Turkiye Buyuk Millet Meclisi

12/11/2009 - 21:03 
2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE
2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISININ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME PROGRAMI

TARİH GÜN BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR

26/10/2009 PAZARTESI Maliye Bakanının Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarını Komisyona Sunuşu. (Saat: 15:00)

02/11/2009 PAZARTESI Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Tümü Üzerinde Görüşmeler

03/11/2009 SALI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (Bütçe + Kesinhesap)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (Düz. ve Denetl. Kurum Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)

SAYIŞTAY (Bütçe + Kesinhesap)
CUMHURBAŞKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
-------------------------------------
BAŞBAKANLIK (Bütçe + Kesinhesap)
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (Bütçe + Kesinhesap)
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (Bütçe + Kesinhesap)

Diyanet İşleri Başkanlığı (Bütçe + Kesinhesap)
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe+Kesinhesap)

04/11/2009 ÇARŞAMBA Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Başkanlığı, (Özel Bütçe) (Bütçe+Kesinhesap)

Gümrük Müsteşarlığı (Bütçe + Kesinhesap)
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap)
Devlet Personel Başkanlığı (Bütçe + Kesinhesap)

05/11/2009 PERŞEMBE Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Atatürk Araştırma Merkezi (Özel Bütçe)
Atatürk Kültür Merkezi (Özel Bütçe)
Türk Dil Kurumu (Özel Bütçe)
Türk Tarih Kurumu (Özel Bütçe)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye Bilimler Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap)
Vakıflar Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü(Bütçe+Kesinhesap)
Özürlüler İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesinhesap)
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap)
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ( Bütçe + Kesinhesap)

06/11/2009 CUMA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Yükseköğretim Kurulu (Özel Bütçe),(Bütçe + Kesinhesap)
Üniversiteler (94), (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe),(Bütçe + Kesinhesap)
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

09/11/2009 PAZARTESI ADALET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş. Yurtları Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe+Kesinhesap)
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe+Kesinhesap)
ANAYASA MAHKEMESİ (Bütçe + Kesinhesap)
YARGITAY (Bütçe + Kesinhesap)
DANIŞTAY (Bütçe + Kesinhesap)
-------------------------------------------------
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap)

10/11/2009 SALI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

11/11/2009 ÇARŞAMBA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
Emniyet Genel Müdürlüğü (Bütçe+Kesinhesap)
Jandarma Genel Komutanlığı (Bütçe+Kesinhesap)
Sahil Güvenlik Komutanlığı (Bütçe + Kesinhesap)
--------------------------------------------------------
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap)

12/11/2009 PERŞEMBE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe),(Bütçe + Kesinhesap)
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
-------------------------------------------------
SAĞLIK BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe),(Bütçe + Kesinhesap)

13/11/2009 CUMA Dış Ticaret Müsteşarlığı (Bütçe + Kesinhesap)
İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

16/11/2009 PAZARTESI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Bütçe+Kesinhesap)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Düz. ve Dentl. Kur. Bütçesi),(Bütçe+Kesinhesap)
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe),(Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap)
----------------------------------------------------
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap)
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Orman Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap)

17/11/2009 SALI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Bütçe+Kesinhesap)
Mesleki Yeterlilik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe+ Kesinhesap)
----------------------------------------------------------
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe+ Kesinhesap)

18/11/2009 ÇARŞAMBA ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
Karayolları Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesinhesap)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Düz. ve Denetl. Kurum Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)
Denizcilik Müsteşarlığı (Bütçe + Kesinhesap)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe),(Bütçe + Kesinhesap)

19/11/2009 PERŞEMBE Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (Bütçe + Kesinhesap)
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Bütçe + Kesinhesap)
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe),(Bütçe+Kesinhesap)
Hazine Müsteşarlığı (Bütçe + Kesinhesap)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Düz. ve Denetl. Kurum Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)
Sermaye Piyasası Kurulu (Düz. ve Denetl. Kur. Bütçesi),(Bütçe+Kesinhesap)
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ( Düz. ve Denetl. Kurum Bütçesi),(Bütçe + Kesinhesap)

20/11/2009 CUMA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)
Rekabet Kurumu (Düz. ve Denetl. Kurum Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap)
Milli Prodüktivite Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş. Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türk Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türk Standartları Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
Türk Patent Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
--------------------------------------------------------
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (Bütçe+Kesinhesap)

23/11/2009 PAZARTESI MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe + Kesinhesap)

Gelir İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesinhesap)
Kamu İhale Kurumu (Düz. Ve Denetl. Kurum Bütçesi), (Bütçe+Kesinhesap)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)

Gelir Bütçesi

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Maddeleri

Komisyon Raporunun Hazırlanması ve Raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulması.

ÇALIŞMA SAATLERİ
SABAH : 10 : 00 – 13 : 30 (Pazartesi günleri günlük program 11:00'de başlayacaktır)
ÖĞLEDEN SONRA : 14 : 30 – 19 : 00
AKŞAM : 20 : 00 – Günlük programın bitimine kadar

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki