Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

AHMET YILDIRIM
HDP - MUŞ

Bulunan Kayıt Sayısı : 45
Dönem Taksim/ Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
26 10/2476 01/02/2018 Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in Afrin Harekatı ile ekonomik sorunların gündem dışına itildiğine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2448 31/01/2018 Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in ÖSO ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2445 30/01/2018 Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in barış hakkına ve ifade özgürlüğüne yönelik baskı uygulandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2357 10/01/2018 Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in Türkiye'de basın özgürlüğünün önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2353 21/12/2017 Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in televizyonlarda yayınlanan şiddet ve çatışma kültürünü besleyen programların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2352 21/12/2017 Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın artan suç oranlarının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2302 06/12/2017 Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesinin yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı ile ilgili bir kararının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2300 05/12/2017 Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın Türkiye'de yapısal bir sorun olarak yolsuzluğun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2213 01/11/2017 Halkların Demokratik Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu DEMİR'in tutuklu milletvekillerinin maruz kaldıkları iddia edilen hukuksuzlukların ve yasama faaliyetlerine katılamamalarına dair mevcut durumun tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2211 31/10/2017 Halkların Demokratik Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu DEMİR'in Haziran 2015 tarihinden bu yana gözaltına alınıp tutuklanan muhaliflerin maruz kaldığı hukuksuzluklar ile keyfi ve hatalı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2192 21/11/2017 Halkların Demokratik Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın hükümetin ekonomi politikalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2184 16/11/2017 Halkların Demokratik Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in yargı bağımsızlığının ortadan kaldırılmasına yönelik eylemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2173 15/11/2017 Halkların Demokratik Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in Seyit Rıza, Said-i Nursi ve Şeyh Sait'in mezar yerlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2171 22/11/2017 Halkların Demokratik Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi'nin bazı milletvekilleri ile ilgili vermiş olduğu kararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2117 11/10/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2105 04/10/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, bazı belediyelerdeki kayyum uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2104 06/11/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, üzüm üretimi ve üzümcülük yaparak geçimini sağlayan çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2098 02/11/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR ve Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasının siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerinin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2075 10/10/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, 10 Ekim 2015 Ankara Gar patlamasının araştırılarak olası yeni terör saldırılarına karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2025 18/09/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın Eğitim emekçilerinin sorunlarının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2005 18/09/2017 HDP Grubu Adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın Yeni eğitim müfredatının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1988 26/07/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM ve İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR'in 6-8 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen olaylarla ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1977 24/07/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, Uluslararası bir kuruluşun Türkiye'de bazı siyasilerle ilgili çeşitli iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1924 10/07/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM İş sağlığı ve iş güvenliği alanında yaşanan ihmallerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1912 17/06/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, şehir hastaneleri ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1908 16/06/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, ihraç edilen akademisyenlerin ve ihraç edilmelerinin ardından açlık grevi başlatan iki akademisyenin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1906 15/06/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın Türkiye'de sivillerin devlet tarafından silahlandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1903 14/06/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın Ekonomideki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1887 13/06/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, OHAL KHK'lari ile yapılan ihraçların ve hak kaybı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1838 31/05/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi bağlantılarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1833 30/05/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin bir bölümü için alınan acele kamulaştırma kararının etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1735 03/05/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM ve İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU'nun, yargıda kadrolaşma iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1733 02/05/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM ve İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU'nun, OHAL KHK'ları ile yapılan ihraçların hak kayıplarına yol açtığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1719 18/04/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, cezaevlerindeki açlık grevlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1687 09/03/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, FETÖ terör örgütünün yargıdaki faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1686 08/03/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, ekonomideki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1654 23/02/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan bir askeri operasyonla ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1640 22/02/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, HDP eş genel başkanlarının ve Milletvekillerinin tutuklanması ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1623 21/02/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, Türkiye'de konuşulan yerel dillerin ve azınlık dillerinin korunup geliştirilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1598 08/02/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ihraç edilen akademisyenlerle ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1574 19/01/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, eğitim müfredatındaki değişikliklerin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1571 17/01/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR ve Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, Trabzon Sürmene'de 7 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen yangının sebebinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1568 16/01/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, SSPE hastalığına yakalanmış yurttaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1543 11/01/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR, Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın, ekonomideki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1519 10/01/2017 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile yapılan kamudaki ihraçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki