Turkiye Buyuk Millet Meclisi

20/11/2018 - 16:07 
2019 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TEKLİFİ İLE 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME PROGRAMI
TARİH GÜN BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR

23/10/2018 SALI Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesinhesap Kanunu Tasarısının Komisyona Sunuluşu (Saat: 15:30)

30/10/2018 SALI Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesinhesap Kanunu Tasarısının Geneli ile Sayıştay Raporları Üzerinde Görüşmeler (Saat: 11:00 )

31/10/2018 ÇARŞAMBA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (Bütçe + Kesinhesap)
Kamu Denetçiliği Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
SAYIŞTAY (Bütçe + Kesinhesap)
---------------------------------------------------------------------
CUMHURBAŞKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (Bütçe)
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Diyanet İşleri Başkanlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Sayıştay Raporu)
İletişim Başkanlığı (Bütçe)
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Savunma Sanayi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe)
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (Özel Bütçe), (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Bütçe)
KALKINMA BAKANLIĞI (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (Bütçe)
Devlet Arşivleri Başkanlığı (Bütçe)
BAŞBAKANLIK (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği (Sayıştay Raporu)
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

01/11/2018 PERŞEMBE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletmesi Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

02/11/2018 CUMA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Nükleer Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe)
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe)
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe)

05/11/2018 PAZARTESI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (Bütçe)
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Karayolları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

06/11/2018 SALI GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Spor Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Özel Bütçe), (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

07/11/2018 ÇARŞAMBA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Yükseköğretim Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (Özel Bütçe), (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Yükseköğretim Kalite Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe)
Üniversiteler (125 Bütçe + 111 Kesinhesap + 85 Sayıştay Raporu)

08/11/2018 PERŞEMBE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Bütçe)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Mesleki Yeterlilik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe+ Kesinhesap)
Devlet Personel Başkanlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye İş Kurumu (Sayıştay Raporu)
Sosyal Güvenlik Kurumu (Sayıştay Raporu)

09/11/2018 CUMA TİCARET BAKANLIĞI (Bütçe)
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
EKONOMİ BAKANLIĞI (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Rekabet Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Helal Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe)

12/11/2018 PAZARTESI SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Bütçe)
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Kalkınma Ajansları (Genel Denetim Raporu)
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türk Standardları Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türk Patent ve Marka Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye Bilimler Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

13/11/2018 SALI SAĞLIK BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe ), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu )
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu )
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ( Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ( Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

14/11/2018 ÇARŞAMBA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Avrupa Birliği Başkanlığı (Bütçe)
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türk Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Sayıştay Raporu )

15/11/2018 PERŞEMBE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Emniyet Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Jandarma Genel Komutanlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Sahil Güvenlik Komutanlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap+ Sayıştay Raporu )
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

16/11/2018 CUMA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Bütçe)
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Sayıştay Raporu)
Orman Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye Su Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

19/11/2018 PAZARTESI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe+Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Vakıflar Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Atatürk Araştırma Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Atatürk Kültür Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türk Dil Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türk Tarih Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

20/11/2018 SALI ADALET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap+ Sayıştay Raporu)
Türkiye Adalet Akademisi (Özel Bütçe), (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
ANAYASA MAHKEMESİ (Bütçe + Kesinhesap+ Sayıştay Raporu)
YARGITAY (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
DANIŞTAY (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe+ Kesinhesap+ Sayıştay Raporu)
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe+ Kesinhesap+ Sayıştay Raporu)

21/11/2018 ÇARŞAMBA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

22/11/2018 PERŞEMBE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe)
MALİYE BAKANLIĞI (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Gelir İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Kamu İhale Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap+ Sayıştay Raporu)
Türkiye İstatistik Kurumu (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Hazine Müsteşarlığı (Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Sermaye Piyasası Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Yatırımcı Tazmin Merkezi (Sayıştay Raporu)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Sayıştay Raporu)
---------------------------------------------------------------------
GELİR BÜTÇESİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TEKLİFİ MADDELERİ
MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI MADDELERİ

Komisyon Raporunun Hazırlanması ve Raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulması.
.................................................
ÇALIŞMA SAATLERİ
SABAH : 10:00 - 13:30 (Pazartesi günleri günlük program 11:00'de başlayacaktır.)
ÖĞLEDEN SONRA : 14:30 - 19:00
AKŞAM : 20:00 - Günlük programın bitimine kadar
.........................................................
NOT : Görüşme takvimi www.tbmm.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak ve programda yapılacak değişiklikler ilgili kurumlara bildirilecektir.

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki