Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Sözlü Soru Önergeleri
24. Dönem

ALİ HALAMAN
MHP - ADANA

Bulunan Kayıt Sayısı : 385
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 5 6 / 6395 17/12/2014
Anavarza'nın birinci derecede sit alanı ilan edilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5640 13/05/2014
Dört yıllık lisans mezunu polis alımlarında yedek kalan adaylara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5639 13/05/2014
Başkent Doğalgazın sayaç değişikliği işlemlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5638 13/05/2014
Adana'daki sağlık yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5637 13/05/2014
Kozan Devlet Hastanesinin doktor açığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5636 13/05/2014
Adana'daki öğrencilere göz taraması yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5451 15/04/2014
YGS sonuçlarıyla ilgili analizlerin yayımlanmamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5450 15/04/2014
Adana ve ilçelerinde meydana gelen don olaylarından etkilenen çiftçilerin zararlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5449 15/04/2014
Aile hekimliği muayenelerinden ve emeklilerden katkı payı alınması uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5448 15/04/2014
Bakanlık personeli arasındaki maaş farklılığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5413 07/03/2014
Adana ve ilçelerinde meydana gelen hayvan ölümlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5288 27/01/2014
Vatandaşlardan icra müdürlüklerince alınan harçların kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5286 27/01/2014
2002-2014 yılları arasında kamuda istihdam edilen gıda mühendisi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5284 27/01/2014
Hayvansal ürünlerin fiyatlarındaki artışa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5281 27/01/2014
Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici olarak çalışan geçici işçilerin hizmet sürelerinin 12 aya çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5278 27/01/2014
İŞKUR'un eğitimine katılarak meslek danışmanlık sertifikası alanların kamuda istihdamına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5277 27/01/2014
Asgari ücretten yapılan vergi ve sosyal güvenlik primi kesintilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5276 27/01/2014
Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana ilçe ve belde belediyelerinin İller Bankasına olan borcuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5275 27/01/2014
Adana'daki sokak çocuğu sayısına ve sokak çocukları ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5274 27/01/2014
Adana'da verilen iddia bayiliklerine ve bayilik verilme kriterlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5273 27/01/2014
Devlet sporcusu unvanını kazanan sporcu sayısına ve devlet sporcularına sağlanan mali haklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5272 27/01/2014
Adana Merkez ve ilçelerinin Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri arasında yer alıp almadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5271 27/01/2014
Adana genelinde yeşil kart uygulamasından yararlananların sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5214 16/01/2014
Bakanlığın ve bağlı kuruluşların Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5213 16/01/2014
Bakanlık ve bağlı kuruluşların Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5211 13/01/2014
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5210 13/01/2014
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5209 13/01/2014
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5208 13/01/2014
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5207 13/01/2014
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5206 13/01/2014
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5205 13/01/2014
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5204 13/01/2014
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5203 13/01/2014
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5202 13/01/2014
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5201 13/01/2014
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5200 13/01/2014
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5199 13/01/2014
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5069 26/12/2013
Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5068 26/12/2013
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca çıkarılan dergilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5067 26/12/2013
Tedavi katılım payının kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5066 26/12/2013
4-C'li personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5065 26/12/2013
Vatandaşların ekonomik durumuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5064 26/12/2013
Adana'da derslik sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5063 26/12/2013
Usta öğreticilerin kadro sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 5062 26/12/2013
Sulama birliklerinde sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya geçirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4840 23/09/2013
Adana'nın Feke ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4767 06/09/2013
Mısır taban fiyatlarının açıklanmasına ve mısır alım merkezlerinin açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4666 14/08/2013
Emekli maaşlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4665 14/08/2013
Muhtarların sosyal güvenlik sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4664 14/08/2013
Vergi zamlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4663 14/08/2013
İl merkezlerindeki askeri birliklerin taşınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4662 14/08/2013
Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınlarının artmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4661 14/08/2013
Boşaltılan karakollarda PKK bayrağı açıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4660 14/08/2013
Emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 4 6 / 4659 14/08/2013
Kamu lojmanları ve sosyal tesislerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4373 02/07/2013
Adana'da olası bir depreme yönelik alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4372 02/07/2013
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4371 02/07/2013
Devlet Demiryolu Meslek Lisesi mezunlarının Bakanlık kadrolarına yerleştirilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4370 02/07/2013
Adana'nın Kozan ilçesine kent müzesi açılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4369 02/07/2013
Ailesinin geliri belirli bir tutarı geçen engellilerin engelli aylıklarının kesildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4368 02/07/2013
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4367 02/07/2013
Adana ve ilçelerinde elektrik hizmeti noktasında yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4366 02/07/2013
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4365 02/07/2013
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4364 02/07/2013
Adana ve ilçelerinde pancar ekiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4363 02/07/2013
Engelli vatandaşların hastanelerdeki hizmetlerden yararlanmasını kolaylaştıracak fiziki koşulların yaratılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4362 02/07/2013
Adana'daki hastanelere ambulans temin edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4361 02/07/2013
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4360 02/07/2013
Adana'daki ağız ve diş sağlığı hastanelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4359 02/07/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş memur kadrolarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4358 02/07/2013
Adana'nın yaylalarında yaşayan vatandaşların su sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4357 02/07/2013
Adana'nın yaylalarında yaşayan vatandaşların yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4356 02/07/2013
Adana'nın yaylalarında yaşayan vatandaşların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4355 02/07/2013
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4354 02/07/2013
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4353 02/07/2013
Adana'daki okullara akıllı tablet gibi eğitimi kolaylaştırıcı cihazlar sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4352 02/07/2013
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4351 02/07/2013
Bakanlığın güvenlik ve temizlik işlerinin yerine getirilmesini sağlayan şirket elemanlarının kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4350 02/07/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş memur kadrolarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4349 02/07/2013
Adana'nın Kozan ilçesine turizm meslek lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 4348 02/07/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3799 25/04/2013
Vekil imam alımı çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3798 25/04/2013
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı bir köy yolu ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3797 25/04/2013
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3796 25/04/2013
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3795 25/04/2013
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı bir köy yolu ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3794 25/04/2013
Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3793 25/04/2013
Tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3792 25/04/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3791 25/04/2013
Devlet demiryolları bünyesinde çalışan geçici personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3790 25/04/2013
Şube müdürü kadrolarından araştırmacı kadrosuna atanana personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3770 24/04/2013
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3769 24/04/2013
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3668 17/04/2013
Baklagil ithalatından kaynaklanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3667 17/04/2013
Narenciye üreticilerine yönelik teşviklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3666 17/04/2013
Nevruz kutlamaları sırasında kullanılan yasa dışı propaganda malzemeleri ile ilgili yapılan işlemlere ve Fransa'da öldürülen terör örgütü mensubu üç kadının cenaze törenine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3665 17/04/2013
Adana'ya bağlı mahallelerin yol, ulaşım ve temizlik sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3664 17/04/2013
Doktor açığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3557 26/03/2013
TOKİ tarafından yaptırılan konutlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3556 26/03/2013
Adana ve ilçelerinde yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3555 26/03/2013
Adana'da fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören çiftçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3554 26/03/2013
Turizmin ülkenin genelinde geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3553 26/03/2013
Adana ve ilçelerinde dağ turizminin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3552 26/03/2013
Veremle savaş ve kanser tarama ve eğitim merkezlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3551 26/03/2013
İşçi sağlığı ve meslek hastalıkları hastanelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3550 26/03/2013
Adana'nın Kozan İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3549 26/03/2013
Adana'daki işportacıların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3476 21/03/2013
Ankara ili Çamlıdere İlçesindeki hastanenin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3475 21/03/2013
Ankara'nın Çamlıdere İlçesindeki tarım kredi kooperatifinin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3474 21/03/2013
Ankara'nın Çamlıdere İlçesindeki askerlik şubesinin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3445 13/03/2013
Adana'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3444 13/03/2013
Türk Telekom'un Ankara Çamlıdere şubesinin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3443 13/03/2013
Çamlıdere ilçesinin su sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3442 13/03/2013
Çamlıdere ilçesi Halk Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3441 13/03/2013
Ankara ili Çamlıdere İlçesindeki adliyenin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3361 06/03/2013
Ege Denizindeki ihtilaflı adalara Yunan bayrağı çekilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3360 06/03/2013
Adana ili ve ilçelerinde yürütülen kamu hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3359 06/03/2013
2013 yılında ülkemizin ithalatındaki artışa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3358 06/03/2013
Asgari ücretteki kesintilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3357 06/03/2013
2011-2012 yılları arasında TSK'dan istifa eden uzman erbaşlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3356 06/03/2013
Adana ili Kozan ilçesine bağlı bir köyün yollarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3355 06/03/2013
Maliye Bakanlığının engellilere yönelik çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3354 06/03/2013
KOBİ'lerin borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3353 06/03/2013
Adana ilindeki 2-B arazilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3262 27/02/2013
Müzelerden ücretsiz yararlanılması ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3261 27/02/2013
TOKİ tarafından son 10 yılda inşa edilen konut ve iş yerlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3260 27/02/2013
Yasa dışı yollardan ülkemize meyve sokulduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3259 27/02/2013
Pamuk ithalatına ve pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3258 27/02/2013
Yasa dışı yollardan ülkemize fındık sokulduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3102 18/02/2013
Adana'nın Sarıçam ilçesinde Suriyeli göçmenler için kurulan çadırlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3101 18/02/2013
ABD Ankara Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3100 18/02/2013
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı bir köye asfalt yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 3099 18/02/2013
Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2970 05/02/2013
Adana ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2969 05/02/2013
Taşeron işçilerin örgütlenmesinin engellendiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2968 05/02/2013
Memurların ek göstergesinin yükseltilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2967 05/02/2013
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki taşeronlaşmaya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2966 05/02/2013
Adana'nın Kozan ilçesinin bir köyünün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2965 05/02/2013
Son on yıldaki intihar vakalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2921 30/01/2013
Saman ithaline ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2867 24/01/2013
Asgari gelir desteğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2866 24/01/2013
Adana'da yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2865 24/01/2013
Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2809 18/01/2013
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı bir köy yolunun asfaltlanma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2808 18/01/2013
Adana'daki ilkokulların derslik ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2807 18/01/2013
Adana'nın Kozan İlçesindeki kültür merkezi inşaatına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2794 16/01/2013
Termal turizme ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2793 16/01/2013
Açlık ve yoksulluk sınırı verilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2792 16/01/2013
Akaryakıt kaçakçılığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2791 16/01/2013
Adana'nın Kozan İlçesindeki bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2790 16/01/2013
Orman muhafaza memurluğuna bayanların alınmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2789 16/01/2013
Gıda denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2727 09/01/2013
Gıda işletmeciliği yapan yerel yönetimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2726 09/01/2013
Ülkemizdeki süt tüketimine ve süt fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2725 09/01/2013
Akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2724 09/01/2013
Adana ve ilçelerinde özel güvenlik hizmeti veren firmalara ve firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2723 09/01/2013
Adana'nın Kozan İlçesindeki bir köyün asfalt sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2647 21/12/2012
Adana'da engelli öğrencilere hizmet verecek okul ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2646 21/12/2012
Bakanlıkta görev yapan sözleşmeli personele ve bunların kadroya geçirilmeleri çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2645 21/12/2012
Adana'daki okullarda görev yapan öğretmenlerin lojman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2644 21/12/2012
Adana'daki okullarda ek derslik ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2643 21/12/2012
Adana'daki okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2587 13/12/2012
Devlet hastanelerindeki yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin artırılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2586 13/12/2012
Özel hastanelerin hastalardan aldığı fark ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2585 13/12/2012
Ankara-Adana karayolunun iyileştirilmesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2492 28/11/2012
Adana ve ilçelerindeki öğretmen sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2491 28/11/2012
Gümrük kapılarının modernizasyonuna ve sınır ticaretine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2490 28/11/2012
Kayıt dışı ekonominin önlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2489 28/11/2012
Üniversitelerin ödenek sıkıntısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2488 28/11/2012
Bakanlıkların görevde yükselme sınavlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2487 28/11/2012
2012 üniversite seçme ve yerleştirme sınavına ait bazı verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2362 08/11/2012
Kozan çevre yolundaki trafik kazalarına ve kavşak ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2361 08/11/2012
Deniz bilimleri eğitim-öğretim ve araştırmalarının sürdürebilirliğini teminat altına almak için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2360 08/11/2012
Adana ve ilçelerinde PTT hizmetlerini daha verimli hale getirmek için yapılacak çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2359 08/11/2012
Ankara'yı Adana ve Mersin'e bağlayan karayolunun bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2357 05/11/2012
Adana Büyükşehir Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2356 05/11/2012
Karşılıksız çek sayısındaki artışın nedenlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2355 05/11/2012
Köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2354 05/11/2012
Denizlerimizde ulusal çıkarların korunmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2353 05/11/2012
İşadamlarının yurtdışına vizesiz çıkmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2352 05/11/2012
2003-2012 yılları arasında Adana'da açılan LPG istasyonlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2351 05/11/2012
2003-2012 yılları arasındaki petrol kaçakçılığı verilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2350 05/11/2012
2003-2012 yılları arasındaki petrol kaçakçılığı verilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2349 05/11/2012
2012 yılında yaşanan kaçakçılık olaylarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2348 05/11/2012
Adana'daki tarihi eserlerin korunmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2347 05/11/2012
Bakanlığın helikopter ambulans sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2346 05/11/2012
Hayvansal ürünlerdeki fiyat artışlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2345 05/11/2012
Deniz ve tatlı su ekosistemlerinin korunmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2344 05/11/2012
Yüksek tansiyona bağlı hastalıklardan kaynaklanan ölümlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2343 05/11/2012
Hastanelerin yoğun bakım ünitelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2342 05/11/2012
Adana'da öğrencilere göz taraması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2173 02/10/2012
Üniversitelerde ikinci öğretim ücretlerinin kaldırılmamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2172 02/10/2012
Adana'da meydana gelen hayvan ölümlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2171 02/10/2012
Bütçe açığını kapatmak amacıyla yapılan zamlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2164 25/09/2012
Dilenci sayısındaki artışa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2162 25/09/2012
Sel taşkın saha sınırlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2161 25/09/2012
Panelvan araçların fenni muayenesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2160 25/09/2012
Jandarma personelinin Adana ve çevre illere tayin isteyememesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2159 25/09/2012
Organ bağışında bulunanların özürlülere sağlanan haklardan faydalanabilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2158 25/09/2012
Özür grubu tayinlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2157 25/09/2012
Sınır kapılarındaki eşya takibine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2156 25/09/2012
Küçük esnaf ve sanatkârı korumaya yönelik perakende kanunuyla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2155 25/09/2012
Gümrüklerde yapılan ihbarların takip ve değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2154 25/09/2012
Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2153 25/09/2012
İthalat beyannameleri ile ilgili vergilerin kontrolüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2041 10/07/2012
Ankara Toptancı Haline giriş yapan kamyoncu esnafından para alındığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 3 6 / 2040 10/07/2012
Adana'ya yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1978 22/06/2012
Ekonominin durumuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1977 22/06/2012
Adana'nın hızlı tren projeleri kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1976 22/06/2012
Milli Prodüktivite Merkezince desteklenen projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1975 22/06/2012
Sağlık personeline yönelik şiddete ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1943 19/06/2012
Suriye'den gelen kaçak koyunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1942 19/06/2012
Jandarma bölgesindeki okulların güvenliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1941 19/06/2012
Zirai kredilere ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1940 19/06/2012
Jandarma bölgesindeki okulların güvenliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1939 19/06/2012
Adana'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1938 19/06/2012
Saimbeyli Adliyesinin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1910 13/06/2012
Okullardaki bilişim teknolojisi sınıflarına ve bilgisayar laboratuvarlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1871 01/06/2012
2002-2012 yılları arasında batan gemilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1856 30/05/2012
İmamoğlu'nda bir köydeki sağlık ocağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1855 30/05/2012
Bakanlık'ta ve bağlı kuruluşlarında çıkarılan dergilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1854 30/05/2012
Yükseköğretim öğrencilerine verilen kredilerin geri ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1818 29/05/2012
Adana'nın ilçelerinde görev yapan sağlık personeline ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1817 29/05/2012
2002'den bugüne kadar Adana'da yapılan duble yollara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1816 29/05/2012
Korsan nakliyat firmalarının önüne geçilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1752 16/05/2012
2012 yılında Adana'da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1751 16/05/2012
Adana-Ankara yolunda sinyalizasyon ve trafik işaretleri konusunda yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1750 16/05/2012
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1749 16/05/2012
Türk Telekom'un internet abonelerinden aldığı ücretlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1748 16/05/2012
İmamoğlu Devlet Hastanesindeki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1747 16/05/2012
Ankara-Adana karayolundaki tonaj kontrollerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1740 15/05/2012
Karaisalı Devlet Hastanesinin uzman doktor açığına ve yaşanan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1735 15/05/2012
Terhis süreleri uzatılan askerlerin kamuya öncelikli işçi olarak alınması uygulamasının ortadan kaldırıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1734 15/05/2012
2002-2012 yılları arasında burs alan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1733 15/05/2012
Kamu çalışanlarına grev hakkı tanınmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1713 02/05/2012
Bakanlığa bağlı kurumlarda görev yapan siyasetçi yakınlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1686 02/05/2012
Adana'daki belediyelerin İller Bankasına olan borçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1685 02/05/2012
Adana'daki yurtlara ve buralarda kalan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1684 02/05/2012
Devlet sporcularına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1672 24/04/2012
Türk Telekom'un özelleştirmeden önceki ve sonraki personel sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1671 24/04/2012
Devlet Personel Başkanlığında bulunan ihtiyaç fazlası personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1670 24/04/2012
2003-2012 yılları arasında akaryakıt ve enerji sektöründe dağıtım ve yatırım izni verilen firmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1628 17/04/2012
2003-2012 yılları arasında gerçekleşen elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1627 17/04/2012
Aile hekimliği muayenelerinden ve emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1626 17/04/2012
2003-2012 yılları arasında elektrik sayaçları mühürlenen ve hakkında icra takibi başlatılan abone sayısı ile son bir yıldaki kaçak elektrik kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1623 12/04/2012
2004-2011 yılları arasında belediyelerde istisnai kadroda alınan personel sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1622 11/04/2012
Hemşirelerin özlük haklarına ve hemşire sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1621 11/04/2012
İller itibariyle hava kirliliği değerlerine ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1620 11/04/2012
Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans öğrenimine devam etme haklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1618 11/04/2012
Okulların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1617 11/04/2012
Pozantı-Ankara Otoyolu Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1616 11/04/2012
2012 yılında Adana-Kozan yoluna ödenek ayrılıp ayrılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1608 05/04/2012
2003-2012 yılları arasında yapılan hastane sayısının illere göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1607 05/04/2012
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1606 05/04/2012
Adana ve ilçelerinde yaşanan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1605 05/04/2012
İl Özel İdaresine ait araç ve makine sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1604 05/04/2012
Mersin'e yapılması planlanan havalimanına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1603 05/04/2012
THY'ye ve diğer hava yolu şirketlerine ait uçak sayısı ve kapasitelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1601 04/04/2012
Adana'daki yüzme havuzunun yüzme milli takımı sporcularının çalışmalarına elverişliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1600 04/04/2012
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1599 04/04/2012
Pozantı Çocuk ve Gençlik Cezaevindeki olaylar ve konuyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1598 04/04/2012
Adana ve ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1597 04/04/2012
Bilgisayar programcılığı mezunlarının istihdam sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1596 04/04/2012
Bankaların kredi verirken masraf adı altında yaptıkları kesintilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1595 04/04/2012
Seyhan Irmağı üzerindeki Kavşak Bendi Barajı inşaatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1594 04/04/2012
Seyhan Irmağı üzerindeki Göktaş Barajı inşaatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1593 04/04/2012
Adana'daki çiftçilere destekleme çerçevesinde yapılacak ödemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1592 04/04/2012
Adana ve ilçelerindeki süt fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1591 04/04/2012
İnternet kullanıcılarının kota uygulamasından kaynaklanan sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1590 04/04/2012
Hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1589 04/04/2012
İnternet kullanım ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1588 04/04/2012
Baz istasyonlarının yerleşim alanlarına kurulmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1587 04/04/2012
Ankara-Adana karayoluna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1586 04/04/2012
SSPE hastalığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1585 04/04/2012
Adana ve ilçelerinde aile hekimliği uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1583 04/04/2012
Adana'daki kanser hastalarına ve onkoloji uzmanı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1581 04/04/2012
Adana'daki hastanelerde taşeron firma çalışanlarından sağlık hizmeti sunulmasında faydalanıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1574 04/04/2012
Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1573 04/04/2012
Türkmen adının derneklerde kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1572 04/04/2012
Silah ruhsatı alabilme şartlarında değişikliğe yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1546 28/03/2012
2002-2012 yılları arasında çeşitli olaylardan dolayı yaralanan ve ölen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1545 28/03/2012
Türk Telekom'un sabit hatlardan aldığı sabit ücretlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1544 28/03/2012
Adana'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri arasında yer alıp almadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1543 28/03/2012
Adana'daki hastanelerde görevlendirilen aile hekimi ve sosyal hizmet uzmanlarıyla bu hastanelerdeki doğumlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1542 28/03/2012
Adana'daki içme suyu denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1530 23/03/2012
Kozan'daki Küçük Sanayi Sitesinin altyapı ve yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1529 23/03/2012
El dokuma halıcılığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1528 23/03/2012
El dokuması halıcılığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1527 23/03/2012
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkan dergilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1478 22/03/2012
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1477 22/03/2012
Tedavi katılım payının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1476 22/03/2012
Tufanbeyli Devlet Hastanesindeki doktor açığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1475 22/03/2012
Doğalgaz ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1474 22/03/2012
Adana ve ilçelerindeki elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1473 22/03/2012
Mermercilik sektörünün sorunlarına ve desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1459 21/03/2012
Adana'daki sağlık ocaklarında personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1458 21/03/2012
Adana'daki Devlet hastanelerinde uzman doktor ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1457 21/03/2012
Buğday ve ekmek fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1456 21/03/2012
Adana'daki adliye binasının yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1455 21/03/2012
Adana'daki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1451 19/03/2012
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca çıkarılan dergilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1450 19/03/2012
Kamuda çalışan 4-C'li personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1449 19/03/2012
TÜİK'te çalışan 4-C'li personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1448 19/03/2012
Döviz kredisi kullanımına ve geri ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1447 19/03/2012
2/B kapsamındaki arazilerden ecrimisil vergisi talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1446 19/03/2012
Adana ve ilçelerindeki gıda ve temel ihtiyaç alanındaki ve distribütörlük uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1445 19/03/2012
Adana ve ilçelerindeki serbest bölgelerdeki yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1444 19/03/2012
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1443 19/03/2012
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kurban kesimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1346 07/03/2012
Gökdere Barajı tünelinde meydana gelen kazaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1286 05/03/2012
Bakanlıkta çalışan personel arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1285 05/03/2012
Bakanlıktaki bazı kadroların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1284 05/03/2012
Adana ve ilçelerindeki üreticilerin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1275 01/03/2012
Şehit ailelerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1274 01/03/2012
Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdamlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1273 01/03/2012
Meslek danışmanlık sertifikası sahiplerinin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1272 01/03/2012
Adana'daki doğalgaz çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1271 28/02/2012
Adana metrosunun devrine ve ulaşıma yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1270 28/02/2012
Bilgi ve iletişim teknolojisi derslerinin kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1268 24/02/2012
Doğu Akdeniz Bölgesinde turizm işletmeciliğine ve sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1267 24/02/2012
666 Sayılı KHK ile bazı personelin mağdur edildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1245 22/02/2012
Adana ve ilçelerinde şiddetli yağışlardan etkilenen çiftçilerin mağduriyetine ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1244 22/02/2012
Türkiye'de kullanılan ilaçların zararlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1243 22/02/2012
Tufanbeyli'de kurulacak termik santrale ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1242 22/02/2012
Tufanbeyli'de kurulacak termik santrale ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1201 15/02/2012
Tufanbeyli Termik Santralinin çevreye vereceği zarara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1200 15/02/2012
Adana ve ilçelerindeki HES'lerin meydana getirdiği toprak kaymalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1199 15/02/2012
Tufanbeyli Termik Santralinde kullanılacak suya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1196 15/02/2012
Köylere hizmet götürme birliklerinde çalışan geçici ve sözleşmeli personele kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1178 15/02/2012
Tufanbeyli Termik Santralinin inşasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1177 15/02/2012
Tufanbeyli Termik Santralinin çevreye vereceği zarara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1161 10/02/2012
Tarım Sigortası Kanununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1160 10/02/2012
Kaçak et ticaretine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1154 08/02/2012
Şehit olan asker ve polis ailelerine ödenen tazminatlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1148 08/02/2012
Öğretmen atamalarına ve öğretmen açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1143 08/02/2012
Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 1140 08/02/2012
Adana'da don olayları nedeniyle zarar gören üreticilerin mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 926 17/01/2012
Rehber öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 883 12/01/2012
Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 882 12/01/2012
Mehmet Akif Ersoy'un son günlerini geçirdiği evin müze olarak düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 804 04/01/2012
Adana ve ilçelerinde yürütülen projelere ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 803 04/01/2012
Teknik Eğitim Fakülteleri mezunlarının mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 753 23/12/2011
TOKİ'den konut alanların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 752 23/12/2011
Sağlık sektöründeki sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 751 23/12/2011
Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 750 23/12/2011
Mesleki ve teknik okullardaki öğretmen açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 742 20/12/2011
Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 696 15/12/2011
Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 695 15/12/2011
Tarım ve hayvancılığa verilen desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 685 09/12/2011
Adana ve ilçelerinde 2002'den itibaren kapanan iş yerlerine ve işsizliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 684 09/12/2011
Adana'da kopan uzvun dikiminin yapılamamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 610 06/12/2011
İktisadi ve idari ilimler fakültesi mezunlarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 609 06/12/2011
Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 601 02/12/2011
Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 600 02/12/2011
Cumhurbaşkanının İngiltere ziyaretinin, İngiliz haber kanallarında yer almadığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 583 30/11/2011
Adana'ya yapılan ve yapılacak yatırım ve projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 579 28/11/2011
Ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 578 28/11/2011
Adana'ya yapılan ve yapılacak yatırım ve projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 577 28/11/2011
Seyhan Ovası Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 526 23/11/2011
Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 490 18/11/2011
Adana'daki yatırım ve projelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 488 18/11/2011
Adana'daki tarım arazilerinin kullanılması ve işletilmesi ile ilgili sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 487 18/11/2011
Adana'nın sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 486 18/11/2011
Adana'daki plansız ve kaçak yapılaşma sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 459 11/11/2011
Uyuşturucu yapımında kullanılan ürünlerin ekiminin önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 458 11/11/2011
Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin ailelerine maddi yardımda bulunulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 415 26/10/2011
Adana ili 2012 yılı yatırım programına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 414 26/10/2011
Adana'ya atanan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 413 26/10/2011
Adana'ya yapılan yatırımlara ve verilen tarımsal desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 355 25/10/2011
Hekimlerin ve sağlık personelinin maruz kaldığı şiddet olaylarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 354 25/10/2011
Adana-Kozan'daki orman yangınlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 331 20/10/2011
Doğalgazdaki fiyat artışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 330 20/10/2011
Özel bir hastanenin tanıtım ürününde TBMM amblemi kullanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 329 20/10/2011
Dövizdeki ve altındaki fiyat artışlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 320 17/10/2011
Seyhan Nehri üzerinde kurulan hidroelektrik santrallerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 241 12/10/2011
Adana'da artan orman yangınları ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 240 12/10/2011
Pamuk fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 239 12/10/2011
Adana-Ankara karayoluna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 238 12/10/2011
Ankara-Adana arasında hızlı tren hattı yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 237 12/10/2011
Kozan Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 236 12/10/2011
HES'lere ve etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 235 12/10/2011
Adana'da köylüler tarafından kullanılan Hazine arazilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 234 12/10/2011
Selden zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler
24 / 2 6 / 233 12/10/2011
Adana-Kozan'daki TMO'ya ait kurutma tesisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki