Son Tutanak | Gündem | Gelen Kağıtlar

Duyurular | Ana Sayfa  

   
   
   

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Kütüphane Katalog Bilgi Sistemi


  20074269 

  Hasan-ı Rumlu
   Ahsenüt't-tevarih / Hasan-ı Rumlu ; çeviren Mürsel 
  Öztürk. -- Ankara, 2006.

   XXIII, 648 s. -- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
  Kurumu. Türk Tarih Kurumu Yayınları

  Bibliyografya: s. XXI-XXIII.
  Dizin var.

  1.Osmanlı Tarihi.  2.Akkoyunlular.  3.Türkmenler.  
   I.Öztürk, Mürsel. II. Dizi.
Yıl Cilt Kısım Kopya Yeri Durumu Tarih
Ana Kütüphane
 
 

TBMM Başkanı Basın Açıklamaları

Meclis Haber

Milli Egemenlik Sitesi

Kültür Sanat ve Yayın Kurulu

Milli Saraylar

Mustafa Necati Kültür Evi

Site Hakkında Görüşleriniz için
WEB Yöneticisine Mesaj