Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

ERDAL ATAŞ
HDP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı : 250
Dönem Taksim/ Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
26 10/2814 02/05/2018 Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 20 Milletvekilinin, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2811 24/04/2018 Mardin Milletvekili Erol Dora ve 19 Milletvekilinin, çocukları korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2803 19/04/2018 Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 21 Milletvekilinin, bireysel silhalanmanın ve ateşli silahlar nedeniyle meydana gelen ölüm ve yaralanmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2801 18/04/2018 Mardin Milletvekili Erol Dora ve 19 Milletvekilinin, annesi hapiste olan çocukların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2777 09/04/2018 Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve 20 Milletvekilinin,Temmuz 2015'ten itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının sosyal, siyasal ve ekonomik sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2766 05/04/2018 Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 Milletvekilinin, öğretmenlerin performanslarının değerlendirileceği yeni sistemin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2765 05/04/2018 Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 21 Milletvekilinin, Ağrı'dan göçün nedenlerinin ve Ağrı'lı işçilerin ölümüne sebep olan koşulların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2760 04/04/2018 Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve 20 Milletvekilinin, Büro Emekçileri Sendikası üyelerine yönelik hukuksuz uygulamalar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2757 04/04/2018 Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ve 21 Milletvekilinin, son yıllarda artış gösteren kanser vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2731 29/03/2018 Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Devlet Üretme Çiftliği'nin daha verimli bir şekilde çalışması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2730 29/03/2018 Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, dini faaliyette bulunan kurumların devlet bünyesinde çalışmasının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2729 29/03/2018 Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'ye kaçak et getirilmesin ve bu etlerin satışlarının engellenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2728 29/03/2018 Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Mersin Limanı'nda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2727 29/03/2018 Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Esenler Otogarı'nda yaşanan sorunların sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2726 29/03/2018 Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Sapanca Gölü'nde yaşanan sorunların ve gölün kurumasının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2702 12/03/2018 Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 19 Milletvekilinin, Afrin Operasyonu ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2701 09/03/2018 Mardin Milletvekili Erol Dora ve 20 Milletvekilinin, bireylere okuma alışkanlığının kazandırılabilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2676 14/03/2018 Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 21 Milletvekilinin, 675 sayılı KHK ile yürürlüğe giren güvenlik soruşturmaları nedeniyle ataması yapılmayan ya da geç yapılan sağlık emekçilerinin yaşadığı iddia edien hak kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2675 14/03/2018 Van Milletvekili Adem Geveri ve 20 Milletvekilinin, MESAM'a kayyum atanması ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2657 13/03/2018 Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ve 19 Milletvekilinin, sağlık emekçilerinin yaşadıkların sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2645 20/03/2018 Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 22 Milletvekilinin, Down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılmalarının önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2642 08/03/2018 Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 20 Milletvekilinin, ceza infaz kurumlarında hak ihlalleri yaşandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2640 07/03/2018 Van Milletvekili Adem Geveri ve 20 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2638 07/03/2018 Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ve 21 Milletvekilinin, 22 Temmuz 2015'te Ceylanpınar'da iki polisin şehit edildiği olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2628 05/03/2018 Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 20 Milletvekilinin, Ceylanpınar'da iki polisin şehit edildiği olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2627 05/03/2018 İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve 20 Milletvekilinin, Ceylanpınar'da iki polisin şehit edildiği olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2624 01/03/2018 Van Milletvekili Adem Geveri ve 20 Milletvekilinin, Kürt vatandaşların nüfus artışının önlenmesine yönelik devlet politikaları olup olmadığının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2617 27/02/2018 Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ve 20 Milletvekilinin, gıda takviyeleri, diyet takviyeleri ve tıbbi bitkisel ürünler arasındaki tanımlamaların ve yasal mevzatın netleştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2611 23/02/2018 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm politikası neticesinde ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2584 20/02/2018 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, işçi intiharlarının neden ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2583 20/02/2018 Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 20 Milletvekilinin, çocuk istismarının cinsiyetçilikle ilişkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2573 15/02/2018 Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 20 Milletvekilinin, toplumsal kutuplaşma ve ayrışmanın sona erdirilmesi, demokratik siyaste ve müzakereci çözümlerin tesisi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2501 06/02/2018 Van Milletvekili Adem Geveri ve 20 Milletvekilinin, hayvancılıkla ilgili yapısal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2500 06/02/2018 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, şehir hastanelerinin yapısal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2489 01/02/2018 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2447 30/01/2018 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, yurttaşların barış içinde yaşama hakkına ilişkin mevcut koşulların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2446 26/01/2018 Van Milletvekili Adem Geveri ve 20 Milletvekilinin, Kürt vatandaşların nüfus artışının önlenmesine yönelik devlet politikaları olup olmadığının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2443 23/01/2018 Van Milletvekili Adem Geveri ve 20 Milletvekilinin, şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2429 18/01/2018 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, İstanbul'da 115 çocuğun hamile olduğunun ortaya çıktığı olayın ve çocuk istismarı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2393 17/01/2018 Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 20 Milletvekilinin, paramilitier olduğu iddia edilen bazı yapılanmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2387 11/01/2018 Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 20 Milletvekilinin, İstanbul'da aşırı nüfus artışının ve şehrin daha yaşanılabilir hale gelçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2386 11/01/2018 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, hava kirliliğinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2365 08/01/2018 Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve 19 Milletvekilinin, Paris'te 2013 yılında üç kişinin öldürüldüğü olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2361 22/12/2017 Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 20 Milletvekilinin,1978 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2358 09/01/2018 Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 20 Milletvekilinin, iş kazalarının ve işçi ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2355 09/01/2018 Van Milletvekili Adem Geveri ve 20 Milletvekilinin, israflın küresel ölçekte neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2351 08/01/2018 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, 2013 yılında Paris'te üç kişinin öldürüldüğü olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2348 04/01/2018 Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 19 Milletvekilinin, kelebek hastalığı olarak bilinen epidermolizis bullosa hastalarının ve hasta yakınlarının karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2347 04/01/2018 Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 19 Milletvekilinin, Elazığ T Tipi Cezaevi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2346 03/01/2018 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, medya kuruluşlarına baskı uygulandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2341 28/12/2017 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, paramiliter olduğu iddia edilen bazı yapılanmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2339 22/12/2017 Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terörle mücadele sırasında oluşan hasarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2338 22/12/2017 Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 20 Milletvekilinin, OHAL süresince tutuklanan veya gözaltına alınan avukatların dava süreçlerinin ve cezaevi koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2297 04/12/2017 Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 19 Milletvekilinin, kamu kurumlarına yapılan atamalarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2294 01/12/2017 Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat ve 19 Milletvekilinin, Bitlis'te yaşanan ulaşım sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2136 12/10/2017 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, mevcut ekonomik durumun ve yoksulluğun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2115 06/09/2017 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, yargının yürütme karşısında zayıfladığı iddiasının ve adalete duyulan güvenin sarsılmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2110 06/10/2017 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, Tarsus Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2109 05/10/2017 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasakları sırasında yaşamını yitirenlerin cenazelerinin teşhis ve tespitinde ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2108 05/10/2017 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, OHAL İnceleme Komisyonu kararlarının denetlenmesi ve hatalı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2058 04/10/2017 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, çocuk işçiliğinin ve çocukları çalışmaya iten nedenlerin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2056 06/06/2017 Adana Milletvekili Meral Danış BEŞTAŞ ve 20 Milletvekilinin, Bonzai kullanımının önlenmesi için alınacak önlemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2055 15/03/2017 Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 19 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen köylerde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2054 15/02/2017 Şırnak Milletvekili Leyla BİRLİK ve 19 Milletvekilinin, HDP yöneticilerinin tutuklanması ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2049 21/08/2017 Siirt Milletvekili Besime KONCA ve 21 Milletvekilinin, 20 Ağustos 2016 tarihinde IŞİD terör örgütü tarafından bir düğüne düzenlenen terör saldırısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2038 03/10/2017 Adana Milletvekili Meral Danış BEŞTAŞ ve 20 Milletvekilinin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin yargılamada çeşitli sorunlara yol açtığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2034 27/09/2017 Ağrı Milletvekili Dirayet TAŞDEMİR ve 19 Milletvekilinin, Ağrı'da meydana gelen trafik kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2032 25/09/2017 Şanlıurfa Milletvekili Dilek ÖCALAN ve 19 Milletvekilinin, Başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye genelinde çocukların suda boğulma vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2031 22/09/2017 Adıyaman Milletvekili Behçet YILDIRIM ve 19 Milletvekilinin, Eğitimde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2030 22/09/2017 Gaziantep Milletvekili Mahmut TOĞRUL ve 20 Milletvekilinin, Yargıya müdahale edildiği ve yargı bağımsızlığını yitirdiği yönündeki iddialarının iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2029 21/09/2017 Gaziantep Milletvekili Mahmut TOĞRUL ve 20 Milletvekilinin, Yeni eğitim müfredatı ile ilgiliçeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2027 19/09/2017 Van Milletvekili Lezgin BOTAN ve 21 Milletvekilinin, Anadilde Eğitim alamayan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2026 19/09/2017 Van Milletvekili Lezgin BOTAN ve 21 Milletvekilinin, Eğitim Sistemindeki değişikliklerin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2024 18/09/2017 Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet GAYDALI ve 22 Milletvekilinin, Son dönemde okul servislerinin karıştığı olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2023 18/09/2017 İzmir Milletvekili Ertuğrul KÜRKCÜ ve 21 Milletvekilinin, İktidar tarafından Eğitime siyasi müdahaleler yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2022 15/09/2017 HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul KÜRKCÜ ve 21 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile ilgili bazı usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2021 14/09/2017 İzmir Millletvekili Müslüm DOĞAN ve 21 Milletvekilinin, Ensest ile etkin mücadele yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2013 02/08/2017 Muş Milletvekili Burcu ÇELİK'in 21 Milletvekilinin, OHAL döneminde yaşanan iş kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2012 01/08/2017 Batman Milletvekili Saadet BECERİKLİ ve 20 Milletvekilinin, TPAO'nun kendi bünyesinde yürüttüğü saha hizmetleriniTPIC'e devretmesinin sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2011 31/07/2017 Mardin Milletvekili Erol DORA ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'deki çocuk işçiliğinin ve yoksulluğun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1997 16/08/2017 Adana Milletvekili Meral Danış BEŞTAŞ ve20 Milletvekilinin, Hasankeyfin korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1994 10/08/2017 Diyarbakır Milletvekili Ziya PİR ve 20 Milletvekilinin, 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Tarsus T tipi cezaevinde yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1990 26/07/2017 Ağrı Milletvekili Berdan ÖZTÜRK ve 20 Milletvekilinin, Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1978 24/07/2017 Şırnak Milletvekili Leyla BİRLİK ve 21 Milletvekilinin, Kadın sığınma evlerinin koşullarının ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1976 24/07/2017 Şanlıurfa Milletvekili Osman BAYDEMİR ve 20 Milletvekilinin, Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015 tarihinde iki polisin şehit edildiği olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1963 20/07/2017 Şanlıurfa Milletvekili Osman BAYDEMİR ve 21 Milletvekilinin, 20 Temmuz 2015 tarihinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1962 20/07/2017 Şırnak Milletvekili Aycan İRMEZ ve 21 Milletvekilinin, 20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç'ta meydana gelen terör saldırısı ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1961 20/07/2017 Mardin Milletvekili Mithat SANCAR ve 21 Milletvekilinin, Kayyum atanan belediyelerdeki bazı yapıların kaldırılması yönündeki uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1938 19/07/2017 Şırnak Milletvekili Leyla BİRLİK ve 19 Milletvekilinin, 2007 yılından beri polis kurşunuyla hayatını kaybeden çocukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1931 18/07/2017 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 20 Milletvekilinin, Termik santrallerin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1926 11/07/2017 İzmir Milletvekili Ertuğrul KÜRKÇÜ ve 21 Milletvekilinin, Avrupa Birliği'nin bazı kurumlarının Türkiye ile ilgili almış olduğu çeşitli kararların ve Hükümetin bu kararlara karşı tutumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1925 11/07/2017 Şırnak Milletvekili Aycan İRMEZ ve 21 Milletvekilinin, Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1923 10/07/2017 Adana Milletvekili Meral Danış BEŞTAŞ ve 20 Milletvekilinin, HSK'nın yapısı ve yargı bağımsızlığı ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1922 07/07/2017 Şırnak Milletvekili Aycan İRMEZ ve 21 Milletvekilinin, Sıcaklıkların artmasına bağlı olarak meydana gelen işçi ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1921 06/07/2017 Diyarbakır Milletvekili Sibel YİĞİTALP ve 20 Milletvekilinin, Tarsus C Tipi Kadın Kapalı Cezaevi ve T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşandığı iddia edilen ihlallerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1920 03/07/2017 Adana Milletvekili Meral Danış BEŞTAŞ ve 20 Milletvekilinin, Tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1919 03/07/2017 Van Milletvekili Nadir YILDIRIM ve 21 Milletvekilinin, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında sivillere silah dağıtıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1918 28/06/2017 Mardin Milletvekili Erol DORA ve 21 Milletvekilinin, Kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapılan nefret söylemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1917 23/06/2017 Adana Milletvekili Meral Danış BEŞTAŞ ve 20 Milletvekilinin, Nefret suçlarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1916 22/06/2017 Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve 20 Milletvekilinin, son bir yıl içinde zırhlı araçların sebep olduğu ve ölümle sonuçlanan kazaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1915 22/06/2017 Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Suriçi bölgesinin yeniden yapılandırma sürecinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1914 20/06/2017 Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve 20 Milletvekilinin, Türkiye'ye göç eden Ezidilerin yaşam koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1907 15/06/2017 Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 20 Milletvekilinin, zorla kaybedilenlerin ve faillerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1905 14/06/2017 Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 20 Milletvekilinin, Çocuk cezaevlerinde meydana gelen intihar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1904 14/06/2017 Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 20 Milletvekilinin, IŞİD terör örgütü tarafından 20 Ağustos 2016 tarihinde Gaziantep'te bir düğüne yapılan terör saldırısı sonucu mağdur olan kişilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1885 08/06/2017 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1859 06/06/2017 Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerindeki çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1846 05/06/2017 Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 20 Milletvekilinin, 5 Haziran 2015'te Diyarbakır'da meydana gelen terör saldırısı ile ilgili soruşturmada ihmali bulunanların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1842 01/06/2017 Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, yasama faaliyetlerinin sınırlandırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1841 01/06/2017 Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve 22 Milletvekilinin, 1937-1938 yıllarında Tunceli'de meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1839 31/05/2017 Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 19 Milletvekilinin, mahkûmların sağlık hakkından yararlanmasında Adli Tıp Kurumu'ndan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1827 26/05/2017 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 19 Milletvekilinin, Kadın ceza evlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1826 26/05/2017 Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'te bazı belediyelere kayyum atanması ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1824 25/05/2017 Bingöl Milletvekili Hişyar ÖZSOY ve 20 Milletvekilinin, Türkiye Hükümeti'nin ABD'de bir lobi firmasına bir anlaşma karşılığı ödeme yaptığı iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1815 23/05/2017 Ağrı Milletvekili Dirayet TAŞDEMİR ve 20 Milletvekilinin, Türkiye'de cinsel eşitsizliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1814 23/05/2017 Adıyaman Milletvekili Behçet YILDIRIM ve 20 Milletvekilinin, Sağlığa ayrılan bütçenin ve sağlık çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1810 22/05/2017 Van Milletvekili Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN ve 21 Milletvekilinin, Çocuklara yönelik istismar ve şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1809 22/05/2017 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 20 Milletvekilinin, 1864 yılında yaşanan Çerkez Sürgünü'nün etkilerinin ve Çerkezlerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1794 18/05/2017 Van Milletvekili Nadir YILDIRIM ve 20 Milletvekilinin, Gözaltına alındıktan sonra kaybolanların ve faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1793 18/05/2017 Batman Milletvekili Ayşe Acar BAŞARAN ve 20 Milletvekilinin, Batman'da bir fuhuş çetesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1782 17/05/2017 İzmir Milletvekili Müslüm DOĞAN ve 21 Milletvekilinin, Aydın'ın Söke ilçesindeki bir uranyum madeni ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1781 17/05/2017 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 20 Milletvekilinin, Hasta mahkûmların mahrumiyetlerine sebep olan koşulların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1780 16/05/2017 Ağrı Milletvekili Berdan ÖZTÜRK ve 20 Milletvekilinin, AVM işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1776 15/05/2017 İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve 21 Milletvekilinin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Denetçiliği Kurumunun insan hakları ihlalleri karşısında etkisiz kaldığına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1756 11/05/2017 Şırnak Milletvekili Leyla BİRLİK ve 21 Milletvekilinin, Şırnak'ın Cizre İlçesinde sokağa çıkma yasağı sırasında ölümle sonuçlanan bazı olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1752 10/05/2017 Van Milletvekili Lezgin BOTAN ve 21 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1751 10/05/2017 Şırnak Milletvekili Aycan İRMEZ ve 21 Milletvekilinin, Şırnak'ın Silopi İlçesinde 4 Mayıs 2017 tarihinde iki çocuğun ölümüne neden olan olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1749 09/05/2017 Van Milletvekili Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'de bulunan mültecilerin, sığınmacıların ve yasa dışı göçmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1736 03/05/2017 Ağrı Milletvekili Dirayet TAŞDEMİR ve 20 Milletvekilinin, çocuk işçiliğinin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1716 07/04/2017 Diyarbakır Milletvekili Altan TAN ve 19 Milletvekilinin, işitsel engelli öğrencilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1715 07/04/2017 Diyarbakır Milletvekili Altan TAN ve 19 Milletvekilinin, Roman vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1714 07/04/2017 Diyarbakır Milletvekili Altan TAN ve 19 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1713 07/04/2017 Diyarbakır Milletvekili Altan TAN ve 19 Milletvekilinin, sahte ve kaçak ürün ticaretiyle mücadele yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1712 07/04/2017 Diyarbakır Milletvekili Altan TAN ve 19 Milletvekilinin, sanayinin ve KOBİ'lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1711 07/04/2017 Diyarbakır Milletvekili Altan TAN ve 19 Milletvekilinin, Diyarbakır-Elazığ arasında bulunan Hazar Gölü ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1710 07/04/2017 Diyarbakır Milletvekili Altan TAN ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'un Esenyurt İlçesindeki imar sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1709 07/04/2017 Diyarbakır Milletvekili Altan TAN ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'de yaşanan hava kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1708 07/04/2017 Diyarbakır Milletvekili Altan TAN ve 19 Milletvekilinin, Trabzon Limanı'nda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1707 07/04/2017 Diyarbakır Milletvekili Altan TAN ve 19 Milletvekilinin, şafi mezhebi enstitüsü kurulmasına yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1704 04/04/2017 Şırnak Milletvekili Aycan İRMEZ ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerindeki açlık grevlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1699 16/03/2017 İzmir Milletvekili Ertuğrul KÜRKCÜ ve 19 Milletvekilinin, Türkiye ekonomisinin karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1698 16/03/2017 Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet GAYDALI ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanı projesinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1694 13/03/2017 Şırnak Milletvekili Aycan İRMEZ ve 19 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1693 10/03/2017 Muş Milletvekili Burcu Çelik ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerinde siyasi tutuklu ve hükümlülere yönelik hak ihlali yapıldığına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1672 07/03/2017 Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve 20 Milletvekilinin, Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığını koruması için uyması gereken demokratik kriterlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1663 01/03/2017 Muş Milletvekili Burcu Çelik ve 19 Milletvekilinin, kadınların sorunlarının ve kadın cinayetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1553 13/01/2017 Ağrı Milletvekili Berdan ÖZTÜRK ve 19 Milletvekilinin, sığınmacı kadınların karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1500 04/01/2017 Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ve 20 Milletvekilinin, Sağlık Bakanlığındaki bir yolsuzluk iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1487 21/12/2016 İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve 21 Milletvekilinin, 1978 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1459 02/12/2016 Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ve 21 Milletvekilinin, doğanın korunabilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1455 01/12/2016 Gaziantep Milletvekili Mahmut TOĞRUL ve 20 Milletvekilinin, tutuklu gazetecilerin ve yazarların durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1454 01/12/2016 Siirt Milletvekili Besime Konca ve 21 Milletvekilinin, 17 Kasım 2016 tarihinde Siirt'in Şirvan İlçesi'nde meydana gelen maden kazasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1446 01/12/2016 Ağrı Milletvekili Berdan ÖZTÜRK ve 20 Milletvekilinin, 29 Kasım 2016 tarihinde Adana'da bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangının ve hükümetin eğitim politikalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1445 30/11/2016 Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 21 Milletvekilinin, Tahir Elçi cinayetinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1444 30/11/2016 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 20 Milletvekilinin, 29 Kasım 2016 tarihinde Adana'da bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1431 24/11/2016 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 20 Milletvekilinin, Adana'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1419 23/11/2016 Muş Milletvekili Burcu Çelik ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1397 03/11/2016 Batman Milletvekili Ayşe Acar BAŞARAN ve 22 Milletvekilinin, öğretmen alımlarında uygulanan mülakat yönteminin neden olacağı sonuçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1396 03/11/2016 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 24 Milletvekilinin, belediyelere yönelik bazı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1394 02/11/2016 Ağrı Milletvekili Dirayet TAŞDEMİR ve 24 Milletvekilinin, medyada tekelleşmeye yönelik müdahale ve uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1393 02/11/2016 Mardin Milletvekili Erol Dora ve 24 Milletvekilinin, TEOG sınavında uygulanan puan hesaplama yöntemiyle ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1339 26/10/2016 Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 23 Milletvekilinin, hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlıklarına kavuşabilmeleri için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1287 18/10/2016 İzmir Milletvekili Ertuğrul KÜRKCÜ ve 24 Milletvekilinin, Devletin olağanüstü hal nedeniyle uluslararası yükümlülüklerini ve yurttaşların hak ve özgürlüklerini ihlal edip etmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1272 12/10/2016 Van Milletvekili Nadir Yıldırım ve 24 Milletvekilinin, engelli yurttaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1258 06/10/2016 Van Milletvekili Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN ve 25 Milletvekilinin, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin ortaya çıkardığı sonuçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1257 06/10/2016 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 23 Milletvekilinin, bazı basın yayın kuruluşları ve gazetecilerle ilgili alınan kararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1256 06/10/2016 İzmir Milletvekili Ertuğrul KÜRKCÜ ve 24 Milletvekilinin, son yıllarda meydana gelen işçi ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1238 04/10/2016 İzmir Milletvekili Ertuğrul KÜRKCÜ ve 24 Milletvekilinin, bazı radyo ve televizyon kanallarının kapatılması kararının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1220 18/08/2016 Mardin Milletvekili Ali Atalan ve 24 Milletvekilinin, haksız yere el konulan arazi ve taşınmazlarla ilgili tapu - kadastro süreçlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1198 12/08/2016 İzmir Milletvekili Ertuğrul KÜRKCÜ ve 24 Milletvekilinin, kapatılan üniversitelerle ilgili mağduriyet yaşayan öğrenci ve akademisyenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1197 12/08/2016 Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ve 24 Milletvekilinin, Şanlıurfa'daki vatandaşların sağlık alanında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1188 10/08/2016 Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ve 24 Milletvekilinin, Yüksekova'daki operasyonlarda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1178 03/08/2016 Muş Milletvekili Burcu Çelik ve 24 Milletvekilinin, KCK soruşturmaları ile ilgili hak ihlali iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1176 01/08/2016 Van Milletvekili Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN ve 24 Milletvekilinin, gözaltına alındıktan sonra haber alınamadığı iddia edilen bir kişinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1139 19/07/2016 Siirt Milletvekili Besime Konca ve 24 Milletvekilinin, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1132 14/07/2016 Mardin Milletvekili Erol Dora ve 24 Milletvekilinin, ders kitaplarının içeriği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1120 30/06/2016 Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve 24 Milletvekilinin, haklarında satış ve dağıtım yasağı olan yayınların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1077 23/06/2016 Şırnak Milletvekili Leyla BİRLİK ve 24 Milletvekilinin, elektrikte kayıp - kaçak bedelinin hukuki niteliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1076 23/06/2016 Şırnak Milletvekili Leyla BİRLİK ve 24 Milletvekilinin, peynir imalatçılarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1045 21/06/2016 Van Milletvekili Lezgin BOTAN ve 24 Milletvekilinin, cezaevlerinde gündeme gelen kötü muamele ve keyfi uygulama iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1043 20/06/2016 Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ve 24 Milletvekilinin, sendikaların son bir yılda karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/969 31/05/2016 Diyarbakır Milletvekili Altan TAN ve 23 Milletvekilinin, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/968 31/05/2016 Diyarbakır Milletvekili Altan TAN ve 23 Milletvekilinin, göçer ailelerin yaşadıkları sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/947 23/05/2016 Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 25 Milletvekilinin, engelli kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın engellenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/934 17/05/2016 Van Milletvekili Nadir Yıldırım ve 21 Milletvekilinin, AFAD kamplarındaki mülteci çocukların cinsel istismara uğradığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/933 17/05/2016 Ağrı Milletvekili Berdan ÖZTÜRK ve 20 Milletvekilinin, işkence sonucu öldüğü iddia edilen bir kişinin ölümünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/932 17/05/2016 Gaziantep Milletvekili Mahmut TOĞRUL ve 19 Milletvekilinin, çiftçilere toprak analiz desteğinin kesilmesinin sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/931 17/05/2016 Ağrı Milletvekili Berdan ÖZTÜRK ve 20 Milletvekilinin, atık işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/929 17/05/2016 İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 21 Milletvekilinin, AFAD kamplarındaki mülteci çocukların cinsel istismara uğradığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/928 16/05/2016 Gaziantep Milletvekili Mahmut TOĞRUL ve 20 Milletvekilinin, Kürt dilinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/927 16/05/2016 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 20 Milletvekilinin, Adana ve çevresindeki cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/925 13/05/2016 Muş Milletvekili Burcu Çelik ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerindeki mahkûmların çalıştırılma esaslarına ilişkin uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/924 13/05/2016 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 20 Milletvekilinin, engellilerin toplumsal yaşama katılması konusundaki temel sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/916 11/05/2016 Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağının sebep olduğu iddia edilen ekonomik tahribatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/900 09/05/2016 Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 20 Milletvekilinin, toplumsal yaşamda artış gösteren nefret söylemlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/897 06/05/2016 Van Milletvekili Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN ve 21 Milletvekilinin, HES'lerin olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/896 06/05/2016 Siirt Milletvekili Besime Konca ve 21 Milletvekilinin, Kahramanmaraş'taki mülteci kampının olası olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/881 04/05/2016 Van Milletvekili Lezgin BOTAN ve 20 Milletvekilinin, bal üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/880 04/05/2016 Gaziantep Milletvekili Mahmut TOĞRUL ve 20 Milletvekilinin, çocuk işçiliğinin son bulması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/879 04/05/2016 Ağrı Milletvekili Berdan ÖZTÜRK ve 20 Milletvekilinin, 1971'de gerçekleşen bazı idamların tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/867 29/04/2016 Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 21 Milletvekilinin, özel hastaneler ve sağlık merkezlerinin SGK ile sözleşmelerinin yenilenmeme sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/865 29/04/2016 Adıyaman Milletvekili Behçet YILDIRIM ve 20 Milletvekilinin, Adıyaman'da artan intihar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/860 27/04/2016 Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 20 Milletvekilinin, Türkiye'de gerçekleşen iş kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/843 26/04/2016 Şırnak Milletvekili Leyla BİRLİK ve 22 Milletvekilinin, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/842 26/04/2016 Ağrı Milletvekili Berdan ÖZTÜRK ve 21 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 olaylarının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/841 25/04/2016 Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 21 Milletvekilinin, Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerinin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/840 25/04/2016 Van Milletvekili Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN ve 22 Milletvekilinin, cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/802 18/04/2016 Van Milletvekili Nadir Yıldırım ve 22 Milletvekilinin, hazineye ait arazi ve binaların bazı vakıflara bağışlandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/801 18/04/2016 Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ve 20 Milletvekilinin, AVM'ler sebebiyle zarar gören küçük esnafın durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/641 21/03/2016 İstanbul Milletvekili Erdal Ataş ve 24 Milletvekilinin, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana geldiği iddia edilen bazı olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/629 08/03/2016 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 21 Milletvekilinin, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/627 08/03/2016 Batman Milletvekili Ayşe Acar BAŞARAN ve 21 Milletvekilinin, istihdamda cinsiyet eşitliğini sağlama yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/618 07/03/2016 Van Milletvekili Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN ve 22 Milletvekilinin, kadınların bakım hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/617 07/03/2016 Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 21 Milletvekilinin, cinsiyet ve ücret arasındaki ilişkinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/600 04/03/2016 İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve 22 Milletvekilinin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/595 04/03/2016 Van Milletvekili Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN ve 22 Milletvekilinin, VEDAŞ'ın kapsadığı illerdeki elektrik kesintilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/594 04/03/2016 Van Milletvekili Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'deki kadın mülteci ve sığınmacıların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/593 03/03/2016 Van Milletvekili Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN ve 22 Milletvekilinin, Van'da yaşanan elektrik arıza ve kesintilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/588 02/03/2016 Iğdır Milletvekili Mehmet Emin ADIYAMAN ve 21 Milletvekilinin, kadın ölümlerinin ve kadına yönelik şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/579 29/02/2016 Şırnak Milletvekili Aycan İRMEZ ve 22 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/566 24/02/2016 Ağrı Milletvekili Berdan ÖZTÜRK ve 21 Milletvekilinin, Yeşil Yol Projesinin yol açacağı iddia edilen zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/546 23/02/2016 Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ve 22 Milletvekilinin, anadilde eğitimin önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/543 19/02/2016 Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ve 22 Milletvekilinin, yok olma tehlikesi altındaki dillerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/542 19/02/2016 Van Milletvekili Lezgin BOTAN ve 22 Milletvekilinin, anadilde eğitim alamayan çocukların yaşadıkları öğrenme zorluklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/540 19/02/2016 Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet GAYDALI ve 23 Milletvekilinin, Artvin Cerattepe'de yürütülen maden faaliyetlerinin çevreye vereceği olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/494 12/02/2016 Diyarbakır Milletvekili Altan TAN ve 21 Milletvekilinin, uyuşturucu bağımlılığının ve satışının engellenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/493 12/02/2016 Diyarbakır Milletvekili Altan TAN ve 21 Milletvekilinin, Suruç Devlet Hastanesinin kapasitesinin bölge ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/492 12/02/2016 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 21 Milletvekilinin, kamu görevlilerinin gerçekleştirdiği iddia edilen kötü muamelelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/464 10/02/2016 Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve 22 Milletvekilinin, Cizre'de yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/423 04/02/2016 Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 Milletvekilinin, insan hakları temelinde iç mevzuatta yapılabilecek çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/420 29/01/2016 İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve 22 Milletvekilinin, Çaltı Çayının kirletilmesinin önlenmesi ile ilgili çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/388 22/01/2016 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerindeki çocuk tutuklu ve hükümlülerin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/378 18/01/2016 Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 22 Milletvekilinin, gençler arasında yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/357 14/01/2016 İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU ve 22 Milletvekilinin, kamu çalışanlarının ifade özgürlüğü ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/355 14/01/2016 İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU ve 22 Milletvekilinin, eğitimcilere ve akademisyenlere baskı yapıldığına yönelik iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/354 13/01/2016 Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve 22 Milletvekilinin, çocukların şiddete maruz kalmasından kaynaklanan sorunların ve ayrımcılık iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/324 08/01/2016 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 22 Milletvekilinin, Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/253 31/12/2015 Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 Milletvekilinin, kamu görevlilerinin gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/236 25/12/2015 Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ve 22 Milletvekilinin, İŞ-KUR'un işçi alımlarıyla ilgili bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/221 23/12/2015 Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 23 Milletvekilinin, sınır illerindeki sosyal uyum sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/216 22/12/2015 Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 23 Milletvekilinin, Suriye uyruklu bazı kişilerin El-Nusra örgütüne teslim edildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/215 22/12/2015 İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU ve 23 Milletvekilinin, hasta tutuklu ve hükümlülerin koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/159 14/12/2015 Şırnak Milletvekili Ferhat Encu ve 23 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu'daki çatışmalar sebebiyle eğitimde yaşanan aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/149 11/12/2015 Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 Milletvekilinin, faili meçhul cinayet davalarının zamanaşımına uğramasını önlemek üzere yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/124 23/03/2016 İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU ve 22 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/65 09/12/2015 Hakkari Milletvekili Selma Irmak ve 23 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan düşük olaylarında şiddet ortamının etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/51 08/12/2015 İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU ve 23 Milletvekilinin, kadın sığınma evlerindeki koşulların araştırılarak gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/29 24/11/2015 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'de meydana gelen seçim ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/28 24/11/2015 Adana Milletvekili Meral DANIŞ BEŞTAŞ ve 22 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu'da meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/14 08/12/2015 İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU ve 24 Milletvekilinin, boşanan kadınlara sosyal destek politikalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki