Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Sözlü Soru Önergeleri
24. Dönem

ENSAR ÖĞÜT
CHP - ARDAHAN
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 5 6 / 7120 03/04/2015
Bakanlığa bağlı Etüt Proje ve Yatırım Dairesinde çalışan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7089 26/03/2015
Erzurum Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğündeki personel yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7088 26/03/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerindeki personel yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7087 26/03/2015
Gümüşhane ve Bayburt Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerindeki personel yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7086 26/03/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerindeki personel yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7085 26/03/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerindeki personel yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7084 26/03/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerindeki personel yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7083 26/03/2015
Ardahan Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğündeki personel yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7082 26/03/2015
Devlet ve üniversite hastanelerinde Kürtçe bilen personel istihdamına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7081 25/03/2015
Ardahan'da gerekli hayvan ilaçlarının bulunamadığı yönündeki iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7080 20/03/2015
Ardahan'da yaşanan şap hastalığı vakalarına ve aşılamada yaşanan sıkıntılara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7079 25/03/2015
Ardahan'daki ormancılık kooperatiflerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7078 20/03/2015
Ardahan'da kapanan şirket ve iş yerlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7077 20/03/2015
Ardahan'da yapılan yol bakım, onarım ve genişletme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7076 20/03/2015
Ardahan'ın içme suyu şebekesinin yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7010 06/03/2015
TANAP projesi için Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyde uygulanan istimlak bedeline ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 7001 02/03/2015
Yem ithalatına ve yemdeki KDV oranlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6953 24/02/2015
Ardahan'da tarımsal kredi alan çiftçilere ve tarımsal arazi kullanımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6952 24/02/2015
Ardahan'da bölgesel ve sektörel teşviklerden faydalanmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6951 24/02/2015
Ardahan'da sağlıksız üretimlerin engellenmesi ve denetlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6950 24/02/2015
Ardahan'da tarımsal verimin ve kalitenin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6949 24/02/2015
Ardahan'daki tarım arazilerinin kullanılabilir hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6948 24/02/2015
Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6947 24/02/2015
Ardahan'da TMO tarafından satın alınan ürünlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6946 24/02/2015
Ardahan'da Et ve Balık Kurumu tarafından üreticilere verilen desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6945 24/02/2015
Ardahan'daki çiftçilere yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6944 24/02/2015
Ardahan'da geriye göçün teşvik edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6943 24/02/2015
Ardahan'daki besicilere yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6942 24/02/2015
Ardahan'da son on yılda yatırımlar için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6941 24/02/2015
Ardahan'da tarımsal amaçlı kredi kullanan çiftçilerin borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6940 24/02/2015
Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6939 24/02/2015
Ardahan'daki araçlar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6938 24/02/2015
Ardahan'da çocuklara karşı işlenen suçlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6937 24/02/2015
Ardahan'da kesilen trafik cezalarına ve alkol kontrollerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6936 24/02/2015
Ardahan'daki traktörler ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6935 24/02/2015
Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6934 24/02/2015
Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6933 24/02/2015
Ardahan'daki çocuk felci hastalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6932 24/02/2015
Ardahan'daki diş eti hastalarına geç tarihli randevu verilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6931 24/02/2015
Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6930 24/02/2015
Ardahan'da ticari faaliyetlerine devam eden emekli esnaflardan yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6929 24/02/2015
Ardahan'da 2002-2013 yılları arasında işletmesini kapatan esnaf sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6928 24/02/2015
Ardahan'da kredi kartı ve kredi borçlarını nedeniyle icra takibine uğrayan esnaf ve sanatkarlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6927 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6926 24/02/2015
Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6925 24/02/2015
Ardahan'da esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6924 24/02/2015
Ardahan'daki madencilik faaliyetleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6923 24/02/2015
Ardahan'da yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinden kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6922 24/02/2015
Ardahan'daki maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6921 24/02/2015
Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6920 24/02/2015
Ardahan'da son on yılda yatırımlar için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6919 24/02/2015
Elektrik dağıtım şirketlerine ve Ardahan'daki kayıp-kaçak oranlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6918 24/02/2015
Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6917 24/02/2015
Ardahan'da açılan işletme ve tesislere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6916 24/02/2015
Kalkınma Bankası tarafından açılan icra davalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6915 24/02/2015
Kalkınma Bankası tarafından el konulan işletme ve tesislere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6914 24/02/2015
Ardahan'daki sivil toplum kuruluşları ile diğer kurumlara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6913 24/02/2015
Ardahan'daki belediyelere yönelik kaynak aktarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6912 24/02/2015
Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6911 24/02/2015
Yoksulluk oranına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6910 24/02/2015
Ardahan'daki belediyelere yönelik kaynak aktarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6909 24/02/2015
Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6908 24/02/2015
Ardahan'da faaliyet gösteren taşeron firmalara ve istihdam verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6907 24/02/2015
Ardahan'daki çocuk işçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6906 24/02/2015
Ardahan'da kayıt dışı istihdama ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6905 24/02/2015
Ardahan'da yapılan işçi güvenliği ve iş sağlığı denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6904 24/02/2015
Ardahan'da sosyal güvenlik destek primi borçlularına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6903 24/02/2015
Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6902 24/02/2015
Ardahan'daki kadınların sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6901 24/02/2015
Ardahan'daki cezaevlerindeki engelli odalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6900 24/02/2015
Ardahan'daki mahkemelerde görülen elektrik faturaları ile ilgili davalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6899 24/02/2015
Ardahan'daki cezaevlerinde kalan yabancı uyruklu kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6898 24/02/2015
Ardahan'da öğrenciler hakkında başlatılan disiplin soruşturmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6897 24/02/2015
Ardahan'da görevi sona eren okul yöneticilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6896 24/02/2015
Ardahan'daki okullarda görevlendirilen okul yöneticilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6895 24/02/2015
Ardahan'da veli, öğrenci ve okul aile birliği başkanları tarafından doldurulan anketlerin sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6894 24/02/2015
Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6893 24/02/2015
Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6892 24/02/2015
Ardahan'da yerleri değişen veya kapatılan okullara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6891 24/02/2015
Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6890 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6889 24/02/2015
Ardahan'da yapılacak spor yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6888 24/02/2015
Ardahan'daki spor kulüplerine yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6887 24/02/2015
Ardahan'daki lisanslı sporcu sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6886 24/02/2015
Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6885 24/02/2015
Çocuk gelinlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6884 24/02/2015
Ardahan'da kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6883 24/02/2015
Ardahan'da yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6882 24/02/2015
Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6881 24/02/2015
Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6880 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6879 24/02/2015
Ardahan'da son on yılda yatırımlar için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6878 24/02/2015
Ardahan'da gerçekleştirilen kadastro çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6877 24/02/2015
Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6876 24/02/2015
Ardahan'da son on yılda yatırımlar için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6875 24/02/2015
Ardahan'ın kültür-turizm potansiyelinin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6874 24/02/2015
Ardahan'da son on yılda yatırımlar için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6873 24/02/2015
Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6872 24/02/2015
Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6871 24/02/2015
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6870 24/02/2015
Ardahan'da son on yılda yatırımlar için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6869 24/02/2015
Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6868 24/02/2015
Ardahan'da son on yılda yatırımlar için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6867 24/02/2015
Ardahan'daki orman sahalarını gençleştirme ve fidan dikim çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6866 24/02/2015
Ardahan ili özelinde karşılıksız çeklerle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6865 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6864 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6863 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6862 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6861 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6860 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6859 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6858 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6857 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6856 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6855 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6854 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6853 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6852 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6851 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6850 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6849 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6848 24/02/2015
Uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6847 24/02/2015
Ardahan'daki il ve ilçelere baz istasyonu kurulması taleplerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6846 24/02/2015
Ardahan'daki baz istasyonlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6845 24/02/2015
Ardahan'daki köy okullarında beden eğitimi öğretmeni görevlendirilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6844 24/02/2015
Ardahan'da gerçekleştirilen tarihi ve arkeolojik kazılara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6843 24/02/2015
Ardahan'daki öğretmenevlerinin kapasitelerinin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6842 24/02/2015
Ardahan'daki köylere açık ve kapalı spor salonları yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6841 24/02/2015
Belediye iktisadi teşebbüsleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6840 24/02/2015
Ardahan'daki süt üreticilerine yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6839 24/02/2015
Ardahan'da balıkçılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6838 24/02/2015
Ardahan'daki engelli işçi istihdamı ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6837 24/02/2015
Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6777 12/02/2015
Belediyelerin kurduğu iktisadi teşebbüslere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6776 11/02/2015
Tarımsal ürün ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6775 03/02/2015
Türkiye'ye sığınan Türkmenlere verilen sağlık hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6774 03/02/2015
Bilişim güvenliği sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6773 03/02/2015
Tarım arazilerinin korunmasına yönelik alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6772 03/02/2015
Çiftçilerin özel bankalardan kullandıkları tarımsal amaçlı kredilerin faiz oranlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6751 22/01/2015
Iğdır'da kapanan köy yolları sonucu hasta nakillerinin nasıl yapıldığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6749 22/01/2015
Açık cezaevlerindeki mahkûmların şartlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6748 22/01/2015
Tarım ve hayvancılıkta kayıt dışılığa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6747 22/01/2015
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da görev yapan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6746 22/01/2015
Bingöl, Batman ve Bitlis'te görev yapan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6745 22/01/2015
Muş, Siirt, Hakkari ve Şırnak'ta görev yapan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6744 22/01/2015
Van, Mardin ve Adıyaman'da görev yapan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6743 22/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta görev yapan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6742 22/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da görev yapan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6741 22/01/2015
Ardahan'da görev yapan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6740 22/01/2015
Ülkemizdeki fahri konsoloslara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6739 22/01/2015
İnşaat sektöründeki denetimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6737 20/01/2015
Van'daki İŞKUR personelinin bir kısmının işten çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6736 19/01/2015
Sınav ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6735 19/01/2015
Kağıt fabrikalarının üretimindeki düşüşe ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6734 19/01/2015
Ankara'da doğalgaz sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6733 19/01/2015
Kocaeli'de yapılan bir yıkımda evi zarar gören bir vatandaşa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6732 19/01/2015
Bir vatandaş hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6731 19/01/2015
Ardahan'da afet evi alan hak sahiplerine geriye dönük ödemelerden ötürü faiz işletildiğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6730 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6729 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6728 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6727 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6726 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6725 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6724 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6723 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6722 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6721 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6720 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6719 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6718 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6717 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6716 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6715 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6714 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6713 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6712 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6711 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6710 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6709 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6708 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6707 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6706 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6705 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6704 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6703 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6702 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6701 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6700 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6699 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6698 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6697 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6696 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6695 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6694 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6693 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6692 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6691 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6690 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6689 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6688 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6687 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6686 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6685 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6684 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6683 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6682 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6681 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6680 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6679 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6678 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6677 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6676 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6675 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6674 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6673 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6672 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6671 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6670 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6669 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6668 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6667 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6666 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6665 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6664 19/01/2015
Süt ve süt ürünleri üretimindeki düşüşe ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6663 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6662 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6661 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6660 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6659 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6658 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6657 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6656 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6655 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6654 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6653 19/01/2015
Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6652 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6651 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6650 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6649 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6648 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6647 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6646 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6645 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6644 19/01/2015
Ardahan'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6643 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6642 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6641 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6640 19/01/2015
Ardahan'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6639 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6638 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6637 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6636 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6635 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6634 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6633 19/01/2015
Ardahan'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6632 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6631 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6630 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6629 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6628 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6627 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6626 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6625 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6624 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6623 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6622 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6621 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6620 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6619 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6618 19/01/2015
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6617 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6616 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6615 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6614 19/01/2015
Bingöl, Bitlis ve Batman'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6613 19/01/2015
Ardahan'daki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6612 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6611 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6610 19/01/2015
Van, Mardin ve Adıyaman'daki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6609 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'deki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6608 19/01/2015
Batman, Bingöl ve Bitlis'teki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6607 19/01/2015
Elazığ ve Siirt'teki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6606 19/01/2015
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6605 19/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6604 19/01/2015
Mardin, Adıyaman ve Siirt'te bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6603 19/01/2015
Ardahan'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6602 19/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6601 19/01/2015
Muş, Şırnak ve Hakkari'de bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6599 14/01/2015
Ardahan'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı kömüre ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6598 14/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı kömüre ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6597 14/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı kömüre ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6596 14/01/2015
Van, Mardin ve Siirt'te Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı kömüre ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6595 14/01/2015
Şırnak, Hakkari ve Muş'ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı kömüre ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6594 14/01/2015
Batman, Bitlis ve Bingöl'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı kömüre ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6592 08/01/2015
Bitlis, Bingöl ve Batman'da kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6591 08/01/2015
Kilis ve Osmaniye'de kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6590 08/01/2015
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6589 08/01/2015
Şırnak, Hakkari ve Elazığ'da kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6588 08/01/2015
Adıyaman, Siirt ve Mardin'de kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6587 08/01/2015
Ardahan'da kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6586 08/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6585 08/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6584 08/01/2015
Bitlis, Bingöl ve Batman'da Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6583 08/01/2015
Kilis ve Osmaniye'de Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6582 08/01/2015
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6581 08/01/2015
Şırnak, Hakkari ve Elazığ'da Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6580 08/01/2015
Adıyaman, Siirt ve Mardin'de Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6579 08/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6578 08/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6577 08/01/2015
Ardahan ve ilçelerinde Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6576 08/01/2015
Batman, Bitlis ve Bingöl'de kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6575 08/01/2015
Kilis ve Osmaniye'de kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6574 08/01/2015
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6573 08/01/2015
Şırnak, Hakkari ve Elazığ'da kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6572 08/01/2015
Adıyaman, Siirt ve Mardin'de kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6571 08/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6570 08/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6569 08/01/2015
Ardahan'da kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6568 08/01/2015
Batman, Bitlis ve Bingöl bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6567 08/01/2015
Kilis ve Osmaniye bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6566 08/01/2015
Diyarbakır ve Şanlıurfa bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6565 08/01/2015
Şırnak, Hakkari ve Elazığ bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6564 08/01/2015
Adıyaman, Siirt ve Mardin bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6563 08/01/2015
Ardahan bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6562 08/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6561 08/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6560 06/01/2015
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6559 30/12/2014
Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik projeler olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6558 25/12/2014
2014 yılı itibarıyla elektrik iletim hatlarının toplam uzunluğuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6557 25/12/2014
Doğalgaz boru hatlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6556 25/12/2014
2014 yılı sonu itibarıyla Elektrik Üretim A.Ş. bünyesindeki termik ve hidrolik santrallere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6555 25/12/2014
TEİAŞ'ın varlıklarının toplam değerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6554 18/12/2014
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bazı ülkelerin polislerine eğitim verip vermediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6553 05/01/2015
Ardahan'da deri üretiminin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6552 05/01/2015
Bal üretiminin gıda harcamaları içindeki payının yükseltilmesi konusunda yapılacak çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6551 05/01/2015
Ardahan'da arıcılık faaliyetinin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6550 05/01/2015
Ardahan'da süt üretiminin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6549 05/01/2015
Ardahan'daki tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6548 05/01/2015
Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki bazı yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6547 05/01/2015
Ardahan'da 2014 yılında küpelenen büyükbaş hayvan sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6546 05/01/2015
2014 yılında kaç çiftçiye yem bitkileri desteği verildiğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6545 05/01/2015
Ardahan'da 2014 yılında gerçekleştirilen suni tohumlama uygulamasının kapsamına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6544 05/01/2015
Batman, Bitlis ve Bingöl'de 2003-2014 yılları arasında yapılan kontrollü kesimlerden kaç ton deri elde edildiğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6543 05/01/2015
Mardin, Siirt ve Adıyaman'da 2003-2014 yılları arasında yapılan kontrollü kesimlerden kaç ton deri elde edildiğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6542 05/01/2015
Hakkari, Şırnak ve Muş'ta 2003-2014 yılları arasında yapılan kontrollü kesimlerden kaç ton deri elde edildiğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6541 05/01/2015
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta 2003-2014 yılları arasında yapılan kontrollü kesimlerden kaç ton deri elde edildiğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6540 05/01/2015
Kars, Iğdır ve Ağrı'da 2003-2014 yılları arasında yapılan kontrollü kesimlerden kaç ton deri elde edildiğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6539 05/01/2015
Ardahan'da 2003-2014 yılları arasında yapılan kontrollü kesimlerden kaç ton deri elde edildiğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6537 30/12/2014
Donör ülke yardımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6536 30/12/2014
Türkiye'nin beş yılda yapmış olduğu kalkınma yardımlarının tutarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6535 30/12/2014
Güngören Belediyesinin Bosna-Hersek Meslek Edindirme Programı çerçevesinde verdiği eğitimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6534 30/12/2014
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun kaç dil ve lehçede yayın yaptığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6533 30/12/2014
T.C. Merkez Bankasının hangi ülkelerden kaç kişiye eğitim verdiğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6532 30/12/2014
KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Programı çerçevesinde hangi ülkelerden kaç uzmana eğitim verdiğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6531 30/12/2014
Devlet Su İşlerinin Nijer ve Somali'de açmış olduğu su kuyularına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6530 30/12/2014
Türk Standartları Enstitüsünün hangi ülkelerden kaç uzmana eğitim verdiğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6529 30/12/2014
Sermaye Piyasası Kurulunun eğitimlerine hangi ülkelerden kaç uzman katıldığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6528 30/12/2014
Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Yerleşkesi'nin tadilat ve onarım giderlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6527 30/12/2014
Afrika Birliği Somali Barış Gücü'ne nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6526 30/12/2014
Lübnan, İran ve Moldova'da görevlendirilen öğretmen olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6525 30/12/2014
Ahmet Yesevi Üniversitesinin akademik personel sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6524 30/12/2014
Batman, Bitlis ve Bingöl'de üzerinde bankalar tarafından ipotek bulunan dükkan, ev ve araç sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6523 30/12/2014
TOKİ'nin Somali'de hemşirelik okulu yapıp yapmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6522 30/12/2014
Çeşitli ülkelerde görevlendirilen öğretmen sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6521 30/12/2014
TOKİ'nin Pakistan'da ne kadar konut yaptığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6520 30/12/2014
TOKİ'nin Pakistan'da yürüttüğü faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6519 30/12/2014
Van, Mardin ve Adıyaman'da üzerinde bankalar tarafından ipotek bulunan dükkan, ev ve araç sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6518 30/12/2014
Şırnak, Hakkari ve Elazığ'da üzerinde bankalar tarafından ipotek bulunan dükkan, ev ve araç sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6517 30/12/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta üzerinde bankalar tarafından ipotek bulunan dükkan, ev ve araç sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6516 30/12/2014
Ardahan'da üzerinde bankalar tarafından ipotek bulunan dükkan, ev ve araç sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6515 30/12/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı'da üzerinde bankalar tarafından ipotek bulunan dükkan, ev ve araç sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6514 30/12/2014
Ardahan'da yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6513 30/12/2014
Ardahan'da İş-Kur tarafından çalıştırılan işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6512 30/12/2014
Ardahan'da Bakanlığa bağlı okul ve yurtlarda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6511 30/12/2014
Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6510 30/12/2014
Dershanelerin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6509 30/12/2014
Ceza infaz kurumlarında çalışan memurların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6508 30/12/2014
Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6507 30/12/2014
Ardahan-Kars Karayolu genişletme çalışmaları sırasındaki izinsiz hafriyat çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6506 30/12/2014
Türkiye'nin kalkınma yardımları kapsamında hangi ülkelerin hukukçularına eğitim verildiğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6505 30/12/2014
Meslek edindirmeye yönelik kurslara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6504 30/12/2014
Türkiye'nin kalkınma yardımları çerçevesinde açtığı hastanelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6503 30/12/2014
Türk sivil toplum kuruluşlarının en çok yardım yaptığı ülkelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6502 30/12/2014
Türk sivil toplum kuruluşlarının yurt dışında yaptığı yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6501 30/12/2014
Kars'ta Doğumevi Hastanesinin Kars Devlet Hastanesine taşınmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6500 30/12/2014
Türkiye'nin kalkınma yardımları kapsamında uluslararası kuruluşlara yaptığı katkılara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6499 30/12/2014
2010 yılından itibaren Türkiye'ye gelen sığınmacılara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6498 30/12/2014
Türkiye'nin kalkınma yardımı çalışmalarında yer alan kurum ve kuruluşların masraflarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6497 30/12/2014
Türkiye'nin işbirliği projesi yaptığı ülkelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6496 30/12/2014
Türkiye'nin yaptığı insani yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6495 30/12/2014
Türkiye'nin kalkınma yardımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6494 30/12/2014
Ruhsatlı silah satışındaki artışa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6493 30/12/2014
Hakkari'de karla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6492 30/12/2014
Ardahan'da telekom şirketinin arıza ekiplerinin sayısının artırılıp artırılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6486 26/12/2014
İller Bankası tarafından yerel yönetimlere sağlanan desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6485 24/12/2014
Cami ve cemevlerinin yakıt ve elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6484 18/12/2014
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bazı ülkelerin polislerine eğitim verip vermediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6483 26/12/2014
MKE'nin 2010-2014 yılları arasında yaptığı üretime ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6482 26/12/2014
Son beş yılda Yatağan Elektrik Santralinden elde edilen kâra ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6481 26/12/2014
HEAŞ'ın elektrik üretim kapasitesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6480 26/12/2014
Soma'daki santrallerin brüt satış hasılatındaki azalışa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6479 26/12/2014
Kemerköy Termik Santralinin brüt satış hasılatındaki azalışa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6478 26/12/2014
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.'nin zarar ettiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6477 26/12/2014
TÜDEMSAŞ tarafından üretilen vagonlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6476 26/12/2014
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.'nin zarar etmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6475 26/12/2014
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin pazar payına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6474 26/12/2014
Sümer Holding A.Ş.'nin zarar etmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6473 26/12/2014
Kamu bankalarının 2014 yılında kobilere verdiği desteğe ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6472 26/12/2014
Türk Eximbank'ın desteklediği ihracatçı sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6471 26/12/2014
Bir kuruluşun zarar açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6470 26/12/2014
Bir şirketin gayrimenkul portföyüne ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6469 26/12/2014
Vakıfbank'ın kurumsal müşterilerindeki artışa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6468 26/12/2014
Emlak Bankası'nın tasfiye sürecine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6467 26/12/2014
Halkbank'ın 2000-2014 yılları arasındaki Sayıştay denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6466 26/12/2014
Ziraat Bankası'nın 2000-2014 yılları arasındaki Sayıştay denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6465 26/12/2014
EÜAŞ'a bağlı 9 tesisin özelleştirme ihalesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6463 25/12/2014
KİT'lerin personel sayısındaki azalmaya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6462 25/12/2014
KİT'lerin 2010-2014 yılları arasında bütçeye yaptığı ödemelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6461 25/12/2014
DMO'nun son beş yılda gerçekleştirdiği alımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6460 25/12/2014
Ardahan'a havalimanı açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6459 25/12/2014
TCDD'nin zararlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6458 25/12/2014
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesinin 2010'dan bu yana sunduğu kurtarma hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6457 25/12/2014
2014 yılı sonu itibarıyla demiryolu hattı uzunluğuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6456 25/12/2014
TMO'nun hububat alımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6455 25/12/2014
TİGEM'e ait çiftliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6454 25/12/2014
TMO'nun stoklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6453 25/12/2014
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün et kombinası sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6452 25/12/2014
ÇAYKUR'un çay sektöründeki pazar payına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6451 25/12/2014
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının son on senede yaptığı yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6450 25/12/2014
Türkiye Taşkömürü Kurumunun üretimindeki azalmaya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6449 25/12/2014
ETİ Maden İşletmelerinin dünyanın bor ihtiyacının ne kadarını karşıladığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6448 25/12/2014
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6447 25/12/2014
ETİ Maden İşletmelerinin bor ürünleri satışına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6446 25/12/2014
TKİ'nin kömür üretimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6445 24/12/2014
2010-2014 yılları arasında yargı alanında düzenlenen mesleki uzmanlık programlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6444 24/12/2014
Azerbaycan'a sağlık alanında yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6443 24/12/2014
Kazakistan ve Özbekistan'a sağlık alanında yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6442 24/12/2014
Karadağ'a sağlık alanında yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6441 24/12/2014
2010-2014 yılları arasında Arnavutluk polisine kurs verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6440 24/12/2014
Sözleşmeli pilot alımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6439 24/12/2014
Merkez kadrolara atanan emniyet müdürlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6438 24/12/2014
Yeni avukat alınıp alınmayacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6437 24/12/2014
Emniyet personeli hakkında açılan disiplin soruşturmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6436 24/12/2014
Özel güvenlik görevlilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6435 24/12/2014
Birinci sınıf emniyet müdürlerinin 44 yaşında emekliye sevk edilmelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6434 24/12/2014
2014 yılı komiser yardımcılığı sınavına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6433 24/12/2014
Branşlı ve uzman personelin alanları dışında istihdam edilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6432 24/12/2014
Kriminal uzmanlık eğitimi alan kişilerin alanları dışında çalıştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6431 24/12/2014
Emniyet Teşkilatı içindeki atamalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6430 24/12/2014
Emniyet Teşkilatında hizmet içi eğitimlere katılımlardaki azalmaya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6429 24/12/2014
Emniyet Teşkilatının teknoloji alanında faaliyet gösteren uzman personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6428 24/12/2014
Bilgi teknolojileri biriminde çalışan memurların teknolojik bilgi birikimi açısından yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6427 24/12/2014
2014 yılında terfi alan emniyet personeline ve kapatılan ilçe emniyet müdürlüklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6426 24/12/2014
Emniyet müşavirliklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6425 18/12/2014
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin halen hizmete açılmamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6424 18/12/2014
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi için yapılan harcamalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6423 18/12/2014
Dışişleri Bakanı'nın 10 Aralık 2014 tarihinde hakkında açıklama yaptığı bir projeye ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6422 18/12/2014
Yurt dışında tarım alanında verilen eğitim ve desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6421 18/12/2014
Suriye ve Somali'ye ekmeklik un bağışı yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6420 18/12/2014
Bangladeş, Kazakistan, Kosova ve Moğolistan'daki dil dershanelerinden mezun olan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6419 18/12/2014
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6418 18/12/2014
Türk Cumhuriyetleri ile Afganistan'da meslek kazandırma eğitimleri kapsamında eğitim verilen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6417 18/12/2014
Afganistan'da meslek kazandırma eğitimleri kapsamında eğitim verilen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6416 18/12/2014
Yurt dışında kimsesiz çocukların yatılı okullarına yapılan ekipman desteğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6415 18/12/2014
Yurt dışında yapılan sağlık taramalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6414 18/12/2014
Yurt dışında inşa edilen Dostluk Köyü'ne ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6413 18/12/2014
Hangi ülkelere deniz ambulansı verildiğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6412 18/12/2014
Afet İşleri Genel Müdürlüğünün hangi ülkelerde eğitim verdiğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6411 18/12/2014
AFAD Genel Müdürlüğünün Suriyeli sığınmacılar için ne kadar konut yaptığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6410 18/12/2014
Bazı ülkelere yönelik mali alanda düzenlenen programlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6409 18/12/2014
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Moğolistan'a mali alanda verilen eğitimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6408 18/12/2014
Sağlık alanında işbirliği protokolleri çerçevesinde yurt dışından getirilerek tedavi edilen hastalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6407 18/12/2014
Cibuti, Somali ve Kosova'da ortak sağlık haftası sebebiyle gerçekleştirilen programlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6406 18/12/2014
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının verdiği burslara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6405 18/12/2014
TİKA'nın sivil toplum kuruluşlarıyla ortak faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6404 18/12/2014
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bazı ülkelerin polislerine eğitim verip vermediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6403 18/12/2014
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bazı ülkelerin polislerine eğitim verip vermediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6402 18/12/2014
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bazı ülkelerin polislerine eğitim verip vermediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6401 18/12/2014
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bazı ülkelerin polislerine eğitim verip vermediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6400 18/12/2014
Sahra Altı Afrika ülkelerinde öğrenim gören öğrencilere verilen ders kitabı desteğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6399 18/12/2014
Yurt dışında el sanatları eğitimi verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6398 18/12/2014
Yurt dışında giyecek yardımı yapılan ve bağcılık eğitimi verilen ülkelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6386 16/12/2014
Zorunlu olduğu halde okula devam etmeyen öğrencilere ve bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6380 03/12/2014
Ardahan'da görülen hayvan hırsızlığı vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6365 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6364 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6363 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6362 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6361 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6360 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6359 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6358 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6357 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6356 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6355 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6354 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6353 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6352 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6351 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6350 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6349 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6348 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6347 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6346 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6345 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6344 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6343 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6342 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6341 14/11/2014
Personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6340 14/11/2014
Bakanlığın sorumluluğunda bulunan bazı ürünlere yönelik Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Ardahan ili özelinde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6339 14/11/2014
Bakanlığın sorumluluğunda bulunan bazı ürünlere yönelik Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6338 14/11/2014
Bakanlığın sorumluluğunda bulunan bazı ürünlere yönelik Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6337 14/11/2014
Bakanlığın sorumluluğunda bulunan bazı ürünlere yönelik Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Van, Mardin ve Siirt illeri özelinde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6336 14/11/2014
Bakanlığın sorumluluğunda bulunan bazı ürünlere yönelik Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6335 14/11/2014
Bakanlığın sorumluluğunda bulunan bazı ürünlere yönelik Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6334 14/11/2014
Bakanlığın sorumluluğunda bulunan bazı ürünlere yönelik Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6333 13/11/2014
Ağrı Üniversitesinin öğretim görevlisi kadrosunun ve bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6332 13/11/2014
Ardahan Üniversitesinin öğretim görevlisi kadrosunun ve bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6331 13/11/2014
Gümüşhane ve Bayburt'taki üniversitelerin öğretim görevlisi kadrolarının ve bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6330 13/11/2014
Şırnak, Hakkari ve Muş'taki üniversitelerin öğretim görevlisi kadrolarının ve bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6329 13/11/2014
Kars ve Iğdır'daki üniversitelerin öğretim görevlisi kadrolarının ve bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6328 13/11/2014
Ardahan'da faaliyet gösteren okul servislerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6327 13/11/2014
Muş, Şırnak ve Hakkari'de eğitim alanındaki sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6326 13/11/2014
Ardahan'da eğitim alanındaki sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6325 13/11/2014
Ağrı'daki sağlık ocaklarında sağlık personeli eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6324 13/11/2014
Batman, Bitlis ve Bingöl'deki sağlık ocaklarında sağlık personeli eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6323 13/11/2014
Adıyaman ve Siirt'teki sağlık ocaklarında sağlık personeli eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6322 13/11/2014
Mardin ve Van'daki sağlık ocaklarında sağlık personeli eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6321 13/11/2014
Kars ve Iğdır'daki sağlık ocaklarında sağlık personeli eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6320 13/11/2014
Gümüşhane ve Bayburt'taki sağlık ocaklarında sağlık personeli eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6319 13/11/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı'da spor kulüplerine yönelik desteklere ve spor yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6318 13/11/2014
Ardahan'da spor kulüplerine yönelik desteklere ve spor yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6317 13/11/2014
Gümüşhane ve Bayburt'ta spor kulüplerine yönelik desteklere ve spor yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6316 13/11/2014
Muş, Şırnak ve Hakkari'de spor kulüplerine yönelik desteklere ve spor yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6315 13/11/2014
Adıyaman ve Siirt'te spor kulüplerine yönelik desteklere ve spor yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6314 13/11/2014
Batman, Bingöl ve Bitlis'te spor kulüplerine yönelik desteklere ve spor yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6313 13/11/2014
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tarım ve hayvancılık sektörünün ot ve saman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6312 13/11/2014
Gıda işletmelerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6311 13/11/2014
30 beygir altı motor gücü bulunan gıda işletmelerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6310 13/11/2014
Yem fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6309 13/11/2014
Taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6308 13/11/2014
Tavuk üretim ve yumurta işletmelerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6307 13/11/2014
Orman yangınları ile mücadele için bütçeden ayrılan paya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6293 10/11/2014
Son on yılda emekli olan ve işten atılan devlet memuru sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6291 10/11/2014
Teşvik verilen ve verilmeyen filmler ile ödenen teşvik miktarlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6290 10/11/2014
Kamuda ve özel sektörde boş bulunan engelli kadrolarının doldurulmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6289 10/11/2014
Sokakta çalışan çocukların eğitimi ve toplumla barış içinde yaşamaları için uzun vadeli çözüm yolları geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6288 10/11/2014
Uyuşturucu bağımlısı çocukların topluma kazandırılması için alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6287 10/11/2014
İşçi ve memura uygulanan vergi oranlarının hakkaniyet ölçüsünde yeniden düzenlenmesine ve emekli maaşlarına refah payı yansıtılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6286 10/11/2014
Ardahan'ın Posof ilçesinde meyveciliğin yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6285 10/11/2014
Korsan yazılımlara karşı alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6284 10/11/2014
Yaş meyve ve sebze üretimindeki kaybın azaltılmasına ve üreticilere verilecek eğitimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6283 10/11/2014
Yaş meyvelerin pazarlanmasına, meyve çeşitliliği ve üretiminin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6282 10/11/2014
Yaş meyve ve sebzecilikle uğraşan çiftçilerimize yabancı devletlerdeki çiftçilerle rekabet edebilmeleri için sağlanan desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6281 10/11/2014
Elazığ, Mardin ve Diyarbakır illeri özelinde Mobese sisteminde meydana gelen arızaların asayiş olaylarındaki artışa etkisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6280 10/11/2014
Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde Mobese sisteminde meydana gelen arızaların asayiş olaylarındaki artışa etkisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6279 10/11/2014
Van, Siirt ve Adıyaman illeri özelinde Mobese sisteminde meydana gelen arızaların asayiş olaylarındaki artışa etkisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6278 10/11/2014
Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde Mobese sisteminde meydana gelen arızaların asayiş olaylarındaki artışa etkisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6277 10/11/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde Mobese sisteminde meydana gelen arızaların asayiş olaylarındaki artışa etkisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6276 10/11/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde Mobese sisteminde meydana gelen arızaların asayiş olaylarındaki artışa etkisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6275 10/11/2014
Ardahan ili özelinde Mobese sisteminde meydana gelen arızaların asayiş olaylarındaki artışa etkisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6274 10/11/2014
Ardahan'da 2014 yılı içerisinde hayata geçirilmesi amacıyla il koordinasyon kurulları tarafından onaylanan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6273 10/11/2014
Özel güvenlik kurumlarında çalışanların eğitim ve denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6272 10/11/2014
Bingöl, Bitlis ve Batman illerinde 2014 yılı içerisinde hayata geçirilmesi amacıyla il koordinasyon kurulları tarafından onaylanan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6271 10/11/2014
Muş, Şırnak ve Hakkari illerinde 2014 yılı içerisinde hayata geçirilmesi amacıyla il koordinasyon kurulları tarafından onaylanan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6270 10/11/2014
Mardin ve Elazığ illerinde 2014 yılı içerisinde hayata geçirilmesi amacıyla il koordinasyon kurulları tarafından onaylanan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6269 10/11/2014
Van, Siirt ve Adıyaman illerinde 2014 yılı içerisinde hayata geçirilmesi amacıyla il koordinasyon kurulları tarafından onaylanan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6268 10/11/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde 2014 yılı içerisinde hayata geçirilmesi amacıyla il koordinasyon kurulları tarafından onaylanan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6267 10/11/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde 2014 yılı içerisinde hayata geçirilmesi amacıyla il koordinasyon kurulları tarafından onaylanan projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6266 10/11/2014
YÖK denetimlerine dair Danıştay kararlarına ve son beş yıl içinde üniversiteler hakkında gelen şikayetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6265 10/11/2014
Üniversitelerle ilgili çeşitli iddialara ve üniversitelerin denetlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6264 10/11/2014
YÖK Denetleme Kurulu tarafından üniversitelere verilen cezalara ve üniversitelerin bağımsız bir kurum tarafından denetlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6263 10/11/2014
Ardahan ili özelinde çeşitli nedenlerden dolayı okula devam edemeyen çocuklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6262 10/11/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde çeşitli nedenlerden dolayı okula devam edemeyen çocuklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6261 10/11/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde çeşitli nedenlerden dolayı okula devam edemeyen çocuklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6260 10/11/2014
Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde çeşitli nedenlerden dolayı okula devam edemeyen çocuklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6259 10/11/2014
Mardin, Adıyaman ve Siirt illeri özelinde çeşitli nedenlerden dolayı okula devam edemeyen çocuklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6258 10/11/2014
Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde çeşitli nedenlerden dolayı okula devam edemeyen çocuklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6257 10/11/2014
Mardin, Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde çeşitli nedenlerden dolayı okula devam edemeyen çocuklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6256 10/11/2014
Devlet üniversitelerinde spora ayrılan paya ve üniversitelerdeki milli sporcu sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6255 10/11/2014
Ardahan ili özelinde 6107 sayılı Kanun çerçevesinde köylerdeki projelerin gerçekleşmesi için sağlanan finansman desteğinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6254 10/11/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde 6107 sayılı Kanun çerçevesinde köylerdeki projelerin gerçekleşmesi için sağlanan finansman desteğinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6253 10/11/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde 6107 sayılı Kanun çerçevesinde köylerdeki projelerin gerçekleşmesi için sağlanan finansman desteğinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6252 10/11/2014
Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde 6107 sayılı Kanun çerçevesinde köylerdeki projelerin gerçekleşmesi için sağlanan finansman desteğinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6251 10/11/2014
Mardin, Adıyaman ve Siirt illeri özelinde 6107 sayılı Kanun çerçevesinde köylerdeki projelerin gerçekleşmesi için sağlanan finansman desteğinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6250 10/11/2014
Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde 6107 sayılı Kanun çerçevesinde köylerdeki projelerin gerçekleşmesi için sağlanan finansman desteğinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6249 10/11/2014
Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde 6107 sayılı Kanun çerçevesinde köylerdeki projelerin gerçekleşmesi için sağlanan finansman desteğinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6248 10/11/2014
Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde 5779 sayılı Kanun çerçevesinde belediyelere verilen payın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6247 10/11/2014
Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde 5779 sayılı Kanun çerçevesinde belediyelere verilen payın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6246 10/11/2014
Van, Siirt ve Adıyaman illeri özelinde 5779 sayılı Kanun çerçevesinde belediyelere verilen payın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6245 10/11/2014
Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde 5779 sayılı Kanun çerçevesinde belediyelere verilen payın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6244 10/11/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde 5779 sayılı Kanun çerçevesinde belediyelere verilen payın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6243 10/11/2014
Ardahan ili özelinde 5779 sayılı Kanun çerçevesinde belediyelere verilen payın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6242 10/11/2014
Elazığ ve Diyarbakır illerindeki binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6241 10/11/2014
Elazığ ve Diyarbakır illerindeki binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6240 10/11/2014
Mardin, Adıyaman ve Siirt illerindeki binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6239 10/11/2014
Muş, Şırnak ve Hakkari illerindeki binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6238 10/11/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6237 10/11/2014
Ardahan'daki binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6236 10/11/2014
Kars'taki binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6235 10/11/2014
Mardin, Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde spor kulüplerine sağlanan maddi desteğin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6234 10/11/2014
Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde spor kulüplerine sağlanan maddi desteğin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6233 10/11/2014
Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde spor kulüplerine sağlanan maddi desteğin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6232 10/11/2014
Van, Siirt ve Adıyaman illeri özelinde spor kulüplerine sağlanan maddi desteğin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6231 10/11/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde spor kulüplerine sağlanan maddi desteğin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6230 10/11/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde spor kulüplerine sağlanan maddi desteğin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6229 10/11/2014
Ardahan ili özelinde spor kulüplerine sağlanan maddi desteğin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6218 06/11/2014
Maden ocaklarında istihdam edilen sağlık, itfaiye ve iş güvenliği personeli sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6212 05/11/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta karayolları şefliğindeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6211 05/11/2014
Şırnak, Hakkari ve Mardin'de karayolları şefliğindeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6210 05/11/2014
Bingöl, Bitlis ve Muş'ta karayolları şefliğindeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6209 05/11/2014
Ardahan'da karayolları şefliğindeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6208 05/11/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı'da karayolları şefliğindeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6207 05/11/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı'da belediyelerdeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6206 05/11/2014
Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Hakkari'de belediyelerdeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6205 05/11/2014
Van, Adıyaman ve Mardin'de belediyelerdeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6204 05/11/2014
Ardahan'da belediyelerdeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6203 05/11/2014
Şırnak, Hakkari ve Mardin'de belediyelerdeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6202 05/11/2014
Gümüşhane ve Bayburt'ta belediyelerdeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6200 31/10/2014
Yük ve yolcu vagonu ile lokomotif üretimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6199 31/10/2014
Kömür üretimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6198 31/10/2014
Pancar şekeri üretimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6197 31/10/2014
Morfin üretiminin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 5 6 / 6196 23/10/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6141 22/09/2014
Ardahan'ın Hanak İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6135 16/09/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta gazetecilik yapanlardan bazı vergilerin alınmaması veya vergi indirimi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6134 16/09/2014
Muş, Şırnak ve Hakkari'de gazetecilik yapanlardan bazı vergilerin alınmaması veya vergi indirimi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6133 16/09/2014
Elazığ, Siirt ve Mardin'de gazetecilik yapanlardan bazı vergilerin alınmaması veya vergi indirimi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6132 16/09/2014
Bingöl, Bitlis ve Batman'da gazetecilik yapanlardan bazı vergilerin alınmaması veya vergi indirimi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6131 16/09/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı'da gazetecilik yapanlardan bazı vergilerin alınmaması veya vergi indirimi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6130 16/09/2014
Ardahan'da gazetecilik yapanlardan bazı vergilerin alınmaması veya vergi indirimi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6129 16/09/2014
Kars'ın bir mahallesindeki altyapı ve elektrik sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6128 16/09/2014
Diyarbakır, Osmaniye ve Kilis'te afet toplanma merkezleri için ayrılan yerlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6127 16/09/2014
Gemilerde çalışanlara erken emekli olmaları için yıpranma payı verilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6126 16/09/2014
Siirt, Mardin, Elazığ ve Van'da afet toplanma merkezleri için ayrılan yerlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6125 16/09/2014
Batman, Bitlis ve Bingöl'de afet toplanma merkezleri için ayrılan yerlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6124 16/09/2014
Hakkari, Şırnak ve Muş'ta afet toplanma merkezleri için ayrılan yerlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6123 16/09/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta afet toplanma merkezleri için ayrılan yerlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6122 16/09/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı'da afet toplanma merkezleri için ayrılan yerlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6121 16/09/2014
Ardahan'da afet toplanma merkezleri için ayrılan yerlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6115 19/08/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta yaşayan vatandaşlar için Bakanlığın hizmet birimlerine engelli tuvaleti ve rampa yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6114 19/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesinde meyveciliği geliştirmek için sulama kanalı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6113 19/08/2014
Kars'ın bir mahallesinde yol ihtiyacına ve elektriklerin sık sık kesilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6112 19/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesinde Türkgözü Sınır Kapısını kullanan tır şoförlerinin dinlenme yeri ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6111 19/08/2014
Ardahan'da meydana gelen dolu yağışı nedeniyle zarar gören üreticilerin zararlarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6110 19/08/2014
Kars'ta meydana gelen dolu yağışı nedeniyle zarar gören üreticilerin zararlarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6109 14/08/2014
Bakanlığın Mardin, Adıyaman, Siirt ve Şırnak'ta bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6108 14/08/2014
Bakanlığın Mardin, Adıyaman, Siirt ve Şırnak'ta bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6107 14/08/2014
Bakanlığın Kars, Iğdır ve Ağrı'da bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6106 14/08/2014
Bakanlığın Ardahan'da bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6105 14/08/2014
Bağlı kurum ve kuruluşların Ardahan'da bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6104 14/08/2014
Bakanlığın Ardahan'da bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6103 14/08/2014
Bakanlığın Ardahan'da bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6102 14/08/2014
Bakanlığın Ardahan'da bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6101 14/08/2014
Bakanlığın Ardahan'da bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6100 14/08/2014
Bakanlığın Ardahan'da bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6099 14/08/2014
Bakanlığın Ardahan'da bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6098 14/08/2014
Bakanlığın Kars, Iğdır, Ağrı ve Van'da bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için rampa ve özel tuvalet ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6097 14/08/2014
Bakanlığın Kars, Iğdır, Ağrı ve Van'da bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6096 14/08/2014
Bakanlığın Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6095 14/08/2014
Bakanlığın Batman, Bitlis ve Bingöl'de bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6094 14/08/2014
Bakanlığın Adıyaman, Siirt ve Elazığ'da bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6093 14/08/2014
Bakanlığın Adıyaman, Siirt ve Elazığ'da bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6092 14/08/2014
Bakanlığın Şırnak, Hakkari ve Mardin'de bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6091 14/08/2014
Bakanlığın Bingöl, Bitlis ve Batman'da bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6090 14/08/2014
Bakanlığın Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta bulunan hizmet binalarında fiziksel engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6089 12/08/2014
Iğdır'da üniversite kurulmasından dolayı su şebekesinin arttırılması ve kanalizasyonun genişletilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6088 12/08/2014
Ardahan merkez ilçeye bağlı bir köyün sağlık ocağının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6087 12/08/2014
Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6086 12/08/2014
Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6085 12/08/2014
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6084 12/08/2014
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6083 12/08/2014
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6082 12/08/2014
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6081 12/08/2014
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6080 12/08/2014
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6079 12/08/2014
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6078 12/08/2014
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6077 12/08/2014
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6076 12/08/2014
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6075 12/08/2014
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6074 12/08/2014
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6073 12/08/2014
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6072 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6071 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6070 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6069 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6068 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6067 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6066 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6065 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6064 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6063 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6062 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6061 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6060 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6059 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6058 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6057 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6056 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6055 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6054 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6053 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6052 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6051 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6050 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6049 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6048 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6047 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6046 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6045 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6044 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6043 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6042 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6041 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6040 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6039 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6038 12/08/2014
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6037 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6036 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6035 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6034 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6033 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6032 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6031 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6030 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6029 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6028 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6027 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6026 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6025 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6024 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6023 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6022 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6021 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6020 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6019 12/08/2014
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6018 12/08/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6017 12/08/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6016 12/08/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6015 12/08/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6014 12/08/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6013 12/08/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6012 12/08/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6011 12/08/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6010 12/08/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6009 12/08/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6008 12/08/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6007 12/08/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6006 12/08/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6005 12/08/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 6004 12/08/2014
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin .
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5985 17/07/2014
İş ve meslek danışmanlarının kadroya geçirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5811 17/06/2014
Dar gelirlilere yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5810 17/06/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki çiftçilere uygulanan kredi faizlerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5809 17/06/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki çiftçilere uygulanan kredi faizlerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5808 17/06/2014
Van, Şırnak ve Hakkari'deki çiftçilere uygulanan kredi faizlerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5807 17/06/2014
Batman, Bingöl ve Bitlis'teki çiftçilere uygulanan kredi faizlerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5806 17/06/2014
Ardahan'daki çiftçilere uygulanan kredi faizlerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5805 17/06/2014
Elazığ, Mardin ve Adıyaman'daki çiftçilere uygulanan kredi faizlerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5804 17/06/2014
Ardahan'daki çiftçilere uygulanan kredi faizlerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5803 17/06/2014
Batman, Bingöl ve Bitlis'teki çiftçilere uygulanan kredi faizlerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5802 17/06/2014
Elazığ, Mardin ve Adıyaman'daki çiftçilere uygulanan kredi faizlerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5801 17/06/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki çiftçilere uygulanan kredi faizlerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5800 17/06/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki çiftçilere uygulanan kredi faizlerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5799 17/06/2014
Van, Şırnak ve Hakkari'deki çiftçilere uygulanan kredi faizlerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5798 17/06/2014
Ardahan'daki çiftçilerin elektrik borçlarının silinmesi talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5797 17/06/2014
Batman, Bingöl ve Bitlis'teki çiftçilerin elektrik borçlarının silinmesi talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5796 17/06/2014
Elazığ, Mardin ve Adıyaman'daki çiftçilerin elektrik borçlarının silinmesi talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5795 17/06/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki çiftçilerin elektrik borçlarının silinmesi talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5794 17/06/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki çiftçilerin elektrik borçlarının silinmesi talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5793 17/06/2014
Şanlıurfa'daki çiftçilerin elektrik borçlarının silinmesi talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5792 17/06/2014
Van, Şırnak ve Hakkari'deki çiftçilerin elektrik borçlarının silinmesi talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5778 13/06/2014
Maden ocaklarında alınması gereken tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5777 13/06/2014
Maden kazalarının önlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5776 13/06/2014
Maden Bakanlığı kurulmasına ve yaşam odalarının sayılarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5775 13/06/2014
Kars'ta tiyatro salonu açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5774 13/06/2014
Gümüşhane ve Bayburt'ta tiyatro salonu açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5773 13/06/2014
Bingöl, Bitlis ve Batman'da tiyatro salonu açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5772 13/06/2014
Hakkari'de tiyatro salonu açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5771 13/06/2014
Şırnak'ta tiyatro salonu açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5770 13/06/2014
Ağrı'da tiyatro salonu açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5769 13/06/2014
Iğdır'da tiyatro salonu açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5768 13/06/2014
Ardahan'da tiyatro salonu açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5761 11/06/2014
Çocuk felci vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5758 11/06/2014
Halkbank'ın kredi kartı pazarındaki yerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5757 11/06/2014
Aracı kurumlara, finansal kiralama ve faktoring şirketlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5756 11/06/2014
PTT'nin faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5755 11/06/2014
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5754 11/06/2014
TEMSAN'ın üretiminin düşmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5753 11/06/2014
Ziraat Bankasının faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5752 11/06/2014
TCDD'nin bağlı ortaklarının üretim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5751 11/06/2014
Bankacılık sektörü ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5750 11/06/2014
Marmara Teknokent A.Ş.'nin gelirlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5749 11/06/2014
Bazı bankacılık ürünlerinin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5748 11/06/2014
Emlak Konut ve Halk GYO'nun faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5747 11/06/2014
TMO'nun faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5746 11/06/2014
DMO'nun faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5745 11/06/2014
Ziraat Bankasının faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5744 11/06/2014
Bankacılık sektörü ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5743 11/06/2014
TKİ ve TPAO'nun üretiminin azalmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5742 11/06/2014
TİGEM'in faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5741 11/06/2014
TİGEM'in üretiminin azalmasına ve enerji üretimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5740 11/06/2014
TİGEM'in alımlarına ve madencilik sektöründe yapılan alımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5739 11/06/2014
TCDD ve ÖSYM'nin mal ve hizmet alımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5738 11/06/2014
Yurtdışında master ve doktora yapan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5737 11/06/2014
Ülkemizdeki yabancı öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5736 11/06/2014
Bitlis, Batman ve Bingöl'de terör örgütü tarafından yakılan iş makinelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5735 11/06/2014
Muş'ta terör örgütü tarafından yakılan iş makinelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5734 11/06/2014
Diyarbakır'da terör örgütü tarafından yakılan iş makinelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5733 11/06/2014
Mardin'de terör örgütü tarafından yakılan iş makinelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5732 11/06/2014
Şırnak'ta terör örgütü tarafından yakılan iş makinelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5731 11/06/2014
Hakkari'de terör örgütü tarafından yakılan iş makinelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5725 05/06/2014
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunma konusundaki çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5724 05/06/2014
Geçici vergilere ve yapılan harcamalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5723 05/06/2014
1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi sonrasında düzenlenen yardım kampanyalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5722 05/06/2014
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5721 05/06/2014
ABD'deki üniversitelerin denklik durumuna ve yaşanan mağduriyetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5701 28/05/2014
Adıyaman, Siirt ve Mardin'de çocuk oyun parkları yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5700 28/05/2014
Bakanlığa bağlı KİT'lerdeki öz kaynak artışları ve yabancı sermaye oranı ile Bakanlığa bağlı KİT'lerin Hazine'ye olan borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5699 28/05/2014
Ardahan'da çocuk oyun parkları yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5698 28/05/2014
Van, Hakkari ve Şırnak'ta çocuk oyun parkları yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5697 28/05/2014
Bakanlığa bağlı KİT'lerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5696 28/05/2014
Batman, Bitlis ve Bingöl'de çocuk oyun parkları yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5695 28/05/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı'da çocuk oyun parkları yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5694 28/05/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta çocuk oyun parkları yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5693 28/05/2014
Çeşitli sektörlerdeki KİT'lerle ilgili bazı hususlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5692 28/05/2014
İmalat sektöründe yer alan kuruluşların kar ve zararları ile 2012 yılı itibarıyla enerji sektöründe yer alan kuruluşların kaynak ve varlıklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5691 28/05/2014
Kamu teşebbüslerinin hizmet alımı yaptıkları yüklenici firmaların personeli ile ilgili çeşitli hususları takibine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5690 28/05/2014
4857 sayılı Kanunun kabulünden bu yana KİT'lerdeki personel sayısındaki değişime ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5689 28/05/2014
4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde açılan davalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5688 28/05/2014
3771 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonrası kadro verilen sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5687 28/05/2014
KİT'lerdeki personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5686 28/05/2014
KİT'lerin yarattığı katma değere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5685 28/05/2014
KİT'lerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5684 28/05/2014
Kamu yatırımlarının rasyonelleştirilmesi ile KİT'lerin zararları ve alacaklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5683 28/05/2014
Vergi adaletinin sağlanamamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5682 28/05/2014
KİT'lerin ekonomi içerisindeki payına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5681 28/05/2014
Ardahan'a yönelik yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5680 28/05/2014
Ekonomik büyüme oranlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5679 28/05/2014
Ardahan'daki banka şubeleri ile bankalar tarafından kullandırılan kredilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5678 28/05/2014
Kamu çalışanlarının yetkinliklerinin artırılması konusunda Ardahan özelinde yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5677 28/05/2014
Personelinin maaş ve ücretleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ödenen kuruluşlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5676 28/05/2014
KİT'lerde çalışan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5675 28/05/2014
KİT personeline ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5674 28/05/2014
Şans oyunlarından elde edilen gelire ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5673 28/05/2014
Milli Piyango İdaresi tarafından yaptırılan okullara ve şans oyunları ile ilgili bazı hususlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5672 28/05/2014
TİGEM'in kaynakları ile kar ve zararlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5671 28/05/2014
Kısa süreli yabancı kaynaklar ile öz kaynak tutarlarındaki değişime ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5670 28/05/2014
Kaynaklar içerisinde yabancı kaynakların ortalama payı ile KİT'lerin çeşitli kaynaklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5665 05/05/2014
Arşiv belgelerinin tercüme edilmesi çalışmalarına ve bu çalışmalarda erlerden faydalanılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5664 05/05/2014
Arşiv belgelerinin tercüme edilmesi ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5660 15/05/2014
Görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5659 15/05/2014
Görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5658 15/05/2014
Görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5657 15/05/2014
Görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5656 15/05/2014
Görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5655 15/05/2014
Görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5654 15/05/2014
Görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5653 15/05/2014
Görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5652 15/05/2014
Görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5651 15/05/2014
Görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5650 15/05/2014
Görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5635 12/05/2014
Dolaylı vergilerin yüksekliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5634 12/05/2014
Memur sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5633 12/05/2014
Deniz ve tatlı su ürünleri üretiminin azalmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5632 12/05/2014
Halk kütüphanelerinin ve kütüphanelerden yararlananların sayısının azalmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5605 05/05/2014
Gümüşhane ve Bayburt illerinin tanıtımı için bir müze açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5604 05/05/2014
Bingöl ve Bitlis illerinin tanıtımı için bir müze açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5603 05/05/2014
Erzurum ve Elazığ illerinin tanıtımı için bir müze açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5602 05/05/2014
Ağrı ve Van illerinin tanıtımı için bir müze açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5601 05/05/2014
Kars ve Iğdır illerinin tanıtımı için bir müze açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5600 05/05/2014
Ardahan ilinin tanıtımı için bir müze açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5599 05/05/2014
Son 12 yılda açılan müze sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5598 05/05/2014
Şanlıurfa ve Hakkari illerindeki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5597 05/05/2014
Bingöl ve Bitlis illerindeki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5596 05/05/2014
Ağrı ve Van illerindeki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5595 05/05/2014
Erzurum ve Elazığ illerindeki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5594 05/05/2014
Ardahan ilindeki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5593 05/05/2014
Mardin ve Diyarbakır illerindeki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5592 05/05/2014
Gümüşhane ve Bayburt illerindeki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5591 05/05/2014
Kars ve Iğdır illerindeki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5590 05/05/2014
Şırnak ve Adıyaman illerindeki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5589 05/05/2014
Batman ve Siirt illerindeki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5588 05/05/2014
Ardahan-Kars karayolunun yapım aşamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5215 16/01/2014
Doğalgaz antlaşmalarına ve BOTAŞ'ın bazı faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5198 13/01/2014
Kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki çalışanların eş durumundan tayin haklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5003 21/11/2013
Akaryakıt ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5002 21/11/2013
Mardin ve Osmaniye'deki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5001 21/11/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5000 21/11/2013
Muş ve Şırnak'taki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4999 21/11/2013
Adıyaman ve Hakkâri'deki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4998 21/11/2013
Bitlis ve Siirt'teki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4997 21/11/2013
Bingöl ve Batman'daki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4996 21/11/2013
Erzurum ve Elazığ'daki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4995 21/11/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4994 21/11/2013
Van ve Ağrı'daki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4993 21/11/2013
Kars ve Iğdır'daki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4992 21/11/2013
Ardahan'daki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4975 14/11/2013
TRT tarafından açılacak ve yabancı dilde yayın yapacak televizyon kanalları ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4974 14/11/2013
Konutlarda meydana gelen hırsızlık vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4973 14/11/2013
Oto hırsızlığı vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4972 14/11/2013
İskenderun'da gerçekleştiği iddia edilen yasa dışı silah sevkiyatlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4932 23/10/2013
Mardin ve Osmaniye'de bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4931 23/10/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4930 23/10/2013
Bitlis ve Siirt'te bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4929 23/10/2013
Bingöl ve Batman'da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4928 23/10/2013
Adıyaman ve Hakkâri'de bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4927 23/10/2013
Muş ve Şırnak'ta bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4926 23/10/2013
Van ve Ağrı'daki altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4925 23/10/2013
Kars ve Iğdır'daki altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4924 23/10/2013
Ardahan'daki altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4923 23/10/2013
Ardahan'da gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4922 23/10/2013
Şanlıurfa, Mardin ve Osmaniye'de sahneye konan opera, bale ve tiyatro eserlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4921 23/10/2013
Ardahan'da hasta başına düşen doktor, hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4920 23/10/2013
Kars ve Iğdır'da hasta başına düşen doktor, hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4919 23/10/2013
Muş ve Şırnak'ta sahneye konan opera, bale ve tiyatro eserlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4918 23/10/2013
Van ve Ağrı'da hasta başına düşen doktor, hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4917 23/10/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta hasta başına düşen doktor, hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4916 23/10/2013
Adıyaman ve Hakkâri'de sahneye konan opera, bale ve tiyatro eserlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4915 23/10/2013
Erzurum ve Elazığ'da hasta başına düşen doktor, hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4914 23/10/2013
Bitlis ve Siirt'te sahneye konan opera, bale ve tiyatro eserlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4913 23/10/2013
Bitlis ve Siirt'te hasta başına düşen doktor, hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4912 23/10/2013
Bingöl ve Batman'da hasta başına düşen doktor, hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4911 23/10/2013
Adıyaman ve Hakkâri'de hasta başına düşen doktor, hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4910 23/10/2013
Bingöl ve Batman'da sahneye konan opera, bale ve tiyatro eserlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4909 23/10/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta sahneye konan opera, bale ve tiyatro eserlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4908 23/10/2013
Muş ve Şırnak'ta hasta başına düşen doktor, hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4907 23/10/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hasta başına düşen doktor, hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4906 23/10/2013
Van ve Ağrı'da sahneye konan opera, bale ve tiyatro eserlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4905 23/10/2013
Mardin ve Osmaniye'de hasta başına düşen doktor, hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4904 23/10/2013
Ardahan'da sahneye konan opera, bale ve tiyatro eserlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4903 23/10/2013
Muş ve Şırnak'taki altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4902 23/10/2013
Erzurum ve Elazığ'da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4901 23/10/2013
Adıyaman ve Hakkâri'deki altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4900 23/10/2013
Van ve Ağrı'da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4899 23/10/2013
Bitlis ve Siirt'teki altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4898 23/10/2013
Kars ve Iğdır'da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4897 23/10/2013
Bingöl ve Batman'daki altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4896 23/10/2013
Ardahan'da bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4895 23/10/2013
Erzurum ve Elazığ'daki altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4894 23/10/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta bedensel engelli sporculara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4893 23/10/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4892 23/10/2013
Mardin ve Osmaniye'deki altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4891 23/10/2013
Ardahan'da yaşayan okuma çağındaki yabancı ülke vatandaşlarına verilen eğitime ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4890 23/10/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4889 23/10/2013
Ardahan'da yer alan okullardaki onarım ve tadilatlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4888 23/10/2013
Kars ve Iğdır'da sahneye konan opera, bale ve tiyatro eserlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4878 25/09/2013
Mardin ve Osmaniye'de bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4877 25/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri'de bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4876 25/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4875 25/09/2013
Muş ve Şırnak'ta bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4874 25/09/2013
Bitlis ve Siirt'te bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4873 25/09/2013
Bingöl ve Batman'da bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4872 25/09/2013
Erzurum ve Elazığ'da bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4871 25/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4870 25/09/2013
Van ve Ağrı'da bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4869 25/09/2013
Kars ve Iğdır'da bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4868 25/09/2013
Hakkâri'de Türk Telekom'un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4867 25/09/2013
Iğdır'da Türk Telekom'un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4866 25/09/2013
Batman'da Türk Telekom'un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4865 25/09/2013
Gümüşhane'de Türk Telekom'un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4864 25/09/2013
Van'da Türk Telekom'un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4863 25/09/2013
Kars'ta Türk Telekom'un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4862 25/09/2013
Ağrı'da Türk Telekom'un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4861 25/09/2013
Bayburt'ta Türk Telekom'un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4860 25/09/2013
Ardahan'da Türk Telekom'un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4859 25/09/2013
Adıyaman'da Türk Telekom'un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4858 25/09/2013
Bingöl'de Türk Telekom'un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4857 25/09/2013
Erzurum'da Türk Telekom'un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4856 25/09/2013
Şırnak'ta Türk Telekom'un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4855 25/09/2013
Bitlis'te Türk Telekom'un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4854 25/09/2013
Ardahan'daki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4853 25/09/2013
Van'da karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4852 25/09/2013
Bitlis'te karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4851 25/09/2013
Bingöl'de karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4850 25/09/2013
Kars'ta karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4849 25/09/2013
Batman'da karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4848 25/09/2013
Şırnak'ta karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4847 25/09/2013
Hakkâri'de karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4846 25/09/2013
Ağrı'da karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4845 25/09/2013
Iğdır'da karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4844 25/09/2013
Gümüşhane'de karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4843 25/09/2013
Bayburt'ta karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4842 25/09/2013
Adıyaman'da karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4841 25/09/2013
Erzurum'da karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4836 16/09/2013
Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4835 16/09/2013
Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4834 16/09/2013
Bingöl ve Batman illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4833 16/09/2013
Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4832 16/09/2013
Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4831 16/09/2013
Ardahan'da istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4829 16/09/2013
Ardahan'ın Çıldır İlçesindeki Aktaş Gölü ve çevresinin sit alanı ilan edilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4828 16/09/2013
Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4827 16/09/2013
Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4826 16/09/2013
Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4825 16/09/2013
Bingöl ve Batman illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4824 16/09/2013
Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4823 16/09/2013
Ardahan'ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4822 16/09/2013
Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4821 16/09/2013
Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4820 16/09/2013
Bingöl ve Batman illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4819 16/09/2013
Böbrek hastalığı ile mücadele konusunda alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4818 13/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4817 13/09/2013
Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4816 13/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4815 13/09/2013
Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4814 13/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4813 13/09/2013
Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4812 13/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4811 13/09/2013
Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4810 13/09/2013
Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4809 13/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4808 13/09/2013
Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4807 13/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4806 13/09/2013
Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4805 13/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4804 13/09/2013
Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4803 13/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4802 13/09/2013
Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4801 13/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4800 13/09/2013
Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4799 13/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4798 11/09/2013
Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4797 11/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4796 11/09/2013
Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4795 11/09/2013
Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4794 11/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4793 11/09/2013
Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4792 11/09/2013
Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4791 11/09/2013
Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4790 11/09/2013
Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4789 11/09/2013
Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4788 11/09/2013
Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4787 11/09/2013
Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4786 11/09/2013
Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4785 11/09/2013
Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4784 11/09/2013
Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4783 11/09/2013
Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4782 11/09/2013
Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4781 11/09/2013
Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4780 11/09/2013
Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4779 11/09/2013
Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4778 11/09/2013
Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4777 11/09/2013
Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4776 11/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4775 11/09/2013
Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4774 11/09/2013
Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4773 11/09/2013
Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4772 11/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4771 11/09/2013
Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4770 11/09/2013
Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4766 06/09/2013
Ardahan'daki tarihi eserlerin restorasyonu çalışmaları ile ilgili ödenek ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4765 06/09/2013
Ardahan'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4764 06/09/2013
Ardahan'da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4763 06/09/2013
Ardahan'da Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4762 06/09/2013
Ardahan'daki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4757 29/08/2013
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün çöp sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4756 29/08/2013
Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu gezilere Ardahan'da faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4755 29/08/2013
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4754 29/08/2013
Göle ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4753 29/08/2013
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün çöp sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4752 29/08/2013
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün çöp sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4751 29/08/2013
Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu gezilere Şırnak, Muş ve Hakkâri'de faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4750 29/08/2013
Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu gezilere Kars, Iğdır ve Ağrı'da faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4749 29/08/2013
Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu gezilere Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4748 29/08/2013
Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu gezilere Van, Siirt, Mardin ve Adıyaman'da faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4747 29/08/2013
Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu gezilere Batman, Bitlis ve Bingöl'de faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4746 29/08/2013
Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu gezilere Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4737 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4736 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4735 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4734 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4733 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4732 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4731 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4730 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4729 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4728 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4727 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4726 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4725 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4724 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4723 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4722 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4721 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4720 22/08/2013
Obezite hastalığı ile ilgili Van, Siirt ve Adıyaman özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4719 22/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'da ders saatlerinin taşımalı eğitim sistemine uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4718 22/08/2013
Obezite hastalığı ile ilgili Şırnak, Muş ve Hakkâri özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4717 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'da ders saatlerinin taşımalı eğitim sistemine uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4716 22/08/2013
Obezite hastalığı ile ilgili Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4715 22/08/2013
Şırnak, Muş ve Hakkâri'de ders saatlerinin taşımalı eğitim sistemine uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4714 22/08/2013
Obezite hastalığı ile ilgili Kars, Ağrı ve Iğdır özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4713 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta ders saatlerinin taşımalı eğitim sistemine uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4712 22/08/2013
Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve yatarak tedavi görmesi gereken vatandaşlar için Batman, Bingöl ve Bitlis'teki hastanelerde gerekli altyapının sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4711 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4710 22/08/2013
10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4709 22/08/2013
10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4708 22/08/2013
Batman, Bingöl ve Bitlis'teki okulların kantinlerinde yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4707 22/08/2013
10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4706 22/08/2013
10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4705 22/08/2013
10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4704 22/08/2013
10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4703 22/08/2013
10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4702 22/08/2013
10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4701 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4700 22/08/2013
10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4699 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4698 22/08/2013
10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4697 22/08/2013
10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4696 22/08/2013
10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4695 22/08/2013
10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4694 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4693 22/08/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4692 22/08/2013
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dış kaynaklı oluşabilecek tehlikelere yönelik alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4691 22/08/2013
Ardahan'da Er Eğitim Birliği açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4688 19/08/2013
Elazığ, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki obezite hastalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4687 19/08/2013
Ardahan'daki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4686 19/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki diyabet hastalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4685 19/08/2013
Şırnak, Muş ve Hakkâri'deki diyabet hastalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4684 19/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'daki diyabet hastalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4683 19/08/2013
Ardahan'daki diyabet hastalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4682 19/08/2013
Elazığ, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki diyabet hastalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4681 19/08/2013
Batman, Bingöl ve Bitlis'teki diyabet hastalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4680 19/08/2013
Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'daki okul kantinlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4679 19/08/2013
Ardahan'daki okul kantinlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4678 19/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki okul kantinlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4677 19/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'daki okul kantinlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4676 19/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki okul kantinlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4675 19/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki okul kantinlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4674 19/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki okulların eksiklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4673 19/08/2013
Ardahan'daki okulların eksiklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4672 19/08/2013
Şırnak, Muş ve Hakkâri'deki okulların eksiklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4671 19/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki okulların eksiklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4670 19/08/2013
Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'daki okulların eksiklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3831 20/05/2013
Ardahan'daki üniversite öğrencilerinin burs ve yurt sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3800 25/04/2013
Ardahan'daki diyabet vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3785 25/04/2013
Kars'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3784 25/04/2013
Kars'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3783 25/04/2013
Kars'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3782 25/04/2013
Kars'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3781 25/04/2013
Kars'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3780 25/04/2013
Kars'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3779 25/04/2013
Kars'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3778 25/04/2013
Elazığ, Van, Batman, Hakkâri, Muş ve Şırnak'ta Ziraat Bankasına olan kredi borcu nedeniyle icra yoluyla el konulan taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3777 25/04/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Ziraat Bankasına olan kredi borcu nedeniyle icra yoluyla el konulan taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3776 25/04/2013
Kars, Ağrı ve Iğdır'da Ziraat Bankasına olan kredi borcu nedeniyle icra yoluyla el konulan taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3775 25/04/2013
Ardahan'da Ziraat Bankasına olan kredi borcu nedeniyle icra yoluyla el konulan taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3774 25/04/2013
İhraç edilen ürünlerin üretim aşamasındaki denetimleri ile bu ürünlerin tarım sigortası kapsamında olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3773 25/04/2013
Belediyelerdeki iç denetçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3772 25/04/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki sözleşmeli öğretmenlere ve öğretmen açığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3771 25/04/2013
Kars'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3768 24/04/2013
BAĞ-KUR primlerini ödemekte zorlanan esnafın sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3767 23/04/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3766 23/04/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3765 23/04/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3764 23/04/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3763 23/04/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3762 23/04/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3761 23/04/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3760 23/04/2013
Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3759 23/04/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3758 23/04/2013
Yaşlılık maaşı alan vatandaşların mevzuat değişikliğinden kaynaklanan sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3757 23/04/2013
Ardahan'daki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3756 23/04/2013
Tütün ithalatına ve tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3755 23/04/2013
Vekil ve sözleşmeli öğretmenler ile öğretmen açığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3754 23/04/2013
Ardahan'daki hayvan hastalıklarına ve besicilerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3753 23/04/2013
Ardahan'daki su tüketim ücretlerine ve sağlıklı içme suyu teminine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3752 23/04/2013
Ardahan'daki Bakanlık çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3751 23/04/2013
Ardahan'da kesilen trafik cezalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3750 23/04/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki Bakanlık çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3749 23/04/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki Bakanlık çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3748 23/04/2013
Şırnak, Batman ve Hakkâri'deki Bakanlık çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3747 23/04/2013
Iğdır'da sulama birlikleri tarafından kullanılan suyun ücretine ve sulama suyu borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3746 23/04/2013
Iğdır ve Ağrı'daki hayvan hastalıklarına ve besicilerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3722 19/04/2013
Ardahan'daki okulların müzik aleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3721 19/04/2013
Spor organizasyonlarına katılan milli sporculara eşlik eden ekibe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3720 19/04/2013
Batman, Şırnak, Hakkâri, Malatya ve Elazığ'daki okulların müzik aleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3719 19/04/2013
Basın ataşelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3718 19/04/2013
Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki okulların müzik aleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3717 19/04/2013
Diğer devlet kurumlarından Milli Eğitim Bakanlığına geçen memurlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3716 19/04/2013
Karşılıksız çekle ilgili alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3715 19/04/2013
Ardahan'da görevlendirilen vekil ve ücretli öğretmenler ile öğrencilerin sağlık kontrollerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3714 19/04/2013
Şanlıurfa'da tarım meslek liseleri açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3713 19/04/2013
Uluslararası tren bağlantı yollarının bir bölümünün Ağrı üzerinden inşa edilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3712 19/04/2013
Yeni turizm meslek liseleri açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3711 19/04/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki endüstri meslek liselerinin makine ve teçhizat ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3710 19/04/2013
Erzurum'un Çamlıyamaç İlçesindeki bir tarihi eserin korunmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3709 19/04/2013
Köy bekçilerinin sosyal ve özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3708 19/04/2013
Soba ve gaz kaçağı konusunda alınan önlemler ile doğalgaz firmalarının denetlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3707 19/04/2013
Ağrı'nın Tutak İlçesindeki bir vatandaşın su sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3706 19/04/2013
İş yeri hekimliği uygulaması için yeteri kadar doktor olmamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3705 19/04/2013
Van'daki depremde evsiz kalan gazetecilere konut tahsisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3704 19/04/2013
Ardahan Sağlık Meslek Lisesinin ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3703 19/04/2013
Sanayi tesislerinin emisyon yayımı denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3702 19/04/2013
Ardahan Sağlık Meslek Lisesinin makine ve teçhizat ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3701 19/04/2013
Şırnak, Batman ve Hakkâri'deki sağlık meslek liselerinin makine ve teçhizat ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3700 19/04/2013
Özelleştirmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3699 19/04/2013
Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki sağlık meslek liselerinin makine ve teçhizat ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3698 19/04/2013
Ekonomik büyümenin çeşitli kalemleri ile ilgili oranlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3697 19/04/2013
Yeni sağlık liseleri açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3696 19/04/2013
Şırnak, Bitlis ve Hakkâri'de psikoteknik tedavi merkezi açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3695 19/04/2013
Taklit ürün piyasası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3694 19/04/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta psikoteknik tedavi merkezi açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3693 19/04/2013
Türkiye ile Ermenistan arasındaki ticaret ve Aktaş Sınır Kapısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3692 19/04/2013
Şırnak, Batman ve Hakkâri'deki endüstri meslek liselerinin makine ve teçhizat ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3691 19/04/2013
Kürk ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3690 19/04/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki endüstri meslek liselerinin makine ve teçhizat ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3689 19/04/2013
Pirinç ithalatı ile ilgili çeşitli konulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3688 19/04/2013
Ardahan Endüstri Meslek Lisesinin makine ve teçhizat ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3687 19/04/2013
Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla mahkûm olan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3686 19/04/2013
Kars, Ağrı ve Iğdır'da son üç yıl içinde banka ve kooperatif borçlarını ödeyemedikleri için icra takibi yapılan borçlulara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3685 19/04/2013
Ardahan'da son üç yıl içinde banka ve kooperatif borçlarını ödeyemedikleri için haklarında icra takibi yapılan borçlulara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3684 19/04/2013
Van'da yapılması planlanan bir HES projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3683 19/04/2013
Iğdır, Erzurum ve Kars'taki sulama kanallarının temizlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3682 19/04/2013
Elazığ, Adıyaman, Bitlis ve Siirt'te sulama kanallarının temizlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3681 19/04/2013
Şanlıurfa, Osmaniye ve Kilis'teki sulama kanallarının temizlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3680 19/04/2013
Kuş gribi ile ilgili alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3679 19/04/2013
Devlet üretim çiftlikleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3678 19/04/2013
Ardahan'da su ürünleri yetiştiriciliğinin teşvik edilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3677 19/04/2013
Un fabrikalarının denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3676 19/04/2013
Sağlıklı gıda ile tavuk ve yumurta üretimiyle ilgili çeşitli konulara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3675 19/04/2013
Ardahan'da yapılan suni bal kontrolüne, bal üretiminin artırılması için yapılan çalışmalara ve tarım sigortası yaptıranlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3674 19/04/2013
Ardahan'da kamu ve özel sektörde istihdam edilen engellilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3673 19/04/2013
Kars, Ağrı ve Iğdır'da kamu ve özel sektörde istihdam edilen engellilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3672 19/04/2013
Ardahan'da yeşil kart verilmesi için öngörülen kriterlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3671 19/04/2013
BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin intibak düzenlemeleri kapsamına alınmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3645 05/04/2013
Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum illerindeki su boruları ile su depolarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3644 05/04/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerindeki ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki diş hekimi açığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3643 05/04/2013
Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum illerinde ATM'lerin sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3638 04/04/2013
Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı illerindeki ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki diş hekimi açığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3637 04/04/2013
Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde ATM'lerin sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3636 04/04/2013
Maden aramaları kapsamında çevreye verilen zararların önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3635 04/04/2013
Asker intiharlarının önlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3634 04/04/2013
Ankara-İzmir arası çalışan Karasu treninin kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3633 04/04/2013
Asbestli içme suyu borularının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3632 04/04/2013
Batman'da yaşanan sel felaketi nedeniyle balık çiftliklerinin gördüğü zararlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3627 03/04/2013
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyde yaşayan bir vatandaşın ev sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3626 03/04/2013
Çeşitli sağlık hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3625 03/04/2013
Kars'ın Akyaka İlçesindeki bir caminin büyütülmesi için arazi tahsisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3622 03/04/2013
Kars tren garı ile ilgili bazı hususlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3621 03/04/2013
Turizm sektörü ile bağlantılı olarak gıda güvenliği denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3620 03/04/2013
Okul kantinlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3599 01/04/2013
Konut kredilerinde yeniden yapılandırma uygulamasından yararlanılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3597 01/04/2013
Hazır giyim sektöründeki iflaslara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3596 01/04/2013
Açıktan atamalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3595 01/04/2013
Türkiye'deki çeltik üretimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3594 01/04/2013
İzlanda'da yaşanan volkanik patlamalardan sonra bu ülkeden ithal edilen balıklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3593 01/04/2013
Süt sığırcılığı projesi kapsamında tahsis edilen hayvanlarla ilgili ödemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3592 01/04/2013
Kars ve Ardahan'da kaz yetiştiriciliğinin teşvik edilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3591 01/04/2013
Van'ın Erciş ilçesinde bulunan at kafalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3590 01/04/2013
Süt-yem paritesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3589 01/04/2013
Isı yalıtımından kaynaklanan enerji açığının maliyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3588 01/04/2013
Halka arz işlemleri ile küçük yatırımcıların borsaya katılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3587 01/04/2013
Kalkınma Ajanslarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3586 01/04/2013
Yatılı bölge okulları ile ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3585 01/04/2013
Çeşitli alanlarda basılan kitaplara uygulanan katma değer vergisi oranına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3561 28/03/2013
İşlerine son verilen bazı personelin hakkındaki mahkeme kararının uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3560 28/03/2013
Milli Savunma Bakanlığına bağlı işlerde çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3547 25/03/2013
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindeki yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3546 25/03/2013
Doğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerde okuyan ve yurt dışına dil okulu için gitmek isteyen öğrencilere yönelik teşviklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3545 25/03/2013
Astsubayların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3544 25/03/2013
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde protestolu senet sayısındaki artışa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3543 25/03/2013
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatın uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3542 25/03/2013
Van'ın Erciş ilçesinde bir arazide bulunan küçük ve büyük baş hayvan kafalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3517 22/03/2013
Eğitim sistemi ve öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3516 22/03/2013
Ardahan'ın Çıldır İlçesindeki Şeytan Kalesinin yol ve aydınlatma sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3515 22/03/2013
Çiğ süt üreticilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3514 22/03/2013
Erzurum'da kanser vakalarının arttığı iddialarına ve onkoloji hastanesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3513 22/03/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı illeri ve ilçelerindeki Devlet hastanelerinde ihtiyaçların hasta yakınları tarafından karşılandığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3512 22/03/2013
Kilis, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri ve ilçelerindeki Devlet hastanelerinde ihtiyaçların hasta yakınları tarafından karşılandığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3511 22/03/2013
Şırnak, Hakkâri ve Batman illeri ve ilçelerindeki Devlet hastanelerinde ihtiyaçların hasta yakınları tarafından karşılandığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3510 22/03/2013
Bazı Devlet hastanelerinde ilaç, serum vb. ihtiyaçların hasta yakınları tarafından karşılandığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3509 22/03/2013
Ardahan'ın Posof İlçesindeki Devlet Hastanesinde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3508 22/03/2013
Ardahan'da bilgisayar tabanlı bir değerlendirme testi ve psikoteknik tedavi merkezi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3507 22/03/2013
Ardahan Posof Devlet Hastanesinde kurulan diyaliz ünitesinin eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3506 22/03/2013
Ardahan ili Göle İlçesindeki Devlet Hastanesinde ilaç, serum vb. ihtiyaçlarının hasta yakınları tarafından karşılandığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3505 22/03/2013
Ardahan Merkez ve ilçeleri ile köylerinin su depolarının bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3504 22/03/2013
Bazı il, ilçe ve köylerdeki su boruları ve su depolarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3503 22/03/2013
Erzurum, Gümüşhane, Bayburt illeri, ilçeleri ve köylerindeki yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3502 22/03/2013
Elazığ, Batman Hakkari illeri, ilçeleri ve köylerindeki yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3501 22/03/2013
Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri, ilçeleri ve köylerindeki yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3500 22/03/2013
Bazı il, ilçe ve köylerdeki su boruları ve su depolarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3499 22/03/2013
Ardahan ili, ilçeleri ve köy yollarının bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3498 22/03/2013
Şırnak, Batman, Van illeri, ilçeleri ve köylerinin yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3497 22/03/2013
Kars, Ağrı, Iğdır illeri, ilçeleri ve köylerinin yol, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3467 21/03/2013
Kalkınma amaçlı projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3466 21/03/2013
GAP kapsamındaki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3465 21/03/2013
Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de GAP kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3464 21/03/2013
Ardahan Devlet Hastanesi hizmet binasının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3463 21/03/2013
Ardahan'da çağrı merkezi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3462 21/03/2013
Fabrika yemlerinin fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3461 21/03/2013
Denizlere dökülen balıklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3460 21/03/2013
Ardahan'daki eğitim sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3459 21/03/2013
Bakanlık yönetici kadrolarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3458 21/03/2013
Yurt dışındaki eğitim imkanlarına ve yurt içindeki üniversitelerin fakülte sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3457 21/03/2013
Van, Muş ve Şırnak'ta GAP kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3456 21/03/2013
Batman, Bitlis ve Elazığ'da GAP kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3455 21/03/2013
Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de GAP kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3454 21/03/2013
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3453 20/03/2013
İşlenmiş sütteki fiyat artışına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3452 20/03/2013
Taşeron işçilerin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3451 20/03/2013
Aşırı tuz tüketiminden kaynaklanan hastalıkların engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3450 20/03/2013
Kanatlı hayvan sektörüne ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3449 20/03/2013
Ardahan'ın Göle ilçesinin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3416 12/03/2013
Hızlı trenlerle ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3415 12/03/2013
Marmara Denizinin kirliliği ile kirlilikten etkilenen balıkların insan sağlığına etkilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3414 12/03/2013
2012 yılında yapılan su ürünleri denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3413 12/03/2013
TİKA tarafından Moğolistan'da yaşayan Türklere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3412 12/03/2013
2012 yılında tarım ve hayvancılık sektöründe yapılan ithalata ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3411 12/03/2013
Sosyal güvenlik primlerindeki katkı payına ve ustalık belgesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3410 12/03/2013
Helal Gıda Belgesi olan ve veren firmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3409 12/03/2013
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3408 12/03/2013
2-B arazileri ile ilgili mevzuatta yapılan değişikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3407 12/03/2013
Okullardaki bilişim dersinin kaldırılmasına ve başka derslere giren bilişim ve teknoloji öğretmenlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3406 12/03/2013
Pardus Projesi ile akıllı tahtalar ve tablet alımı ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3405 12/03/2013
AB'nin basın özgürlüğü ve uzun tutukluluk süreleri konusundaki görüşlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3404 12/03/2013
Muş, Bingöl ve Bitlis'te son on yıl içinde uygulamaya konulan projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3403 12/03/2013
Ardahan'da son on yıl içinde uygulamaya konulan projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3402 12/03/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'da son on yıl içinde uygulamaya konulan projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3401 12/03/2013
Hayvansal ilaç ve kimyasal kalıntıları ile antibiyotik kullanımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3400 12/03/2013
Ardahan'a bağlı bir köyün okul sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3399 12/03/2013
Çin Halk Cumhuriyetine vizesiz girişlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3398 12/03/2013
Ülkemizde et satışı yapılan yerlerde RFID izlenebilirlik sisteminin kullanımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3397 12/03/2013
Manisa ve Kilis'te dağıtılan sütlerden zehirlenen öğrencilere ve alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3396 12/03/2013
Yaşlı, özürlü ve hastalara verilen paranın yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3395 12/03/2013
Ardahan ili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardımlarından yararlanan bazı vatandaşların borçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3394 12/03/2013
Van, Elazığ ve Erzurum'da son on yıl içinde uygulamaya konulan projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3393 12/03/2013
Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt'ta son on yıl içinde uygulamaya konulan projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3392 08/03/2013
Iğdır, Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3391 08/03/2013
Türkiye'nin 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3390 08/03/2013
Hakkâri ve Diyarbakır illerindeki sigorta ücretlerinin yüksekliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3389 08/03/2013
KOSGEB tarafından Şırnak, Muş ve Hakkâri illerinde sağlanan kredilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3388 08/03/2013
Maden ocaklarında iş güvenliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3387 08/03/2013
İstanbul'da bir lisede görevli öğretmenle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3386 08/03/2013
Dershanelerin kapatılması iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3385 08/03/2013
Polislerin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3384 08/03/2013
Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir komutan hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3383 08/03/2013
2002-2012 yılları arasında yapılan özelleştirmelerden etkilenen işçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3382 08/03/2013
Gümüşhane, Bayburt, Ağrı ve Iğdır İŞKUR müdürlüklerinin kadro ve bütçelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3381 08/03/2013
Bir ilaç şirketinde çalışan personelin suç ihbarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3380 08/03/2013
Bazı davaların safahatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3373 07/03/2013
Kars'ta 5084 sayılı Kanunun uygulamasının üç yıl daha uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3372 07/03/2013
Ardahan'da hayatlarını kaybeden vatandaşlarla ilgili prim borçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3371 07/03/2013
Eğitim harcamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3370 07/03/2013
Bölgesel fuarların ve ulusal fuarların uluslararası bir yapıya dönüştürülmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3369 07/03/2013
Hopa'da at ve saman ithalatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3368 07/03/2013
Süt, yoğurt, peynir ve yağ üretimindeki bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3367 07/03/2013
Yumurta sektörüne ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3366 07/03/2013
Gıda denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3365 07/03/2013
Gıda işletmelerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3364 07/03/2013
Yem fabrikalarının çiftçilerden mısır, yemlik, buğday, arpa vb. ürünleri ucuza alıp hayvan sahiplerine yüksek fiyattan sattıkları iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3363 07/03/2013
Kars'ta yem bitkilerinin denetimi ve desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3362 07/03/2013
Kars'ta et kombinası ve süt sığırcılığı kooperatifi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3346 06/03/2013
Madencilik sektöründeki çalışma şartlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3345 06/03/2013
Batman, Muş ve Şırnak illerindeki sigorta bedellerinin yüksekliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3344 06/03/2013
Adalet hizmetleri sınıfı personelinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3343 06/03/2013
Kars ili ve çevresinde görülen şap hastalığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3342 06/03/2013
Mali müşavirlerin tasdik edecekleri defterlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3341 06/03/2013
Yeşil kart sahiplerinin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3340 06/03/2013
Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolar ve ödeneklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3339 06/03/2013
Suriyeli mültecilerin fuhuşa zorlandıkları iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3338 06/03/2013
Köy koruculuğu alımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3337 06/03/2013
2002 yılından günümüze kadar terör örgütleri tarafından kaçırılan devlet memurlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3336 06/03/2013
Elektronik Tebligat Yönetmeliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3335 06/03/2013
Türkiye'de dolaylı vergilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3334 06/03/2013
Van ve Batman'da KOSGEB tarafından kullandırılan kredilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3333 06/03/2013
E-haciz uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3332 06/03/2013
Kamu kurumlarınca açılan sınavlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3331 06/03/2013
Doğu illerinin teşvik edilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3328 04/03/2013
Kız çocuklarının eğitimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3327 04/03/2013
Madencilik ve enerji üretimi alanındaki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3326 04/03/2013
Madencilik alanındaki çalışma şartlarına ve maden mühendislerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3325 04/03/2013
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3324 04/03/2013
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3323 04/03/2013
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3322 04/03/2013
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3321 04/03/2013
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3320 04/03/2013
Kars'taki bir minibüsçüler kooperatifiyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3319 04/03/2013
Saman ithal eden firmalara destek verilip verilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3318 04/03/2013
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir kooperatifin damızlık sığır talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3317 04/03/2013
Kars ilindeki bir kooperatifin bazı taleplerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3316 04/03/2013
Kars ilindeki bir kooperatifin bazı taleplerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3315 04/03/2013
Kars ilindeki bir kooperatifin bazı taleplerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3314 04/03/2013
Kars'ın Susuz İlçesindeki bir kooperatifin bazı taleplerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3313 04/03/2013
Bölgedeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3312 04/03/2013
Kars'a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile ilgili taleplerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3311 04/03/2013
Kars'a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile ilgili taleplerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3310 04/03/2013
Kars'a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile ilgili taleplerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3309 04/03/2013
Kars'a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile ilgili taleplerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3308 04/03/2013
Kars'a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile ilgili taleplerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3307 04/03/2013
Kars'a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile ilgili taleplerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3306 04/03/2013
Saman ithalatına yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3210 21/02/2013
Emeklilerin maaşlarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3209 21/02/2013
Ülkelerarası ekonomi birliklerine ve SERKA Kalkınma Ajansına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3208 21/02/2013
Kars'ta doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3207 21/02/2013
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bir köyün kırsal kalkınma kooperatifinin büyükbaş hayvan talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3206 21/02/2013
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3205 21/02/2013
İllerin büyükşehir olması için gerekli kriterlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3120 20/02/2013
Kalkınma ajanslarının kısa, orta ve uzun vadeli programlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3119 20/02/2013
Ülkemizin uluslararası rekabet gücüne ve kalkınma ajanslarının katkılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3118 20/02/2013
Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle entegrasyon imkanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3117 19/02/2013
Cezaevlerindeki hasta mahkûmlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3116 19/02/2013
Ağrı'daki sportif faaliyetlerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3115 19/02/2013
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında Bakanlığa ait ve yıkılması gereken binalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3114 19/02/2013
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında Bakanlığa ait ve yıkılması gereken binalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3113 19/02/2013
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında Bakanlığa ait ve yıkılması gereken binalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3112 19/02/2013
Aynı doktora on gün içerisinde ikinci kez muayene olunamamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3111 19/02/2013
Bakanlığın Dünya Bankasından kullandığı kredilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3110 19/02/2013
GAP kapsamındaki yatırım ve çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3109 19/02/2013
GAP'a aktarılan bütçeye ve GAP kapsamında toprak mülkiyeti konusundaki değişikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3108 19/02/2013
GAP kapsamındaki desteklere ve yabancılara yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3107 19/02/2013
GAP kapsamındaki yatırımlara ve bölgeden göçlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3106 19/02/2013
Tiyatro, opera ve bale alanındaki faaliyetler ile kazı ve restorasyon çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3105 19/02/2013
Devlet tiyatroları, turizm sektörü ve telif hakları alanındaki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3104 19/02/2013
Ağrı, Van ve Batman'da 5084 sayılı Kanun'un uygulamasının uzatılması talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3103 19/02/2013
Iğdır'da 5084 sayılı Kanun'un uygulamasının uzatılması talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3087 14/02/2013
Erzurum'un Narman ilçesinde bir köyde telefon hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3086 14/02/2013
Bayburt'ta ulaşım hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3085 14/02/2013
Yükseköğretim kurumlarında branşlar arasında geçiş imkanlarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3084 14/02/2013
Madencilik sektörüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3083 14/02/2013
Ülkemizdeki bor rezervlerinin değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3082 14/02/2013
Şırnak'ta spor alanlarının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3081 14/02/2013
Afet riski altındaki alanların kentsel dönüşümüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3056 13/02/2013
Bakanlığa bağlı afet riski altındaki binaların durumlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3055 13/02/2013
Batman'ın spor altyapısının geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3054 13/02/2013
Bakanlığa bağlı afet riski altındaki binaların durumlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3053 13/02/2013
Astsubayların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3052 13/02/2013
Astsubayların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3051 13/02/2013
Çin üretimi mallarla rekabete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3050 13/02/2013
Deniz turizminde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3049 13/02/2013
Yat imalatına ve karayolu taşımacılığına destek verilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3048 13/02/2013
Hakkâri ve Şanlıurfa'da teşvik süresinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3047 13/02/2013
Gümüşhane'de yol ve asfaltlama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3046 13/02/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta teşvik süresinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3045 13/02/2013
Şırnak, Muş ve Elazığ'da teşvik süresinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3044 13/02/2013
Ardahan'da teşvik süresinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3043 13/02/2013
Erzurum'da teşvik süresinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3042 13/02/2013
Bor madenciliği yapılan alanların çevreye etkilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3041 13/02/2013
Tarımdaki kota uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3040 13/02/2013
Zeytin ağaçlarının korunmasına ve hayvan sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3039 13/02/2013
Bayburt'ta sanayi sitesinin eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3038 13/02/2013
Gümüşhane'de sanayi sitesinin eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3037 13/02/2013
Bayburt'ta köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3036 13/02/2013
Gümüşhane'de köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3035 13/02/2013
İl genel meclisi üyelerinin huzur haklarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3034 13/02/2013
İl genel meclisi üyeleri ve emniyet personelinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3033 13/02/2013
Emniyet personelinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3032 13/02/2013
Bayburt'un spor altyapısının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3031 13/02/2013
Bayburt'taki köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3025 15/02/2013
Parlamentolararası dostluk gruplarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2971 05/02/2013
Iğdır'ın spor tesisi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2941 05/02/2013
Taşeron işçilerin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2940 05/02/2013
Batman İl Müdürlüğünde çalışan işçilerin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2939 05/02/2013
Dış ticaretle ilgili birimlerin Bakanlığa bağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2938 05/02/2013
Kars Sanayi Sitesindeki sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2937 05/02/2013
Iğdır Sanayi Sitesindeki sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2936 05/02/2013
Iğdır'ın köylerine yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2935 05/02/2013
Kars'ın köylerine yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2934 05/02/2013
Kars'a yapılan çeşitli yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2933 05/02/2013
Iğdır'da yapılan çeşitli yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2932 05/02/2013
Kars'ta KÖYDES kapsamında yapılan asfaltlama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2931 05/02/2013
Iğdır'daki yol çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2926 31/01/2013
Ardahan'daki sanayi sitesinin eksiklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2925 31/01/2013
Ardahan'ın turizm ve spor kapasitesinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2924 31/01/2013
Ardahan'ın geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2923 31/01/2013
Ardahan'daki köylerin yol, köprü ve su sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2922 31/01/2013
Ardahan'da yapılan asfaltlama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2885 24/01/2013
Termal turizm sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2884 24/01/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki Devlet hastanelerine üroloji hastaları için gerekli ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2883 24/01/2013
Ardahan Devlet Hastanesine üroloji hastaları için gerekli ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2882 24/01/2013
Batman Devlet Hastanesine üroloji hastaları için gerekli ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2881 24/01/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki Devlet hastanelerine üroloji hastaları için gerekli ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2880 24/01/2013
Batman Kozluk Devlet Hastanesindeki göz doktoru ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2879 24/01/2013
Elazığ'da 112 acil istasyonlarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2878 24/01/2013
Elazığ'da Bakanlığa bağlı birimlerde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2877 24/01/2013
Ardahan'ın Hoçivan İlçesindeki içme suyu şebekesinin yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2876 24/01/2013
Vali ve kaymakamların il ve ilçe dışına çıktıklarında aldıkları ödeneğe ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2875 24/01/2013
Memur ve muhasebe denetim yardımcısı kadrolarında görev yapan personele üniversite ödeneği verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2874 24/01/2013
Elazığ'daki rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2873 24/01/2013
İhraç ettiğimiz yaş sebze ve meyveye karantina uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2872 24/01/2013
Kars'ta et kombinası ve süt sığırcılığı kooperatifi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2871 24/01/2013
Yerli ve yabancı firmaların hile tespit ettiği gıdalara ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2870 24/01/2013
Dişi hayvan kesimi sürelerine ve hayvan sayısının artması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2806 18/01/2013
Köylerin mahalle yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2805 18/01/2013
Gazetecilerin 212 sayılı Kanundan yeterince faydalanamadığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2804 18/01/2013
Yaş meyvelerin naklinde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2803 18/01/2013
Yaş meyve ve sebze üreticilerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2802 18/01/2013
Yaş meyve üretimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2801 18/01/2013
Bir çatışmada yaralanan bir askerin gazi sayılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2800 18/01/2013
Taşeron firma çalışanlarının kıdem ve ihbar tazminatı sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2799 18/01/2013
Eğitimdeki altyapı yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2798 18/01/2013
Üniversitelerin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2797 18/01/2013
Üniversitelerle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2796 18/01/2013
Üniversitelerin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2795 18/01/2013
Bazı üniversitelerin bazı faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2788 16/01/2013
Kars'ın Susuz İlçesindeki bir köyün taşınmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2787 16/01/2013
Kars'ın Susuz İlçesindeki iki köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2786 16/01/2013
Kars'taki iki köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2780 15/01/2013
Petrol boru hattının geçtiği bölgelere ucuz doğalgaz verilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2779 15/01/2013
Ardahan'da karla mücadele için iş makinası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2778 15/01/2013
Kars'ın otopark ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2777 15/01/2013
Çıldır ilçesinin diş hekimi ve hemşire ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2776 15/01/2013
Kars'ın Susuz ilçesine bağlı iki köyün çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2754 11/01/2013
Ardahan'daki karla mücadele ekipmanının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2753 11/01/2013
Ardahan'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2752 11/01/2013
Ardahan'daki rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2751 11/01/2013
Ardahan'daki 112 acil istasyonlarının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2750 11/01/2013
Van ve Elazığ'daki rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2749 11/01/2013
Batman, Şırnak ve Hakkâri'deki rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2748 11/01/2013
Gazetecilerin sendikal haklarına ve çalışma koşullarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2747 11/01/2013
Ülkemizde mülteci olarak çalışan işçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2746 11/01/2013
Batman'daki sulama kanallarının tamamlanamamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2745 11/01/2013
Batman'da bulunan 112 acil istasyonlarının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2744 11/01/2013
Batman'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2743 11/01/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'da rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2742 11/01/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2741 11/01/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2737 09/01/2013
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun personel alımı mülakatından elenen bir personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2736 09/01/2013
Ceza infaz memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2735 09/01/2013
Ardahan'da Bakanlığa ait binalardan depremden hasar görenlerin güçlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2734 09/01/2013
Ardahan'da depremden zarar gören binaların güçlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2697 28/12/2012
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2696 26/12/2012
Batman'da elektrik şebekesinin yetersizliğinden kaynaklanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2695 26/12/2012
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin yol ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2694 26/12/2012
Mayınlı arazilere ve bunların temizlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2693 26/12/2012
SSPE hastalığına ve bu hastalıkla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2689 24/12/2012
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2688 24/12/2012
Türk Telekom'a devredilen taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2624 20/12/2012
Ardahan'ın Göle İlçesindeki bir kavşağa uyarı tabelası ve ışıklandırma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2622 19/12/2012
Kars'ta bir köyün su sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2621 19/12/2012
Psikolojik hastalıklarda yaşanan artışın önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2620 19/12/2012
İşsizlik fonuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2619 19/12/2012
Ardahan'da hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2618 19/12/2012
Ardahan'daki okullara akıllı tahta konulmasına ve öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2617 19/12/2012
Kars'taki Halk Eğitim kurslarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2615 17/12/2012
Karşılıksız çekler nedeniyle kredi alamayan esnafa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2614 17/12/2012
Kars'ta uluslararası fuar düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2613 17/12/2012
Ülkemizde hububat ekimine ve ihracına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2612 17/12/2012
Devlet destekli sigortadan faydalanan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2611 14/12/2012
Ardahan'da belediyelerin iş makinelerinin eksikliklerinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2610 14/12/2012
Ardahan'a ayrılan bütçe ödeneklerinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2609 14/12/2012
Kars, Iğdır ve Ağrı'da belediyelerin iş makinelerinin eksikliklerinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2608 14/12/2012
Ardahan'da köylere ulaşım sağlayan minibüslerin hareket noktalarındaki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2607 14/12/2012
Kars, Iğdır ve Ağrı'da çiftçilere ödenen destek primlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2606 14/12/2012
Ardahan'da SYDF aracılığıyla yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2605 14/12/2012
Ardahan'da çiftçilere ödenen destek primlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2604 14/12/2012
Ardahan'ın bazı ilçelerindeki köylerde meydana gelen telefon arızalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2603 14/12/2012
Gümüşhane ve Bayburt'un Merkez ve köylerinde yaşanan telefon arızalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2602 14/12/2012
Ardahan'ın eğitim alanındaki eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2601 14/12/2012
Kars, Iğdır ve Ağrı'nın köylerinde yaşanan telefon arızalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2600 14/12/2012
Kars, Iğdır ve Ağrı'nın eğitim alanındaki eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2599 14/12/2012
Ardahan'da kapatılan sağlık ocaklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2598 14/12/2012
Gümüşhane ve Bayburt'ta kapatılan sağlık ocaklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2597 14/12/2012
Iğdır'da kapatılan sağlık ocaklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2596 14/12/2012
Ardahan'da yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2595 14/12/2012
Gümüşhane ve Bayburt'ta yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2594 14/12/2012
Kars, Iğdır ve Ağrı'da yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2593 14/12/2012
Ardahan'da Köylere Hizmet Götürme Müdürlüğünün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2583 13/12/2012
Kars'ın Selim İlçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2582 13/12/2012
Kuru ve yaş üzüm üretiminin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2581 13/12/2012
Kars'ın Selim İlçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2580 13/12/2012
Ardahan'a kaçak yollardan getirilen arılara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2579 13/12/2012
Emeklilerin maaşlarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2573 11/12/2012
Resmi çalışmalarda muhtarların görüşlerinin alınmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2572 11/12/2012
Muhtarların haklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2571 11/12/2012
Muhtarlarca düzenlenen evrakın tanınmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2570 11/12/2012
Muhtarların durumlarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2569 10/12/2012
Gümüşhane ve Bayburt'ta Et ve Balık Kurumu alımlarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2568 10/12/2012
Ardahan ve ilçelerinde kullanılan iş makinelerinin yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2567 10/12/2012
Gümüşhane ve Bayburt'taki okulların ilk yardım seti eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2566 10/12/2012
Şua izni kullandırılmayan ve yıpranma payı ödenmeyen personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2565 10/12/2012
Kars'ın Selim İlçesindeki bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2564 10/12/2012
Kars'ın Selim İlçesindeki bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2563 10/12/2012
Kars'ın Selim İlçesindeki bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2562 10/12/2012
Çiftçilerin destekleme paralarına haciz konulmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2561 07/12/2012
Batman'ın derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2560 07/12/2012
Profesör maaşlarının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2553 06/12/2012
Ardahan'daki KOBİ'lerin hibe ve kredi destek programlarından yararlanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2552 06/12/2012
Bakanlık tarafından borçları nedeniyle mükelleflere mektup gönderilmesi uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2546 05/12/2012
KOBİ'lerin internet sitelerindeki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2545 05/12/2012
KOBİ'lerin kredi borçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2544 05/12/2012
KOSGEB'in yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2535 30/11/2012
Biyogüvenlik Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra piyasada yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2534 30/11/2012
Doğalgaz boru hatlarının geçtiği illerde oluşturduğu risklere ve alınacak tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2533 30/11/2012
Batman Merkez'deki Organize Sanayi Bölgesinin çevre düzenlemesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2532 30/11/2012
Kalkınma öncelikli illerde görev yapan Devlet memurlarına daha yüksek ücret ödenmesi talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2522 28/11/2012
Seracılıkta jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2521 28/11/2012
Seracılık alanındaki politikalara ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2520 28/11/2012
Kars'ta doktor ve tıbbi araç gereç ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2519 28/11/2012
Sağlık alanında jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2518 28/11/2012
Ardahan'da gerçekleştirilen bir TOKİ konut projesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2517 28/11/2012
Yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2516 28/11/2012
Jeotermal enerji üretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2515 28/11/2012
Aile şirketlerinin kurumsallaşması için yapılması gereken çalışmalara ve Ülkemizde girişimciliğin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2514 28/11/2012
Kars, Iğdır ve Ağrı'da ihtiyaç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma Fonu tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2468 26/11/2012
Kars'ta internet erişiminde yaşanan kesintilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2466 22/11/2012
Ağrı'nın Eleşkirt İlçesindeki liselerde öğretmen ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2465 22/11/2012
Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesindeki liselerde öğretmen ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2464 22/11/2012
Ardahan'da üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2463 22/11/2012
Kars Üniversitesinin öğretim elemanı ve yurt ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2462 22/11/2012
Ağrı'da turizmin geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2461 22/11/2012
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde karla mücadele çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2460 22/11/2012
Ağrı'nın Diyadin İlçesindeki hastane ve sağlık personeli eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2459 22/11/2012
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2458 22/11/2012
Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesindeki hastane ve sağlık ocaklarındaki sağlık personeli eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2457 22/11/2012
Ardahan'daki hastanelerde diş doktoru ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2456 22/11/2012
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2455 22/11/2012
Ardahan'ın Çıldır içesine bağlı bazı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2454 22/11/2012
Ardahan'da Et ve Balık Kurumu şubesi açılması talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2453 22/11/2012
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2452 22/11/2012
Ardahan'da görülen hayvan hastalıklarına ve alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2451 22/11/2012
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2450 22/11/2012
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2442 20/11/2012
Yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2441 20/11/2012
5084 sayılı Kanunun süresinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2440 20/11/2012
Kars ve Iğdır'da eğitim seviyesinin yükseltilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2438 16/11/2012
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyde yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2437 16/11/2012
Ardahan Üniversitesinin bütçesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2436 16/11/2012
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde modern tuvalet ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2435 16/11/2012
Ardahan'ın bir köyünde görev yapan öğretmenlerin lojman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2434 16/11/2012
Ardahan Merkez ilçesine bağlı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2433 16/11/2012
Kars'taki bazı okulların Atatürk büstü olmadan eğitime başlamasına ve okulların araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2432 15/11/2012
Üniversite öğrencilerine zorla kredi kartı kullandırılması ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2431 15/11/2012
Kış olimpiyatları için yaptırılan suni kar göletine ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2430 15/11/2012
2011 yılında Hakkâri'de gerçekleşen bir çatışmada yaralanan bir askere gazilik unvanı verilmemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2429 15/11/2012
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı köylerdeki okulların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2428 15/11/2012
Halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğretmenlerin çalışma sürelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2427 15/11/2012
1993 yılında yaşanan ve 33 erin şehit olmasına neden olan bir olayla ilgili başlatılan soruşturmaya ait dosyaların bulunamadığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2426 15/11/2012
Çiftçilerin kullandığı doğrudan destek kredilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2425 15/11/2012
Son 5 yıl içerisinde üreticiden alınan ve ithal edilen hububat ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2424 15/11/2012
TMO'nun 2006-2012 yılları arasındaki çeltik ve mısır alımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2423 15/11/2012
Bazı tarım ürünlerinin 2006-2012 yılları arasındaki ithalat miktarlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2422 15/11/2012
Erzurum'daki alt ve üst geçitlerin bakım-onarım çalışmalarına ve Erzurum Havalimanının sağlık ve itfaiye ekibi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2421 15/11/2012
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su ve elektrik sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2420 15/11/2012
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2419 15/11/2012
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2418 15/11/2012
Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı köylerin yollarına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2417 15/11/2012
Ardahan'ın Posof İlçesindeki köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2416 15/11/2012
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı köylerin yollarına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2415 15/11/2012
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2414 15/11/2012
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2413 15/11/2012
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2412 15/11/2012
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2411 15/11/2012
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2393 12/11/2012
2002-2012 yılları arasında Jeotermal kaynaklardan faydalanma kapasitesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2392 12/11/2012
Erzurum Palandöken'de kurulan suni kar göletine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2391 12/11/2012
Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretmen olarak çalışan öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2390 12/11/2012
Üniversitelerin kapasitelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2389 12/11/2012
Ardahan'da KOSGEB şubesi açılması konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2388 12/11/2012
Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığı kalkındıracak bir teşvik sisteminin hazırlanıp hazırlanmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2387 12/11/2012
Tarım İşletmelerinin ve seracılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2386 12/11/2012
Ağrı'nın bazı ilçe ve köylerinde yaşanan yol, su ve elektrik sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2385 12/11/2012
Ağrı'nın Merkez ve Eleşkirt ilçelerine bağlı köylerin içme suyu, yol ve elektrik sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2384 12/11/2012
Erzurum'daki alt ve üst geçitlerin onarımına ve Erzurum Havalimanındaki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2383 12/11/2012
Ardahan ile Göle ilçesi arasındaki yolun tamamlanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2382 12/11/2012
Ardahan ile Çıldır ilçesi arasındaki yolun tamamlanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2381 12/11/2012
Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köy yolunun tamamlanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2380 12/11/2012
Ardahan'ın doktor ve lojman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2379 12/11/2012
Dicle Nehrinde kirliliğin önlenmesi için çiftçilerin eğitilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2378 12/11/2012
Batman kent merkezinde yeni ve modern bir mezbaha ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2377 12/11/2012
Iğdır'ın bir köyündeki kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2376 12/11/2012
Çiftçilere verilen desteklere ve banka takibindeki çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2375 12/11/2012
Ardahan'ın stadyum ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2374 12/11/2012
Batman'da tüp dolum tesislerinin yerleşim alanları içinde olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2373 12/11/2012
Batman'da havayı kirlettiği iddia edilen iki tesise ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2372 12/11/2012
Batman rafinerisinin modernizasyonuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2371 12/11/2012
Batman'daki DDY istasyonuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2370 12/11/2012
Van'da depremzedelerin konut sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2369 12/11/2012
Hacizli malların ihale yoluyla satışına ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2368 12/11/2012
Van ve ilçelerindeki sportif faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2367 09/11/2012
Göle'de bir köyde bulunan tapusuz arazilerin kullanıcılarına bedelsiz verilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2332 23/10/2012
Silah ruhsatlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2331 23/10/2012
Kars'a bağlı köylerde yer alan su depolarının kapasitelerinin artırılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2330 23/10/2012
Kars il merkezi ve ilçelerinde okuma yazma bilmeyen vatandaşlara okuma yazma öğretilmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2329 23/10/2012
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kız öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2328 23/10/2012
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki okullarda öğrenim gören öğrencilerin mekan sıkıntılarına ve seçmeli ders yoğunluğundan kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2327 23/10/2012
Batman'da yaşanan zemin çöküntülerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2326 23/10/2012
Batman Çayı ıslahı çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2325 23/10/2012
Diyabet hastalığının tedavisinde kullanılan bazı ilaçların reçetelendirilmesi ile ilgili sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2324 23/10/2012
Batman'da hasta vatandaşların maluliyet durumlarını raporlayan kurula yönelik şikayetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2323 23/10/2012
Kars ili ve ilçelerinde yer alan hastanelerin doktor ve tıbbi cihaz ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2322 23/10/2012
Son on yılda açılan ve halihazırda yapımı devam eden Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesi sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2321 23/10/2012
Ardahan'da uluslararası ticaretin gelişmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2320 23/10/2012
SODES Projesi kapsamında finanse edilen sportif projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2319 23/10/2012
Kars'ta kaz üretim merkezlerine yönelik teşviklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2318 23/10/2012
Kars'taki hayvan üreticilerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2316 18/10/2012
Van depreminden zarar gören esnafın kredi sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2315 18/10/2012
Van depreminden zarar görenlerin borçlarının ertelenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2299 15/10/2012
Şırnak'ta hava kirliliğine neden olan kömür cinsinin değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2298 15/10/2012
Hakkari'ye bağlı ilçe ve köylerdeki elektrik direklerinin yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2297 15/10/2012
Şırnak'ta tarım politikalarının geliştirilmesi için uygulanacak projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2296 15/10/2012
Üniversitelerde yurt sayısı ve yatak sayısını artırmak için yapılacak çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2295 15/10/2012
Hakkari'deki spor kulüplerine yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2294 15/10/2012
Batman'ın yol ve doğalgaz sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2293 15/10/2012
Hakkari'ye bağlı köy yollarındaki sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2292 15/10/2012
Ardahan'ın Posof İlçesindeki köylerin yangın vanası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2279 10/10/2012
Kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2278 10/10/2012
Ülkemizde kitap okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2277 10/10/2012
İkili eğitim yapan okullara ve eşlerinden ayrı illerde bulunan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2274 10/10/2012
2000 yılı öncesi ve sonrasındaki emekli maaşları arasındaki farklılığa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2273 10/10/2012
Maaş farklılıklarının ne zaman giderileceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2272 10/10/2012
Bingöl'deki teşvik uygulamalarının yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2271 10/10/2012
Bingöl'de tarım politikalarını geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2270 10/10/2012
GAP kapsamındaki illere verilen desteğin Doğu Anadolu Bölgesindeki illere de verilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2269 10/10/2012
Devlet ve vakıf üniversitelerinde boş kontenjanların doldurulması için burs imkânlarının genişletilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2256 08/10/2012
Van depreminde evleri yıkılan vatandaşlara yapılan konutlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2255 08/10/2012
Van'da KOSGEB kanalıyla kullandırılan kredi miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2254 08/10/2012
2011 yılında meydana gelen depremler sonrasında yıkım kararı alınan konutlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2253 08/10/2012
Ardahan Üniversitesinin bütçesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2252 08/10/2012
Ardahan'da yaşanan hava kirliliği sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2251 08/10/2012
Ardahan Üniversitesinin öğretim üyesi kadrolarının artırılması ile üniversitenin lojman ve kütüphane ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2250 08/10/2012
Ardahan Merkeze bağlı bir köyde yaşayan vatandaşların yol, su ve eğitim sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2249 08/10/2012
Ardahan'da yapılması planlanan sulama maksatlı tünelin yeniden projelendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2248 08/10/2012
Ardahan'ın Göle ilçesinin su sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2247 08/10/2012
Van Gölü çevresine katı atık arıtma tesisi yapılması ihtiyacına ve gölün turizme kazandırılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2246 08/10/2012
Van'daki deprem sonrasında diyaliz merkezi binasında meydana gelen hasara ve tedavi için başka illere gönderilen hastaların mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2245 08/10/2012
Van'da yaşayan esnafın borçlarının ertelenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2244 08/10/2012
Van'ın içme suyu şebekesindeki sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2243 08/10/2012
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde deprem sonrasında yurtlarda yapılan güçlendirme çalışmalarına ve yeni yapılacak yurtlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2242 08/10/2012
Ardahan'ın Merkez ve ilçelerindeki sağlık kurumlarına ve kapasitelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2241 08/10/2012
Van'da depremden zarar gören okullarla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2240 08/10/2012
22-23 Eylül'de yapılan KPSS'de Van'ı tercih ettikleri halde başka yerlerde sınava giren adayların mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2239 08/10/2012
Van'da depremden zarar gören kütüphanelerin ne zaman açılacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2238 08/10/2012
Van'daki okullarda servis aracı sayısının artırılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2237 08/10/2012
Van'daki okullarda taşımalı eğitim yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2234 08/10/2012
Rehinli alacakların tahsili için yapılan ihalelerle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2233 08/10/2012
Van'daki TOKİ deprem konutlarının satış bedellerine ve kalıcı konutlara yerleşemeyenlerin durumuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2232 08/10/2012
Kapalı sisteme geçen kum ve taş ocaklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2231 08/10/2012
Ardahan'ın bazı ilçelerinde gençlerin yeterli sportif etkinlik yapamamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2230 08/10/2012
Van'da depremden zarar gören camilerin bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2212 03/10/2012
Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri kapsayan yeni teşvik sistemi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2206 03/10/2012
Kars'a gazilik unvanı verilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2205 02/10/2012
Ağrı'daki ilçe ve köylerde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2204 02/10/2012
Ağrı'nın bazı ilçelerindeki yol, su ve elektrik sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2203 02/10/2012
Kilis Merkez ve ilçeleri için modern bir hal binası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2202 02/10/2012
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerde hava kirliliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2201 02/10/2012
Kars'ın Arpaçay İlçesindeki bir köyün yol sorununa ve konak ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2200 02/10/2012
Kars'ın Arpaçay İlçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2199 02/10/2012
Kars'ın Arpaçay İlçesindeki bazı köylerin alt yapı sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2198 02/10/2012
Kars'ın Arpaçay İlçesindeki bazı köylerin yol ve aydınlatma sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2197 02/10/2012
Kars'ın Arpaçay İlçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2196 02/10/2012
Kars'ın Arpaçay İlçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2195 02/10/2012
Mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2194 02/10/2012
Ardahan Devlet Hastanesindeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2193 02/10/2012
Mevsimlik işçilerin barınma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2192 02/10/2012
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sağlık hizmetlerine ve ölüm oranlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2191 02/10/2012
Ardahan Devlet Hastanesine uzman doktor atamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2190 02/10/2012
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köyde sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2189 02/10/2012
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı bazı köylerdeki sağlık hizmeti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2188 02/10/2012
Ardahan'daki doktor ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2187 02/10/2012
Kilis'teki okullarda ilkyardım seti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2186 02/10/2012
Kilis Üniversitesinin akademisyen ve yurt ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2185 02/10/2012
Kilis'teki okulların ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2184 02/10/2012
Kars'ın Arpaçay İlçesindeki bir köy okulunun ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2183 02/10/2012
Kars'ın Arpaçay İlçesindeki bazı köy okullarının ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2182 02/10/2012
Türkiye'de belediye arşivlerinin korunması için çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2181 02/10/2012
2002-2011 yılları arasında Yargıtay'da zamanaşımına uğrayan dosyalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2180 02/10/2012
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tapu ve kadastro çalışmalarının tamamlanamamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2179 02/10/2012
Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığı geliştirecek yeni bir teşvik sistemine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2178 02/10/2012
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki mevcut bankaların ATM eksikliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2177 02/10/2012
Ardahan'daki hayvan üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2176 02/10/2012
Ardahan'da bir KOSGEB şubesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2170 01/10/2012
THY'nin Bosna Havayollarındaki ortaklığını sonlandırmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2169 01/10/2012
Erzurum'da meydana gelen internet sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2147 20/09/2012
Bitlis'te sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2146 20/09/2012
Bitlis'te ekonomik gelişme ve istihdamın artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2145 20/09/2012
Bitlis'te yurt sorununun çözümüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2144 20/09/2012
Bitlis'te yoksulluğun azaltılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2143 20/09/2012
Bitlis'e Organize Sanayi Bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2142 20/09/2012
Bitlis'te tarımın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2135 18/09/2012
Doğu ve Güneydoğu illerinde çağrı merkezlerinin açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2134 18/09/2012
Kars'ın Selim ilçesine bağlı bir ilköğretim okulunun bazı eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2133 18/09/2012
TPAO Batman Bölge Müdürlüğündeki kiralık araçların toplam maliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2132 18/09/2012
Kars eski süt fabrikası lojmanlarındaki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2131 18/09/2012
Ardahan'da kömür fiyatlarının yüksek olmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2130 18/09/2012
Erzurum'un Horasan İlçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2129 18/09/2012
Şanlıurfa'da OSB'lerin çevreye ve tarımsal üretim alanlarına zarar vermesini engellemek için alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2128 18/09/2012
Şanlıurfa'da tarım politikalarının geliştirilmesi için yapılacak projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2127 18/09/2012
Kars'ın, Merkez ve ilçelerine verilen parasal destek miktarı ile son on yıldaki yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2126 18/09/2012
Şanlıurfa'daki kamu yatırımlarına ve yeni teşvik planlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2125 18/09/2012
Şanlıurfa'da işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2124 18/09/2012
Şanlıurfa'dan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2123 18/09/2012
Şehit töreni ile defnedilip şehit sayılmayan ve ailelerinden naaşları geri alınan askerlerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2122 18/09/2012
Şırnak'ta arıtma tesisi, su şebekesi ve kanalizasyon ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2121 18/09/2012
Hakkari'de arıtma tesisi, su şebekesi ve kanalizasyon ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2120 18/09/2012
Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2119 18/09/2012
Şanlıurfa'da engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2118 18/09/2012
Ailelerinden ayrı olan öğretmenlerin özür grubu atamaları ile mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2117 18/09/2012
Okullardaki tuvalet ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2116 18/09/2012
2012-2013 eğitim-öğretim yılında fen ve edebiyat liselerinde boş kalan kontenjanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2115 18/09/2012
Iğdır'da arıtma tesisi, su şebekesi ve kanalizasyon ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2114 18/09/2012
Ardahan'daki okulların ödeneklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2112 11/09/2012
Şırnak Lojistik Köy Projesine ve ilin ulaştırma altyapısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2111 11/09/2012
Şırnak'ın doktor ve diğer sağlık personeli ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2110 11/09/2012
Ardahan-Merkeze bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2109 11/09/2012
Şırnak ili Silopi Ovasında ürün çeşitliliğinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2108 11/09/2012
Şırnak'ta arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2107 11/09/2012
Şırnak Üniversitesinin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2106 11/09/2012
Ardahan'ın ilçelerindeki okullarda öğretmen ihtiyacına ve araç gereç eksikliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2105 11/09/2012
Ardahan'daki çiftçilere hibe destekli süt sağım makinesi ve jeneratör verilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2104 11/09/2012
Kars-Merkeze bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2103 11/09/2012
Çıldır Gölünde üretilen istakozun ülke ekonomisine kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2102 11/09/2012
Ardahan'daki köylerin sağlık ocağı ve aile hekimi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2101 11/09/2012
Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2089 31/08/2012
Mevsimlik işçilerin barınma sorununa ve sağlık primlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2088 31/08/2012
Kars ili Kağızman İlçesindeki sulama sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2087 31/08/2012
Bazı illerimizde yeni bir teşvik paketi uygulanması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2086 31/08/2012
Van ilinde hayvancılığın sorunlarına ve yerli üretimin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2085 31/08/2012
Van ilinin tarım alanındaki sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2084 31/08/2012
Van iline yeni yatırımlar yapılması ve köy yollarının onarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2083 31/08/2012
Van ilinin altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2082 31/08/2012
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yeni fakülteler açılması ve yeni yurt binaları yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2081 31/08/2012
Van'daki tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonuna ve kış turizminin teşvik edilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2080 31/08/2012
Van Organize Sanayii Bölgesinin ve esnafın sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2079 31/08/2012
Van ilinin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2078 31/08/2012
Bazı illerimizde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2077 31/08/2012
Ardahan'da görev yapan kamu görevlilerinin rapor alarak hizmeti aksattıkları iddiasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2076 31/08/2012
Ardahan'daki ilkokulların fiziki durumlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2075 31/08/2012
Van demiryolu ağının modernizasyonuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2053 20/07/2012
Gümüşhane-Kabaköy'de bir beldede yapılan yol çalışmaları nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2050 13/07/2012
Ardahan Üniversitesinin ve AR-GE çalışmalarının desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2049 13/07/2012
Ardahan'dan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ve kentlerin altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2048 13/07/2012
Ardahan'a yapılacak yeni yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2047 13/07/2012
Ardahan ilinde sanayinin gelişmesi için yapılacak çalışmalara ve esnafın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2046 13/07/2012
Ardahan'da kırsal kesimde yaşanan göçün önlenmesine ve turizmin gelişmesine yönelik faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2045 13/07/2012
Ardahan'a yapılacak yeni yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2030 28/06/2012
Emekli yaşını doldurduğu halde prim eksikliği nedeniyle emekli olamayanlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2029 28/06/2012
Ardahan Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekiminin Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince denetlendiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2028 28/06/2012
Kars-Arpaçay'daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2027 28/06/2012
Kars-Arpaçay'daki bir köyün yol, köprü ve aydınlatma sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2026 28/06/2012
Kars-Arpaçay'daki bir köyün yol, köprü ve aydınlatma sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2025 28/06/2012
Kars-Arpaçay'daki bir köyün yol, köprü ve aydınlatma sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2024 28/06/2012
Kars-Arpaçay'daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2023 28/06/2012
Kars-Akyaka'daki bir köyün yol, su ve aydınlatma sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2022 28/06/2012
Kars-Akyaka'daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2021 28/06/2012
Kars-Akyaka'daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2020 28/06/2012
Kars-Akyaka'daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2019 28/06/2012
Kars-Akyaka'daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2018 28/06/2012
Kars-Akyaka'daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2017 28/06/2012
Kars-Akyaka'daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2016 28/06/2012
Kars-Akyaka'daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2015 28/06/2012
Ardahan'da bir köye ait çermik tesisin çevre düzenlemesinin yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2014 28/06/2012
Batman'da il sağlık genel sekreterliği uygulamasının başlamamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2013 28/06/2012
Batman'daki bir derenin ıslah edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2012 28/06/2012
Batman'da yağış nedeniyle tıkanan yağmur kanallarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2011 28/06/2012
Batman'daki yolların bakım ve onarımı ile çevre düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 2010 28/06/2012
Türkiye genelinde ilköğretim okullarında göz taraması yapılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1969 21/06/2012
Hanak'ta kapatılan bir belediyenin çalışanlarının ikramiyelerini alamamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1951 19/06/2012
Erzurum ve ilçelerindeki cami ve Kur'an kurslarının tabelalarının yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1950 19/06/2012
Erzurum'da okulların spor malzemesi eksikliklerine ve faal sporcu sayısının arttırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1949 19/06/2012
Ardahan'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1948 19/06/2012
Erzurum'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1947 19/06/2012
Erzurum'daki okulların ısınma sistemine ve öğretmenlerin kullandığı lojmanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1946 19/06/2012
Kamuya ait binaların yapı denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1945 19/06/2012
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince yayınlanan bir genelgeye ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1944 19/06/2012
Haksız yollarla ilaç yazan eczaneler hakkında yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1923 14/06/2012
Arpaçay'da bir köyün köprü, köy konağı ve sağlık ocağı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1922 14/06/2012
Arpaçay'da bir köyün yol ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1921 14/06/2012
Arpaçay'da bir köyün yol ve köprü sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1920 14/06/2012
Arpaçay'da bir köyün yol ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1919 14/06/2012
Arpaçay'da bir köyün yol, aydınlatma ve köy konağı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1918 14/06/2012
Arpaçay'da bir köyün yol, köprü, köy konağı ve sağlık personeli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1917 14/06/2012
Hane halkı sağlık araştırmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1916 14/06/2012
Sağlık araştırmalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1912 13/06/2012
Danıştay'a yerindelik denetimi yetkisi verilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1911 13/06/2012
Ardahan'da bazı Devlet kurumlarının kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1909 11/06/2012
Muş'taki okulların kitap ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1908 11/06/2012
Muş'taki mevcut içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1907 11/06/2012
Muş'ta 2010-2012 yılları arasında kredi kullanan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1906 11/06/2012
Muş'taki köy camilerinin bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1905 11/06/2012
Muş'taki tütün çiftçilerinin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1899 07/06/2012
Arpaçay'daki bir köyün yol, köprü, aydınlatma ve kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1898 07/06/2012
Arpaçay'daki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1897 07/06/2012
Arpaçay'daki bir köyün yaylasının yol, su ve elektrik sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1896 07/06/2012
Arpaçay'daki bir köyün yol, köprü ve aydınlatma sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1895 07/06/2012
Arpaçay'daki bir köy okulunun sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1894 07/06/2012
Arpaçay'daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1893 07/06/2012
Kars'ta bir köye şehitlik yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1892 07/06/2012
Arpaçay'daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1891 07/06/2012
Arpaçay'daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1890 07/06/2012
Arpaçay'daki bir köyün yol ve köprü sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1889 07/06/2012
Arpaçay'daki bir köyün yol ve kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1886 05/06/2012
Muş-Bulanık'taki sulama kanallarının bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1885 05/06/2012
Çıldır Aktaş Sınır Kapısı güzergâhında yol yapımı için gerçekleştirilen istimlakların bedellerinin ödenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1884 05/06/2012
Erzurum ve Iğdır ovalarındaki sulama kanallarının bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1868 30/05/2012
Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin harç ve yurt ücretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1867 30/05/2012
Yeşil kart sahiplerinin sayı, yaş, cinsiyet ve tahsil bilgilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1866 30/05/2012
Erzurum ve Elazığ illerindeki turizm yatırımlarına ve bu illerin tanıtımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1865 30/05/2012
Canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1864 30/05/2012
Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1863 30/05/2012
Iğdır'daki dere yatakları ve köprülere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1828 29/05/2012
Ardahan'daki tarihi kiliselerin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1827 29/05/2012
Ardahan'da çiftçilere Devlet destekli zirai alet dağıtımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1826 29/05/2012
Posof'ta toprak kayması sonucu oturulamaz duruma gelen evlerin yeniden yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1825 29/05/2012
Ardahan'da depreme dayanıksız raporu verilen bir okul yurdunun yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1824 29/05/2012
Ardahan'da taşımalı eğitim verilen okulların bulunduğu köylere çocuk oyun parkı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1823 29/05/2012
Sebze ve meyvelerin ambalajlı olarak satılabilmesi için çiftçilere yardım yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1813 23/05/2012
Ardahan'a İller Bankasınca verilen paya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1812 23/05/2012
Bireysel silahlanmaya karşı alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1811 23/05/2012
Ağrı'da meydana gelen internet kesintilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1810 23/05/2012
Ağrı'da hayvancılığın desteklenmesi için yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1809 23/05/2012
Iğdır'da hayvancılığın desteklenmesi için yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1808 23/05/2012
Iğdır'da meydana gelen internet kesintilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1807 23/05/2012
Ardahan'da bazı köylerin elektrik sorununa ve imamevi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1804 22/05/2012
Ağrı'daki cami ve Kur'an kurslarının tabelalarının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1803 22/05/2012
Posof'daki bir köyün alt yapı projesinin tamamlanabilmesi için ödenek ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1802 22/05/2012
Ardahan Merkez'e bağlı bazı köylerin kanalizasyon sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1801 22/05/2012
Ardahan-Merkez'e bağlı bazı köy ve yayla yollarına ve elektrik sıkıntısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1800 22/05/2012
Ağrı'da yapılan karla mücadele hizmetlerinde akaryakıt ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1799 22/05/2012
Ardahan-Merkez'deki bazı köylerin morg ve köy konağı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1798 22/05/2012
Ardahan-Merkez'deki bazı köylerin morg ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1797 22/05/2012
Posof Türkgözü Sınır Kapısının yollarındaki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1796 22/05/2012
Ardahan'ın bazı köylerinin elektrik sorununa ve camilerinin onarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1795 22/05/2012
Iğdır'daki su depolarının yenilenmesi için ödenek ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1794 22/05/2012
Posof'un bazı köylerinin yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1793 22/05/2012
Göle'deki bazı köylerin elektrik ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1792 22/05/2012
Ağrı'daki köylerin elektrik direklerinin onarımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1791 22/05/2012
Ağrı'nın yol ve köprü sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1790 22/05/2012
Ağrı'da hava kirliliğine neden olan kömür cinsinin değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1789 22/05/2012
Ağrı'da kentsel dönüşümün gelişimi ve kentsel dönüşümden etkilenen vatandaşların durumuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1787 22/05/2012
Ardahan'da kullanılan kükürt oranı yüksek kömürlerin hava kirliliğini artırdığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1786 22/05/2012
Ardahan'daki köylere verilen parasal destek miktarına ve yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1785 22/05/2012
Ağrı'da Devlet Hastanesi olarak kullanılması planlanan bina ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1784 22/05/2012
Ağrı'da Özel İdare Müdürlüğü tarafından işletilen süt fabrikasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1783 22/05/2012
Ağrı'da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1782 22/05/2012
Ardahan'ın bazı köylerinin sağlık hizmeti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1781 22/05/2012
Kırım kongo kanamalı ateşi hastalığını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1780 22/05/2012
Ağrı il ve ilçe spor müdürlüklerinin bütçelerinin desteklenmesine ve sporculara yardım yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1779 22/05/2012
Ağrı'da lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1778 22/05/2012
Ağrı'daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1777 22/05/2012
Ağrı'daki köy okullarının hijyen sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1776 22/05/2012
İlahiyat Fakültesi öğrencilerine pedagojik formasyon hakkı verilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1775 22/05/2012
Ağrı'daki eğitim kurumlarının personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1774 22/05/2012
Ağrı'daki eğitim kurumlarının laboratuvar ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1773 22/05/2012
Ağrı'daki okullarda yoğunluğa ve öğretmenlerin lojman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1772 22/05/2012
Posof'da bir köyde yaşanan balık ölümlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1744 15/05/2012
Kars'da bir köyün imamevi, gasilhane ve şadırvan ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1743 15/05/2012
Hava ambulanslarının kullanımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1742 15/05/2012
Bir belediyenin ekmek alım ihalesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1690 02/05/2012
İstanbul-Tuzla başta olmak üzere dericilik sektöründeki işyerlerinde sendika üyesi olan işçilerin işten çıkartıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1689 02/05/2012
Hurda araçta vergi teşviklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1676 20/04/2012
Sahte içki yapımında kullanılan hammaddelerin denetlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1667 20/04/2012
Kars Sarıkamış'taki bir köyde göldeki balık zehirlenmelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1666 20/04/2012
Balıkçılığın geliştirilmesine ve Balıkçılık Bakanlığının kurulup kurulmayacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1665 20/04/2012
Elazığ ve Muş illerindeki internet kesintilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1664 20/04/2012
Ülkemizde son on yılda gerçekleşen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1663 20/04/2012
Borçlanma yolu ile verilen ineklerde çıkan bazı hastalıklar nedeniyle besicilerin yaşadığı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1662 20/04/2012
Kars Kalesindeki Osmanlı evlerinin bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1661 20/04/2012
Bilgisayar Mühendisleri Odası açılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1660 20/04/2012
Özel okul kontenjanının artırılmasına ve işsiz öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1659 20/04/2012
KOBİ'lerin kullandıkları kredilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1658 20/04/2012
Batman'daki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1657 20/04/2012
Hakkari ve ilçe hastanelerinin diş hekimi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1656 20/04/2012
TRT'nin tehlikeli atık statüsündeki elektron tüplerini sattığı şirkete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1655 20/04/2012
Tunceli'de elektrik direklerinin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1654 20/04/2012
Batman ve ilçelerindeki köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1653 20/04/2012
Nüfus ve gelişmişlik endeksine göre Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerine dağıtılan paylara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1652 20/04/2012
Erzurum'un bazı ilçelerindeki kamu binalarının bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1651 20/04/2012
Erzurum'un bazı ilçelerindeki yolların bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1650 20/04/2012
Erzurum'daki köy okullarının ısınma sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1649 20/04/2012
Erzurum ve çevresindeki elektrik direklerinin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1648 20/04/2012
Ardahan Merkez'e bağlı bazı köylerdeki camilerin bakım-onarım ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1647 20/04/2012
Ardahan'ın bazı köylerindeki köprülerin güçlendirme ve korkuluk ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1646 20/04/2012
Ardahan-Çıldır'a bağlı bazı köylerin köprü ve yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1645 20/04/2012
Ardahan Merkez'e bağlı bazı köylerin ulaşım ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1644 20/04/2012
Ardahan'ın ilçelerine bağlı köylere yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1643 20/04/2012
Ardahan'da hayvancılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1642 20/04/2012
Ardahan'da canlı hayvan ve et ithalatının durdurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1641 20/04/2012
Ardahan Merkez'e bağlı bazı köylerin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1640 20/04/2012
Ardahan'ın kalkınması için başta hayvancılık ve eğitim olmak üzere Devlet yatırımlarının artırılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1639 20/04/2012
Ardahan'a modern bir hal binası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1638 20/04/2012
Şırnak'ın alt yapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1637 20/04/2012
Siirt ve Batman'daki su depolarının yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1633 19/04/2012
Şırnak ve Elazığ illerine bağlı ilçe ve köylerin sokak aydınlatmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1569 02/04/2012
Metsamor Nükleer Santralinin olumsuz etkilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1560 28/03/2012
Ağrı'daki bazı köylerdeki elektrik direklerinin değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1559 28/03/2012
Ağrı'daki köylerin arıtma tesisi ve kanalizasyon ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1558 28/03/2012
Ağrı'daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1557 28/03/2012
Ardahan'ın Merkez ilçesine bağlı bazı köy ve yaylalarının elektrik sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1556 28/03/2012
Posof'taki kamu binalarının bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1555 28/03/2012
Posof'taki bazı köylerin greyder ve kepçe ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1554 28/03/2012
Kars-Arpaçay'a bağlı köylerdeki su borularına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1553 28/03/2012
Gençlik Parkında sanatçıların dernek merkezi olarak kullandıkları bir binaya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1552 28/03/2012
Bakanlığa şube müdürü olarak atanan bir kişi ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1551 28/03/2012
Kars-Arpaçay'da yeni iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1550 28/03/2012
Posof'un diş hekimi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1549 28/03/2012
Ardahan'daki belediyelerin 5779 sayılı Kanun kapsamındaki paylarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1541 27/03/2012
Meslek odaları ve sendikaların işçi sağlığı ve iş güvenliği politikasına katılımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1540 27/03/2012
Ankara'da özel sektöre yaptırılacak hastane komplekslerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1539 27/03/2012
Göle ve köylerindeki sağlık ocağı ve personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1538 27/03/2012
Posof'taki sağlık ocaklarının bakım ve onarımıyla sağlık personeli ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1537 27/03/2012
Ardahan'ın bazı ilçelerine internet evi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1536 27/03/2012
Elazığ'daki cami ve Kur'an kursları tabelalarının yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1535 27/03/2012
Bazı illerde spor tesisleri kurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1534 27/03/2012
Elazığ'ın içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1533 27/03/2012
Bazı illerdeki içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1532 27/03/2012
Ardahan'da KÖYDES bütçesinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1442 15/03/2012
Kars Milli Eğitim İl Müdürlüğünün personel eksikliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1441 15/03/2012
Şırnak ve Hakkâri'deki eğitim kurumlarının eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1440 15/03/2012
Şırnak ve Hakkâri'deki fiziksel engellilerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1439 15/03/2012
Kars'taki tıbbi personel sayısının eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1438 15/03/2012
Ankara'da özel sektöre yaptırılacak hastane komplekslerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1437 15/03/2012
Ardahan'da sağlık hizmetlerindeki sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1436 15/03/2012
Ardahan'daki hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1435 15/03/2012
Kars'taki hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1434 15/03/2012
Şırnak ve Hakkâri'de yapılması planlanan kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1433 15/03/2012
Şırnak ve Hakkâri'nin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1432 15/03/2012
Bakanlık İl Müdürlüğündeki personel eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1431 15/03/2012
Şırnak ve Hakkari'deki hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1430 15/03/2012
Okulların spor malzemesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1424 15/03/2012
Posof Türkgözü sınır kapısındaki personel yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1423 15/03/2012
Pozantı cezaevi yetkililerine soruşturma açılmasına ve çocukların psikolog gözetiminde tedavilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1422 15/03/2012
Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında açılan temsilciliklerine ve çalışan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1421 15/03/2012
Kars Havaalanındaki bazı eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1420 15/03/2012
Şırnak ve Hakkâri'de karla mücadele çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1419 15/03/2012
Ziraat Bankasının tarım ve hayvancılık sektörüne verdiği kredilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1418 15/03/2012
Çiftçilerin kredi borçlarından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1417 15/03/2012
Şırnak ve Hakkâri'de cami ve Kur'an kurslarının tabelalarının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1416 15/03/2012
Alevi inancının öğretilmesi için TRT'de yeni programlar yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1415 15/03/2012
Spor Kulüplerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1414 15/03/2012
Şırnak ve Hakkâri'deki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1413 15/03/2012
Şırnak ve Hakkâri'de sporcu sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1412 15/03/2012
Kars İl Müdürlüğünün memur ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1411 15/03/2012
İşsizlik Fonunun kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1410 15/03/2012
Ahıska'dan gelenlerin borçlanma yoluyla emekli olabilmeleri için yapılacak çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1409 15/03/2012
Kars İl Müdürlüğünün memur ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1408 15/03/2012
Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün yeni bina ve memur ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1407 15/03/2012
Ani Harabelerinin bakım ve onarım ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1406 15/03/2012
Ardahan'ın teknik eleman ve iş makinası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1405 15/03/2012
Kars Yem Fabrikasının özelleştirilmesine, et kombinasının kapatılmasına ve yün işleme fabrikası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1404 15/03/2012
Ardahan'daki çiftçilerin mazot ve gübre paralarının ödenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1403 15/03/2012
2003'ten itibaren yapılan lojman satışlarına ve gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1402 15/03/2012
Memur maaşlarının yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1401 15/03/2012
Bakanlığın Ardahan'daki personel sayısının arttırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1400 15/03/2012
Ardahan'da kurban kesimhanesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1399 15/03/2012
Hanak'taki bazı köylerin atık su ve kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1398 15/03/2012
Ardahan Merkezdeki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1397 15/03/2012
Şırnak ve Hakkâri'de elektrik direk ve hatlarının hasar görmesi sebebiyle yaşanan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1396 15/03/2012
Ardahan'da su borularının ve su depolarının donmaması için yapılacak çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1395 15/03/2012
Ardahan İl Merkezi, ilçe ve köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1394 15/03/2012
Ardahan'daki öğretmen açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1393 15/03/2012
Kars İl Sağlık Müdürlüğünün personel sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1392 15/03/2012
Bazı illerdeki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1391 15/03/2012
Bazı köy okullarında lavaboların okul dışında olmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1390 15/03/2012
Çiftçilerin borçlarına ve doğrudan desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1389 15/03/2012
Tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1388 15/03/2012
Türkiye'de yapılan arkeolojik kazılara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1387 15/03/2012
Ardahan İl Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğünün Bakım Onarım Atölyesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1264 24/02/2012
Ardahan'ın Merkez ilçesine bağlı bazı köy yaylalarının elektrik sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1263 24/02/2012
Göle'deki bazı köy okullarının öğretmen açığına ve araç-gereç sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1262 24/02/2012
Göle'deki bazı sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ve tıbbi teçhizat eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1261 24/02/2012
Damal'daki bazı köylerin sağlık ocaklarının fiziki şartlarına ve personel sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1260 24/02/2012
Ardahan'ın Merkez ilçesine bağlı bazı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ve tıbbi teçhizat eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1259 24/02/2012
Soba gazından kaynaklanan zehirlenmelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1222 17/02/2012
Gümüşhane ve Bayburt'taki cami tabelalarının yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1221 17/02/2012
Gümüşhane ve Bayburt'taki belediyelerin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1220 17/02/2012
Gümüşhane ve Bayburt'taki hava kirliliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1219 17/02/2012
Gümüşhane ve Bayburt'ta lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1218 17/02/2012
Malatya'da bazı öğrencilere okuldan uzaklaştırma cezası verilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1217 17/02/2012
Diyarbakır-Sur'da elektrik şebekesinde meydana gelen arızalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1216 17/02/2012
Gümüşhane ve Bayburt illerinin fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1215 17/02/2012
Gümüşhane ve Bayburt'un ilçe ve köy sokaklarındaki aydınlatmaya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1214 17/02/2012
Gümüşhane ve Bayburt illerinin köy okullarının altyapısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1213 17/02/2012
Gümüşhane ve Bayburt illerinde karla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1212 17/02/2012
Gümüşhane ve Bayburt illerinde eğitimde yeterliliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1211 17/02/2012
Gümüşhane ve Bayburt'taki spor kulüplerine malzeme ve maddi yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1210 17/02/2012
Gümüşhane ve Bayburt il spor müdürlükleri bütçelerine ek ödenek verilip verilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1209 17/02/2012
Gümüşhane ve Bayburt'taki ortaöğretim kurumlarına spor malzemesi verilip verilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1208 17/02/2012
Şehir imar planlarında cemevlerine yer ayrılıp ayrılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1207 16/02/2012
Vekaleten genel müdürlük, daire başkanlığı ve şube müdürlüğü yapanlar ile şef ve şube müdürü atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1205 16/02/2012
İşsizlik ödeneği müracaatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1204 16/02/2012
Iğdır hayvan pazarının altyapı sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1175 16/02/2012
Iğdır'a bağlı köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1157 08/02/2012
Sanatçılara verilen teşvik paralarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1156 08/02/2012
Ardahan çevre ve köy yollarının etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1155 08/02/2012
Ardahan'da sık yaşanan internet arızasına ve arızanın giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1130 06/02/2012
Ardahan Kura nehrine HES projesi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1129 06/02/2012
OSB'lerin yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1128 06/02/2012
Sosyal güvenlik reformuna ve sendikalı çalışanlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1073 30/01/2012
Eski Ardahan-Hanak yolunun açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1072 30/01/2012
OSB'lerin yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1071 30/01/2012
Ardahan'da lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1070 30/01/2012
Göle'deki sağlık hizmetlerindeki yeterliliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1069 30/01/2012
Çıldır ve Aktaş Gölü çevresinin ağaçlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1068 30/01/2012
Ardahan'da kan merkezi ve kan deposu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1067 30/01/2012
Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bisiklet yolu yapımına ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1066 30/01/2012
İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının salon ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1065 30/01/2012
Ardahan Merkez ve ilçelerindeki kanalizasyon sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1064 30/01/2012
Göle'nin bazı köylerinde yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1063 30/01/2012
Kura Nehri ve Çıldır Gölü'nün taşması neticesinde oluşan mağduriyete ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1062 30/01/2012
Okullarda öğrencilere süt yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1061 30/01/2012
Kars'ta taksicilere durak yeri yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1060 30/01/2012
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı köy okullarının araç ve gereç ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1059 30/01/2012
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı köylerin aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1058 30/01/2012
Bir Devlet üniversitesinin kampüsüne girilirken alınan ücrete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1057 30/01/2012
Ardahan'daki resmi kurum ve kuruluşların Ardahan esnafından yaptığı alışverişin miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1056 30/01/2012
Ardahan Merkez ve ilçelerindeki cami ve Kur'an kurslarının tabelalarının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1055 30/01/2012
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı il ve ilçelerin kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1054 30/01/2012
Ardahan'daki spor kulüplerine yapılacak maddi yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1053 30/01/2012
Ardahan'da hayvancılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1052 30/01/2012
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı köy yollarının genişletilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1051 30/01/2012
Kura Nehri'ne Ardahan'da HES projesi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 774 04/01/2012
Bazı il ve ilçelerdeki ilköğretim okullarının araç-gereç ve öğretmen eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 773 04/01/2012
Kars'ın bazı ilçelerine bağlı köy okullarındaki öğretmen ve araç-gereç eksikliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 772 04/01/2012
Organize sanayi bölgelerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 771 04/01/2012
Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 770 04/01/2012
Ardahan'daki sporcu sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 769 04/01/2012
Bazı illerin köy yollarının genişletilmesine ve köprülerin bakımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 768 04/01/2012
Çıldır ve Aktaş göllerinin etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 767 04/01/2012
Kars'ın bazı ilçelerine bağlı köylerin sokak aydınlatmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 766 04/01/2012
Ardahan merkez, ilçe ve köylerinin kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 765 04/01/2012
Bazı il ve ilçelerde kanalizasyon eksikliği nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 764 04/01/2012
Arpaçay ve Kağızman'ın kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 763 04/01/2012
Batman, Bingöl ve Muş'un köylerinin aydınlatma sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 718 17/12/2011
Kars merkez, ilçe ve köylerindeki sağlık ocaklarının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 717 17/12/2011
Kars'ta karla mücadele çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 716 17/12/2011
Kars'ın bazı köy okullarındaki öğretmen ve araç-gereç eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 715 17/12/2011
Kars'taki bazı köy camilerindeki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 714 17/12/2011
Kars merkez, ilçe ve köy yollarının genişletilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 713 17/12/2011
Kars'ın bazı köylerinin kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 712 17/12/2011
Kars'ın bazı köylerinin aydınlatma sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 711 17/12/2011
Kars Merkez, ilçe ve köylerindeki camilerin bakım ve onarımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 710 17/12/2011
Ardahan'da hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 709 17/12/2011
Erzurum, Kars ve Ağrı'daki okulların temizlik sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 708 17/12/2011
Iğdır'da içme suyu şebekesi ve kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 707 17/12/2011
Ardahan'daki okulların temizlik sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 706 17/12/2011
Erzurum'da hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 705 17/12/2011
Ardahan Üniversitesinin kampüsüne ve öğretim elemanı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 704 17/12/2011
Ardahan'da karla mücadelede kullanılan iş makinası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 703 17/12/2011
Ardahan'dan göçü önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 702 17/12/2011
Engellilerin sayısına ve ailelerine yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 701 17/12/2011
Ardahan'da karla mücadele kapsamında akaryakıt gideri desteğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 607 05/12/2011
Üniversitelerde haksız yere kazanıldığı iddia edilen akademik unvanlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 605 02/12/2011
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı kamu binalarında elektrik sayacı bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 604 02/12/2011
Ardahan'da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 603 02/12/2011
Çıldır Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 593 30/11/2011
Ardahan'daki okulların kitap ihtiyacının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 592 30/11/2011
Belediye başkanları hakkındaki adli soruşturmalara ve bunların sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 591 30/11/2011
Posof'taki okulların öğretmen eksikliğine ve fiziki durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 590 30/11/2011
Ardahan Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin genel bütçe gelirlerinden aldıkları paya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 589 30/11/2011
Ardahan'da karla mücadele çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 588 30/11/2011
Ardahan'a spor tesisleri yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 581 29/11/2011
Sanayi tesisleri ve fabrikalarda filtre kullanım zorunluluğuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 569 25/11/2011
Ardahan-Posof yolunun bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 568 25/11/2011
Ardahan'daki bir köyün su sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 567 25/11/2011
Ardahan Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 566 25/11/2011
Göle'deki mobese kameralarına ve bunların bakımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 565 25/11/2011
Ardahan'a anjiyo ünitesi kurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 560 24/11/2011
Bitlis-Adilcevaz'da esnafın borçlarının ertelenmesi ve esnafa faizsiz kredi verilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 558 24/11/2011
Korsan yazılımla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 557 24/11/2011
Kars'ta bazı eğitim kurumlarının depreme dayanıklılık raporuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 556 24/11/2011
Dünya genelindeki Türk Şehitliklerinin bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 555 24/11/2011
Ardahan'da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 554 24/11/2011
Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsüne hastane yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 513 22/11/2011
Ardahan İl Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilmesi gereken inşaat projelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 512 22/11/2011
Ardahan'da yürütülen taşımalı eğitimle ilgili sorunlara ve Göle'deki İmam Hatip Lisesinin eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 511 22/11/2011
Orman yangınlarına ve orman yangınları ile mücadeleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 510 22/11/2011
Ardahan'daki bazı ilköğretim okullarının fiziki sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 509 22/11/2011
Posof'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 508 22/11/2011
Uyuşturucu bağımlısı çocukların topluma kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 507 22/11/2011
Sokak çocuklarının topluma kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 506 22/11/2011
Yabani hayvan saldırıları sonucu arı yetiştiricilerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 505 22/11/2011
Ağrı'ya yeni bir hal binası yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 504 22/11/2011
İşçilerin ve memurların brüt ücretlerine uygulanan vergi oranlarının eşitlenmesine ve emekli maaşlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 503 22/11/2011
Özel güvenlik görevlilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 502 22/11/2011
Erzurum'daki kayak tesislerine rüzgar perdesi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 501 22/11/2011
Erzurum'un öğretmen açığının kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 500 22/11/2011
Ardahan'da kamu yatırımları için ayrılan ödenek miktarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 499 22/11/2011
Göle'deki bir derenin ıslah edilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 498 22/11/2011
Kamuda ve özel sektördeki özürlü istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 497 21/11/2011
Kars tarihî Ani şehrinin etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 496 21/11/2011
Ardahan'ın ilçe ve köylerinde kapalı olan sağlık ocaklarının hizmete açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 495 21/11/2011
Ardahan'da kış aylarında telefonlardaki arıza nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 430 27/10/2011
Ardahan-Kars kara yolunun tamamlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 429 27/10/2011
Bazı köy camilerinin eksikliklerinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 428 27/10/2011
Ücretli öğretmenlerin sigorta primlerine ve bazı illerin öğretmen ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 427 27/10/2011
Uluslararası organizasyonlara katılan ve madalya alan sporculara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 426 27/10/2011
Protesto gösterilerine katıldığı için tutuklanan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 425 27/10/2011
İthal edilen tarım ürünlerinin olumsuz etkilerini önleme amacıyla gümrük vergisinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 424 27/10/2011
Batman'da bina yapımında kötü zemin koşullarının dikkate alınmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 423 27/10/2011
Denizciliğe verilen öneme ve Piri Reis Araştırma Gemisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 422 27/10/2011
Göle'deki bir köyün çeşitli sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 147 22/09/2011
Ardahan'a adalet veya sağlık meslek lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 146 22/09/2011
Ardahan'da bulunan tabyaların restore edilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 144 22/09/2011
Ağrı'daki mezarlığın çöp arıtma tesisi olarak tahsisinin önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 142 22/09/2011
Ardahan ve ilçelerine kadın konukevi yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 141 20/09/2011
İstihdamdaki atıl varlıkların ekonomiye kazandırılması için alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 140 20/09/2011
Muş, Hakkâri ve Şırnak illerindeki bazı yol, köprü ve kanalizasyon sistemlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 139 20/09/2011
Bazı illere tarım meslek lisesi açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 138 20/09/2011
Bazı illere spor salonu yapımına ve spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 137 20/09/2011
Bazı şehirlerdeki çarpık yapılaşmanın giderilmesine ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 136 20/09/2011
Bazı illerdeki okulların spor malzemesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 135 20/09/2011
Göle'nin su sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 132 13/09/2011
12 Eylül'de yapılan Anayasa değişikliğiyle getirilen kişisel verilerin korunması ve sendikal hakların uygulamaya konulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 131 13/09/2011
12 Eylül'de yapılan Anayasa değişikliklerinin uygulamaya konmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 130 13/09/2011
TOKİ'nin Ardahan'da kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 129 13/09/2011
TOKİ'nin bazı illerdeki kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili bir takım iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 128 13/09/2011
Kars'ta bulunan Beş Kiliselerin onarımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 125 05/09/2011
Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'daki futbol sahalarının bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 124 05/09/2011
Ardahan ve ilçe belediyelerinin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 123 05/09/2011
Ardahan'daki okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 122 05/09/2011
Ardahan'a bağlı bir köyün su ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 121 05/09/2011
Kars, Iğdır, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane illerindeki okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 120 05/09/2011
Kars, Ağrı ve Iğdır illerindeki üniversitelerin bazı ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 119 05/09/2011
Ardahan ve ilçe belediyelerinin et taşıma aracı ihtiyacına
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 118 05/09/2011
Ardahan'da arıcılıkla uğraşan üreticilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 117 05/09/2011
Ardahan'da büyükbaş hayvan et kesiminin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 108 23/08/2011
Kars Halitpaşa mahallesi DSİ su kanallarının temizlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 107 23/08/2011
Kars-Erzurum bölünmüş yol yapımının hızlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 106 23/08/2011
Kullanılması zorunlu olan bir ilacın bedelinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 105 23/08/2011
Kars-Sarıkamış'ta bulunan Katerina Köşkünün bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 104 23/08/2011
Denizlerdeki kirliliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 103 23/08/2011
Erzurum-Horasan demiryolunun yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 102 23/08/2011
Üniversite sınavındaki iddialar sebebiyle soruşturma izni verilen üst düzey görevlilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 101 23/08/2011
Feza Gürsoy Enstitüsünün kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 100 23/08/2011
Çanakkale Gökçeada'daki bir otel inşaatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 99 23/08/2011
Kıbrıs sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 98 23/08/2011
İşçi ve memurlardan kesilen vergi oranlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 97 23/08/2011
Kamu kuruluşlarınca ödenen kira bedellerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 96 23/08/2011
AB ile olan ithalat ve ihracat oranının artmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 95 23/08/2011
Van-Gürpınar'da görülen şarbon hastalığı nedeniyle hayvanların telef olmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 94 23/08/2011
Ardahan'daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 93 23/08/2011
Van-Başkale travertenler bölgesinin turizme açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 92 23/08/2011
Ağrı-Diyadin şifalı kaplıcalarının turizme açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 91 23/08/2011
İlaç sektöründe yasal düzenlemelerin günün şartlarına uygun hale getirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 90 23/08/2011
Mücevher sektöründeki ÖTV uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 89 23/08/2011
Ağrı'ya yeni bir hal binasının yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 88 23/08/2011
Futbol sahalarının bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 87 23/08/2011
İşportacıların sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 86 23/08/2011
AOÇ'nin kiraladığı taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 85 23/08/2011
Kamu ve özel sektörde boş bulunan özürlü kadrolarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 84 23/08/2011
Ekonomik kriz haberlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 83 23/08/2011
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde eğitimin yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 82 23/08/2011
Kars'ta hurdacılar sitesi kurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 81 23/08/2011
Çıldır'ın bazı köylerindeki kadastro çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 80 23/08/2011
Posof'a bağlı bir köyün dere yatağına köprü yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 79 23/08/2011
Türkiye'deki mülteci kamplarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 78 23/08/2011
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde eğitimin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 77 23/08/2011
Ardahan'da depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan kamu binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 76 23/08/2011
Ardahan Kongre Binasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 75 23/08/2011
Gürcistan ve Ermenistan gümrük kapılarının açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 74 23/08/2011
Çıldır'ın bazı köylerinin köy odası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 73 23/08/2011
Kars'a kamyon ve tır garajı ile nakliyeciler sitesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 72 23/08/2011
Her ilde teknokent kurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 71 23/08/2011
Köy yollarının yapımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 70 23/08/2011
Ardahan Millet Bahçesinin düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 69 23/08/2011
Ardahan'daki bölünmüş yollara ve araç parkı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 68 23/08/2011
Ardahan'daki eğitim koşullarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 67 23/08/2011
Ardahan'daki çiftçilerin mera sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 66 23/08/2011
Ardahan Üniversitesinin öğrenci kapasitesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 65 23/08/2011
Erzurum Atatürk Üniversitesindeki öğretim görevlilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 63 17/08/2011
Ardahan'ın ilçe ve köylerindeki okul yollarının yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 62 17/08/2011
Göle'deki imam hatip lisesinin eksiklerinin tamamlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 61 17/08/2011
Damal'a bağlı bir köyün cemevinin elektrik borcuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 60 17/08/2011
Ardahan'da şap hastalığı için alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 42 21/07/2011
Hayvancılık sektörüne ve veteriner hekimliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 41 21/07/2011
Kars'a et kombinası açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 40 21/07/2011
Emekliler arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 39 21/07/2011
Deniz ve havuzlardaki kirliliğe karşı alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 38 21/07/2011
Kıdem tazminatının kaldırılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 37 21/07/2011
Kars Cumhuriyet Meydanındaki anıtın yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 36 21/07/2011
SYDTF tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 35 21/07/2011
Dış borç miktarındaki artışa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 34 21/07/2011
Yargıtay'ın baz istasyonlarıyla ilgili kararına ve uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 33 21/07/2011
Sahte fatura düzenleyenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 32 21/07/2011
Meslek liselerinin öğrenci sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 31 21/07/2011
Öğretmen atamalarına ve okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 30 18/07/2011
Ardahan ve ilçelerinin otogarlarının yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 29 18/07/2011
Ardahan'daki uzman doktor sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 28 18/07/2011
Ardahan'da trafik ışıklarının kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 27 18/07/2011
Ardahan'da içme suyu temini için elektrik kullanan köylülerin faturalarının Devlet tarafından ödenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 26 18/07/2011
Seçime katılma sebebiyle Ziraat Bankasından istifa edenlerin geri dönmelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 1 6 / 20 15/07/2011
Ardahan'ın kentsel dönüşüm planına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 1 6 / 19 15/07/2011
Ardahan-Ardanuç yolunun yapımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 1 6 / 18 15/07/2011
Ardahan'ın imar planına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler</