Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Yasama Organı Üyelerinin
Tercüme-i Halleri Arama Formu


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM BEY * ADANA
  Gazeteci - Teceddüt haftalık siyasi gazetesi ve Çıngırak karikatürlü mizah gazetesi yayımcısı, Belediye Meclisi Azası, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kilikya Merkez Heyeti Azası – I. Dönem Adana Milletvekili (Cepheyi tercih etmiş, Meclis’e gelmeden istifa etmiştir.)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
EŞREF AKMAN ADANA
  Dr. Eşref Bey (AKMAN) Yanya-Libohova/Yunanistan - 1862, Süleyman Hilmi - Bedriye - İstanbul Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane - Fransızca, Rumca, Arnavutça, Slavca - Tabip - Hariciye Uzmanı Operatör Tabip, Kosova İştip İlçesi Belediye Tabîbi, Üsküp Belediye Tabîbi, Adana İl Sağlık Müfettişi ve Sıhhiye Müdürü, Adana Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi - I. Dönem Adana Milletvekili - Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi - Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 02.03.1938
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AZİZ ZEKAİ APAYDIN ADANA
  Zekâi Bey (Aziz Zekâi APAYDIN) Bosna/Graveşka Köyü – 1877, Hacı Salih – Şefika – Mekteb-i Mülkiye – Fransızca, Rusça – İktisat, İdare ve Diplomasi – İzmir Vilâyeti Maiyet Memuru, Aydın Mektebi İdadisi Müdürü, Karacasu Kaymakam Vekili, Volçetrin, Planga, Uşak, Eskişehir ve Beykoz Kaymakamı, İçel, Mersin, Kayseri ve Eskişehir Mutasarrıfı – I. Dönem Adana, II. Dönem Aydın (İstifa: 18.10.1924’te Londra Elçiliğine atanması nedeniyle.), III., IV. ve V. Dönem (Moskova Sefaratine atanması nedeni ile İstifa: 28.06.1935) Diyarbekir (Diyarbakır) Milletvekili – Eskişehir İstiklâl Mahkemesi Üyesi, Londra Konferansı TBMM Hükümeti Murahhassı, Suriye ile Gümrük Muâhedesi akdine memur Murahhasa Heyeti Reisi, 1. ve 2. Lozan Konferansları Murahhasa Heyeti Müşaviri – II. Dönem Hariciye Encümeni Başkanı, 2. Hükümet Ziraat, 6. Hükümet Nâfıa, 6. ve 7. Hükümet Millî Müdâfaa Vekili, Londra Elçisi, Moskova Büyükelçisi, V. Dönem Arzuhal Encümeni Reisi – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi - Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.04.1947
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
DAMAR ARIKOĞLU ADANA
  Zamir Bey (Damar ARIKOĞLU) Adana - 1887 - Süleyman - Elif - Husûsi - Almanca - Ticaret ve Ziraat - İttihâd ve Terakkî, Donanma, Fukara Perver Cemiyetleri Azası, Maârif İlk Tedrisat İdâre Heyeti Azası, Ziraat Odası Azası, İttihâd ve Terakkî Cemiyeti Merkez Heyeti Azası, Adana Vilâyeti Umûmî Meclis Azası, Şehit Ailelerine Yardım Cemiyeti Kurucusu, Kilikya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti İdare Heyeti Azası - I., II., III. ve IV. Dönem Adana, V., VI. ve VII. Dönem Seyhan Milletvekili - I. Dönem İktisat Encümeni Reisi, III. Dönem Ziraat Encümeni Reisi - Müdâfaa-i Hukuk Grubu Üyesi - Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.04.1969
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDULLAH ÇOPUROĞLU ADANA
  Abdullah Faik Efendi (Abdullah Çopuroğlu) Aşağıyirikler - 1857, İbrahim - Zeynep - Karaisalı Rüştiyesi ve Kayseri Medresesi - Arapça - Müderris - Karaisalı Mahkemesi Üyesi ve Naib Vekili, Karaisalı Müftüsü, Adana Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi - Osmanlı Meclis-i Meb'ûsân I. ve II. Dönem Adana Mebusu – I. Dönem Adana Milletvekili – Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.07.1939
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
TEVFİK GÜLEKLİ ADANA
  Adana Vilâyeti Daimî Encümen Azası ve Adana Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Yürütme Kurulu Azası – I. Dönem Adana Milletvekili (Meclise gelmeden istifa etmiştir.)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET İZGİ ADANA
  Mehmet Hamdi Efendi (Mehmet İZGİ) Rumkuş Köyü - 1878, Hacı Hüseyin - Ümmügülsüm - Konya Karatay Medresesi - Arapça, Farsça - Fıkıh - Serbest Ticaret, Çiftçi, Fahri İmam-Hatip ve Müftü Yardımcısı, İl Genel Meclisi ve Mahkeme Azası - I. Dönem Adana Milletvekili - Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.01.1959
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
DAMAR ARIKOĞLU ADANA
  Zamir Bey (Damar ARIKOĞLU) Adana - 1887 - Süleyman - Elif - Husûsi - Almanca - Ticaret ve Ziraat - İttihâd ve Terakkî, Donanma, Fukara Perver Cemiyetleri Azası, Maârif İlk Tedrisat İdâre Heyeti Azası, Ziraat Odası Azası, İttihâd ve Terakkî Cemiyeti Merkez Heyeti Azası, Adana Vilâyeti Umûmî Meclis Azası, Şehit Ailelerine Yardım Cemiyeti Kurucusu, Kilikya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti İdare Heyeti Azası - I., II., III. ve IV. Dönem Adana, V., VI. ve VII. Dönem Seyhan Milletvekili - I. Dönem İktisat Encümeni Reisi, III. Dönem Ziraat Encümeni Reisi - Müdâfaa-i Hukuk Grubu Üyesi - Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.04.1969
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET KEMAL KUSUN ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL SAFA ÖZLER ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-3. DÖNEM Milletvekili
DAMAR ARIKOĞLU ADANA
  Zamir Bey (Damar ARIKOĞLU) Adana - 1887 - Süleyman - Elif - Husûsi - Almanca - Ticaret ve Ziraat - İttihâd ve Terakkî, Donanma, Fukara Perver Cemiyetleri Azası, Maârif İlk Tedrisat İdâre Heyeti Azası, Ziraat Odası Azası, İttihâd ve Terakkî Cemiyeti Merkez Heyeti Azası, Adana Vilâyeti Umûmî Meclis Azası, Şehit Ailelerine Yardım Cemiyeti Kurucusu, Kilikya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti İdare Heyeti Azası - I., II., III. ve IV. Dönem Adana, V., VI. ve VII. Dönem Seyhan Milletvekili - I. Dönem İktisat Encümeni Reisi, III. Dönem Ziraat Encümeni Reisi - Müdâfaa-i Hukuk Grubu Üyesi - Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.04.1969
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-3. DÖNEM Milletvekili
MEHMET KEMAL KUSUN ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-3. DÖNEM Milletvekili
KADRİ RAMAZANOĞLU ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-3. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA HİLMİ URAN ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-4. DÖNEM Milletvekili
DAMAR ARIKOĞLU ADANA
  Zamir Bey (Damar ARIKOĞLU) Adana - 1887 - Süleyman - Elif - Husûsi - Almanca - Ticaret ve Ziraat - İttihâd ve Terakkî, Donanma, Fukara Perver Cemiyetleri Azası, Maârif İlk Tedrisat İdâre Heyeti Azası, Ziraat Odası Azası, İttihâd ve Terakkî Cemiyeti Merkez Heyeti Azası, Adana Vilâyeti Umûmî Meclis Azası, Şehit Ailelerine Yardım Cemiyeti Kurucusu, Kilikya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti İdare Heyeti Azası - I., II., III. ve IV. Dönem Adana, V., VI. ve VII. Dönem Seyhan Milletvekili - I. Dönem İktisat Encümeni Reisi, III. Dönem Ziraat Encümeni Reisi - Müdâfaa-i Hukuk Grubu Üyesi - Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.04.1969
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-4. DÖNEM Milletvekili
ÖMER BİÇER ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-4. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA HİLMİ URAN ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-4. DÖNEM Milletvekili
ALİ MÜNİF YEĞENAĞA ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
AHMET NEVZAT ARMAN ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
SUPHİ BAYKAM ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
KAZIM BOZDOĞAN ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
HAMZA EROĞLU ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
MEHMET GEÇİOĞLU ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
KASIM GÜLEK ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
AHMET KARAMÜFTÜOĞLU ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
A.SAİM KARAÖMERLİOĞLU ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
ALİ MENTEŞOĞLU ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
AHMET HAMDİ ÖNER ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL KEMAL SATIR ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
RIZA TEKELİ ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-11. DÖNEM Milletvekili
TURGUT YEĞENAĞA ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-17. DÖNEM Milletvekili
AHMET AKGÜN ALBAYRAK ADANA ANAP
  BURSA - 1932, Ali, Raife - Robert Koleji, Antalya Lisesi - İngilizce - İdareci - Özel Sektör Yöneticisi, Serbest Ticaret - Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVII, XVIII inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 5 Çocuk. Vefatı: 16.06.2006
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-17. DÖNEM Milletvekili
LEDİN BARLAS ADANA ANAP
  ADANA - 1925, Mahmut, Sakine - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Az İngilizce - Avukat - Sümerbank Pamuk Satınalma Müessesesi ve Çukurova Elektrik A.Ş. Hukuk Müşaviri, Çukurova Elektrik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Serbest Avukat, Çiftçi - XVII, XVIII inci Dönem Adana Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-17. DÖNEM Milletvekili
VEHBİ BATUMAN ADANA BAĞIMSIZ
  ADANA - 1925, Abdurrahman, Sakine - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Heybeliada Sanatoryumu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İhtisas - Az Almanca - Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı - Almanya Lübeck Kraukanhaus-OST Hastanesi Şef Muavini, Serbest Uzman Tabip - XVII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli. Vefatı : 05.12.1997
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-17. DÖNEM Milletvekili
COŞKUN BAYRAM ADANA SHP
  KOZAN - 1943, Mustafa Saffet, Zeliha - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Serbest Avukat - XVII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-17. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM CÜNEYT CANVER ADANA SHP
  ADANA - 1952, Mithat, Muhterem - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İngilizce - Serbest Avukat - XVII ve XVIII inci Dönem Adana Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi - Evli, 2 Çocuk. Vefatı : 27.04.2002
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-17. DÖNEM Milletvekili
AHMET REMZİ ÇERÇİ ADANA ANAP
  BAHÇE - 1936, Yaver, Aniş - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Serbest Avukat - XVII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-17. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ERDAL DURUKAN ADANA ANAP
  CEYHAN - 1935, Ahmet, Şekibe - İstanbul Yıldız Teknik Okulu Mimarlık Bölümü - Az İngilizce - Mimar - Adana Belediyesi Fen İşleri Müdürü, Adana Devlet Su İşleri 6. Bölge Proje İnşaat Bölümü ve Osmaniye Şantiye Şefi, Serbest Mimar Mühendis ve Müteahhit - XVII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-17. DÖNEM Milletvekili
AHMET ŞEVKET GEDİK ADANA ANAP
  KOZAN - 1922, Ali, zübeyde - İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Az İngilizce - Serbest Diş Hekimi - XVII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 4 Çocuk. Vefatı : 24.04.2005
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-17. DÖNEM Milletvekili
YILMAZ HOCAOĞLU ADANA ANAP
  ADANA - 1941, Mahmut - Naime - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - İngilizce - Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri, T. Emlak Kredi Bankası, Çay-Kur, T.C. Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Üyesi - 4(XV), XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - Evli. Vefatı : 08.08.1993
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-17. DÖNEM Milletvekili
NURİ KORKMAZ ADANA DSP
  ILGIN - 1940, Nafiz, Hatice - Kara Harp Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi - Rusça - Askerlik, Yerel Yönetim - Kurmay Albay, Ege Ordusu Harekât Başkanı, Adana Belediye Başkanı - Demokratik Sol Parti Kurucu Üyesi - XVII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-17. DÖNEM Milletvekili
METİN ÜSTÜNEL ADANA SHP
  KADİRLİ - 1949, Mehmet, Fatma - Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - Fransızca - İşletme - Serbest Mali Müşavir - XVII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-17. DÖNEM Milletvekili
NURETTİN YAĞANOĞLU ADANA ANAP
  ŞARKIŞLA - 1924, Ömer, Sefehan - Ankara Siyasal Bilgiler Okulu ve Hukuk Fakültesi - Fransızca - Mülki İdare Amiri, Avukat - Ceyhan, Keşan ve Kozan Kaymakamı, Serbest Avukat, Çiftçi - XVII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. Vefatı : 22.09.2001
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-18. DÖNEM Milletvekili
AHMET AKGÜN ALBAYRAK ADANA ANAP
  BURSA - 1932, Ali, Raife - Robert Koleji, Antalya Lisesi - İngilizce - İdareci - Özel Sektör Yöneticisi, Serbest Ticaret - Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVII, XVIII inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 5 Çocuk. Vefatı: 16.06.2006
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-18. DÖNEM Milletvekili
LEDİN BARLAS ADANA ANAP
  ADANA - 1925, Mahmut, Sakine - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Az İngilizce - Avukat - Sümerbank Pamuk Satınalma Müessesesi ve Çukurova Elektrik A.Ş. Hukuk Müşaviri, Çukurova Elektrik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Serbest Avukat, Çiftçi - XVII, XVIII inci Dönem Adana Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-18. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ALİ BİLİCİ ADANA ANAP
  CEYHAN - 1951, Mehmet Arif, Hatice - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Bölümü - Fransızca - İş Adamı, Sanayici - XVIII, XX, XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-18. DÖNEM Milletvekili
MEHMET CAN ADANA SHP
  İSLAHİYE - 1927, Ali, Fatma - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Orta Fransızca - Kamu Yönetimi - 4(XV), 5(XVI) ve XVIII inci Dönem Adana Milletvekili - Gümrük ve Tekel, Adalet Bakanı - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-18. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM CÜNEYT CANVER ADANA ANAP
  ADANA - 1952, Mithat, Muhterem - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İngilizce - Serbest Avukat - XVII ve XVIII inci Dönem Adana Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi - Evli, 2 Çocuk. Vefatı : 27.04.2002
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-18. DÖNEM Milletvekili
MEHMET HALİT DAĞLI ADANA DYP
  KOZAN -1945, Hazım, Emine - Lise - Fransızca - Tüccar - Serbest Ticaret - 5(XVI), XVIII, XIX, XX ve XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Devlet, Orman Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-18. DÖNEM Milletvekili
ABDULLAH SEDAT DOĞAN ADANA SHP
  DOĞANŞEHİR - 1950, M.Yaşar, Kudret - Adana Mühendislik Yüksek Okulu - İnşaat Mühendisi - Serbest İnşaat Mühendis ve Müteahhiti - XVIII inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 1 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-18. DÖNEM Milletvekili
YILMAZ HOCAOĞLU ADANA ANAP
  ADANA - 1941, Mahmut - Naime - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - İngilizce - Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri, T. Emlak Kredi Bankası, Çay-Kur, T.C. Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Üyesi - 4(XV), XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - Evli. Vefatı : 08.08.1993
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-18. DÖNEM Milletvekili
MAHMUT KEÇELİ ADANA SHP
  ADANA - 1948, Hacı Ali, Ayşe - Adana İTİA Mühendislik Yüksek Okulu İnşaat Bölümü - İnşaat Mühendisi - Serbest İnşaat Mühendis ve Müteahhiti - XVIII inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-18. DÖNEM Milletvekili
MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ ADANA DYP
  OSMANİYE - 1921, Hasan Basri - Döndü Hayriye - İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Washington İktisadi Kalkınma Enstitüsü - İngilizce, Fransızca - Su İşleri ve Plânlama - DSİ Etüd ve Plânlama Dairesi Başkanı - 2(XIII) nci Dönem Samsun, 3(XIV), 4(XV), 5(XVI), XVIII ve XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Köyişleri, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık Bakanı - Evli, 4 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-18. DÖNEM Milletvekili
ERSİN KOÇAK ADANA ANAP
  ADANA - 1945, Halil, Fatma - İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu - Serbest Eczacı - XVIII inci Dönem Adana Milletvekili - Devlet Bakanı - Evli, 1 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-18. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM ÖZTÜRK ADANA ANAP
  KOZAN - 1940, Abdullah, Meliha - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - Orta Fransızca ve İngilizce - Sendikacılık, Maliye - Türkiye Sivil Havacılık Sendikası Genel Başkanı - XVIII inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-18. DÖNEM Milletvekili
MEHMET PERÇİN ADANA ANAP
  KADİRLİ - 1945, Mustafa, Hurşit - Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Banka İşletme Bl., AİTİA Kooperatifçilik Enstitüsü Master - Az Fransızca - Kooperatifçilik - Başbakanlık İdarî ve Mali İşler Daire Başkanvekili, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, Turizm Bankası Yön.Kur. Üyesi, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyesi, İzmir Kültür ve Sanat Eğitim Vakfı Yön.Kur. Üyesi - XVIII inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-18. DÖNEM Milletvekili
ORHAN ŞENDAĞ ADANA DYP
  ADANA - 1943, İsmail - Zarife - Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Maliye Bölümü - Orta İngilizce - İktisat, Maliye, Muhasebe - Kamu ve Özel Sektör Yöneticisi, Serbest Müteahhit - XVIII ve XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-19. DÖNEM Milletvekili
UĞUR AKSÖZ ADANA ANAP
  ADANA - 1948, Mustafa Zihni - Nimet, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İngilizce - Ticaret Hukuku - Gazeteci, Yazar, Serbest Avukat, Adanaspor Kulübü Asbaşkanı - XIX, XX, XXII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-19. DÖNEM Milletvekili
BEKİR SAMİ DAÇE ADANA DYP
  CEYHAN - 1930, Hüseyin - Fatma - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Az Fransızca - Cumhuriyet Savcısı, Serbest Avukat - Büyük Türkiye ve Doğru Yol Partileri Kurucu Üyesi - Danışma Meclisi Gaziantep Üyesi - XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Devlet Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-19. DÖNEM Milletvekili
MEHMET HALİT DAĞLI ADANA DYP
  KOZAN -1945, Hazım, Emine - Lise - Fransızca - Tüccar - Serbest Ticaret - 5(XVI), XVIII, XIX, XX ve XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Devlet, Orman Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-19. DÖNEM Milletvekili
VELİ ANDAÇ DURAK ADANA DYP
  KARAİSALI - 1940, Mehmet, Anış - İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - Orta İngilizce - İktisat, Spor - YSE 6 ncı Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şefi, Adana Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Bölge Müdürü - XIX, XX nci Dönem Adana Milletvekili - TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-19. DÖNEM Milletvekili
YILMAZ HOCAOĞLU ADANA ANAP
  ADANA - 1941, Mahmut - Naime - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - İngilizce - Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri, T. Emlak Kredi Bankası, Çay-Kur, T.C. Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Üyesi - 4(XV), XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - Evli. Vefatı : 08.08.1993
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-19. DÖNEM Milletvekili
MUHAMMET KAYMAK ADANA CHP
  ADANA - 1943, Mehmet Emin - Fatma Mahmude - Lise - İngilizce, Arapça - Serbest Müteahhit - XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı - Evli, 4 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-19. DÖNEM Milletvekili
MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ ADANA DYP
  OSMANİYE - 1921, Hasan Basri - Döndü Hayriye - İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Washington İktisadi Kalkınma Enstitüsü - İngilizce, Fransızca - Su İşleri ve Plânlama - DSİ Etüd ve Plânlama Dairesi Başkanı - 2(XIII) nci Dönem Samsun, 3(XIV), 4(XV), 5(XVI), XVIII ve XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Köyişleri, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık Bakanı - Evli, 4 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-19. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA KÜPELİ ADANA DYP
  ADANA - 1951, Yusuf, Sevim - Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi - Az İngilizce - Serbest İnşaat Müteahhidi - XIX, XX nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 5 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-19. DÖNEM Milletvekili
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN ADANA DYP
  ADANA - 1948, Nusret - Emine - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İngilizce - Ceza Hukuku - Serbest Avukat - XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-19. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM ÖZDİŞ ADANA DSP
  17 Ocak 1956'da Adana'da doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Nazire'dir. İnşaat Mühendisi; Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1989-1991 yılları arasında Seyhan Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. 19. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yaptı. Özdiş, İngilizce bilmektedir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-19. DÖNEM Milletvekili
TİMURÇİN SAVAŞ ADANA DSP
  SAİMBEYLİ - 1950, Ali İlmi - Nermin - İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu - Fransızca - Eczacılık - Serbest Eczacı - XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Kültür Bakanı - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-19. DÖNEM Milletvekili
AHMET ŞANAL ADANA ANAP
  OSMANİYE - 1947, Musa - Zekiye - Bursa Eğitim Enstitüsü - Fransızca, İngilizce - Eğitimci - Adana, Kahramanmaraş, Mersin Millî Eğitim Müdürü, Serbest Ticaret - XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Devlet Bakanı - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-19. DÖNEM Milletvekili
ORHAN ŞENDAĞ ADANA DYP
  ADANA - 1943, İsmail - Zarife - Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Maliye Bölümü - Orta İngilizce - İktisat, Maliye, Muhasebe - Kamu ve Özel Sektör Yöneticisi, Serbest Müteahhit - XVIII ve XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-19. DÖNEM Milletvekili
TURGUT TEKİN ADANA DYP
  KARATAŞ - 1939, Abdullah - Senem - İstanbul Yıldız Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi, Master - Az İngilizce, Almanca - İnşaat Mühendisi, İşletmecilik - Belediye Fen İşleri Müdürü, İmar Müşaviri, Millî Güreş Hakemi, Serbest İnşaat Mühendis Müteahhit, Çiftçi - XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Evli.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
CEVDET AKÇALI ADANA DYP
  KOZAN - 1925, Mehmet Zeki - EIife, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İngilizce, Fransızca, Almanca - Dış İlişkiler Diplomasi, Hukuk- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi, DPT Uzmanı, Gazeteci, Yazar, Serbest Avukat - 3(XIV), 5(XVI), XX nci Dönem Adana, XVIII inci Dönem İstanbul, XXI inci Dönem Kütahya Milletvekili - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, Avrupa Konseyi Şeref Üyesi ve Başkanvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
UĞUR AKSÖZ ADANA ANAP
  ADANA - 1948, Mustafa Zihni - Nimet, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İngilizce - Ticaret Hukuku - Gazeteci, Yazar, Serbest Avukat, Adanaspor Kulübü Asbaşkanı - XIX, XX, XXII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
İMREN AYKUT ADANA ANAP
  TARSUS -1940, Şevket Şadi, Rahime - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Oxford Üniversitesi İhtisas, İ.Ü. İktisat Fakültesi Doktora - İngilizce - İktisat Doktoru, Sosyal Politika ve İşçi İşveren İlişkileri - Türkiye Kâğıt Sanayi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri - Danışma Meclisi MGK'ca Seçilen Üye - XVII, XVIII, XIX uncu Dönem İstanbul, XX nci Dönem Adana Milletvekili - PAB Grubu ve Dünya Parlamentolar Birliği Batı Grubu Dönem Başkanı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Devlet Bakanı - Bekâr.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM YAVUZ BİLDİK ADANA DSP
  SARIKAMIŞ - 1952, Mecit, Halise - İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik Yüksekokulu - İngilizce - Makina Mühendisi - Özel Sektörde Makina Şefi ve Makina Müdürü, Serbest Ticaret, Şair - XX, XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 4 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ALİ BİLİCİ ADANA ANAP
  CEYHAN - 1951, Mehmet Arif, Hatice - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Bölümü - Fransızca - İş Adamı, Sanayici - XVIII, XX, XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
YAKUP BUDAK ADANA FP
  ADANA -1956, Ali, Nevriye - Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Din Görevlisi, Serbest Muhasebeci - XX, XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 5 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
MEHMET BÜYÜKYILMAZ ADANA DSP
  KOZAN - 1950, Ahmet, Elif - İstanbul Nişantaşı Diş Hekimliği Yüksekokulu - Serbest Diş Hekimi - XX nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 1 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
SITKI CENGİL ADANA FP
  KARAKAŞ - 1959, Nedim, Emine - Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi - İktisatçı, Özel Sektörde Muhasebe Müdürü - XX nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM CEVHER CEVHERİ ADANA DYP
  URFA - 1957, Necmettin, İsmet Yüksel - Ankara Üni. Hukuk Fakültesi - Fransızca - Hukuk - Serbest Avukat, Çiftçi - XX nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
EROL ÇEVİKÇE ADANA CHP
  AMASYA - 1937, Mehmet Kazım, Hacer - İstanbul Üni. İktisat Fakültesi, ABD Pittsburgh Üni. Master - İngilizce - Planlama DPT Uzman Daire Başkanı - 4(XV) üncü Dönem Adana, 5(XVI) inci Dönem Amasya, XX nci Dönem Adana Milletvekili - Bayındırlık, Ulaştırma Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
MEHMET HALİT DAĞLI ADANA DYP
  KOZAN -1945, Hazım, Emine - Lise - Fransızca - Tüccar - Serbest Ticaret - 5(XVI), XVIII, XIX, XX ve XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Devlet, Orman Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
VELİ ANDAÇ DURAK ADANA DYP
  KARAİSALI - 1940, Mehmet, Anış - İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - Orta İngilizce - İktisat, Spor - YSE 6 ncı Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şefi, Adana Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Bölge Müdürü - XIX, XX nci Dönem Adana Milletvekili - TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
TUNCAY KARAYTUĞ ADANA CHP
  ADANA - 1960, Mahmut, Sıddıka - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü - İngilizce, Orta Arapça - İktisatçı - Türkiye Öğretmenler Bankası Teftiş Kurulu Müfettişi, İnterbank Krediler Müdürü - XX nci Dönem Adana Milletvekili - Evli,1 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
ORHAN KAVUNCU ADANA BBP
  BAHÇE - 1949, Hamit, Ayhan - Ankara Ü. Ziraat Fak., Aynı Fakülte'de Doktora - İngilizce, Özbekçe ve Kazakça - Genetik ve İstatistik, Prof. Dr. - Kazakistan Ahmet Yesevi Ü. Rektör Vekili, Ankara Ü. Ziraat Fak. Öğretim Üyesi, Ülkücü Teknik Elemanlar Der. Kur. 2 nci Başkanı, Ülkücü Öğretim Üyeleri ve Öğretmenler Birliği Derneği Yön. Kur. Üyesi, Türk Ocakları Gen.Sek., Ziraat Müh. Birliği Vakfı Yön.Kur.Üyesi, Türk Yurdu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - XX nci Dönem Adana Milletvekili-Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA KÜPELİ ADANA ANAP
  ADANA - 1951, Yusuf, Sevim - Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi - Az İngilizce - Serbest İnşaat Müteahhidi - XIX, XX nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 5 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
ARİF SEZER ADANA DSP
  CEYHAN - 1948, Arif, Zekiye - Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - İktisatçı, İşletmeci - Öğretmen, Çiftçi, Sanayici, TARMAKBİR Türk Tarım Makinaları Birliği Başkanı - XX, XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Orman Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-20. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM ERTAN YÜLEK ADANA FP
  ERZİN - 1939, Mehmet, Selver - İTÜ Makina Fak., İstanbul Ü. İşletme İktisadı Ens., Ege Ü. Doktora-İngilizce, Fransızca, Almanca Orta Rusça-Dr. Makina Yük. Müh.-Sümerbank Gn.Md.Yrd., San.ve Tek.Bakanlığı Teşvik Uygulama Gn. Md., DPT Müsteşar Muavini ve Vekili, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, T. Şeker Fabrikaları Yön.Kur.Bşk. ve Gn.Md., Özel Sektör Yöneticisi, Öğr.Gör., Gençler Birliği Spor Kulübü As Başkanı - XX nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-21. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM YAVUZ BİLDİK ADANA YTP
  SARIKAMIŞ - 1952, Mecit, Halise - İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik Yüksekokulu - İngilizce - Makina Mühendisi - Özel Sektörde Makina Şefi ve Makina Müdürü, Serbest Ticaret, Şair - XX, XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 4 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-21. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ALİ BİLİCİ ADANA ANAP
  CEYHAN - 1951, Mehmet Arif, Hatice - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Bölümü - Fransızca - İş Adamı, Sanayici - XVIII, XX, XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-21. DÖNEM Milletvekili
YAKUP BUDAK ADANA Saadet P
  ADANA -1956, Ali, Nevriye - Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Din Görevlisi, Serbest Muhasebeci - XX, XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 5 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-21. DÖNEM Milletvekili
MEHMET METANET ÇULHAOĞLU ADANA MHP
  Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU Adana / Cevherli - 1954, Hasan Hüseyin, Nebahat. Diş Hekimi, Yönetici; İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yüksek lisans yaptı. Adana Devlet Hastanesi ve Numune Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Milletvekilliği sonrası Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açarak serbest diş hekimliği ve yöneticilik yaptı. 21. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Orta düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Çulhaoğlu, evlidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-21. DÖNEM Milletvekili
MEHMET HALİT DAĞLI ADANA DYP
  KOZAN -1945, Hazım, Emine - Lise - Fransızca - Tüccar - Serbest Ticaret - 5(XVI), XVIII, XIX, XX ve XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Devlet, Orman Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-21. DÖNEM Milletvekili
ALİ GÖREN ADANA BAĞIMSIZ
  ELMALI - 1950, Mehmet, Fatma - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - İngilizce - Profesör Dr., Öğretim Üyesi - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-21. DÖNEM Milletvekili
TAYYİBE GÜLEK DOMAÇ ADANA DSP
  ADANA - 1968, Kasım, Nilüfer Şakire - Harvard Üniversitesi Ekonomi Bölümü, London School of Economics Ekonomi Bölümü Yüksek Lisans - İngilizce, Fransızca - İktisatçı - Başbakanlık Danışmanı - XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Devlet Bakanı - Bekâr.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-21. DÖNEM Milletvekili
ALİ HALAMAN ADANA MHP
  Ali Halaman, 5 Ocak 1954'te Adana Kozan'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Durdu'dur. İş Adamı; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda görev yaptı. 21. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Halaman, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-21. DÖNEM Milletvekili
ADNAN FATİN ÖZDEMİR ADANA MHP
  CEYHAN - 1965, İbrahim, Şükriye - Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi - İktisatçı, Çiftçi - İl Genel Meclis Üyesi - XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-21. DÖNEM Milletvekili
MUSA ÖZTÜRK ADANA ANAP
  KOZAN - 1949, Abdullah, Meliha - Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Az Fransızca - Emniyet Müdürü - Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanı - XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-21. DÖNEM Milletvekili
ARİF SEZER ADANA YP
  CEYHAN - 1948, Arif, Zekiye - Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - İktisatçı, İşletmeci - Öğretmen, Çiftçi, Sanayici, TARMAKBİR Türk Tarım Makinaları Birliği Başkanı - XX, XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Orman Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-21. DÖNEM Milletvekili
ALİ TEKİN ADANA ANAP
  CEYHAN - 1965, Mehmet, Huri - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Pittsburgh Üniversitesi Doktora - İngilizce - Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ekonomi Politik Dr., Öğretim Üyesi - Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi - XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Bekâr.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-21. DÖNEM Milletvekili
İSMET VURSAVUŞ ADANA DSP
  KAHRAMANMARAŞ - 1941, Ali Osman, Zehra - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Ekonomisi Master - Az İngilizce - Orman Yüksek Mühendisi - Adana; Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Ormancılık ve Çevre Fahri Danışmanı, Çevre ve Tüketiciyi Koruma Derneği Danışmanı, Orman Bölge Müdürü, OR-KAM-SEN Bölge Temsilcisi - XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-21. DÖNEM Milletvekili
RECAİ YILDIRIM ADANA MHP
  Recai Yıldırım, 2 Şubat 1950'de Adana'da doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Refika'dır. Ziraat Mühendisi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Çiftçilikle uğraştı. 21. ve 23. Dönem Adana Milletvekili. Yıldırım, evli ve 5 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-22. DÖNEM Milletvekili
UĞUR AKSÖZ ADANA CHP
  ADANA - 1948, Mustafa Zihni - Nimet, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İngilizce - Ticaret Hukuku - Gazeteci, Yazar, Serbest Avukat, Adanaspor Kulübü Asbaşkanı - XIX, XX, XXII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-22. DÖNEM Milletvekili
ATİLLA BAŞOĞLU ADANA AK Parti
  KAYSERİ - 1954, Osman - Seniye - Lise - İngilizce - Sanayici - Yüksel Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - XXII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-22. DÖNEM Milletvekili
ABDULLAH ÇALIŞKAN ADANA AK Parti
  KUYUCU - 1958, Ahmet, Cennet - ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü Yüksek Lisans - İngilizce - Metalurji Mühendisi - Özel Sektörde Yönetici, Etibank Genel Müdür Müşaviri, Milletvekili Danışmanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Danışmanı - XXII nci Dönem Adana Milletvekili - TBMM Başkanlık Divanı Eski İdare Amiri - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-22. DÖNEM Milletvekili
ÖMER ÇELİK ADANA AK Parti
  15 Haziran 1968'de Adana'da doğdu. Baba adı Yusuf Ziya, anne adı Dudu'dur. Siyaset Bilimci; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi; yüksek lisansını Siyaset Bilimi alanında yaptı. 22, 23 ve 24. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliklerinde bulundu. Türkiye - ABD Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü. AK PARTİ'nin kuruluşundan itibaren Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılında AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 61 ve 62. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. AK PARTİ Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü görevlerini üstlendi. 61 ve 62. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanı, 65. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yaptı. Halen bu görevi sürdürmektedir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Çelik, bekârdır..
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-22. DÖNEM Milletvekili
NEVİNGAYE ERBATUR ADANA CHP
  Nevin Gaye Erbatur, 22 Temmuz 1950'de Ankara'da doğdu. Babasının adı M. İbrahim, annesinin adı F. Nimet'tir. Kimya Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını aynı üniversitede tamamladı. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin kurucusu oldu. 1984'de doçent, 1989'da profesör unvanını aldı. Aynı üniversitede Kimya Bölüm Başkanlığı yaptı. Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü oldu. İngiltere, University of Aston ve ABD, Colorado State Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası alanda 40'ın üzerinde yayın yaptı. Rotary International'in 1999 The Jean Harris Award uluslararası ödülü, 2003 Puhudepa Bilim, Sanat, Başarı ve Onur ile Türk Kadınlar Birliği 80. Yıl Başarı ödüllerini aldı. 22. Dönem Adana Milletvekili. AGİT-PA Üyeliği ve PAB Türk Grubu Başkan Yardımcılığı, İngiltere-Türkiye Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23. Dönem'de Türkiye-AB KPK Üyesi oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Erbatur, evli ve 1 çocuk annesidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-22. DÖNEM Milletvekili
RECEP GARİP ADANA AK Parti
  TARSUS - 1956, Ahmet - Ayişe - İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü - İngilizce, Arapça - İlahiyatçı, Eğitimci, Yönetici, Şair, Gazeteci-Yazar, Ressam - Adana Erkek Lisesi ve Fen Lisesinde Öğretmen ve Yönetici, Türkiye Yazarlar Birliği, İLESAM ve Dünya İslami Edebiyat Vakfı Üyesi, TİYEMDER 2. Başkanı, YİMDER Kültür Başkanı, Birlik Vakfı Adana Şube Kurucusu, Yayıncı, Radyo ve Televizyon Program Yapımcısı, İstanbul Eminönü, Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü - XXII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 4 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-22. DÖNEM Milletvekili
VAHİT KİRİŞCİ ADANA AK Parti
  Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-22. DÖNEM Milletvekili
ALİ KÜÇÜKAYDIN ADANA AK Parti
  Ali Küçükaydın, 12 Ekim 1948'de Adana Saimbeyli'de doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Emine'dir. Mülki İdare Amiri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Sırayla; Sarıoğlan, Kangal Kaymakamlığı, Gümüşhane İl Hukuk İşleri Müdürlüğü; Çamardı, Aybastı, Orhaneli, Erdemli ve Orhangazi Kaymakamlığı; Diyarbakır, Manisa ve Gaziantep Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 22 ve 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Az düzeyde Fransızca bilen Küçükaydın, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-22. DÖNEM Milletvekili
KEMAL SAĞ ADANA CHP
  KAHRAMANMARAŞ - 1955, Mustafa - Hacı - İstanbul Ü. İktisat Fak., D.Ü. Üniv. İİBF Sosyal Bilimler Enst. Yüksek Lisans - İngilizce - Maliyeci - Maliye Bakanlığı Maliye Başmüfettişi, Londra'da İngiliz Bütçe Sistemi Alanında Staj, İzmir ve Adana Defterdarı, Adana YMM Odası Kurucu Bşk., Ege Serbest Böl.Yön.Kur. Üyesi, TÜRMOB Dis.Kur. Üyesi, Adana Kent Konseyi Üyesi, AYAGEM Dan.Kur. Üyesi, Adana Demirspor, Maliyespor ve Güreş Vakfı Şb.Bşk., Adana İli Fahri Hemşehrisi - XXII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-22. DÖNEM Milletvekili
TACİDAR SEYHAN ADANA CHP
  Tacidar Seyhan, 22 Haziran 1959'da Adana'da doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Cemile'dir. Endüstri Yüksek Mühendisi; Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde endüstriyel planlama alanında tamamladı. ANSA Anonim Şirketi ile PASCAL Bilgisayar Teknoloji Limited Şirketi'nin Genel Müdürlüğü'nü yaptı. 22. Dönem Adana Milletvekili. 23. Dönem'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Üyesi oldu. İyi düzeyde İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilen Seyhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-22. DÖNEM Milletvekili
AYHAN ZEYNEP TEKİN BÖRÜ ADANA AK Parti
  EĞİL - 1950. Mustafa - Meliha - Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi - Orta Fransızca - İnşaat Mühendisi - Türk Telekom A.Ş. Adana PTT Bölge Başmüdürlüğü Mühendis, Başmühendis ve Müdürü, PTT Genel Müdürlüğü Yapı Dairesi Başkan Yardımcısı, Ulaştırma Bakanlığı Türk Telekom A.Ş. Eğitim Merkezi Müdürlüğü Başmüdür Yardımcısı - XXII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-22. DÖNEM Milletvekili
ABDULLAH TORUN ADANA AK Parti
  ÇERMİK - 1968, Mahmut - Sıdıka - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İngilizce, Orta Düzeyde Almanca - Serbest Avukat, Özel Şirket İşletmecisi ve Ortağı - XXII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-22. DÖNEM Milletvekili
ZİYATTİN YAĞCI ADANA AK Parti
  GÜRÜN - 1945, Süleyman - Fatma - Anadolu Üniversitesi Mahalli İdareler Yönetimi Ön Lisans, İktisat Fakültesi Lisans - Orta İngilizce ve Arapça - İş Adamı - Çalışma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bakan Özel Kalem Müdürü, Adana Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Başkanı, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Birlik Vakfı Adana Şube Başkanı - Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi - XXII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 4 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-22. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ZİYA YERGÖK ADANA CHP
  SAİMBEYLİ - 1951, İsmail - Duriye - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Avukat - Adana Baro Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı, Türk Parlamenterler Birliği Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu Üyesi - XXII nci Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-23. DÖNEM Milletvekili
KÜRŞAT ATILGAN ADANA MHP
  Kürşat Atılgan, 27 Ağustos 1956 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Babasının adı Mehmet Hakkı, annesinin adı Medine'dir. Hava Pilot Tuğgeneral; 1976 yılında Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu. Hava Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1983'e kadar pilot olarak değişik birimlerde görev yaptı. 1985 yılında kurmay subay oldu. 1989'da Fransız Hava Akademisi'nden ve hemen sonrasında 1990 yılında Fransız Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. 2000 yılında da Türk Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirerek 2001 yılında general rütbesi aldı. 2002 yılında Millî Güvenlik Akademisi'ni bitirdi. 2006 yılında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olmadan evvel, Ordu'da bazı görevleri başarıyla yerine getirdi. 23. Dönem'de NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi oldu. Orta derecede İngilizce ve çok iyi derecede Fransızca bilen Atılgan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-23. DÖNEM Milletvekili
ÖMER ÇELİK ADANA AK Parti
  15 Haziran 1968'de Adana'da doğdu. Baba adı Yusuf Ziya, anne adı Dudu'dur. Siyaset Bilimci; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi; yüksek lisansını Siyaset Bilimi alanında yaptı. 22, 23 ve 24. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliklerinde bulundu. Türkiye - ABD Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü. AK PARTİ'nin kuruluşundan itibaren Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılında AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 61 ve 62. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. AK PARTİ Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü görevlerini üstlendi. 61 ve 62. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanı, 65. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yaptı. Halen bu görevi sürdürmektedir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Çelik, bekârdır..
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-23. DÖNEM Milletvekili
NEVİNGAYE ERBATUR ADANA CHP
  Nevin Gaye Erbatur, 22 Temmuz 1950'de Ankara'da doğdu. Babasının adı M. İbrahim, annesinin adı F. Nimet'tir. Kimya Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını aynı üniversitede tamamladı. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin kurucusu oldu. 1984'de doçent, 1989'da profesör unvanını aldı. Aynı üniversitede Kimya Bölüm Başkanlığı yaptı. Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü oldu. İngiltere, University of Aston ve ABD, Colorado State Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası alanda 40'ın üzerinde yayın yaptı. Rotary International'in 1999 The Jean Harris Award uluslararası ödülü, 2003 Puhudepa Bilim, Sanat, Başarı ve Onur ile Türk Kadınlar Birliği 80. Yıl Başarı ödüllerini aldı. 22. Dönem Adana Milletvekili. AGİT-PA Üyeliği ve PAB Türk Grubu Başkan Yardımcılığı, İngiltere-Türkiye Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23. Dönem'de Türkiye-AB KPK Üyesi oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Erbatur, evli ve 1 çocuk annesidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-23. DÖNEM Milletvekili
DENGİR MİR MEHMET FIRAT ADANA AK Parti
  8 Ağustos 1943'te Adıyaman Kâhta'da doğdu. Baba adı Ali, anne adı Münevver'dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 21. Dönemde Adıyaman, 22. Dönemde Mersin, 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi oldu. 21 ve 22. Dönemde Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce bilen Fırat, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-23. DÖNEM Milletvekili
FATOŞ GÜRKAN ADANA AK Parti
  Fatoş Gürkan, 1 Ocak 1966'da Adana Karaisalı ilçesi Çevlik köyünde doğdu. Babasının adı Yusuf, annesinin adı Fatma'dır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. TEMA Vakfı, Türk Hukuk Enstitüsü ve Karaisalılar Derneği üyesi oldu. Adana Barosunda Çocuk Komisyonları ve Kültür ve Turizm Komisyonunda görev aldı. 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce bilen Gürkan, evli ve 2 çocuk annesidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-23. DÖNEM Milletvekili
HULUSİ GÜVEL ADANA CHP
  Hulusi Güvel, 1 Nisan 1948'de Adana Kadirli'de doğdu. Babasının adı Mahmut, annesinin adı Fatma'dır. Ekonomist ve Müteahhit; Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. Serbest ticaret ve mali müşavirlik yaptı. Kadirli'nin Sesi gazetesini çıkardı. Serbest inşaat müteahhidi olarak çalıştı. Kadirlililer Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Adana Şubesi kurucu üyeliği görevlerinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce bilen Güvel, evli ve 4 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-23. DÖNEM Milletvekili
VAHİT KİRİŞCİ ADANA AK Parti
  Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-23. DÖNEM Milletvekili
ALİ KÜÇÜKAYDIN ADANA AK Parti
  Ali Küçükaydın, 12 Ekim 1948'de Adana Saimbeyli'de doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Emine'dir. Mülki İdare Amiri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Sırayla; Sarıoğlan, Kangal Kaymakamlığı, Gümüşhane İl Hukuk İşleri Müdürlüğü; Çamardı, Aybastı, Orhaneli, Erdemli ve Orhangazi Kaymakamlığı; Diyarbakır, Manisa ve Gaziantep Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 22 ve 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Az düzeyde Fransızca bilen Küçükaydın, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-23. DÖNEM Milletvekili
TACİDAR SEYHAN ADANA CHP
  Tacidar Seyhan, 22 Haziran 1959'da Adana'da doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Cemile'dir. Endüstri Yüksek Mühendisi; Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde endüstriyel planlama alanında tamamladı. ANSA Anonim Şirketi ile PASCAL Bilgisayar Teknoloji Limited Şirketi'nin Genel Müdürlüğü'nü yaptı. 22. Dönem Adana Milletvekili. 23. Dönem'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Üyesi oldu. İyi düzeyde İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilen Seyhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-23. DÖNEM Milletvekili
YILMAZ TANKUT ADANA MHP
  Yılmaz Tankut, 15 Kasım 1959'da Gaziantep'te doğdu. Babasının adı Mehmet Kemal, annesinin adı Sevim'dir. Ziraat Yüksek Mühendisi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. Özel sektörde bilgi işlem ve program sorumlusu olarak çalıştı. Keynet Bilgisayar Anonim Şirketi'nin kurucu ortağı oldu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Tankut, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-23. DÖNEM Milletvekili
NECDET ÜNÜVAR ADANA AK Parti
  6 Haziran 1960'ta Adana Ceyhan'da doğdu. Baba adı Halil, anne adı Müzeyyen'dir. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 2002-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Üyesi; İVEK Vakfı, Adana Sağlık Turizm Derneği ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin Kurucu Üyesidir. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. 23, 24 ve 25. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 7 Araştırma Komisyonunda başkanlık ve üyelik yaptı. 2 İhtisas Komisyonunda görev alarak 23 ve 24. Dönem Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğinde bulundu. 24. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Başkanlığı yaptı. Türkiye- Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır. İngilizce bilen Ünüvar, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-23. DÖNEM Milletvekili
MUHARREM VARLI ADANA MHP
  Muharrem VARLI Adana / Ceyhan - 1969, Abdülkadir, Hatice. Eğitimci, Çiftçi; Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu üyelikleri yaptı. Varlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-23. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA VURAL ADANA DSP
  Mustafa Vural, 9 Nisan 1953'te Antalya Finike'de doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Adile'dir. Harita Mühendisi ve Kameraman; Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Bölümü'nü bitirdi. Antalya Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde Harita Mühendisi olarak çalıştı. TRT, Anadolu Ajansı ve NTV Ankara Temsilciliğinde haber kameramanlığı yaptı. 21. Dönem Antalya Milletvekili. 21. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. Vural, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-23. DÖNEM Milletvekili
RECAİ YILDIRIM ADANA MHP
  Recai Yıldırım, 2 Şubat 1950'de Adana'da doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Refika'dır. Ziraat Mühendisi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Çiftçilikle uğraştı. 21. ve 23. Dönem Adana Milletvekili. Yıldırım, evli ve 5 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-24. DÖNEM Milletvekili
MURAT BOZLAK ADANA HDP
  Murat Bozlak, 30 Aralık 1952'de Ankara Şereflikoçhisar'ın Aktaş köyünde doğdu. Babasının adı Kadir, annesinin adı Fatma'dır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. SODEP, SHP, Halkın Emek Partisi (HEP), Demokrasi Partisi (DEP) Kurucu üyeliğinde; Halkın Demokrasi Partisi (HADEP)'in Kurucu Üyeliği ve Genel Başkanlığında bulundu. İyi düzeyde Kürtçe bilen Bozlak, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-24. DÖNEM Milletvekili
ÖMER ÇELİK ADANA AK Parti
  15 Haziran 1968'de Adana'da doğdu. Baba adı Yusuf Ziya, anne adı Dudu'dur. Siyaset Bilimci; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi; yüksek lisansını Siyaset Bilimi alanında yaptı. 22, 23 ve 24. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliklerinde bulundu. Türkiye - ABD Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü. AK PARTİ'nin kuruluşundan itibaren Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılında AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 61 ve 62. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. AK PARTİ Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü görevlerini üstlendi. 61 ve 62. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanı, 65. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yaptı. Halen bu görevi sürdürmektedir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Çelik, bekârdır..
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-24. DÖNEM Milletvekili
MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA ADANA AK Parti
  Mehmet Necati Çetinkaya, 7 Şubat 1943'te Elazığ Kadıköy'de doğdu. Baba adı Cumaali, anne adı Bedriye'dir. Mülki İdare Amiri ve Bürokrat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kaymakamlık, Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Vekilliği, Hatay ve Giresun İI Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı, Ordu, Konya, Diyarbakır, Bursa ve Manisa Valiliği görevlerinde bulundu. Görevleriyle ilgili ABD ve Almanya'da "yerel yönetimler ve kamu yönetimi" seminerlerine katıldı ve sertifika aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. Bestelenmiş ve TRT repertuvarına alınmış çok sayıda şiiri, ayrıca yayımlanmış 1 kitabı bulunmaktadır. 20. Dönemde Konya, 21. Dönemde Manisa, 22 ve 23. Dönemde Elazığ Milletvekili seçildi. 20. Dönemde TBMM Adalet ve İçişleri Komisyonu Başkanlığı, Türkiye-Güney Afrika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, 21. Dönemde KEİPA Türk Grubu Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. Arapça, Farsça ve İngilizce bilen Çetinkaya, evli ve 4 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-24. DÖNEM Milletvekili
ALİ DEMİRÇALI ADANA CHP
  Ali Demirçalı, 1 Nisan 1965'te Elazığ Sivrice'de doğdu. Babasının adı Memet, annesinin adı Nesli'dir. İş Adamı; Lise mezunu. Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden ayrılarak Ara İnş. Ltd. Şirketi, A.F.D. Yapı Ltd. Şirketi, Asal Yapı Ltd. Şirketi ve Astay İnşaat Turizm Sanayi Ltd. Şirketinin kurucu ortağı olarak görev yaptı. Adana Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ile Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu Haysiyet Kurulu Üyeliğinde bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşunun çalışmalarında yer aldı. Orta düzeyde İngilizce bilen Demirçalı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-24. DÖNEM Milletvekili
TURGAY DEVELİ ADANA CHP
  Turgay Develi, 2 Ocak 1962'de Adana Kadirli'de doğdu. Babasının adı Ömer, annesinin adı Münevver'dir. Gazeteci; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık-öğretim Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Üniversite eğitimini alırken 1982 yılında Adana'da yayınlanan Yeni Adana gazetesinde muhabir ve Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştı. 1988 yılında Sabah gazetesi yazı işlerinde görev yaptı. 1989 yılında Günaydın gazetesi Bölge Haber Müdürlüğü görevinde bulundu. 1993 yılında Türkiye'nin ilk özel televizyonlarından Metro Televizyonunu kurdu ve Genel Yayın Müdürlüğünü yaptı. 2004 yılında Kent Televizyonu ve gazetesini kurdu ve halen bu yayın organlarının sahip ve yöneticiliğini yürütüyor. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ile Adana Ticaret Odası Üyesi ve çeşitli meslek ödüllerinin sahibidir. Orta düzeyde Almanca bilen Develi, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-24. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ ADANA AK Parti
  Mehmet Şükrü ERDİNÇ Adıyaman / Kâhta - 1976, Mustafa, Makbüle. Avukat; İlk, orta ve lise tahsilini Adana'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesini bitirdi. Çukurova Üniversitesinde Özel Hukuk alanında yüksek lisansını yaptı. 24.25 ve 26 Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Erdinç, evli ve 4 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-24. DÖNEM Milletvekili
FATOŞ GÜRKAN ADANA AK Parti
  Fatoş Gürkan, 1 Ocak 1966'da Adana Karaisalı ilçesi Çevlik köyünde doğdu. Babasının adı Yusuf, annesinin adı Fatma'dır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. TEMA Vakfı, Türk Hukuk Enstitüsü ve Karaisalılar Derneği üyesi oldu. Adana Barosunda Çocuk Komisyonları ve Kültür ve Turizm Komisyonunda görev aldı. 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce bilen Gürkan, evli ve 2 çocuk annesidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-24. DÖNEM Milletvekili
ALİ HALAMAN ADANA MHP
  Ali Halaman, 5 Ocak 1954'te Adana Kozan'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Durdu'dur. İş Adamı; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda görev yaptı. 21. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Halaman, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-24. DÖNEM Milletvekili
ALİ KÜÇÜKAYDIN ADANA AK Parti
  Ali Küçükaydın, 12 Ekim 1948'de Adana Saimbeyli'de doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Emine'dir. Mülki İdare Amiri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Sırayla; Sarıoğlan, Kangal Kaymakamlığı, Gümüşhane İl Hukuk İşleri Müdürlüğü; Çamardı, Aybastı, Orhaneli, Erdemli ve Orhangazi Kaymakamlığı; Diyarbakır, Manisa ve Gaziantep Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 22 ve 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Az düzeyde Fransızca bilen Küçükaydın, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-24. DÖNEM Milletvekili
OSMAN FARUK LOĞOĞLU ADANA CHP
  Osman Faruk Loğoğlu, 15 Ekim 1941'de Ankara'da doğdu. Babasının adı Mehmet Kamil, annesinin adı Mediha'dır. Büyükelçi; Brandeis Üniversitesi (ABD) Siyasi Bilimleri bitirdi. Princeton Üniversitesinde siyasi bilimlerde doktora çalışmaları yaptı. Middlebury Üniversitesinde siyasi ilimler öğretim üyesi olarak çalıştı. 1971'de Dışişleri Bakanlığında göreve başladı. Dışişleri Bakanlığında sırasıyla; siyasi danışman, Avrupa Ekonomik Toplulukları Daimi Temsilciliğinde Başkâtip, Dakka Maslahatgüzarı, BM nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde siyasi işlerden sorumlu Müsteşar ve Hamburg Başkonsolosu olarak görev yaptı. Danimarka ve Azerbaycan Büyük-elçisi oldu. Daha sonra, çok taraflı siyasi işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcılığına, Bakanlık Müsteşarlığına, Washington Büyükelçiliğine getirildi. 2006 yılında emekli oldu. ASAM Başkanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Dış politika alanında çok sayıda makalesi ve İngilizce olarak yayımlanmış 2 çalışması bulunmaktadır. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Loğoğlu, evlidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-24. DÖNEM Milletvekili
ÜMİT ÖZGÜMÜŞ ADANA CHP
  Ümit Özgümüş, 23 Kasım 1956'da Adana'da doğdu. Babasının adı Bahri, annesinin adı Aysel'dir. Sanayici; Lise mezunudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden ayrılarak Özgümüş Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Adana Güçbirliği Vakfı Kurucu Üyeliği, Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi (ÜSAM) kuruculuğu ve Başkanlığı, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Kanal A Televizyonu Başkanlığı yaptı. TOBB Sanayi Odaları Konseyi Başkan Vekilliği, KOBİ Girişim AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. İngilizce bilen Özgümüş, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-24. DÖNEM Milletvekili
NECDET ÜNÜVAR ADANA AK Parti
  6 Haziran 1960'ta Adana Ceyhan'da doğdu. Baba adı Halil, anne adı Müzeyyen'dir. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 2002-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Üyesi; İVEK Vakfı, Adana Sağlık Turizm Derneği ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin Kurucu Üyesidir. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. 23, 24 ve 25. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 7 Araştırma Komisyonunda başkanlık ve üyelik yaptı. 2 İhtisas Komisyonunda görev alarak 23 ve 24. Dönem Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğinde bulundu. 24. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Başkanlığı yaptı. Türkiye- Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır. İngilizce bilen Ünüvar, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-24. DÖNEM Milletvekili
MUHARREM VARLI ADANA MHP
  Muharrem VARLI Adana / Ceyhan - 1969, Abdülkadir, Hatice. Eğitimci, Çiftçi; Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu üyelikleri yaptı. Varlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-24. DÖNEM Milletvekili
SEYFETTİN YILMAZ ADANA MHP
  2 Şubat 1968'de Adana Pozantı'da doğdu. Baba adı Yakup, anne adı Hatice'dir. Orman Mühendisi; İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitirdi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bakan Müşaviri oldu. Adana Orman Bölge Müdürü, Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi olarak çalıştı. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı. 24. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 1 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-25. DÖNEM Milletvekili
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ ADANA HDP
  Meral DANIŞ BEŞTAŞ Mardin / Mazıdağı - 1967, Mehmet, Medine. Avukat; Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İnsan Hakları Derneğinde 3 dönem yöneticilik yaptı. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulunda 2 dönem yöneticilik ve Baro Başkanvekilliği görevini yürüttü. Diyarbakır Barosunun Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezinde 3 dönemi aşkın bir süre başkanlık görevi yaptı. 1999 yılında Almanya/Weimar İnsan Hakları Ödülünü aldı. Birçok ulusal ve uluslararası platformda kadın hakları, insan hakları, adil yargılanma hakkı, geçmişle yüzleşme ve hakikatlerin ortaya çıkarılması konularında tebliğler sundu. 25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM'de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. HDP Grup Başkanvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kâtip Üyesidir. Çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Danış Beştaş, evli ve 2 çocuk annesidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-25. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ ADANA AK Parti
  Mehmet Şükrü ERDİNÇ Adıyaman / Kâhta - 1976, Mustafa, Makbüle. Avukat; İlk, orta ve lise tahsilini Adana'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesini bitirdi. Çukurova Üniversitesinde Özel Hukuk alanında yüksek lisansını yaptı. 24.25 ve 26 Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Erdinç, evli ve 4 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-25. DÖNEM Milletvekili
MEVLÜT KARAKAYA ADANA MHP
  Mevlüt KARAKAYA Ankara - 1963, Aşir, Hatice. Akademisyen; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora yaptı, aynı alanda doçent ve profesör unvanlarını aldı. ABD'de Indiana ve Purdue üniversitelerinde 3 yarı yıl eğitim aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yaptı. 25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Sözcüsü, MHP Başkanlık Divanı Üyesi, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyesidir. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Karakaya, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-25. DÖNEM Milletvekili
SADULLAH KISACIK ADANA AK Parti
  6 Mayıs 1977'de Adana'da doğdu. Baba adı Mehmet Bahattin, anne adı Tenzil'dir. Endüstri Yüksek Mühendisi; Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümünde Toplam Kalite Yönetimi ve Değişim Mühendisliği alanında yaptı. İşletme Fakültesinde Stratejik Yönetim alanında yüksek lisansını tamamlayarak (MBA) Stratejist unvanını aldı. Toplam kalite yönetimi, yeniden yapılanma, kurumsallaşma, stratejik yönetim, markalaşma, değişim mühendisliği alanlarında yönetim danışmanlığı yaptı. Çukurova Bölgesinde ilk ve tek "Lider Yönetici" Akademisini kurdu. Yöneticilik, liderlik, takım çalışması ve motivasyon konularında seminerler verdi. Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, KOSGEB gibi kurumlar tarafından onaylanmış birçok projesi bulunmakta olup, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Adana Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeliği görevi esnasında bölgesel girişimciliğin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmanın sağlanması konusunda birçok projesi hayata geçti. İngilizce bilen Kısacık, evlidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-25. DÖNEM Milletvekili
TALİP KÜÇÜKCAN ADANA AK Parti
  1963 yılında Osmaniye Kadirli'de doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Londra Üniversitesinde yüksek lisans, Warwick Üniversitesinde doktora yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinde ilmi araştırmalar yaptı. Marmara Üniversitesinde Sosyoloji Profesörü olarak çalıştı. YÖK Başkan Danışmanlığı, SETA Vakfı Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Direktörlüğü ve Dış Politika Direktörlüğü, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Ensitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. TRT?de yorumculuk yaptı. SETA Vakfı tarafından yayınlanan uluslararası Insight Turkey Dergisi Editörlüğü görevinde bulundu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı tarafından Özel Temsilci olarak atandı (2014-2015). Orta Doğu siyaseti ve dış politika, yüksek öğretim ve kültür politikaları, Avrupa Birliği'nden göç, din-devlet ilişkisi, laiklik, İslamofobi ve Türkler üzerine çalışmaktadır. Küçükcan, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-25. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM ÖZDİŞ ADANA CHP
  17 Ocak 1956'da Adana'da doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Nazire'dir. İnşaat Mühendisi; Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1989-1991 yılları arasında Seyhan Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. 19. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yaptı. Özdiş, İngilizce bilmektedir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-25. DÖNEM Milletvekili
FATMA GÜLDEMET SARI ADANA AK Parti
  25 Haziran 1970'te Malatya Darende'de doğdu. Baba adı Yücel, anne adı Sıdıka'dır. Orta ve lise öğretimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladı. Yüksek Mimar; Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans çalışmasının ardından iş hayatına atıldı.O dönemde proje sorumluluğu ve şirket ortaklığı gibi görevler üstlendi. 2008 yılında AK PARTİ Çukurova Kurucu İlçe Başkanı olarak aktif siyasi hayatına başladı. 2012-2014 yılları arasında AK PARTİ Adana İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevinde bulundu. 25. Dönem Adana Milletvekili seçildi. 64. Hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır. Sarı, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-25. DÖNEM Milletvekili
RIDVAN TURAN ADANA HDP
  Rıdvan TURAN Tokat / Reşadiye - 1971, Haydar, Ayhan. Tıp Doktoru; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 25. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesidir. İyi düzeyde İngilizce bilen Turan, evli ve 1 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-25. DÖNEM Milletvekili
ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER ADANA CHP
  13 Temmuz 1966'da Adana'da doğdu. Baba adı Emin Bilen, anne adı Ülker'dir. İnşaat Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesini bitirdi. Kurduğu inşaat şirketiyle, sulama, içme suyu, yol, köprü gibi altyapı inşaatlarının yanı sıra tescilli kültür varlığı yapıların rölöve, restütisyon ve restorasyon projeleri ile bu yapıların onarımlarına yönelik çalışmalar yaptı. 25. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. TBMM KİT Komisyonu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Tümer, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-25. DÖNEM Milletvekili
ELİF DOĞAN TÜRKMEN ADANA CHP
  1 Ocak 1962'de Kırıkhan'da doğdu. Baba adı Rıza, anne adı Döne'dir. Serbest Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Adana İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Kadın Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Adana İl Üyeliği, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği Üyeliği görevlerinde bulundu. Adana Güç Birliği Vakfında Genel Sekreter, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunda Başkan Yardımcısı, Adana Barosu, Üniversiteli Kadınlar Derneği ve Hukukçular Derneğinde üye olarak görev aldı. Adana'da 2 kez yılın kadını seçildi. CHP Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Türkmen, evli ve 1 çocuk annesidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-25. DÖNEM Milletvekili
AYDIN USLUPEHLİVAN ADANA CHP
  3 Aralık 1954'te Adana'da doğdu. Baba adı Yusuf, anne adı Şerife'dir. İnşaat Mühendisi; Adana Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. İş yaşamını özel sektörde sürdürdü. 2000-2004 yılları arasında CHP Yüreğir İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yılında Adana Büyükşehir Meclis Üyeliği ve Seyhan Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Meclis üyeliği görevinin yanı sıra Seyhan Belediyesinde Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 1992-1998 yılları arasında Güneşlispor Kulüp Başkanlığı görevini yürüttü. Uslupehlivan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-25. DÖNEM Milletvekili
NECDET ÜNÜVAR ADANA AK Parti
  6 Haziran 1960'ta Adana Ceyhan'da doğdu. Baba adı Halil, anne adı Müzeyyen'dir. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 2002-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Üyesi; İVEK Vakfı, Adana Sağlık Turizm Derneği ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin Kurucu Üyesidir. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. 23, 24 ve 25. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 7 Araştırma Komisyonunda başkanlık ve üyelik yaptı. 2 İhtisas Komisyonunda görev alarak 23 ve 24. Dönem Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğinde bulundu. 24. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Başkanlığı yaptı. Türkiye- Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır. İngilizce bilen Ünüvar, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-25. DÖNEM Milletvekili
MUHARREM VARLI ADANA MHP
  Muharrem VARLI Adana / Ceyhan - 1969, Abdülkadir, Hatice. Eğitimci, Çiftçi; Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu üyelikleri yaptı. Varlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-25. DÖNEM Milletvekili
SEYFETTİN YILMAZ ADANA MHP
  2 Şubat 1968'de Adana Pozantı'da doğdu. Baba adı Yakup, anne adı Hatice'dir. Orman Mühendisi; İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitirdi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bakan Müşaviri oldu. Adana Orman Bölge Müdürü, Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi olarak çalıştı. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı. 24. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 1 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-26. DÖNEM Milletvekili
ÖMER ÇELİK ADANA AK Parti
  15 Haziran 1968'de Adana'da doğdu. Baba adı Yusuf Ziya, anne adı Dudu'dur. Siyaset Bilimci; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi; yüksek lisansını Siyaset Bilimi alanında yaptı. 22, 23 ve 24. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliklerinde bulundu. Türkiye - ABD Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü. AK PARTİ'nin kuruluşundan itibaren Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılında AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 61 ve 62. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. AK PARTİ Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü görevlerini üstlendi. 61 ve 62. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanı, 65. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yaptı. Halen bu görevi sürdürmektedir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Çelik, bekârdır..
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-26. DÖNEM Milletvekili
TAMER DAĞLI ADANA AK Parti
  Tamer DAĞLI Adana / Kozan - 1970, Hasan, Gülcan. Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde formasyon eğitimi aldı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yerel Yönetimler ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. Birçok bankada yönetici olarak görev aldı. Mülkiyeliler Birliği Adana Şube Yöneticiliği ve ATO Meslek Komitesi Üyeliği görevlerinde bulundu. Adana Güç Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Çeşitli Meclis Araştırma komisyonlarında üye olarak görev aldı. Dağlı, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-26. DÖNEM Milletvekili
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ ADANA HDP
  Meral DANIŞ BEŞTAŞ Mardin / Mazıdağı - 1967, Mehmet, Medine. Avukat; Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İnsan Hakları Derneğinde 3 dönem yöneticilik yaptı. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulunda 2 dönem yöneticilik ve Baro Başkanvekilliği görevini yürüttü. Diyarbakır Barosunun Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezinde 3 dönemi aşkın bir süre başkanlık görevi yaptı. 1999 yılında Almanya/Weimar İnsan Hakları Ödülünü aldı. Birçok ulusal ve uluslararası platformda kadın hakları, insan hakları, adil yargılanma hakkı, geçmişle yüzleşme ve hakikatlerin ortaya çıkarılması konularında tebliğler sundu. 25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM'de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. HDP Grup Başkanvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kâtip Üyesidir. Çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Danış Beştaş, evli ve 2 çocuk annesidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-26. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ ADANA AK Parti
  Mehmet Şükrü ERDİNÇ Adıyaman / Kâhta - 1976, Mustafa, Makbüle. Avukat; İlk, orta ve lise tahsilini Adana'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesini bitirdi. Çukurova Üniversitesinde Özel Hukuk alanında yüksek lisansını yaptı. 24.25 ve 26 Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Erdinç, evli ve 4 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-26. DÖNEM Milletvekili
MEVLÜT KARAKAYA ADANA MHP
  Mevlüt KARAKAYA Ankara - 1963, Aşir, Hatice. Akademisyen; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora yaptı, aynı alanda doçent ve profesör unvanlarını aldı. ABD'de Indiana ve Purdue üniversitelerinde 3 yarı yıl eğitim aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yaptı. 25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Sözcüsü, MHP Başkanlık Divanı Üyesi, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyesidir. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Karakaya, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-26. DÖNEM Milletvekili
TALİP KÜÇÜKCAN ADANA AK Parti
  1963 yılında Osmaniye Kadirli'de doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Londra Üniversitesinde yüksek lisans, Warwick Üniversitesinde doktora yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinde ilmi araştırmalar yaptı. Marmara Üniversitesinde Sosyoloji Profesörü olarak çalıştı. YÖK Başkan Danışmanlığı, SETA Vakfı Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Direktörlüğü ve Dış Politika Direktörlüğü, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Ensitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. TRT?de yorumculuk yaptı. SETA Vakfı tarafından yayınlanan uluslararası Insight Turkey Dergisi Editörlüğü görevinde bulundu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı tarafından Özel Temsilci olarak atandı (2014-2015). Orta Doğu siyaseti ve dış politika, yüksek öğretim ve kültür politikaları, Avrupa Birliği'nden göç, din-devlet ilişkisi, laiklik, İslamofobi ve Türkler üzerine çalışmaktadır. Küçükcan, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-26. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM ÖZDİŞ ADANA CHP
  17 Ocak 1956'da Adana'da doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Nazire'dir. İnşaat Mühendisi; Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1989-1991 yılları arasında Seyhan Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. 19. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yaptı. Özdiş, İngilizce bilmektedir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-26. DÖNEM Milletvekili
FATMA GÜLDEMET SARI ADANA AK Parti
  25 Haziran 1970'te Malatya Darende'de doğdu. Baba adı Yücel, anne adı Sıdıka'dır. Orta ve lise öğretimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladı. Yüksek Mimar; Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans çalışmasının ardından iş hayatına atıldı.O dönemde proje sorumluluğu ve şirket ortaklığı gibi görevler üstlendi. 2008 yılında AK PARTİ Çukurova Kurucu İlçe Başkanı olarak aktif siyasi hayatına başladı. 2012-2014 yılları arasında AK PARTİ Adana İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevinde bulundu. 25. Dönem Adana Milletvekili seçildi. 64. Hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır. Sarı, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-26. DÖNEM Milletvekili
ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER ADANA CHP
  13 Temmuz 1966'da Adana'da doğdu. Baba adı Emin Bilen, anne adı Ülker'dir. İnşaat Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesini bitirdi. Kurduğu inşaat şirketiyle, sulama, içme suyu, yol, köprü gibi altyapı inşaatlarının yanı sıra tescilli kültür varlığı yapıların rölöve, restütisyon ve restorasyon projeleri ile bu yapıların onarımlarına yönelik çalışmalar yaptı. 25. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. TBMM KİT Komisyonu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Tümer, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-26. DÖNEM Milletvekili
ELİF DOĞAN TÜRKMEN ADANA CHP
  1 Ocak 1962'de Kırıkhan'da doğdu. Baba adı Rıza, anne adı Döne'dir. Serbest Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Adana İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Kadın Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Adana İl Üyeliği, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği Üyeliği görevlerinde bulundu. Adana Güç Birliği Vakfında Genel Sekreter, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunda Başkan Yardımcısı, Adana Barosu, Üniversiteli Kadınlar Derneği ve Hukukçular Derneğinde üye olarak görev aldı. Adana'da 2 kez yılın kadını seçildi. CHP Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Türkmen, evli ve 1 çocuk annesidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-26. DÖNEM Milletvekili
AYDIN USLUPEHLİVAN ADANA CHP
  3 Aralık 1954'te Adana'da doğdu. Baba adı Yusuf, anne adı Şerife'dir. İnşaat Mühendisi; Adana Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. İş yaşamını özel sektörde sürdürdü. 2000-2004 yılları arasında CHP Yüreğir İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yılında Adana Büyükşehir Meclis Üyeliği ve Seyhan Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Meclis üyeliği görevinin yanı sıra Seyhan Belediyesinde Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 1992-1998 yılları arasında Güneşlispor Kulüp Başkanlığı görevini yürüttü. Uslupehlivan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-26. DÖNEM Milletvekili
NECDET ÜNÜVAR ADANA AK Parti
  6 Haziran 1960'ta Adana Ceyhan'da doğdu. Baba adı Halil, anne adı Müzeyyen'dir. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 2002-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Üyesi; İVEK Vakfı, Adana Sağlık Turizm Derneği ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin Kurucu Üyesidir. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. 23, 24 ve 25. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 7 Araştırma Komisyonunda başkanlık ve üyelik yaptı. 2 İhtisas Komisyonunda görev alarak 23 ve 24. Dönem Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğinde bulundu. 24. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Başkanlığı yaptı. Türkiye- Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır. İngilizce bilen Ünüvar, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-26. DÖNEM Milletvekili
MUHARREM VARLI ADANA MHP
  Muharrem VARLI Adana / Ceyhan - 1969, Abdülkadir, Hatice. Eğitimci, Çiftçi; Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu üyelikleri yaptı. Varlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-26. DÖNEM Milletvekili
SEYFETTİN YILMAZ ADANA MHP
  2 Şubat 1968'de Adana Pozantı'da doğdu. Baba adı Yakup, anne adı Hatice'dir. Orman Mühendisi; İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitirdi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bakan Müşaviri oldu. Adana Orman Bölge Müdürü, Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi olarak çalıştı. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı. 24. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 1 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-27.DÖNEM Milletvekili
AYHAN BARUT ADANA CHP
  Adana / Karataş - 1964, Tahsin, Sakine. Ziraat Mühendisi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları bölümünü bitirdi. Zirai ilaç tohum, tohum, gübre bayiliği ve tarımsal danışmanlık şirketi sahibi. Adana Ticaret Odasında 13 yıl Meclis Üyeliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesinde 1994-1996 yılları arasında İkinci Başkanlık, 2000-2008 yılları arası Adana Şube Başkanlığı yaptı. Çukobirlik, Karataş Ziraat Odası, Adana Ticaret Odası, (Meclis Üyesi) Adana Çiftçiler Birliği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çukurova Tarım Makineleri Mezunları ve İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu ve Çukurova Üniversitesi Mezunları Derneği Üyesidir. CHP Karataş İlçe Sekreterliği, CHP Çukurova İlçe Başkanlığı ve Adana İl Başkanlığı ile üç dönem kurultay delegeliği görevlerinde bulundu. 23. Dönem milletvekili adayı oldu. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Barut, evli ve 2 çocuk babasıdır. -
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-27.DÖNEM Milletvekili
BURHANETTİN BULUT ADANA CHP
  Burhanettin BULUT Bitlis - 1970, Ahmet, Zübeyde. Eczacı; İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. 1993 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. 1993 yılından itibaren Adana'da kendi eczanesinde çalıştı. Adana Eczacı Odasında 4 dönemi oda başkanı olmak üzere 6 dönem yöneticilik yaptı. Çukurova Kent Konseyi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çukurova ilçesi Belediye Meclis Üyesi oldu. CHP'de başta Adana İl Başkanlığı olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. Bulut, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-27.DÖNEM Milletvekili
MEHMET METANET ÇULHAOĞLU ADANA İYİ Parti
  Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU Adana / Cevherli - 1954, Hasan Hüseyin, Nebahat. Diş Hekimi, Yönetici; İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yüksek lisans yaptı. Adana Devlet Hastanesi ve Numune Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Milletvekilliği sonrası Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açarak serbest diş hekimliği ve yöneticilik yaptı. 21. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Orta düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Çulhaoğlu, evlidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-27.DÖNEM Milletvekili
TAMER DAĞLI ADANA AK Parti
  Tamer DAĞLI Adana / Kozan - 1970, Hasan, Gülcan. Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde formasyon eğitimi aldı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yerel Yönetimler ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. Birçok bankada yönetici olarak görev aldı. Mülkiyeliler Birliği Adana Şube Yöneticiliği ve ATO Meslek Komitesi Üyeliği görevlerinde bulundu. Adana Güç Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Çeşitli Meclis Araştırma komisyonlarında üye olarak görev aldı. Dağlı, evli ve 3 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-27.DÖNEM Milletvekili
ABDULLAH DOĞRU ADANA AK Parti
  Abdullah DOĞRU Malatya / Akçadağ - 1965, Memet, Fatma. Ziraat Mühendisi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. Tekstil ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinde yöneticilik yaptı. Siyasi hayatına Refah Partisi Adana İl Başkan Yardımcısı olarak başladı. Fazilet Partisi Kurucu İl Yönetim Kurulu ve AK PARTİ İl Kurucu üyelikleri yaptı. 2003-2006 yılları arasında AK PARTİ Adana İl Başkanı olarak görev aldı. 2009-2014 yılları arasında AK PARTİ Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, Seyhan Belediye Meclis Üyeliği ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Doğru, evli ve 4 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-27.DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ ADANA AK Parti
  Mehmet Şükrü ERDİNÇ Adıyaman / Kâhta - 1976, Mustafa, Makbüle. Avukat; İlk, orta ve lise tahsilini Adana'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesini bitirdi. Çukurova Üniversitesinde Özel Hukuk alanında yüksek lisansını yaptı. 24.25 ve 26 Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Erdinç, evli ve 4 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-27.DÖNEM Milletvekili
AYŞE SİBEL ERSOY ADANA MHP
  Ayşe Sibel ERSOY Adana / Ceyhan - 1964, Ümit, Öznur. Eczacı; Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Farmakoloji Ana Bilim Dalında yüksek lisansını yaptı. Açık Öğretim Fakültesi Felsefe Bölümü son sınıf öğrencisidir. Sibel Ersoy Eczanesinin sahibidir. İyi düzeyde İngilizce bilen Ersoy, evli ve 2 çocuk annesidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-27.DÖNEM Milletvekili
TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ ADANA HDP
  Tulay HATIMOĞULLARI ORUÇ Hatay / Antakya - 1977, Ali, Nazira. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Halkların Demokratik Partisi bileşenlerinden Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin Eş Genel Başkanlığını yaptı. Orta düzeyde Arapça bilen Oruç, evlidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-27.DÖNEM Milletvekili
İSMAİL KONCUK ADANA İYİ Parti
  İsmail KONCUK Adana / Ceyhan - 1959, Musa, Sevim. Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden mezun oldu. Öğretmenlik görevine Konya'da başladı, Adana'da devam etti. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında emekli olarak İYİ Parti'ye geçti ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi ve İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. İngilizce bilen Koncuk, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-27.DÖNEM Milletvekili
KEMAL PEKÖZ ADANA HDP
  Kemal PEKÖZ 30 Ekim 1951 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde doğdu. Baba adı İsmail , anne adı Zeliha'dır. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Muğla İşletmecilik Yüksekokulu İşletme Yöneticiliği Bölümünden mezun oldu. 1976 yılından bu yana yayın yönetmeni olarak çalıştı. İyi derecede Kürtçe orta derecede Fransızca bilen PEKÖZ , evli ve üç çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-27.DÖNEM Milletvekili
JÜLİDE SARIEROĞLU ADANA AK Parti
  Jülide SARIEROĞLU Adana - 1979, Şadi, Kadriye. Çalışma Ekonomisti, Sendikacı; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde lisansüstü eğitimini sürdürmektedir. AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK Üyeliği, İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı, Doğu ve Güneydoğu Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çankaya Belediyesi AK PARTİ Belediye Meclis Üyeliği, HAK İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanlığı, Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yürüttü. Kadın Çalışmaları El Kitabı-Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler isimli bir kitabı ile Kayıtlı Çalışmanın Avantajları, İş Arama Teknikleri, Çocuk Hakları, AB Ülkelerinde Sosyal Diyalog Örnekleri isimlerinde ortak kitapları bulunmaktadır. 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, AK PARTİ Tanıtım ve Medya Birimi Başkan Yardımcısı ve 65. Hükûmette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Komisyonu Başkanıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-27.DÖNEM Milletvekili
ORHAN SÜMER ADANA CHP
  2 Mart 1963'te Adana'da doğdu.Baba adı Hasan, anne adı Saadet'tir. Kiremithane İlkokulu ve Yavuzlar Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Karşıyaka Atatürk Lisesi'nden mezun olarak iş hayatına atıldı. Genç yaşta ticari hayata atılan Sümer, akaryakıt istasyonu işletmeciliği petrol ürünleri ticareti ve inşaat taahhüt işleriyle uğraşmaktadır. Atatürkçü Düşünce Derneği, Adana Ticaret Odası, Adana Atlı Spor Kulübü, Adana Demirspor Kulübü Üyeliği gibi birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticiliği ve üyeliği bulunan Sümer'in çok sayıda önemli mesleki ve sosyal dayanışma projesinde de imzası bulunmaktadır. 27. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Orta derece İngilizce bilen Sümer, evli ve iki çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-27.DÖNEM Milletvekili
MÜZEYYEN ŞEVKİN ADANA CHP
  Müzeyyen ŞEVKİN Adana - 1961, Mehmet Ali, Perihan. Jeoloji Yüksek Mühendisi; Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede İçme Suyu alanında yüksek lisans, Mühendislik ve Jeoloji alanında doktora yaptı. İller Bankası Diyarbakır ve Adana Bölge Müdürlüklerinde teknik hizmet sınıfında teknik uzman olarak görev yaptı. 2 Dönem Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanlığı, KESK Kurucu Üye ve İşyeri Temsilciliği, Adana Kent Konseyi, Yüreğir Kent Konseyi, TMMOB Kadın Komisyonu, Kent Sorunları Sempozyumlarında çalışmalar yaptı. CHP Parti Okul Eğitmeni olarak görev aldı. Birçok dernekte aktif olarak üyedir. İyi düzeyde İngilizce bilen Şevkin, evli ve 2 çocuk annesidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-27.DÖNEM Milletvekili
MUHARREM VARLI ADANA MHP
  Muharrem VARLI Adana / Ceyhan - 1969, Abdülkadir, Hatice. Eğitimci, Çiftçi; Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu üyelikleri yaptı. Varlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-27.DÖNEM Milletvekili
AHMET ZENBİLCİ ADANA AK Parti
  Ahmet ZENBİLCİ 1 Ekim 1966 tarihinde Kozan'da doğdu. Baba adı Ömer, Anne adı Emine'dir. Kamu yöneticisi. A.Ü. İşletme Fakültesini bitirdi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. Adana İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı, Sofulu Belde Belediye Başkanlığı, Sarıçam Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Başdanışmanlığı, İLBANK A.Ş. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliği, AK PARTİ Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 27. Dönem Adana Milletvekili seçildi. İyi düzeyde Arapça, orta seviyede İngilizce Bilen Zenbilci, evli ve 5 çocuk babasıdır.
KURUCU MECLİS (MİLLİ BİRLİK KOM.-TEMSİLCİLER MEC.)-TEMSİLCİLER MECLİSİ Temsilciler Meclisi Üyesi
KASIM GÜLEK ADANA
 
KURUCU MECLİS (MİLLİ BİRLİK KOM.-TEMSİLCİLER MEC.)-TEMSİLCİLER MECLİSİ Temsilciler Meclisi Üyesi
İSMAİL KEMAL SATIR ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 1.DÖNEM Milletvekili
HASAN AKSAY ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 1.DÖNEM Milletvekili
YUSUF AKTİMUR ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 1.DÖNEM Milletvekili
ALİ BOZDOĞANOĞLU ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 1.DÖNEM Milletvekili
MEHMET GEÇİOĞLU ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 1.DÖNEM Milletvekili
KASIM GÜLEK ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 1.DÖNEM Milletvekili
AHMET KARAMÜFTÜOĞLU ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 1.DÖNEM Milletvekili
KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 1.DÖNEM Milletvekili
ALİ CAVİT ORAL ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 1.DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 1.DÖNEM Milletvekili
AHMET TEVFİK SAVRUN ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 1.DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM TEKİN ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 1.DÖNEM Milletvekili
AHMET TOPALOĞLU ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 2. DÖNEM Milletvekili
HASAN AKSAY ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 2. DÖNEM Milletvekili
SABAHATTİN BAYBURA ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 2. DÖNEM Milletvekili
MAHMUT BOZDOĞAN ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 2. DÖNEM Milletvekili
ALİ BOZDOĞANOĞLU ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA KEMAL ÇETİNSOY ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 2. DÖNEM Milletvekili
TURHAN DİLLİGİL ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 2. DÖNEM Milletvekili
KASIM GÜLEK ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 2. DÖNEM Milletvekili
ALİ KARCI ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 2. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM TEKİN ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 2. DÖNEM Milletvekili
AHMET TOPALOĞLU ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 2. DÖNEM Milletvekili
BEKİR TÜNAY ADANA
  OSMANİYE - 1914, M.Selah - Fatma - Harp Okulu, Harp Akademisi, TODAİE - Askerlik - Bağdat Ataşemiliteri, Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü, Zafer Mühendislik Mimarlık Y.O. Başmüdür Yardımcısı, Azot Sanayi Genel Müdürlüğü Murakıbı, MGK Genel Sekreterliği Kamuoyu Oluşturma ve Koordinasyon Proje Müşaviri - 2 nci Dönem Adana Milletvekili - D.M. Milli Güvenlik Konseyince Seçilen Üye (15.10.1981 - 6.12.1983) - D.M. Başkanlık Divanı İdare Amiri - Evli. Vefatı : 23.02.2001
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 2. DÖNEM Milletvekili
TAHİR YÜCEKÖK ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 3. DÖNEM Milletvekili
CEVDET AKÇALI ADANA
  KOZAN - 1925, Mehmet Zeki - EIife, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İngilizce, Fransızca, Almanca - Dış İlişkiler Diplomasi, Hukuk- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi, DPT Uzmanı, Gazeteci, Yazar, Serbest Avukat - 3(XIV), 5(XVI), XX nci Dönem Adana, XVIII inci Dönem İstanbul, XXI inci Dönem Kütahya Milletvekili - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, Avrupa Konseyi Şeref Üyesi ve Başkanvekili - Evli, 3 Çocuk.
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 3. DÖNEM Milletvekili
FAZIL GÜLEÇ ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 3. DÖNEM Milletvekili
ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 3. DÖNEM Milletvekili
MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ ADANA
  OSMANİYE - 1921, Hasan Basri - Döndü Hayriye - İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Washington İktisadi Kalkınma Enstitüsü - İngilizce, Fransızca - Su İşleri ve Plânlama - DSİ Etüd ve Plânlama Dairesi Başkanı - 2(XIII) nci Dönem Samsun, 3(XIV), 4(XV), 5(XVI), XVIII ve XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Köyişleri, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık Bakanı - Evli, 4 Çocuk.
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 3. DÖNEM Milletvekili
KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 3. DÖNEM Milletvekili
ALİ CAVİT ORAL ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 3. DÖNEM Milletvekili
EMİR HALİL POSTACI ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 3. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL KEMAL SATIR ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 3. DÖNEM Milletvekili
AHMET TOPALOĞLU ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 3. DÖNEM Milletvekili
TURGUT TOPALOĞLU ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 3. DÖNEM Milletvekili
ALPARSLAN TÜRKEŞ ADANA
  LEFKOŞE - 1917, Ahmet Hamdi, Zehra - Kara Harp Okulu, ABD'de Harp Akademisi ve Uluslararası Ekonomi - İngilizce - Askerlik - Kurmay Albay - Millî Birlik Komitesi Üyesi - 2(XIII) nci Dönem Ankara, 3(XIV), 4(XV), 5(XVI) inci Dönem Adana, XIX uncu dönem Yozgat Milletvekili - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı - Demokratik Hareket Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı - Evli, 7 Çocuk. Vefatı : 04.04.1997
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 3. DÖNEM Milletvekili
HÜSAMETTİN USLU ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 3. DÖNEM Milletvekili
ŞEVKET YILMAZ ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 4. DÖNEM Milletvekili
MEHMET CAN ADANA
  İSLAHİYE - 1927, Ali, Fatma - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Orta Fransızca - Kamu Yönetimi - 4(XV), 5(XVI) ve XVIII inci Dönem Adana Milletvekili - Gümrük ve Tekel, Adalet Bakanı - Evli, 3 Çocuk.
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 4. DÖNEM Milletvekili
HASAN CERİT ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 4. DÖNEM Milletvekili
EROL ÇEVİKÇE ADANA
  AMASYA - 1937, Mehmet Kazım, Hacer - İstanbul Üni. İktisat Fakültesi, ABD Pittsburgh Üni. Master - İngilizce - Planlama DPT Uzman Daire Başkanı - 4(XV) üncü Dönem Adana, 5(XVI) inci Dönem Amasya, XX nci Dönem Adana Milletvekili - Bayındırlık, Ulaştırma Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 4. DÖNEM Milletvekili
OSMAN ÇITIRIK ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 4. DÖNEM Milletvekili
İLTER ÇUBUKCU ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 4. DÖNEM Milletvekili
YILMAZ HOCAOĞLU ADANA
  ADANA - 1941, Mahmut - Naime - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - İngilizce - Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri, T. Emlak Kredi Bankası, Çay-Kur, T.C. Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Üyesi - 4(XV), XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - Evli. Vefatı : 08.08.1993
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 4. DÖNEM Milletvekili
MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ ADANA
  OSMANİYE - 1921, Hasan Basri - Döndü Hayriye - İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Washington İktisadi Kalkınma Enstitüsü - İngilizce, Fransızca - Su İşleri ve Plânlama - DSİ Etüd ve Plânlama Dairesi Başkanı - 2(XIII) nci Dönem Samsun, 3(XIV), 4(XV), 5(XVI), XVIII ve XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Köyişleri, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık Bakanı - Evli, 4 Çocuk.
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 4. DÖNEM Milletvekili
BATTAL KÖKSAL ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 4. DÖNEM Milletvekili
MEHMET HULUSİ ÖZKUL ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 4. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM TEKİN ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 4. DÖNEM Milletvekili
AHMET TOPALOĞLU ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 4. DÖNEM Milletvekili
EMİN BİLEN TÜMER ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 4. DÖNEM Milletvekili
ALPARSLAN TÜRKEŞ ADANA
  LEFKOŞE - 1917, Ahmet Hamdi, Zehra - Kara Harp Okulu, ABD'de Harp Akademisi ve Uluslararası Ekonomi - İngilizce - Askerlik - Kurmay Albay - Millî Birlik Komitesi Üyesi - 2(XIII) nci Dönem Ankara, 3(XIV), 4(XV), 5(XVI) inci Dönem Adana, XIX uncu dönem Yozgat Milletvekili - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı - Demokratik Hareket Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı - Evli, 7 Çocuk. Vefatı : 04.04.1997
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 5. DÖNEM Milletvekili
CEVDET AKÇALI ADANA
  KOZAN - 1925, Mehmet Zeki - EIife, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İngilizce, Fransızca, Almanca - Dış İlişkiler Diplomasi, Hukuk- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi, DPT Uzmanı, Gazeteci, Yazar, Serbest Avukat - 3(XIV), 5(XVI), XX nci Dönem Adana, XVIII inci Dönem İstanbul, XXI inci Dönem Kütahya Milletvekili - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, Avrupa Konseyi Şeref Üyesi ve Başkanvekili - Evli, 3 Çocuk.
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 5. DÖNEM Milletvekili
HASAN AKSAY ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 5. DÖNEM Milletvekili
MEHMET CAN ADANA
  İSLAHİYE - 1927, Ali, Fatma - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Orta Fransızca - Kamu Yönetimi - 4(XV), 5(XVI) ve XVIII inci Dönem Adana Milletvekili - Gümrük ve Tekel, Adalet Bakanı - Evli, 3 Çocuk.
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 5. DÖNEM Milletvekili
HASAN CERİT ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 5. DÖNEM Milletvekili
MEHMET HALİT DAĞLI ADANA
  KOZAN -1945, Hazım, Emine - Lise - Fransızca - Tüccar - Serbest Ticaret - 5(XVI), XVIII, XIX, XX ve XXI inci Dönem Adana Milletvekili - Devlet, Orman Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 5. DÖNEM Milletvekili
HASAN GÜRSOY ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 5. DÖNEM Milletvekili
MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ ADANA
  OSMANİYE - 1921, Hasan Basri - Döndü Hayriye - İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Washington İktisadi Kalkınma Enstitüsü - İngilizce, Fransızca - Su İşleri ve Plânlama - DSİ Etüd ve Plânlama Dairesi Başkanı - 2(XIII) nci Dönem Samsun, 3(XIV), 4(XV), 5(XVI), XVIII ve XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Köyişleri, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık Bakanı - Evli, 4 Çocuk.
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 5. DÖNEM Milletvekili
KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 5. DÖNEM Milletvekili
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 5. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL HAKKI ÖZTORUN ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 5. DÖNEM Milletvekili
NEDİM TARHAN ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 5. DÖNEM Milletvekili
AHMET TOPALOĞLU ADANA
 
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 5. DÖNEM Milletvekili
ALPARSLAN TÜRKEŞ ADANA
  LEFKOŞE - 1917, Ahmet Hamdi, Zehra - Kara Harp Okulu, ABD'de Harp Akademisi ve Uluslararası Ekonomi - İngilizce - Askerlik - Kurmay Albay - Millî Birlik Komitesi Üyesi - 2(XIII) nci Dönem Ankara, 3(XIV), 4(XV), 5(XVI) inci Dönem Adana, XIX uncu dönem Yozgat Milletvekili - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı - Demokratik Hareket Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı - Evli, 7 Çocuk. Vefatı : 04.04.1997
MİLLET MECLİSİ-Millet Meclisi 5. DÖNEM Milletvekili
MEHMET OĞUZ YAZICIOĞLU ADANA
 
KURUCU MECLİS(MİLLİ GÜVENLİK KON.-DANIŞMA MECLİSİ)-DANIŞMA MECLİSİ Danışma Meclisi Üyesi
KEMAL DAL ADANA
 
KURUCU MECLİS(MİLLİ GÜVENLİK KON.-DANIŞMA MECLİSİ)-DANIŞMA MECLİSİ Danışma Meclisi Üyesi
ABDURRAHMAN ALİ GİRMEN ADANA
 
KURUCU MECLİS(MİLLİ GÜVENLİK KON.-DANIŞMA MECLİSİ)-DANIŞMA MECLİSİ Danışma Meclisi Üyesi
HİLMİ SABUNCU ADANA
 
KURUCU MECLİS(MİLLİ GÜVENLİK KON.-DANIŞMA MECLİSİ)-DANIŞMA MECLİSİ Danışma Meclisi Üyesi
TURGUT YEĞENAĞA ADANA
 
CUMHURİYET SENATOSU-CUMHURİYET SENATOSU-B1 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
MEHMET NURİ ADEMOĞLU ADANA
 
CUMHURİYET SENATOSU-CUMHURİYET SENATOSU-B1 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
ALİ GALİP AFŞAR ADANA
 
CUMHURİYET SENATOSU-CUMHURİYET SENATOSU-B1 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
MEHMET SAKIP ÖNAL ADANA
 
CUMHURİYET SENATOSU-CUMHURİYET SENATOSU-B1 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
MEHMET ÜNALDI ADANA
 
CUMHURİYET SENATOSU-CUMHURİYET SENATOSU-B2 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE ADANA
 
CUMHURİYET SENATOSU-CUMHURİYET SENATOSU-B2 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
MUKADDER ÖZTEKİN ADANA
 
CUMHURİYET SENATOSU-CUMHURİYET SENATOSU-B3 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
HAYRİ ÖNER ADANA
 
CUMHURİYET SENATOSU-CUMHURİYET SENATOSU-B3 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
MUSTAFA KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU ADANA
 
Bulunan Kayıt Sayısı : 269

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki