Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Sözlü Soru Önergeleri
22. Dönem

ORHAN ERASLAN
CHP - NİĞDE

Bulunan Kayıt Sayısı : 90
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
22 / 3 6 / 1292 23/09/2004
Ülkemizdeki işsizlik oranına ve hükümetin istihdam sağlayacak projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 3 6 / 1288 22/09/2004
Bir milletvekilinin yaptığı iddia edilen açıklamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 1240 08/07/2004
Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 1196 23/06/2004
BAĞ-KUR'a kayıtlı esnafın kuruma olan borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 1179 09/06/2004
Lokantacıların gıda ürünlerinin alımı ve satımında karşılaştıkları farklı KDV oranlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 1072 22/04/2004
Patates stoğuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 1071 22/04/2004
Ziraat Bankasının hayvancılık kredilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 1070 22/04/2004
Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 1069 22/04/2004
Niğde İli Çiftlik İlçesi sulama kuyularına ruhsat verilmeme nedenine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 1068 22/04/2004
Köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 1067 22/04/2004
Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 930 23/01/2004
Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 867 10/12/2003
Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 743 22/09/2003
İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 742 18/09/2003
Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının ne zaman yapılacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 740 18/09/2003
Elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 735 11/09/2003
Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 734 11/09/2003
Beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı fazlasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 733 11/09/2003
Niğde-Ulukışla-Maden Köyü Bolkardağı Maden İşletmesinin tekrar faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 732 11/09/2003
İşçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 731 11/09/2003
Şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki farklılıklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 729 09/09/2003
Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 728 09/09/2003
Gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 727 09/09/2003
Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 726 09/09/2003
Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 725 09/09/2003
Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 724 09/09/2003
Niğde İlindeki Yeni Hamam'ın restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 2 6 / 723 09/09/2003
Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak için başvuranlara ilişkin
Son Durumu : Yazılıya çevrildi Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 641 04/07/2003
SSK emeklilerinin doğum masraflarının karşılanmamasına ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 640 04/07/2003
Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 610 26/06/2003
Kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 583 13/06/2003
Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol programına alınıp alınmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 576 13/06/2003
Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 575 13/06/2003
Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 574 13/06/2003
Niğde-Ulukışla arası Ray-bus seferlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 564 05/06/2003
Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 563 05/06/2003
Devlete ait şeker fabrikalarında, memurlara yemek verilmemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 562 05/06/2003
İsteğe bağlı BAĞ-KUR sigortalılarının sağlık yardımı alamamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 561 05/06/2003
Prim borcu olan BAĞ-KUR'luların sağlık yardımından yararlanamamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 560 05/06/2003
İsteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 559 05/06/2003
SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 558 05/06/2003
Bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 557 05/06/2003
Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat işlemine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 552 05/06/2003
Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 551 05/06/2003
Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 550 05/06/2003
Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe düzenleme ihalesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 549 05/06/2003
Yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 548 05/06/2003
Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 547 05/06/2003
Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasındaki yol ve sulama suyu kanal çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 546 05/06/2003
Niğde'de atıl haldeki ELSAN A.Ş.'ne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 545 05/06/2003
Memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 544 05/06/2003
Hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin özlük haklarındaki farklılığa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 543 05/06/2003
Esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : Yazılıya çevrildi Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 542 04/06/2003
Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerindeki çiftçilerin elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 541 04/06/2003
Niğde ve Nevşehir TEDAŞ müdürlüklerinin borç taksitlendirmedeki farklı uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 502 16/05/2003
Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki ücret tarifesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 478 14/05/2003
Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 477 14/05/2003
Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 476 14/05/2003
Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 475 14/05/2003
Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 474 14/05/2003
Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve TELEKOM binası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 473 14/05/2003
Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişki
Son Durumu : Yazılıya çevrildi Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 472 14/05/2003
Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin
Son Durumu : Yazılıya çevrildi Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 471 14/05/2003
Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Yazılıya çevrildi Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 446 02/05/2003
Niğde-Bor'da sanat evi ve müze olarak kullanılacak tarihi ev projelerine ilişkin
Son Durumu : Yazılıya çevrildi Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 445 02/05/2003
Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt inekçiliği projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 444 02/05/2003
Niğde İlinin doğal gaz dağıtım kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 406 18/04/2003
Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 405 18/04/2003
Emekli maaşlarının aylık olarak ödenip ödenmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 404 18/04/2003
Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 393 16/04/2003
Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 392 16/04/2003
Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 391 16/04/2003
Niğde-Çiftlik-Azatlı'da baraj veya gölet yapımı planlanıp planlanmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 390 16/04/2003
Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 389 16/04/2003
Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin
Son Durumu : Yazılıya çevrildi Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 388 16/04/2003
Niğde-Çiftlik İlçesi Kitreli ve Duvarlı kasabalarının elektrik şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 387 16/04/2003
Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 386 16/04/2003
Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 385 16/04/2003
Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Yazılıya çevrildi Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 384 16/04/2003
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 383 16/04/2003
Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 369 10/04/2003
Turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : Yazılıya çevrildi Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 330 25/03/2003
Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Yazılıya çevrildi Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 329 25/03/2003
Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 328 25/03/2003
Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 310 18/03/2003
Şekerpancarı üretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 262 28/02/2003
4325 sayılı Kanunun tekrar uygulanıp uygulanmayacağına ve Niğde'nin kapsama alınıp alınmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 126 23/01/2003
Fasulye ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 125 23/01/2003
Patates ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
22 / 1 6 / 84 15/01/2003
Niğde, Nevşehir ve Aksaray'da 2002 yılı doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki