Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

AHMET TÜRK
BAĞIMSIZ - MARDİN

Bulunan Kayıt Sayısı : 31
Dönem Taksim/ Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
23 10/401 04/06/2009 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/316 26/01/2009 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/315 26/01/2009 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, 1978 yılında Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların sorumlularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/313 23/01/2009 Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 20 Milletvekilinin, JİTEM ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanmış faili meçhul cinayetler konularında araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/306 14/01/2009 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/296 16/12/2008 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, kara mayınları konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/287 21/11/2008 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, küresel krizin ülkemize etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/270 23/09/2008 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerine yönelik olarak 2000 yılında gerçekleştirilen Hayata Dönüş operasyonu konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/269 15/09/2008 Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ortaya çıkan orman yangınlarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/268 01/09/2008 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, enerji politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/259 16/07/2008 İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/247 03/07/2008 Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 20 Milletvekilinin, siyasette sivil-asker ilişkileri ve bazı iddiaları araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/238 02/07/2008 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 12 Eylül müdahalesinin nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/184 14/05/2008 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 19 Milletvekilinin, Ilısu Barajı'nın tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf'e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/183 08/05/2008 Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van ilinde tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/181 07/05/2008 Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kuraklığın hayvancılık ve tarım üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/179 24/04/2008 Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, Tunceli'de ölümle sonuçlanan bazı olaylarla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/170 18/04/2008 Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj ve hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/166 07/04/2008 Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan göçebelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/165 03/04/2008 Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Nevruz kutlamalarında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/163 02/04/2008 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki nevruz kutlamaları başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/153 12/03/2008 Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/152 12/03/2008 Iğdır Milletvekili Pervin buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/150 10/03/2008 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/145 03/03/2008 Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Kahramanmaraş'ta Narlı Ovası'na kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/144 03/03/2008 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki kayıt dışı istihdam, Taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/142 29/02/2008 Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van ilindeki enerji sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/140 28/02/2008 Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/139 27/02/2008 Muş Milletvekili M.Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasındaki tarımsal üretimin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
23 10/134 22/02/2008 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, gemi inşa sektöründeki işçi güvenliği ve çalışma koşullarının araştırılarak iyileştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
23 10/130 15/02/2008 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'den Suriye'ye göç etmiş vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki