Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

DEVRİM KÖK
CHP - ANTALYA

Bulunan Kayıt Sayısı : 34
Dönem Taksim/ Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
25 10/ 31/08/2015 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 19 Milletvekilinin, gözaltında iken kaybolan vatandaşların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 31/08/2015 İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 22 Milletvekilinin, bir yabancı casus yazılım şirketinin ülkenin iç ve dış güvenliğini tehdit ettiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 31/08/2015 Mersin Milletvekili Aytuğ ATICI ve 22 Milletvekilinin, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması için gerekli yolların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 31/08/2015 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşanan trafik kazalarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 31/08/2015 Malatya Milletvekili Veli AĞBABA ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'deki belediye başkanlarının malvarlıklarında usulsüz artış olup olmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 31/08/2015 Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak ve 21 Milletvekilinin, ormanlık alanda çıkan bir yangına yetkililerin duyarsız kaldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 31/08/2015 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 22 Milletvekilinin, ölümle sonuçlanan iş kazalarına neden olan kurumsal, idari, hukuki ve ekonomik faktörlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 31/08/2015 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 22 Milletvekilinin, orman yangınlarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 31/08/2015 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 20 Milletvekilinin, doğal afetlerin ülke ekonomisine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 21/08/2015 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 20 Milletvekilinin, uyuşturucu ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 21/08/2015 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 20 Milletvekilinin, işsizlik ile etkin mücadele yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 21/08/2015 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 20 Milletvekilinin, çocuklara karşı cinsel istismar ve saldırı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 21/08/2015 Malatya Milletvekili Veli AĞBABA ve 19 Milletvekilinin, Malatya ve çevresinde elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 13/08/2015 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 21 Milletvekilinin, kamuda çalışan avukatların yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 13/08/2015 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 21 Milletvekilinin, hükümet - medya ilişkisinin demokratik hak ve özgürlüklere etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 13/08/2015 Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı ve 19 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacılar ile vatandaşlar arasında yaşanan ve yaşanabilecek sorunların sosyo - ekonomik açıdan araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 13/08/2015 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 20 Milletvekilinin, kadrolaşma ve usulsüz atama iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 13/08/2015 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 20 Milletvekilinin, ASELSAN çalışanlarının şüpheli ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 05/08/2015 İstanbul Milletvekili Ali ÖZCAN ve 19 Milletvekilinin, bugüne kadar gerçekleşen tüm faili meçhul siyasi cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 05/08/2015 İstanbul Milletvekili Ali ÖZCAN ve 21 Milletvekilinin, memur maaş zamlarına esas olan enflasyon hesaplanma yöntemlerinin en doğru şekilde yapılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 03/08/2015 Malatya Milletvekili Veli AĞBABA ve 23 Milletvekilinin, Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde 1993 yılında gerçekleşen olayın faillerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 31/07/2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL ve 20 Milletvekilinin, yabancı ülke vatandaşı işçilerin sayılarının artması sebebiyle doğan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 31/07/2015 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 20 Milletvekilinin, yükseköğrenim öğrencilerinin barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 31/07/2015 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 21 Milletvekilinin, Sağlık Net Projesinin doğuracağı sakıncaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 29/07/2015 Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 21 Milletvekilinin, Kaz Dağlarında altın madenciliği nedeniyle oluşan çevre kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 24/07/2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL ve 22 Milletvekilinin, cezaevi koşullarından ötürü mağdur olan mahkûmların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 24/07/2015 Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşanacak olası bir deprem durumunda alınabilecek tedbirlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 24/07/2015 Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 24/07/2015 Malatya Milletvekili Veli AĞBABA ve 22 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım, barınma, sağlık ve güvenlik ile ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 24/07/2015 Antalya Milletvekili Devrim Kök ve 21 Milletvekilinin, turizm sektörünün ve turizmcilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 10/07/2015 Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 22 Milletvekilinin, öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 10/07/2015 İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 22 Milletvekilinin, İstanbul'un Kurbağalıdere mevkiindeki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 10/07/2015 İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 24 Milletvekilinin, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun sonrası vatandaşların yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
25 10/ 09/07/2015 Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve 19 Milletvekilinin, Gezi Parkı eylemlerinde yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki