Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

HASİP KAPLAN
BAĞIMSIZ - ŞIRNAK

Bulunan Kayıt Sayısı : 241
Dönem Taksim/ Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
23 10/1077 22/02/2011 Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, sosyal yardım uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1076 21/02/2011 Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, farklı dillere yönelik baskı iddialarının araştırılarak dillerin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1058 31/01/2011 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, İstanbul İli Beyoğlu İlçesi yeni imar planı nedeniyle yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1057 28/01/2011 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, mevsimlik geçici tarım işçilerinin ulaşım sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1051 24/01/2011 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin ortak etkinliklere katılmalarında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1050 24/01/2011 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, vicdani ret hakkının kullanılmasının önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1049 24/01/2011 Muş Milletvekili M.Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Ankara'daki toplu taşıma fiyatlarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1045 18/01/2011 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, gıda güvenliği konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1043 12/01/2011 Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, başta cinsiyet temelli ayrımcılık ve nefret suçları olmak üzere ayrımcılık ve nefret suçları olmak üzere ayrımcılık ve nefret suçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1040 06/01/2011 Muş Milletvekili M.Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kamu araçlarının fazlalığının maliyetlerinin ve amaç dışı kullanımlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1037 29/12/2010 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki hava kirliliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1032 16/12/2010 Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, 1978'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1030 15/12/2010 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 1937 ve 1938 yıllarında Tunceli'de meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1026 13/12/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kanser tedavisi olanaklarının geliştirilmesi ve onkoloji ilaçlarının tedarikinin kolaylaştırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1025 08/12/2010 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, DİSK eski Genel Başkanı Kemal Türkler cinayeti davası ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1024 13/12/2010 Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 19 Milletvekilinin, öğrencilere karşı orantısız güç kullanılmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1023 09/12/2010 Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, Hakkari'deki hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1022 09/12/2010 Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, 27 Mayıs 1960 Darbesinden bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin uğradığı hak kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1017 07/12/2010 Muş Milletvekili M.Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, yabancılara yönelik ayrımcı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1014 03/12/2010 Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, F tipi cezaevi uygulaması ve tecrit politikası nedeniyle yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1013 03/12/2010 Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN ve 19 Milletvekilinin, çocuk evlilikleri sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1004 30/11/2010 Muş Milletvekili M.Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerindeki sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1001 25/11/2010 Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, askeri alanların çevresinde yer alan patlayıcı maddeler nedeniyle meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/1000 26/10/2010 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Kürt sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/995 12/11/2010 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, köyleri ve ekilebilir arazileri sular altında kalan köylülerin Sarımehmet Barajı'ndan kaymaklanan mağduriyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/987 10/11/2010 Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 19 Milletvekilinin, GAP'ın tamamlanmamasının önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/986 10/11/2010 Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, Aselsan'da görev yapan mühendislerin ölümleri ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/978 02/11/2010 Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, akaryakıt fiyatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/972 26/10/2010 Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN ve 19 Milletvekilinin, Faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/971 26/10/2010 Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, su kaynakları ve su hizmetlerinin özelleştirilmesinin doğuracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/963 22/10/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, sel afetinin nedenlerinin araştırılması ve sel riski taşıyan alanlar ve yerleşim yerleri ve ekonomik faaliyet alanlarının belirlenmesi i amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/956 18/10/2010 Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, Hakkari İli Geçitli Köyü yakınlarında meydana gelen patlama ile ilgili iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/948 13/10/2010 Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, özdemir Sabancı ve Üzeyir Garih cinayetleri ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/947 13/10/2010 Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, etkin ayrımcılığa ve hoşgörüsüzlüğe neden olan programların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/946 13/10/2010 Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, ücretli öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/945 13/10/2010 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, yenilebilir enerji sektörünün potansiyelinin araştırılarak sektörün gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi a amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/943 08/10/2010 Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/942 08/10/2010 Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 19 Milletvekilinin, başta eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü olmak üzere bazı şüpheli ölüm olaylarının ve faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/941 08/10/2010 Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN ve 19 Milletvekilinin, Doğu Karadeniz'de yapılması planlanan HES projelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/933 06/10/2010 Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, ana dilde eğitim görmeyen çocukların karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/922 01/10/2010 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerinde meydana gelen insan hakları ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/921 29/09/2010 Muş Milletvekili M.Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, eğitim sisteminin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/920 29/09/2010 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, ana dilde eğitim konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/918 27/09/2010 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, zorunlu göçe tabi tutulanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/917 20/09/2010 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncer ve 19 Milletvekilinin, ÖSYM'nin yaptığı sınavlarla ilgili usulsüzlük iddialarının ve sınava dayalı eğitim sisteminin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/913 16/07/2010 Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, dershanelerde çalışan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/906 13/07/2010 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, demokratik açılım sürecinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/905 09/07/2010 Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, yerel yönetimlerde yaşanan yolsuzluk olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/900 08/07/2010 Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, teröristler cenazeleri ile ilgili bazı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/898 07/07/2010 Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, mevsimlik işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/897 07/07/2010 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, okullarda ve okula gidiş-gelişlerde yaşanan kazaların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/896 07/07/2010 Muş Milletvekili M.Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/895 07/07/2010 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 19 Milletvekilinin, Kürt sorununun siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/885 29/06/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Akkuyu Nükleer Santrali’nin olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/883 25/06/2010 Muş Milletvekili M.Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/875 24/06/2010 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'un çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/870 23/06/2010 Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, nükleer enerji santrali kurulması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/864 23/06/2010 Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, TSK'da yaşanan asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/861 15/06/2010 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine toplumsal gösterilerde kullanılan plastik mermi, gaz bombası ve biber gazının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/855 09/06/2010 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet Döneminde Başbakana ve Hükümete yönelik müdahale iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/852 08/06/2010 Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, demiryolu taşımacılığı sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/851 08/06/2010 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, bir ilçedeki tecavüz iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/846 03/06/2010 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/845 03/06/2010 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 19 Milletvekilinin, infaz koruma memurlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/844 02/06/2010 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, tüketici hakları alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/843 02/06/2010 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, yargıdaki bazı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/840 31/05/2010 Muş Milletvekili M.Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kentsel alanlardaki sağlık hizmetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/839 27/05/2010 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin ailelerinden uzaktaki cezaevlerinde bulunmasının etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/838 26/05/2010 Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, koruculuk isteminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/833 25/05/2010 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, huzurevleri ve yaşlı rehabilitasyon merkezlerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/832 25/05/2010 Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/831 21/05/2010 Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, Zonguldak Havzası Taş kömürü ocaklarındaki taşeronlaşma ile iş ve işçi güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/830 21/05/2010 Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve 19 Milletvekilinin, PTT Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/829 21/05/2010 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin karıştığı saldırı olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/828 20/05/2010 Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, bazı illerde yaşanan toplumsal olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/827 20/05/2010 Batman Milletvekili Ayla akat Ata ve 19 Milletvekilinin, toplu mezar iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/826 20/05/2010 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, işçilerin sendikalaşması konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/825 17/05/2010 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/824 12/05/2010 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/823 11/05/2010 Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, HES projelerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/822 11/05/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kırsal alanda yaşayanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/818 10/05/2010 Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, aile hekimliği uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/817 10/05/2010 Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, Şırnak'ta meydana gelen bazı ölüm olayları ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/812 05/05/2010 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, siyasi partiler ve seçim sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/811 05/05/2010 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, enerji sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/809 04/05/2010 Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, sendikal hakların önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/808 04/05/2010 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, dış politika konusunda bir Meclis Araştırma açılmasına ilişkin gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/797 29/04/2010 Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yakın tarihimizde yaşanmış bazı toplumsal olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/796 29/04/2010 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 19 Milletvekilinin, medyada kadına karşı ayrımcı yaklaşımın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/795 28/04/2010 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, kadınların çalışma hayatında karşılaştığı ayrımcı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/794 28/04/2010 Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, Erzurum H Tipi Cezaevi yönetimine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
23 10/793 28/04/2010 Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, kot kumlama işinde çalışan işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/789 27/04/2010 Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/780 26/04/2010 Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/779 26/04/2010 Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve Milletvekilinin, Siirt'deki cinsel istismar olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/775 22/04/2010 Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 19 Milletvekilinin, sosyal yardımlar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/774 22/04/2010 Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, güvenlik kuvvetlerine yönelik orantısız güç kullanımı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/773 22/04/2010 Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumunun işleyişindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/772 22/04/2010 Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaylalara çıkışta yaşanan sorunların hayvancılığa ve arıcılığa etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/768 16/04/2010 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, çay üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/767 16/04/2010 Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, Hakkari'deki arama noktalarında yapılan uygulamalar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/766 15/04/2010 Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 19 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve işlenmesinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/760 14/04/2010 Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, mayın kurbanlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/759 14/04/2010 Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, ekonomik krizin bireylerin sağlığına etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/758 14/04/2010 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, etnik nüfus yapısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/757 14/04/2010 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/756 14/04/2010 Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sisteminin sorularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/755 14/04/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, bölgelerarası gelişmişlik farkının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/754 14/04/2010 Van Milletvekili Fatma Kurulan ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/753 14/04/2010 Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 19 Milletvekilinin, devlet yurtlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/752 13/04/2010 Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, üniversitelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/751 13/04/2010 Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, eğitimdeki cemaat örgütlenmelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/750 13/04/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, TOKİ hakkındaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/748 12/04/2010 Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/747 12/04/2010 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, okullarda yaşandığı iddia edilen fiziksel ve psikolojik istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/744 08/04/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, temizlenecek mayınlı arazilerin mayın mağdurlarına tahsisi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/743 07/04/2010 Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN ve 19 Milletvekilinin, Metsamor Nükleer Santralinin oluşturduğu risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/742 07/04/2010 Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, üniversitelerde ve öğrenci yurtlarındaki güvenlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/735 06/04/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, KEY ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/734 05/04/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, medyadaki cinsiyetçi yaklaşımın araştırılarak toplumsal cinsiyet eşitliği için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/732 01/04/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/731 01/04/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, insan hakları savunucularının karşılaştıkları engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/730 01/04/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, yolsuzlukla mücadelede alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/729 29/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, sınav merkezli eğitim sisteminin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/723 26/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetler konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/722 26/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kalkınma ajanslarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/720 25/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kaçak göçmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/719 24/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, medya kuruluşları ile gazetecilerin bazı ilişkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/709 17/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kırmızı et sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/708 17/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, fındık sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/707 17/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, yeşil kart uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/706 16/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Şırnak'ta güvenlik güçlerine yönelik yaşam hakkı ihlali iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/705 15/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, eğitim sisteminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/704 15/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, bazı lise ve üniversitelerde bir kısım öğrencilerin yaşadığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/699 11/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, 1995'teki Gazi Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/695 10/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, TSK'daki intihar olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/693 04/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, şoför esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/692 04/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerinde yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/683 03/03/2010 BDP Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA'nın, Adli Tıp Kurumunun işleyişindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/682 22/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin demirtaş ve 19 Milletvekilinin, sel felaketlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/681 03/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, hemşirelik meleğindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/680 02/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kışlalardaki şiddet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/679 02/03/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, okullaşmada yaşanan soruların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/666 26/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da artış gösteren kanser vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/663 25/02/2010 Diyarbakır Milletvekili selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, televizyon programlarının çocukların gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/661 24/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Turgut Özal'ın ölümü konusundaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/660 24/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, pancar üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/659 24/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/658 24/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, basın, yayın ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/655 23/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, askerlik hizmetini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapan kişilerin travma geçirdiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/645 19/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin demirtaş ve 19 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/642 17/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, çevresel etki değerlendirmesi süreci ve raporu konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/638 17/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, devlet sırrı konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/637 17/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, linç girişimi iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/636 17/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerinin toplumsal gösterilerde kullandığı biber gazının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/631 16/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/630 15/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kadın intiharlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/629 15/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Terörle Mücadele Kanununa muhalefetten dolayı tutuklu bulunan çocuklarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/628 15/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, toplumsal olaylar sonucu cezaevinde bulunan çocukların sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/627 12/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, ana dilinde eğitim konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/623 11/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, eczacıların sorunları ile ilaç sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/622 10/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığının esnek istihdam politikalarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/621 10/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Iğdır'daki hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/620 10/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/616 09/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kamuda geçici personel istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/615 09/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, 1930 yılında Van'ın Erciş İlçesindeki Zilan Deresinde yaşanan olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/598 03/02/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, basın özgürlüğü konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/597 02/02/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, GAP bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/596 02/02/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, bal üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/595 29/01/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, telif hakları konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/589 26/01/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da "Hançer Timi" adlı grupların var olduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/583 21/01/2010 Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, eğitimde toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/582 21/01/2010 Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, asgari ücret uygulamasının doğurduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/578 14/01/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, tütün üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/576 12/01/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, okula gidemeyen ilköğretim çağındaki çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/575 11/01/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/568 11/02/2010 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kaçırılan ve kaybolan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/563 13/01/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/562 11/01/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kadınlara yönelik cinayet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/561 11/01/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Van'ın sınır ilçelerinde Türk ve İran güvenlik güçlerinin ateşi sonucu meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/560 11/01/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin doğuracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/559 11/01/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, istihdam başta olmak üzere tekstil ve konfeksiyon sektöründeki sorunları araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/557 07/01/2010 Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Roman vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/533 04/12/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, bazı basın ve yayın kuruluşlarına ve mensuplarına yönelik saldırı olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/524 01/12/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Hakkari'nin Ormancık Köyünde 12 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/522 24/11/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, doğal afet ve deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/513 19/11/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/512 19/11/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, iş güvenliği ve işçi sağlığındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/503 18/11/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan nükleer santralin muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/502 17/11/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Dersim olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/501 09/11/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, pamuk üretiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/480 22/10/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/465 30/09/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, askerlik hizmeti sırasında meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/450 25/06/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Şırnak ve Hakkari'de yapılan ve yapılacak barajların yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/449 25/06/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, kamudaki geçici personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/445 23/06/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, kadın istihdamındaki sorunları araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/444 22/06/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Alevilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/443 22/06/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, demokratik hukuk devletini tehdit eden gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/442 19/06/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünleri konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/434 17/06/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/433 17/06/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, çocuk işçiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/404 10/06/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, kömür üretimi ve ticaretindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/401 04/06/2009 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/379 25/05/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/371 07/05/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda çocuklara yönelik müdahalelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/363 06/05/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, koruculuk sisteminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/347 17/04/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik toplumsal olaylarda orantısız güç kullanımı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/346 16/04/2009 Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 19 Milletvekilinin, yerel seçimlerden sonra Ağrı'da yaşanan bazı olayların araştırılması araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/345 16/04/2009 Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 mayıs kutlamalarında Taksim'de meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/320 06/02/2009 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Batman’daki petrol tesislerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/316 26/01/2009 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/315 26/01/2009 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, 1978 yılında Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların sorumlularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/313 23/01/2009 Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 20 Milletvekilinin, JİTEM ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanmış faili meçhul cinayetler konularında araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/306 14/01/2009 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/296 16/12/2008 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, kara mayınları konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/287 21/11/2008 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, küresel krizin ülkemize etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/270 23/09/2008 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerine yönelik olarak 2000 yılında gerçekleştirilen Hayata Dönüş operasyonu konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/269 15/09/2008 Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ortaya çıkan orman yangınlarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/268 01/09/2008 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, enerji politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/267 20/08/2008 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, Pekin Olimpiyatlarında alınan sonuçların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/259 16/07/2008 İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/247 03/07/2008 Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 20 Milletvekilinin, siyasette sivil-asker ilişkileri ve bazı iddiaları araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/238 02/07/2008 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 12 Eylül müdahalesinin nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/184 14/05/2008 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 19 Milletvekilinin, Ilısu Barajı'nın tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf'e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/183 08/05/2008 Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van ilinde tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/181 07/05/2008 Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kuraklığın hayvancılık ve tarım üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/179 24/04/2008 Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, Tunceli'de ölümle sonuçlanan bazı olaylarla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/170 18/04/2008 Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj ve hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/166 07/04/2008 Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan göçebelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/165 03/04/2008 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Nevruz kutlamalarında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/163 02/04/2008 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki nevruz kutlamaları başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/153 12/03/2008 Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/152 12/03/2008 Iğdır Milletvekili Pervin buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/150 10/03/2008 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/145 03/03/2008 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Kahramanmaraş'ta Narlı Ovası'na kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/144 03/03/2008 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki kayıt dışı istihdam, Taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/142 29/02/2008 Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van ilindeki enerji sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/140 28/02/2008 Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/139 27/02/2008 Muş Milletvekili M.Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasındaki tarımsal üretimin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/134 22/02/2008 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, gemi inşa sektöründeki işçi güvenliği ve çalışma koşullarının araştırılarak iyileştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
23 10/130 15/02/2008 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'den Suriye'ye göç etmiş vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki