Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Sözlü Soru Önergeleri
(23/01/2018 - 22/02/2018)

Dönemi ve Y.Yılı Esas No     Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
26 / 3 6 / 1172 09/02/2018 Kadın ve erkek işçiler arasındaki ücret eşitsizliğine ilişkin
26 / 3 6 / 1187 09/02/2018 Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması miktarına ilişkin
26 / 3 6 / 1200 09/02/2018 KOBİ'lerin sayısına ve kredi olanaklarının artırılmasına ilişkin
26 / 3 6 / 1201 09/02/2018 KOBİ'lerle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin
26 / 3 6 / 1178 09/02/2018 2018 yılında tarımsal planlama ve çiftçi eğitimi konularında yapılması düşünülen çalışmalara ilişkin
26 / 3 6 / 1191 09/02/2018 Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına ve öğretmen alım sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin
26 / 3 6 / 1202 09/02/2018 2018 yılında KOBİ'lerin sorunlarının giderilmesine yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
26 / 3 6 / 1170 09/02/2018 Mevsimlik işçilere ilişkin
26 / 3 6 / 1199 09/02/2018 LPG'li araçlara ilişkin
26 / 3 6 / 1204 09/02/2018 Bireysel emeklilik sistemine ilişkin
26 / 3 6 / 1171 09/02/2018 2017 yılında ev hizmetlerinde çalışan kadınlarda görülen bazı rahatsızlıklara ve bunların meslek hastalığı kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin
26 / 3 6 / 1185 09/02/2018 Niğde ilinin lisanslı depoculuk sistemi kapsamına alınmamasına ilişkin
26 / 3 6 / 1193 09/02/2018 Öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde çalışmasını teşvik edici çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin
26 / 3 6 / 1196 09/02/2018 Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ilişkin
26 / 3 6 / 1195 09/02/2018 Meslek liseleri ile teknik liselerin sayısına ve teknik öğretmen açığına ilişkin
26 / 3 6 / 1174 09/02/2018 İş kazalarına ve meslek hastalıklarına ilişkin
26 / 3 6 / 1182 09/02/2018 2017 yılında yapılan buğday ithalatına ilişkin
26 / 3 6 / 1183 09/02/2018 2018 yılında nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılıp artırılmayacağına ilişkin
26 / 3 6 / 1184 09/02/2018 GDO'lu ürünlerin denetimine ilişkin
26 / 3 6 / 1186 09/02/2018 Gıda üretim tesislerinde kaçak olarak çalıştırılan yabancı işçiler olup olmadığına yönelik denetimlere ilişkin
26 / 3 6 / 1198 09/02/2018 KOBİ'lerin desteklenmesine yönelik yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
26 / 3 6 / 1168 09/02/2018 Ücretli ebeveyn iznine ilişkin
26 / 3 6 / 1169 09/02/2018 2017 yılında kadınların kuralsız ve kayıt dışı çalıştırılmalarını önlemek adına yapılan denetimlere ilişkin
26 / 3 6 / 1173 09/02/2018 2017 yılında hafta tatillerinde çalışma yapılan iş yerlerine ve çalışma sürelerine uymayan iş yerlerine yönelik denetimlere ilişkin
26 / 3 6 / 1176 09/02/2018 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen iş kazası sayısı ile meslek hastalığına yakalanan işçi sayısına ilişkin
26 / 3 6 / 1179 09/02/2018 Buğday ekim alanlarının son beş yıla göre dağılımına ve buğday ekmeyen çiftçilerin yöneldiği ürünlere ilişkin
26 / 3 6 / 1180 09/02/2018 2017 yılında yapılan un ihracatına ilişkin
26 / 3 6 / 1192 09/02/2018 Öğretmen açığının kapatılması adına yapılan çalışmalara ilişkin
26 / 3 6 / 1197 09/02/2018 Hakkında icra takibi bulunan vatandaşlara ve ödenmeyen icra borcu tutarına ilişkin
26 / 3 6 / 1175 09/02/2018 Yabancılara ait iş yeri ve işletme sayılarına ilişkin
26 / 3 6 / 1177 09/02/2018 Ülkemizdeki Holstein ve Simental cinsi inek sayılarına ve buzağı ölümlerini engellemek için yapılan çalışmalara ilişkin
26 / 3 6 / 1181 09/02/2018 2018 yılında tarımsal üretimde ölçek ve maliyet sorununu çözmek adına yapılması planlanan çalışmalara ilişkin
26 / 3 6 / 1188 09/02/2018 Ülkemizde yabancı dil eğitimi alanında çalışan yabancı uyruklu öğretmen sayısına ilişkin
26 / 3 6 / 1189 09/02/2018 Yeni okulların derslik başına öğrenci sayısının yüksek olduğu iller baz alınarak yapılmasına ilişkin
26 / 3 6 / 1190 09/02/2018 Öğretmen maaşlarının OECD ülkeleri baz alınarak güncellenmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
26 / 3 6 / 1194 09/02/2018 2017 yılında çalışma izni alan üniversite mezunu yabancılara ilişkin
26 / 3 6 / 1203 09/02/2018 Bireysel emeklilik şirketlerine ilişkin
26 / 3 6 / 1167 09/02/2018 İş yerlerinde yaşanan kadınlara yönelik şiddet ve cinsel taciz vakalarına ilişkin
26 / 3 6 / 1166 08/02/2018 Yozgat ilindeki iş yeri ve esnaf sayılarına ilişkin
26 / 3 6 / 1165 08/02/2018 Aksaray ilindeki iş yeri ve esnaf sayılarına ilişkin
26 / 3 6 / 1160 02/02/2018 İŞKUR'a başvuranlar ile çalışanların eğitim durumlarına göre dağılımına ilişkin
26 / 3 6 / 1162 02/02/2018 Alt işveren uygulamasına ve bu kapsamda çalıştırılan işçilere ilişkin
26 / 3 6 / 1158 02/02/2018 İş kazaları sonucu meydana gelen ölümlere, kazalar nedeniyle kusurlu bulunan işverenlere ve uygulanan yaptırımlara ilişkin
26 / 3 6 / 1163 02/02/2018 İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin
26 / 3 6 / 1157 02/02/2018 2017 yılı ithalat ve ihracat verilerine ilişkin
26 / 3 6 / 1164 02/02/2018 Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilen özel istihdam bürolarının sayısına ve özel istihdam bürolarınca sağlanan geçici iş ilişkisi kapsamında çalışan işçilere ilişkin
26 / 3 6 / 1161 02/02/2018 4857 sayılı İş Kanunu'nun 69'uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerine göre çalışan kadınlara ilişkin
26 / 3 6 / 1159 02/02/2018 2016 ve 2017 yıllarında İŞKUR'a yapılan başvurulara ilişkin
26 / 3 6 / 1145 31/01/2018 PICTES Projesi kapsamında çalışan geçici öğretmenlere kadro verilmesine ilişkin
26 / 3 6 / 1151 31/01/2018 Lenfödem hastalarının bazı ihtiyaçlarının SGK tarafından karşılanmadığı iddiasına ilişkin
26 / 3 6 / 1156 31/01/2018 Tarım sektöründe ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan kadın işçilere ilişkin
26 / 3 6 / 1150 31/01/2018 Son on yılda bakım ve onarımı yapılan kiliselere ilişkin
26 / 3 6 / 1152 31/01/2018 Patates ihracatına yönelik teşviklere ilişkin
26 / 3 6 / 1155 31/01/2018 Türkiye'nin değişen iklim şartlarına göre toprak yapısını gözeterek üretim planlaması yapılıp yapılmadığına ilişkin
26 / 3 6 / 1148 31/01/2018 Köy ve kasabalarda sağlık hizmeti sunumuna ve kapanan sağlık ocaklarına ilişkin
26 / 3 6 / 1149 31/01/2018 2018 yılı turizm hedeflerine ilişkin
26 / 3 6 / 1154 31/01/2018 Fipronil isimli böcek ilacının ithalatına ilişkin
26 / 3 6 / 1143 31/01/2018 Asansörlerin periyodik kontrolüne ve güvenli olmadığı gerekçesiyle kullanımı yasaklanan asansör sayısına ilişkin
26 / 3 6 / 1144 31/01/2018 2010-2017 yılları arasında çalışma izni verilen yabancılara ve 2018 yılı itibarıyla ülkemizde çalışan yabancı sayısına ilişkin
26 / 3 6 / 1146 31/01/2018 Kirlilik saptaması yapılan dere, göl, baraj ve gölet sayısına ve bunları temizleme çalışmalarına ilişkin
26 / 3 6 / 1147 31/01/2018 Uzman doktor açığına ilişkin
26 / 3 6 / 1153 31/01/2018 2017 yılında yapılan tohum ithalatına ilişkin
26 / 3 6 / 1142 30/01/2018 Mardin'de sokağa çıkma yasakları sırasında hayatını kaybeden kişilere ilişkin
26 / 3 6 / 1141 29/01/2018 Yılın son altı ayını kapsayan üçüncü ve dördüncü çeyrekte zam yapılması planlanan mal ve hizmetlere ilişkin
26 / 3 6 / 1140 26/01/2018 OHAL döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla milli güvenliği bozucu nitelikte görülerek ertelenen grev kararlarına ilişkin
26 / 3 6 / 1139 26/01/2018 Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin
26 / 3 6 / 1138 25/01/2018 17-18 Ocak 2016 tarihlerinde Alanya'da yaşanan fırtına sonrası yürütülen zarar ve hasar tespit çalışmalarına ilişkin

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki