Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

ERKAN AKÇAY
MHP - MANİSA

Bulunan Kayıt Sayısı : 40
Dönem Taksim/ Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
26 10/2444 30/01/2018 Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın ülkemizde yatırım teşvik sisteminin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2356 10/01/2018 Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın basın çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2298 05/12/2017 Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2283 28/11/2017 Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın öğretmenlik mesleği hakkındaki mevcut sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2144 18/10/2017 Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Çukurova bölgesindeki pamuk üreticilerinin sorunlarınınaraştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2101 12/10/2017 MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ülkemizde bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
26 10/2097 02/11/2017 MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'ın, kullanımı giderek yaygınlaşan ve toplumun geleceğini tehdit eden uyuşturucuların imali, dağıtımı, satışı ve kullanımına dair süreçlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/2001 06/09/2017 MHP Grubu Adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'ın Tükrkiye'deki çölleşme riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1996 14/08/2017 MHP grubu Adına Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'ın Tarım ve hayvancılıktaki ithalatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1995 14/08/2017 MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'ın Ülkemizdeki göllerin karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1993 04/08/2017 MHP Grubu Adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'ın ülkemizdeki kıyı işgallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1992 01/08/2017 MHP Grubu Adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'ın ülkemizdeki orman yangınlarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1979 25/07/2017 MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'ın, Yurt dışına kaçırılan kültürel varlıklarımızın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1913 19/06/2017 MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan gıda ihalelerinin ve bu ihaleleri alan şirketlerin yeterli niteliklere sahip olup olmadıklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1486 21/12/2016 MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Erhan Usta ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türkiye İstatistik Kurumunun ulusal hesap yönteminde yapılan revizyonun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1447 01/12/2016 MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 29 Kasım 2016 tarihinde Adana'da bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangının ve çocuk öğrencilerin barınma ve beslenme sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1420 23/11/2016 MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Türkiye ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar ve bunun makroekonomik göstergeler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1416 17/11/2016 MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1129 13/07/2016 MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türk hukuk sisteminin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1128 12/07/2016 MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Suriyelilerin Türk vatandaşlığına geçirilmesi sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1118 30/06/2016 MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, terör örgütlerinin ülkemizdeki finansal faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/1111 29/06/2016 MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, terör örgütleriyle mücadeledeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/899 09/05/2016 MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili Oktay VURAL'ın, memur sendikaları üzerinde siyasi ve bürokratik baskı olduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/601 27/07/2017 Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın belirlenerek iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/518 04/05/2017 AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet MUŞ, CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU, MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Çölyak Hastalığı ile ilgili farkındalık yaratılması, teşhis aşaması ile ilgili önlem alınması, sebep ve sonuçlarının detaylı bir şekilde araştırılması ve bu hususlarda çözümler üretilmesi, ayrıca bu hastalığa maruz kalan hastalara kalıcı yardımlar sağlanması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/392 01/12/2016 AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet MUŞ, CHP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Adana'nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda meydana gelen elim yangın vakasının araştırılması ve benzer acıların bir kez daha yaşanmaması ve kamusal eğitim ve barınma haklarının tüm öğrencilerimiz için güvence altına alınıp yaygınlaştırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/382 19/01/2016 MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay VURAL ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Kıbrıs sorununun çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/298 07/01/2016 Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/297 07/01/2016 Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/278 19/07/2016 MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın, 15 Temmuz 2016 tarihinde; Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.'
26 10/190 17/12/2015 MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili Oktay VURAL'ın, rüşvet ve yolsuzluk olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/174 16/12/2015 Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, Soma Termik Santralinde kükürt arıtma tesisi bulunmaması sebebiyle yaşanan hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/173 16/12/2015 Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, ülkemizdeki tarımsal sulama sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/172 16/12/2015 Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 Milletvekilinin, ülkemizdeki su kaynaklarının etkin idare yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/171 16/12/2015 Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 Milletvekilinin, Gediz Nehri'nin kirlenme sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/170 16/12/2015 Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, Turgutlu Çaldağı'nda nikel madeni çıkarılmasının olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/157 14/12/2015 MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay VURAL ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/126 24/03/2016 MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/37 01/12/2015 Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 19 Milletvekilinin, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
26 10/11 08/12/2015 MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, boşanma olaylarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki