Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR
HDP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı : 71
Dönem Taksim/ Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
26 10/2794 17/04/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandumla ilgili çeşitli iddiaların ve o tarihten günümüze kadar yaşanan siyasi gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2779 10/04/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Milletvekili yargılamalarında hukuksuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2764 05/04/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, avukatların mesleki faaliyetlerine dair sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2743 03/04/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Türkiye'de son zamanlardaki yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2700 22/03/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, tutuklu milletvekillerinin yargılama süreçleri ve yargının siyasallaştığı ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2689 20/03/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Afrin Harekatı'nın, olası olumsuz sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2637 07/03/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, kadınların yaşadıkları ayrımcılık ve cinsiyete dayalı eşitsizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2618 28/02/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleşen askeri müdahale ile 28 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirildiği belirtilen Dolmabahçe Mutabakatı'nın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2614 27/02/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, toplumun giderek militaristleştiği yönündeki iddianın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2601 22/02/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı inşaatında meydana gelen iş kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2582 20/02/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Suriye'de yürütülen askeri operasyonların ve bu operasyonların diplomatik sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2571 13/02/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, yargılaması devam eden veya hüküm almış olan milletvekillerinin dava süreçlerinin yasama sorumsuzluğu açısından araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2515 08/02/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, internete sansür uygulandığı iddialarının ve internet özgürlüğü ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2512 07/02/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 2015 ve 2016 yıllarında Şırnak Valiliğince sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2499 06/02/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Suriye'de bulunan Ayn Dara Tapınağının tahrip edildiği yönündeki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2476 01/02/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Afrin Harekatı ile ekonomik sorunların gündem dışına itildiğine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2448 31/01/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, ÖSO ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2445 30/01/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, barış hakkına ve ifade özgürlüğüne yönelik baskı uygulandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2390 10/01/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, kadına yönelik şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2368 11/01/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, OHAL KHK'larının OHAL ile ilişkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2357 10/01/2018 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Türkiye'de basın özgürlüğünün önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2353 21/12/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, televizyonlarda yayınlanan şiddet ve çatışma kültürünü besleyen programların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2305 13/11/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, milletvekilleri tarafından verilen bazı önergelerin iade gerekçelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2287 29/11/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bazı siyasetçilerin vergi cennetlerine kaynak transferinde bulunduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2255 09/11/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, maden özelleştirmelerinin, taşeron politikalarının ve maden emekçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2250 08/11/2017 HDP Grubu Adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Paradise Paper adlı belgelerde yer alan Türkiye ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2213 01/11/2017 HDP Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu DEMİR'in, tutuklu milletvekillerinin maruz kaldıkları iddia edilen hukuksuzlukların ve yasama faaliyetlerine katılamamalarına dair mevcut durumun tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2211 31/10/2017 HDP Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu DEMİR'in, Haziran 2015 tarihinden bu yana gözaltına alınıp tutuklanan muhaliflerin maruz kaldığı hukuksuzluklar ile keyfi ve hatalı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2184 16/11/2017 HDP Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, yargı bağımsızlığının ortadan kaldırılmasına yönelik eylemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2173 15/11/2017 HDP Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Seyit Rıza, Said-i Nursi ve Şeyh Sait'in, mezar yerlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2169 26/10/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Türkiye ekonomisinde israf, tasarruf ve yoksullaşmadan oluştuğu iddia edilen durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2162 24/10/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul'da yürütülen yanlış şehirleşme politikalarının sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2151 19/10/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, ataması yapılmayan sağlık emekçilerinin sorunları ile güvenlik soruşturması uygulamasının neden olduğu hak kayıplarının tüm boyutları ilearaştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2143 18/10/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bir bildiriye imza atan akademisyenlere, öğretmenlere ve diğer kamu emekçilerine yönelik işten çıkartma, yargılama ve cezaların akademik özgürlükler bağlamında araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2142 17/10/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Türkiye'deki yoksulluk ve yoksullaşma sorununun tüm yönleriylearaştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2114 21/08/2017 HDP Grubu Adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Fİliz KERESTECİOĞLU DEMİR'in, Hasankeyf'in korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2104 06/11/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, üzüm üretimi ve üzümcülük yaparak geçimini sağlayan çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2098 02/11/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR ve Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasının siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerinin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2004 18/09/2017 HDP Grubu Adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR'ın, Eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2003 18/09/2017 HDP Grubu Adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR'ın, Eğitimde kadrolaşma iddialarının ve 668 Sayılı OHAL KHK'sı ile yürürlüğe konan sözleşmeli öğretmen uygulamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1989 26/07/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR'in, Dini cemaatlerin açmış olduğu kurs ve okullarda yaşanan ihmallerin ve çocuklara yönelik istismar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1988 26/07/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM ve İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR'in, 6-8 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen olaylarla ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1981 25/07/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR'in, Kültürel eser kaçakçılığının ve kültürel varlıkların korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1937 19/07/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR'in, Olağanüstü hal uygulamalarının ülkemize etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1930 18/07/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu DEMİR'in, 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından yaşanan çeşitli ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1875 08/06/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU'nun, Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesinin uygulanmadığı iddialarının
26 10/1816 24/05/2017 HDP Grubu adına Grup başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU'nun, Gözaltına alındıktan sonra kaybolanların ve faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1773 12/05/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR'in, OHAL KHK'ları ile ihraç edilen ve açlık grevinde olan iki kişinin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1735 03/05/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM ve İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU'nun, yargıda kadrolaşma iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1733 02/05/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM ve İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU'nun, OHAL KHK'ları ile yapılan ihraçların hak kayıplarına yol açtığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1697 16/03/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, engelli bireylerin eğitime erişmelerinde yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1696 16/03/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, referandum için hayır kampanyası yürütenlere baskı yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1668 02/03/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, DBP'li belediyelere atanan kayyumların faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1658 28/02/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, HDP'li eski bir Milletvekilinin, milletvekilliğinin düşürülmesi süreci ile ilgili hukuka aykırılık iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1611 14/02/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU'nun, çocuk istismarını önleme ve çocuk haklarını koruma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1589 24/01/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR'in, Rus Büyükelçisinin öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1571 17/01/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR ve Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, Trabzon Sürmene'de 7 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen yangının sebebinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1543 11/01/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR, Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, ekonomideki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1519 10/01/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile yapılan kamudaki ihraçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1499 03/01/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR'in, internet kesintilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1476 20/12/2016 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR'in, HDP binalarına ve çalışanlarına yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/929 17/05/2016 İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 21 Milletvekilinin, AFAD kamplarındaki mülteci çocukların cinsel istismara uğradığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/764 12/04/2016 İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'deki Suriyeli kız çocuklarının ikinci eş olarak evlendirildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/601 27/07/2017 AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın belirlenerek iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/518 04/05/2017 AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet MUŞ, CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU, MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Çölyak Hastalığı ile ilgili farkındalık yaratılması, teşhis aşaması ile ilgili önlem alınması, sebep ve sonuçlarının detaylı bir şekilde araştırılması ve bu hususlarda çözümler üretilmesi, ayrıca bu hastalığa maruz kalan hastalara kalıcı yardımlar sağlanması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/357 14/01/2016 İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU ve 22 Milletvekilinin, kamu çalışanlarının ifade özgürlüğü ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/355 14/01/2016 İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU ve 22 Milletvekilinin, eğitimcilere ve akademisyenlere baskı yapıldığına yönelik iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/215 22/12/2015 İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU ve 23 Milletvekilinin, hasta tutuklu ve hükümlülerin koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/124 23/03/2016 İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU ve 22 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/51 08/12/2015 İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU ve 23 Milletvekilinin, kadın sığınma evlerindeki koşulların araştırılarak gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/14 08/12/2015 İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU ve 24 Milletvekilinin, boşanan kadınlara sosyal destek politikalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki