Turkiye Buyuk Millet Meclisi

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU

Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Bulunan Kayıt Sayısı : 126
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Tasarı / Teklif Başlığı ve Özeti
27 2/3000 29/06/2020 15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
27 2/2996 25/06/2020 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2947 05/06/2020 Orman Köylülürenin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışları Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2941 02/06/2020 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2844 30/04/2020 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2835 23/04/2020 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2808 12/04/2020 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2773 01/04/2020 Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Mülkiyet ve İmar Sorunlarına Olası Etkilerinin Azaltılması İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2760 25/03/2020 Salgın Hastalıklar Nedeniyle Sağlık ve Otoyol Hizmetlerinin Ücretsiz Sağlanmasına Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2759 25/03/2020 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2752 19/03/2020 Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2731 16/03/2020 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2730 16/03/2020 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2712 10/03/2020 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2710 10/03/2020 Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2704 10/03/2020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/2699 09/03/2020 Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2687 04/03/2020 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2682 03/03/2020 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2669 26/02/2020 15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2659 24/02/2020 İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2656 24/02/2020 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2655 24/02/2020 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2646 18/02/2020 7179 Sayılı Askeralma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2644 14/02/2020 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2630 12/02/2020 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayisiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2626 12/02/2020 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2611 07/02/2020 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2607 06/02/2020 Elektronik Haberleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2590 03/02/2020 Türkiye Cumhuriyeti Deprem Fonu Kanunu Teklifi
27 2/2578 28/01/2020 15/5/1959 Tarihli 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2553 17/01/2020 İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2547 17/01/2020 Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2545 16/01/2020 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2538 10/01/2020 15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2533 10/01/2020 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2475 20/12/2019 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2460 13/12/2019 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2410 25/11/2019 Enerji Verimliliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2400 28/11/2019 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Guadalajara Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/2305 17/10/2019 Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2279 07/10/2019 Kapatılan Askeri Harp Akademileri, Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okullarının Taşınmazları ve Arazileri ile Kapatılacak veya Şehir Dışana Taşınacak Olan Askeri Kışlaların Arazilerinin Yeşil Alan İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/2237 26/09/2019 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2231 24/09/2019 5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2208 20/09/2019 19/09/2006 Tarih ve 5543 Sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2177 06/09/2019 Balıkesir İli Merkezinde Yapımı Süren Havalimanının İsminin Kuvâ-yi Milliye Havalimanı Olması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2151 21/08/2019 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2129 02/08/2019 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2117 25/07/2019 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2105 23/07/2019 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2100 19/07/2019 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2080 21/02/2019 Toplu Taşıma Araçlarında ve Toplu Taşıma Hizmetlerinin Verildiği Merkezlerde Yerel ve Bölgesel Dillerde Hizmet Verilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/2078 17/07/2019 Erzurum Havaalanının Adının Erzurum Nafiz Kotan Havaalanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2048 08/07/2019 Van Gölü ve Yöresinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1991 19/06/2019 Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1989 13/06/2019 Yabancı Plakalı Araçlara Sınır Kapılarında Uygulanan idari Para Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1987 25/06/2019 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1986 25/06/2019 03.05.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1985 25/06/2019 29.6.2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1972 29/05/2019 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1954 20/05/2019 23 Haziran 1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1953 20/05/2019 Elektronik Haberleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1921 16/05/2019 Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1874 16/04/2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1847 16/04/2019 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1844 16/04/2019 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1825 16/04/2019 7201 Sayılı Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1815 26/04/2019 23/6/1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24'ncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1790 17/04/2019 Enerji Verimliliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1776 05/04/2019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Panama Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/1677 15/01/2019 5543 Sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1606 06/02/2019 İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1574 21/01/2019 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1471 10/12/2018 Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1468 10/12/2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1465 10/12/2018 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1464 10/12/2018 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1463 10/12/2018 Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1441 03/12/2018 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1440 03/12/2018 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1429 29/11/2018 Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1408 26/11/2018 3621 Sayılı Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1355 15/11/2018 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1310 07/11/2018 Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1281 05/11/2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1271 05/11/2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1258 31/10/2018 İstanbul Havalimanı Adının Atatürk Havalimanı, Mevcut Atatürk Havalimanı Adının Yeşilköy Havalimanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1219 25/10/2018 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1175 18/10/2018 Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1155 15/10/2018 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1025 17/09/2018 16/5/2012 Tarihli ve 6306 Sayılı Afet Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/954 10/08/2018 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/844 23/07/2018 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/761 17/07/2018 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/710 09/07/2018 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/644 09/07/2018 Denizcilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
27 2/573 09/07/2018 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/484 09/07/2018 Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Uçak Biletlerinde Tavan Fiyat Uygulamasına Dair Kanun Teklifi
27 2/438 09/07/2018 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/416 09/07/2018 29/06/2001Tarihli ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu, 02/03/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve 10/12/2013 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/377 06/07/2018 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/359 02/07/2018 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/313 02/07/2018 Karayolları Trafik Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/289 02/07/2018 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/224 02/07/2018 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/223 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/220 02/07/2018 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/211 02/07/2018 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/207 02/07/2018 2985 Sayılı ve 2/3/1984 Tarihli Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/190 02/07/2018 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/179 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/172 02/07/2018 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/167 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/109 02/07/2018 Van-Erciş ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afeti ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/97 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/31 02/07/2018 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 1/263 02/11/2011 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/237 28/06/2000 Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/236 28/06/2000 Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/227 08/02/2000 Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/173 19/08/1993 Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/134 10/04/1990 Toplu Konut Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/45 18/06/1984 13.12.1983 Tarihli ve 180 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/37 14/12/1983 Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/32 19/12/1983 27/01/1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 19/04/1983 Tarihli ve 66 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri İle 6235 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/28 19/12/1983 27/01/1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki