Turkiye Buyuk Millet Meclisi

11/11/2020 - 17:29 

TARİH GÜN KAMU İDARELERİ

21/10/2020 ÇARŞAMBA Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Yürütme
Tarafından Komisyona Sunuluşu (Saat:14: 30)

27/10/2020 SALI Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları Üzerinde Görüşmeler

28/10/2020 ÇARŞAMBA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (Bütçe + Kesin Hesap)
Kamu Denetçiliği Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
SAYIŞTAY (Bütçe + Kesin Hesap)

02/11/2020 PAZARTESI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Vakıflar Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Özel Bütçe),
(Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Atatürk Araştırma Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Atatürk Kültür Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Türk Dil Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Türk Tarih Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Kapadokya Alan Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)

03/11/2020 SALI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) Yükseköğretim Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) Yükseköğretim Kalite Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) Üniversiteler (Özel Bütçe), (127 Bütçe + 127 Kesin Hesap + 95 Sayıştay Raporu)

04/11/2020 ÇARŞAMBA (ERTELENDİ)
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Avrupa Birliği Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Türk Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
(Türkiye Ulusal Ajansı) (Sayıştay Raporu)

05/11/2020 PERŞEMBE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) Orman Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) Türkiye Su Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Sayıştay Raporu)

06/11/2020 CUMA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
(Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Mesleki Yeterlilik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe+ Kesin Hesap)
Devlet Personel Başkanlığı (Kesin Hesap)
Sosyal Güvenlik Kurumu (Sayıştay Raporu)
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Sayıştay Raporu)

09/11/2020 PAZARTESI

10/11/2020 SALI ADALET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
Türkiye Adalet Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (Bütçe + Kesin Hesap)
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap)
ANAYASA MAHKEMESİ (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
YARGITAY (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
DANIŞTAY (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

11/11/2020 ÇARŞAMBA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Nükleer Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe+ Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (Bütçe)
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (Özel Bütçe), (Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (Özel Bütçe), (Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (Özel Bütçe), (Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

12/11/2020 PERŞEMBE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

13/11/2020 CUMA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

16/11/2020 PAZARTESI SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu )
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
(Özel Bütçe) (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Kalkınma Ajansları Denetim Raporları (Doğu Karadeniz, İpekyolu, İstanbul, İzmir)
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Türk Standardları Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Türk Patent ve Marka Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(Özel Bütçe) (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye Bilimler Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye Uzay Ajansı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)

17/11/2020 SALI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Kamu İhale Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Sermaye Piyasası Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Gelir İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye İstatistik Kurumu (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe),
(Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu
) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Bütçe)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Sayıştay Raporu)

18/11/2020 ÇARŞAMBA SAĞLIK BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe),
(Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu )
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Özel Bütçe),
(Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu )
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (Özel Bütçe),
(Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

19/11/2020 PERŞEMBE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Karayolları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe),
(Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)

20/11/2020 CUMA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
(Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
(Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

23/11/2020 PAZARTESI TİCARET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Rekabet Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap )
Helal Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)

24/11/2020 SALI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Avrupa Birliği Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Türk Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
(Türkiye Ulusal Ajansı) (Sayıştay Raporu)

26/11/2020 PERŞEMBE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Emniyet Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Jandarma Genel Komutanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Sahil Güvenlik Komutanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu )
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

27/11/2020 CUMA CUMHURBAŞKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (Bütçe + Kesin Hesap)
Diyanet İşleri Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Devlet Arşivleri Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
İletişim Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Savunma Sanayi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Sayıştay Raporu)
Yatırım Ofisi Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

GELİR BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TEKLİFİ MADDELERİ MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TEKLİFİ MADDELERİ

---------------------------------------------------------------------
ÇALIŞMA SAATLERİ
SABAH : 10:00 - 13:30 (Pazartesi günleri günlük program 11:00’de başlayacaktır.)
ÖĞLEDEN SONRA :14:30 – 19:00
AKŞAM :20:00 - Günlük programın bitimine kadar.
--------------------------------------------------------------------------

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki