Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Sözlü Soru Önergeleri
(25/03/2018 - 24/04/2018)

Dönemi ve Y.Yılı Esas No     Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
26 / 3 6 / 1574 06/04/2018 Şeyh Said, Said-i Nursi ve Seyid Rıza'nın mezar yerlerine ilişkin
26 / 3 6 / 1573 06/04/2018 Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun ili güzergahına ilişkin
26 / 3 6 / 1536 05/04/2018 Kayseri ilindeki elektrik kayıp-kaçak oranına ilişkin
26 / 3 6 / 1537 05/04/2018 Kayseri ilinde son beş yılda yaşanan intihar vakalarına ilişkin
26 / 3 6 / 1549 05/04/2018 Parçalanmış ailelere yönelik çalışmalara ilişkin
26 / 3 6 / 1551 05/04/2018 Sertifikasyon çalışmalarına ilişkin
26 / 3 6 / 1554 05/04/2018 Orman mühendislerinin kamuda istihdamına ilişkin
26 / 3 6 / 1561 05/04/2018 Kadın girişimcilere ait işletmelere ve kadın yöneticilere ilişkin
26 / 3 6 / 1563 05/04/2018 2017 yılında bulaşıcı hastalık tespit edilen mültecilere ilişkin
26 / 3 6 / 1553 05/04/2018 Kırsal kesimde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınlara ve bunlara yönelik eğitimlere ilişkin
26 / 3 6 / 1560 05/04/2018 2017 yılında yapılan ilaç ithalatına ilişkin
26 / 3 6 / 1570 05/04/2018 Amasra'da madencilik sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirketin çalışanlarını sözleşme süreleri bittiği gerekçesiyle işten çıkardığı ve tazminatlarını ödemediği iddialarına ilişkin
26 / 3 6 / 1540 05/04/2018 Okul kantinlerinde satılan ürünlerin denetimine ve öğrencilere beslenme alışkanlığı hakkında eğitim verilip verilmediğine ilişkin
26 / 3 6 / 1541 05/04/2018 Cep telefonu kullanımı ile ilgili verilere ilişkin
26 / 3 6 / 1545 05/04/2018 Sevgi evleri ve yurtlarda sportif faaliyetler için tesis ve spor eğitmeni olup olmadığına ilişkin
26 / 3 6 / 1562 05/04/2018 Nişasta bazlı şeker ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların insan sağlığına olumsuz etkilerine rağmen yasaklanmamasına ilişkin
26 / 3 6 / 1565 05/04/2018 Niğde ve Nevşehir illerinde entegre bir patates işleme tesisi kurulmasına ve patates tüketimine ilişkin
26 / 3 6 / 1571 05/04/2018 Büyüme verisinin açıklanmasına ilişkin
26 / 3 6 / 1539 05/04/2018 Suç olaylarının analiz ve veri değerlendirmesi yapılıp yapılmadığına ve boşanmaların nedenleri hakkında diğer bakanlıklara veri aktarımı sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin
26 / 3 6 / 1555 05/04/2018 Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin faaliyet gösterdiği illere ilişkin
26 / 3 6 / 1559 05/04/2018 2017 yılında meslek hastalığı tanısı konulan kişilere ilişkin
26 / 3 6 / 1566 05/04/2018 2017 yılında evde sağlık hizmeti alan kişi sayısına ve illere göre verilen evde sağlık hizmetlerine ilişkin
26 / 3 6 / 1568 05/04/2018 2002-2017 yılları arasında Başbakanlık personeli hakkında yapılan ihbar ve şikayetlere ilişkin
26 / 3 6 / 1547 05/04/2018 Koruyucu aile uygulamasına ilişkin
26 / 3 6 / 1552 05/04/2018 İşitme cihazı kullanan kişi sayısına ve işitme cihazlarının üretimine ilişkin
26 / 3 6 / 1564 05/04/2018 Son beş yılda kredi kullanarak iş yeri açan kadın girişimcilere ilişkin
26 / 3 6 / 1544 05/04/2018 Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir mahallede bakım ve onarım çalışmaları yapılmasına ilişkin
26 / 3 6 / 1556 05/04/2018 2017 yılında ekilmesi gereken ürünler konusunda çiftçilere verilen eğitimlere ilişkin
26 / 3 6 / 1542 05/04/2018 Niğde Belediyespor Kulübü'nün ekonomik sorunlarına ve maddi yardım ihtiyacına ilişkin
26 / 3 6 / 1546 05/04/2018 Sevgi evleri ve çocuk yuvalarında çocuk başına düşen psikolog ve uzman sayılarına ilişkin
26 / 3 6 / 1557 05/04/2018 Ülkemizde kalp pili kullanımına ilişkin
26 / 3 6 / 1558 05/04/2018 2017 yılında yapılan tarım makineleri ve ekipmanları ithalatına ilişkin
26 / 3 6 / 1567 05/04/2018 2017 ve 2018 yıllarında iflas eden esnafla ilgili bazı verilere ilişkin
26 / 3 6 / 1572 05/04/2018 Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yeşilada Mahallesi'nin imar planına ilişkin
26 / 3 6 / 1538 05/04/2018 2016 ve 2017 yıllarında tütün kullanımının yasak olduğu yerlerde yapılan denetimlere ilişkin
26 / 3 6 / 1543 05/04/2018 Niğde Kalesi çevresinde yapılması planlanan bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin
26 / 3 6 / 1548 05/04/2018 Sosyal yardım sağlanan ailelere ilişkin
26 / 3 6 / 1550 05/04/2018 AVM'lerde açık ya da ambalajlı gıda ürünü satışı yapılan yerlere yönelik denetimlere ilişkin
26 / 3 6 / 1569 05/04/2018 Sağlıkla ilgili konularda ihtisası olmayan kişilerin kamuoyuna açıklama yapmalarının engellenmesine ilişkin
26 / 3 6 / 1532 02/04/2018 Yeni ruhsat alan serbest muhasebeci ve mali müşavirlere destek verilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin
26 / 3 6 / 1531 02/04/2018 Askerlikte geçen sürelerin emeklilik sürelerine eklenmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin
26 / 3 6 / 1535 02/04/2018 Kamu kurumları ile KİT'ler tarafından çıkarılan yayınlara ilişkin
26 / 3 6 / 1534 02/04/2018 Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile oda, dernek ve sendikalar tarafından üyelerine ve vatandaşlara verilen kartlara ve bu kartlar kullanılarak yapılan işlemlere ilişkin
26 / 3 6 / 1533 02/04/2018 Staj sürelerinin emeklilik sürelerinden sayılması için düzenleme yapılmasına ilişkin
26 / 3 6 / 1525 29/03/2018 2017 ve 2018 yıllarında iflas eden esnaf sayısına ilişkin
26 / 3 6 / 1528 29/03/2018 Şebinkarahisar Bölge Cezaevi ihalesinin iptal edilmesine ilişkin
26 / 3 6 / 1526 29/03/2018 Hatay'ın Arsuz ilçesine 2018 yılında bütçeden ayrılan kaynağa ve yapılacak yatırımlara ilişkin
26 / 3 6 / 1523 29/03/2018 Asgari ücretin iyileştirilmesine ilişkin
26 / 3 6 / 1529 29/03/2018 Kayseri ilinde son on yılda meydana gelen öğretmenlere yönelik şiddet vakalarına ilişkin
26 / 3 6 / 1530 29/03/2018 2018 yılı Mart ayı itibarıyla Kayseri ilinde yapılan denetimlere ve uygulanan yaptırımlara ilişkin
26 / 3 6 / 1524 29/03/2018 Eğribel Tüneli bağlantı yollarının yapımına ilişkin
26 / 3 6 / 1522 29/03/2018 Zirai ilaç kullanımına ve zirai ilaç kalıntılarına yönelik kontrollere ilişkin
26 / 3 6 / 1527 29/03/2018 Hatay'ın Defne ilçesinde 2018 yılında bilimsel kazı çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin
26 / 3 6 / 1513 27/03/2018 Yerli üretim yapan firmalara alım garantisine dayalı teşvik verilmesine ilişkin
26 / 3 6 / 1512 27/03/2018 Mobilya üreticilerine yönelik desteklere ve borçlarının ertelenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
26 / 3 6 / 1514 27/03/2018 Hurda araçların trafikten çekilmesi düzenlemesinden sürücü kurslarında bulunan araçların yararlanabilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin
26 / 3 6 / 1509 27/03/2018 Doktorlara yıpranma payı verilmesine ve maaşlarında iyileştirme yapılmasına ilişkin
26 / 3 6 / 1508 27/03/2018 Doktor açığına ilişkin
26 / 3 6 / 1505 27/03/2018 2006-2017 yılları arasındaki domuz eti satış ve tüketim miktarına ilişkin
26 / 3 6 / 1504 27/03/2018 TEOG sınavının yerine getirilen Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemi'ne ilişkin
26 / 3 6 / 1521 27/03/2018 2017 yılında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin
26 / 3 6 / 1506 27/03/2018 2017 yılında yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatına ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların gıda üretiminde kullanılmasına ilişkin
26 / 3 6 / 1517 27/03/2018 Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara istihdam konusunda verilen desteklere ilişkin
26 / 3 6 / 1516 27/03/2018 Asgari ücretlilerin muayene ücretlerinden KDV alınması uygulamasına ilişkin
26 / 3 6 / 1510 27/03/2018 2017 yılında mobbing nedeniyle yapılan başvurulara ilişkin
26 / 3 6 / 1520 27/03/2018 15 Temmuz sonrasında askeri okullardan çıkarılan öğrencilere ilişkin
26 / 3 6 / 1511 27/03/2018 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında üniversitelerde yürütülen FETÖ soruşturmalarına ilişkin
26 / 3 6 / 1507 27/03/2018 TİGEM'in faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
26 / 3 6 / 1518 27/03/2018 Organize sanayi bölgelerinin mülkiyetinde bulunan tahsis edilmemiş parsellerin en az on kişilik istihdam öngören yatırımlar için bedelsiz verilmesi uygulamasından yararlanan firmalara ilişkin
26 / 3 6 / 1515 27/03/2018 At yarışlarına ilişkin
26 / 3 6 / 1519 27/03/2018 Yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin
26 / 3 6 / 1503 26/03/2018 Kamu görevinden ihraç edilen bir hekimin emeklilik ikramiyesinin ödenmediği iddiasına ilişkin

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki