
Şans oyunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 494 14/07/2016
Televizyon dizilerindeki bazı sahnelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 493 14/07/2016
Niğde'nin Balcı Köyü'ndeki bir kestane ağacının tesciline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 492 14/07/2016
Niğde ilindeki antik bir yerleşmenin kurtarılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 491 12/07/2016
Ataması yapılmayan öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 490 12/07/2016
4/C statüsünde çalışan üniversite mezunu personelin memur kadrosuna alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 489 12/07/2016
Boşanma oranındaki artışa ve boşanma nedenlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 488 12/07/2016
Trafik işaret ve levhalarının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 487 12/07/2016
Bolkar Dağlarındaki endemik bitki ve hayvan türlerinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 486 12/07/2016
Nesli tehlike altındaki kuş türlerini barındıran alanlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 485 12/07/2016
Risk altında bulunan hayvan türlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 484 12/07/2016
Koruma altına alınan alanlara ve denetimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 483 12/07/2016
Bitki ve hayvan kaçakçılığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 482 12/07/2016
Niğde'nin Çamardı İlçesindeki Aladağlar bölgesinde dağcılık okulu açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 481 12/07/2016
Bolkar Dağlarında kış sporları için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 480 12/07/2016
Bolkar Dağlarına telesiyej kurulması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 479 12/07/2016
Niğde ilindeki bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 478 12/07/2016
Niğde ilinde 2015 yılında yapılan fidan dikim çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 477 12/07/2016
Niğde ilinde peyzaj çalışması yapılan köylere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 476 12/07/2016
Kentsel dönüşüm alanlarında yer alan tarihi yapılara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 475 12/07/2016
Niğde ilinde cep telefonu ile iletişim sağlanamayan köylere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 474 30/06/2016
Niğde iline bağlı köylerde yaptırılan spor sahalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 473 30/06/2016
Niğde ilindeki öğrencilerin yurt sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 472 27/06/2016
Kamu kurum ve kuruluşlarının yazılım projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 471 27/06/2016
Kamu iktisadi teşebbüslerinin yurt dışında kurduğu şirketlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 470 27/06/2016
Hızlı Geçiş Sistemi'nden 2015 yılında etiketsiz geçen araçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 469 24/06/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan Karasit Mağaralarındaki şifalı maden suyu kaynaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 468 24/06/2016
Bolkar Dağlarında bulunan bir karınca türüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 467 24/06/2016
Bolkar Dağlarındaki göllerin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 466 24/06/2016
Niğde'nin Ulukışla İlçesindeki bir vadinin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 465 24/06/2016
Pasaport verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 464 24/06/2016
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 463 24/06/2016
Esnaf ve sanatkarların prim borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 462 24/06/2016
Esnaf ve sanatkarlara yönelik faizsiz kredi uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 458 16/06/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bulunan Uyuz Göleti'nin suyunun tedavi amaçlı kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 457 16/06/2016
Niğde'nin Kitreli Beldesi'nde MTA tarafından yapılan su sondajlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 456 16/06/2016
Niğde'de patates üretimi yapmak için bitki pasaportu sistemine kayıt yaptıran çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 455 16/06/2016
Aksaray'da patates üretimi yapmak için bitki pasaportu sistemine kayıt yaptıran çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 454 16/06/2016
Mevsimsel değişimler ve küresel ısınmadan etkilenen hayvan ve bitki türlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 453 16/06/2016
Nevşehir'de patates üretimi yapmak için bitki pasaportu sistemine kayıt yaptıran çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 452 16/06/2016
Nevşehir'in Acıgöl, Derinkuyu ve Gülşehir ilçelerindeki jeotermal sahalarda yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 451 16/06/2016
Niğde'nin Kitreli Beldesi'nde MTA tarafından yapılan su sondajlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 450 16/06/2016
Melendiz ve Hasan Dağı'nın jeotermal potansiyelinin araştırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 449 16/06/2016
Doğu Akdeniz'deki jeotermal enerji aramalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 448 16/06/2016
Niğde'de İl Özel İdaresi ve belediyelerin MTA ile birlikte yürüttüğü çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 447 16/06/2016
MTA Mağara Araştırmaları Projesi kapsamında Niğde'de incelenen ve açığa çıkarılan mağaralara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 446 16/06/2016
Antik duvar resimleri bulunan mağaralara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 445 15/06/2016
Yabancılara verilen çalışma izinlerinin sınırlandırılmasına yönelik uygulamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 444 15/06/2016
Niğde'de İŞKUR tarafından istihdam edilen kişilere ve açılan kurslara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 443 15/06/2016
Niğde'de entegre bir patates işleme tesisi kurulmasına ve patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 442 15/06/2016
Son beş yılda yabancılara verilen çalışma izinlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 439 03/06/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bazı yerleşim yerlerinin afet alacaklarının ödenmemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 438 03/06/2016
Niğde'de don olaylarından etkilenen üreticilere yapılan ödemelerin geri alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 437 03/06/2016
Fırınlarda çalışanların sağlık kontrollerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 436 02/06/2016
Nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 435 02/06/2016
Şeker pancarı üreticilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 434 02/06/2016
Nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 433 02/06/2016
Madencilikle ilgili kurumlarda istihdam edilen mühendislerin işten ayrılmalarının önlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 432 02/06/2016
Madencilik politikasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 431 02/06/2016
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 430 02/06/2016
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 429 02/06/2016
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye bağlı fabrikalarda rafineri kısmında şekerle temas eden makine ve aksamların krom nikel malzeme ile değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 428 02/06/2016
Şeker Kurumunun idari giderleri için tahsil edilen katılım paylarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 427 02/06/2016
Şeker Enstitüsünün bütçesine ve yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 426 02/06/2016
Şeker üreten şirketlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 425 02/06/2016
Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatına sınırlama getirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 424 02/06/2016
Yurt dışına satış gibi gösterilerek yurt içine yapılan şeker satışına ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 423 02/06/2016
Kaçak şekerle mücadeleye ve yakalanan kaçak şeker miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 413 26/05/2016
Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışan Türk vatandaşlarının sigorta primlerinin yatmadığı yönündeki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 412 26/05/2016
Mısır şurubunun sağlığa zararlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 411 26/05/2016
Nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 410 26/05/2016
Ülkemize kaçak yollardan şeker girişine ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 409 26/05/2016
Niğde'nin Aktaş Kasabası'ndaki Helena Kilisesi'nin ziyarete açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 408 26/05/2016
Niğde'nin Kemerhisar Beldesi'nde bilimsel kazı çalışmaları yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 407 18/05/2016
Niğde'de don olaylarından etkilenen üreticilerin kredi borçlarının ertelenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 406 18/05/2016
Üreticilerin doğal afetlerden korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 405 18/05/2016
Soğuk hava ve don olaylarından etkilenen üreticilerin zararlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 403 16/05/2016
Niğde'nin merkez ve Bor ilçelerinde koruma altındaki tarihi yapıların durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 402 16/05/2016
30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından parti değiştiren belediye başkanlarının belediyelerine sağlanan desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 401 16/05/2016
30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından parti değiştiren belediye başkanlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 397 05/05/2016
Hızlı Geçiş Sistemi ücretlerinde indirim yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 396 05/05/2016
Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 395 05/05/2016
Kütüphane sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 394 05/05/2016
Yatılı bölge okullarında eğitim gören öğrencilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 392 03/05/2016
Niğde'nin Bor İlçesindeki öğretmenevinin fiziki yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 391 03/05/2016
Niğde Narlıgöl'de seracılık ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 390 03/05/2016
Niğde Çiftehan'da jeotermal su potansiyelini artırmak için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 389 03/05/2016
Niğde Havaalanı için ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 388 03/05/2016
1990-2016 yılları arasında yapılan özelleştirmelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 387 03/05/2016
Bor Şeker Fabrikasında geçici işçi statüsünde çalışanların kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 386 03/05/2016
Niğde Üniversitesine tıp fakültesi açılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 385 03/05/2016
Akkaya Barajı'nda yapılan temizleme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 379 12/04/2016
İstanbul'un Anadolu yakasında yeni ilçeler kurulması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 378 12/04/2016
Niğde ve Aksaray illerinde ilçe yapılması planlanan kasabalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 377 12/04/2016
Niğde'nin Bor İlçesindeki Akkaya Barajı'nda meydana gelen kirliliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 376 12/04/2016
Alternatif tıp uygulamalarının denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 375 12/04/2016
İlkokul müfredatına yerel konularla ilgili ders konulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 374 12/04/2016
Niğde'nin Ulukışla İlçesindeki Darboğaz Göleti'ne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 373 12/04/2016
Niğde'nin Kitreli Köyü'ndeki kükürtlü su kaynağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 372 12/04/2016
Niğde'de seracılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 371 12/04/2016
Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş.'nin yeniden bankacılık hizmeti vermesi talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 370 12/04/2016
Ecemiş suyunun Niğde'de tarımsal sulama amaçlı kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 369 12/04/2016
Niğde'de toprak ve yaprak analizi yapılabilen laboratuvarlara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 368 12/04/2016
Niğde'de tarımsal sulama ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 367 12/04/2016
Niğde'de patatese eşdeğer ve iklim yapısına uygun alternatif ürünlerin ekiminin özendirilmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 366 12/04/2016
Niğde'de elma ve diğer meyve ürünleri için paketleme ve depolama tesisleri kurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 365 12/04/2016
Organik ürün belgesi alan firmalara yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 364 12/04/2016
Niğde'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce bakım ve onarımı yapılan tarihi eserlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 363 12/04/2016
Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Dericilik Bölümünün kapanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 362 12/04/2016
Derneklerle ilgili çeşitli verilere ve denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 361 12/04/2016
Niğde'deki amatör spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 360 12/04/2016
Bakanlığın fuhuş ve uyuşturucu konusundaki çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 359 12/04/2016
Niğde'deki Akkaya Barajı'nda meydana gelen kirliliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 358 12/04/2016
Niğde'de bulunan Akkaya Barajı yanındaki tarihi bir alanın turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 357 12/04/2016
Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 356 12/04/2016
Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattının güzergahına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 355 12/04/2016
Bakanlığın Niğde Üniversitesine tıp fakültesi açılması ile ilgili kararına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 354 08/04/2016
Niğde'deki bir antik kentin turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 353 08/04/2016
Niğde'de yeni mera alanları oluşturulması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 348 06/04/2016
Küresel ısınmanın etkilerine ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 345 06/04/2016
Niğde'nin Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı kapsamına alınmamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 344 06/04/2016
Bazı tarımsal ürünlerdeki fiyat artışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 341 04/04/2016
Niğde ilinde tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonu kurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 270 29/02/2016
Niğde'nin Bor İlçesindeki Hitit Kaya Anıtı'nın korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 262 16/02/2016
Engelli öğrencilere yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 256 10/02/2016
Niğde'nin Altunhisar İlçesindeki Avören Antik Kentine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 255 10/02/2016
Niğde'nin Altunhisar İlçesindeki Avören Antik Kentinin turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 254 10/02/2016
Niğde'deki Bozköy Peribacalarının ve Kula Mağaralarının turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 253 10/02/2016
Niğde'nin Çiftlik İlçesindeki Sülün Mağarası'nın turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 252 10/02/2016
Niğde'nin Altunhisar İlçesindeki Avören Antik Kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 251 10/02/2016
Niğde'nin Yeşilburç Beldesinin turizme kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 250 10/02/2016
Niğde'nin Yeşilburç Beldesinde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 249 10/02/2016
Niğde'nin Fertek yerleşmesindeki tarihi bir hamama ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 248 10/02/2016
Niğde'nin Fertek yerleşmesindeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 247 10/02/2016
Niğde'nin Ulukışla İlçesindeki tarihi bir kalenin turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 246 10/02/2016
Niğde'nin Ulukışla İlçesindeki mağaraların turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 245 10/02/2016
Niğde'nin Yeşilburç Beldesindeki tarihi bir hamama ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 244 10/02/2016
Niğde'nin Ulukışla İlçesindeki tarihi bir kervansaraya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 243 10/02/2016
Niğde'de bulunan Kavlaktepe Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 242 10/02/2016
Niğde'de bulunan Kavlaktepe Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 241 10/02/2016
Niğde'de bulunan Kavlaktepe Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 240 10/02/2016
Niğde'de bulunan bazı tarihi ve turistik bölgeler ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 239 10/02/2016
Niğde'de bulunan bazı tarihi ve turistik bölgeler ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 238 10/02/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Kasabası'ndaki tarihi yapılara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 237 10/02/2016
Niğde'nin Altunhisar İlçesindeki Keçikalesi'nin turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 236 10/02/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Kitreli Köyü'nün tarihi yapısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 235 10/02/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Kitreli Köyü'nün tarihi yapısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 234 10/02/2016
Niğde'de taşımalı eğitime geçilen yerlerde kapatılan köy okullarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 233 10/02/2016
Niğde'de kullanılmayan bir meslek yüksekokulu binasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 232 10/02/2016
Çocuk işçilerin çalışma sürelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 231 10/02/2016
Çocuk işçiliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 230 10/02/2016
Kaçak çocuk işçiliğine karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 229 10/02/2016
Çocukların bedenen gelişimini ve sağlığını etkileyecek işlerde çalıştırılmasının önlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 228 10/02/2016
Çocuk işçiliği ile ilgili denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 227 10/02/2016
Niğde-Adana arasında uygulanan karşılıklı tren seferlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 226 10/02/2016
Niğde'nin havaalanı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 225 10/02/2016
Niğde ilinden geçen demir yolu hattına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 224 10/02/2016
Niğde'nin hızlı tren projesi kapsamı dışında bırakıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 223 10/02/2016
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 222 10/02/2016
Niğde'de kapanan sağlık ocaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 221 10/02/2016
Niğde'nin Çiftlik İlçesindeki Uyuz Göleti'nin bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 220 10/02/2016
Niğde'nin Çiftlik İlçesindeki Uyuz Göleti ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 219 10/02/2016
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 218 10/02/2016
Niğde Yeşilgölcük'ün ilçe yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 215 02/02/2016
Rusya'dan alınan doğalgaz miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 204 20/01/2016
Niğde'nin Bor İlçesindeki bir kütüphaneden alındığı iddia edilen Osmanlı dönemine ait el yazması kitaplara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 203 20/01/2016
Niğde'deki tarihi manastırlarla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 202 20/01/2016
Niğde ve Nevşehir illerinin yemek kültürlerinin korunması adına yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 201 20/01/2016
Bakanlığa belediyeler tarafından yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 200 20/01/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde içme ve sulama suyu konusunda yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 199 20/01/2016
Niğde'nin Ulukışla İlçesindeki Bolkar Dağlarında kış turizmi ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 188 15/01/2016
Niğde'de okul, veli ve öğrenciler arasındaki işbirliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 187 15/01/2016
Niğde'deki okullarda yapılan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 186 15/01/2016
Niğde'de yapılan sulama uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 185 15/01/2016
SODES kapsamındaki meslek edindirme kurslarının katılımcılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 184 15/01/2016
Niğde Defterdarlığı personeline yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 179 12/01/2016
Niğde Mahalli İdareler Halıcılık, El Sanatlarını Geliştirme ve Yayma Birliğinin son beş yıl içinde açmış olduğu kurslara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 178 12/01/2016
Niğde'de hakkında icra takibi bulunan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 177 12/01/2016
Niğde'de uygulanan arazi toplulaştırmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 176 12/01/2016
Esnaflar için bazı teşviklerin uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 175 12/01/2016
Niğde'de AVM'lerin şehir dışına alınması ve şehir içinde parklar yapılması ile ilgili çalışmalar olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 174 12/01/2016
Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015 yılı Stratejik Planında yer alan bazı tespitlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 173 12/01/2016
Tapu çalışanlarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 172 11/01/2016
Niğde'de düzenlenen bir festivale Bakanlığın destek vermemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 171 11/01/2016
7 Haziran 2015-1 Kasım 2015 tarihleri arasında Niğde'de kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 170 11/01/2016
Niğde'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 169 11/01/2016
Niğde'de sulama ve içme suyu sorunu bulunan bir yerleşim bölgesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 168 11/01/2016
Niğde'de içme suyu şebekelerinde asbestli borular bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 167 11/01/2016
Belediyeler tarafından engellilere yönelik olarak yapılan yol ve kaldırım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 166 11/01/2016
Tuz Gölü'nün dip temizliği ile atıklardan arındırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 165 11/01/2016
Asansörler ve yürüyen merdivenler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 164 11/01/2016
Niğde'deki fasulye üreticilerinin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 158 07/01/2016
Niğde'deki kütüphanecilik hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 157 07/01/2016
Niğde Müzesi'ni ziyaret eden yabancı turist sayısının düşüklüğüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 156 07/01/2016
Niğde'nin Bor ilçesinde Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 155 07/01/2016
Niğde'de bulunan bazı tarihi yapılarla ilgili hazırlanan bir projeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 154 07/01/2016
Niğde kent merkezindeki tarihi yapıların korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 153 07/01/2016
Niğde'nin yöresel mutfak kültürünün tanıtılması ve yaşatılması adına açılan aşçılık kurslarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 152 07/01/2016
Niğde'de bulunan bir bölgenin sit alanı ilan edilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 151 07/01/2016
Gıda hijyeni ve güvenilirliği konusunda tüketici duyarlılığının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 150 07/01/2016
Gıda güvenilirliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 149 07/01/2016
Yaban keçilerinin avlanmasına izin verilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 145 30/12/2015
Niğde'deki kaza riski bulunan bir yol ile ilgili alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 144 30/12/2015
Niğde'ye bağlı bir mahalledeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ve tarihi yapılar ile ilgili incelemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 143 30/12/2015
Niğde'ye bağlı bir köyün sağlık hizmetleri ile ilgili sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 142 30/12/2015
Niğde'ye bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 130 25/12/2015
Dizüstü bilgisayarların insan sağlığına etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 129 25/12/2015
Yüksek gerilim hatlarının yer altına alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 128 25/12/2015
Seyahat acentalarının münhasır hizmetlerinde uygulanan vergi oranına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 127 25/12/2015
Çamardı-Kışlakçı-Pozantı duble yol yapım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 126 25/12/2015
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yapılması planlanan bir gölete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 125 25/12/2015
Niğde ilindeki bazı yol yapım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 124 25/12/2015
Niğde iline yönelik bazı ulaşım yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 123 25/12/2015
Niğde ilinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 112 14/12/2015
Ekmek üretimine yönelik kontrollere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 111 14/12/2015
Floresan lambaların insan sağlığına etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 110 14/12/2015
Baz istasyonlarına ve insan sağlığına etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 109 14/12/2015
Özel tiyatrolara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 108 14/12/2015
Taşeron işçilerin kadroya alınmalarına yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 107 14/12/2015
Ambalajlı sulara ve içme sularına yönelik radyasyon kontrollerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
26 / 1 6 / 106 14/12/2015
Silah altındaki vatandaşların askerlik görevi süresince sigortalı sayılmalarına yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki