Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

AYLA AKAT ATA
HDP - BATMAN

Bulunan Kayıt Sayısı : 41
Dönem Taksim/ Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
24 10/ 12/12/2014 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 28 Milletvekilinin, Suriye'nin Kobani kentinden kaçarak Türkiye'ye sığınanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 11/11/2014 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 28 Milletvekilinin, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde öğrencilerin maruz kaldığı ayrımcılığın sebep ve koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 10/06/2014 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 28 Milletvekilinin, Batman Üniversitesinde personel alımı ve atamalarda usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 14/05/2014 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 28 Milletvekilinin, özelleştirme ve taşeronlaşma uygulamaları ile güvencesiz istihdam modellerinin neden olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 24/04/2014 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 28 Milletvekilinin, anadilinde eğitim alamayan çocukların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 24/04/2014 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 28 Milletvekilinin, çocuklara yönelik gerçekleşen yaşam hakkı ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 21/04/2014 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 28 Milletvekilinin, Ezidilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 15/04/2014 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 28 Milletvekilinin, 2 Kasım 2013 tarihinde Batman'da yaşanan olayın ve faili meçhul cinayetlerin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 26/02/2014 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, radyoloji çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları bağlamında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 29/01/2014 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülerinin yaşadığı mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 29/01/2014 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 28/01/2014 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadın ve kız çocuklarına yönelik gerçekleştiği iddia edilen istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 20/01/2014 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, Paris'te üç kadının öldürülmesi olayının tüm yönleri boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 09/01/2014 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, Batman'daki işsizliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 23/12/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 23/12/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 28/11/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, ev işçisi kadınların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 08/11/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde sedir ormanlarına hidroelektrik santral ve taş ocağı yapımı nedeniyle verilen zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 01/11/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, güvencesiz çalışma ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 20/09/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, Cemevlerinin yasal statüsünün bulunmamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 13/09/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, kadınların çalışma koşullarında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 25/07/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, Silikozis hastalığının önlenmesine yönelik yöntemlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 25/07/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, İstihdam alanındaki sorunların ve işsizliğe sebep olan faktörlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 25/06/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, 2012-2013 öğretim yılı itibariyle uygulamaya başlanan eğitim sisteminden kaynaklanan sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 21/05/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, ceza infaz kurumlarındaki personelin cezaevlerindeki sorunların yaşanmasındaki olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 10/05/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, alışveriş merkezlerinin (AVM) toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 21/03/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 09/01/2013 Batman Milletvekili Ayla akat ve 21 Milletvekilinin, İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 09/01/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, Cumhuriyet'in kuruluş dönemine ait gizli belgelerin ortaya çıkarılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/ 04/01/2013 Batman Milletvekili Ayla Akat ve 21 Milletvekilinin, Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1270 30/11/2012 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, anadilde eğitim taleplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1132 28/03/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, cinsel saldırı suçuna maruz kalan kadınların dava sürecinde yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1129 04/01/2013 Batman Milletvekili Ayla Akat ve 21 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1097 25/10/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işlerinde çalışan çocukların yaşadığı mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1096 14/06/2013 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin maruz kaldığı olumsuz sağlık koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1059 01/10/2012 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, zorunlu askerlik uygulamasının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1049 24/09/2012 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, üniversite öğrencileri hakkında başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar ile bunların yol açtığı mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/1048 24/09/2012 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin farklı cezaevlerine nakillerinden doğan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/991 28/06/2012 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 22 Milletvekilinin, Mıhellemi'lerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
24 10/324 23/11/2011 Batman Milletvekili Ayla Akat ve 21 Milletvekilinin, kadın istihdamındaki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
24 10/225 26/10/2011 Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki