Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Sözlü Soru Önergeleri
24. Dönem

ÖZCAN YENİÇERİ
MHP - ANKARA

Bulunan Kayıt Sayısı : 705
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 5 6 / 7119 02/04/2015
Kongre turizminin artırılması için bu alanda çalışacak insan kaynağının eğitimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7118 02/04/2015
Kongre turizminin artırılması için ulaşımda yapılacak indirimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7117 02/04/2015
Kongre turizminin artırılması konusunda yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7116 01/04/2015
Madencilik sektöründe teknik eleman istihdamının artırılması adına yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7115 01/04/2015
Madencilik sektöründeki sorunların belirlenip çözülmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7114 01/04/2015
Okullardaki şiddet olaylarının önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7113 01/04/2015
Öğretmenler arasında rekabete dayalı bir sistemin kurulması adına yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7112 01/04/2015
Dil öğretiminde daha etkili yöntemlerin yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7111 01/04/2015
Anaokullarının kırsal alanlarda da yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7110 01/04/2015
Göçmenlerin yaşam standartlarının artırılması adına yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7109 01/04/2015
İşverenler ile İŞKUR arasındaki işbirliğinin artırılması adına yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7108 01/04/2015
KKTC'de ailenin güçlendirilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7107 01/04/2015
Ankara Sitelerdeki işyerlerine meslek edinmeye gelen çıraklara sosyal ve kültürel olanak sağlanması için yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7106 01/04/2015
Engellilere yönelik olarak bakanlık ve bağlı kurumların mevzuatlarında ve programlarında yürütülen iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7105 01/04/2015
Evde bakım ücretlerinin hak sahiplerine ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7104 01/04/2015
Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik ihmal ve istismarların önlenmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7103 01/04/2015
Bakanlığın faaliyet alanlarında yürütülen iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7102 01/04/2015
Kadınlar ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliğinin giderilmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7101 01/04/2015
Kadınların istihdama katılımını artırma konusunda yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7100 01/04/2015
Aile içi şiddet gören kadınlara gerekli desteğin sağlanması konusundaki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7099 01/04/2015
Şiddete maruz kalan kadınlara ve şiddet gösterenlere yönelik psikolojik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7098 01/04/2015
Bakanlıktaki eğitim uygulamalarına ve çalışmalardaki uzmanlaşmaya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7097 01/04/2015
Bakanlığın bina ve personel yetersizliğinin giderilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7096 01/04/2015
Profesyonel aile koruyucu sistemi, rehabilitasyon hizmetleri ve kadın konukevlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7094 30/03/2015
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kişilerin ilgi ve yeteneklerine uygun yönlendirme yapılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7093 30/03/2015
Bakanlık merkez teşkilatında fiziki mekanların dağınıklığının giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7092 30/03/2015
Özel eğitim alanında istihdam edilecek öğretmen sayısının ihtiyacı karşılaması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7091 30/03/2015
Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7090 30/03/2015
Bakanlık birimlerinin meslek kuruluşlarıyla yeterli iletişim içerisine girmesinin sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7061 17/03/2015
Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının spor kulüplerinin vergilendirilmelerinde getirilebilecek kolaylıklara yönelik çalışma ve projelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7060 17/03/2015
Müfredata yeni dersler ekleneceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7059 17/03/2015
Ders saatlerinin azaltılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7028 10/03/2015
Yeşil enerji alanında değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7027 10/03/2015
Üniversitelerde analitik düşünmeye dayalı bir sistem oluşturulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7020 09/03/2015
Ulusal meslek standartlarına göre eğitim programlarının güncellenmesi ve uyumlu hale getirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7019 09/03/2015
Yeşil enerji eğitim programlarının kuramlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7018 09/03/2015
Toplumsal cinsiyette eşitlik ile ilgili eğitimlerin entegre edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7017 09/03/2015
Yükseköğretim Kurumunun ulusal ve uluslararası projelerinin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7016 09/03/2015
Öğrencilere sağlanan fiziki ve teknolojik olanakların artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7015 09/03/2015
Öğrencilerin sosyal faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7014 09/03/2015
Öğrenci sadakatinin düzeyinin ölçülmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7013 09/03/2015
Öğretim etkinliklerinde öğrenci katılımının artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7012 09/03/2015
Her üniversitede mezunlar derneği kurulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7011 09/03/2015
Öğretim etkinliklerinin çeşitliliğinin artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7009 05/03/2015
Kırşehir'de bir derneğin düzenlediği Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Markalaşma Programının yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7008 05/03/2015
Hakkari'de bir beldeye yirmi yıldır doktor atanmadığına dair iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7007 05/03/2015
Samsun'da başlatılan Fındık Tarla Okulu uygulamasının yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7006 05/03/2015
Kullanılamaz haldeki bir spor tesisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7005 05/03/2015
Kullanılamaz haldeki bir spor tesisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7004 05/03/2015
Kars'ta köy yollarının kar yağışı nedeniyle kapanmaması için yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7003 05/03/2015
Hakkari'de araçların önüne dağlardan düşen kayaların risk oluşturduğu bir yolla ilgili alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6809 20/02/2015
Mesleki ve teknik eğitim okul mezunlarının iş piyasasına geçişlerinin desteklenmesi adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6808 19/02/2015
Mesleki ve teknik eğitimde etkin ve verimli bir yönetim sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6807 19/02/2015
Mesleki becerilere dayalı ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6806 19/02/2015
Mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6805 19/02/2015
Özel meslek teknik eğitim okulu açılmasına yönelik teşviklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6797 18/02/2015
Mesleki ve teknik eğitimde okul ve kurum yönetim modellerinin geliştirilmesi adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6796 18/02/2015
Mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sistemi kurulması adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6795 18/02/2015
Mesleki ve teknik eğitimde okul ve kurumların eğitim ortamlarının geliştirilmesi adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6794 18/02/2015
Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik ve kariyer gelişiminin güçlendirilmesi adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6793 18/02/2015
Mesleki ve teknik öğretim programlarının güçlendirilmesi adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6770 29/01/2015
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı bir köyde kaplıca turizminin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6769 29/01/2015
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kış turizminin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6768 29/01/2015
Bitlis'in Ahlat ilçesinin geleneksel el sanatlarından olan baston yapımının gelecek nesillere ulaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6764 28/01/2015
Batman'ın Sason İlçesindeki öğrenim imkansızlıklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6763 28/01/2015
Batman'da engelli ailelere Bakanlık tarafından verilen yardımların geri istendiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6762 28/01/2015
Bakanlık tarafından desteklenen bir projenin yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6761 26/01/2015
Öğretmenler, yöneticiler, veliler ve diğer paydaşlar arasındaki iletişimin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6760 26/01/2015
Öğretmen eğitimcilerinin niteliklerinin artırılmasına ve okul iklimlerinin pozitifleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6759 26/01/2015
Öğretmenliğe girişte çoklu değerlendirme sistemine geçilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6758 26/01/2015
Öğretmenlerin niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6757 26/01/2015
Özel eğitim alanında hizmet veren öğretmenlere yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6756 26/01/2015
Öğrencilerin başta uyuşturucu kullanımı olmak üzere istenmeyen davranışlarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6755 26/01/2015
Bilişim teknolojilerinin etik kullanımına yönelik eğitim projelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6397 17/12/2014
Üniversitelerde bilimsel yazım tekniğini geliştirmek adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6394 17/12/2014
Üniversitelerde yayınlanan dergilerin tümünün Açık Dergi Sistemleri ile yayınlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6393 17/12/2014
Üniversite kütüphanelerinde istatistiksel verilerin toplanması ve değerlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6392 17/12/2014
Üniversite kütüphanelerinde kütüphaneci, öğrenci, akademisyen işbirliğinin sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6391 17/12/2014
Bilimsel etik konusunda farkındalık oluşturulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6390 17/12/2014
Üniversite kütüphanelerinde personel kalitesinin yükseltilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6389 17/12/2014
Et ve et ürünlerinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan zincir boyunca yatay ve dikey entegrasyon oluşturulmasına yönelik projelerin olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6388 17/12/2014
Et ve et ürünleri sektöründe izlenebilirliğin sağlanmasına yönelik projelerin olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6387 17/12/2014
Et ve et ürünleri sektöründe üreticilerin bilgi eksikliklerinin giderilmesine yönelik projeler olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6383 08/12/2014
Aile hekimliği konusunda bilincin artırılması için yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6382 08/12/2014
Sağlık personelinin ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6381 08/12/2014
Aile hekimliğinin tanıtılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6377 01/12/2014
Okulların yönetimi ile ilgili modeller konusunda yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6376 01/12/2014
Kırsal bölgelerde verilen eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6373 26/11/2014
Suriye'de yaşanan gelişmelerin sınır bölgesine yakın turizm bölgelerine etkisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6372 26/11/2014
Öğretmenlere anahat ve yüksek hızlı trenlerde indirim yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6368 21/11/2014
Devlet Tiyatrolarına ait bir binanın Vakıflar Genel Müdürlüğünce tahliyesinin istendiği yönündeki iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6367 21/11/2014
KOAH ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6306 13/11/2014
Son üç yılda kene nedeni ile yaşamını yitiren vatandaşların sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6305 13/11/2014
Kanserin izlenmesi için yürütülen kanser kayıt sisteminin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6304 13/11/2014
Son iki yılda yapılan organ bağışlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6303 13/11/2014
Son iki yılda görevi başında fiziksel saldırıya maruz kalan sağlık personeli sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6302 13/11/2014
Gümüşhane'de turizm gelirlerinin artırılması ve turizmin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6301 13/11/2014
Uşak halısının tanıtılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6300 13/11/2014
Aksaray'ın Acemhöyük kazı alanında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6299 13/11/2014
Aksaray'da KOSGEB tarafından kullandırılan karşılıksız hibe ve faizsiz krediye ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6298 13/11/2014
Niğde'de KOSGEB tarafından kullandırılan karşılıksız hibe ve faizsiz krediye ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6297 13/11/2014
Gümüşhane'de KOSGEB tarafından kullandırılan karşılıksız hibe ve faizsiz krediye ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6296 13/11/2014
Gıda sektöründe oluşturulan bilgi kirliliğinin önlenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6295 12/11/2014
Aksaray'da ailesinin maddi durumu yetersiz olan bir çocuğun tedavisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6294 12/11/2014
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin doktor açığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6228 07/11/2014
Çalışma ortamlarının güvensizliğinin giderilmesi ve çalışma hayatı kalitesinin artırılması kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6227 07/11/2014
Sürdürülebilir mesleki gelişim ile eğitim ve kariyer olanaklarının artırılması kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6226 07/11/2014
Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6225 07/11/2014
Kadın istihdamının geliştirilmesi kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6224 07/11/2014
Personelin çalışma sürelerine ve aşırı iş yükü bulunduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6223 07/11/2014
Personel performansının ölçülmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6222 07/11/2014
Personele sunulan servis imkanlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6221 07/11/2014
Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6217 06/11/2014
Sağlık risklerinin etkin yönetilebilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6216 06/11/2014
Ulusal sağlık bilgi sistemi ve veri tabanı oluşturulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6213 06/11/2014
Sağlık hizmetlerinde kamu ile özel sektör arasındaki iletişim sorunlarının giderilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6187 21/10/2014
Kadın çiftçilerin sigorta primleri ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6156 02/10/2014
Yatırım potansiyelinin iyileştirilmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6155 02/10/2014
Uluslararası düzenlemelerle uyumsuzlukların giderilmesi ve pazara giriş sorunlarının çözülmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6154 01/10/2014
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kamu ihale sisteminin etkinliğinin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6153 01/10/2014
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye uyumun ve vergi tabanının artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6152 01/10/2014
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kamu yatırımları uygulamalarının etkinliğini sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6151 01/10/2014
2014 yılının Eylül ayı içerisinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerde saldırıya uğrayan eğitim ve öğretim kurumlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6150 01/10/2014
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergi politikalarının belirlenmesinde doğal kaynakların bilinçli kullanılmasının sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6149 01/10/2014
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim, sağlık, Ar-Ge, ulaştırma gibi alanlarda yatırımlara öncelik verilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6148 01/10/2014
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kamu idarelerinin karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi ve hesap verilebilirliğin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6147 01/10/2014
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından ekonomik büyüme ve istihdamın arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6001 24/07/2014
Ankara Siteler esnafının bilgisayar ve internet kullanımının artırılması adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6000 24/07/2014
Üniversitelerde ve meslek liselerinde tasarım bölümlerine ağırlık verilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5999 24/07/2014
Ankara Siteler esnafının AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5998 24/07/2014
Ankara Siteler esnafının enerji sorununun çözülmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5997 23/07/2014
2002-2014 yılları arasında Ankara'da düzenlenen sağlık turizmi toplantılarının sayısı ile sağlık turizmi toplantılarının artırılması adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5996 23/07/2014
Gümüşhane'de 2002-2014 yılları arasında yaşanan heyelanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5995 23/07/2014
Televizyon frekans değişikliğinin ertelenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5994 23/07/2014
Yürürlükte bulunan ikili sosyal güvenlik anlaşmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5993 23/07/2014
Gümüşhane'deki Çağlayandibi Şelalesi'nin turizme kazandırılması adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5992 23/07/2014
2002-2014 yılları arasında Gümüşhane'de organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5991 23/07/2014
2009-2014 yılları arasında terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı ve silahsız eylemlerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5987 21/07/2014
Taşınabilir Elektronik Deney Seti için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5983 15/07/2014
Öğrenci Nesnesi Yazılımı Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5982 15/07/2014
Gemi inşa eğitim veren okulların kapasitelerinin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5981 15/07/2014
Uluslararası demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5980 15/07/2014
Yerli Sinyal Projesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5979 15/07/2014
Demir yolu taşımacılığında kapasite kullanım oranının arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5978 15/07/2014
Engelsiz Havaalanlarının sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5977 15/07/2014
Teknolojik altyapı gibi sayısal uçurum oluşturan unsurların azaltılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5976 15/07/2014
Türk sahipli deniz ticaret filosunun kapasitesinin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5975 15/07/2014
Tersanelerin kapasitelerinin genişletilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5974 15/07/2014
Türkiye'nin, dünya ve Avrupa hava yolculuklarındaki payının arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5973 15/07/2014
Düzlemsel Ku-Bant Uydu Anteni projesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5972 15/07/2014
Havacılık ve uzay teknolojileri eğitiminin yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5971 15/07/2014
Engelsiz Balon projesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5970 15/07/2014
TÜDEMSAŞ'ın yürüttüğü AR-GE çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5832 23/06/2014
Polis teşkilatının sivil demokratik denetimi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5831 23/06/2014
MİT çalışanlarına çeşitli teminatlar sağlanması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5830 23/06/2014
Şehirlerarası yollarda çalışan araç şoförlerine eğitim verilmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5829 23/06/2014
Çevik kuvvet şube müdürlüklerindeki amir personele yönelik toplumsal olaylara müdahale eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5822 19/06/2014
Hazır giyim perakende şirketlerinin ihraç ettikleri ürünlerde yurt içinden tedarik ettikleri ithal kumaşları kullanmaları halinde bu ithal kumaşlara ödenmiş vergilerin iade edilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5821 19/06/2014
Klima santrali ve fan-coil cihazlarındaki farklı uygulamanın kaldırılarak ÖTV oranlarının eşitlenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5820 19/06/2014
İçecek sektörü bağlamında çeşitli vergi uygulamalarının harç oranlarının ve ruhsat sistemlerinin gözden geçirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5819 19/06/2014
Hazır giyim ürünlerinin ithalatına uygulanan korunma önlemleriyle elde edilen ek vergi gelirlerinin sektörün desteklenmesi için kullanılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5818 19/06/2014
Özel sektörün plantasyon ormanı işine yönlendirilmesi konusunda yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5817 19/06/2014
Onuncu Kalkınma Planı Gıda Ürünleri ve Güvenilirliği Raporu ile belirlenen politika ve programların uygulanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5816 19/06/2014
KKDF'nin maliyetinin artması nedeniyle kağıt sektörünün yaşadığı sorunların giderilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5815 19/06/2014
Anadolu'dan limanlara kolay ulaşım imkanının sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5814 19/06/2014
Başta RTÜK olmak üzere iyi çalışan bir risk iletişim sistemiyle gıdalarla ilgili konularda kamuoyuna hızlı ve güvenilir bilgi aktarılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5813 18/06/2014
İthal kağıt ve karton ürünlerinde düşük kalitenin önlenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5812 16/06/2014
Birincil alüminyum üretiminin arttırılması ile ilgili teşvikler verilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5791 16/06/2014
Beslenme ve gıda güvenilirliği eğitiminin ilköğretim müfredatına eklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5790 16/06/2014
Atıkların geri dönüşümü ile ilgili bilgilendirme yapılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5789 16/06/2014
Kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörün yerli yazılım sektörü ile işbirliği içinde olması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5788 16/06/2014
Betonda ve kireçte kalitenin sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5787 16/06/2014
Enerji verimliliği yüksek ürünlerin teşvik edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5786 16/06/2014
Fuar şirketlerinin yabancı şirketlere olan stant satışının ihracat olarak kabul edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5785 16/06/2014
Dayanıklı tüketim malları sektörü için ithalatta gerekli denetimlerin hayata geçirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5784 16/06/2014
Fuar duyuruları için kentlerde pano ve ilan alanı tahsis edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5783 16/06/2014
Taşımada denizyolu ve demiryolunun payının arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5782 16/06/2014
Dış ticaret politikalarının gıda sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5781 16/06/2014
Bağımsız ve tarafsız bir gıda otoritesi kurulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5780 16/06/2014
Mevzuat hazırlanmasında paydaşların talep ve görüşlerinin dikkate alınması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5779 16/06/2014
Gıda denetim sisteminin etkin bir biçimde yapılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5767 13/06/2014
Yeni organize sanayi bölgeleri oluşturulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5766 13/06/2014
İmar planı onama bedellerinde indirim yapılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5765 13/06/2014
Yüksek hızlı genişbant internete uygulanan verginin azaltılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5764 13/06/2014
Tarımsal üretim ve arz güvenliğini destekleyen politikaların üretilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5763 13/06/2014
Üniversitelerin patent gelirlerinden faydalanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5729 06/06/2014
Bilgi teknolojilerinin eğitimdeki rolünün arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5728 06/06/2014
Yurt olanaklarının arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5727 06/06/2014
İstanbul'da üniversitelere araziler tahsis edilerek kampüs toplulaştırmasının sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5726 06/06/2014
Bakanlık ve TOKİ tarafından yurt olanaklarının arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5715 05/06/2014
İnşaat sektöründe çalışanların eğitimi ve yapı denetim polisi teşkilatının kurulması adına yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5714 03/06/2014
Alışkanlık düzeyinde alkollü araç kullanan sürücüler için zorunlu eğitim ve tedavi programları oluşturulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5713 03/06/2014
Başarılı emniyet personelinin ödüllendirilmesinin sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5712 03/06/2014
2002-2014 yılları arasında çevik kuvvet polis sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5711 03/06/2014
Hukuki konularda personelin ücretsiz ve hızlı ulaşabileceği hukuki yardım mekanizmasının oluşturulması adına gerçekleştirilen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5710 03/06/2014
Devriye polis ekiplerinin acil haller dışında tepe lambası yakmadan devriye gezmesinin sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5709 03/06/2014
Emniyet birimlerinde kullanılan mefruşat ve mobilyaların periyodik olarak değiştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5708 03/06/2014
Bakanlığın kurumsal yapısının yargı bağımsızlığı ilkesine uygun bir hale gelmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5707 03/06/2014
Adli Tıp Kurumunun Bakanlığa bağlı olmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5706 03/06/2014
Adli Tıp Kurumunun Ankara'ya taşınması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5705 03/06/2014
Adalet Eğitim ve Araştırma Enstitüsündeki öğrencilerin eğitimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5616 06/05/2014
Bilim, kültür ve sanat alanlarında başarılı nesillerin yetiştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5615 06/05/2014
Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi Sözlüğüne ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5614 06/05/2014
Yabancı dil öğretiminin kolaylaştırılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5613 06/05/2014
Türk dilinin gelişiminde katkısı olan kişilerin ve olayların anılması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5612 06/05/2014
Türk Dil Kurumu Başkanlığının bilimsel yetkinliğini artırmak için gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5611 06/05/2014
Bilgi teknolojisi alanındaki uygulamaların Türkçe diline uyumlulaştırılması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5610 06/05/2014
2002-2014 yılları arasında Türk Dil Kurumu Başkanlığının katıldığı kitap fuarlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5575 30/04/2014
TSE tarafından verilen hizmetlerin hızının artırılması kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5574 30/04/2014
Akreditasyon ve rekabetin geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5573 30/04/2014
Standart hazırlama kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5572 30/04/2014
Piyasadaki rekabet gücünün artırılması kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5571 30/04/2014
TSE'nin eğitim hizmetlerinde yurt içi ve yurt dışında etkinliğinin artırılması ile TSE'nin rekabet ve pazarlama gücünün artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5570 30/04/2014
TSE'nin standardizasyon faaliyetlerine tüm paydaşların katılımının sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ile projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5569 30/04/2014
GAP bölgesinde sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ile projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5568 30/04/2014
GAP bölgesinde yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5567 30/04/2014
GAP bölgesindeki illerin turizm değerlerinin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ile projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5566 30/04/2014
Türkiye Su Enstitüsünün sınır aşan yer altı suyu modellemesi ve su kullanım senaryoları hazırlama projesi adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5565 30/04/2014
Araştırmacı insan gücünün nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ile projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5564 30/04/2014
Ulusal su politikasının oluşturulması kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5563 30/04/2014
Türkçe ile ilgili belgesel hazırlanması ve TDK'nın kurumsal altyapısının güçlendirilmesi kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5562 30/04/2014
Siverek-Hilvan Sulama Alanları Alt Bölge Gelişme Planına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5561 30/04/2014
Türkiye Su Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bazı çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5560 30/04/2014
Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji amacıyla kullanımı kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5559 30/04/2014
Bakanlık tarafından su konusunda yenilikçi ve disiplinler arası çalışmalar yapılması ile su konusunda çalışmalar yürüten uzmanlar arasında işbirliğinin sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5558 30/04/2014
Bazı projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5557 30/04/2014
Bağlı kurum ve kuruluşların su ile ilgili konularda AR-GE faaliyetleri için finansman kaynağı sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ile projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5556 30/04/2014
Türkiye Su Enstitüsünün profesyonel eğitimcilerden faydalanması adına yürütülmekte olan çalışma ile projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5555 30/04/2014
Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için imkan ve araçların geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ile projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5554 30/04/2014
TÜBİTAK tarafından üniversitelerde araştırma merkezleri ve laboratuvarların kurulmasının desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5553 30/04/2014
TÜBİTAK tarafından özel sektörün AR-GE kapasitesinin artırılması ile özel sektör, üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5552 30/04/2014
TÜBİTAK tarafından bilim ve teknoloji alanında yetkin ülkeler ile bilgi ve teknoloji transfer amaçlı işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5551 30/04/2014
TÜBİTAK'ın bölüm ve birimleri arasında bilgi alışverişinin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ile projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5550 30/04/2014
Türkçe bir akademi/bilim dergisi oluşturulması kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5549 30/04/2014
Bağlı kurum ve kuruluşların dünya bilim topluluğunun etkin bir ortağı olması adına yürütülmekte olan çalışma ile projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5548 30/04/2014
Bilim insanlarını ödüllendirmek ve çalışmalarını desteklemek adına yürütülmekte olan çalışma ile projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5547 30/04/2014
Bilim politikalarına yön vermek ve çalışma grupları oluşturmak adına yürütülmekte olan çalışma ile projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5546 30/04/2014
Bilimsel yaklaşım ve düşüncelerin yaygınlaşması kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5545 30/04/2014
Ulusal bilim politikaları oluşturulması kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5544 30/04/2014
TUİK tarafından veri/metaveri sisteminin geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5543 30/04/2014
TUİK tarafından kurumsal yönetim sisteminin geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5542 30/04/2014
TUİK tarafından bilgi ve deneyim paylaşımı kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5541 30/04/2014
TUİK tarafından paydaş kurumlarda istatistik birimleri oluşturulması kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5540 30/04/2014
TUİK'in teknolojik ve örgütsel yapısının güçlendirilmesi kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5539 30/04/2014
TUİK'in tanınırlığını arttırmak adına yürütülmekte olan çalışma ile projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5515 22/04/2014
Diş hekimliğinde doktora eğitiminin teşvik edilmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5514 22/04/2014
Tıp ve sağlık eğitiminde kalitenin artırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5513 22/04/2014
Tıp ve sağlık bilimlerinde nitelikli ve sayıca yeterli eğitimcinin yetiştirilmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5512 22/04/2014
Sağlık ve tıp programları müfredatlarının ülkenin sağlık sorunlarına dikkat edilerek belirlenmesi ve güncellenen müfredatlar çerçevesinde bir eğitim yapılmasının sağlanması adına yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5511 22/04/2014
Sağlık bilimleri alanında lisansüstü eğitimin teşvik edilmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5510 22/04/2014
Tıp ve sağlık eğitimi müfredatlarında gerekli düzenlemelerin yapılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5509 22/04/2014
Tıp eğitiminde kullanılan uygulama laboratuvarlarının yetersiz olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5508 22/04/2014
Sağlık hizmetlerinde insan odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi ve sağlık çalışanlarının hesap verebilirliğinin sağlanması adına yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5507 17/04/2014
Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerinin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5506 17/04/2014
Firmaların teknolojik gelişimlerinin sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5505 17/04/2014
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin güçlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5504 17/04/2014
Firmaların yatırım ve iş ortamlarında iyileştirmeler sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5503 17/04/2014
Ülke sanayisinin ihracat odaklı ve rekabet gücü yüksek bir altyapıya kavuşturulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5502 17/04/2014
Verimlilikle ilgili göstergelerin oluşturulması, hesaplanması ile yayımlanmasına yönelik yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5501 17/04/2014
Becerilerini geliştirebilen güçlü şirketlerin ekonomideki yerinin artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5500 17/04/2014
Özel sektör tarafından yürütülen AR-GE projelerine verilen desteklerin artırılması ve yenilik kültürünün geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5499 17/04/2014
KOBİ'lerin ve girişimcilerin verimliliğinin artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5498 17/04/2014
Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sisteminin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine çıkarılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5497 17/04/2014
Yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmesi ve yabancı sermaye yatırımlarının özendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5496 17/04/2014
İhracatta sektör ve ülke bağımlılıklarının azaltılması için yeni ihraç pazarları oluşturulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5495 17/04/2014
İnsan sağlığı ve çevre kurallarına uygun üretim yapılmasına ve sosyal sorumluluk standartlarının gözetilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5494 17/04/2014
Ticaret politikası uygulamalarında önlem alınması sürelerinin kısaltılması ve etkinleştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5493 17/04/2014
AR-GE altyapılarına öncelik verilmesi ile büyük ölçekli yatırım ve kapsamlı AR-GE projelerinin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5492 17/04/2014
Başta Avrupa Birliği ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere bölgesel oluşumlar ile ikili ve çok taraflı ilişkiler kapsamında pazara giriş imkanlarının artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5491 17/04/2014
Fikri mülkiyet sisteminin etkinliğinin sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5490 17/04/2014
Eğitim sektörünün işgücü talebine olan duyarlılığının artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5489 17/04/2014
Mesleki ve teknik eğitim okullarına bağlı birimlerin özel sektörle işbirliği içerisinde işletilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5488 17/04/2014
Yeniden yapılanma sürecindeki sektörlerden çıkan işgücüne yeni beceriler kazandırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5487 17/04/2014
Mesleki eğitimin niteliğinin artırılması ve öğrencilerin alan dışında çalışmasının önlenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5486 17/04/2014
Avrupa Birliğinin çevre mevzuatıyla tam uyum gerçekleştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5485 17/04/2014
Mesleki eğitim ve öğretimde işgücü talebine uyumun güçlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5484 17/04/2014
Sanayi Tezleri Programı kapsamında yenilik ve AR-GE projelerinin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5483 17/04/2014
Bölgelerin verimliliğini yükseltmek ve rekabet gücünü artırmak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5482 17/04/2014
İŞKUR tarafından verilen kurum hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5481 17/04/2014
AR-GE, ortak tedarik ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5480 17/04/2014
Özel sektörün işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan alanlarda işgücü yetiştirmesinin özendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5479 17/04/2014
Kümelenme politikasının geliştirilmesi ve potansiyellerinin belirlenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5478 17/04/2014
Değişen piyasa koşullarını makro bakış açısı ile ele alan bir ulusal istihdam stratejisi ve eylem planı oluşturulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5477 17/04/2014
Geleneksel sektörlerde uluslararası rekabete uyum sağlayacak yapıya dönüşümün desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5476 17/04/2014
Başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5475 17/04/2014
Bilgi Toplumu Stratejisi ile eşgüdüm halinde bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5474 17/04/2014
Mal ve hizmet üretimindeki girdi maliyetlerinin azaltılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5473 17/04/2014
Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5472 17/04/2014
Beceri ve kabiliyetlerini sürekli geliştirebilen güçlü şirketlerin ve orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içerisindeki ağırlıklarının artırılmasına dair çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5471 17/04/2014
Haksız rekabetin önlenmesi amacıyla AB teknik mevzuatına uyumun sağlanması ve İŞGEM benzeri yapıların yaygınlaştırılmasına dair çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5470 17/04/2014
Sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5469 17/04/2014
Düzenlemelerin rekabet koşulları üzerindeki olası etkilerinin analizine yönelik bir kılavuz hazırlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5468 16/04/2014
Güvenli ürün arzı adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5467 16/04/2014
Sanayi sektöründe girişimciliğin yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5466 16/04/2014
KOBİ'lerdeki nitelikli istihdam kapasitesinin artırılması ile KOBİ'lerin finansman kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5465 16/04/2014
Sınai mülkiyet haklarının korunması ile güçlü Türk markalarının yaratılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5464 16/04/2014
KOBİ'lerin çeşitli konularda desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5463 16/04/2014
Kümelenme stratejilerinin yeterince uygulanmamasından kaynaklanan sorunların giderilmesi ile rekabet kültürünün geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5462 16/04/2014
Sanayi sektörünün gelişmesini engelleyen bazı faktörlerin ortadan kaldırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5461 16/04/2014
Sanayi sektöründe modern teknolojinin kullanımının yaygınlaşması ile sanayiye yönelik verilerin tek kaynaktan elde edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5460 16/04/2014
Sanayiyi olumsuz etkileyen altyapı eksikliklerinin giderilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5459 16/04/2014
Sanayi sektörünün gelişmesini engelleyen bazı faktörlerin ortadan kaldırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5458 16/04/2014
Ülkemizdeki nitelikli iş gücü ve inovasyon eksikliklerinin giderilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5457 16/04/2014
Sanayi sektörünün gelişmesini engelleyen bazı faktörlerin ortadan kaldırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5456 16/04/2014
Bürokratik işlemlerin azaltılması ile KOBİ'lere sağlanan devlet desteğini daha etkin hale getirmek adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5455 16/04/2014
KOBİ'lerin ihracat ve pazarlama konusundaki yetersizlikleri ile ulaşım ve altyapı hizmetleri nedeniyle karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5389 13/02/2014
Hayvan hastalık ve zararlıları ile daha etkin bir mücadelenin sağlanabilmesi hedefine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5388 13/02/2014
Gerçekçi tarımsal pazarlama stratejileri ve politikalarının belirlenmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5387 13/02/2014
Arşivleme ve evrak sistemi ile yatırım-üretim-ihracat zincirinde dışsal etkilerin olumsuz yansımalarının engellenmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5386 13/02/2014
Serbest bölgelerdeki stratejik yatırımlara ve uluslararası yatırımcılar nezdindeki imajın geliştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5385 13/02/2014
Yatırımcıların devlet yardımlarıyla ilgili bilgilendirilmesine ve kurumlar arası koordinasyona yönelik yürütülen çalışma projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5384 13/02/2014
Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadeleye yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5383 13/02/2014
Hayvan refahının sağlanması ve bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak adına yürütülmekte olan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5382 13/02/2014
Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmeye ve güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5381 13/02/2014
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetleri ile kırsal kalkınmaya yönelik ve tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5380 13/02/2014
Tarım üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik ve gıda güvenliği standartlarının Avrupa Birliği normlarına uydurulması adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5379 10/02/2014
Yaşam boyu sporun yaygınlaştırılmasına yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5378 10/02/2014
Biyolojik çeşitliliğin tespiti ve geliştirilmesine yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5377 10/02/2014
Tarımsal bilgi sistemlerinin entegrasyonuna yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5376 10/02/2014
Toplumun güvenilir gıda konusunda bilgilendirilmesine yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5375 04/02/2014
Limanlardaki bürokratik prosedürlerin azaltılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5374 04/02/2014
Antrenörleri sporla ilgili çeşitli konularda eğitmek adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5373 04/02/2014
Spor müsabakalarından dolayı eğitim ve öğretim hayatı aksayan öğrencilerin derslerinden geri kalmalarını önlemek adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5372 04/02/2014
Sertifikalı girdi kullanımı ve ihracatta sorun yaşanan sektörlerle ilgili projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5371 04/02/2014
Tarım sigortalarının yaygınlaştırılmasına ve hayvancılık işletmelerinin kapasitelerinin arttırılmasına yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5370 04/02/2014
Rekabet gücünün arttırılmasına yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5369 04/02/2014
Küçükbaş hayvan sayısının arttırılmasına yönelik projelere ve küçükbaş hayvan sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5368 04/02/2014
Büyükbaş damızlık hayvan sayısının arttırılmasına yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5367 04/02/2014
Hayvan hastalıkları ile mücadeleye ve hayvan refahının arttırılmasına yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5366 04/02/2014
Sporculara malzeme ve tesis desteği sağlanmasına ve başarılı sporcuların kamu kurumları tarafından desteklenmesine yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5365 04/02/2014
Başarıların ödüllendirilmesine ve elit sporcuların spor alanında istihdamına yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5364 04/02/2014
Sporcu kamp merkezlerinin fiziki kapasitelerinin geliştirilmesine ve yetenekli sporculara burs verilmesine yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5363 04/02/2014
Beden eğitimi dışındaki üniversite programlarına girmek isteyen milli sporculara ek puan verilmesine veya özel kontenjanlar ayrılmasına yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5362 04/02/2014
Eğitim kurumlarında periyodik olarak yetenek taraması yapılmasına ve sporcuların bireysel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5361 04/02/2014
Üst düzey sporcu yetiştirebilecek antrenörlerin desteklenmesine yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5360 04/02/2014
Beklenen gelişmeyi gösteremeyen sporcuların yaşayabilecekleri psikolojik sorunların çözümüne yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5359 04/02/2014
Yüksek performanslı sporcu yetiştirilmesine ve sporcuların eğitimleri ile sportif çalışmalarını eş zamanlı yürütebilmelerine yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5358 04/02/2014
Spor uzmanı yetiştirilmesine ve antrenörlük eğitiminin niteliğinin arttırılmasına yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5357 04/02/2014
Genç nesillerin aktif spor yapmasına yönelik yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5356 04/02/2014
Elit sporcular yetiştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5355 04/02/2014
Milli takım antrenörleri için ayrı bir eğitim programı uygulanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5354 04/02/2014
Milli takım ve kulüplerde çeşitli mesleklerden kişilere görev verilmesi amacıyla yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5353 04/02/2014
Eğitim ve öğretim kurumlarında sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5352 04/02/2014
Yaşam boyu sporun yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5351 04/02/2014
Sporun yaygınlaşması için kamu spotlarının etkin kullanımı adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5350 04/02/2014
Ulusal ve uluslararası alanda başarılı olan sporcu, antrenör ve spor kulüplerine teşvik edici ödüller verilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5349 04/02/2014
Yetenek seçiminde görev yapacak eğitici ve uzmanlara verilen hizmet içi eğitimlerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5348 04/02/2014
Antrenörlerin spor sosyolojisi, spor psikolojisi vb. konularda eğitilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5347 04/02/2014
Yüksek performanslı sporcuların belli ihtiyaçlarının karşılanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5346 04/02/2014
Çevre dostu araçların kullanımının yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5344 03/02/2014
Alternatif yakıt kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla elektrikli araçlarda kullanılan batarya ve alternatif yakıt kullanılan araçların ana parçalarının üretiminin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5343 03/02/2014
Alternatif yakıt kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla elektrikli araçlarda kullanılan batarya ve alternatif yakıt kullanılan araçların ana parçalarının üretiminin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5342 03/02/2014
Otomotiv alanında yetkinliği olan üniversitelerin ve mesleki liselerin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5341 03/02/2014
Alternatif yakıt kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla elektrikli araçlarda kullanılan batarya ve alternatif yakıt kullanılan araçların ana parçalarının üretiminin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5340 03/02/2014
Otomotiv sektöründe yerlilik oranını arttırıcı faaliyetlerin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5339 03/02/2014
Sporla ilgili tüm iş ve işlemlerde federasyonlar arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5338 03/02/2014
Otomotiv sektöründe Ulusal Odak Projeleri oluşturulması ve desteklenmesinin sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5337 03/02/2014
Otomotiv sektöründe yerlilik oranını arttırıcı faaliyetlerin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5336 03/02/2014
Sporcuların ve antrenörlerin faal oldukları dönemler içerisinde sigortalı olmalarına yönelik uygulamanın yaygınlaştırılması için yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5335 03/02/2014
Sporcu lisans sisteminin spora hizmet veren kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılabilmesinin sağlanması için yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5334 03/02/2014
Spor tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı sürecinde spor alanında uzmanların yer almasının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5333 03/02/2014
Sportif rekreasyon alanlarının oluşturulması yönünde yerel yönetimlere destek sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5332 03/02/2014
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait spor tesislerinin envanterinin hazırlanması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5331 03/02/2014
Olimpik spor dallarında faaliyet gösteren kulüpler kurulmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5330 03/02/2014
Spor tesislerinin tasnif edilmesine yönelik standartlar oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5329 03/02/2014
Spor tesislerinin eksikliklerinin giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5328 31/01/2014
Bakanlık tarafından sivil toplum kuruluşlarında gönüllülüğün istismarını önlemek için denetimleri arttırma adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5327 31/01/2014
Bakanlık tarafından kadınların ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5326 31/01/2014
Bakanlık tarafından özel sektörün sivil toplum kuruluşlarını desteklemesini sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5325 31/01/2014
Bakanlık tarafından gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5324 31/01/2014
Bakanlık tarafından öğrencilerin ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5323 31/01/2014
Bakanlık tarafından gençlere sivil toplum kuruluşları ve gönüllülük programlarını tanıtmak ve özendirmek adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5322 31/01/2014
Bakanlık tarafından ulusal ve uluslararası organizasyonlara öğrencilerin katılımını sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5321 31/01/2014
Bakanlık tarafından gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5320 31/01/2014
Bakanlık tarafından sporun farklı branşlarının toplumda yaygınlaşması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5319 31/01/2014
Bakanlık tarafından gençlere sivil toplum kuruluşları ve gönüllülük programlarını tanıtmak ve özendirmek adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5318 31/01/2014
Bakanlık tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde beden eğitimi ve spor derslerinin yeniden düzenlenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5317 31/01/2014
Bakanlık tarafından ulusal ve uluslararası organizasyonlara gençlerin katılımını sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5316 31/01/2014
Bakanlık tarafından uluslararası hareketlilik programlarının kapsamını genişletmek ve sayılarını arttırmak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5315 31/01/2014
Bakanlık tarafından ülkede etkili ve iyi bir spor yönetimi oluşturulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5314 31/01/2014
Bakanlık tarafından spor kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını kamuoyuna daha fazla yansıtmak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5313 31/01/2014
Bakanlık tarafından uluslararası sportif organizasyonların Türkiye'de düzenlenmesi amacıyla yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5311 29/01/2014
Gönüllü kuruluşların faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5310 29/01/2014
Genç gönüllülerin sivil toplum kuruluşlarına katılımını arttırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5309 29/01/2014
Bakanlık tarafından gençlerin mesleki beceriler kazanması için yapılan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5308 29/01/2014
Bakanlık tarafından gençlerin mesleki beceriler kazanması için yapılan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5307 29/01/2014
Gençler ile gönüllü kuruluşlar arasındaki ilişkiyi arttırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5306 29/01/2014
Gençlik kulüplerinin faaliyetlerini daha nitelikli hale getirmesini sağlamaya yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5305 29/01/2014
Gençlik merkezlerinin daha çok gence ulaşmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5304 29/01/2014
Gençlerin gönüllülük faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5303 29/01/2014
Gençlik ve izcilik kamplarının sayısının arttırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5302 29/01/2014
Gençlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarında çatı örgütler kurmasının teşvik edilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5301 29/01/2014
Gençlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının kurulmasının desteklenmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5300 29/01/2014
Gençlerin serbest zamanlarında sportif faaliyetlere yönlendirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5299 29/01/2014
Gençlere gönüllülük bilincinin yerleştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5298 29/01/2014
Gençlik alanında faaliyetler yürüten kurumlara yönelik bir veri tabanı oluşturulması ile ilgili çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5297 29/01/2014
Gençlerin belli gönüllü kuruluşlara entegre edilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5296 29/01/2014
Gençlik merkezlerinde daha nitelikli hizmet verilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5295 29/01/2014
Gençlik merkezlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5294 29/01/2014
Gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5293 29/01/2014
Bakanlık tarafından gençlerin aileleri için gençlik merkezlerinde düzenlenecek etkinliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5292 27/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kurum içi bireysel performans değerlendirme sisteminin işlevselliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5291 27/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından performans değerlendirme sisteminin işlevselliğinin artırılmasına yönelik yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5290 27/01/2014
Gençlerin yaptığı icatların patent tescilini kolaylaştırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5289 27/01/2014
Kütüphane sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5287 27/01/2014
Ergonomik vardiya sistemine geçişin sağlanmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5285 27/01/2014
Yurt dışında yaşayan gençlerimizin, gençlerimizle ve ortak değerlere sahip olduğumuz akraba toplulukların gençleri ile daha fazla etkileşimde bulunmaları amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5283 27/01/2014
Sivil toplum faaliyetlerine kamu desteğini artırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5282 27/01/2014
Gençlerin kendini geliştireceği araştırma ve bilim merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5280 27/01/2014
Ülkemizde eğitim görmüş yabancı uyruklu öğrencilerin istihdam imkanlarının genişletilerek üstün yetenekli olanların ülkemizde kalmasını teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5279 27/01/2014
Gençlerin kendini geliştireceği araştırma ve bilim merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5270 27/01/2014
Haberleşme ve iletişim kaynaklarını çoğaltmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5269 27/01/2014
Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5268 27/01/2014
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim dışındaki gençlerin sanata yönlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5267 27/01/2014
Bakanlık tarafından beslenme ve sporun yararları konusunda yürütülmekte olan bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5266 27/01/2014
Kadınların toplumda yaşadığı sorunlar konusunda duyarlılık sağlamak amacıyla yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5265 27/01/2014
Bilgi iletişim teknolojilerinden gençlerin etkin bir şekilde yararlanmalarına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5264 27/01/2014
Gençlerin bilim ve teknolojiye ilgilerinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5263 27/01/2014
Bilgi iletişim teknolojilerinden gençlerin etkin bir şekilde yararlanmalarına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5262 27/01/2014
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından sanatsal faaliyetler konusunda eksik bilgilendirmeyi önlemek ve tanıtım eksikliğini gidermek adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5261 27/01/2014
Gençlerin sivil toplum kuruluşlarına katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5260 27/01/2014
Gençlik derneklerinin uluslararası düzeyde diğer derneklerle işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5259 27/01/2014
Ailevi değerler konusunda gençlerin hassasiyetlerinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5258 27/01/2014
Bakanlık tarafından gençlerin sağlık, spor, beslenme gibi konularda bilinçlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5257 27/01/2014
Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5256 27/01/2014
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardaki sağlık ve beslenme hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5255 27/01/2014
Gençlerin doğaya ilgisinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5254 27/01/2014
Gençlerin doğaya ilgisinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5253 27/01/2014
Öğrencilerde çevre duyarlılığını sağlamaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5252 27/01/2014
Öğrencilerin geri dönüşüme uygun ürünleri kullanmasının sağlanmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5251 27/01/2014
Öğrencilere çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5250 27/01/2014
Sağlık bilinci oluşturulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5249 27/01/2014
Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5248 27/01/2014
Gençlik derneklerinin uluslararası derneklerle işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5241 24/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından etkin bir teftiş sistemi oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5240 24/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından afet ve acil durum yönetiminin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5239 24/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından canlı yayın ve dosya transfer sistemlerinin taşra teşkilatında yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5238 24/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından canlı yayın ve dosya transfer sistemlerinin taşra teşkilatında yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5232 13/01/2014
Emniyet Teşkilatı inşaat yatırımları projelerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5231 13/01/2014
Emniyet Teşkilatı bünyesindeki taşınmazlar bakımından depreme karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5230 13/01/2014
İnşaat ve emlak otomasyon sisteminin güncellenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5229 13/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından teknik şartname havuzu oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5228 13/01/2014
Emniyet Teşkilatının inşaat ve emlak kapasitesinin arttırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5227 13/01/2014
Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin arttırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5226 13/01/2014
Teknik şartname hazırlama süreçlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5225 13/01/2014
INTERPOL ve EUROPOL ile iş birliği faaliyetleri konusunda farkındalığın arttırılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5224 13/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından teşkilatın koordinesindeki mevcut uluslararası kuruluşların etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5223 13/01/2014
INTERPA'ya ait bir web sitesinin eğitim portalı olarak kullanılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5222 13/01/2014
INTERPA ve AEPC'ye üye yabancı polis eğitim kurumları ile iş birliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5221 13/01/2014
IFAI bünyesinde kriminalistik dergi çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5220 13/01/2014
Uluslararası Polis Kriminal Laboratuvarları Sempozyumunun periyodik hale getirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5219 13/01/2014
INTERPA web sitesinin eğitim portalı olarak kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5218 13/01/2014
Uluslararası görevler alacak personelin nitelik ve niceliğinin arttırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5217 13/01/2014
Uluslararası polis iş birliği ve AB uyum sürecinde ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5216 13/01/2014
Türk INTERPOL Merkez Biriminin ve EUROPOL Ulusal İrtibat Noktasının kapasitesinin arttırılması için yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5197 09/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uluslararası görevlerde bulunacak kimselerin nicelik ve niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5196 09/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından deniz polisi kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5195 09/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından adli bilişimle ilgili personel sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5194 09/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından adli bilişim standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5193 09/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çeşitli projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5192 09/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından adli bilişim büroları kurulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5191 09/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerinin AB ve e-Devlet normlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5190 09/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kaza İnceleme ve Değerlendirme Büro Amirlikleri kurulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5189 09/01/2014
Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yasa dışı tütün mamulü ticareti ile mücadelenin güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5188 09/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik personelinin eğitilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5187 09/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yabancı polis irtibat görevlileri ile ilgili veri tabanı oluşturulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5186 09/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan özel güvenlik kimlik kartının basımı ve dağıtımına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5185 09/01/2014
Uluslararası bilgi değişiminin tek bir yapı üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5184 09/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yabancı ülkelerden üst düzey ve teknik ziyaretlerin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5183 09/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özel güvenlik hizmetlerine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5182 09/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik denetimlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5175 08/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5174 08/01/2014
Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması adına yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5173 08/01/2014
Silah ve patlayıcı maddeler iş ve işlemlerinin kurumsallaşmasının sağlanmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5172 08/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hudut kapılarındaki geçiş kontrollerinde kontrol süresinin azaltılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5171 08/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yük ve yolcu taşımacılığında uzman denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5170 08/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik denetimlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5169 08/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ileri ve güvenli sürüş teknikleri eğitimlerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5168 08/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polikarbon kart üretim tesisi kurulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5167 08/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uluslararası polis işbirliği faaliyetlerinin AB Bilgi Değişimi Modeli benzeri bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5166 08/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Emniyet Teşkilatının uluslararası ilişkiler kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5165 08/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özel güvenlik personelinin eğitilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5164 08/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5163 08/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından e-pasaport ve güvenlik yönetim stratejilerinin geliştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5162 08/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından AB ülkeleri, kurum ve kuruluşları ile yapılacak projeler neticesinde kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5161 07/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından takviye kuvvet personeli ile toplumsal olaylarda görevlendirilen personele yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5160 07/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eğitim kurumlarının güvenliği ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5159 07/01/2014
Adli bilimler teknolojisi için üniversitelerle ortak yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5158 07/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Harekat Biriminin kapasitesinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5157 07/01/2014
Kriminal yapının geliştirilmesi amacıyla yürütülen bir projeye ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5156 07/01/2014
Kriminal Polis Laboratuvarı inşa projesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5155 07/01/2014
İllerde idari yaptırım uygulamasında yaşanan aksaklıklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5154 07/01/2014
Kimyasal, biyolojik, nükleer tehlikelere karşı yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5153 07/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan planlı operasyonların niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5152 07/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğünün personel seçimine yönelik çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5151 07/01/2014
Suça sürüklenen çocukların topluma yeniden kazandırılması için yapılan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5150 07/01/2014
Bireysel performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5149 07/01/2014
Ergonomik vardiya sistemine geçişin sağlanması için yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5148 07/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğünün performans değerlendirme ölçütlerine yönelik çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5147 07/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğünün personel standartlarına yönelik çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5146 07/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İl Çocuk Şubeleri ve İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5145 06/01/2014
Milli Parklara gelen ziyaretçilere daha kaliteli hizmet verilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5144 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5143 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5142 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5141 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5140 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5139 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5138 06/01/2014
Siber suçlarla mücadele için yapılan konferanslara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5137 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5136 06/01/2014
Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5135 06/01/2014
Aralık 2013 itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü personeline verilen eğitimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5134 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eğitim hizmetleri sınıfına mensup kişilerin eğitim standartlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmekte olan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5133 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kamu kaynaklarının etkin kullanılması adına yürütülmekte olan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5132 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmet binalarının dağınık olması nedeniyle karşılaşılan olumsuzlukların kaldırılması amacıyla yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5131 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5130 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevle ilgili bilgi birikiminin sağlanması amacıyla yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5129 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polislik mesleğinin tanıtımı amacıyla yapılan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5128 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından siber suçlarla ilgili farkındalığın arttırılması amacıyla yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5127 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplanma özgürlüğünün kullanımıyla ilgili mevzuat çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5126 06/01/2014
Siber suçlarla ilgili oluşturulan etkinliklerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5125 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından müzakerecilik sistemi ile ilgili toplumsal olay yönetimi biriminde çalışan personele eğitim verilmesiyle ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5124 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından suçların önlenmesi amacıyla yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5123 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylar yönetim kapasitesinin geliştirilmesi adına yapılan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5122 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5121 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis temel eğitimi standartları yönetmeliği çıkarılması adına yapılan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5120 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından insan kaynakları yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi adına yapılan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5119 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5118 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5117 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5116 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitim kapasitesinin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5115 06/01/2014
Bölge ülkelerindeki istikrarsızlığın olumsuz etkilerine karşı alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5114 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından atış poligonlarıyla ilgili yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5113 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğünde staj eğitimi verecek mentorlerden yüksek verim alınması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5112 06/01/2014
Polis temel eğitim kurumlarının kurulmasına yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5111 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eğiticiler ve kursiyerler için Eğitici Rehberi ve Kursiyer El Kitabı hazırlanması adına yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5110 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından temel polislik eğitimleriyle ilgili bilgi havuzu oluşturma amacıyla yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5109 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yönetim kademesine terfi eden personele oryantasyon eğitimi verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5108 06/01/2014
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından staj eğitimine yönelik mevzuat çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5100 30/12/2013
Gümrük ve ticaret politikalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5099 30/12/2013
Bakanlığın proje ve çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5098 30/12/2013
KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5097 30/12/2013
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar arasındaki mevzuat farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5096 30/12/2013
Paydaşlarla iletişimin artmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5095 30/12/2013
Spor bilinci oluşturulması için yürütülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5094 30/12/2013
Madde bağımlılığındaki artışın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5093 30/12/2013
Bakanlık personelinin bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5091 30/12/2013
Gençlik Merkezlerinin alt yapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5090 30/12/2013
AB projelerinden elde edilen kaynakla yapılan işlerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5047 05/12/2013
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5046 05/12/2013
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yabancı ülkeler ile ortak yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5045 05/12/2013
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5044 05/12/2013
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından tahmin ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5043 05/12/2013
2010-2013 yılları arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen AR-GE çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5042 05/12/2013
Bölge tahmin ve uyarı merkezlerinin sayısının artırılması için gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5041 05/12/2013
2010-2013 yılları arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen AR-GE çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5036 03/12/2013
BDDK tarafından tüketici ihbar ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ile araştırma ve analiz kapasitesinin artırılması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5035 03/12/2013
BDDK tarafından finansal sistemin rekabet gücünün artırılması ve işlem-aracılık maliyetlerindeki etkinliğin değerlendirilmesi konularında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5034 03/12/2013
BDDK tarafından müşteri bilgilerinin korunması konusunda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5033 03/12/2013
BDDK tarafından tasarruf yetersizliği sorunu ve sektördeki gelişme potansiyelinin değerlendirilmesi konularında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5032 03/12/2013
2002-2013 yılları arasında MTA tarafından gerçekleştirilen mağara etütlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5031 03/12/2013
2002-2013 yılları arasında MTA tarafından gerçekleştirilen zemin etütlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5030 03/12/2013
MTA tarafından tıbbi jeoloji konusunda ve Türkiye fauna florasını içeren materyallerin yurt dışında tanıtılması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5005 21/11/2013
ÖSYM'nin bilgi güvenliği ve diğer altyapı çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5004 21/11/2013
2001-2013 yılları arasında ölçme, seçme ve yerleştirme sistemi konusunda yürütülen AR-GE çalışmalarına ve elektronik sınav sistemi oluşturulması projelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4991 20/11/2013
2013 Kasım ayı itibarıyla gençlik merkezlerinden yararlanan dezavantajlı gençlerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4990 20/11/2013
2013 Kasım ayı itibarıyla gençlerin bilim ve sanata ilgisini arttırmaya yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4989 20/11/2013
2013 Kasım ayı itibarıyla gençlik merkezlerine üye olan gençlerin sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4988 20/11/2013
2002-2013 yılları arasında STK'lar ile birlikte yürütülen projelerin sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4987 20/11/2013
2013 Kasım ayı itibarıyla kapasitesini aşmış cezaevi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4986 20/11/2013
2002-2013 yılları arasında başka cezaevlerine nakledilen hükümlü ve tutuklu sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4985 20/11/2013
Havacılık hukukundaki bazı sorunların TCK'da suç teşkil etmediği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4984 20/11/2013
Bir meyve suyu fabrikasından Menderes Nehri'ne kimyasal atık bırakıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4983 20/11/2013
2002-2013 yılları arasında 'nöromiyelitis optika' hastası sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4982 20/11/2013
2002-2013 yılları arasında Ankara'da organ bağışında bulunan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4981 20/11/2013
2002-2013 yılları arasında hidrosefali hastalarının sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4980 20/11/2013
Yakalanan kaçak sigara miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4978 20/11/2013
2013 Kasım ayı itibarıyla gençlerin kültürel faaliyetlere ilgisini arttırmaya yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4964 07/11/2013
Jandarma Genel Komutanlığındaki helikopter sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4963 07/11/2013
Gürbulak Sınır Kapısındaki altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4962 07/11/2013
Mardin'de huzurevi bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4960 06/11/2013
İstanbul Büyükşehir Belediyesine 'özürlü park kartı' için başvuru yapıldığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4959 06/11/2013
Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım araçlarından engelli vatandaşların yararlanması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4958 06/11/2013
Bulgaristan'ın Türk tırlarına yönelik haksız uygulamalarının tespitine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3659 10/04/2013
AIDS ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3658 10/04/2013
Hurda araç indirimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3657 10/04/2013
2007-2013 yılları arasında kuduz teşhisi konulan sokak hayvanlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3656 10/04/2013
Gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3619 03/04/2013
2007-2013 yılları arasındaki evlilik ve boşanmalarla ilgili verileri ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3618 03/04/2013
2007-2013 yılları arasında Ankara'da işten ayrılan kadınlar ve kıdem tazminatlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3617 03/04/2013
2007-2013 yılları arasında Ankara genelinde çalışma izni verilen ve kaçak olarak çalışan yabancı uyruklu kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3616 03/04/2013
Ankara'da TOKİ tarafından yapılan konutlar ve bu konutların satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3615 03/04/2013
Motorlu araçlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3614 03/04/2013
Çocuk felci ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3613 03/04/2013
Ankara'daki akciğer kanseri vakaları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3603 03/04/2013
Yabancı uyruklu kişilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3584 29/03/2013
Ankara'daki huzurevlerinde bakılmakta olan vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3583 29/03/2013
2007-2013 yılları arasında Türkiye İş Kurumuna yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3582 29/03/2013
2007-2013 yılları arasında Ankara'daki işsizlik sigortası başvurularına ve bağlanan aylıklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3581 29/03/2013
Ankara'daki MOBESE kamerası sayısına ve 2010-2013 yılları arasında MOBESE kameraları ile tespit edilen asayiş suçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3580 29/03/2013
2010-2013 yılları arasında Ankara'da MOBESE kameraları vasıtasıyla trafik kurallarının ihlalinin tespit edilmesinden sonra kesilen trafik cezalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3579 29/03/2013
Ankara'da Yunus Emre Halk Çarşısında meydana gelen yangından zarar gören esnafa yönelik yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3578 29/03/2013
Bingöl'ün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3577 29/03/2013
Barış ve Demokrasi Partisinin Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarının güvenliğinin sağlanmasındaki rolüne ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3539 25/03/2013
Toplanan atık bitkisel yağ ve motor yağı miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3538 25/03/2013
Kapalı alanlarda sigara içilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3537 25/03/2013
2008-2013 yılları arasında egzoz emisyon ölçümü yaptırılmaması nedeniyle kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3536 25/03/2013
Ankara'da diyaliz tedavisi gören hastalara ve 2007-2013 yılları arasında Ankara'da yapılan böbrek nakillerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3535 25/03/2013
2007-2013 yılları arasında organ bağışında bulunan vatandaşlara ve organ nakli yapılan hastalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3473 21/03/2013
2007-2013 yılları arasında tarım alanlarında meydana gelen böcek istilalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3472 21/03/2013
2007-2013 yılları arasındaki taş kömürü ve linyit ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3471 21/03/2013
Kadına karşı şiddet vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3470 21/03/2013
Yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3469 21/03/2013
Öğrenim kredisi borcu ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3468 21/03/2013
Turistlere yönelik şiddete ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3352 06/03/2013
2007-2013 yılları arasında Ankara'da at eti satışının tespitine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3351 06/03/2013
2007-2013 yılları arasında Ankara'da meydana gelen yangınlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3350 06/03/2013
2007-2013 yılları arasında Ankara'da kundaklanan araçlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3349 06/03/2013
Ankara'da tüberküloz teşhisi konulan hastalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3348 06/03/2013
2007-2013 yılları arasında Ankara'da lösemi teşhisi konulan çocuklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3270 27/02/2013
Ankara'ya ve Ankara'dan diğer illere yapılan göçe ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3269 27/02/2013
2008-2013 yılları arasında Ankara'da yapılan, onarılan yollara ve asfalt katılım bedellerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3268 27/02/2013
2008-2013 yılları arasında Ankara'da yapılan yollara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3267 27/02/2013
2007-2013 yılları arasında Ankara'da hayatını kaybeden kişi ve doğan bebek sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3266 27/02/2013
2007-2013 yıllarında su baskınları neticesinde zarar gören iş yerlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3265 27/02/2013
2007-2013 yılları arasında Ankara'da kullanılan su miktarına ve toplanan atık su bedellerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3264 27/02/2013
2007-2013 yılları arasında Ankara'da açılan ve kapanan iş yeri sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3263 27/02/2013
2007-2013 yılları arasında Ankara'da kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve icra takibine uğrayan kişilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3242 26/02/2013
2007-2013 yılları arasında Ankara'da hatalı park nedeniyle kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3241 26/02/2013
2008-2013 yılları arasında Ankara'da araç muayenesi eksikliği nedeniyle kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3240 26/02/2013
2008-2013 yılları arasında Ankara'da zorunlu trafik sigortası eksikliği nedeniyle kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3098 18/02/2013
2007-2013 yılları arasında ruhsatlandırılan yerli ilaçlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3097 18/02/2013
2007-2013 yılları arasında ihraç ve ithal edilen otomobil ve hafif ticari araçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3096 18/02/2013
2007-2013 yılları arasında kurallara aykırı şekilde sintine bırakan deniz taşıtlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3095 18/02/2013
2007-2013 yılları arasında Ankara'daki intihar vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3094 18/02/2013
2007-2013 yılları arasında üniversitelerdeki gösteri ve protestolar nedeniyle gözaltına alınan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3093 18/02/2013
2007-2013 yılları arasında iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleşen dolandırıcılık vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3092 18/02/2013
2007-2013 yılları arasında Ankara'da gerçekleşen otomobil hırsızlığı vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3091 18/02/2013
2007-2013 yılları arasında Ankara'da gerçekleşen doğal gaz sızıntısı vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3090 18/02/2013
2007-2013 yılları arasındaki doğal gaz sızıntısı vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3089 18/02/2013
Ankara'da kaçak olarak çalışan sıhhi tesisatçılara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3030 12/02/2013
Satışı yasaklanan ilaçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3029 12/02/2013
2007-2013 yılları arasında meydana gelen deniz kazalarına ve kurallara uymayan gemilere kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3028 12/02/2013
2011-2013 yılları arasında Türkiye üzerinden diğer ülkelere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriye uyruklu kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3027 12/02/2013
2007-2013 yılları arasında Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3011 07/02/2013
Ankara'da şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3010 07/02/2013
Ankara'daki soba zehirlenmelerine bağlı ölümlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3009 07/02/2013
Öğrencilere şiddet uyguladıkları iddiasıyla haklarında şikayette bulunulan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2910 25/01/2013
Ankara'da ateşli silahlar vasıtasıyla meydana gelen olaylara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2909 25/01/2013
Ankara'da 2007-2012 yılları arasında dağıtılan kömürlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2908 25/01/2013
Ankara'da özel eğitime muhtaç engelli çocuk sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2842 23/01/2013
2007-2012 yılları arasında Ankara'da tespit edilen kaçak yapılara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2841 23/01/2013
Ankara'da müze kart satışına ve müze ile ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2840 23/01/2013
Ankara'daki arkeolojik kazılara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2785 15/01/2013
2007-2012 yılları arasındaki kaçak elektrik kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2784 15/01/2013
2007-2012 yılları arasında meydana gelen maden kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2783 15/01/2013
Ankara'da madde bağımlılığı tedavisi gören kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2782 15/01/2013
2002-2012 yılları arasında Ankara'da restore edilen binalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2760 14/01/2013
2012 yılında Ankara'da yapılan trafik kontrollerinde tespit edilen alkollü sürücülere ve kesilen trafik cezalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2759 14/01/2013
2007-2012 yılları arasında Ankara'da meydana gelen gasp olaylarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2758 14/01/2013
2007-2012 yılları arasında ülkemize giren kaçak sigara miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2757 14/01/2013
2012 yılında eş durumundan tayin isteyen öğretmen sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2733 09/01/2013
İşsizlik Sigortası Fonuna yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2732 09/01/2013
2012 yılında ülkemize gelen yabancı turist sayısına ve elde edilen gelire ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2731 09/01/2013
Ankara'da teşvik almak amacıyla başvuru yapan firmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2730 09/01/2013
2012 yılında Ankara'ya yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2729 09/01/2013
Ankara'da evsizlere hizmet sunan misafirhanelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2728 09/01/2013
2007-2012 yıllarında koruma altına alınan çocuklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2711 03/01/2013
Elektrik faturalarında bazı bedellerin gösterilmemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2686 21/12/2012
2007-2012 yılları arasında su baskınları nedeniyle zarar gören tarım arazilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2641 21/12/2012
2007-2012 yılları arasında hidrokarbon arama amaçlı yapılan sondajlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2640 21/12/2012
2012-2013 öğretim yılında kayıtlı olan ve Kürtçe dersini seçmeli ders olarak tercih eden öğrenci sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2639 21/12/2012
2007-2012 yılları arasında gözaltına alınan gazetecilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2638 21/12/2012
2007-2012 yılları arasında paralı köprü ve otoyollardan elde edilen gelire ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2637 21/12/2012
Orman vasfını yitirmiş arazi miktarına ve bunların satışından elde edilen gelire ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2636 21/12/2012
2002-2012 yılları arasında yanan veya zarar gören ormanlara ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2635 21/12/2012
2007-2012 yılları arasındaki geçici iş göremezlik ödeneği başvurularına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2634 21/12/2012
2007-2012 yılları arasında iş kazalarından etkilenen işçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2592 13/12/2012
2007-2012 yılları arasında yasa dışı yollarla ülkemize sokulmak istenirken ele geçirilen malların satışından sağlanan gelirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2591 13/12/2012
2007-2012 yılları arasında intihar eden er ve erbaşlar ile intiharların nedenlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2590 13/12/2012
Ankara Büyükşehir Belediyesi envanterindeki otobüslere ve bu otobüslere ait giderlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2589 13/12/2012
2007-2012 yılları arasında toplu taşıma araçlarına yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2588 13/12/2012
2007-2012 yılları arasında restore edilerek ibadete açılan kiliselere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2578 13/12/2012
2007-2012 yılları arasındaki burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2484 27/11/2012
2002-2012 yılları arasında terör örgütleri tarafından kaçırılan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2483 27/11/2012
TSK envanterindeki Skorsky helikopterlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2482 27/11/2012
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2481 27/11/2012
2007-2012 yılları arasında elektrik faturalarından alınan TRT payına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2480 27/11/2012
2002-2012 yıllarında kullanılan ve ithal edilen doğal gaz miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2403 13/11/2012
Cezaevlerinde açlık grevi yapan ya da ölüm orucu tutan siyasi mahkûmların sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2402 13/11/2012
Ankara'da deprem yönetmeliğine uygun olmayan konut ve işyeri ile depreme karşı güçlendirilen bina sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2401 13/11/2012
2007-2012 yılları arasında ele geçirilen sahte ilaçlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2400 13/11/2012
2005-2012 yılları arasında şehit olan Ankara nüfusuna kayıtlı güvenlik görevlilerine ve şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2399 13/11/2012
Sözlü beyanla üniversitelere kayıt yaptıran Suriyeli öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2398 13/11/2012
2007-2012 yılları arasında Türkiye-Suriye arasındaki dış ticaret hacmi ile gümrük kapılarından elde edilen gelir miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2397 13/11/2012
2007-2012 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde eğitim kurumlarına yönelik terör olaylarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2396 13/11/2012
Türkiye'de bulunan Suriyeli mülteci sayısına, yapılan harcamalara ve gelen yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2338 05/11/2012
2007-2012 yılları arasında Adana'da kullanılan kömür miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2283 12/10/2012
Ankara'da kamu yurtlarına başvuran öğrenciler ile Devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2227 04/10/2012
Türkiye genelinde 1990 model araç sayısına ve bunların trafikten çekilmesinin maliyetine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2225 04/10/2012
2007-2012 yılları arasında Ankara genelindeki kaçak elektrik kullanım miktarı ile meydana gelen gelir kaybına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2224 04/10/2012
2007-2012 yılları arasında Ankara'da doğal gaz aboneliği sayısına, kullanım miktarı ile aboneliklerini iptal ettiren kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2174 02/10/2012
Ankara'da tamamlanamayan bir alt geçit projesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1674 24/04/2012
2007-2012 yılları arasında Ankara'da açılan LPG istasyonlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1673 24/04/2012
2007-2012 yıllarında ele geçirilen kaçak petrol ürünlerine ve akaryakıt kaçakçılığına karşı alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki