Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

İDRİS BALUKEN
HDP - BİNGÖL

Bulunan Kayıt Sayısı : 247
Dönem Taksim/ Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
24 10/ 23/03/2015 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in Türkiye'de asker - siyaset ilişkisinin yeniden düzenlenmesinin ve askerin siyasete dahil olmasının önlenmesinin yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 11/03/2015 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in 2981 Sayılı İmar Affı ve Gecekondu Kanunu gereği tapu hakkı kazanmış fakat tapusunu alamayan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 05/03/2015 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in Bingöl Üniversitesi'ndeki baskı ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 27/01/2015 Bingöl Milletvekili HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İdris BALUKEN'in, birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile sağlığı merkezleri ile toplum sağlığı merkezleri çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 07/01/2015 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı taşeron işçi olarak çalışanların kadrolarının mahkeme kararına rağmen verilmediği iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 06/01/2015 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Bingöl'de yaşanan depremden sonra afete ilişkin hükümet politikalarının mağduriyet yarattığı iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 04/12/2014 Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in eşitlik, erişilebilirlik, istihdam, sağlık ve eğitim alanları başta olmak üzere engellilerin karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 24/11/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in Bingöl il merkezine bağlı köylerde uygulamaya konulan toplulaştırma uygulamasının yarattığı mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 18/11/2014 Bingöl Milletvekili HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İdris BALUKEN'in, Bingöl'de afet riski altındaki yapıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 17/10/2014 HDP Grubu Adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Bingöl'de İl Emniyet Müdürüne ve ekibine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 17/10/2014 HDP Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ile Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN'ın Türkiye'de meydana gelen tüm seçim ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 16/09/2014 Bingöl Milletvekili HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İdris BALUKEN'in Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerinin engellenmesi, olası bir saldırının önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve IŞİD'in Türkiye'de örgütlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla kanunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 29/08/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Türkiye'deki orman yangınlarının sebeplerinin açığa çıkarılmasını, erken müdahalenin sağlanmasını, yeni orman yangınlarının önüne geçilmesini ve tahrip olan orman alanlarının yeniden ekolojik yaşama kazandırılmasını teminen alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 22/07/2014 HDP Grubu adına Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, polis şiddeti ve orantısız güç kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 16/07/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Suriye'nin kuzeyine yönelik IŞİD saldırılarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 11/07/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, çocuklara yönelik yaşam hakkı ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (Önerge 500 kelimeden uzun bir metne sahip olduğundan özet eklenmiş!)
24 10/ 09/07/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, intihar vakalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 02/07/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN'ın, Sivas olaylarının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 23/06/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, belediyelerdeki taşeronlaştırma uygulamalarının ve taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 18/06/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, göğüs hastalıkları hastanelerinin yaygınlaştırılması, mevcut hastanelerin ihtiyaçlarının saptanması ve solunum sistemi hastalıklarını önleyici sağlık politikalarının oluşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 12/06/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, çocuk işçiliği sorununun bütün boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 10/06/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, iş kazalarının önlenmesi yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 06/06/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, çiftçilerin elektrik borçları ile ilgili mağduriyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 06/06/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Suriyeli kadın sığınmacıların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 28/05/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, madde bağımlılığının önüne geçilmesi ve madde bağımlılarının rehabilitasyonunun sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 13/05/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Kürt sorununun çözümüne yönelik başlatılan barış sürecinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 12/05/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, okullarda işitme engelli çocukların karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 06/05/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Türkiye-Suriye sınırına hendek kazılmasının neden olduğu sorunların ve hendek kazılması ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 24/04/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, yargıya müdahale edildiği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 22/04/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, çocuk ölümlerinin ve bu ölümlere sebebiyet veren ihmallerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 15/04/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerle ilgili usulsüzlük iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 14/04/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, IŞİD (Irak-Şam İslam Devleti) ve El-Nusra örgütlerinin ülkemiz gençlerini Suriye'deki savaşa çekmek için yaptıkları faaliyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 08/04/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Roman vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 26/02/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, ülkemizdeki Suriyeli kadın sığınmacıların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 19/02/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, atık kağıt işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 18/02/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, sanat tarihi ve arkeoloji mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 14/02/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, kuraklığın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 11/02/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 07/02/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, silikozis hastalarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 06/02/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, kış aylarında kar yağışı nedeniyle yolların kapanması ve gerekli hizmetlerin götürülememesi sonucu kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 06/02/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, üniversitelerde bazı öğrencilere yönelik gerçekleştiği iddia edilen saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 03/02/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, KCK yargılamalardaki hukuka aykırılıkların ve yargılamalara etki ettiği iddia edilen hukuk dışı unsurların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 31/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, ekonomi politikalarının yoksul kesimi gözeten bir yaklaşımla oluşturulması ve olası ekonomik krizde yoksul kesimlerin mağduriyetini önleyecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 30/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik Cezaevinde yaşadığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 29/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, zorunlu askerlik uygulamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 28/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 4447 sayılı Yasa ile emeklilik konusunda getirilen düzenlemeden etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 27/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 1990'lı yıllarda kamu görevlilerinin karıştığı iddia edilen cinsel saldırı olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 27/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, trafik kazalarının nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 24/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Şırnak'ın, Güçlükonak ilçesinde 1996 yılında yaşandığı iddia edilen olayın araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 24/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 1926 yılında görülen İzmir Suikastı davasının bütün boyutlarıyla araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 23/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, yargı alanında yaşanan krizin nedenlerinin araştırılarak demokratik hukuk sisteminin kurulması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 21/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 1993 yılında Diyarbakır'ın, Lice ilçesinde yaşanan olayın araştırılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 21/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, lösemi ailelerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 17/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Hrant Dink cinayetinin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 17/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Kamu Emekçileri Hareketi içerisinde sendikal faaliyet yürütürken kamu emekçilerinin faillerinin bulunması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 16/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün uygulamalarının ve rektörlük seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 15/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, öğrenim kredisi borcu olan kişilerin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 14/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 1990'lı yıllarda Kürt kökenli vatandaşlara yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen uygulamaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 10/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, basın çalışanlarının yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 09/01/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 9 Ocak 2013 tarihinde Paris'te üç kadının öldürülmesi olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 19/12/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, ve Pervin BULDAN'ın, devlet içinde var olduğu iddia edilen paralel devlet ve derin devlet yapılanmalarının açığa çıkarılması konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 19/12/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, ve Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN'ın, son günlerde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 16/12/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 1992 yılında Şırnak'ta yaşanan olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 13/12/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 5 Temmuz 1993 tarihli MGK Kararları sonrasında yaşananların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 13/12/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, atık kağıt toplayıcılarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 11/12/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, ataması yapılmayan Kürtçe öğretmenlerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 03/12/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Bingöl İlindeki TOKİ projeleri ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 14/11/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, esnek ve güvencesiz istihdam sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 13/11/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, cezaevlerinde yaşanan halk ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 12/11/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 1990'lı yıllarda yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 06/11/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, YÖK'ün yükseköğretimde yarattığı sorunların ve yeni yükseköğretim yasası için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 04/11/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Diyarbakır'ın, Kulp ve Bingöl'ün Genç ilçelerinde 1993-1994 yıllarında yaşanan olayların araştırılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 01/11/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, cezaevlerindeki ağır hasta mahkûmların durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 31/10/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, adları değiştirilen yerleşim yerlerinin eski adlarının ortaya çıkarılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 31/10/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde Olağanüstü Hal Bölge Valiliği (OHAL) uygulaması sürecinde yaşanan olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 30/10/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Ahmet Kaya özelinde Türkiye'deki ayrımcılık ve nefret suçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 28/10/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Suriye sınırına duvar örme çalışmalarının durdurulması ve sınırın her türlü insani yardıma açılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 08/10/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Iğdır'da yaşanan intihar olayının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 08/10/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, kentsel politikaların belirlenmesi sürecine halkın katılımını arttıracak olan "şehir hakkı" kavramının anayasal güvence altına alınmak üzere araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 16/09/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, eğitim sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 16/07/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Bingöl İlinin turizm potansiyelinin tespiti ve alanda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 15/07/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, bir kamu görevlisinin bir çok suça karıştığı iddiasının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 12/07/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 1938 yılında dersim'de yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 12/07/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Hrant Dink Cinayeti'nin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 12/07/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Diyarbakır' da bir ölüm olayınının ve sorumlularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 12/07/2013 BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 12/07/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Alevi vatandaşların sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 12/07/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 1927 yılında Bingöl İlinin Genç ve Solhan İlçelerinde yaşandığı iddia edilen olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 11/07/2013 BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana uygulandığı iddia edilen ayrımcı politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 10/07/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, LPG sektöründeki yaşanan sorunların tespiti ve bir enerji kaynağı olarak halka ulaşımının sağlanması için gerekli önlemlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 10/07/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Mobilya sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 05/07/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, askeri araç ve silah atıklarının çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 02/07/2013 BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, gizli tanıklık kurumunun yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 01/07/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Diyarbakır'ın, Lice İlçesinde karakol yapımına yönelik protestolarda meydana gelen olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 26/06/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Yükseköğretim Kurulunun üniversiteler üzerindeki etkisinin araştırılarak Yükseköğretimdeki sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 25/06/2013 BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, milli eğitim sistemi ve müfredat içeriğine ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 25/06/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, plastik ve kauçuk sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 21/06/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Kürt sorununun tarihsel ve toplumsal boyutunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 20/06/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, özellikle doğu ve güneydoğu İllerinde güvenlik görevlilerince işlendiği iddia edilen suçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 17/06/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, toplumsal olaylarda kolluk kuvvetlerince kullanılan kimyasal içerikli maddelerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 11/06/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Van'ın, Erciş ilçesinde TOKİ ve AFAD tarafından yapılması planlanan konutların çevreye olan olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 05/06/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, çevre sorunlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 05/06/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, alışveriş merkezlerinin (AVM) ekomomi, demokratik bir bölüşüm üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 03/06/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Türkiye'nin doğu sınırında inşa edilen karakolların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 29/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, var olduğu iddia edilen linç kültürünün sosyolojik, ekonomik ve siyasal nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 27/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 1994 Yılında Diyarbakır'ın, Lice İlçesinde meydana gelen olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 27/05/2013 BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Köye Dönüş Projesi'nin uygulanmasına ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 23/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Kayıp kişilerin tesbit edilmesi kayıptan dolayı sorumlu olanların açığa çıkarılmasını araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 23/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Reyhanlı'daki patlamanın bütün boyutlarıyla araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 22/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, SSPE hastalığının nedenleri ve bu hastalığa yakalananların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 22/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Çerkezlerin yaşadığı sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 22/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Şanlıurfa ilinin eğitim alanındaki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 20/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 20/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Tekirdağ Cezaevinde yaşadığı iddia edilen sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 20/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, termik santrallerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 17/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 1973 yılında Diyarbakır'da bulunan bir tutuklunun işkence ile öldürüldüğü iddiasının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 17/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, yeni askeri karakol yapımlarının siyasi, ekonomik ve sosyal sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 16/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 12 Eylül 1980 sonrası Diyarbakır Cezaevin'de yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 14/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Kürt dilinin kamusal alanda veya günlük yaşamda kullanılmasının önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 10/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Alevi vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 10/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, taşeron işçiliğin çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 08/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, İstiklal Mahkemeleri Kararlarının ve haksız olarak ceza alanların itibarlarının iadesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 06/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 06/05/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan hakkında alınan idam kararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 30/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 1 Mayıs 1977 tarihinde Taksimde meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 29/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, çocukların yaşadıkları sorunların ve maruz kaldıkları hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 26/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, mayınlı arazilerin temizlenmesi ve patlamalardan doğan mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 24/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Ermeni tehciri sonrasında meydana geldiği iddia edilen olayların araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 24/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 18/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 12/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Diyarbakır'da yaşanan bir ölüm olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 10/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, zorunlu askerlik hizmetinin ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 10/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Adli Tıp Kurumu ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 09/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, TSK bünyesinde bir takım yapılanmaların kurulduğu iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 08/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 1990'lı yıllarda terörle mücadele kapsamında Şırnak ve çevre bölgelerde yapılan operasyonların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 04/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, mayınlı arazilerin temizlenmesi için izlenebilecek yolların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 04/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 02/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Türkiye'de ki hava kirliliği düzeyinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 01/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, halen yürütülmekte olan sosyal politika anlayışının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 01/04/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Mardin'in, Dargeçit ilçesinde gözaltına alınan fakat kendilerinden bir daha haber alınamadığı ve cesetlerinin toplu mezarda bulunduğu iddia edilen kimselerin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 28/03/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 22 Mart 1992 tarihinde meydana gelen Nusaybin olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 28/03/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, kadınların istihdamı önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 28/03/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, HES barajlarının yapımından kaynaklanan sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 25/03/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 21 Mart 1992 tarihinde Şırnak ilindeki Nevruz kutlamaları esnasında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 19/03/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, avukatların yaşadıkları mesleki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 14/03/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 14/03/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, kredi ve yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 14/03/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Çin'den İthal edilen malların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 08/03/2013 BDP Grubu adına Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in seçimlerde yaşanan usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 01/03/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Eğitimlerini anadillerinden farklı dilde alan çocukların yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 01/03/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Ülkemizdeki psikologların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 28/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, sokak hayvanlarının maruz kaldığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 26/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, İnternet üzerinden sağlık ürünleri adı altında satılan bazı sağlık ürünlerinin insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 26/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Türkiye'deki İşsizliğin boyutlarının araştırılması ve işsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 21/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, yerel yönetim reformu için yapılması gereken çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 21/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Türkiye'de konuşan diller ile bu dillerin korunması yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 20/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Kürtçe eğitimin önündeki yasal engellerin belirlenmesi ve çok dilli eğitim modellerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 18/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Sağlık alanında yapılan araştırmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 18/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Hemşirelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 18/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Diş Hekimlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 14/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün ortaya konulması araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 12/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, cezaevlerindeki kötü muamele ve keyfi uygulama iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 11/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Tekirdağ F Tipi Cezaevi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 11/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 07/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Pomak halkının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 06/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, erken yaşta evliliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 04/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Tavuk üretim tesislerinin sağlık açısından araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 01/02/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere lojistik destek sağladığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 29/01/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Nefret suçlarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 28/01/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Koruculuk sisteminin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 23/01/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Türkiye'deki vergilendirme sisteminin incelenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 23/01/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Grip hastalığına karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 21/01/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Hrant Dink cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 15/01/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Şırnak ilinde yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 14/01/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Türk yargı sisteminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 11/01/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 10/01/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, İş kazalarının nedenlerinin ve madencilik sektöründeki işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 10/01/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Irkçı saldırıların engellenmesi araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 09/01/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, AB üyelik süresinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 07/01/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Açlık grevine katılan mahkûmların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 04/01/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Tüberküloz hastalığının nedenlerinin ve tedavi yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 03/01/2013 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, derin devlet yapılanması iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 31/12/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Cezaevlerinde bulunan kadını tutuklu ve hükümlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 27/12/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Terörle mücadelede görev alan personele hukuki yardımda bulunulmasına ilişkin yönetmeliğin doğurduğu sonuçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 24/12/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Cezaevinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlülerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 14/12/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Televizyon dizilerinin toplum yapısına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 14/12/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Cezaevlerindeki sağlık koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 13/12/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Kayıp çocuklarla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 13/12/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Bingöl ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 11/12/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, araştırma görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 10/12/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, askeri harcamaların değerlendirilmesine araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 10/12/2012 BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in Çerkezcenin yaşatılabilmesi araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 18/10/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, küçük yaşta evlendirilen kız çocukların durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
24 10/1279 05/12/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN'ın, meslek hastalıklarının ve meslek hastalarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1276 04/12/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN'ın, eğitim sisteminin sorunlarının bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1275 04/12/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, çok dilli eğitimin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1273 03/12/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 4/C statüsünde çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1244 26/11/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN'ın, Türkiye'nin son dönemde izlediği dış politikanın araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1241 22/11/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Ülkemizin Suriye politikasının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1227 20/11/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, açlık grevinde çıkan mahkûmların sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1223 19/11/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN'ın, araştırma görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1197 09/11/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili Pervin BULDAN'ın, İmralı Cezaevinin statüsünün ve cezaevi ile ilgili yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1191 08/11/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN'ın, lösemili çocukların ve ailelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1187 08/11/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Van Depreminde çöken bir otelde ihmali olanların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1169 02/11/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, açlık grevindeki mahkûmların sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1168 02/11/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, açlık grevi yapan mahkûmların ailelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1167 02/11/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, anadilde eğitim hakkının önündeki engellerin kaldırılmasının yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1166 02/11/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, anadilde savunma hakkının önündeki engellerin kaldırılmasının yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1165 01/11/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, cezaevlerindeki açlık grevlerinin sonlandırılmasının yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1159 31/10/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Toplumsal olaylarda ortaya çıkan ölümlerin ve emniyet güçlerinin aşırı güç kullandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1155 23/10/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Van depreminden zarar görenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1152 19/10/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili Pervin BULDAN'ın, cezaevlerindeki açlık grevlerinin neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1150 18/10/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, otistik çocukları olan ailelerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
24 10/1127 21/11/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili Pervin BULDAN'ın, kadına yönelik şiddetin nedenleri ve azalması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1115 15/10/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Hükümetin Suriye politikasının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1108 10/10/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere lojistik destek sağladığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1106 10/11/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, mevsimlik tarım işçiliğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1077 09/10/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, gizli tanıklık sisteminin yol açtığı sorunların giderilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1075 08/10/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, cezaevlerinde yaşanan ölüm olayları ve açlık grevlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1060 02/10/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, toplumsal barış için uzlaşma ve müzakere süreçlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1058 28/09/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 1993 yılında meydana gelen olayın araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1050 26/09/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Hükümetin izlediği politikaların yol açtığı siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1034 31/08/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, toplumsal olaylarda biber gazı kullanımının ve sağlığa etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1022 08/08/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, üniversitelerde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin fişlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1021 08/08/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Diyarbakır'da 14.07.2012 tarihinde düzenlenen miting sırasında yaşanan olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/999 29/06/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, kadın tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/989 27/06/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, THY çalışanlarının yaşadıkları sorunların ve mağduriyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/987 26/06/2012 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna yönelik operasyonların düşünce ve örgütlenme özgürlüğü açısından araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/941 16/05/2014 HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak sorumluların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/909 29/05/2012 Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 22 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki kuruluşlarda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/901 24/05/2012 Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 22 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının temel sebeplerinin ve bu hastalığa karşı alınan tedbirlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/830 03/05/2012 Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 22 Milletvekilinin, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılan süt nedeniyle yaşandığı iddia edilen zehirlenme olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/822 02/05/2012 Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 22 Milletvekilinin, sert geçen kış şartları nedeniyle hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/764 04/11/2013 BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, sporda yaşanan doping sorununun ve sporcuları doping kullanmaya iten nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/720 02/04/2012 Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 22 Milletvekilinin, huzurevleri ve bakımevlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/634 07/03/2012 Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 21 Milletvekilinin, basın emekçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
24 10/595 23/02/2012 Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 21 Milletvekilinin, toplu mezar iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
24 10/578 04/04/2013 BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, Kürt sorununun çözülmesi, demokratikleşmenin geliştirilmesi, toplumsal barışın tesisi ve özgürlüklerin genişletilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/575 17/02/2012 Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 21 Milletvekilinin, Bingöl'deki bir jeotermal su kaynağının özelleştirilmesi işleminin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
24 10/475 17/01/2013 BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN ve Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN'in, yasadışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/423 02/01/2012 Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 21 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumu'nın işleyişindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
24 10/409 21/12/2011 Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 21 Milletvekilinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
24 10/303 15/11/2011 Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 20 Milletvekilinin, Bingöl ili Yayladere ilçesinin altyapı, hizmet ve sağlık problemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
24 10/266 01/11/2011 Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 21 Milletvekilinin, aile hekimliği uygulamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
24 10/257 19/04/2012 Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 22 Milletvekilinin, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
24 10/247 31/10/2011 Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır ili bütçesinin onaylanmaması sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
24 10/116 17/10/2011 Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 21 Milletvekilinin, Bingöl-Karlıova'da bir köy korucusunun öldürülmesi sonucu meydana gelen şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki