YAYINLAR

Kurulumuz yayın faaliyetlerini, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Teşkilat, Görev, Çalışma ve Harcama Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütmektedir.

Buna göre;

  • TBMM ve çalışmalarını içte ve dışta tanıtmaya matuf yayın, bilimsel konferans, sempozyum, panel, sergi ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
  • Bilim, kültür, sanat ve sportif faaliyetler düzenlemek ve bu yolla Türk bilim, Milli kültür, sanat ve yayın dünyasında himaye ve teşvik edici faaliyetlerde bulunmak

vazifelerinden hareketle, kurulduğu 1984 yılından günümüze kadar 153 adet yayının basımını gerçekleştirmiş ve bunları ülkemizin hizmetine sunmuştur.TBMM ANAYASA HUKUKU 1.ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
Prof.Dr.Zafer GÖREN
Yayın No : 1
Kütüphane No : 20040675
Basım Tarihi : 2003
Fiyatı : 10 TL


TBMM GİZLİ CELSE ZABITLARI
KÜLTÜR YAYINLARI
Yayın No : 2
Cilt : 4
Kütüphane No : Ref.000.72.6595y
Basım Tarihi : 1985
Fiyatı : 20 TL


TBMM ALBÜMÜ 1920-1991
TBMM Gen.Sek.
Yayın No : 3
Kütüphane No : 94001915
Basım Tarihi : 1994
Fiyatı : 15 TL


DEVLETİMİZİ KURANLAR
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri
Yayın No : 4
Kütüphane No : 85002390
Basım Tarihi : 1985
Fiyatı : 10 TL


YONCA SEVMEYEN KRALLA BİLGE TAVŞAN
Zekeriya KAYA
Yayın No : 11
Basım Tarihi : 1986
Fiyatı : 2 TL


BİR VARMIŞ İKİ DE VARMIŞ (Oyun)
Ali MERİÇ
Yayın No : 12
Basım Tarihi : 1986
Fiyatı : 2 TL


2.MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU
Ankara 24 Nisan 1986 Panel
Yayın No : 15
Basım Tarihi : 1986
Fiyatı : 2 TL


MİLLİ EGEMENLİK,YURTTA SULH, CİHANDA SULH İLKELERİ VE ATATÜRK
2 Mayıs 1986 İstanbul Panel
Yayın No : 16
Kütüphane No : 81002333
Basım Tarihi : 1986
Fiyatı : 2 TL


MİLLİ EGEMENLİK KAVRAMININ FİKRİ GELİŞMESİ
22 Nisan 1986 Samsun Panel
Yayın No : 17
Kütüphane No : 85002355
Basım Tarihi : 1986
Fiyatı : 2 TL


MİLLİ MÜCADELEDE ANKARA
Ankara 28 Nisan 1986 Panel
Yayın No : 19
Kütüphane No : 87000677
Basım Tarihi : 1986
Fiyatı : 2 TL


1982 ANAYASASI'NDA YASAMA,YÜRÜTME VE YARGI İLİŞKİLERİ
28 Nisan 1986 İstanbul,Panel
Yayın No : 20
Kütüphane No : 81002196
Basım Tarihi : 1986
Fiyatı : 2 TL


MİLLİ EGEMENLİK, İLKESİNİN KABULÜ VE GELİŞİMİ
5 Mayıs 1986 İstanbul, Panel
Yayın No : 21
Kütüphane No : 81002449
Basım Tarihi : 1986
Fiyatı : 2 TL


MİLLİ EGEMENLİK DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ
12 Mayıs 1986 İzmir/Panel
Yayın No : 23
Kütüphane No : 81002484
Basım Tarihi : 1986
Fiyatı : 2 TL


MİLLİ EGEMENLİK VE BARIŞ ŞİİRLERİ
TBMM KSYK
Yayın No : 24
Kütüphane No : 87002032
Basım Tarihi : 1987
Fiyatı : 2 TL


YAŞASIN GÖKKUŞAĞI (Çocuk Oyunu)
Ülkü AYVAZ
Yayın No : 25
Basım Tarihi : 1987
Fiyatı : 2 TL


23 NİSAN (Çocuk Oyunu)
Dr. Çağlar TUNCAY
Yayın No : 26
Basım Tarihi : 1987
Fiyatı : 2 TL


ATATÜRK'ÜN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'Nİ AÇIŞ KONUŞMALARI
TBMM KSYK
Yayın No : 30
Kütüphane No : 91004050
Basım Tarihi : 1987
Fiyatı : 5 TL


MECLİS-İ MEBUSÂN/TBMM/MİLLİ EGEMENLİK/ANAYASA VE ANAYASA HUKUKU BİBLİYOGRAFYASI
İsmet BİNARK /İsmet BAYDUR
Yayın No : 31
Kütüphane No : 85004106
Basım Tarihi : 2002
Fiyatı : 10 TL


TBMM BAŞKANLARI VE MECLİS KONUŞMALARI
İsmet BİNARK
Yayın No : 32
Basım Tarihi : 2002
Fiyatı : 10 TL


MİLLİ EGEMENLİK 1987 SEMPOZYUM (22 Nisan 1987 Amasya)
TBMM KSYK
Yayın No : 33
Basım Tarihi : 1987
Fiyatı : 5 TL


YILDIZCI KRAL İLE AKILLI SOYTARI (Çocuk Oyunu)
Türel Ezici ŞENAY
Yayın No : 36
Basım Tarihi : 1988
Fiyatı : 2 TL


BALON YA DA SEVGİ KURTARACAK BİZİ
Murat KARAHÜSEYİNOĞLU
Yayın No : 37
Kütüphane No : 98000161
Basım Tarihi : 1988
Fiyatı : 2 TL


İMAR MEVZUATININ CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞINA VE ŞEHİR PLANLAMASINA ETKİLERİ
Feridun DUYGULUER
Yayın No : 38
Basım Tarihi : 1989
Fiyatı : 2 TL


İMAR VE ŞEHİR PLANLAMA MEVZUATININ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARLIĞINA VE ŞEHİR PLANLAMASINA ETKİLERİ
Hürriyet G.BİLGEN & Gül Berna ÖZCAN
Yayın No : 40
Basım Tarihi : 1989
Fiyatı : 5 TL


4.MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU VE PANELİ
25 Nisan 1988 Ankara
Yayın No : 41
Kütüphane No : 85004106
Basım Tarihi : 1988
Fiyatı : 2 TL


MİLLİ EGEMENLİK 1988
TBMM KSYK
Yayın No : 42
Kütüphane No : 85004106
Basım Tarihi : 1988
Fiyatı : 2 TL


5.MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU
24 Nisan 1989 Ankara
Yayın No : 43
Kütüphane No : 85004106
Basım Tarihi : 1989
Fiyatı : 2 TL


6.MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU
22 Nisan 1990 Ankara
Yayın No : 47
Kütüphane No : 85004106
Basım Tarihi : 1990
Fiyatı : 5 TL


MİLLİ EGEMENLİK 1990
Prof. Dr. Hamza EROĞLU
Yayın No : 48
Kütüphane No : 85004106
Basım Tarihi : 1990
Fiyatı : 5 TL


7. MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU
22 Nisan 1991 Kütahya, Panel
Yayın No : 49
Kütüphane No : 85004106
Basım Tarihi : 1991
Fiyatı : 2 TL


MİLLİ EGEMENLİK 1991 SEMPOZYUM (Konya-Afyon-Bursa)
TBMM KSYK
Yayın No : 50
Basım Tarihi : 1991
Fiyatı : 5 TL


MİLLİ EGEMENLİK DEMOKRASİ ve İNSAN HAKLARI BİBLİYOGRAFYASI 1840-1990
TBMM KSYK
Yayın No : 51
Cilt : 3
Kütüphane No : Ref.320.16.M545
Basım Tarihi : 1992
Fiyatı : 15 TL


İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI KORUNMASI VE TBMM SEMPOZYUMU
4-5 Ekim 1991 Antalya Sempozyum
Yayın No : 52
Basım Tarihi : 1992
Fiyatı : 5 TL


8. MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU
22 Nisan 1992 Denizli Panel
Yayın No : 53
Kütüphane No : 85004106
Basım Tarihi : 1992
Fiyatı : 2 TL


TBMM (1920-1998) VE OSMANLI MECLİSİ MEBUSANI(1877-1920)
İhsan EZHERLİ
Yayın No : 54
Kütüphane No : 92001794
Basım Tarihi : 1998
Fiyatı : 5 TL


TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ SEMPOZYUMU
9 Eylül 1992 İzmir Panel
Yayın No : 55
Kütüphane No : 98000073
Basım Tarihi : 1992
Fiyatı : 2 TL


İSMET İNÖNÜ'NÜN TBMM'DEKİ KONUŞMALARI
TBMM KSYK
Yayın No : 56
Cilt : 3
Kütüphane No : 93000001
Basım Tarihi : 1992
Fiyatı : 15 TL


ANADOLU'DA VE RUMELİ'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSAL VE YEREL KONGRELER VE KONGRE KENTLERİ BİBLİYOGRAFİSİ
TBMM KSYK
Yayın No : 59
Cilt : 5
Kütüphane No : 93003547
Basım Tarihi : 1993
Fiyatı : 25 TL


YENİ BİR YÜZYILA DOĞRU TÜRKİYE VE TÜRK CUMHURİYETLERİ İLİŞKİLERİ
TBMM KSYK
Yayın No : 64
Kütüphane No : 93003548
Basım Tarihi : 1993
Fiyatı : 5 TL


ANAYASA HUKUKU AÇISINDAN MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HAKİMLİK TEMİNATI
Doç.Dr.Şeref ÜNAL
Yayın No : 65
Kütüphane No : 82000658
Basım Tarihi : 1994
Fiyatı : 5 TL


9.MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU
TBMM KSYK
Yayın No : 67
Kütüphane No : 85004106
Basım Tarihi : 1994
Fiyatı : 5 TL


PONTUS MESELESİ
TBMM KSYK
Yayın No : 68
Kütüphane No : 96000320
Basım Tarihi : 1995
Fiyatı : 10 TL


İNSAN HAKLARI HOŞGÖRÜ VE MEVLANA SEMPOZYUMU
26-27 Ekim 1994 Konya
Yayın No : 72
Kütüphane No : 98000074
Basım Tarihi : 1994
Fiyatı : 5 TL


HOŞGÖRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ PANELİ
16 Ağustos 1995
Yayın No : 74
Kütüphane No : 96002876
Basım Tarihi : 1995
Fiyatı : 2 TL


KELOĞLAN OYUNCAKLAR ÜLKESİNDE
TBMM KSYK
Yayın No : 75
Kütüphane No : 98000058
Basım Tarihi : 1996
Fiyatı : 2 TL


MUTLU AYILAR
Beliz GÜÇBİLMEZ
Yayın No : 76
Kütüphane No : 98000057
Basım Tarihi : 1996
Fiyatı : 2 TL


MİLLİ EGEMENLİK VE DEMOKRASİ KURULTAYI
20-21 Nisan 1995 Ankara
Yayın No : 77
Basım Tarihi : 1995
Fiyatı : 5 TL


TÜRK HALK EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ (Konya 26-28 Ekim 1995)
TBMM KSYK
Yayın No : 78
Basım Tarihi : 1995
Fiyatı : 5 TL


İNSAN HAKLARI
Mehmet AKZAMBAK
Yayın No : 80
Cilt : 4
Kütüphane No : Ref:342.SA494
Basım Tarihi : 1998
Fiyatı : 20 TL


TARİH BOYUNCA TÜRK DİLİ BİLGİ ŞÖLENİ
Prof.Dr. İsmail PARLATIR & İbrahim BİRLER
Yayın No : 81
Basım Tarihi : 1998
Fiyatı : 5 TL


X. MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU
TBMM KSYK
Yayın No : 82
Kütüphane No : 85004106
Basım Tarihi : 1997
Fiyatı : 5 TL


MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMLARI 1996
TBMM KSYK
Yayın No : 83
Kütüphane No : 97000153
Basım Tarihi : 1996
Fiyatı : 5 TL


KARAMAN 721. TÜRK DİL BAYRAMI
TBMM KSYK
Yayın No : 84
Basım Tarihi : 1998
Fiyatı : 5 TL


CUMHURİYETİN 75.YILI DİL BAYRAMI
26 Eylül 1998 Dolmabahçe/İstanbul
Yayın No : 85
Kütüphane No : 99000680
Basım Tarihi : 1998
Fiyatı : 5 TL


PARLAMENTER BESTEKARLAR
Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU
Yayın No : 86
Kütüphane No : 99001468
Basım Tarihi : 1999
Fiyatı : 20 TL


HASAN ALİ YÜCEL'İN TBMM KONUŞMALARI VE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİ
Canan YÜCEL ERONAT
Yayın No : 87
Cilt : 2
Kütüphane No : 99001949
Basım Tarihi : 1999
Fiyatı : 10 TL


XI.MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU
22 Nisan 2000 Edirne Panel
Yayın No : 88
Basım Tarihi : 2000
Fiyatı : 5 TL


AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
Dr.İur.Şeref ÜNAL
Yayın No : 89
Kütüphane No : 20013283
Basım Tarihi : 2001
Fiyatı : 10 TL


THE ARMENIANS IN THE LATE OTTOMAN PERIOD
Türkkaya ATAÖV
Yayın No : 90
Kütüphane No : 20012588
Basım Tarihi : 2001
Fiyatı : 10 TL


BİRİNCİ BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Kurtuluş Savaşı Müzesi
TBMM KSYK
Yayın No : 91
Basım Tarihi : 2001
Fiyatı : 2 TL


OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDE ERMENİLER
Türkkaya ATAÖV
Yayın No : 94
Kütüphane No : 200030075
Basım Tarihi : 2011
Fiyatı : 10 TL


AVRUPA BİRLİĞİ'NE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE'NİN SİYASAL VE EKONOMİK SORUNLARI SEMPOZYUMU
13 Nisan 2001 Denizli
Yayın No : 95
Kütüphane No : 20021339
Basım Tarihi : 2001
Fiyatı : 5 TL


XII.MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU
20 Nisan 2001 Kars
Yayın No : 96
Kütüphane No : 85004106
Basım Tarihi : 2001
Fiyatı : 5 TL


BALKANLARDAKİ TÜRK MİMARİ ESERLERİNDEN ÖRNEKLER
Doç.Dr. Ömer TURAN/Yrd.Doç.Dr. Mehmet Z.İBRAHİMGİL
Yayın No : 97
Kütüphane No : 20041729
Basım Tarihi : 2004
Fiyatı : 100 TL


İSMET İNÖNÜ KONUŞMA,DEMEÇ,MAKALE,MESAJ VE SÖYLEŞİLERİ 1933 - 1938
İlhan TURAN
Yayın No : 98
Kütüphane No : 20040501
Basım Tarihi : 2003
Fiyatı : 5 TL


İSMET İNÖNÜ KONUŞMA,DEMEÇ,MAKALE,MESAJ VE SÖYLEŞİLERİ 1944-1950
İlhan TURAN
Yayın No : 99
Kütüphane No : 20040501
Basım Tarihi : 2003
Fiyatı : 5 TL


İLK MECLİS ANKETİ
Cihangir GÜNDOĞDU
Yayın No : 100
Kütüphane No : 85004749
Basım Tarihi : 2004
Fiyatı : 60 TL


TBMM KÜTÜPHANESİ'NİNKURULUŞ SÜRECİ VE İLK SINIFLAMA ÇALIŞMALARI
Dr.Fatih RUKANCI/Hakan ANAMERİÇ
Yayın No : 102
Kütüphane No : 20050477
Basım Tarihi : 2004
Fiyatı : 5 TL


İSMET İNÖNÜ KONUŞMA,DEMEÇ,MAKALE,MESAJ VE SÖYLEŞİLERİ 1961 - 1965
İlhan TURAN
Yayın No : 103
Kütüphane No : 20040501
Basım Tarihi : 2004
Fiyatı : 5 TL


İSMET İNÖNÜ KONUŞMA,DEMEÇ,MAKALE,MESAJ VE SÖYLEŞİLERİ 1965-1967
İlhan TURAN
Yayın No : 104
Kütüphane No : 20040501
Basım Tarihi : 2004
Fiyatı : 5 TL


İSMET İNÖNÜ KONUŞMA,DEMEÇ,MAKALE,MESAJ VE SÖYLEŞİLERİ 1968 - 1970
İlhan TURAN
Yayın No : 105
Kütüphane No : 20040501
Basım Tarihi : 2004
Fiyatı : 5 TL


İSMET İNÖNÜ KONUŞMA,DEMEÇ,MAKALE,MESAJ VE SÖYLEŞİLERİ 1970-1973
İlhan TURAN
Yayın No : 106
Kütüphane No : 20040501
Basım Tarihi : 2004
Fiyatı : 5 TL


XIV.MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU
TBMM KSYK
Yayın No : 110
Kütüphane No : 85004106
Basım Tarihi : 2003
Fiyatı : 5 TL


MİLLİ EGEMENLİK,İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET ÂKİF ERSOY PANELİ
Panel
Yayın No : 111
Kütüphane No : 20061198
Basım Tarihi : 2003
Fiyatı : 5 TL


XV.MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU
TBMM KSYK
Yayın No : 113
Kütüphane No : 85004106
Basım Tarihi : 2004
Fiyatı : 5 TL


ŞAİR MİLLETVEKİLLERİ 1-22 Dönem 1920 - 2005
Mehmet Atilla MARAŞ
Yayın No : 114
Kütüphane No : 20053151
Basım Tarihi : 2005
Fiyatı : 5 TL


ŞAİR MİLLETVEKİLLERİ 22 Dönem
TBMM KSYK
Yayın No : 115
Kütüphane No : 20075015
Basım Tarihi : 2005
Fiyatı : 5 TL


SAĞLIKLI YAŞAM
TBMM KSYK
Yayın No : 116
Basım Tarihi : 2006
Fiyatı : 5 TL


XVI.MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMLARI
TBMM KSYK
Yayın No : 117
Kütüphane No : 85004106
Basım Tarihi : 2005
Fiyatı : 5 TL


ANAYASA'YI DEĞİŞTİRME SÜRECİ
Volkan HAS
Yayın No : 119
Kütüphane No : 20074319
Basım Tarihi : 2007
Fiyatı : 5 TL


YASAMA SÜRECİNDE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NUN YERİ VE ETKİNLİĞİ
Remzi ÇİFTEPINAR
Yayın No : 120
Kütüphane No : 20074321
Basım Tarihi : 2007
Fiyatı : 5 TL


IMF DESTEKLİ YAPISAL UYUM PROGRAMLARI İLE İLİŞKİLİ OLARAK TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN YASAL DÜZENLEMELER
Tufan BÜYÜKCAN
Yayın No : 121
Kütüphane No : 20074322
Basım Tarihi : 2007
Fiyatı : 5 TL


TÜRK- ERMENİ İHTİLAFI MAKALELER
Prof.Dr. Hikmet ÖZDEMİR
Yayın No : 122
Basım Tarihi : 2011
Fiyatı : 15 TL


ERMENİLERİN TÜRKLERE YAPTIKLARI MEZALİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ
İsmet BİNARK
Yayın No : 123
Basım Tarihi : 2011
Fiyatı : 10 TL


ARCHİVE DOCUMENTS ABOUT THE ATROCİTİES AND GENOCİDE İNFLİCTED UPUN TURKS BY ARMENIANS
İsmet BİNARK
Yayın No : 125
Kütüphane No : 20020806
Basım Tarihi : 2007
Fiyatı : 10 TL


TÜRK-ERMENİ İHTİLAFI BELGELER
Prof.Dr.Hikmet ÖZDEMİR - Assoc.Prof.Yusuf SARINAY
Yayın No : 126
Basım Tarihi : 2011
Fiyatı : 15 TL


İNSAN HAKLARININ PARLAMENTER DENETİMİ
İzzet EROĞLU
Yayın No : 127
Kütüphane No : 20074472
Basım Tarihi : 2007
Fiyatı : 5 TL


XVII.MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMLARI
TBMM KSYK
Yayın No : 128
Kütüphane No : 85004106
Basım Tarihi : 2006
Fiyatı : 5 TL


TBMM TUTANAKLARINDA TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ VE AVRUPALILAŞMA
M.Murat ERDOĞAN & Hüseyin BAĞCI & F.Seda KUNDAKCI
Yayın No : 129
Basım Tarihi : 2008
Fiyatı : 5 TL


TÜRK MEDYASINDA TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ VE 'AVRUPALILAŞMA'
M.Murat ERDOĞAN/Hüseyin BAĞCI/F.Seda KUNDAKCI
Yayın No : 130
Kütüphane No : 20091724
Basım Tarihi : 2008
Fiyatı : 5 TL


RUS VE ERMENİ KAYNAKLARI IŞIĞINDA ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ 1678 - 1914
Prof. Dr. Seyit SERTÇELİK
Yayın No : 131
Kütüphane No : 20093704
Basım Tarihi : 2009
Fiyatı : 10 TL


ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN TBMM'DEKİ KONUŞMALARI
TBMM KSYK
Yayın No : 132
Kütüphane No : 20093184
Basım Tarihi : 2009
Fiyatı : 5 TL


TÜRK PARLAMENTO TARİHİ TBMM 7.DÖNEM 1943-1946
İsmet BİNARK
Yayın No : 133
Cilt : 4
Kütüphane No : 94000001
Basım Tarihi : 2009
Fiyatı : 30 TL


ERMENİ SORUNU GERÇEĞİ
Justin McCARTHY Konferans
Yayın No : 135
Kütüphane No : 20052715
Basım Tarihi : 2005
Fiyatı : 5 TL


TÜRK PARLAMENTO TARİHİ TBMM 10.DÖNEM 1954-1957
İsmet BİNARK
Yayın No : 137
Cilt : 4
Kütüphane No : 94000001
Basım Tarihi : 2010
Fiyatı : 30 TL


THE EMERGENCE OF THE ARMENIAN QUESTION 1678 - 1914
Prof.Dr. Seyit SERTÇELİK
Yayın No : 141
Basım Tarihi : 2010
Fiyatı : 10 TL


TBMM'DE BİR LİDER MUHSİN YAZICIOĞLU
Habip KOCAMAN
Yayın No : 142
Kütüphane No : 20101450
Basım Tarihi : 2010
Fiyatı : 5 TL


ERMENİ İDDİALARI KARŞISINDA TÜRKİYE'NİN BİRİKİMİ
Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR
Yayın No : 143
Basım Tarihi : 2011
Fiyatı : 10 TL


KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MİLLİ EGEMENLİK VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU 15 Nisan 2010- Ankara
TBMM KSYK
Yayın No : 144
Basım Tarihi : 2011
Fiyatı : 5 TL


TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 1. VE 2. MEŞRUTİYET ÖZGEÇMİŞLER
Prof.Dr.İhsan GÜNEŞ
Yayın No : 150
Cilt : 2
Kütüphane No : 94000001
Basım Tarihi : 1998
Fiyatı : 15 TL


TÜRK PARLAMENTO TARİHİ CUMHURİYET SENATOSUÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ 1961-1964
Fahri ÇOKER
Yayın No : 160
Cilt : 2
Kütüphane No : 94000001
Basım Tarihi : 1998
Fiyatı : 15 TL


TÜRK PARLAMENTO TARİHİ TBMM 9.DÖNEM 1950-1954
Kazım ÖZTÜRK
Yayın No : 190
Cilt : 7
Kütüphane No : 94000001
Basım Tarihi : 1999
Fiyatı : 52,5 TL


TÜRK PARLAMENTO TARİHİ CUMHURİYET SENATOSU DENETİM ETKİNLİKLERİ
Fahri ÇOKER
Yayın No : 290
Cilt : 2
Kütüphane No : 94000001
Basım Tarihi : 2002
Fiyatı : 15 TL


TÜRK PARLAMENTO TARİHİ TBMM 5.DÖNEM 1935-1939
Prof.Dr.İhsan GÜNEŞ
Yayın No : 330
Cilt : 2
Kütüphane No : 94000001
Basım Tarihi : 2004
Fiyatı : 15 TL


TÜRK PARLAMENTO TARİHİ TBMM 6.DÖNEM 1939-1943
İsmet BİNARK
Yayın No : 360
Cilt : 5
Kütüphane No : 94000001
Basım Tarihi : 2004
Fiyatı : 37,5 TL


TÜRK PARLAMENTO TARİHİ MİLLİ MÜCADELE VE TBMM 1.DÖNEM 1919-1923
Fahri ÇOKER
Yayın No : 400
Cilt : 3
Kütüphane No : 94000001
Basım Tarihi : 1994
Fiyatı : 22,5 TL


TÜRK PARLAMENTO TARİHİ TBMM 3.DÖNEM 1927-1931
Kazım ÖZTÜRK
Yayın No : 800
Cilt : 3
Kütüphane No : 94000001
Basım Tarihi : 1995
Fiyatı : 22,5 TL